Jaarverslag 2013 Museum Dr8888 29-09-2014 Paulo Martina · PDF file Gemeente Smallingerland...

Click here to load reader

 • date post

  22-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Jaarverslag 2013 Museum Dr8888 29-09-2014 Paulo Martina · PDF file Gemeente Smallingerland...

 • Jaarverslag 2013 Museum Dr8888

  29-09-2014

  Paulo Martina

  Workshop Recycle Ding in kinderatelier Museum Dr8888

 • Adresgegevens: Museum Drachten

  Museumplein 2

  9203 DD Drachten

  E info@museumdrachten.nl

  W www.museumdrachten.nl

  T 0512 515647

  F 0512 541445

  Openingstijden museum:

  di t/m zo van 11 – 17 uur

  feestdagen: 11 – 17 uur

  Bankrelatie:

  Rabobank Drachten, nr. NL28 RABO 01330.78.507

  Bestuur Stichting Museum Drachten :

  Dhr. W. IJzerman, voorzitter

  Dhr. P. van Kleef, penningmeester

  Mw. J.H.M. Coops, secretaries

  Dhr. B. van Asselt, lid

  Mw. L. Jonkers, lid

  Bestuur Stichting Vrienden Museum Drachten:

  Dhr. B. van Asselt, voorzitter

  Mevr. Jikke Leclercq- Kijlstra, penningmeester

  Dhr. Jan van der Meer, secretaris

  Dhr. J.J. Hallers, lid

  Mevr. Hanneke Bijstra, lid

  Dhr. Tjabel Klok, lid

 • Missie Museum Dr8888 is een podium voor Noord-Nederlandse beeldende kunst en historische

  geschiedenis van Smallingerland. Zij beheert en toont het cultureel erfgoed en de collectie beeldende

  kunst van Smallingerland en omgeving. De algemene maatschappelijke doelen zijn het bevorderen van

  cultuurparticipatie en een duidelijke rol spelen in de beleving van Drachten als culturele hoofdstad

  van Friesland.

 • Subsidiënten en begunstigers

  Museum Dr8888 in 2013

  Subsidiënten Gemeente Smallingerland

  Begunstigers Ten behoeve van de collectie

  Familie Brandsma te Drachten Stichting Pier Feddema

  Dhr. K. Schippers te Amsterdam

  Stichting Vrienden van het Museum Dr8888

  Dhr. Postma te Drachten

  Enkele anonieme schenkers

  Ten behoeve van tentoonstellingen. publicaties en educatieve projecten

  Gemeente Smallingerland (extra gelden voor nominatie Museumprijs en bijdrage cat. tentoonstelling

  Palet van het Interbellum en China Start)

  Philips Drachten (ten behoeve tentoonstelling Palet van het Interbellum)

  Rabobank Drachten (sponsor educatie)

  PW Janssen’s Friesche Stichting (ten behoeve tentoonstelling Palet van het Interbellum)

  Stichting Albino (ten behoeve van educatie)

  Restauratie atelier Marten Bos (ten behoeve tentoonstelling Palet van het Interbellum)

  Academie voor Popcultuur (Minerva)

  Schokker Producties

  Prins Bernard Cultuurfonds (ten behoeve tentoonstelling Palet van het Interbellum)

  Bank Nederlandse Gemeenten (ten behoeve tentoonstelling Palet van het Interbellum)

  Ottema-Kingma Stichting (ten behoeve tentoonstelling Palet van het Interbellum)

  Stichting Woudsend (ten behoeve tentoonstelling Palet van het Interbellum)

  Univé (ten behoeve tentoonstelling Palet van het Interbellum)

  BankGiroloterij (tbv nominatie Museumprijs en MuseumMaandag)

 • Museum Dr8888 in 2013, algemeen geroemd en

  internationaal erkend.

  2013 was een belangrijk jaar voor het Museum. Anderhalf jaar na de grote Rinsema tentoonstelling

  en de metamorfose die het museum heeft ondergaan, werden deze inspanningen beloond met de

  nominatie voor de BankGiro Museumprijs 2013. We zijn het net niet geworden, maar dankzij de

  nominatie kunnen we op een nog grotere groep bewonderaars rekenen. Een andere prijs die wel is

  gewonnen is Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Niet alleen is Museum Dr8888 onderdeel van

  het bidboek, ook waren we aanwezig toen de commissie langskwam in Leeuwarden en hebben we

  met verschillende commissieleden gesproken. Mede dankzij onze inspanningen en die van De Lawei

  maakt Drachten onderdeel uit van het programma in 2018.

  2013 was ook het jaar van de giften. De belangrijkste daarvan was de schenking door de schrijver

  H.K. Schippers van zijn gehele Holland Dada Archief. Sindsdien mogen we ons met recht hét museum

  voor Dadaïsme in Nederland noemen. Ook de schenking van de Stichting Gosse Sierksma is

  fantastisch. Meer dan 300 kunstwerken die we voorheen in langdurige bruikleen hadden, behoren nu

  tot de eigen collectie. Ook organiseerden we dit jaar de tweede grote tentoonstelling: Palet van het

  Interbellum. Omdat deze tentoonstelling pas vanaf 15 december 2013 liep, worden de vruchten

  ervan met name in 2014 geoogst.

  2013 was ook het jaar van de internationale oriëntering van Museum Dr8888. Samen met andere

  Nederlandse partners, zoals de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, het Rietveld-Schröderhuis en het

  Mondriaanhuis, nemen we deel aan het Europese project Less is More dat geïnitieerd is door de stad

  Straatsburg ism het Museum voor Moderne en Hedendaagse Kunst in Straatsburg. Andere

  deelnemers zijn het Fondation Le Corbusier, de Weissenhof Siedlung in Stuttgart en het Modem in

  Debrecen. Gezamenlijk hebben we een aantal projecten en tentoonstellingen geïnitieerd die in

  verschillende landen zullen plaatsvinden. De overeenkomst tussen de partners is het historisch

  Modernisme en de Modernistische architectuur. Met de partners wordt een Europese subsidie

  aangevraagd vanuit het programma Creative Europe. Ook kregen we bezoek van een

  vertegenwoordiger van de organisatie 100 jaar Dada (2016), dat uitbundig wordt gevierd in een

  aantal belangrijke Dada steden, geïnitieerd vanuit Zürich ( Stad en Cabaret Voltaire). Vanaf 2014

  wordt daar meer energie in gestoken.

  Er is ook minder goed nieuws te melden. Omdat een aantal sponsors en subsidiegevers dit jaar

  oversloegen en we een inhaalslag hebben gemaakt met het afschrijven van de voorraad boeken,

  hebben we het jaar financieel niet goed kunnen afsluiten. We hopen dit in 2014 voor een deel in te

  halen en in 2015 het financieel te kunnen ombuigen. Het bezoekersaantal in 2013 bleef ook achter

  ten opzichte van het topjaar 2012, de tentoonstelling Ids Wiersma en Sierd Geertsma, Monet & Van

  Gogh van Friesland trok wel veel bezoekers ( ruim 7.000), maar lang niet zoveel als de Rinsema

  tentoonstelling (12.000). Er kwamen in verhouding ook veel meer mensen uit de regio op af. De

  omzet is daardoor ook ten opzichte van 2012 tegengevallen.

  2013 was ook het jaar waarin de Stichting Van Doesburg- Rinsemahuis, voor de realisering van de

  museumwoning in Drachten, is gerealiseerd.. De Torenstraat nr. 3 is een van de woningen die Theo

  Van Doesburg samen met gemeentearchitect Cees Rienks de Boer begin jaren twintig van de

  twintigste eeuw heeft vormgegeven. De woning is in het bezit van de Gemeente Smallingerland. De

  toekomstige museumwoning heeft de naam Van Doesburg-Rinsemahuis. De woning zal helemaal

  terug worden gebracht naar het oorspronkelijke gedachtegoed van Theo Van Doesburg. In de

  woning zal het Rinsema archief worden ondergebracht en zullen ook de meubels van Thijs Rinsema

  een plek krijgen. Architect Bertus Mulder en zijn dochter Alenca Mulder zijn benaderd om de

  restauratie op zich te nemen. Met de Gemeente zijn afspraken gemaakt over de overdracht van de

  woning. 2014 zal in het teken staan van fondsenwerving en het benaderen van potentiële sponsoren.

 • TENTOONSTELLINGEN

  Ids Wiersma & Sierd Geertsma, Monet & Van Gogh van

  Friesland

  09 /11/2012 -10/03/2013

  Museum Dr8888 toont grote overzichtstentoonstelling van de twee

  vertegenwoordigers van het Fries Impressionisme en Neo Impressionisme: Ids

  Wiersma en Sierd Geertsma

  Na de succesvolle tentoonstelling over Thijs en Evert Rinsema is dit de tweede zogenaamde

  Blockbuster van Museum Dr8888 met twee Friese kunstenaars uit de kerncollectie.

  Ids Wiersma (1878-1965), landschapsschilder van het Friese land en meester van de portretkunst, maar ook vastlegger van de stad Amsterdam en de rest van Nederland. In

  Friesland wereldberoemd, nu de rest van Nederland nog. Ook zijn tekeningen en etsen zijn

  van een buitengewone kwaliteit. Meer dan 150 werken waren van iedere kunstenaar te zien.

  Van Sierd Geertsma(1896-1985) heeft Museum Dr8888 eerder tentoonstellingen

  georganiseerd, maar nog niet in combinatie met zijn impressionistische collega Wiersma.

  Door deze combinatie is zowel het impressionisme als het begin van neo-impressionisme in

  Friesland vertegenwoordigd.

  Rondom Skûtsjes

  24/03/13 t/m12/05/13

  In het kader van het “Skûtsjejier” in Gemeente Smallingerland heeft Museum Dr8888 de talentvolle

  fotografe Marije Kuiper de opdracht gegeven om de wereld rondom de Skûtsjes te belichten. Dertien

  prachtige portretten van mensen die daarin een rol spelen. Marije, een jeugdige zeer talentvolle fotografe, koos voor mensen ‘Rondom skûtsjes’. Dat zijn niet schippers aan het helmhout en

  fokkenisten, maar de 93-jarige Jan Bruinsma, die blokken maakt, en Johan Modderman, die

  skûtsjewimpels ontwerpt en verkoopt. In die collectie hoort oudschipper-schaatser-schilder Anne

  Tjerkstra en de vernuftige broers Friso en Jurrit Bergsma uit Drachten. De eerste heeft nu al een

  baan bij Paul van Oossanen en Niels Moerke, als ontwerper. De catalogus van deze tentoonstelling was te koop in Museum Dr8888 voor € 16,–

  Naast deze tentoonstelling was er ook een selectie artefacten uit het Sk