Jaarverslag 2011

Click here to load reader

 • date post

  08-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Jaarverslag 2011 Stichting Fundacion PAZ-Holandesa

Transcript of Jaarverslag 2011

 • Arequipa, Peru : 11 Maart 2012 www.pazholandesa.com

  Stichting Fundacion Paz Holandesa

  Jaarverslag 2011

 • Stichting Fundacion Paz Holandesa

  2

  Stichting Fundacion Paz Holandesa, jaarverslag 2011

  Filosofie Paz Holandesa

  In Peru leeft 35% van de bevolking onder de armoedegrens; 20% leeft van minder dan S./ 2 per dag (= Euro 0,55). Al deze mensen hebben geen ziektekostenverzekering en vallen buiten de (overheids)faciliteiten voor medische zorg. Aan de andere kant kent Peru een economische groei van 7-8% per jaar. Jaarlijks studeren grote groepen artsen en verpleegkundigen af aan steeds beter wordende opleidingen. De welvaart in Peru neemt toe, echter de scholingsgraad onder jongeren en de medische zorg blijft zwaar achter.

  Het is onder deze omstandigheden dat Paz Holandesa werkt. Enerzijds door traditionele hulp te bieden aan degene die daar nu om vragen. Anderzijds helpt Paz Holandesa duurzaam door het opzetten van een (op termijn) economisch zelfstandig kinderziekenhuis, Hospital Infantil Tony Molleapaza Rojas. Met het bieden van medische zorg aan betalende patinten ontwikkelt Paz Holandesa een systeem dat slechts beperkt afhankelijk is van (buitenlandse) giften door de opbrengst van het kinderziekenhuis te gebruiken voor de verstrekking van gratis medische zorg aan Peruaanse kinderen die daar anders niet voor in aanmerking kunnen komen.

  Paz Holandesa gelooft dat juist met de combinatie van traditionele en duurzame hulp de Peruaanse bevolking, en in het bijzonder de Peruaanse kinderen, zowel op korte als op lange termijn wordt geholpen. Paz Holandesa ondersteunt en versnelt de vele positieve ontwikkelingen die Peru doormaakt en zorgt er voor dat ook de allerarmsten kunnen meeprofiteren.

  Paz Holandesa werkt zo veel mogelijk met lokale producten ter stimulering van de lokale economie. Ook zet zij zo veel mogelijk lokale medewerkers in, die indien nodig extra worden opgeleid, om zo de Peruaanse arbeidsmarkt te steunen.

  Edwin is 10 jaar (2001) en geboren met een open ruggetje (spina bifida). Edwin komt uit een groot gezin met 6 broers en zussen, Hij woont in Tomepampa, een klein dorpje ruim 12 uur van Arequipa verwijderd. Edwin is opgegroeid in moeilijke omstandigheden.

  Na zijn geboorte kon Edwin niet geopereerd worden. In de omgeving van Tomepampa zijn geen ziekenhuizen; geld om naar een grote stad te gaan was er niet. Alhoewel Edwin zich ontwikkelde tot een intelligent jongetje ging zijn handicap een steeds grotere rol spelen. Door het incontinentieprobleem werd Edwin veel gepest op school. Steeds vaker liep Edwin rond in natte en stinkende kleding. Uiteindelijk is hij (noodgedwongen) van school gestuurd.

  In 2010 is een Zwitserse hulpverleenster in Tomepampa in contact gekomen met Edwin. Zij trok zich het lot van Edwin aan en besloot om met hem en zijn moeder naar Arequipa te reizen, op zoek naar medische hulp. Zij kwamen uiteindelijk terecht bij Paz Holendesa. Na onderzoek door ons medisch team is aan Edwin en zijn moeder uitgelegd wat (zelf)catherisatie voor verandering zou brengen in het leven van Edwin. Na een training in Hospital Infantil Tony Molleapaza Rojas hadden Edwin en zijn moeder de techniek van (zelf)catherisatie al snel onder de knie. De tranen vloeiden. Edwin zag een leven voor zich van droge en schone kleren, spelen met vriendjes en terug naar school. Edwin veranderde zienderogen van een triest, verlegen jongetje naar een breed lachende kind vol praatjes.

  Edwin is zo blij met de hulp van Paz Holandesa dat hij als een mini-ambassadeur andere kindjes met een zelfde afwijking gaat uitleggen hoe je leven met spina bifida kan veranderen door goede hulp. Kerst 2011 kreeg Paz Holandesa een lange brief van Edwin. Zijn verhaal, zijn dankbaarheid en zijn nieuwe toekomst vormen de belangrijkste drijfveer voor Paz Holandesa om het werk voort te zetten.

 • Stichting Fundacion Paz Holandesa

  3

  Stichting Fundacion Paz Holandesa, jaarverslag 2011

  Activiteiten

  De activiteiten van Paz Holandesa richten zich op hulpbehoevende kinderen, primair in het Zuiden van Peru. De activiteiten zijn onder te verdelen in drie categorien: operatieprojecten, het kinderziekenhuis en lokale projecten.

  Operatieprojecten In 2011 zijn twee operatieprojecten uitgevoerd: een plastisch chirurgische projecten en een orthopedisch project. Met name dit laatste project was bijzonder omdat het voor het eerst in vier jaar weer georganiseerd is. In totaal zijn 115 operaties (bij 80 kinderen) succesvol uitgevoerd. Dankzij de vrijwillige inzet van Nederlandse medische teams konden de kosten worden beperkt tot S./ 33.935. Ter vergelijking: in 2010 zijn drie operatieprojecten uitgevoerd, 86 kinderen geopereerd met een totale kostenpost van S./ 42.420. Voor 2012 zijn er vier operatieprojecten gepland, welke alle vier in ons nieuwe kinderziekenhuis Hospital Infantil Tony Molleapaza Rojas. Een primeur waar naar wordt uitgekeken.

  Tijdens de plastisch chirurgische projecten zijn veel kinderen met een schisis (hazenlip) behandeld. Het betrof hier zowel het sluiten van de lip als het sluiten van het gehemelte; fase 1 (zachte gehemelte) en fase 2 (harde gehemelte). Naast de operatieve ingrepen is de nazorg van essentieel belang. Paz Holandesa is uniek in het bieden van beiden. Veel patinten ontvangen gedurende een periode van meerdere jaren spraaklessen, psychologische begeleiding en tandverzorging. Deze behandelingen worden uitgevoerd in het eigen kinderziekenhuis Hospital Infantil Tony Molleapaza Rojas.

  Bij het orthopedisch project zijn vooral kinderen geopereerd die geboren zijn met een klompvoet en daardoor zeer beperkt zijn in het lopen. Echter ook kinderen met contracturen van de knie, benen of armen zijn tijdens dit operatieproject geopereerd.

  OPERATIEPROJECTEN Deze projecten worden uitgevoerd in samen-werking met Nederlandse medische teams en zijn er op gericht om specieke operahes uit te voeren voor kinderen die in het Peruaanse zorgsysteem buiten de boot vallen.

  HOSPITAL INFANTIL 'TONY MOLLEAPAZA ROJAS' Dit moderne ziekenhuis in Arequipa verstrekt grahs medische zorg aan minderbedeelde kinderen. Daarnaast worden opleidings-mogelijkheden geboden voor de lokale bevolking. Betalende pahenten uit middenklasse zorgen voor een stabiele inkomstenstroom.

  LOKALE PROJECTEN Paz Holandesa ondersteunt lokale projecten, gericht op hulpbehoevende kinderen. Deze projecten worden geleid door de lokale bevolking. De steunt richt zich op levensmiddelen, medische zorg en gerichte materiele donahes.

  Orthopedisch project, november 2011, onder leiding van Dr. Carroll Tseng

 • Stichting Fundacion Paz Holandesa

  4

  Stichting Fundacion Paz Holandesa, jaarverslag 2011

  Voor al deze kinderen geldt dat de nazorg in de vorm van fysiotherapie een must is om daadwerkelijk verbetering te bereiken. Deze revalidatie is direct gestart en zal in veel gevallen enkele jaren in beslag nemen.

  Naast de operatieprojecten runt Paz Holandesa al een aantal jaren succesvol het incontinentie-management project voor kinderen met spina bifida (open ruggetje). Kinderen met deze afwijking ondervinden veel problemen in het dagelijkse leven. Omdat ze onder andere geen controle over blaas en darmen hebben, gecombineerd met verminderde kracht in benen, is een normaal sociaal leven voor deze kinderen bijna onmogelijk.

  Ook in 2011 heeft Paz Holandesa weer een groot aantal kinderen, 125, dat leidt aan spina bifida kunnen helpen. De behandelingen richten zich in eerste instantie op het aanleren van (zelf)catherisatie aan de ouders en patinten, zodat de kinderen droog en schoon zijn en o.a. naar school kunnen gaan. Daarnaast behoeven veel van deze kinderen fysiotherapeutische behandeling.

  Lokale Projecten Ook in 2011 heeft Paz Holandesa weer een aantal projecten in en om Arequipa (financieel) ondersteund. De belangrijkste projecten zijn de ondersteuning van drie weeshuizen: Sabandia, Padre Carlos en Chavez de la Rosa. De totale kosten van de ondersteuning bedroegen S./ 37.582. In vergelijking met 2010: S./ 31.909.

  Sabandia is het weeshuis voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen in de buitenwijk van Arequipa, Sabandia. In totaal wordt hier aan 34 kinderen in de leeftijd van 6 18 jaar 24 uur per dag 7 dagen per week een thuis geboden. Het weeshuis staat onder leiding van zuster Mercedes en wordt bemand door Peruaanse vrijwilligers. Paz Holandesa heeft dankzij haar sponsors het gehele jaar levensmiddelen kunnen verstrekken (meer dan 25.000 maaltijden) en medische zorg verleend aan de kinderen. Door bijzondere giften (project Nina por nios) kon Paz Holandesa dit jaar ook voor alle kinderen een educatief kerstcadeau schenken, een nieuwe ijskast en een wasmachine.

  Het weeshuis Padre Carlos in Arequipa biedt onderdak aan zeven gehandicapte jongetjes in de leeftijd van 4 14 jaar. Het weeshuis wordt geleid door broeder Carlos die hierbij geassisteerd wordt door drie lokale medewerkers. Ook hier heeft Paz Holandesa levensmiddelen verstrekt ten behoeve van ruim 7.000 maaltijden.

  De kinderen leven in een huis zonder mogelijkheid om buiten te spelen. Paz Holandesa heeft in 2011 een buitenspeelplaats voor de kinderen laten aanleggen waardoor de jongetjes nu ook een paar uurtjes per dag buiten kunnen spelen.

  Hospital Infantil Tony Molleapaza Rojas In 2011 heeft Paz Holandesa opnieuw een groot aantal kinderen geholpen door goede gratis medische zorg te verstrekken in haar kinderziekenhuis Hospital Infantil Tony M