Jaarverslag 2016 - Ethias van de 21ste eeuw te creأ«ren. ... Ook al is de juridische structuur...

download Jaarverslag 2016 - Ethias van de 21ste eeuw te creأ«ren. ... Ook al is de juridische structuur mettertijd

If you can't read please download the document

 • date post

  20-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Jaarverslag 2016 - Ethias van de 21ste eeuw te creأ«ren. ... Ook al is de juridische structuur...

 • 2 │ Ethias nv │ Jaarverslag 2016

  Ethias nv

  Rue des Croisiers 24 - 4000 LUIK www.ethias.be info@ethias.be

  Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor de beoefening van alle verzekeringstakken Niet-Leven, de

  levensverzekeringen, de bruidsschats- en geboorteverzekeringen (KB van 4 en 13 juli 1979, BS van 14 juli 1979) alsook de

  kapitalisatieverrichtingen (Beslissing CBFA van 9 januari 2007, BS van 16 januari 2007).

  RPR Luik BTW BE 0404.484.654 Rekening Belfius Bank: BE72 0910 0078 4416 – BIC : GKCCBEBB

  NATIONALE ZETEL

  Rue des Croisiers, 24

  4000 LUIK

  Tel. + 32 (0)4 220 31 11

  Fax + 32 (0)4 220 30 05

  ZETEL VOOR VLAANDEREN

  Prins-Bisschopssingel 73

  3500 HASSELT

  Tel. + 32 (0)11 28 21 11

  Fax + 32 (0)11 28 20 20

  ZETEL VOOR HET

  DUITSTALIGE GEWEST

  Klötzerbahn 24-26

  4700 EUPEN

  Tel. + 32 (0)87 59 10 00

  Fax + 32 (0)87 59 10 09

  https://www.ethias.be/ mailto:info@ethias.be

 • Jaarverslag 2016 │ Ethias nv│ 3

  Ethias, een merk met een sterke identiteit

  Ons uitstekend genormaliseerd resultaat (254 miljoen) (zie volgende pagina's) liet ons toe twee Switch-operaties (V en VI) te realiseren en de knipperlichtreserve aan te vullen. Het jaar 2016 sluit uiteindelijk af met een nettowinst van 80 miljoen euro.

  De operatie Switch VI alleen al deed de reserves van de FIRST Rekening dalen met 57 %. Dit zorgde voor een significante en recurrente verbetering van de solvabiliteitsmarge onder Solvency II, die van kracht is sinds 1 januari 2016 (netto impact van ongeveer 24 % op de Solvency II-marge).

  Naar aanleiding van het succes van de operatie Switch VI plaatste het noteringsagentschap Fitch de rating voor financiële soliditeit van Ethias nv van BBB onder positief vooruitzicht. Fitch looft de verbetering van onze kapitaalpositie en de vermindering van onze rentegevoeligheid.

  Rekening houdend met de volatiliteit van de Solvency II-marges in de huidige macro-economische context, heeft onze regulator ons ook gevraagd om hem een financieel saneringsprogramma en een financieel herstelplan te bezorgen. Het financieel saneringsprogramma dat op 30 september werd ingediend bevatte onder meer de invoering van een financieel herverzekeringsprogramma, de implementatie van bijkomende Switch-acties en de integratie van Whestia. Om rekening te houden met de positieve impact van Switch VI heeft de NBB ons vervolgens gevraagd om het saneringsprogramma te vervolledigen tegen 15 februari 2017 en het herstelplan tegen 28 februari 2017.

  Ons incasso is stabiel: 2,4 miljard (1,3 miljard in Niet-Leven en 1,1 miljard in Leven).

  Wij noteren ook een gecombineerde ratio van 91,9 %, d.i. ruimschoots onder de beoogde 95 %.

  De digitale transformatie is aan de gang

  Onze digitale transformatie zit op kruissnelheid met het project Century. Intern wordt er naarstig gewerkt om de verzekeringsfabriek van de 21ste eeuw te creëren. De eerste toepassing in de praktijk voor de autoverzekering, wordt verwacht tegen eind 2017.

  De kracht van het merk Ethias blijft een troef om nieuwe cliënten aan te trekken. Op basis van een analyse van 16 verzekeringsmerken uitgevoerd door The Benchmark Company, een onafhankelijk onderzoeksbureau, blijkt dat Ethias het sterkste verzekeringsmerk van België is.

  Anderzijds toont een onderzoek dat wij uitgevoerd hebben bij een representatieve testgroep van onze cliënten Collectiviteiten (openbare en socialprofitsector) dat 98 % van onze cliënten tevreden zijn over onze diensten. De meerderheid van de respondenten beschouwt ons als een verzekeraar die gemakkelijk toegankelijk, oplossingsgericht is en die een efficiënte dienstverlening biedt. De Belgische identiteit en verankering van de onderneming worden eveneens door deze klanten beklemtoond en gewaardeerd.

  Philippe Lallemand Erik De Lembre

  Voorzitter van het Directiecomité Voorzitter van de Raad van bestuur

 • 4 │ Ethias nv │ Jaarverslag 2016

  Inhoud

  Voorstelling van Ethias nv ......................................................................................................................... 8

  Governance (op 31 januari 2017) ............................................................................................................ 12

  Het Directiecomité .................................................................................................................................... 12

  De Raad van bestuur ................................................................................................................................ 12

  Het Audit- en Risicocomité ...................................................................................................................... 12

  Het Benoemings- en Remuneratiecomité .............................................................................................. 13

  De Commissaris ........................................................................................................................................ 13

  Beheersverslag ......................................................................................................................................... 14

  1 Het jaar 2016 in enkele data en markante feiten ............................................................................... 15

  1.1 Switch V en Switch VI .................................................................................................................................... 15

  1.2 Terroristische aanslagen ............................................................................................................................... 15

  1.3 Fiscaal geschil ................................................................................................................................................ 15

  1.4 Vermindering van de duration gap ............................................................................................................... 16

  1.5 Programma ter verbetering van de solvabiliteit ........................................................................................... 16

  1.6 Herziening van samenstelling van het directiecomité ................................................................................... 16

  1.7 2016 in enkele data ....................................................................................................................................... 16

  2 Resultaten 2016 ................................................................................................................................... 19

  2.1 Incasso ........................................................................................................................................................... 19

  2.2 Aandeel van het incasso per activiteitentak .................................................................................................. 19

  2.3 Premies .......................................................................................................................................................... 20

  2.4 Uitkeringen .................................................................................................................................................... 20

  3 Getrouw overzicht van de ontwikkeling, van de resultaten en van de positie van de vennootschap ...................................................................................................................................... 21

  3.1 Analyse van de resultaten van het boekjaar ................................................................................................. 21 3.1.1 Particulieren ............................................................................................................................................ 21

  3.1.2 Collectiviteiten en Ondernemingen ........................................................................................................ 22

  3.1.3 Financiën en beheer van de activa.......................................................................................................... 24

  3.1.4 Algemene kosten .................................................................................................................................... 27

  3.2 Winstdeelnames en restorno's ...................................................................................................................... 28

  3.3 Solvency II-margeniveau (ratio niet geauditeerd) ......................................................................................... 28

  3.4 Evolutie van het eigen vermogen .................................................................................................................. 29

  3.5 Beoordeling van de interne controle ............................................................................................................. 29

  3.6 Belangrijke risico's (blootstelling en beheerbeleid) en gebruik van de financiële instrumenten van de vennootschap ................................................................................................................................................ 31

  3.6.1 Governance inzake risicobeheer ............................................................................................................. 31

 • Jaarverslag 2016 │ Ethias nv│ 5

  3.6.2 Solvency II ..