Jaarverslag 2011 OW Haspengouw Zf

of 37 /37
Jaarverslag 2011 Opvoedingswinkel Haspengouw 2011, voor Opvoedingswinkel Haspengouw het jaar van de uitbreidingen en van nieuwe initiatieven !!! Op Vlaams niveau zien we dat de Opvoedingswinkels meer bekend worden en ook meer ouders bereiken (zie persbericht EXPOO): http://www.expoo.be/nieuws/opvoedingswinkels-bereiken-meer-dan-10000- gezinnen In dit jaarverslag vinden jullie informatie over de accenten die de Opvoedingswinkel in 2011 gelegd en uitgebouwd heeft: 1. Focus op individueel aanbod aan opvoedingsondersteuning 2. Focus op groepsgericht aanbod 3. Focus op nieuwe projecten 4. Focus op samenwerking met onze partners: netwerkontwikkeling en - verbreding 5. Focus op onze acties in de gemeenten 6. Focus op onze ambities voor 2012 7. Van harte welkom om jullie in te leven in de werking van deze bruisende Opvoedingswinkel in Haspengouw ! Jaarverslag 2011Opvoedingswinkel Haspengouw, Clockemstraat 4, 3800 Sint-Truiden Pagina 1

Embed Size (px)

Transcript of Jaarverslag 2011 OW Haspengouw Zf

Page 1: Jaarverslag 2011 OW Haspengouw Zf

Jaarverslag 2011

Opvoedingswinkel Haspengouw

2011, voor Opvoedingswinkel Haspengouw het jaar van de uitbreidingen en van nieuwe initiatieven !!!

Op Vlaams niveau zien we dat de Opvoedingswinkels meer bekend worden en ook meer ouders bereiken (zie persbericht EXPOO): http://www.expoo.be/nieuws/opvoedingswinkels-bereiken-meer-dan-10000-gezinnen

In dit jaarverslag vinden jullie informatie over de accenten die de Opvoedingswinkel in 2011 gelegd en uitgebouwd heeft:

1. Focus op individueel aanbod aan opvoedingsondersteuning2. Focus op groepsgericht aanbod3. Focus op nieuwe projecten4. Focus op samenwerking met onze partners: netwerkontwikkeling en -verbreding5. Focus op onze acties in de gemeenten6. Focus op onze ambities voor 20127.

Van harte welkom om jullie in te leven in de werking van deze bruisende Opvoedingswinkel in Haspengouw !

www.opvoedingswinkelhaspengouw.be

Jaarverslag 2011 Opvoedingswinkel Haspengouw, Clockemstraat 4, 3800 Sint-Truiden Pagina 1

Page 2: Jaarverslag 2011 OW Haspengouw Zf

1. Focus op: Individuele ondersteuning voor alle opvoedingsverantwoordelijken

De Opvoedingswinkel heeft als eerste voorname opdracht: opvoedingsondersteuning bieden aan alle opvoedingsverantwoordelijken.

In 2011 hebben in totaal 481 acties geregistreerd: - 356 acties in het individueel aanbod: informeren, adviseren, pedagogische gesprekken - 125 diverse groepsactiviteiten

Deze ondersteuning wordt op een brede manier via de verschillende aanbod kanalen gerealiseerd:

De website: www.opvoedingswinkelhaspengouw.be Deze website informeert iedere surfer over het aanbod en de werking van de Opvoedingswinkel. Er staan ook interessante links naar de sites van de gemeenten en andere sites, boordevol opvoedingstips en –info. En omgekeerd kan je op deze sites de link naar de Opvoedingswinkel vinden. In 2011 zien we een forse stijging van bezoekers op onze sites en vooral een toeloop van ouders die ons per mail met hun opvoedingsvragen en –zorgen contacteren.

Ondersteuning per mail [email protected] : Op deze mails van ouders gaan we snel en met concrete tips in. Dit medium verlaagt enorm de drempel voor ouders die met vragen zitten. Vele mailers zullen nadien toch om een gesprek in de OW vragen, wat wij uiteraard toejuichen.

Telefonische consulten: heel wat vragen van ouders of dienst-/hulpverleners bereiken ons telefonisch. Ook in dit geval zullen we gericht en concreet opvoedingsadvies geven. Een afspraak maken, gebeurt meestal ook telefonisch. Dit is zowel interessant voor de beller als voor de opvoedingsconsulent. Dit gesprek wordt dan ingeboekt waardoor een luisterend oor kan gewaarborgd worden.

Informatie en advies inwinnen in de OW: tijdens onze openingsuren kan elkeen vrij de winkel binnenlopen om informatie in te winnen. Indien het mogelijk is, kan op dat moment zelfs een pedagogisch gesprek doorgaan. Het aantal opvoedingsverantwoordelijken die via deze weg ons vinden, is nog eerder beperkt. Maar we zijn nog volop bezig met bekendmaking van de openingsuren en werking van de Opvoedingswinkel. De visie is immers dat iedereen binnen kan komen en hiervoor geen afspraak hoeft te maken.

Een pedagogisch adviesgesprek op afspraak: wij voorzien tot 5 adviesgesprekken voor een specifieker of ruimer opvoedingsprobleem. Uit onze cijfers blijkt dat de meeste ouders met 2 tot 3 gesprekken geholpen zijn. Indien nodig, verwijzen we ouders (met hun akkoord) door naar hulpverlening (zoals gerichte opvoedingsbegeleiding, OCMW-ondersteuning, persoonlijke begeleiding, kinderpsychiatrisch onderzoek…).

Uitbreiding van onze openingsuren: In 2011 zijn we dankzij personeelsuitbreiding kunnen overgaan naar een ruimere bereikbaarheid in de OW.

Jaarverslag 2011 Opvoedingswinkel Haspengouw, Clockemstraat 4, 3800 Sint-Truiden Pagina 2

Page 3: Jaarverslag 2011 OW Haspengouw Zf

- Dinsdag t.e.m. donderdag: van 10u tot 13u- Vrijdag: van 10u tot 15u- 1e zaterdag van de maand: van 10u tot 13u

Spelotheek De Speeldoos: . In 2011 hebben we de openingsuren kunnen uitbreiden:

o maandag van 17u tot 19uo woensdag van 14u tot 17u

Op 18 mei, tijdens de week van de opvoeding, hebben we de spelotheek eens extra in de kijker gezet dit resulteerde in een forse aangroei van leden. Op 31 december stond er op de teller: - 318 ontleenbeurten- 798 ontleende stuks speelgoed- 110 actieve leden uit de regio Haspengouw,waarvan 90 nieuwe inschrijvingen

In de spelotheek kan je speelgoed ontlenen zoals je in een bibliotheek boeken ontleent. De spelotheek is er voor gezinnen met kinderen van 0 tot 8 jaar. Elk kind, vergezeld van een ouder die borg staat, kan lid worden. Het lidmaatschap per gezin bedraagt 2,5€ per jaar. Ieder kind van het gezin krijgt een lidkaart met een lidnummer en een uitleenkaart.

Elk kind mag telkens 3 stukken speelgoed uitlenen voor een periode van max. 3 weken. Verlenging is niet mogelijk. Wie het geleende speelgoed te laat terugbrengt, betaalt een kleine boete van 0,25€. per week per stuk.. Het speelgoed wordt bij inlevering steeds nagekeken door de medewerker van de Speeldoos en indien nodig ontsmet. Indien het speelgoed onvolledig of onbeschadigd wordt teruggebracht wordt een schadevergoeding aangerekend.

Het speelgoed is ingedeeld volgens drie ontwikkelingsdomeinen. Deze worden aangeduid met een gekleurde sticker. Elk domein is op zijn beurt onderverdeeld in categorieën, die voorzien zijn van een letter.

1. Lichamelijke ontwikkeling (geel)Lb : bewegingsmateriaal (grove motoriek) : bijv. loopwagentje, bal, …Lz : zintuiglijk materiaal (fijne motoriek) : bijv. kralen rijgen, sorteerbekers,…

2. Verstandelijke ontwikkeling (blauw)Vb : bouw- en constructiemateriaal : bijv. blokken, bouwstenen, …Vp : puzzels, lotto’s, taal- en denkspelen : bijv. domino, knoppuzzel,…

3. Sociale- en emotionele ontwikkeling (rood)Sg : gezelschapspelen : bijv. ganzenbord, monopoly,…Sc : creativiteit- en expressiemateriaal : bijv. stempeldoos,muziekinstrumentSf : fantasiemateriaal : bijv. : eetservies, poppenkast,…

Jaarverslag 2011 Opvoedingswinkel Haspengouw, Clockemstraat 4, 3800 Sint-Truiden Pagina 3

Page 4: Jaarverslag 2011 OW Haspengouw Zf

Mevrouw Lut, onze vaste medewerkster van de spelotheek, is op de hoogte van deze drie ontwikkelingsdomeinen en kan de ouders eventueel inlichten en adviezen rond het pedagogisch nut en belang van spelen.

Door het aanbieden van deze ontleenmogelijkheid kan de opvoedingsbegeleiding op meerdere terreinen effect hebben : de ouders leren op een gestructureerde manier leeftijdsadequaat speelgoed kiezen én kunnen hun inzicht verhogen in het belang van spelen en pedagogische spelmogelijkheden voor hun kind.

1/2 2010 2011

Aantal stuks ontleend Lb 51 164

Lz 17 82

Sc 7 16

Sf 50 204

Sg 40 83

Vb 2 73

Vp 24 145Boeke

n 4 31

  195 798Actieve leden op 31december 49 110

   

Kinderfeestje voor en in de jarige SPEELDOOS Hiep Hiep … Hoera.

Jaarverslag 2011 Opvoedingswinkel Haspengouw, Clockemstraat 4, 3800 Sint-Truiden Pagina 4

Page 5: Jaarverslag 2011 OW Haspengouw Zf

Week van de Opvoeding : een familiedag georganiseerd door Gemeente Alken:

In het kader van de “Week van de Opvoeding” nam het gemeentebestuur van Alken het initiatief om “voor de ganse regio” een Family Fun day te organiseren in het speelpark De Alk. Zoals je kan zien op de foto’s van het een geslaagde dag. Heel wat bezoekers kwamen een bezoek brengen aan de standjes van de Opvoedingswinkel. De kinderen genoten van het extra aanbod zoals het grote springkasteel, de tatoe-fee voor het zetten van glitters en tatoes, het grimeerstandje, de knutselclown. De dag werd afgesloten met een grote ballonwedstrijd. Er stond een stevig windje. Heel wat ballons vlogen over de grens met Duitsland! Het jonge winnaresje (uit Alken) ontving een cadeaubon voor Speelgoed!

Jaarverslag 2011 Opvoedingswinkel Haspengouw, Clockemstraat 4, 3800 Sint-Truiden Pagina 5

Page 6: Jaarverslag 2011 OW Haspengouw Zf

Cijfers en letters van 2011

De opvoedingswinkel werkt onder de supervisie van Kind & Gezin. Daartoe registreren de medewerkers van de winkel elke actie of activiteit gedurende het ganse werkjaar. In de onderstaande statistieken komt telkens het item “niet geregistreerd” voor. De Opvoedingswinkel (OW) werkt immers anoniem. Deelnemers dienen geen identificaties te geven van hun gezin. Vandaar dat er meermaals de score “niet geregistreerd” voorkomt in deze statistieken.

Basisinfo geven Ontmoetingen stimuleren

Eerste gesprek ped. Adviseren

Vervolggesprek ped. Adviseren

249

125

72

35

Gerealiseerde acties van de OW 2011

In totaal tellen 481 verschillende acties in de prestatielijst van de Opvoedingswinkel voor het werkjaar 2011.

Contact in de winkel Telefonisch Email Niet geregistreerd

80%

14%5% 1%

Op welke wijze werd advies verleend?

De meeste ouders en opvoedingsverantwoordelijke nemen telefonisch contact op (vb. om een afspraak vast te leggen met een van de medewerkers van de OW). Een vrij klein % zocht contact via mail en kreeg binnen de 2 dagen een digitaal antwoord met concrete tips over hun opvoedingsvraag.

Moeder

Niet ge

regist

reerd

Grooto

uder

Opvoed

ingsonders

teuner

Beide o

uders

Studen

tVad

er

Andere

Stiefm

oeder

56%

9% 9% 8% 7% 5% 3% 3% 1%

Welk lid van het gezin nam contact met de OW?

Zoals de algemene tendens in de sector ervaart is het voornamelijk de mama van het gezin die contact neemt met de OW of advies vraagt.

Jaarverslag 2011 Opvoedingswinkel Haspengouw, Clockemstraat 4, 3800 Sint-Truiden Pagina 6

Page 7: Jaarverslag 2011 OW Haspengouw Zf

20%21%

28%

6% 5%3%

17%

Leeftijd van de kinderen

De meeste ouders hebben een opvoedkundige vraag voor hun jonge kinderen tussen 0 en 12j.

Jongen Meisje Niet geregistreerd

49%

33%

18%

Verhouding jongens - meisjes

En er zijn iets meer bezorgdheden rond jongens op te tekenen.

Info

opv

oedi

ngsw

inke

l/ v

o...

Aanp

ak/o

uder

scha

p

Opv

alle

nd g

edra

g

Emoti

onel

e on

twik

kelin

g

Soci

ale

ontw

ikke

ling

Lich

amel

ijke

ontw

ikke

ling

Spel

en

vrije

tijd

Opv

ang

en sc

hool

Vers

tand

elijk

e on

twik

kelin

g

Nie

t ger

egis

tree

rd

26% 24%

15% 14%

5% 5%2% 2% 2%

5%

Soort opvoedingsvragen

De meeste ouders vragen informatie en/of tips over aanpak bij het opvoeden van hun kinderen. Ook vragen rond emotionele ontwikkeling en opvallend gedrag komen frequent aan bod. Uit de vraagstelling van de ouders blijkt duidelijk dat de opvoedingswinkel bekend is bij de bevolking om zijn preventieve opdracht. “Door vroegtijdige aandacht en juiste aanpak verergering voorkomen.”

Jaarverslag 2011 Opvoedingswinkel Haspengouw, Clockemstraat 4, 3800 Sint-Truiden Pagina 7

Page 8: Jaarverslag 2011 OW Haspengouw Zf

Sint T

ruiden

Buiten de r

egio of o

nbeken

d

Kortesse

m

Well

en

Borgloon

Alken

Heers

Nieuwerk

erken

Gingelom

45%

15%9% 7% 6% 5% 5% 4% 3%

Woonplaats van de gezinnen

De medewerkers van de opvoedingswinkel investeerden het ganse jaar in de verdere bekendmaking van de Opvoedingswinkel. Dankzij de mogelijkheid tot samenwerking met heel wat partners uit de gemeenten, zoals mandatarissen, directies en leerkrachten van scholen, oudercomitées, zorgleerkrachten, verpleegkundigen Kind & Gezin, CLB-medewerkers, huisartsen, kinderopvang, OCMW’s, buurtcomitées, Rimo, … wordt het aanbod van de OW steeds beter bekend en benut.

Twee

-ouder-ge

zin

Niet ge

regist

reerd

Eén-ouder-

gezin

Nieuw sa

menge

steld ge

zin

Co-oudersch

ap

Andere ge

zinsvo

rm

40%

31%

18%

9%

1% 1%

Gezinssituatie

Als we de cijfers bestuderen zien we dat het item Co-ouderschap veel te laag gescoord is. Deze gezinnen situeren zich meestal onder het item één-oudergezinnen en nieuw samengestelde gezinnen. De medewerkers van de OW ontvangen veel ouders die het co-ouderschap toepassen en vragen hebben rond aanpak , mogelijkheden, bijsturing

Jaarverslag 2011 Opvoedingswinkel Haspengouw, Clockemstraat 4, 3800 Sint-Truiden Pagina 8

Page 9: Jaarverslag 2011 OW Haspengouw Zf

2 1 niet geregistreerd 3 4 >4

35%30%

24%

5%1% 0%

Aantal kinderen in het gezin

Autochtone - niet kwetsbare gezinnen

Kwetsbaar gezin Allochtoon

78%

20%2%

Gezinskenmerken

Uit de cijfers blijkt dat te weinig allochtone gezinnen de weg naar de Opvoedingswinkel vinden. In de planning van 2012 zijn 2 specifieke projecten uitgewerkt om deze doelgroep te bereiken en dit samen met heel wat partners uit de gemeenten:: Brugfiguren en Meertalig opvoeden

Opvoedingss-panning

Niet geregistreerd Alledaagse opvoedingsvraag

Opvoedingsnood Opvoedingscrisis

45%

26%

13%

7% 6%

Ingeschatte zwaarte van de opvoedingssituatie

Wanneer tijdens het gesprek met het gezin blijkt dat er sprake is van een ernstige opvoedingsnood of opvoedingscrisis dan helpen we de ouders om contact te nemen met de dienst die het meest geschikt is om hun de juiste hulp te bieden zoals CKG De Hummeltjes, CAW Sonar, JAC jongeren begeleiding, DAGG of CGG.

Jaarverslag 2011 Opvoedingswinkel Haspengouw, Clockemstraat 4, 3800 Sint-Truiden Pagina 9

Page 10: Jaarverslag 2011 OW Haspengouw Zf

In de Opvoedingswinkel kan je heel wat “Doe-boeken lenen” over diverse opvoedingsmethodieken ….

2. Focus op: Groepsaanbod, vorming, ontmoeting en training

Een tweede opdracht van de Opvoedingswinkel is informatie en vorming aanbieden in groepsverband. Ook informele ontmoetingen stimuleren, hoort hieronder.

In 2011 hebben we 125 acties geregistreerd binnen dit groepsgebeuren.Waar we in 2010 enkele losse vormingen aangeboden hebben, zijn we in 2011 gestart met een meer gericht en gestructureerd vormingsaanbod, in samenwerking met enkele belangrijke partners:

Jaarverslag 2011 Opvoedingswinkel Haspengouw, Clockemstraat 4, 3800 Sint-Truiden Pagina 10

Page 11: Jaarverslag 2011 OW Haspengouw Zf

Dit resulteerde in een vormingsfolder najaar 2011 – voorjaar 2012 (zie bijlage) - Visie is om jaarlijks 3 tot 4 vormingsavonden aan te bieden in CC De

Bogaard, aangevuld met de mogelijkheid van interactieve workshops in de Opvoedingswinkel. De vormingsavonden zijn succesvol (van 20 tot 40 deelnemers). De workshops hebben een wisselend succes: eenmaal niet doorgegaan wegens te weinig inschrijvingen, een tweede keer voor 7 ouders.

- Voor 2012 hebben we beslist om enkel vormingsavonden te organiseren, geen workshops meer. De focus komt meer op informele ontmoetingen te liggen.

- Naast de eigen georganiseerde vormingen (met partners) krijgen andere organisaties de kans om hun vormingsinitiatief ook gratis in deze vormingsfolder en op onze website te zetten. Hiertoe kunnen ze een vormingsfiche invullen. Dit kunnen diensten uiteraard blijven doen !

- In 2011 hebben we “workshop multimedia”, een avond met “Wendy Bosmans” en “Onze kinderen veilig online” aangeboden in samenwerking

- met de Gezinsbond, het JAC en stad - St.-Truiden - In het voorjaar 2012: vorming Maurits Wysmans (januari), vorming voor

grootouders (april) en vorming voor ouders met peuters (juni)- De opvoedingswinkel probeert tevens ruim aanwezig te zijn met een

standje op vormings-, info-avonden en andere interessante activiteiten voor ouders.

-

Jaarverslag 2011 Opvoedingswinkel Haspengouw, Clockemstraat 4, 3800 Sint-Truiden Pagina 11

Page 12: Jaarverslag 2011 OW Haspengouw Zf

Nieuw sinds 2011: uitbreiding van het vormingsaanbod door het aanbod Triple P trainingen

Triple P oudertrainingen in positief opvoeden, in samenwerking met CKG De Hummeltjes is een succes, waar ouders heel concrete handvaten krijgen om hun opvoedingsvaardigheden thuis bij te staven en te verstevigen.

In de oudertrainingen van Triple P bereiken we heel wat ouders die erg tevreden zijn over het programma:  “ik voel me veel zekerder nu”, “kordaat zijn, mag!” en “ik dacht dat ik nooit kon stoppen met roepen op mijn kinderen” zijn enkele uitspraken op het einde van het programma.  Ouders kunnen dit programma op maat van eigen noden volgen, zowel in groep als individueel.  Het programma kan volledig gratis aangeboden worden, ouders ontvangen een werkboek met alle praktische en concrete tips en het is ook mogelijk het programma aan te passen aan eventuele noden van specifieke doelgroepen (bv. een oudergroep in de Psychiatrie in Asster Stad in het voorjaar 2012!).

In 2011 zijn er 3 groepstrainingen (deelname van 25 ouders uit 22 gezinnen) doorgegaan en hebben 9 ouders (uit 6 gezinnen) het programma individueel doorgemaakt !

In 2012 worden er opnieuw 3 groepstrainingen georganiseerd en kunnen ouders het programma nog altijd individueel volgen. Voor meer info, zie de website.

Jaarverslag 2011 Opvoedingswinkel Haspengouw, Clockemstraat 4, 3800 Sint-Truiden Pagina 12

Page 13: Jaarverslag 2011 OW Haspengouw Zf

3. Focus op: Nieuwe projecten en nieuwe initiatieven

Een derde voorname opdracht van een opvoedingswinkel is op zoek te gaan naar eventuele knelpunten/hiaten… qua opvoedingsondersteuning in de eigen regio en hiervoor in samenwerking met andere organisaties op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen.

Wie een goed oog werpt op onze cijfers van 2011 kan zien dat we nog te weinig kansarme en allochtone ouders bereiken. Wel heeft de OBOS-groep St.-Truiden al geruime tijd een vaste vergaderstek gevonden in de Opvoedingswinkel. Een andere vaststelling is dat ouders met een psychische problematiek tevens de opvoedingswinkel niet vinden, ondanks het feit dat zij ook met opvoedingsnoden kampen. Binnen Sint-Truiden zijn we dan ook gaan samenwerken met verschillende partners om hier rond te denken en te handelen. Dit resulteerde in de concrete uitwerking van 2 nieuwe initiatieven en enkele nieuwe overlegfora (zie punt 4).

Oudercafé De Steppe:   in samenwerking met Onder Ons (RIMO Limburg)

Ouders zijn hier samen met hun kinderen welkom voor een informele babbel, bij een tasje koffie en een koekje.  De kinderen kunnen spelen met ontwikkelingsgericht speelgoed van de Speeldoos.  Elk aanwezig gezin krijgt een gratis lidkaart van de Speeldoos. Het Oudercafé is open op woensdagnamiddag om de 14 dagen.  Gezinnen kunnen dan binnen lopen tussen 14u en 16u.Vrijwilligers van Onder Ons zijn aanwezig en zorgen voor de logistieke ondersteuning. De ouder die graag een gesprekje over zijn kinderen/opvoeding heeft, kan dit doen bij de aanwezige opvoedingsconsulenten van de opvoedingswinkel. En de medewerkster van RIMO maakt de brug naar onderwijs en onderwijsopbouwwerk.Elke ouder is welkom, maar de focus ligt op kansarme ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar uit Sint-Truiden en omgeving.

De Opvoedingswinkel is tevens actief aanwezig op het Paasfeest, de BBQ en het Sinterklaasfeest van OnderOns/RIMO. Hier worden vele gezinnen bereikt. Dit werkt drempelverlagend.

De Opvoedingswinkel is daarmee partner geworden in Trefpunt De Steppe en heeft de opening op 27 oktober 2011 actief mee gedragen.

In 2011 kende het oudercafé een voorzichtige start (tijdens de 8 ontmoetingsmomenten hebben we 16 gezinnen mogen verwelkomen) . De ambities voor 2012 liggen hoog: er is een kansarmoede-project ingediend bij de Provincie Limburg, waardoor we hopelijk nog meer outreachend kunnen werken. Ook willen we dit project uitbreiden binnen de onderwijscontext. De samenwerking met verschillende partners zijn via verschillende overlegfora uitgebreid, zodat we meer kunnen bereiken. Meer hierover in 2012!

Jaarverslag 2011 Opvoedingswinkel Haspengouw, Clockemstraat 4, 3800 Sint-Truiden Pagina 13

Page 14: Jaarverslag 2011 OW Haspengouw Zf

Oudergroepswerking in Asster: Daar ouders die tijdelijk opgenomen zijn in de psychiatrie niet in de Opvoedingswinkel geraken, hebben wij in 2011 een stap naar Asster gezet. Met succes en tevreden gezichten bij alle partijen (de ouders in de eerste plaats, de Asster-omkadering en de Opvoedingswinkel in de tweede plaats)! Gemiddeld hebben we een 8-tal ouders in onze gespreksgroep zitten. We werken heel vraaggericht: ouders mogen zelf thema’s aanbrengen. Van hieruit is het specifieke Triple P-aanbod in Asster ontstaan.

Dit project wordt dan ook 2-maandelijks voortgezet in 2012. Mogelijks komt er uitbreiding naar andere afdelingen van Asster. Eveneens meer hier over in 2012!

Jaarverslag 2011 Opvoedingswinkel Haspengouw, Clockemstraat 4, 3800 Sint-Truiden Pagina 14

Page 15: Jaarverslag 2011 OW Haspengouw Zf

Het Kindinfopunt heeft een vast plekje in de Opvoedingswinkel :

Op zoek voor kinderopvang?

Kom naar het Kind Info Punt op maandag van 9u tot 11u en van 15u30 tot 18u30

woensdag van 15u30 tot 18u30Donderdag van 13u tot 15u30

4. Focus op: Samenwerken en netwerkontwikkeling

Een opvoedingswinkel staat er maar, als zij samenwerkt met partners en aan netwerkontwikkeling doet. De Opvoedingswinkel pretendeert ook helemaal niet de “enige mogelijke ondersteuning in de opvoeding” te zijn. Er zijn namelijk verschillende actoren die aan opvoedingsondersteuning doen: deze zouden elkaar moeten kunnen vinden in de Opvoedingswinkel! De Opvoedingswinkel kan wel een trekkersrol op zich nemen en andere actoren ondersteunen.

In 2011 heeft de Opvoedingswinkel hier extra aandacht aan gegeven en zijn de consulenten actiever en meer aanwezig geweest binnen verschillende overlegfora. Een hopelijk bijna volledige lijst van partners, waarmee samengewerkt wordt:

Ondersteuning voor de Opvoedingswinkel Haspengouw: - Steunpunt Opvoedingsondersteuning – Provincie Limburg- Jongerenwelzijn – Vlaams niveau- EXPOO- Kind&Gezin

Jaarverslag 2011 Opvoedingswinkel Haspengouw, Clockemstraat 4, 3800 Sint-Truiden Pagina 15

Page 16: Jaarverslag 2011 OW Haspengouw Zf

Belangrijke partners in de uitwerking/verspreiding van vormingen - Gezinsbond- Groep Intro- JAC: vorming voor ouders met pubers- CKG De Hummeltjes: Triple P en vormingsthema’s- Kind&Gezin: vorming voor ouders met baby’s, peuters, kleuters- Stad St.-Truiden en CC De Bogaard- Gemeenten Alken, Borgloon, Heers, Kortessem, Wellen, Nieuwerkerken

Spreekuren in de Opvoedingswinkel - DAGG: 2u op woensdag- JAC: 3u op vrijdag

LOP + project flankerend onderwijs (start sept 2011)- Deelname AV en DB LOP’s BO en SO- Lerend Netwerk- Denktank Kracht van Ouders- Talentenarchipel- Werkgroep meertalig opvoeden- Project brugfiguren- Binnen deze kanalen vindt de Opvoedingswinkel belangrijke partners, o.a.

Internationaal Comité, Integratiedienst, de afvaardiging van de Sikhs-gemeenschap,…

Scholen: info- en vormingsavonden, oudercontacten… We zien deze samenwerking als een heer zinvolle opvoedingsondersteuning (in scholen bereiken we immers vele ouders), maar de personeelsbezetting laat ons momenteel nog niet toe om in alle scholen aanwezig te zijn tijdens deze momenten.

RIMO + CAW: OnderOns en OBOS + Trefpunt De Steppe

Politie: deelname vormingen + stuurgroep + preventiedienst

Asster: oudergroepen

Stad Sint-Truiden: financiële en logistieke ondersteuning

Gemeenten: financiële ondersteuning en samenwerken in lokale opvoedingsondersteuning

Loket van Kind Info Punt (KIP) in de OW – onthaalfunctie voor OW buiten de openingsuren (belangrijke nieuwe partner). NIEUW sinds eind 2011.

OCMW: bezoek aan de Speeldoos + verkennende gesprekken ivm oudergroepswerking en samenwerking

Jaarverslag 2011 Opvoedingswinkel Haspengouw, Clockemstraat 4, 3800 Sint-Truiden Pagina 16

Page 17: Jaarverslag 2011 OW Haspengouw Zf

5. Focus op: regio Haspengouw, opvoedingsondersteuning in de gemeenten

In verhouding tot de financiële bijdragen en mogelijkheden van de gemeenten is de Opvoedingswinkel minder of meer aanwezig in de lokale initiatieven. De Opvoedingswinkel ziet hierin zowel opportuniteiten als knelpunten voor haar ondersteunende rol in de opvoeding ter plaatse. Hierbij een warme oproep aan de lokale besturen om opvoedingsondersteuning op de agenda te plaatsen van het beleidsplan in de gemeente !

Wij vragen ook een link op de sites van de gemeenten en zijn blij met het publiceren van onze opvoedingstips in de infobladen van de gemeenten.

De verschillende gemeenten die aangesloten zijn bij de Opvoedingswinkel gaan we nu overlopen:

Sint Truiden

De Stad Sint-Truiden is een belangrijke partner in het intergemeentelijke samenwerkingsverband dat Opvoedingswinkel Haspengouw organiseert. Gezien de stedelijke centrumfunctie van de stad is de Opvoedingswinkel gehuisvest in Sint-Truiden. De activiteiten beschreven op voorgaande pagina’s van dit jaarverslag situeren zich dan ook hoofdzakelijk op Sint-Truiden.

Een bondige oplijsting van de bijzondere acties in de overige gemeenten van het samenwerkingsverband volgen hierna.

Jaarverslag 2011 Opvoedingswinkel Haspengouw, Clockemstraat 4, 3800 Sint-Truiden Pagina 17

Page 18: Jaarverslag 2011 OW Haspengouw Zf

Kortessem

2011

Bij de opstart in Kortessem in 2010 is het loket opvoedingsondersteuning in de openbare Bibliotheek gelegen, geopend elke woensdagvoormiddag van 10u tot 12u. Na evaluatie (anderhalf jaar werking) stellen wij, in samenspraak met de gemeente, vast dat dit loket geen verdeeld succes is. Daarom zitten we in september 2011 samen met de scholen en het lokale bestuur om iets nieuws te bedenken en uit te proberen. Zo wordt het “project: OW in de scholen” geboren. Sinds de herfstvakantie is de opvoedingsconsulent van de OW afwisselend aanwezig in één van de basisscholen in Kortessem. Zo heeft elke school maandelijks een zitdag van de OW. We stellen vast dat dit drempelverlagend werkt en dat er al enkele gesprekken uit voortvloeien. Meer zeker in 2012! We bedanken de gemeente alleszins om dit initiatief mee te ondersteunen en bekend te maken. We bedanken ook de scholen voor hun inzet en de mogelijkheid om maandelijks aanwezig te zijn!

De aanwezigheid van de OW in Kortessem is naar onze mening geslaagd, dankzij regelmatig overleg met de lokale coördinator Maria Cloosen en de bevoegde schepen Marie-Paule Vandormael. Deelname aan het LOK zorgt ervoor dat we signalen van andere partners oppikken. Hier wordt alle informatie van en naar de OW gekoppeld. Daarnaast is er overleg en samenwerking met de 4 zorgcoördinatoren, Sofie Lambert, Charlotte Van Kemseke , Annick Teerlinck en Liesbeth Claes. Nieuwe acties en voorstellen worden ook telkens met de schooldirecties besproken. Er is een vlot contact met Marita Vanloffelt, Jo Jorissen, Collette Jacobs en Jean Houbrechts.Vanuit het beleid (gemeente en schooldirecties) wordt er actief meegedacht aan de bekendmaking en uitwerking van de opvoedingswinkel in de gemeente. Zij namen het initiatief om een flayer op te stellen, af te drukken en te verspreiden bij de gezinnen. Deze flayer informeert alle gezinnen met de data wanneer er spreekuur is in de scholen. Deze flayer wordt ook uitgedeeld wanneer de consulente van de OW op woensdagmiddag aan de schoolpoort ouders aanspreekt.

Het beleid geeft regelmatig activiteiten door waarop de aanwezigheid van de opvoedingswinkel gepast is bv opendeurdagen scholen. Wij zijn aanwezig met informatie en promotiemateriaal.In 2011 is Wendy Bosmans in Kortessem aanwezig geweest. Dit was een geslaagde avond met een grote opkomst van meer dan 200 ouders en geïnteresseerden. Ook hier is het beleid mede verantwoordelijk voor de bekendmaking van deze vormingsavond. Opvoedingswinkel Haspengouw was aanwezig en beantwoordde die avond 8 concrete vragen van aanwezige ouders. In totaal bereikte de OW een 32-tal ouders uit Kortessem.

2012Volgend school jaar wil de opvoedingswinkel , naast de wekelijkse spreekuren, op belangrijke momenten in de scholen aanwezig zijn bv schoolfeesten, opendeurdagen en de eerste infoavond in september. Verder willen we aan ouders

Jaarverslag 2011 Opvoedingswinkel Haspengouw, Clockemstraat 4, 3800 Sint-Truiden Pagina 18

Page 19: Jaarverslag 2011 OW Haspengouw Zf

de mogelijkheid geven om tijdens een oudercontact in de school ook een gesprek aan te vragen met de opvoedingsconsulent.

Op gebied van vormingen bekijken we met het overkoepelend oudercomité Schouders rond welk thema er een grote vorming uitgewerkt kan worden. Daarnaast wil de OW zelf vormingen geven in alle basisscholen van Kortessem. Het is een concreet uitgewerkte vorming rond opvoedtips en technieken, toegelicht met voorbeelden en de mogelijkheid om vragen te stellen die onmiddellijk beantwoord worden. Indien ouders hun vraag liever privé stellen, is er een mogelijkheid om een afspraak te maken voor een uitgebreider contact.

Flyertje rondgedeeld in Kortessem

Flyertje rondgedeeld in Wellen

Jaarverslag 2011 Opvoedingswinkel Haspengouw, Clockemstraat 4, 3800 Sint-Truiden Pagina 19

Page 20: Jaarverslag 2011 OW Haspengouw Zf

Wellen

2011Vanaf 2010 hield de OW

spreekuur op dinsdag van 15u tot 17u in het ontmoetingshuis in Wellen. Sinds de opening van het Sociaal Huis in mei 2011 heeft de OW er zitdag op maandag van 10u tot 12u.Hierdoor is er een nauwere samenwerking tussen de sociale dienst en de OW. De sociale dienst deed doorverwijzingen naar ons spreekuur en twee ouders volgden een individuele en intensieve Triple P training (training in positief opvoeden).

De samenwerking met de scholen in 2011 heeft tot meerdere contacten met ouders geleid waaronder een oudercontact in de school De Eik en het bereiken van vele ouders tijdens de info-avond in september in de school De Bron. Tijdens deze aanwezigheden in scholen en op activiteiten willen we graag blijven in investeren. Verder willen we aan ouders de mogelijkheid geven om tijdens een oudercontact in de school ook een gesprek aan te vragen met de opvoedingsconsulent. De OW organiseerde in samenwerking met de gemeente een infoavond met Wendy Bosmans. De OW was aanwezig en bereikte met folders en promotiemateriaal zo’n 200 mensen. We werden door een 10-tal ouders aangesproken met een concrete opvoedingsvraag en aanvragen voor pedagogische adviesgesprekken..

Alle medewerkers van de opvoedingswinkel waren aanwezig tijdens de braderie in Wellen. Ouders kregen onze gegevens en een appel mee.

Op vraag van de gemeente schreven we een opvoedingscase uit in de vorm ‘vraag/antwoord’ die zij publiceerden in het infoblad. Via die weg probeert de OW, samen met het beleid (gemeente en directies) op een flexibele manier bekendheid te vergaren.

In 2011 bereikte de OW een 29-tal ouders.2012Na overleg met de lokale coördinator Sandra Jans , die tevens bevoegde schepen is, hebben we een voorstel gedaan tijdens het LOK om het spreekuur verder uit te werken in scholen. Het gaat over 3 scholen: De Bron, De Eik en ’t Laantje. De betreffende directeurs, Bart van Schelvergem, Stephan Jans en Mark Neven zijn positief over het idee. De concrete uitvoering hiervan zal plaats vinden in 2012.

Naast aanwezigheid in de 3 scholen hebben we maandelijks een spreekuur in het Sociaal Huis. De Wellenaars die verkiezen ons buiten de school te spreken hebben zo de mogelijkheid om opvoedingsadvies te vragen op een meer anonieme locatie.Daarnaast wil de OW vormingen geven in alle basisscholen van Wellen. Het is een concreet uitgewerkte vorming rond opvoedtips en technieken, toegelicht met voorbeelden en de mogelijkheid om vragen te stellen die onmiddellijk beantwoord worden. Indien ouders hun vraag liever privé stellen, is er een mogelijkheid om een afspraak te maken voor een uitgebreider contact.

Jaarverslag 2011 Opvoedingswinkel Haspengouw, Clockemstraat 4, 3800 Sint-Truiden Pagina 20

Page 21: Jaarverslag 2011 OW Haspengouw Zf

Borgloon

2011

Borgloon investeert in de uitbouw van een eigen opvoedingswinkel in het jeugdcentrum AV&NU, met een medewerker van de jeugddienst. Om deze werking meer te betrekken in de algemene werking van Opvoedingswinkel Haspengouw, wordt er na overleg met de lokale coördinator, Ingrid Akkermans, die tevens verantwoordelijke is voor het loket in Borgloon en met de bevoegde schepen Els Janssen besloten om wekelijks een pedagogisch consulente van opvoedingswinkel Haspengouw op vrijdagvoormiddag spreekuur te laten doen. Enerzijds is het de bedoeling om tot eenzelfde werkwijze te komen, anderzijds om Ingrid te ondersteunen.

Borgloon mocht in 2011 Wendy Bosmans verwelkomen voor een leerrijke avond over opvoeden. De succesvolle avond werd gevolgd door een 200tal ouders en professionelen. De medewerkers van OW Haspengouw waren aanwezig , stelden zichzelf voor, deelden promotiemateriaal en gegevens uit en beantwoorden 6 concrete vragen van ouders. Ook hier vloeiden afspraken uit voort voor pedagogische adviesgesprekken. Drie gezinnen uit Borgloon volgende een individuele en intensieve Triple P training (training in positief opvoeden).

Alle medewerkers van de opvoedingswinkel waren aanwezig tijdens de braderie in juni 2011. Ouders kregen onze gegevens en een appel (met dank aan veiling Borgloon) mee.

Zo’n 38-tal ouders uit borgloon werden door de OW bereikt voor een pedagogisch advies.

2012

Vanaf juni 2011 stelden we vast dat er weinig ouders de weg vinden naar het loket. Via overleg met de schepen, de LCO en scholen (via het LOK) zijn we op zoek naar nieuwe mogelijkheden om aan opvoedingsondersteuning te doen in Borgloon. Het voorstel is om uit te zoeken of het loket van de OW gekoppeld kan worden aan het consultatiebureau van Kind & Gezin. Meer hierover in 2012.

Jaarverslag 2011 Opvoedingswinkel Haspengouw, Clockemstraat 4, 3800 Sint-Truiden Pagina 21

Page 22: Jaarverslag 2011 OW Haspengouw Zf

Jaarverslag 2011 Opvoedingswinkel Haspengouw, Clockemstraat 4, 3800 Sint-Truiden Pagina 22

Page 23: Jaarverslag 2011 OW Haspengouw Zf

Heers

2011 - De samenwerking met gemeente Heers verloopt vlot.

In oktober organiseerde de gemeente een vorming rond echtscheiding: ‘Mijn ouders wonen apart. Wat nu?’. Anouk Moors, bemiddelaar in scheidingssituaties, gaf een concrete en duidelijke uiteenzetting over de gevolgen van echtscheiding op emotioneel vlak bij kinderen. Er werd toegelicht hoe je als ouder een boodschap van echtscheiding aan kinderen geeft, welke de (normale) reacties per leeftijdsgroep zijn en hoe je als professional (in school, in kinderopvang) het beste reageert op gedrag en gevoelens van kinderen die in zo’n situatie zitten. De boeiende avond werd gevolgd door een 50 tal ouders en intermediairen. De OW was aanwezig en gaf info mee aan geïnteresseerde ouders. Drie ouders wilden meer weten over de werking va de opvoedingswinkel en stelden een concrete vraag.

De gemeente nodigde ons uit om aanwezig te zijn tijdens het babyboomfeest. We werden in de toespraken van de burgemeester en schepen meerdere malen genoemd, waarvoor dank. We deelden onze gegevens en promotiemateriaal uit. Al meteen kwam een van de aanwezige ouders is advies vragen over de kinderen.

Omdat er momenteel geen loketfunctie van de OW is in Heers, noteren we gesprekken met ouders uit Heers in de winkel zelf.

De OW bereikte in 2011 een 25-tal ouders uit Heers.

2012 - De ambitie is om:

- in samenwerking van Kind & Gezin een maandelijks spreekuur te doen. - samen werken met scholen en kinderopvang om vormingen te geven,

ouders en professionelen te ondersteunen. - aanwezig zijn in scholen tijdens infomomenten, opendeurdagen en

dergelijke. - de aangename contacten met de Gezondheidsraad in Heers verder

onderhouden in functie van hun vormingsinitiatieven.

Jaarverslag 2011 Opvoedingswinkel Haspengouw, Clockemstraat 4, 3800 Sint-Truiden Pagina 23

Page 24: Jaarverslag 2011 OW Haspengouw Zf

Alken

Wij zijn de gemeente Alken zeer dankbaar voor hun prachtig initiatief tijdens de Week van de Opvoeding. De

Familiedag in De Alk op 22 mei was een groot succes. Tijdens deze dag hebben ouders kennis kunnen maken met het aanbod van de OW en onze spelotheek De Speeldoos. Sindsdien merken we een lichte toename van vragen uit Alken en zijn enkele gezinnen lid van de spelotheek geworden!

Binnen enkele scholen zijn we aanwezig geweest bij de info-avonden voor de ouders in september 2011. Hier bereiken we veel ouders. We zijn ook blij met de vermelding van de OW door OXO Alken op deze avonden.

De OW heeft bijgedragen aan de vormingsavonden van OXO Alken. We verspreiden het aanbod op onze site en ouders kunnen tijdens de avond van OXO ons vinden aan de stand van de OW. De OW vindt het knap hoeveel ouders tijdens deze avonden bereikt worden. Een dikke merci voor de organisatie! In 2012 willen we verder en meer samenwerken met OXO en de scholen/CLB en Kind&Gezin (CB).

De OW levert ook een bijdrage in het LOK van Alken en overlegt met de schepen Andrea Achten. In totaal werden zo’n 29-tal ouders bereikt uit Alken.

Jaarverslag 2011 Opvoedingswinkel Haspengouw, Clockemstraat 4, 3800 Sint-Truiden Pagina 24

Page 25: Jaarverslag 2011 OW Haspengouw Zf

Nieuwerkerken

Sinds 2011 zit er een afgevaardigde van Nieuwerkerken in onze stuurgroep van de OW. Waarvoor dank.

Opvanginitiatief ’t Bieke heeft ondertussen de weg naar de OW gevonden: zij zijn regelmatig aanwezig op vormingsavonden. Dit bevordert de samenwerking!

Zo’n 16-tal ouders uit Nieuwerkerken vonden de weg naar de OW in 2011.

2012Onze ambitie is om 2 x per jaar een opvoedingsondersteunende activiteit te organiseren.Voor de concrete uitwerking hiervan worden gesprekken gepland met de Locaal Coördinator en de bevoegde schepen Martine Kempeneers.

Jaarverslag 2011 Opvoedingswinkel Haspengouw, Clockemstraat 4, 3800 Sint-Truiden Pagina 25

Page 26: Jaarverslag 2011 OW Haspengouw Zf

Gingelom

Sinds de oprichting van de Opvoedingswinkel in 2010 heeft de gemeente Gingelom (nog) geen engagement genomen om ondersteuning in de opvoeding en ontwikkeling binnen deze gemeente te verbreden/in kaart te brengen/af te stemmen… Dit is een persoonlijke keuze die we respecteren.

Toch vinden ook ouders uit Gingelom de weg naar de Opvoedingswinkel (voor een adviesgesprek, een telefonisch consult, een vormingsavond en zelfs een oudertraining in positief opvoeden): zo’n 12-tal ouders mochten wij registreren.

Wij hopen de gemeente in 2012 toch te mogen betrekken.

Andere gemeenten buiten regio Haspengouw

Uit onze registratie blijkt dat ook ouders uit Vlaams-Brabant onze opvoedingswinkel vinden: vooral ouders uit Zoutleeuw, Landen e.a.De Opvoedingswinkel wil elke opvoedingsverantwoordelijke ondersteunen in deze belangrijke taak, dus ook ouders uit deze regio zijn welkom en kunnen van het totale aanbod van onze Opvoedingswinkel gebruik maken.

Jaarverslag 2011 Opvoedingswinkel Haspengouw, Clockemstraat 4, 3800 Sint-Truiden Pagina 26

Page 27: Jaarverslag 2011 OW Haspengouw Zf

Project Hart voor Limburg

We dienden een aanvraag in om 2 mobiele opvoedingskoffers samen te stellen aan te kopen. Zo’n opvoedkoffer bevat een oprolbare banner, een uittrekbaar folderrek, een laptop, een draagbare kleurenprinter, een opbergtas en een aantal informatieve boeken over opvoeden voor ouders.

Met die koffers stelden we volgende doelen: drempelverlagend te werken ouders te stimuleren om met informatie aan de

slag te gaan informatie en materialen rechtstreeks aan te

bieden aan kansengroepen

Alle opvoedingsverantwoordelijken die wij bereiken, zowel in de winkel als op verplaatsingen in de 7 gemeenten (op ouderavonden, oudercontacten in scholen, vormingsavonden, in onze opvoedingsloketten) kunnen we gerichter verder helpen met kwalitatieve informatie. Het betreft hier ouders, grootouders, stiefouders, pleegouders, als ook leerkrachten, begeleiders uit de opvang, onthaalouders e.a.Dit laatste maakt dat we ook intermediairen bereiken met de mobiele opvoedingskoffers. We kregen al positieve signalen dat dit een ondersteuning in hun eigen begeleiding van ouders is.

Dankzij de banner “herkenbaar en vindbaar” in de enthousiaste drukte van een info-avond

Jaarverslag 2011 Opvoedingswinkel Haspengouw, Clockemstraat 4, 3800 Sint-Truiden Pagina 27

Page 28: Jaarverslag 2011 OW Haspengouw Zf

6. Focus op: Onze ambities voor 2012

Onze doelstellingen en ambities voor 2012 en verder liggen hoog. Wij durven dromen van een kwalitatieve en ruime ondersteuning van alle opvoedingsverantwoordelijken uit de regio Haspengouw. In het voorgaande konden jullie zeker lezen dat wij nog veel willen bereiken en dit in samenwerking met de andere actoren, actief op het terrein van opvoedingsondersteuning en –begeleiding.

Door verdere bekendmaking willen we steeds meer ouders ontvangen en helpen in hun opvoedende taak. Dit op verschillende domeinen waar de OW actief is/wil zijn: zowel in de winkel, digitaal, in scholen, in de wijken, als tijdens informele en formele ontmoetingen…

Wat betreft de samenwerking met de verschillende aangesloten gemeenten: rekening houdend met hun financiële input willen we onze aanwezigheid in de gemeente vergroten van een jaarlijkse activiteit tot zitdagen in scholen of op consultatiebureaus van Kind&Gezin. Ook blijven we ijveren voor een gelijkstelling in de financiële inbreng van elke gemeente, zodat wij elke gemeente dezelfde kansen kunnen geven.

Terug organiseren van L.O.O. St.-Truiden vanuit onze samenwerkingsverbanden Werkingen in scholen: zitdagen en wisselwerking tussen

scholen/zorgcoördinatoren/CLB-medewerkers in de scholen en de ouders Vraaggericht vormingen voor scholen, opvanginitiatieven, … Huis van het Kind: OW wil samen met Kind&Gezin een trekkersrol opnemen in de

uitbouw van dit nieuwe gegeven, aangezien we al mooie samenwerkingsverbanden hebben in de regio Haspengouw. Lokale consultatierondes zullen opstarten in 2012 met de verschillende gemeenten en met de verschillende geïnteresseerde actoren (cfr. De huidig lopende consultatierondes van Kind&Gezin)

Project kansarmoedebestrijding (St.-Truiden): uitbreiden van oudercafé en onderwijsopbouwwerk.

Project brugfiguren en meertalig opvoeden St.-Truiden (allochtone ouders inzetten in de brug naar onderwijs en opvoeding): in samenwerking met Internationaal Comité, Integratiedienst, Onder Ons, Minderhedenforum, Kind&Gezin. De Opvoedingswinkel speelt hierin een belangrijke rol en heeft als doen hierdoor meer allochtone ouders te kunnen ondersteunen in de opvoedingstaak.

Financieel gezond blijven! Bijdrage KIP in huur, serviceclubs, lobbyen, samenwerking met Tweehuizen, oude preventiedienst (hoek: Rijschoolstraat en Kazernestraat), gesprek met Bert Stippelmans, extra huurder zoeken (bv. zelfstandige vroedvrouw die babymassage/gesprekken wil doen, psychologen, logopedisten), privé financiering (logo in de winkel en op de site: zoals Premaman, Kat en Koe, Dreamland, C&A, KBC, …), vergaderingen in de OW (bv. wachtdienst huisartsenkring) … ??? Tot overbrugging van de Welzijnscampus…

Bestaande projecten willen we zoals reeds beschreven, verder uitbouwen en verbreden/verdiepen.

Namens het Opvoedteam Opvoedingswinkel Haspengouw

Lotte Stas Gwenda Beutels Ilse VeraaCoördinator Pedagogisch medewerker Triple P trainer

Jaarverslag 2011 Opvoedingswinkel Haspengouw, Clockemstraat 4, 3800 Sint-Truiden Pagina 28

Page 29: Jaarverslag 2011 OW Haspengouw Zf

Agnes Vanstraelen, Beleidsverantwoordelijke

Jaarverslag 2011 Opvoedingswinkel Haspengouw, Clockemstraat 4, 3800 Sint-Truiden Pagina 29