Jaarverslag 2019 Kampen Partners 2. Tactisch: Imagoveranderingen. Wordt onze positionering nu beter

download Jaarverslag 2019 Kampen Partners 2. Tactisch: Imagoveranderingen. Wordt onze positionering nu beter

of 24

 • date post

  11-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Jaarverslag 2019 Kampen Partners 2. Tactisch: Imagoveranderingen. Wordt onze positionering nu beter

 • 1

  Jaarverslag 2019 Kampen Partners

  1e keer dat een Tweede Kamerlid op Prinsjesdag haar stad promoot!

 • 2

  Inhoud Voorwoord .............................................................................................................................................. 3

  Integrale citymarketing ....................................................................................................................... 3

  Structurele financiering ....................................................................................................................... 3

  Succesvolle projecten .......................................................................................................................... 3

  Algemeen ................................................................................................................................................. 5

  A. Visie en strategie ............................................................................................................................. 6

  B. Resultaten van citymarketing .......................................................................................................... 7

  C. Samenwerken en verbinden ........................................................................................................... 9

  D. Bijdrage aan het vakgebied ........................................................................................................... 11

  Bijlage: overzicht SMART resultaten 2019 ............................................................................................ 12

  Branding & Verbinding ...................................................................................................................... 12

  Wonen & leven .................................................................................................................................. 14

  Werken & Ondernemen .................................................................................................................... 15

  Vrije tijd & Evenementen .................................................................................................................. 17

  Binnenstad marketing & management ............................................................................................. 21

  Tot slot ................................................................................................................................................... 24

 • 3

  Voorwoord

  Integrale citymarketing

  Wij geloven dat marketing, branding en productontwikkeling bij elkaar horen en niet los van elkaar kunnen worden gezien. Daar hoort dus ook een slagvaardige stichting Kampen Partners bij. Om de economie en het welzijn in de gemeente Kampen te versterken, hebben verschillende partijen daarom hun krachten gebundeld in de nieuwe stichting Kampen Partners. De citymarketing, gastvrijheid en binnenstadsmanagement werken nu onder één dak. Op maandag 2 september werd de vernieuwde organisatie feestelijk gepresenteerd. Ik ben er trots op dat we met elkaar die stap vooruit hebben gezet.

  Structurele financiering

  Kampen Marketing kreeg al jaarlijks een gemeentelijke basisbijdrage van € 90.000,-, aangevuld met incidentele aanvullingen. Dat is nu omgezet in een jaarlijks werkbudget van € 180.000,- voor Kampen Partners. Dat heeft ons de mogelijkheid gegeven om meer te investeren in activiteiten met een langere loopduur in plaats van enkel ‘snel scoren’. Daarnaast beheert de stichting (via de Stuurgroep Binnenstadsmanagement Kampen) vanaf volgend jaar ook het Ondernemersfonds voor de binnenstad, zo is afgelopen jaar besloten. Zo bundelen we onze krachten nog meer.

  Succesvolle projecten

  In dit verslag treft u een overzicht van diverse succesvolle activiteiten die we hebben ontplooid in het afgelopen jaar. Op persoonlijke titel licht ik er graag een paar bijzondere uit:

  - Tweede Kamerlid Hilde Palland ging als citymarketing ambassadrice gekleed naar Prinsjesdag in Den Haag. Deze landelijke primeur kreeg de nodige aandacht in de pers en op sociale media.

  - De gigantische PR-stunt op 1 april, met de verkiezing van Miss Kampen 2019 en een koeienparade door de binnenstad.

  - De bundeling van krachten om in 2020 75 jaar vrijheid in Kampen op passende wijze in te vullen onder de vlag “We’ll meet again”.

 • 4

  We zijn er in geslaagd, om een samenhangend geheel te maken van de activiteiten die bijdragen aan ons imago als hartelijke, historische Hanzestad aan het water. Met promotie, maar zeker ook met productontwikkeling, versterking van onze personele kracht en ons organiserend vermogen. Daarom stel ik voor, dat we Kampen aanmelden voor de Nationale Citymarketing Trofee in 2020. Als schot voor de boeg is dit jaarverslag in het format van het nominatieformulier opgezet. Ik wens u veel leesplezier!

  Frans Holleman Voorzitter stichting Kampen Partners

 • 5

  Algemeen

  Ons werkgebied Kampen is een gemeente in het gebied IJssel-Vecht, provincie Overijssel. Kampen heeft een totale oppervlakte van 16.179 hectare. De gemeente telt 8 woonplaatsen, 8 wijken en 35 buurten.

  Hoeveel inwoners heeft de gemeente

  Er wonen 53.779 mensen, verdeeld over 21.654 huishoudens.

  Organisatie

  De stichting Kampen Partners verzorgt niet alleen de collectieve marketing activiteiten in de regio en de rest van Nederland op het gebied van ondernemen, wonen, recreatie, toerisme en cultuur / erfgoed, maar is ook verantwoordelijk voor binnenstadsmanagement, evenementenondersteuning en andere activiteiten die samenhangen met de ontwikkeling van Kampen als een prettige gemeente. Wij willen een substantiële bijdrage leveren aan groei van de economie en het geluksniveau in Kampen.

  Contactpersoon

  Roeland Tameling (citymarketeer), 06-17453490 Leo Hoksbergen (binnenstadsmanager), 06-46281800

  Website

  www.kampenpartners.nl

  mailto:r.tameling@kampenpartners.nl mailto:l.hoksbergen@kampenpartners.nl http://www.kampenpartners.nl/

 • 6

  A. Visie en strategie

  1. Wat is de visie van citymarketing in uw gemeente (waarom doet uw gemeente aan citymarketing?)

  Wij willen mensen gelukkig maken. Dat wil zeggen, wij denken dat Kampen een aantrekkelijke vestigingsplaats voor veel ondernemers is, een fijne stad om in te wonen en voor veel recreanten en bezoekers inspiratie en ontspanning biedt. Niet voor iedereen, en dat hoeft ook niet, we zijn anders dan andere steden en daar zijn we trots op. Veel bezoekers zijn positief verrast als ze voor het eerst in Kampen komen. Dat gunnen we meer mensen. Ook omdat we daarmee het voorzieningenniveau voor de inwoners van Kampen in stand houden. Bovendien levert goede marketing, gecombineerd met degelijk binnenstadsmanagement en een ambitieuze stedelijke ontwikkeling werk en inkomen op voor Kampenaren. Samen zorgen we voor een leefbare, vitale gemeente Kampen.

  2. Welke doelen heeft u opgesteld voor citymarketing. Waar moet citymarketing aan bijdragen?

  Door middel van gerichte integrale marketing inspanningen (dus marketing + branding + product ontwikkeling!) streeft Kampen Partners naar

  - versterking van de stedelijke identiteit en imago: Kampen beter bekend & bemind bij onze doelgroepen

  - een hoger aantal bezoekers die langer blijven, meer besteden en in de toekomst terugkeren naar Kampen, als bezoeker, ondernemer of nieuwe bewoner

  - meer inwoners van buiten de stad in onze nieuwbouwwijken

  - verhoging van de bezettingsgraad van onze bedrijventerreinen Bijbehorende KPI’s zijn beschikbaar op https://www.kampenpartners.nl/nieuws/104- marketingplan-kampen-marketing-2018.html

  3. Welke doelgroepen heeft u benoemd? En waarom kiest u juist voor deze groepen?

  De activiteiten van Kampen Partners richten zich op de volgende doelgroepen:

  - Huidige inwoners: vitaal, betrokken en trots.

  - Nieuwe bewoners: uit Zwolle en omgeving

  - Gevestigde ondernemers: MKB koesteren en laten groeien

  - Nieuwe ondernemers: hartelijk welkom aan het water

  - Terugkerende bezoekers: gezellige recreanten uit de omgeving

  - Nieuwe bezoekers: zilveren golf uit binnen- en buitenland (m.n. stijlzoekers uit Duitsland)

  We koesteren onze ‘vaste klanten’: de huidige inwoners, gevestigde ondernemers en terugkerende bezoekers. Zij vormen de stabiele basis voor onze marketingstrategie. ‘Nieuwe klanten’ zijn van harte welkom, als ze voldoende meerwaarde leveren voor Kampen en aansluiten bij onze positionering als hartelijke Hanzestad aan het water.

  Kijk voor een uitgewerkt overzicht van product-marktcombinaties met specifieke eigenschappen van de verschillende doelgroepen op https://www.kampenpartners.nl/images/kampen/Marketingplan_2018_-_2020.pdf

  https://www.kampenpartners.nl/nieuws/104-marketingplan-kampen-marketing-2018.html https://www.kampenpartners.nl/nieuws/104-marketingplan-kampen-marketing-2018.html https://www.kampenpartners.nl/images/kampen/Marketingplan_2018_-_2020.pdf

 • 7

  B. Resultaten van citymarketing

  4. Kosten-/baten: wat heeft u gedaan om de effecten van citymarketing in 2019 aantoonbaar te maken? Zijn er vooraf duidelijk meetbare (SMART) doelen geformuleerd? Is er vooraf onderzoeksbudget gereserveerd?

  Op basis van onze structurele onderzoeksplanning (werkbudget dit jaar: € 5.