JAARVERSLAG 2017 De puzzelstukjes van een tentoonstelling 11 ... Museum weet daar alles van en doet

download JAARVERSLAG 2017 De puzzelstukjes van een tentoonstelling 11 ... Museum weet daar alles van en doet

If you can't read please download the document

 • date post

  03-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of JAARVERSLAG 2017 De puzzelstukjes van een tentoonstelling 11 ... Museum weet daar alles van en doet

 • JA A RV ERSL AG 2017

 • RODIN – GENIUS AT WORK 19-11-2016 T/M 30-4-2017

 • OOK ROMANTIEK 14-10-2017 T/M 2-4-2018

 • Voorwoord directeur 4

  Voorwoord raad van toezicht 7

  Subsidiegevers, begunstigers, sponsoren, Groninger Museum Salon, schenkers & legatoren 8

  Samenwerkingspartners 9

  De puzzelstukjes van een tentoonstelling 11

  Hoe vijf afgietsels van Rodins Het Bronzen Tijdperk samenkwamen in Groningen 24

  Collecties 27

  Aanwinsten 33

  Wall House #2 45

  Topstuk Jeff Koons tijdelijk van Groninger Museum naar de Bijenkorf 46

  Presentaties 49

  Educatie & Publieksinformatie 55

  Excursies naar Groninger borgen 56

  Marketing & Communicatie 59

  Evenementen & Relaties 63

  Eerste Groninger Museumnacht 69

  Bezoekers 71

  Groninger Museum Salon 73

  Vereniging Vrienden van het Groninger Museum 74

  Publicaties, lezingen & andere externe activiteiten 76

  Uitgaven 81

  Jans Cats Prijs 2017 toegekend aan Groninger Museum 82

  Personeel & Organisatie 85

  Overzicht medewerkers 2017 87

  Raad van toezicht 90

  Financieel verslag 93

  Colofon 96

  INHOUD

 • Geachte lezer,

  Grote exposities en belangrijke aankopen halen de pers en trekken de aandacht van veel mensen. Musea in Nederland wedijveren om de gunst van het publiek. Het Groninger Museum weet daar alles van en doet daar vrolijk aan mee: soms met veel succes, soms met wat minder. Na het bijzon- der succesvolle Bowie-jaar 2016 zei ik al tegen journalisten dat we al weten wat ze in 2018 over de teruglopende bezoek- cijfers van 2017 zouden schrijven. Zo’n publiekssucces is natuurlijk een uitzondering. Maar de pers toonde begrip en dichtte ons in 2017 geen crisis toe. Met 213.200 bezoekers was het jaar ook geenszins teleurstellend.

  Het zijn echter vaak de kleine dingen die in een museum het verschil maken ondanks het feit dat zij veel minder aandacht krijgen. In ons beleidsplan Meningsvorming begint nu voor de jaren 2017-2020 heeft het Groninger Museum zich voorgeno- men om haar bezoekers beter te bedienen en niet-bezoekers actief te benaderen. Klantgerichtheid is het toverwoord en daarmee zijn alle medewerkers belast. ‘Belast’ is eigenlijk niet het goede woord, want het is natuurlijk juist leuk om vriende- lijk en behulpzaam te zijn. In 2017 zijn wij dus begonnen met een gerichte campagne die onder andere bestaat uit cursus- sen voor preventief beveiligen, het in dienst nemen van een medewerker buitendienst en de verdere professionalisering van onze medewerkers achter de informatiebalie. We hebben

  een jaar lang gratis toegang voor kinderen en studenten (in Groningen) met zichtbaar effect gerealiseerd, een ringleiding voor slechthorenden in het auditorium geïnstalleerd en ouders en kinderen van de basisscholen opvang geboden tijdens de stakingen in het onderwijs. Allemaal bouwstenen die tot meer tevredenheid en binding met het museum moeten leiden. Het onderzoeksbureau Totta en de mystery shoppers van Store Support helpen ons in het analyseren van onze bezoekers, hun behoeftes, bezwaren en wensen. Daaruit blijkt dat voor- uitgang aanwezig is, maar heel traag verloopt en er nog veel werk aan de winkel is. Volgend jaar zullen we hier zeker weer bij stil staan.

  Ook museaal werk is mensenwerk. In dit jaarverslag kunt u door middel van een aantal interviews een indruk krijgen van de verscheidenheid van functies binnen de microkosmos Groninger Museum. Terecht eisen publiek en publieke opinie van ons dat we een weerspiegeling van de maatschappij zijn. Als je de vele vaardigheden de revue laat passeren, dan ziet men al gauw dat we haast niet anders kunnen dan vanuit een grote diversiteit opereren die de bezoeker in zijn of haar bele- ving hopelijk als harmonieuze eenheid ervaart. Wat we alle- maal delen is de passie voor het gebouw en zijn inhoud.

  Andreas Blühm

  VOORWOORD DIRECTEUR

  4

 • DE COLLECTIE T/M HEDEN

 • DE WERELD IN HUIS AZIATISCH PORSELEIN – DELFTS AARDEWERK 17-6-2017 T/M 24-3-2019

 • Geachte lezer,

  In veel opzichten was 2017 een geslaagd jaar met bij- zondere tentoonstellingen zoals Rodin – Genius at Work en Hide & Seek, Maarten Baas. Beide tentoonstellin- gen waren succesvol met hoge bezoekersaantallen en goede kritieken van zowel regionale, landelijke als internationale pers.

  De kwalitatief hoogstaande tentoonstelling De Romantiek in het Noorden – van Friedrich tot Turner, die in december 2017 opende, kende een succesvolle beginperiode met nog steeds een wekelijks groeiend aantal bezoekers.

  En er waren nog meer hoogtepunten in het afgelopen jaar, waaronder de start van het onderzoek Families welkom in het Groninger Museum. Het Groninger Museum heeft de wens om nieuwe doelgroepen, waaronder studenten en families, te bereiken en bekend te maken met het museum en al zijn activiteiten. In 2016 is het museum gestart met de introductie van vrije entree voor Groningse studenten. Het jaar 2017 was het eerste volledige jaar en geconcludeerd kan worden dat de vrije entree tot een exponentiële stijging heeft geleid van het aantal Groningse studenten dat een bezoek brengt aan het Groninger Museum.

  Nu gaat het museum zich intensiever richten op families in de Groningse wijken. Met behulp van de uitkomsten van gesprekken die het museum met deze doelgroep voert, wil het Groninger Museum ervoor zorgen dat de barrières die families nu ondervinden om het museum en zijn activiteiten te bezoeken, worden weggenomen.

  De raad van toezicht bedankt de directie en medewer- kers van het Groninger Museum voor alle inspanningen, het niet aflatende enthousiasme en de enorme inzet, maar ook voor hun bijdrage aan het culturele leven in én de uitstraling van Groningen.

  Onze bijzondere dank gaat uit naar alle betrokkenen, de sponsoren en de subsidiënten. Dankzij hen hebben wij het hoge ambitieniveau van het Groninger Museum kunnen reali- seren en continueren.

  Johan Remkes Inez Boogaarts Maarten Duijvendak Jacob Kielman Henk Pijlman Nathalie de Vries

  VOORWOORD RAAD VAN TOEZICHT

  7

 • SUBSIDIEGEVERS

  + Gemeente Groningen

  + Provincie Groningen

  BEGUNSTIGERS

  + BankGiro Loterij

  + J.B. Scholtenfonds / H.S. Kammingafonds

  + Fonds 21

  + Mondriaan Fonds

  + Prins Bernhard Cultuurfonds

  + Stichting Beringer Hazewinkel

  + Stichting Fondsbeheer Culturele Relatie Evenementen Gasunie/GasTerra

  + Stichting De Ploeg

  + Vereniging Rembrandt

  + Vereniging Vrienden van het Groninger Museum

  SPONSOREN

  + Bos&Bos Catering

  + GasTerra

  + Gasunie

  + Groninger Museum Salon

  + Rabobank Stad en Midden Groningen

  GRONINGER MUSEUM SALON

  + ABN AMRO

  + Algemeen Belang Verzekeringen

  + s’Amuse

  + Apotheek Helpman

  + Boer & Croon Management

  + Broekema.Nielsen Notarissen

  + Communicatio

  + CRM Excellence

  + Dommerholt Advocaten

  + Effektief Groep

  + Gardepoort

  + J.R.H. van den Hende Register Makelaar - Taxateur Kunst & Antiek

  + Huis voor de Kunst

  + Lexus Groningen

  + NNZ

  + Noorderpoort

  + NTC Vastgoed

  + Richard ter Borg Kunsthandel

  + Sai & Schut Registeraccountants

  + Seatrade Holding

  + Team 4 Architecten

  + TKP Pensioen

  + Workforce Holland

  SCHENKERS

  + De heer A. Alaïa (1935-2017)

  + De heer J.F. van Baarsen en mevrouw G.J. Fieten

  + De heer D. van Bachum

  + De heer H.J.C. Bekenkamp

  + De heer M. en mevrouw A. van Daalen

  + Mevrouw A. Dijkstra-Teulings

  + Mevrouw E.V. van Doorne

  + De heer F. Eck

  + Mevrouw Gaaikema-Nieuwenkamp

  + De heer en mevrouw M. Hazenberg

  + De heer C. en mevrouw A. Hofsteenge

  + Mevrouw A. Holen

  + De heer C.J.A. Jörg

  + De heer J.W.H.J. Kanis en mevrouw A.M. Kanis-Kamp

  + Mevrouw K.J. Kaspers-van Duinen

  + De heer B. van der Laan

  + De heer R. Martens (1923-2017)

  + Familie Molendijk

  + De heer O.J. Nienhuis

  + De heer G.H. de Noord

  + De heer S. Ostkamp

  + Mevrouw C. Peeters

  + Rabobank Noordenveld West Groningen

  + De heer C. Scholtens

  + De heer en mevrouw Sinnema

  + De heer H. Swaak

  + Mevrouw J.H. Tebbes-Ewolds

  + De heer A. de Vries

  + Mevrouw J. van der Werp-de Groot

  + De heer K. Westerhof

  + Mevrouw G.J.B. van Wetering

  + De heer en mevrouw Willemsen

  LEGATOREN

  + De heer R. Martens (1923-2017)

  + Mr. drs. M.L. Kloos († 2003)

  + Mevrouw G.H. Toppen (1921-2017)

  SUBSIDIEGEVERS, BEGUNSTIGERS, SPONSOREN, GRONINGER MUSEUM SALON, SCHENKERS & LEGATOREN

  8

 • SAMENWERKINGSPARTNERS

  SAMENWERKINGSPARTNERS

  + Academie Minerva, Groningen

  + Alfa-college, Groningen

  + Amstel Hotel, Amsterdam

  + ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, Zwolle

  + ARTtube, Rotterdam

  + AVROTROS, Hilversum

  + BankGiro Loterij, Amsterdam

  + Beerze, Vessem

  + BeServed, Groningen

  + BNN VARA, Hilversum

  + Carnegie Museum of Art, Pittsburgh (VS)

  + Carpenters Workshop Gallery, Londen (GB)

  + Centrum Beeldende Kun