Jaarprogramma 2012-2013 ACW Verbond Gent-Eeklo

of 84 /84
ACTIES SOLIDAIR MENSEN SAMEN BELEID VOEREN VRIJWILLIGERS BEWEGING Zet mee in op verandering Jaarprogramma 2012-2013 ACW Gent-Eeklo, ‘t Kadehuis, Korenlei 20, 9000 Gent

Embed Size (px)

description

Jaarprogramma 2012-2013 ACW Verbond Gent-Eeklo

Transcript of Jaarprogramma 2012-2013 ACW Verbond Gent-Eeklo

 • ACTIE

  S

  SOLIDA

  IR

  MENSEN

  SAMEN

  BELEID VOEREN

  VRIJWILLIGERS

  BEWEGING

  Zet mee in op veranderingJaarprogramma 2012-2013

  ACW Gent-Eeklo, t Kadehuis, Korenlei 20, 9000 Gent

 • 1 ZET MEE IN OP VERANDERING

  1. IN BEWEGING VOOR EEN GOEDE WOON- EN LEEFOMGEVING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  2. STERKE SOCIALE BEWEGING AAN DE BASIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  2.1. En start met veel punch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.2. (Her)orintering en samenstelling ACW Groepen en Kernen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.3. Affichecampagne rond Propere buurt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.4. ACW Schilderwedstrijd rond Propere school . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.5. Toostgesprekken met ACW-secretaris en -voorzitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.6. Scrabbleland op vijf locaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.7. Mozaek van het ACW-basiswerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3. MEER SYNERGIE EN SAMENWERKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 3.1. Synergieverhaal ACW Gent-Eeklo en ACW Zuid-Oost-Vlaanderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3.2. Gemeenschappelijke bewegingscampagne 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3.3. Vorming en info. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3.4. Bemiddelingsdienst Economische Werken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3.5. Wereldsolidariteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3.6. Rerum Novarum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 3.7. Zingeving. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 3.8. Pasar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.9. Personeelsomkadering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.10. Communicatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 4. ACTIEF WEGEN OP BELEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 4.1. Gemeente- en provincieraadsverkiezingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 4.2. Dankmoment voor ACW-kandidaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 4.3. Vorming ACW-mandatarissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 4.4. Dossiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 4.5. Burgemeestersoverleg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 4.6. Treflunch voor ACW-mandatarissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 5. ZES SPEERPUNTACTIES VOOR 2012-2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 5.1. Vertrekpunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 5.2. Concrete inkleuring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 5.3. Aanzet ontwerpplan vanuit stedelijke ACW Groep Gent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 6. OVERLEGMOMENTEN EN ACTIVITEITENKALENDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 6.1. Overlegmomenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 6.2. Activiteitenkalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 7. ORGANISATIES, DIENSTEN EN ONDERNEMINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

 • 2Op de ACW Raad van 10 februari 2012 werd het verbondelijk beleidsplan 2012-2016 (VBP 12-16) met enthousiasme goedgekeurd. We hebben ons gezamenlijk uitgesproken voor een sterke sociale beweging aan de basis, voor meer synergie en samenwerking en voor actief wegen op beleid.

  In een dertigtal concrete acties werd aangegeven hoe we onze vooropgestelde doelstel-lingen op deze drie domeinen in de komende vier jaar willen realiseren. Of we daarin zullen slagen, valt moeilijk te voorspellen. We hebben immers niet alle factoren zelf in handen en ook de omstandigheden moeten wat mee zitten. Wel is er de vaste wil en de gedrevenheid om er voor te gaan, samen met u en met vele anderen. Want als er alvast n ding duidelijk mag zijn: het wordt groepswerk.

  Uiteraard kan niet alles ineens worden aangepakt. Sommige acties worden in een proces gegoten over de volle vier jaar, andere lenen er zich toe om er een jaar op te focussen en ze dan te implementeren in de werking. Elk jaar worden zon vijf zes speerpuntacties onder handen genomen. Ze zijn terug te vinden in hoofdstuk vijf van het jaarprogram-maboek. Een jaarprogrammaboek dat vanaf nu ook op een totaal andere manier wordt samengesteld, met name: naar analogie met de drie grote uitdagingen van het verbon-delijk beleidsplan.

  We trachten dus zoveel als mogelijk al onze ACW-initiatieven te kaderen binnen de krachtlijnen van dat beleidsplan1. Het zal de doelgerichtheid van onze inspanningen ten goede komen en het zal ons ook veel beter toelaten om de resultaten te beoordelen in het licht van de vooropgestelde doelstellingen. Kortom: het zal het ACW transparanter en slagkrachtiger maken.

  Maar daarnaast willen we toch elk jaar ook een inhoudelijk thema bespelen om er onze jaarwerking op te enten. Met de gemeente- en provincieraadsverkiezingen voor de deur en de daaropvolgende gemeentelijke en provinciale beleidsplannen zoomen we dit jaar in op de nabije leefomgeving van mensen onder het motto In beweging voor een goede

  1 Met deze jaarprogrammabrochure komen we reeds tegemoet aan actie 4.1. uit VBP 12-16 (cf. brochure en/of website

  www.acwgenteeklo.be). Zo wordt over de ganse brochure in de mate van het mogelijke telkens in de kantlijn of in

  de inleiding van een nieuw onderdeel verwezen naar de corresponderende actie uit het verbondelijk beleidsplan.

  ZET MEE IN OP VERANDERING

 • 3woon- en leefomgeving. We trachten zoveel mogelijk onze ACW-speerpunten in de nieu-we beleids- en beheerscyclus in te schuiven en tonen onze sensibiliserings- en daad-kracht met een affichecampagne voor een aangename en propere buurt.

  Want iedereen moet het geweten hebben: op het ACW en zijn deelorganisaties kan men rekenen om de nabije woon- en leefomgeving op een sociale, rechtvaardige en duurzame wijze mee in te kleuren.

  Tenslotte staan we binnen de Beweging zelf ook voor een grote uitdaging. De Dexia-crisis en de vereffening van Groep ARCO in het afgelopen jaar hebben diepe sporen nagelaten binnen de christelijke arbeidersbeweging in het algemeen en in het ACW in het bijzonder. Er dient gezocht naar nieuwe wegen en adequate antwoorden om de werking van het ACW in de toekomst te herorinteren. In dat verband wordt het synergieverhaal ACW Zuid-Oost-Vlaanderen en ACW Gent-Eeklo uitgediept met als finale doelstelling de ACW-werking in heel de regio te verzekeren en verder uit te bouwen.

  We staan dus op verschillende fronten voor verandering. Elke verandering kent goede en minder goede kanten. We krijgen te maken met argumenten pro en contra. Vertrouwde wegen moeten af en toe verlaten worden. Er is de onwennigheid voor het onbekende, de zenuwachtigheid voor het onzekere. Maar er is vooral ook de aanlokkelijkheid van het nieuwe: nieuwe opportuniteiten, nieuwe perspectieven, hoopvolle verwachtingen. Laten we vooral daarop focussen en samen de kansen die zich aanbieden met beide handen aangrijpen. Vandaar ons leidmotief voor dit jaar: Zet mee in op verandering.

  Mario PauwelsSecretaris ACW Gent-Eeklo

 • 4Zowel op de verbondelijke ACW Raad (10.02.2012) als op de verbondelijke RN-viering (16.05.12)

  zorgde de ludieke De Letter Geletterden-fanfare voor een schitterende ambiance.

  Meer dan 5 000 mensen hebben deelgenomen aan de iPadbevraging

  Uw gemeente onder de loep. Bij de lancering op de avondmarkt in Maldegem

  (16.09.2011) lokten de hippe iPads meteen 250 respondenten.

  IN BEWEGING VOOR EEN GOEDE WOON- EN LEEFOMGEVING

 • 5ACW Gent-Eeklo mikt op de verbetering van de leefkwaliteit van mensen en de leef-baarheid in de buurt, gemeente, stad en regio. Welzijn en een aangepaste, aangename, betaalbare leefomgeving staan met andere woorden centraal in de ACW-werking in het algemeen en in de ACW-basiswerking in het bijzonder. Want de nabije leefomgeving van mensen is de natuurlijke biotoop van het ACW-basiswerk.[Vrij naar VBP 12-16, objectief 6]

  De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 luiden een nieuwe bestuursperi-ode in voor de komende zes jaren. In januari 2013 worden de nieuwe bestuursploegen genstalleerd en in de loop van 2013 wordt het bestuursprogramma geconcretiseerd in een beleids- en beheerscyclus. Dat scharniermoment willen we zeker aangrijpen om zo maximaal mogelijk onze eigen ACW-accenten erin vertaald te zien. In maart-april 2013 overhandigen we onze ACW-prioriteiten aan de nieuwe bestuursploeg. En om onze sen-sibiliserings- en daadkracht meteen hard te maken, lanceren we in diezelfde periode in elke gemeente een affichecampagne voor een propere buurt. Met die campagne willen we duidelijk maken dat zowel de gemeente als de inwoners mee verantwoordelijkheid dragen voor een goede woon- en leefomgeving.

  Het besef leeft al langer dat enkel een dak boven het hoofd niet volstaat om zich ergens echt thuis te kunnen voelen. Het is weliswaar primordiaal, maar de betaalbaarheid en de kwaliteit van de woning, alsook de omgeving waarin de woning is ingebed, zijn minstens even belangrijk. We willen allemaal wel een knusse woning, het liefst met een lapje grond erbij. We willen kunnen wandelen en spelen in het nabijgelegen park, met de fiets naar school en met de tram of bus naar het werk. We willen een speelbos en een lokaal voor de jeugd- en sportvereniging. We willen en zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Die aspiraties zijn volledig legitiem en terecht, maar ze moeten wel voor iedereen kunnen gelden. En daar willen we als ACW over waken.

  Een goede woon- en leefomgeving heeft veelal te maken met de fysieke omgeving: netheid, gezonde lucht, rust, aangename en comfortabele infra-

  structuur, groenvoorziening, ; sociale integratie en kansen tot betrokkenheid: aanbod aan verenigingen, wijkactivi-

  teiten, buurtfeesten, ; het veiligheidsgevoel: zowel inzake sociale veiligheid als verkeersveiligheid;

 • 6 het voorzieningenniveau op vlak van tewerkstelling, onderwijs, kinderopvang, admini-stratie, welzijn, gezondheid, cultuur, sport, ontspanning, winkelen en horeca;

  de dienstverlening: huisvuilophaling, groendienst, toegankelijkheid van de openbare diensten, thuiszorgdiensten,

  Het zijn zaken waarmee je dagelijks of toch regelmatig geconfronteerd wordt en die een sterke betrokkenheid van de inwoners genereren.

  Opkomen voor een goede woon- en leefomgeving is kansen scheppen tot ontmoeting, is informatie verzamelen en uitdragen. Het is oproepen om zich niet vereenzaamd te voelen en te onderlijnen dat er veel participatiemogelijkheden zijn om zich vanuit het middenveld niet machteloos te voelen.Het biedt dus tal van kansen om zaken samen aan te pakken waarmee mensen ter plekke geconfronteerd worden.

 • 7STERKE SOCIALE BEWEGING AAN DE BASIS

  In totaal werden in mei-juni 2012 in Gent-Eeklo een kleine 200.000 ACW-speerpuntfolders

  huis-aan-huis bedeeld. Het was niet altijd gemakkelijk een blikvanger te kiezen waar alle

  deelgemeenten zich konden in vinden.

  Deze foto, genomen op de ACW-kindernamiddag in Deinze (18.06.2011),

  spreekt voor zich.

 • 8Beweging maken is dingen op gang brengen. Het ene initiatief zet een ander initiatief in beweging en brengt zo sociale verandering voort. Dat steekt mensen en groepen aan en zo creren we een steeds meer sociale samenleving.Door lokaal beweging te maken, laten we zien dat het anders kan en dat mensen die verandering zelf in handen willen nemen. Daarom is er nood aan: kansen en plaatsen waar alle mensen, ongeacht leeftijd, opleiding, ervaring of af-

  komst kunnen oefenen in meer en beter samenleven; kansen om uiteenlopende groepen van mensen met elkaar te verbinden; een sterker sociaal netwerk dat ervoor zorgt dat niemand wordt uitgesloten.[Congrestekst 2010-2014]

  2.1. EEN START MET VEEL PUNCH

  Voor de verbondelijke start wordt terug gekozen voor n startmoment voor alle ACW-afdelingen samen. De zeer nabije gemeente- en provincieraadsverkiezingen zijn daar uiteraard niet vreemd aan. We willen immers zoveel mogelijk alle krachten bundelen om maximale resultaten te boeken voor de ACW-kandidaten in de hoop er zes jaar lang de vruchten te kunnen van plukken.

  Zoals ondertussen welbekend wordt een verbondelijke startavond ingekleurd met een gezonde mix van info, bemoediging, ontmoeting en gezelligheid.

  Het programma start om 19.15 uur en duurt tot 22.00 uur. Veel meer willen we er voorlo-pig niet over kwijt behalve dat het zeker de moeite waard zal zijn en dat de twee telkens terugkerende werken van barmhartigheid ook nu weer een pittige invulling zullen krijgen.

  Plaats en datum van afspraak:woensdag 19 september 2012 om 19.15 uurin het Gildenhuis in Sint-Denijs-Westrem.

  2.2. (HER)ORIENTERING EN SAMENSTELLING VAN ACW GROEPEN EN KERNEN

  ACW Gent-Eeklo wil zijn werking zo dicht mogelijk bij de mensen ontplooien op een volwaardige en gestructureerde manier. Dit betekent in concreto: er is een, door de

  VBP 4.1 3

 • 9afdelingsbegeleider beknopt uitgeschreven en door de ACW Groep gedragen, meerjaren-visie per gemeentelijke ACW-werking met daarin aandacht voor jaarlijkse programmatie, opvolging en coaching, evaluatie en bijsturing.[ Vrij naar VBP 12-16, objectief 6]

  Een ACW-afdeling anno 2016 bestaat - al of niet op projectbasis uit genteresseerde vrijwilligers die: maatschappelijk betrokken zijn; het samenlevingsproject van het ACW onderschrijven; er samen met ons mee hun schouders willen onder zetten.ACW Gent-Eeklo heeft zowel de deelorganisaties, diensten en ondernemingen als de rui-mere samenleving nodig als partner. We moeten dus een ruimer spelersveld betrekken.[ Vrij naar VBP 12-16, objectief 2]

  Aan de (her)orintering en samenstelling moet een ruime aanspreekronde voorafgaan. Dit wil zeggen dat er een grondig gesprek wordt gevoerd over wat we als Beweging ter plaatse hebben, over de richting die we gezamenlijk willen uitgaan en over de structuur waarbinnen we wensen te functioneren.

  Proces en timing

  september-oktober 2012 We houden een nulmeting van de bewegingsaanwezigheid en de ACW-activiteit. We bereiden de besprekingsronde voor in de ACW Kern. We actualiseren ons ACW-fotoboek per gemeente.

  november-december 2012 De besprekingen vinden plaats in de plaatselijke ACW Groepen. Er is op zijn minst een bevestiging van wat bestaat en van de invulling van de ver-

  antwoordelijkheden. Waar nodig en wenselijk wordt de procedure opgestart voor de herorintering van de

  plaatselijke ACW-werking en/of voor een nieuwe samenstelling van de ACW Groep. Vanuit de ACW Kern wordt een ruimere rekruteringsronde opgezet.

  januari-februari 2013 De deelorganisaties brengen de namen binnen bij de ACW Kern. De ruime rekruteringsronde wordt gevalueerd en desgevallend verlengd.

 • 10

  De eventuele herorinteringsvoorstellen worden ter bespreking voorgelegd op het verbondelijk niveau.

  maart-april 2013 Tegen eind maart is de eventuele herorintering afgerond. Tegen eind maart is ook de hersamenstelling van de ACW Groep afgerond. Na overleg en samenspraak worden de verantwoordelijkheden verdeeld.

  Indien er tegen het verbondelijk Bestuur van 11 juni 2013 van bepaalde afdelin-gen geen nieuws wordt vernomen, dan houdt dit automatisch een bevestiging in van de bestaande situatie.

  Noot: Het scharnierjaar van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen wordt maximaal

  aangegrepen om de instroom van nieuwe mensen te realiseren. De input vanuit de deelorganisaties blijft ook een belangrijk aandachtspunt. Wat verwachten we van nieuwe vrijwilligers?

  2.3. AFFICHECAMPAGNE ROND PROPERE BUURT

  Met de affichecampagne voor een propere buurt spreken we mensen aan op hun mede-eigenaarschap van de buurt en op hun medeverantwoordelijkheid om te zorgen voor een aangenaam woon- en leefklimaat.

  Door een affiche op te hangen tonen de inwoners dat ze zich verbonden voelen met de buurt, dat ze zich mee engageren voor een propere wijk of straat en appelleren ze voor-bijgangers en bezoekers om er respectvol mee om te gaan. In de marge houdt de actie een knipoog in naar het beleid om dergelijke buurtinitiatieven te ondersteunen.

  Concept en procesDe affichecampagne staat of valt met de kracht van het beeld en van de boodschap. Het moet zeer duidelijk en eenvoudig zijn. Het moet appelleren, het moet opvallen, het moet origineel en fris zijn. Het moet leuk zijn om op te hangen. Gedacht wordt in de richting van We houden de buurt proper. U ook? Dank u ! En

  daarop moet een beeld worden gent. Voor de uitwerking van de campagne gaan we een samenwerkingsverband aan met

  de Arteveldehogeschool.

  VBP 5.1 3

  VBP 6.2 3

 • 11

  Het materiaal moet klaar zijn tegen Valentijn 2013. We trachten ook een link te maken naar de sociale media toe. Vanuit t Kadehuis wordt gezorgd voor een teaser voor de campagne, die wordt voor-

  gesteld op de ACW-startavond in september.

  Objectief en actieperiode We mikken op minstens 20 gemeenten en/of deelgemeenten om met de affiches in

  het straatbeeld te verschijnen. In het najaar bepalen de ACW-afdelingen welke buurten of straten worden aange-

  daan. Op basis daarvan wordt een raming gemaakt van het aantal te bestellen af-fiches.

  De actieperiode zelf situeert zich in de maanden maart-april 2013.

  2.4. ACW-SCHILDERWEDSTRIJD ROND PROPERE SCHOOL

  Lokale invulling in de derde kleuterklassen

  De tweejaarlijkse ACW-schilderwedstrijd is aan zijn 17de editie toe.

  Alle kinderen van de derde kleuterklassen van het vrij onderwijs uit het arrondissement Gent-Eeklo worden uitgenodigd om zich creatief uit te leven in een schilderwerkje rond Propere school. Zo wordt naadloos de link gelegd met de affichecampagne rond Pro-pere buurt.

  Het thema en de opdracht worden door de clowns Urkie en Purkie toegelicht in de vorm van een lied. En als extra attractie wordt onder de deelnemende scholen een live op-treden verloot van diezelfde Urkie en Purkie. De winnende werkjes zullen in onder meer AZ Sint-Lucas worden tentoongesteld van 6 tot 31 mei 2013. Suggesties voor andere locaties zijn steeds welkom.

  VBP 2.2 3

 • 12

  Om de organisatie van de wedstrijd zelf vlot te laten verlopen, dient een strikte timing te worden gerespecteerd:

  de scholen dienen in te schrijven tegen 15 november 2012;

  van 10 tot en met 14 december 2012: alle deelnemers ontvangen hun materiaal en een passende attentie;

  de periode van schilderen loopt van 7 januari tot 28 februari 2013;

  tegen 1 maart 2013 dienen alle werkjes binnengebracht te worden bij de lokale ACW-contactpersonen;

  de jurering gebeurt door de lokale ACW Groep tijdens de maand maart;

  de geselecteerde werkjes (drie per klas) worden in t Kadehuis verwacht tegen 29 maart 2013;

  de verbondelijke jury duidt op woensdag 17 april 2013 45 winnaars en 5 topwin-naars aan.

  ACW-kindernamiddag in Deinze

  Op zaterdag 8 juni 2013 worden alle laureaten verwacht op de ACW-kindernamiddag in de Brielpoort in Deinze.Vanaf 14.30 uur is er een groots kinderspektakel met Urkie en Purkie en daarna volgt de prijsuitreiking.

  2.5. TOOSTGESPREKKEN MET ACW-SECRETARIS EN -VOORZITTER

  Na de spectaculaire ACW Raad in het Torrepoortstadion op 10 februari 2012, willen we dit werkjaar met voorzitters en secretarissen terug focussen op het meer gestruc-tureerde inhoudelijke debat in kleinere groepen. We willen dit doen aan de hand van toostgesprekken. Ze liggen in de lijn van de vroegere aperitiefgesprekken, toogge-sprekken en catacombengesprekken. De toostgesprekken willen we aangrijpen om

 • 13

  van gedachten te wisselen over een bijzonder actiepunt uit het verbondelijk beleidsplan, met name: het concept van een afdelingsregiebrochure.

  De afdelingsregiebrochure beschrijft, rekening houdend met de sterkte-zwakte analyse van de afdeling, o.m.: de afdelingsdoelstelling(-en) op middellange termijn; de afdelingsdoelstelling(-en) per werkjaar; de activiteitsgraad en -kalender; de planning per plaatselijke ACW-werking van n planningsmoment in het begin van

  het ACW-werkjaar en van n evaluatiemoment op het einde van het ACW-werkjaar; een evaluatie-instrument of -methodiek, enz.

  Deze afdelingsregiebrochure dient als een handleiding voor (professionele) medewerkers om ACW-afdelingen en/of -kernen te begeleiden of te herstarten.[VBP 12-16, actie 4.4.]

  De vier gespreksmomenten zijn gepland op: donderdag 7 februari 2013 om 20.00 uur in Olsene; zaterdag 9 februari 2013 om 10.30 uur in Merelbeke; donderdag 21 februari 2013 om 20.00 uur in Gent; zaterdag 23 februari 2013 om 10.30 uur in Eeklo.

  Na rondvraag bij de betrokkenen worden de groepen reeds in december 2012 definitief samengesteld.

  2.6. SCRABBLELAND OP VIJF LOCATIES

  Het contrast kan moeilijk groter zijn.Vorig jaar werden we met Leven in een krabbenmand op beklijvende manier geconfron-teerd met het verhaal van een vrouw over haar leven in armoede in ons land. Dit werd op schitterende manier vertolkt door Marleen Merckx van Paljas Produkties.

  Met Scrabbleland komen we in een totaal andere wereld terecht. Een ingenieuze en hi-larische expeditie langs bedrog, paranoia en moorddadig verlangen. Een blues die weer-galmt in een zonovergoten lommerrijke buitenwijk. Waar niets is zoals het lijkt Een stuk over mensen die goed geld verdienen maar veel missen in het leven.

  VBP 2.2 3

  VBP 3.2 3

 • 14

  Scrabbleland wordt gebracht door Bart Van Avermaet, Bert Cosemans en Simone Mils-dochter van het theatergezelschap Tableau nr. 1. onder de regie van Robert Sian. Het stuk zelf is van de hand van de meermaals bekroonde hedendaagse auteur Jez Butterworth.

  Data en plaatsen van de uitvoeringen zijn nu reeds als volgt te noteren in de agenda:

  Adegem, C.C. Den Hoogen Pad, vrijdag 16 november 2012.Machelen, zaal Guldepoort, vrijdag 23 november 2012.Sleidinge, Cultuurcentrum Evergem, woensdag 28 november 2012.De Pinte, Ontmoetingscentrum Polderbos, donderdag 29 november 2012.Gent, Groenzaal Sint-Bavo, vrijdag 30 november 2012.

  De avonden beginnen stipt om 20.00 uur. Nadien volgt een receptie, aangeboden door ACW Gent-Eeklo en VDK Spaarbank.

  2.7. MOZAIEK VAN HET ACW-BASISWERK

  Conform de goedgekeurde ACW-statuten van 5 oktober 2007 werd de hiernavolgende mozaek van het ACW-basiswerk in Gent-Eeklo herbevestigd op het verbondelijk ACW-Bestuur van 12 juni 2012.

  AALTER Satelliet

  ASSENEDE Satelliet

  DEINZE Gemeentelijk

  Astene Lokaal

  Deinze Lokaal

  Petegem Lokaal

  Vinkt Lokaal

  DE PINTE Gemeentelijk

  DESTELBERGEN Gemeentelijk

  Destelbergen Satelliet

  Heusden Satelliet

  EEKLO Gemeentelijk

  EVERGEM Gemeentelijk

  Ertvelde Lokaal

  Evergem-Belzele Lokaal

  Evergem-Center Lokaal

  Evergem-Noord Lokaal

  Sleidinge Lokaal

  GAVERE ---

  Asper Lokaal

 • 15

  Gavere Satelliet

  GENT Gemeentelijk

  Drongen Lokaal

  Gent Lokaal

  Gentbrugge Lokaal

  Ledeberg Satelliet

  Mariakerke Lokaal

  Oostakker Lokaal

  Sint-Amandsberg Lokaal

  St-Denijs-Westrem Satelliet

  Sint-Kruis-Winkel Lokaal

  Wondelgem Lokaal

  Zwijnaarde Lokaal

  LOCHRISTI Gemeentelijk

  KAPRIJKE Gemeentelijk

  KNESSELARE Gemeentelijk

  LOVENDEGEM Gemeentelijk

  MALDEGEM Gemeentelijk

  MELLE Gemeentelijk

  Melle-Centrum Satelliet

  Melle-Vogelhoek Satelliet

  MERELBEKE Gemeentelijk

  Bottelare Lokaal

  Melsen Satelliet

  Merelbeke Satelliet

  MOERBEKE-WAAS Satelliet

  NAZARETH Gemeentelijk

  Eke Satelliet

  NEVELE Gemeentelijk

  Hansbeke Lokaal

  Landegem Lokaal

  Nevele Lokaal

  OOSTERZELE Gemeentelijk

  Balegem Satelliet

  Oosterzele Satelliet

  Scheldewindeke Satelliet

  SINT-LAUREINS Gemeentelijk

  ST-MARTENS-LATEM Satelliet

  WAARSCHOOT Gemeentelijk

  WACHTEBEKE Gemeentelijk

  ZELZATE Gemeentelijk

  ZOMERGEM Gemeentelijk

  ZULTE Gemeentelijk

  Machelen Lokaal

  Olsene Lokaal

  Zulte Lokaal

 • 16

  De basisschool Sint-Jozef in Eeklo steunt al jaren de gezondheidsmutualiteit MSAG in Burundi, partners van Wereldsolidariteit

  en CM. In het kader van de Internationale week kwam een delegatie op bezoek naar de school (23.04.2012).

  Het pilootproject Rerum Croissarum werd bijzonder gesmaakt door de personeelsleden van het ACV

  op de Poel (09.05.2012). Het initiatief krijgt opvolging en uitbreiding in 2013.

  MEER SYNERGIE EN SAMENWERKING

 • 17

  De Beweging is een netwerk van christelijke werknemersverenigingen en -organisaties met diverse soorten activiteiten: sociaal-culturele, mutualistische, syndicale, dienstver-lenende en/of coperatieve werking. Het ACW wil de motor zijn tussen de verschillende organisaties, diensten en partners in en rondom de Beweging.

  De Beweging is een netwerk van unieke organisaties die samen een gemeenschappelijk doel hebben: vanuit het perspectief van werknemers en de zwakkeren in de samenleving opkomen voor een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving. Om ons sociaal pro-ject te kunnen waarmaken, moeten we de krachten nog meer bundelen.[ Congrestekst 2010-2014]

  Inhoudelijk afstemmen vereist evenzeer organisatorisch afstemmen: vroeger vonden het ACW en zijn deelorganisaties, diensten en ondernemingen elkaar quasi automatisch in functie van de inhoudelijke vertaling van elkaars jaarprogrammas. Vandaag dienen we via onze bestuurswerking (verbondelijk en plaatselijk) een bijzondere alertheid aan de dag te leggen om meer gedeelde zorg te creren rond gemeenschappelijke belangen en initiatieven. Bijvoorbeeld: het gemeenschappelijk bewegingsproject, de dienst We-reldsolidariteit, de Bemiddelingsdienst Economische Werken, het zingevingscomit, de RN-boodschap, [ VBP 12-16, actie 6.3.]

  3.1. SYNERGIEVERHAAL ACW GENT-EEKLO EN ACW ZUID-OOST-VLAANDEREN

  Om (nog) meer arbeidstijd te creren voor afdelingsbegeleiding wordt gezocht naar meer samenwerking en synergie in Oost-Vlaanderen. Deze samenwerking en synergie moeten de effectiviteit en efficintie van de verbondelijke werking ten goede komen. Enerzijds kunnen sommige taakinhouden en/of functies misschien beter op een provinciaal niveau ingericht worden, terwijl anderzijds bepaalde taakopdrachten nuttig en interessant kun-nen zijn voor alle Oost-Vlaamse ACW-verbonden.

  Via meer samenwerking en synergie in Oost-Vlaanderen beleidsdossiers, memoran-dums, enz.[VBP 12-16, actie 4.6. en actie 6.1.]

 • 18

  Korte historiek en duiding

  In het licht van de Dexia-crisis en de gevolgen voor de Groep ARCO en de christelijke arbeidersbeweging was het de bedoeling dat de 3 ACW-verbonden van Oost-Vlaanderen (Zuid-Oost-Vlaanderen, Waas en Dender, Gent-Eeklo) samen in een synergieverhaal zou-den stappen.

  Na enkele aftastende gesprekken met de drie dagelijkse besturen gaf ACW Waas en Den-der te kennen dat zij het synergieverhaal op een laag pitje wilden zetten. De twee andere verbonden betreurden maar respecteerden deze beslissing.

  ACW Zuid-Oost-Vlaanderen en ACW Gent-Eeklo daarentegen wilden het synergieverhaal verder zetten en zo maximaal mogelijk uitdiepen met als finale doelstelling om de ACW-werking in gans de regio in stand te houden.

  Het verbondelijk ACW Bestuur van Gent-Eeklo gaf op 24 april 2012 een mandaat aan het Dagelijks Bestuur om het synergieverhaal met ACW Zuid-Oost-Vlaanderen verder te bespreken en indien haalbaar uit te schrijven in een protocol rekening houdend met volgende uitgangspunten:1. het synergieverhaal is maar zinvol voor zover het efficinter, goedkoper en slagkrach-

  tiger wordt;2. het nieuwe organisatiemodel moet vertrekken vanuit een gezonde, solide, toekomst-

  gerichte en leefbare financile (basis-)structuur;3. we werken verder op basis van de fundamentele doelstellingen en de congresbe-

  sluiten;4. de nieuwe organisatie respecteert maximaal de eigenheid, identiteit en cultuur van

  de regio;5. de ambities van het verbondelijk beleidsplan van de regio moeten herkenbaar blijven;6. de ACW-vrijwilligers in de regio mogen in hun dagelijks basisengagement ter plaatse

  geen verschil voelen;7. we geloven in de primauteit van sociale stroming met vrijwilligers in elke gemeente;8. we positioneren het ACW als een autonome en slagkrachtige organisatie;9. de interne veranderingsprocessen slepen niet langer aan dan nodig.

  De afwikkeling van de vereffening van Groep ARCO is complex en vergt de nodige tijd. Het in kaart brengen van alle gevolgen (bijvoorbeeld: de financile gevolgen, de toekomstige

 • 19

  financiering, enz.) is hierdoor niet evident. Een minimum aan duidelijkheid hieromtrent is een conditio sine qua non om het synergieverhaal realistisch uit te werken.

  Het Dagelijks Bestuur engageert zich om - indien noodzakelijk en noodwendig - tussen-tijds verslag uit te brengen aan het verbondelijk ACW Bestuur.

  Plan van aanpak

  Er is het voorstel om een agendacommissie samen te stellen met onder meer de twee ACW-voorzitters en -secretarissen van de beide ACW-verbonden, die dan de voorberei-ding van een protocolovereenkomst over een drietal werven aanstuurt, cordineert en erover terugkoppelt naar de respectievelijke bestuursorganen van de beide ACW-ver-bonden.

  De drie werven zijn:1. financin en structuren;2. personeelssynergien en arbeidsorganisatie;3. bewegingsverhaal en jaarprogramma 2012-2013.

  Voor elk van die werven wordt een traject uitgetekend en een trekker aangeduid. Er wordt een prognose van timing gemaakt.

  In de eerstvolgende maanden wordt alvast werk gemaakt van het bewegings- en sociaal actieverhaal met de focus op volgende drie werkingsuitzichten: Afdelingsbegeleiding: sterkte-zwakte analyse van de afdelingen / afdelingsregie-

  brochure versus blauwdruk / verbondelijke bewegingscommissie / affichecampagne Propere buurt /

  Gemeenschappelijke bewegingscampagne 2013 (nationaal): iPad-bevraging / geza-menlijk lanceermoment / gezamenlijke afronding /

  Wegen op beleid: beleidsdossiers / e-zine versus mandazine / politieke vorming /

  In dat kader worden twee gezamenlijke stafmomenten voorzien in het najaar: in septem-ber en in november 2012.

  Het is de intentie om daarvan de eerste vruchten te kunnen plukken van bij de start van het nieuwe ACW-werkjaar 2012-2013.

 • 20

  3.2. GEMEENSCHAPPELIJKE BEWEGINGSCAMPAGNE 2013 (GBC 2013)

  Duiding

  Situering Op het ACW-congres van 27 november 2004 werd beslist om om de vier jaar een

  gemeenschappelijk project uit te werken met de ganse Beweging. Dit gebeurde voor de eerste maal in 2008-2009 met de campagne De sociale zekerheid is er voor u.

  Op het Congres van 24 april 2010 werd volgende doorbraak goedgekeurd: Het beeld dat mensen van de Beweging hebben, is mee bepalend voor de slagkracht en aantrekkelijkheid ervan. Daarom voert de Beweging een imagocampagne inge-bed in een communicatiestrategie. Onze typische kenmerken, werkwijze en missie worden op die manier bekend gemaakt aan een breed publiek. Het is belangrijk dat mensen zich kunnen identificeren met de Beweging maar ook dat ze de dienstver-lening en het aanbod van de Beweging associren met kwaliteit en authenticiteit.Met de bewegingscampagne 2013 willen we uitvoering geven aan deze twee con-gresbesluiten samen: een combinatie van een inhoudelijke campagne en een imago-campagne.

  Eind 2011: de Dexia-crisis en de gevolgen voor Groep ARCO en de christelijke arbei-dersbeweging doorkruisen die plannen. Externe omstandigheden nopen de imago-campagne los te laten en er wordt beslist om enkel nog een interne campagne te voeren waarbij ook enkele momenten van externe communicatie worden voorzien.

  Statuut Geen congres. Wel in lijn met de congressen van 2004 en 2010. Output van de interne campagne is bruikbaar als input bij de voorbereiding van het

  congres van 2014 (voorbereiding start in najaar 2013).

  Inhoud In een context van veranderingen (mondiaal, in onze samenleving, in de Beweging, )

  reflecteren en debatteren we over de positie, de rol en de opdrachten van de Bewe-ging in de toekomst. Het gesprek gaat over de kernopdrachten, over wat we doen en hoe we het doen. We spreken over wat ons bindt, over wat we beter/anders samen doen en hoe we dat dan aanpakken. We focussen op de Beweging, maar de vergelij-king en de link met andere sociale bewegingen komen wellicht ook ter sprake.

 • 21

  De interne campagne gaat niet over de organisatie op zich en ook niet over (wijziging van) de structuren.

  Doelstellingen Breed sensibiliseren rond de rol van sociale bewegingen in het algemeen en de Be-

  weging in het bijzonder, in een veranderende samenleving. Breed bevragen en reflecteren over de rol van de Beweging in de toekomst. Input verzamelen over de rol en opdrachten van de Beweging. De betrokkenheid van de vrijwilligers verhogen en hun inzet bevestigen. De fierheid van beroepskrachten en vrijwilligers op de Beweging vergroten. De interne cohesie in de Beweging bevorderen. De campagne van onderuit opbouwen.

  Doelgroepen (Beleids)vrijwilligers en beroepskrachten van de Beweging. Leden en sympathisanten van de Beweging. ACW-mandatarissen. Stakeholders. De brede samenleving.

  Concrete planning

  Brede bevraging: tussen 10 december 2012 en 25 januari 2013 We doen de bevraging op kerstfeesten, sociale kerstmarkten, trefmomenten, recep-

  ties rond de jaarwisseling met iPads of een papieren versie. Er kan ook een digitale versie worden ingevuld via de ACW-website.

  Verbondelijke start van de eigenlijke campagne i.s.m. ACW Zuid-Oost-Vlaanderen: don-derdag 31 januari 2013 In concreto betekent dit voor Gent-Eeklo op de jaarlijkse studiedag voor kaderperso-

  neel en afdelingsbegeleiders. Ingredinten programma:

  Schets van de maatschappelijke context van vandaag. Feedback van de brede bevraging over de rol van sociale bewegingen en de

  Beweging in de toekomst. Inhoudelijk debat over de rol van de Beweging in de toekomst en over wat ons

  bindt in de Beweging. Bespreking verdere aanpak van ieders rol in de campagne in de Beweging.

 • 22

  Gemeentelijke debatten: tussen 15 februari en 15 april 2013 Minstens 1 uur tijdens een geplande vergadering van de ACW Groep of Kern. Korte schets van de maatschappelijke context en uitdagingen voor de Beweging op

  het gemeentelijke niveau (Waar moeten we concreet mee bezig zijn? Hoe doen we dat dan best? Wat kunnen we samen doen?).

  Verbondsbestuur: dinsdag 23 april 2013 Minstens 1 uur tijdens regulier verbondsbestuur. Bespreking van de rol van de Beweging op gemeentelijk en verbondelijk niveau (Waar

  moeten we mee bezig zijn? Sterk ingaan op de vraag: Wat bindt ons?).

  Verbondelijke afrondingssessie i.s.m. ACW Zuid-Oost-Vlaanderen: voormiddag in juni 2013 Terugkoppeling van de resultaten van de besprekingen. Verre aanloop naar het con-

  gres van 2014 en eventueel afsluiting van het Bewegingsproject met aanbevelingen voor het sociaal-cultureel bewegingswerk aan de basis.

  Voor de leden van de verbondelijke en stedelijke bewegingscommissie en de gente-resseerde leidingggevende en educatieve beroepskrachten van de Beweging.

  3.3. VORMING EN INFO

  Omdat het onderscheid in de praktijk niet altijd even duidelijk is tussen info en vorming, worden beide als een geheel behandeld.

  In het verleden hebben we voor de info- en vormingsinitiatieven die gelinkt zijn aan een bepaalde werkgroep of dienst telkens verwezen naar die betreffende werkgroep of dienst. Dit stramien blijft behouden maar in het kader van de transparantie en de opvolging wor-den alle reeds geplande initiatieven hier ook nog eens gebundeld opgesomd:

  Verbondelijke ACW-startavond: woensdag 19.09.12 Maatschappelijke avond: dinsdag 23.10.12 Onthaaldagen voor nieuwe personeelsleden: donderdag 18.10.12 en donderdag

  25.10.12 Event transitienetwerk: vrijdag 26.10.12 Bron-namiddag voor personeelsleden: dinsdag 13.11.12

 • 23

  Vormingsavond voor mandatarissen Hoe oordelen vanuit ACW-perspectief: woens-dag 14.11.12

  Infoavond Ethisch bankieren: donderdag 15.11.12 Filmavond Inside job: donderdag 22.11.12 Zingevingsavond Ook vandaag geeft het evangelie nog hoop: woensdag 30.01.13 Studiedag kaderpersoneel en afdelingsbegeleiders: donderdag 31.01.13 Nationale WS-startdag: donderdag 07.02.13 Gemeentelijke debatten in kader van GBC 2013: februari-april 2013 Vier toostgesprekken met ACW-kartrekkers: februari 2013 Nationale studiedag Grondgebonden materies: zaterdag 23.02.13 Vormingsavond voor mandatarissen Hoe ACW-speerpunten vertalen naar BBC?:

  dinsdag 12.03.13 Drie infonamiddagen over Erfrecht i.s.m. OKRA: maart 2013 Lentecampagne WS in afdelingen: maart-april 2013

  Daarnaast blijft er voldoende flexibiliteit om met nieuwe initiatieven op actualiteitsgebon-den opportuniteiten in te spelen. Dit geldt zowel voor het verbondelijk, het gemeentelijk als het intergemeentelijk niveau.

  Maatschappelijke avond over de hervorming van het secundair onderwijs

  Het debat over de hervorming secundair onderwijs beroert de harten in gans Vlaanderen. Tegen 2014 wil Onderwijsminister Pascal Smet een ontwerpdecreet klaar hebben voor die hervorming.

  Ook het katholieke net wil het secundair onderwijs hervormen. Het onderscheid tussen aso, tso, kso en bso moet verdwijnen, en daarmee meteen het statusverschil tussen stu-dierichtingen. Dat is de baseline van de hervormingen secundair die het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs (VVKSO) voorstelt.

  De VVKSO-visie lijkt op wat in de orintatienota over de hervorming secundair van On-derwijsminister Smet staat. Enkel waar hij een tweedeling wil, voorbereiden op de ar-beidsmarkt versus op hoger onderwijs, pleit het katholieke net voor een continum, waarbinnen er een viertal richtingen zijn. Een die voorbereidt op hoger academisch on-derwijs, een op professioneel hoger onderwijs, een op hoger beroepsonderwijs en een op de arbeidsmarkt.

  VBP 3.2 3

  VBP 6.3 3

 • 24

  Mieke Van Hecke, secretaris-generaal van het Katholiek Onderwijs zal het standpunt van het katholieke net persoonlijk komen toelichten en wil graag antwoorden op de vele vragen die er leven.

  Dinsdag 23 oktober 2012 om 19.30 uur in zaal Torrepoort in Gent.

  Event transitienetwerk

  TransitieOnze mondiale economie overschrijdt de draagkracht van de aarde en is sociaal onrecht-vaardig. Verder doen zoals we bezig zijn voert ons onvermijdelijk naar een ecologische, economische en sociale ineenstorting tegen pakweg 2050. De enige uitweg is dus een systeemverandering. We moeten zo snel mogelijk en met zoveel mogelijk mensen en middelen een sociaalecologische economie uitbouwen. De ecologische dimensie is dat de economische ontwikkeling moet gebeuren binnen de grenzen van het ecosysteem aarde. Tegelijk, en dat is de sociale dimensie, moet zij voor de nodige welvaart zorgen om aan de ge rechtvaardigde behoeften van alle wereldburgers te voldoen. Dat hele proces noemen we Transitie.

  TNM = Transitienetwerk MiddenveldHet ganse transitieproces moet sociaal en democratisch zijn. Overheid, bedrijfsleven, verenigingen, burgers kunnen allen motor zijn van verandering. Het is daarbij es-sentieel dat het middenveld zich sterk organiseert en het transitieproces mee op gang trekt. Een sterk middenveld kan zowel de politiek als het bedrijfsleven ertoe dwingen om de noodzakelijke ecologische economie ook sociaal te maken. Daarom is TNM (Transitie-netwerk Middenveld) opgericht. Het is een netwerk van mensen uit diverse middenveld-organisaties, zoals vakbonden, milieubeweging, armoedeverenigingen, culturele sector, media en de academische wereld.

  Event transitienetwerkHet TNM, waar ook het ACW deel van uitmaakt, organiseert op 26 oktober 2012 in Gent een uitbreek- en sensibiliseringsdag rond dat transitiegebeuren.Op het programma staat een amalgaam aan activiteiten die doorheen de dag in verschil-lende zalen worden aangeboden: lezingen, debatten, workshops, ateliers, brainstormses-

  VBP 7.1 3

 • 25

  sies en films. Deelnemers kunnen op die manier, al naargelang eigen interesses, een eigen keuze maken. Het doel van dit event is drierlei: TNM ruim bekend maken bij een groter publiek; tonen hoe een rechtvaardige en duurzame samenleving eruit kan zien; zicht krijgen op technologische ontwikkelingen die een bijdrage leveren aan een

  duurzame samenleving.

  Dit event is zeker een aanrader voor al wie wil mee denken en handelen in de richting van een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving.

  Vrijdag 26 oktober 2012 in De Vooruit in Gent.

  Nationale studiedag Grondgebonden materies

  Deze studiedag richt zich tot mensen die actief zijn in de adviesraden over grondgebon-den materies (wonen, milieu en GECORO).Datum: zaterdag 23 februari 2013.

  3.4. BEMIDDELINGSDIENST ECONOMISCHE WERKEN

  De bemiddelingsdienst Economische Werken levert inspanningen om de producten en diensten van haar ondernemingen bekend te maken bij een ruimer publiek. Zij detecteert vragen en behoeften uit een ruimer institutioneel spelersveld en creert een warme intro-ductie waar een match tussen vraag en aanbod kan gerealiseerd worden.[VBP 12-16, actie 2.3.]

  De Bemiddelingsdienst Economische Werken sensibiliseert rond consumenten en ver-bruik en volgt die themas alert op. Ze onderneemt hiertoe initiatieven op zowel het lokale als verbondelijke niveau.[VBP 12-16, actie 5.3.]

  Inhoudelijk afstemmen vereist evenzeer organisatorisch afstemmen. De Bemiddelings-dienst Economische Werken cordineert alle initiatieven in het kader van de Economische Werken.[ Vrij naar VBP 12-16, 6.3.]

 • 26

  In 2012-2013 wordt aan deze drie gespecifieerde acties uit het verbondelijk beleidsplan 2012-2016 volgende concrete invulling gegeven.

  Productbekendmaking

  Zaken gaande van het dagelijks betaalcomfort van personen, spaar- en beleggingspro-ducten, verzekeringspolissen tot informatie rond premies voor duurzaam (ver)bouwen en verwarming in al zijn facetten worden bekendgemaakt via de geijkte kanalen zoals de bewegingspers. Bij de lancering van nieuwe producten wordt steeds bekeken hoe deze ook via andere promotiemethoden onder de aandacht gebracht kunnen worden van spe-cifieke doelgroepen.Een interessant nieuwsfeit of een vraag vanuit een doelgroep van de Beweging, kan lei-den tot een infoavond met juridische en/of financieel-economische invalshoek, waaraan productpromotie of visuele publiciteit gekoppeld kan worden.

  Infoavond ethisch bankieren

  In 2008 brak de financile crisis uit. Deze crisis laat zich ook vandaag nog ongemeen hard voelen. Over de oorzaak is iedereen het roerend eens: grote (casino)banken die in hun honger naar winstmaximalisatie ongeoorloofde risicos namen met de gekende ge-volgen. Sindsdien klinkt de vraag naar ethisch bankieren steeds luider. De bemiddelings-dienst nodigt een aantal academici en experts uit naar Gent en laat hen een blik werpen op dit boeiend en actueel thema. Daarnaast geven we ook een interessante inkijk in de werking van een ethische bank, met name: VDK Spaarbank. De avond is voor iedereen toegankelijk.

  Donderdag 15 november om 19.30 uur in zaal Cafetaria, Poel 7 in Gent.

  Filmvoorstelling Inside job

  Net als vorig werkjaar vertonen we Inside Job, de Oscar winnende documentaire over het ontstaan van de financile crisis, in cinema Sphinx. Om de film in zijn juiste context te duiden, zal Marc De Clercq, prof. Economie aan de Universiteit Gent, een korte inleiding op het thema geven.

  Donderdag 22 november om 19.45 uur in cinema Sphinx in Gent.

 • 27

  Infonamiddagen Erfrecht

  In maart 2013 organiseert de Bemiddelingsdienst Economische Werken in samenwerking met OKRA Midden-Vlaanderen en VDK Spaarbank drie infonamiddagen over Erfrecht. Er wordt vooral ingegaan op concrete en veel geuite bezorgdheden zoals Hoe doe ik een schenking?, Hoeveel successierechten moet ik betalen?, Kan ik mijn kinderen onter-ven?, Wat te doen wanneer ik kinderen heb en samenwoon met een nieuwe partner? Op deze en andere vragen wordt een deskundig antwoord geformuleerd door Sarah Follens, juriste VDK Spaarbank.

  Deze infosessies zijn vrij toegankelijk voor iedereen. Ze zijn gepland op:

  maandag 11 maart 2013 in Aalst;maandag 18 maart 2013 in Oudenaarde;maandag 25 maart 2013 in Gent.

  Sponsoring en publiciteit

  Vanuit het ACW Verbond kunnen kleine en grote evenementen van de plaatselijke ACW-werkingen gesponsord worden. Wel moet men tijdig en voorafgaandelijk een projectvraag indienen. Met die sponsoring wordt hetzij de naambekendheid van de Beweging in functie van onze advertentie en/of Economische Werken, hetzij de productpromotie ondersteund.Van de ACW-afdelingen wordt verwacht dat publicaties over ACW-initiatieven een ver-melding meekrijgen van VDK Spaarbank of DVV Verzekeringen en de ACW-advertentie als steunende partner.

  Op verbondelijk niveau situeren de inspanningen zich op verschillende vlakken:

  ACW-culturele avonden (zie 2.6.)

  VDK/ACW-personeelsquiz (zie 3.9.)

  ACW-bowlingavond (zie 3.9.)

 • 28

  Extra katernen in VisieEr worden inspanningen geleverd om dit werkjaar n twee extra katernen in Visie te laten opnemen waarin de Economische Werken uit Gent-Eeklo zelf hun bedrijf, producten, sponsoractiviteiten en promotie-initiatieven in de kijker kunnen stellen bij de Visie-lezers.

  Externe beeldvormingHet gebruik van modern beeld- en communicatiemateriaal zoals de rolstanden, aan-gepaste advertenties, enzovoortwordt met kant-en-klaar materiaal verder aange-moedigd in de ACW-afdelingen. De publicatie van de advertenties in lokale en regio-nale pers wordt gentensifieerd. De bemiddelingsdienst volgt actuele tendensen inzake beeldvorming op de voet. Ons nieuwste, sportiefste en ook duurzaamste promo item werd afgelopen werkjaar gen-troduceerd en zal ook de komende jaren naar hartenlust gedragen worden: het Niet voor meelopers loopshirt van VDK Spaarbank.

  PersoneelsactieTweejaarlijks organiseert het ACW een actie naar alle actieve personeelsleden van de Beweging. Ook dit werkjaar bouwen we verder op deze traditie en zetten we de relatie tussen het ACW en VDK Spaarbank in de kijker. De focus zal op de gratis GiroPlusre-kening van VDK Spaarbank liggen.

  Maandag 14 januari 2013

  SchilderwedstrijdZowel in de voorbereiding van de schilderwedstrijd als op de kindernamiddag in Dein-ze komen de aan het ACW gelinkte ondernemingen in belangrijke mate publicitair aan bod. Zo ontvangen alle directies, kleuterleid(st)ers en kinderen van de deelnemende scholen samen met het schildermateriaal in VDK-draagtas, een kleine attentie met publicitaire vermelding.Daarnaast wordt er bijkomend een origineel geschenk met opdruk aangemaakt voor de winnende kinderen. De Knuffel- en Jovo Kids spaarrekeningen van VDK worden tijdens de kindernamiddag extra in de kijker gezet.

 • 29

  Overlegmomenten

  Er is permanent overleg tussen het ACW en VDK Spaarbank om onderlinge afspraken te maken en om initiatieven uit te werken in het kader van de bemiddelingsopdracht. Er wordt gestreefd naar een maandelijks gestructureerd overleg om accuraat op nieuwe opportuniteiten te kunnen anticiperen. Het einddoel is verschillende doelgroepen binnen en buiten de christelijke arbeidersbeweging naar VDK Spaarbank toe te leiden.Naast het gestructureerd overleg wordt ook in een ruimer gemeenschappelijk overleg voorzien met de andere partners in Gent-Eeklo, met name DVV Verzekeringen en cv Het Volk.

  ACW GENT-EEKLO ALS BEMIDDELINGSPARTNER

  Het ACW blijft de bemiddelingspartner bij uitstek tussen VDK Spaarbank, DVV Verzeke-ringen, Volkshaard, Thuiszorgwinkels, en tal van personen en organisaties binnen en gelinkt aan de christelijke arbeidersbeweging van Gent-Eeklo, voor alle door de Economi-sche Werken aangeboden diensten en producten.

  VDK Spaarbank

  Met een uitgewerkte strategie worden personen en organisaties, maar ook andere doel-groepen benaderd om de meerwaarde van een clintrelatie met VDK Spaarbank te be-nadrukken.Deze meerwaarde uit zich onder andere in de klantvriendelijke persoonlijke en profes-sionele bankservice alsook in het sociaal-maatschappelijk engagement van de bank. Pluspunten die ACW Gent-Eeklo graag in de verf zet via de bewegingskanalen.

  Vanuit de bemiddelingsdienst worden verschillende initiatieven uitgewerkt waarbij VDK Spaarbank prominent op de voorgrond treedt (zie hoger).

  Speciale aandacht gaat uit naar de ACW-uitbreekactie voor eerste communicanten en de kraamzorgactie bij Familiehulp.

 • 30

  Eerste Communicantenactie Bij deze sympathieke uitbreekactie worden de Eerste Communicanten getrakteerd op een mooie communiekaart en een leuke attentie door de lokale ACW-werkingen en VDK Spaarbank. Het is een initiatief dat op veel bijval kan rekenen bij zowel de com-municanten, de ouders, de scholen en de parochies. Een initiatief dat enkel mogelijk is dank zij het werk van vele ACW-vrijwilligers en de gewaardeerde steun van VDK Spaarbank.

  Kraamzorgactie bij Familiehulp zorgregio GentEr worden ook acties uitgewerkt tussen VDK en de deelorganisaties en erkende or-ganisaties van ACW Gent-Eeklo. Een goed voorbeeld daarvan is de kraamzorgactie bij Familiehulp zorgregio Gent. Ook dit jaar zullen de ouders van de pasgeborenen een kleine attentie ontvangen wanneer ze beroep doen op kraamzorg van Familiehulp zorgregio Gent.

  DVV Verzekeringen

  De bemiddelingsdienst beschikt over een reeks advertenties en artikels die in overleg met DVV via de bewegingspers kunnen ingezet worden. Er zal eveneens actief wor-den nagegaan over welke interessante verzekeringsproducten kan worden genformeerd naar specifieke doelgroepen toe. Ook het komende werkjaar wil de Bemiddelingsdienst Economische Werken in overleg met DVV deze opdracht verder zetten en interessante producten in de kijker zetten.

  cv Het Volk

  Sinds 1 maart 2011 werkt cv Het Volk samen met de firma Gabrils uit Hofstade-Aalst en Senec uit Eke. De samenwerking moet leiden tot een nog betere service en meer concurrentile prijzen waardoor cv Het Volk garant blijft staan voor een all-in service op het vlak van verwarming. Vanuit de bemiddelingsdienst worden activiteiten zoals samen-aankoop van brandstof, plaatsing, onderhoud en herstelling van verwarmingsinstallaties en de mazouttankcontroles gepromoot. Voor de brandstoffen kunnen klanten nog altijd bellen naar het vertrouwde nummer 09 233 88 33 voor hun bestellingen maar ze komen dan wel terecht bij de firma Gabrils. Voor de installatie, herstellingen en onderhoud van verwarming kan men bellen naar het nummer 09 227 68 58 van de firma Senec.

 • 31

  Bestel en win!Klanten die stookolie bestellen bij Gabrils of beroep doen op de diensten van Senec krijgen niet alleen een goede service en kwaliteit. Zij kunnen ook mooie prijzen winnen, gaande van het bijwonen van een match van KAA Gent in business seats tot bioscoop-cheques, cadeaupakketten van Gabrils en Senec enz. Het enige wat u moet doen is cv Het Volk vermelden bij een bestelling bij Gabrils of een aankoop, herstelling of onderhoud bij Senec. Ongeacht het aantal liters dat u bestelt of de kostprijs van de aankoop, herstelling of onderhoud.

  Vereffening Groep ARCO

  Aanleiding

  In september 2008 brak door het faillissement van de Amerikaanse grootbank Lehman Brothers de financile crisis in alle hevigheid uit. In Belgi kwam onder meer Dexia Groep in nauwe schoentjes te zitten en moest er een reddingsplan uitgevoerd worden om een faillissement te vermijden. Er werd hiervoor een zware inspanning gevraagd van de referentie-aandeelhouders waaronder ook Groep ARCO dat 350 miljoen euro aan vers kapitaal in Dexia Groep pompte. Hoewel Dexia Groep op dat moment gered was, evolu-eerde de bankencrisis naar een banken- en landencrisis. De eurozone kwam in een crisis terecht die van kwaad naar erger ging.

  De verdieping van de crisis in de eurozone had op 10 oktober 2011 de ontmanteling van Dexia Groep tot gevolg. Dexia Bank Belgi werd verkocht aan de Belgische Staat en Groep ARCO bleef achter als aandeelhouder van de restbank.

  Op 9 november 2011 publiceerde deze restbank een bruto uitzonderlijk verlies van 10,5 miljard euro over de eerste drie trimesters van dat jaar. Voor Groep ARCO betekende dit dat de waarde van haar participatie in Dexia Groep aan marktwaarde moest worden geboekt. De 249,9 miljoen aandelen die in 2010 nog een totale boekwaarde hadden van 2,47 miljard euro, waren aan een beurskoers van 0,5 euro minder dan 125 miljoen euro waard.

 • 32

  Op 8 december 2011 beslisten de buitengewone algemene vergaderingen van de co-peratieve vennootschappen Arcopar, Arcoplus en Arcofin die allen behoorden tot Groep ARCO hun vennootschap in vereffening te stellen.

  Vereffening

  Een vereffening betekent dat de activa van de vennootschap te gelde gemaakt worden om de nog openstaande schulden af te lossen. Daarna wordt het eventueel saldo van het actief onder de aandeelhouders of vennoten verdeeld naar evenredigheid van hun participatie in het kapitaal van de vennootschap.

  Bij een vereffening kan, mits de nodige tijd genomen wordt, de restwaarde van de ven-nootschap maximaal gevaloriseerd worden. Dit is uiteraard van het grootste belang voor zowel de schuldeisers als voor de vennoten.

  Het zijn de vereffenaars die instaan voor de communicatie met de vennoten.

  Gevolgen

  De vereffening heeft consequenties voor zowel de institutionele (verenigingen, vzws, rechtspersonen,) als de particuliere vennoten.Voor de particuliere vennoten is er een garantieregeling uitgewerkt met de Belgische overheid onder de vorm van een staatswaarborg. Concreet wil dit zeggen dat vennoten bij de sluiting van de vereffening hun coperatief kapitaal teruggestort krijgen. De garantie-regeling wordt momenteel door de Europese Commissie onderzocht. Dit om na te gaan of de indirecte effecten van die regeling verenigbaar zijn met de regels inzake staatssteun.Voor de institutionele vennoten is er geen garantieregeling uitgewerkt.

  Coperatieve vennoten met vragen kunnen terecht op de website www.groeparco.be of op het gratis nummer van het contactcenter: tel. 0800 94 306.

  Door de vereffening van Groep ARCO is de sponsoring van Groep ARCO met onmiddellijke ingang stopgezet. Er zijn ook consequenties voor ARCO Rechtshulp, Procura en Coopconsult. De overeen-komst tussen Arcopar en de juristen van ARCO Rechtshulp werd met onmiddellijke ingang beindigd. ACW Gent-Eeklo, samen met de collega verbonden uit Oost-Vlaanderen, en-gageerde zich echter om van 1 maart t.e.m. 30 juni juridische dienstverlening te waar-

 • 33

  borgen. Of deze dienstverlening zal blijven bestaan en hoe deze er dan zal uitzien, is bij het ter perse gaan van het jaarprogrammaboek niet duidelijk. Dit geldt ook voor Procura, Coopconsult en de voordelen voor Arcopar-vennoten.

  Wie op de hoogte wil blijven van deze ontwikkelingen kan zich richten tot de website www.groeparco.be of de berichtgeving in het weekblad Visie volgen.

  3.5. WERELDSOLIDARITEIT

  Mensen die actief zijn voor Wereldsolidariteit hebben ongetwijfeld het hart op de juiste plaats: leden uit ACW en deelorganisaties, ervaringsreizigers, vrijwilligers uit de WS-stuurgroepen. Daarom hebben ze ook heel vaak een Hart voor het Zuiden. Omdat ze weten dat ook in Azi, Latijns-Amerika en Afrika mensen hard knokken voor een mens-waardig bestaan, maar toch in bittere armoede leven.

  Lentecampagne 2013 Vragen staat vrij

  Van 2008 tot 2012 voerde Wereldsolidariteit intens campagne rond waardig werk en toegang tot gezondheidszorg met een breed samenwerkingsverband van organisaties.

  In 2013 is het tijd om even stil te staan en in debat te gaan rond een aantal vragen. Want ook mensen die het hart op de juiste plaats hebben, stellen zich af en toe vragen. Welke wereld willen wij? Haalt het eigenlijk allemaal wel iets uit, die ontwikkelingssa-menwerking? En waarin verschillen die ontwikkelingsorganisaties nu eigenlijk van me-kaar? En wat is dan juist de specifieke invalshoek van Wereldsolidariteit, de ngo waar de christelijke arbeidersbeweging structureel mee samenwerkt? En welke organisaties in het Zuiden steunen we nu eigenlijk met de opbrengst van de fruitshake?Op die vragen wil Wereldsolidariteit samen met alle medestanders tijdens de lentecam-pagne van 2013 antwoorden formuleren. Een ideale voorbereiding ook voor het nieuwe programma van Wereldsolidariteit voor 2014-2016.

  De nieuwe campagne wordt op gang getrokken op de WS-startdag op donderdag 7 fe-bruari 2013 in Aeropolis in Brussel.

 • 34

  Fondsenwerving en vorming

  FruitshakeDe Fruitshake is een methodiek waarbij op straat of op activiteiten Wereldsolidariteit ter sprake kan gebracht worden. De passanten geven een vrije bijdrage voor een bekertje fruitsap. Tegelijkertijd wordt een woordje uitleg gegeven over de lopende campagne van Wereldsolidariteit. We promoten de Fruitshake bij de ACW-afdelingen als vormende en fondsenwervende methodiek.

  Inzamelacties in afdelingenTijdens het inzamelweekend van zaterdag 4 en zondag 5 mei 2013 organiseren de ACW-afdelingen een fondsenwervende actie. In de Actiekrant vinden zij voorbeelden en prak-tische tips voor het organiseren van acties aan kerken, de verkoop van snoepzakjes, fruitshake, wenskaarten of andere fondsenwervende initiatieven.

  WereldburgerPersoneelsleden en mensen uit het netwerk van de Beweging worden in oktober 2012 uitgenodigd om Wereldburger te worden of hun Wereldburgerschap aan te houden. We-reldburgers ondersteunen zo op een persoonlijke manier de opbouw van sociale netwer-ken in het Zuiden.

  Samenwerking met het MIATDe WS-stuurgroep onderzoekt de mogelijkheid om met het Gentse Museum voor Industri-ele Archeologie (MIAT) een gezamenlijke activiteit te organiseren rond de invalshoek van Textiel. Er wordt gemikt op de periode november 2012.

  Internationale week

  Tijdens de internationale week nodigt Wereldsolidariteit gasten uit het Zuiden uit naar ons land om de Lentecampagne te ondersteunen. Ze brengen levendige getuigenissen over hun werk in hun organisatie en trekken hiervoor naar afdelingen, scholen en ge-meente- en of stadsbesturen. Tegelijkertijd leren zij aspecten van onze samenleving ken-nen, zoals de armoedeproblematiek, sociale economie,

  De WS-stuurgroep organiseert gedurende een volledige dag een activiteit in een ge-meente en rondt die dag af met een open avond in de plaatselijke ACW-afdeling. Bij de keuze van het project wordt gezocht naar provinciale synergie. In 2013 wil Sint-Laureins gastgemeente zijn.

 • 35

  De internationale week loopt in de verbonden van woensdag 17 tot en met woensdag 24 april 2013.

  3.6. RERUM NOVARUM

  Zet mee in op verandering staat centraal bij de vieringen.

  Deze boodschap sluit meer dan 120 jaar na de uitvaardiging van de encycliek naadloos aan bij de kern van Rerum Novarum.

  Meer dan ooit worden we als Beweging uitgedaagd door de globalisering, de gevolgen van de economische crisis, de groeiende kloof tussen arm en rijk, de zeer diverse gezins-patronen, de toenemende liberalisering, de prestatiegerichte maatschappij, de ver-ik-ing van de samenleving.

  Als sociale beweging willen we tegen die stroom invaren en onze samenleving wl op een solidaire, duurzame en democratische manier opbouwen. Als we echt verandering willen, beginnen we best in de buurt. We benadrukken wat ons verbindt in plaats van wat ons verdeelt. We roepen de mensen op om gezamenlijk het roer om te gooien en mee in te zetten op een positieve verandering.

  Verbondelijk

  Rerum Croissarum

  Rerum Croissarum staat voor RN-ontbijt voor personeelsleden als aankondiging van het nakende feest van Rerum Novarum.

  Met dit personeelsinitiatief wakkeren we de link aan tussen het eigen werkveld en het feest van Rerum Novarum. Wat vorig jaar als een proefproject werd uitgetest bij en positief werd gevaloriseerd door de buren van het ACV op de Poel, willen we dit jaar uit-breiden naar alle organisaties op en rond de site van de Poel, met name: ACV, Volksliefde CM, VDK Spaarbank, Huisvesting Het Volk en Familiehulp zorgregio Gent.

  Woensdagochtend 24 april 2013 van 7.30 uur tot 9.00 uur.

 • 36

  Verbondelijke viering

  De verbondelijke Rerum Novarumviering zelf vindt plaats op woensdag 8 mei 2013 in Gent (Sint-Michielskerk, zaal Torrepoort).

  Programma

  19.00 uur H. Eucharistieviering20.00 uur Welkom door ACW-voorzitter Louis Vervloet20.15 uur Gelegenheidstoespraak door Joke Schauvliege,

  Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur20.45 uur Ontspanning21.45 uur Receptie

  Plaatselijk

  BoodschapactieDe ondertussen wijd verspreide en sympathieke boodschapactie blijft de succesvolste manier om in zoveel mogelijk gemeenten en deelgemeenten in Gent-Eeklo de herinnering aan Rerum Novarum levendig te houden.Op en rond Hemelvaart willen we opnieuw 12 000 vetplantjes verdelen met een Rerum Novarumboodschap in het teken van Zet mee in op verandering.

  Eigen initiatiefToch blijven we afdelingen aanmoedigen om in de periode rond Rerum Novarum met een eigen initiatief naar buiten te komen. Dit jaar is zeker iets te organiseren rond de affichecampagne Propere buurt of rond een van de ACW-speerpunten uit de ACW-accentennota die aan de nieuwe lokale bestuursploeg wordt overhandigd.

  3.7. ZINGEVING

  Het christelijk gedachtegoed bewaken en er een actuele gedragen vertaling aan geven met concrete initiatieven is de kernopdracht van het zingevingscomit waaraan elke ver-bondelijke deelorganisatie actief participeert.[VBP 12-16, actie 6.4.]

 • 37

  Bron-namiddag voor personeelsleden

  Je kan veel kwijtraken onderweg.Je wilde haren.

  Grote zekerheden.Illusies en verwachtingen.

  En zelfs het pantserwaarvan je dacht

  dat het je voor kwetsurenzou behoeden.

  Niemand wordt wijszonder de leerschool

  van verliezen.

  Maar wat er ook gebeurtbewaar

  wat in de diepste lagen van jezelfals bronader verborgen ligt:

  de stille kracht vanzelfvertrouwen.

  (Uit Voor wie woorden zoekt van Kris Gelaude)

  Naar analogie met de stopdagen voor personeelsleden van ACW Kempen is de idee gegroeid om een soort bron-namiddag voor personeelsleden van de Beweging te orga-niseren in Gent-Eeklo.

  Dat idee werd gunstig onthaald op het verbondelijk ACW Dagelijks Bestuur van april 2012 en vanuit CM Midden-Vlaanderen, ACV Gent-Eeklo en VDK Spaarbank kwam alvast de verzekering om dit initiatief mee te ondersteunen en te promoten bij het eigen personeel.

  Als thema voor deze eerste bronsessie werd gekozen voor: Hoe omgaan met verlies?

 • 38

  Er wordt een professionele voorzet gegeven door een deskundige met volgende elemen-ten: Wat zijn crisissituaties en wat zijn de meest courante vormen van verlies? Wat zijn de verschillende fases in het verwerkingsproces? Hoe ga je daarmee om als het jezelf betreft, als het een collega of kennis betreft?

  Na de pauze wordt hierop verder ingegaan in reflectiegroepen.

  Dinsdag 13 november 2012 van 13.30 uur tot 17.00 uur in de Oude Abdij in Drongen.

  Bezinningsteksten voor de ACW-afdelingen

  Aangezien er geen nationale bezinningsbrochure wordt voorzien, wordt vanuit het ver-bondelijk zingevingscomit een eigen brochure met korte teksten voor momenten van stilte en bezinning aangemaakt. Ze wordt begin september 2012 aan de ACW-afdelingen toegestuurd.

  Andere inspirerende en zingevende teksten voor gesprekken en ethische vorming worden digitaal ter beschikking gesteld op www.acw.be/zingeving.

  Kerstboodschap voor personeelsleden

  Terug zullen alle personeelsleden van de Beweging, ook de langdurig zieken, een attentie met kerstboodschap ontvangen vanuit het zingevingscomit.Tweede helft van december 2012.

  Zingevingsavond in teken van de Hoop

  Ook vandaag geeft het evangelie nog Hoop

  Dit wordt het ietwat verrassend, maar perspectiefrijk thema van onze jaarlijkse zinge-vingsavond met als gastspreker dr. Johan Van der Vloet van het Groot Seminarie Rolduc in Nederland en van de Katholieke Hogeschool in Leuven.

  Gelovigen binnen de Kerk vragen zich wel eens af wat er nog overblijft als er niets meer overblijft.

 • 39

  Wat moet er nog allemaal ontmanteld worden om tot de hoopvolle kern te komen van het christelijk geloof dat volgelingen van Jezus van Nazareth een nieuwe impuls kan geven? En welk aanbod dat in grote vrijheid voorgesteld wordt, ontdekken we in het Bijbelse verhaal voor die frisse dynamiek die ons echt tot mensen maakt en toekomst opent voor een bevrijde en bevrijdende gemeenschap?

  Woensdag 30 januari 2013 om 19.30 uur in zaal Torrepoort in Gent.

  Vastenbezinning en sober maal voor personeelsleden

  Ook dit jaar worden de vastenbezinning en het sober maal op twee locaties georgani-seerd, met name: in de Martelaarslaan 17 in Gent voor de personeelsleden van CM Midden-Vlaanderen

  en Familiehulp Interregio 2 op dinsdag 5 maart 2013 om 12.10 uur; in zaal Torrepoort in Gent voor alle andere personeelsleden van de Beweging op

  donderdag 7 maart 2013 om 12.10 uur.

  Als insteek voor de bezinning wordt gekozen voor een geactualiseerde kruisweg.

  3.8. PASAR

  75 jaar Vakantiegenoegens/Pasar in 2013

  75 jaar geleden werd Pasar opgericht. Dat was toen nog onder de naam Vakantiegenoe-gens. Aanleiding was de wet op het jaarlijks verlof in 1936. Vanaf dan hadden werkne-mers recht op betaalde vakantie. In 1938 werd de werking Vakantiegenoegens opge-start. Deze dienst van het ACW zag vakantie als een belangrijk element in de emancipatie van de arbeiders. Vakantiegenoegens wou een zinvolle invulling geven aan dit recht op jaarlijkse vakantie. In de loop der jaren profileerde Vakantiegenoegens zich als vereniging die vrije tijd en recreatie belangrijk vindt en het laatste decennium werd steeds meer het belang van recreatie dichtbij benadrukt: waardevolle tijd die je kan beleven in je eigen omgeving.

 • 40

  Op ontdekking met Pasar

  Natuurlijk wordt er feest gevierd bij Pasar! Alle afdelingen worden uitgedaagd om tus-sen 15 februari en 30 april 2013 een speciale activiteit Op ontdekking met Pasar te organiseren.Pasar pleit al jaren voor recreatie en vrije tijd voor iedereen en maakt recreatie mo-gelijk en toegankelijk voor iedereen. En dat willen we als frisse 75-jarige nog eens extra in de verf zetten.

  Pasar Buiten-Gewoon: jaarthema Avontuur

  Het jaarthema Avontuur gaat zijn 2de jaargang in met dezelfde inrijpoorten als vorig jaar.

  Anders dan Anders: een activiteit met een tikje andere invulling dan de doorsnee-activiteiten: iets op een andere manier bezoeken, op een ander tijdstip, dat bezoek waar je normaal geen toegang tot hebt.

  Op stap met een held: in 2013 kunnen we met dit thema geen koppeling meer maken met erfgoeddag, aangezien die in 2013 Stop de tijd als thema heeft. Maar dat belet niet dat ook in 2013 Pasar-heldenwandelingen kunnen georganiseerd worden.

  Het digitale avontuur: www.mijnroute.be ging van start eind 2011. Afdelingen ontdekken de mogelijkheden

  die deze digitale wandelcommunity biedt en bereiken zo een nieuw doelpubliek. GPS en Geocaching: we bieden info en vorming aan en afdelingen kunnen zelf een

  GPS-activiteit organiseren. Een Facebookpagina voor de afdeling. Een mooi kanaal om extra promotie te maken

  en een band met de deelnemers op te bouwen.

  Voor durvers: het echte avontuur kan ook lonken: kayakken, mountainbiken, Vaak zijn dit activiteiten in de buitensportwereld op initiatieniveau.

 • 41

  Andere aanraders

  Neem het op voor Trage WegenPasar is partner van de vzw Trage Wegen en stond mee aan de wieg van deze organisatie. We nemen het op voor trage wegen in de gemeente en organiseren een trage wegen-wandeling en/of nemen deel aan de dag van de Trage Weg op 19 en 20 oktober 2013.

  Organiseer een onthaalwandelingMedewerkers van Pasar kennen hun gemeente als hun eigen broekzak en zijn dan ook goed geplaatst om nieuwkomers in de gemeente rond te leiden. Een onthaalwandeling is dan ook perfect combineerbaar met wat een gemeente of stad aanbiedt voor de nieuwe inwoners.

  Doe mee aan erfgoeddag op zondag 21 april 2013Thema van erfgoeddag 2013 is Stop de tijd. Het verwijst naar het beheer en onderhoud van erfgoed maar er is ook aandacht voor het invullen van tijdsbeleving en vrije tijd en in dat laatste is Pasar toevallig heel goed.

  Samen op stapHet principe van het project Samen op stap houdt in dat een Pasarafdeling en een migrantenafdeling samen een activiteit organiseren. Geen gemakkelijke, maar een boei-ende uitdaging.

  Regionale initiatieven

  Wandeldag MeetjeslandDeze zomer wordt een nieuw wandelnetwerk gelanceerd in het Meetjesland, meer be-paald in de streek van Assenede en Sint-Laureins. Pasar biedt in het najaar van 2012 een wandeldag aan die de recreant toelaat om dit wandelproduct van Toerisme Oost-Vlaanderen te laten ontdekken.

  Wandelzoektocht zomer 20132013 is een jubeljaar voor de wandelzoektocht tijdens de Gentse Feesten. Voor de 20ste keer wordt een thematocht uitgewerkt en kunnen de deelnemers alweer andere aspecten van de schitterende stad Gent ontdekken. Het wordt zeker een bijzondere editie!

 • 42

  3.9. PERSONEELSOMKADERING

  Onthaaldagen voor nieuwe personeelsleden

  Dankzij de vlotte samenwerking met de dienst Vorming en Beweging en de diverse deel-nemende verbondelijke partners worden de jaarlijkse introductiedagen voor nieuwe per-soneelsleden nog steeds bijzonder goed onthaald.Men maakt er niet alleen kennis met andere nieuwe collegas uit de regio maar ook met de geschiedenis, de samenstelling, de werking en de uitdagingen van de Beweging in het algemeen.

  Data voor 2012 zijn: donderdag 18 en donderdag 25 oktober.

  Studiedag voor kaderpersoneel en afdelingsbegeleiders

  Op vraag van de verbondelijke bewegingscommissie (dd. 7 mei 2012) wordt een pro-gramma van een halve dag uitgewerkt rond de gemeenschappelijke bewegingscampagne 2013 (zie 3.2.). Omstreeks 13.00 uur wordt dan afgesloten met een lunch.

  Na overleg met ACW Zuid-Oost-Vlaanderen wordt dit initiatief gezamenlijk georganiseerd.

  Donderdag 31 januari 2013 om 8.45 uur in het ACV-Vormingscentrum in Zottegem.

  Bowlingtornooi voor personeelsleden

  Met dit sportief sfeerscheppend initiatief voor de personeelsleden van de christelijke ar-beidersbeweging uit Gent-Eeklo willen we in eerste instantie het groepsgevoel binnen de personeelsploegen bevorderen. Meteen wordt ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om de Economische Werken onder de aandacht te brengen en om erover te informeren in de bewegingspers.

  Zaterdag 1 december 2012 om 19.00 uur in Bowling Real in Sint-Martens-Latem.

  VBP 6.3 3

  VBP 1.5 3

  VBP 3.2 3

 • 43

  Verwendag voor huisbewaarders

  Ook de verwendag voor huisbewaarders is ondertussen een zeer gewaardeerde klas-sieker geworden. Die wordt in 2013 voor de veertiende maal aangeboden.Telkens wordt gestreefd naar een goede mix van info, ontmoeting, gezellig tafelen en ontspanning.

  Donderdag 14 maart 2013.

  Personeelsquiz

  De VDK/ACW-personeelsquiz blijft een attractief hoogstaand intellectueel treffen tussen de diverse personeelsequipes in de Beweging.

  Om het voor iedereen (organisatoren en deelnemers) comfortabel en aantrekkelijk te houden, wordt het aantal ploegen beperkt gehouden op 40.

  Zaterdag 27 april 2013 om 19.30 uur in de Rekkelinge in Deinze.

  Provinciale personeelsdag

  Om beurten staat een ACW Verbond in voor de organisatie van de jaarlijkse provinciale personeelsdag voor de medewerkers van ACW en Pasar.Als gastverbond mag Waas en Dender dit keer de lijnen uittekenen.

  Donderdag 27 juni 2013.

  3.10. COMMUNICATIE

  We introduceren nieuwe (multi-)media voor doelgerichte efficintie, waar dat zinvol is. We blijven alert voor de digitale kloof, tussen zij die meekunnen en zij die niet (meer) meekunnen. De digitale communicatie vervangt geenszins de persoonlijke communicatie.

  We creren ruimte voor het actief uittesten en introduceren van bijvoorbeeld: elektroni-sche platforms, sociale netwerkplatforms, sms-campagnes, enz.[VBP 12-16, objectief 5 en actie 5.2.]

  VBP 6.3 3

  VBP 6.3 3

  VBP 4.6 3

 • 44

  Het belang van een goede communicatie kan moeilijk overschat worden. Het is een van de cruciale instrumenten om de doelstellingen van een organisatie te realiseren.Communiceren kan op velerlei manieren en langs zeer diverse kanalen. In onze snel evoluerende samenleving komt het erop aan om zo helder en eenvoudig mogelijk te com-municeren, om zowel doelgroepen als aangewende kanalen te diversifiren en om zoveel als mogelijk de boodschap te visualiseren.

  Tijdens vormingsmomenten, inhoudelijke werksessies, contacten met communicatie-experten maakten we de afgelopen jaren kennis met verschillende modellen voor het gebruik van nieuwe en traditionele media. Al deze knowhow willen we nu bundelen in een integrale communicatiestrategie.

  Want onze kijk naar communicatie zoals weergegeven in het verbondelijk beleidsplan (zie 1ste alinea) is te beperkend en toch wat achterhaald. Eigenlijk moet het uitgangs-punt zijn: Wat willen we zeggen? Wie is onze doelgroep? En van daaruit bepalen hoe we willen communiceren.

  Naar een nieuwe communicatiemix

  In 2012-2013 willen we met een werkgroep ad hoc onze huidige communicatiekanalen kritisch onder de loep nemen; onze verschillende doelgroepen in kaart brengen; een nieuwe communicatiemix uitwerken, zowel voor interne als externe communi-

  catie.

  Finale doelstelling moet zijn: een directe en heldere communicatiestrategie waarmee elke medewerker concreet aan de slag kan.

  Andere uitdagingen voor 2012-2013

  Visie

  Sinds 6 april 2012 verschijnt Visie in een vernieuwde lay-out en een groter (kranten)formaat. Het lettertype is groter en het beperkt aantal kleuren maakt het geheel rustiger en aangenamer om lezen.

 • 45

  In de toekomst willen we de interactie met de lezers nog verder uitdiepen door onderlinge verwijzingen van en naar de ACW-website, twitter en facebook.

  Maandbericht en Kikkers in de Poel

  In het kader van een rationeler inzet van de middelen wordt de piste onderzocht in welke mate op termijn het bewegingsblad Maandbericht en het personeelsblad Kikkers in de Poel in elkaar zouden kunnen gentegreerd worden. Voor het overgrote deel bereiken ze hetzelfde lezerspubliek.

  E-zine

  In het licht van het synergieverhaal ACW Gent-Eeklo en ACW Zuid-Oost-Vlaanderen wor-den de beide digitale nieuwsbrieven (e-zine en manda-zine) zoveel mogelijk op elkaar afgesteld.

  Website

  De nationale ACW-website en de regionale websites worden geupgraded in de zomer van 2012. Met de vernieuwing van de nationale ACW-portaalsite naar een ACW hub wordt een nieuwe basis gelegd voor een gentegreerd online communicatieplatform. De ACW hub geeft op eigentijdse wijze en in n oogopslag weer wat er leeft en beweegt in het ACW en de geledingen en biedt uitgebreide mogelijkheden voor het verspreiden van informatie via sociale media.

  In de loop van het werkjaar wordt ook de regionale site aangepast, zowel inhoudelijk als qua vormgeving en opbouw.

  [email protected]

  De ACW-tweets van verbondssecretaris Mario Pauwels hij postte er al een 400-tal in het afgelopen werkjaar zijn ondertussen goed gekend bij een 200-tal volgers, waaron-der ook journalisten.

  We willen het aantal volgers flink laten aandikken door er publiciteit voor te maken via de vernieuwde website, door regelmatige vermelding in Visie, door spitsvondig en soms spitant uit de hoek te komen.

 • 46

  Volgt u al?Ga naar http://twitter.com, maak een account aan en tik ACWGentEeklo in bij search.

  Facebook

  Enkele maanden terug lanceerde ACW Gent zijn fanpagina op facebook. Uit de ervaringen die we hier zullen opdoen, zullen lessen worden getrokken voor de eventuele lancering van een pagina voor het ACW Verbond Gent-Eeklo.http://www.facebook.com/pages/ACW-Gent/276933342345638

 • 47

  ACTIEF WEGEN OP BELEID

  Communicatie en campagne voeren met Nol Slangen in Theater de WAANzin. De ACW-kandidaten waren

  opgetogen over de inzichten van de meester en de schitterende locatie (30.05.2012).

  In de volgende legislatuur moeten alle gemeenten en OCMWs werken met een Beleids- en Beheers-

  cyclus. ACW-burgemeester Martin Van Peteghem uit De Pinte deelt zijn ervaringen met andere

  ACW-mandatarissen in t Kadehuis (06.12.2011).

 • 48

  ACW doet aan politiek: het ACW wil inderdaad een vinger in de pap te brokken hebben in het beleid. Maar dit is geen doel op zich. Het ACW wil mensen in beweging zetten om samen het beleid in beweging te brengen. Het is de unieke aanpak van het ACW als sociale beweging dat we op alle beleidsniveaus wegen op het beleid via bewegingswerking met groepen, met kernen van vrijwilligers; actie voeren en initiatieven naar de media nemen; actieve aanwezigheid in inspraak- en overlegorganen; netwerken en bondgenootschappen met andere verenigingen; raadpleging en overleg met deskundigen; overleg met sociaal bewogen politici; samenwerking en ondersteuning van ACW-erkende mandatarissen, in partnerschap

  met de christen-democratische partij.[Congrestekst 2010-2014]

  Door snel en adequaat te reageren op sociale problemen wil ACW Gent-Eeklo niet alleen mensen verbinden, maar ook samen met hen een verbintenis aangaan om onze maat-schappelijke visie concreet te vertalen naar het beleid toe en via besluitvorming onze doelstellingen te realiseren.

  Verbinden: vormingsaanbod voor ACW-mandatarissen - vraaggestuurd werken met een wisselende groep van ACW-mandatarissen forum creren in Visie en andere commu-nicatiekanalen een aanbod van kant-en-klare beleidsdossiers, geschreven vanuit een ACW-visie verder investeren in bijvoorbeeld de treflunch voor ACW-mandatarissen, het burgemeestersoverleg, enz. per gemeentelijke groep werken met een ACW-accenten-nota enz.

  Verbintenis: een (aangepaste) engagementsverklaring uitwerken bewust erkennen van ACW-mandatarissen terechte wederkerige verwachtingen formuleren tussen ACW-mandatarissen en ACW Verbond zoeken naar instrumenten voor tussentijdse evaluatie en bijsturing van ACW-mandatarissen enz.[VBP 12-16, objectief 8 en acties 8.1. en 8.2.]

 • 49

  4.1. GEMEENTE- EN PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN

  Op 14 oktober 2012 worden we geconfronteerd met de gemeente- en provincieraads-verkiezingen en in januari 2013 met de samenstelling van het schepencollege en van de OCMW-raad.Voor het ACW is het van groot belang te zorgen voor een goede vertegenwoordiging in deze beide beleidsorganen.

  Vanuit het gemeentelijk ACW worden extra inspanningen geleverd om zowel naar de ver-kiezingen als naar de zetelverdeling achteraf voor de ACW-kandidaten goede resultaten te behalen.Daarbij wordt best rekening gehouden met volgende timing:

  september-oktoberBinnen de contouren van het wettelijk kader inzake de verkiezingsuitgaven tracht de gemeentelijke ACW Groep op een creatieve manier promotie te voeren voor de ACW-kandidaten.

  Vanuit het ACW Verbond is er het engagement om in Visie elke gemeente aan bod te laten komen met een toelichting over de ACW-accentennota en met de voorstelling van de ACW-kandidaten voor die bepaalde gemeente. Uiteraard wordt eveneens aandacht besteed aan de beleidsaccenten voor het provinciale niveau en de daaraan gelinkte ACW-kandidaten.

  Daarnaast blijft de mogelijkheid open om per gemeente een soort uitbreekinitiatief of trefpunt te plannen waar ook de ACW-kandidaten aan bod kunnen komen. Vergeten we daarbij ook niet om de ACW-kandidaten voor de provincie daarbij te betrekken.

  Na de verkiezingen worden de uitslagen gevalueerd en starten de besprekingen rond de coalitievorming.

  november-decemberDe politieke kartrekkers laten zich in met de samenstelling van de colleges en adviesra-den en met de voordracht voor de OCMW-raad. Hierover wordt teruggekoppeld naar de gemeentelijke ACW Kern.

 • 50

  De gemeentelijke ACW-voorzitter en de ACW-begeleider hebben een onderhoud met de ACW-kandidaten die niet meteen voor een mandaat in aanmerking komen en gaan na hoe ze meer actief bij de ACW-werking kunnen betrokken worden.

  januari-februariOp de trefmomenten en nieuwjaarsbijeenkomsten worden de eigen mandatarissen voor-gesteld.Op de gemeentelijke ACW Groep worden duidelijke afspraken gemaakt voor samenwer-king tussen verkozenen en groepsleden.Er wordt aan taakverdeling gedaan omtrent de opvolging van de voor het ACW belangrijke beleidsaccenten.

  maart-april De bevoegdheden van de gemeente en het OCMW worden ter sprake gebracht en de mandatarissen worden mee betrokken bij de eerste ACW-actie rond Propere buurt.

  4.2. DANKMOMENT VOOR ACW-KANDIDATEN EN HUN GEZIN

  Wie herinnert zich nog de Pottenbakkerij t Hoveke in Meigem, Den Heksenketel in Bel-zele, de Pommerans in Lochristi, de Gloriette in Luchteren of Den Eiktak in Eeklo? Dat waren zes jaar terug de uitverkoren locaties om de ACW-kandidaten voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen per district te danken voor hun engagement.Dat initiatief werd toen bijzonder geapprecieerd door de kandidaten zelf maar wellicht iets minder door de voor de zoveelste maal achtergelaten thuisblijvers.

  Dit keer willen we dat dubbel en dik rechtzetten. Eenmaal de grootste emoties n de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober weggebd zijn, nodigen we alle kandidaten en hun gezin uit op n locatie voor een onuitgegeven WINTERBARBECUE. En voor de kleintjes wordt ook nog kinderanimatie voorzien.

  Dit dankmoment is gepland op een koopzondag in december in en rond Club Nautique aan de Watersportbaan in Gent. Daarmee willen we een voor iedereen stresserende peri-ode afsluiten en de start van een (her)nieuwde samenwerking inluiden.

  Zondag 16 december 2012 van 11.00 tot 13.00 uur.

 • 51

  4.3. VORMING VOOR ACW-MANDATARISSEN

  Hoe oordelen vanuit ACW-perspectief?

  Van ACW-mandatarissen verwachten wij dat zij zich in hun politieke opdracht laten leiden door een fundamentele gedrevenheid voor sociale rechtvaardigheid, betrokkenheid van het middenveld en de burgers en voor een kwaliteitsvolle en duurzame samenleving.

  Maar wat betekent dit in concreto? Hoe vertaal je dat in de dagdagelijkse praktijk? Hoe ga je daarmee om in de afweging van dossiers, bij het inschatten van beleidsvoorstellen, bij het nemen van beslissingen?

  Met de vormingsavond rond Hoe oordelen vanuit ACW-perspectief? worden praktische vuistregels en handvaten aangereikt om vanuit een ACW-visie de juiste keuzes te maken.

  Dit vormingsaanbod richt zich niet enkel tot mandatarissen, maar tot alle ACW-kartrek-kers die mee invloed willen uitoefenen op het beleid.

  Woensdag 14 november 2012 om 19.30 uur in Theater de WAANzin.

  Hoe ACW-speerpunten vertalen naar BBC?

  In de nieuwe legislatuur moeten gemeenten en OCMWs werken met een Beleids- en Beheerscyclus (BBC). Het is een nieuw systeem waarmee lokale besturen hun meerja-renplanning en budget moeten opmaken, hun boekhouding moeten voeren en de jaar-rekening moeten presenteren.

  Het meerjarenplan moet goedgekeurd worden tijdens het eerste jaar van de legislatuur en heeft betrekking op de zes jaar die daarop volgen (2014-2019).

  In de strategische nota van het meerjarenplan worden de prioritaire beleidsdoelstellingen geformuleerd. Dit zijn de beleidsdoelstellingen die het bestuur expliciet en uitdrukkelijk wil rapporteren omdat het die zo belangrijk vindt.

  Het komt erop aan om de ACW-speerpunten zoveel mogelijk in die prioritaire beleidsdoel-stellingen te laten opnemen.

 • 52

  Als pilootgemeente heeft de gemeente De Pinte ondertussen de finesses van BBC onder de knie. Burgemeester Martin Van Peteghem is graag bereid zijn ervaringen met andere ACW-mandatarissen te delen en om samen met hen de oefening te maken.

  Dinsdag 12 maart 2013 om 19.30 uur in zaal Cafetaria, Poel 7 in Gent.

  4.4. DOSSIERS

  Vanuit de dienst beleidsdossiers willen we elk jaar een of twee kant-en-klare beleidsdos-siers, geschreven vanuit een ACW-visie, aanbieden aan de ACW-mandatarissen.Voor de voorbereiding en uitwerking van een standpunt doen we beroep op manda-tarissen en professionelen uit de Beweging die over de nodige expertise en knowhow beschikken m.b.t. dat specifieke domein. Rond dat dossier vormen we dan een colle-gagroep onder leiding van een ACW-mandataris. Dit wordt voortaan de manier van wer-ken om nieuwe dossiers of standpunten voor te bereiden. De finale goedkeuring gebeurt op het verbondelijk ACW Bestuur.

  Twee do