Jaarverslag 2009 Telenet Nl

download Jaarverslag 2009 Telenet Nl

of 92

 • date post

  01-Nov-2014
 • Category

  Documents

 • view

  3.230
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Activiteitenverslag Telenet 2009 inclusief duurzaamhedisverslag

Transcript of Jaarverslag 2009 Telenet Nl

 • 1. Driving the future jaarver slag activiteitenverslag
 • 2. 0 kerncijfers 2005 2006 2007 2008 2009 // Hoogtepunten Winst- en Verliesrekening in miljoen euro Opbrengsten 733,5 813,5 931,9 1.018,8 1.197,4 Brutowinst 276,8 302,8 378,4 429,6 508,5 Adjusted EBITDA [1] 339,7 368,3 443,4 506,4 607,7 Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 131,2 143,8 205,3 238,7 298,5 Winst (verlies) vr winstbelastingen (62,0) 42,8 (6,7) 47,1 144,4 Winst (verlies) over het boekjaar (77,0) 8,5 20,7 (15,2) 233,1 // Hoogtepunten Kasstroom in miljoen euro Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten 212,6 311,4 207,4 352,0 440,8 Kasstroom gebruikt voor bedrijfsinvesteringen (cash capex) (183,0) (207,9) (193,9) (230,8) (273,9) Nettokasstroom gebruikt voor investeringsactiviteiten (184,0) (391,4) (194,2) (433,5) (279,6) Vrije kasstroom 29,6 103,5 13,6 [2] 121,2 166,9 Nettokasstroom uit (gebruikt in) financieringsactiviteiten 36,6 (71,5) 4,5 70,5 (81,1) Netto toename (afname) in geldmiddelen en kasequivalenten 65,2 (151,5) 17,8 (11,0) 80,1 // Hoogtepunten Balans in miljoen euro Vaste activa 2.235,7 2.403,3 2.457,5 2.859,7 2.995,3 Vlottende activa, excl geldmiddelen en kasequivalenten 125,3 130,0 133,1 110,5 132,2 Geldmiddelen en kasequivalenten 210,4 58,8 76,6 65,6 145,7 Totaal eigen vermogen 709,1 721,7 170,1 170,2 360,1 Langlopende verplichtingen 1.344,4 1.411,9 2.061,7 2.387,1 2.404,3 Kortlopende verplichtingen 517,8 458,6 435,5 478,6 508,9 Net Senior Debt 1.155,8 1.232,4 1.825,4 1.919,9 1.844,7 Totale nettoschuld 1.279,2 1.355,1 1.969,7 2.297,7 2.220,4 // Gegevens per aandeel in euro, behalve gewogen gemiddelde aantal aandelen Gewogen gemiddelde aantal aandelen 89.503.387 100.625.547 104.615.436 109.981.494 111.354.953 Gewone winst (verlies) per aandeel (0,86) 0,05 0,20 (0,14) 2,09 Verwaterde winst (verlies) per aandeel (0,86) 0,05 0,19 (0,14) 2,08 Operationele kasstroom per aandeel 2,38 3,09 1,98 3,20 3,96 Vrije kasstroom per aandeel 0,33 1,03 0,13 1,10 1,50 // Ratio's Gemiddelde aandelenkoers voor de periode (in euro) 12,61 13,20 17,91 14,12 15,24 Gemiddelde marktkapitalisatie (in miljoen euro) 1.129 1.328 1.874 1.553 1.697 Gemiddelde bedrijfswaarde (in miljoen euro) 2.408 2.683 3.843 3.851 3.917 Net Senior Debt / Adjusted EBITDA 3,4 3,3 4,1 3,8 3,0 Totale nettoschuld / Adjusted EBITDA 3,8 3,7 4,4 4,5 3,7 Adjusted EBITDA marge 46,3% 45,3% 47,6% 49,7% 50,7% Toe te rekenen bedrijfsinvesteringen/opbrengsten 25,5% 27,4% 24,0% 24,1% 26,5% EV / Adjusted EBITDA 7,1 7,3 8,7 7,6 6,4 EV / Opbrengsten 3,3 3,3 4,1 3,8 3,3 Vrije kasstroom als percentage van de opbrengsten 4,0% 12,7% 1,5% 11,9% 13,9% [1] Adjusted EBITDA: Adjusted EBITDA voor de perioden BJ 2008 en BJ 2009 werden herzien, op basis van onze nieuwe definitie voor Adjusted EBITDA. Adjusted EBITDA voor de perioden BJ 2005 - BJ 2007, inclusief, verwijzen naar de EBITDA zoals gerapporteerd door de Vennootschap en zoals aangehaald in de vorige Jaarverslagen. Adjusted EBITDA wordt gedefinieerd als EBITDA exclusief vergoedingen op basis van aandelen en herstructureringslasten, en exclusief operationele kosten of opbrengsten betreffende succesvolle of onsuccesvolle overnames of desinvesteringen. Operationele kosten of opbrengsten betreffende overnames of desinvesteringen omvatten (i) winst en verliezen op de verkoop van activa met lange levensduur en (ii) due diligence, juridische, advies- en andere kosten aan derden betreffende onze inspanningen om een controlebelang in ondernemingen te verwerven of te verkopen. [2] De vrije kasstroom voor het BJ 2007 bevat 164 miljoen gerelateerd aan de schuldfinanciering van 10 oktober van hetzelfde jaar.
 • 3. // Opbrengsten