Jaargang 27 - Nummer 4 - oktober 2011

of 34/34
JAARGANG 27 NUMMER 4 OKTOBER 2011 Bekende liederen en hun verhaal: Beveel gerust uw wegen 12 Gedicht: De hoorn van Africa 14 Een bijzondere dag in de Pauluskerk 15 Even voorstellen: Mark Buitendijk 21 GKIN Actief! Schiedam/Dordrecht: 22 Met vrouwenmiddag naar Brugge GKIN Actief! Amstelveen: Gastoptreden 24 bij de CGK in Broek op Langedijk GKIN Actief! Rijswijk/Den Haag: 26 Varend Corso Westland 28 Het Indische Onze Vader “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan” (Matteüs 25: 40b)
 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Jaargang 27 - Nummer 4 - oktober 2011

 • J a a r g a n g 2 7 n u m m e r 4 O K T O B e r 2 0 1 1

  Bekende liederen en hun verhaal:Beveel gerust uw wegen 12

  Gedicht:De hoorn van Africa 14

  Een bijzondere dag in de Pauluskerk 15

  Even voorstellen: Mark Buitendijk 21

  GKIN Actief! Schiedam/Dordrecht:22 Met vrouwenmiddag naar Brugge

  GKIN Actief! Amstelveen: Gastoptreden24 bij de CGK in Broek op Langedijk

  GKIN Actief! Rijswijk/Den Haag:26 Varend Corso Westland

  28 Het Indische Onze Vader

  Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebbenvoor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters,

  dat hebben jullie voor Mij gedaan(Mattes 25: 40b)

 • UitgeverGereja Kristen Indonesia Nederland

  Kerkelijk BureauZambezilaan 31, 2622 DR Delft( (015) 261 02 76 [email protected]

  Secretariaat GKIN Nieuwsp/a Postbus 2664700 AG Roosendaal

  RedactieDs. J. LinandiDs. S. TjahjadiDs. M.A.M. Sasabone (vanuit Indonesi)Jan van den DriestGita van Duijn-GitaningrumTineke Han-TheKristina Santi PrijatnaL.F. Targanski

  Contactpersonen:Marcel Mustamu (Amstelveen)Lely Zwamborn (Schiedam / Dordrecht)

  LayoutPeter van DuijnErik Pogalin

  PenningmeesterJan van den Driest

  Rekeningnummer GKIN NieuwsABN-AMRO 42.34.27.865 te Rijen

  Advertentiewerving en MailingTio Sien Tjwan

  Jan van den DriestIen Dalesstraat 1, 5122 BX Rijen(/7 (0161) 228 041 [email protected]

  Emailadres GKIN Nieuws [email protected]

  Bezoek ook de website van de GKINhttp://www.gkin.org

  Colofon Inhoudsopgave vaste rubrIeken

  Colofon 2Overdenking 4Dagboek van DB 10KND Rubriek 16-17, 20Preekbeurtenlijst 18Verslag scriba 30Kerkenraadlijst GKIN 33

  volgende edItIe

  Volgende editie:

  25 december 2011

  Inleverdatum copy volgende editie: 15 november 2011

  doelgroep gkIn nIeuws

  GKIN Nieuws is uitsluitend bestemd voor leden en sympathisanten en wordt gratis

  aan hen verstrekt, maar giften worden bijzonder op prijs gesteld.

  herkenbaarheId artIkelen

  In verband met de herkenbaarheid van de inhoud van de ingezonden artikelen, onthoudt de redactie zich van het her-

  schrijven van ingekomen artikelen.

 • GKIN Nieuws Jaargang 27 Nummer 4 Oktober 2011 3

  Van de redactie

  Vanuit een over-heerlijk Indonesi schrijf ik deze rubriek. Het weer is heerlijk, heel anders dan de zomer in Nederland. Laten we maar niet praten over al de lekkernijen hier. Het is gelukkig weer goed toeven in het verre oosten. Hoewel wij op vakantie zijn, gaat het werk ook gewoon door. GKIN Nieuws wordt deels ook hier in Solo opgemaakt. Gelukkig gaat het digitale tijdperk ook hier vooruit, hoewel het internet vaak nog wel met de snelheid van een schildpad gaat.

  We zijn God dankbaar dat we weer een edi-tie kunnen presenteren. De overdenking in deze uitgave is geschreven door ds. Nieke Admadja over Charitatieve of transforma-tieve diaconie. Dat klinkt misschien moeilijk

  maar als u het leest, is het heel begrijpelijk.

  Ook de regios lieten zich niet onbe-tuigd. U kunt het allemaal lezen in deze editie. We wensen u veel leesplezier toe en hopen dat u weer zoveel blijft insturen als u nu doet.

  Per 1 oktober heeft onze trouwe adverteer-der Hay Lie besloten te stoppen ivm pen-sionering. Onze hartelijke dank voor hun jarenlange steun aan het GKIN Nieuws. Het GKIN Nieuws wenst familie Tjong heel veel geluk en Gods zegen toe in hun nieuwe levensfase.

  Gods zegen.De redactie

 • GKIN Nieuws Jaargang 27 Nummer 4 Oktober 20114

  Kisah Para Rasul 3 : 1 10 menceritakan tentang seorang pengemis lumpuh yang disembuhkan oleh Petrus. Kisah ini dekat dengan realita kehidupan karena diakonia kita temui dalam kehidupan sehari-hari, dimana kita diharapkan untuk menunjukkan kemurahan hati kepada mereka yang miskin, lemah dan sakit.

  Mengapa diakonia itu perlu? Diakonia adalah salah satu tugas gereja sejak awal. Di Perjanjian Lama dalam kitab Ulangan 15 : 7 kita mendapati panggilan bagi bangsa Israel: Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu.

  Mari kita meneliti kisah ini lebih lanjut. Luk-as, sang penulis kitab, mengisahkan kontras antara tokoh-tokoh dalam cerita ini secara halus. Petrus dan Yohanes digambarkan sebagai orang-orang yang sedang dalam perjalanan ke Bait Allah. Mereka bergerak dengan kekuatan sendiri. Si pengemis lum-puh adalah seseorang yang sepenuhnya ter-gantung kepada orang lain untuk memin-dahkan tubuhnya dari satu tempat ke tempat lain. Tiap pagi si pengemis diletak-kan di Bait Allah dan tiap malam dijemput lagi. Dan ketika tiba di rumah selalu ditanya

  Het verhaal van Handelingen 3:1-10, over de verlamde bedelaar bij de tempel die door Petrus wordt genezen, is uit het leven gegrepen. Uit het leven gegrepen, want diakonie is wat elke dag gebeurt in onze omge-ving, waar de dienst van barmhar-tigheid tegen de arme, zwakke, zieke, kleine mens van ons wordt verwacht.

  Waarom is diakonie nodig? Diakonie is een opdracht voor de kerk van het begin af aan. Zelfs in het Oude Testament lezen we in Deuteronomium 15:7 dat tegen het volk Isral wordt gezegd: Wanneer er bij jou een arme zal wezen, een van je broeders binnen een van je poorten, in je land dat de Ene, je God, je geeft, verstok dan je hart niet en houd je hand niet dicht voor je broeder, de arme (uit de Naardense Bijbelvertaling).

  Wij proberen het verhaal van Handelingen 3 nader te beschouwen. De schrijver van het boek Handelingen, Lucas, geeft heel subtiel een tegenstelling weer. Petrus en Johannes schildert hij als mensen die doelgericht op weg zijn naar de tempel.

  Je ziet ze bewegen, geheel op eigen kracht. De verlamde bedelaar tekent hij als iemand die voor zijn verplaatsing volledig afhanke-lijk is van anderen. s Morgens werd hij daar bij de tempel neergezet en s avonds weer weggehaald.

  OverdenkingCharitatieve of transformatieve diaconien.a.v. van preek van ds. Nieke Admadja bij GKIN regio Rijswijk / Den Haag

 • GKIN Nieuws Jaargang 27 Nummer 4 Oktober 2011 5

  berapa hasil mengemis hari itu. Gerakannya dibatasi oleh apa yang ia peroleh dengan minta-minta. Tiap hari selalu sama sampai maut menjemput. Tidak ada penghasilan, tidak punya kekuatan untuk bekerja, tidak ada harapan untuk masa depan. Dan tiap hari ia menyaksikan orang-orang sehat lalu lalang di hadapannya! Adakah kehidupan yang lebih menyedihkan?

  Dalan konteks ini kita melihat pertemuan antara pengemis lumpuh ini dengan Petrus dan Yohanes. Perhatikan kata melihat da-lam cerita ini.

  Si pengemis melihat Petrus dan Yohanes ketika mereka hendak masuk ke Bait Allah. Sebaliknya Petrus dan Yohanes juga melihat si pengemis. Si pengemis mendongak dan menatap mereka bukan karena rasa hormat, tetapi karena sebagai orang lumpuh, ia hanya bisa menatap ke orang-orang yang berdiri di sekitarnya. Dan pengemis itu minta sedekah dengan menjulurkan tan-gannya. Sia-sialah usahanya, karena Petrus dan Yohanes tidak memberikan apa-apa kepadanya.

  Mungkin kita bertanya-tanya, apakah Petrus dan Yohanes benar-benar tidak membawa uang sepeser pun? Kita tahu bahwa mereka bukan orang kaya, tapi itu bukan alasan me-reka untuk tidak memberi sedekah. Mereka tidak berkata, Maaf, kami sedang tidak ada uang. Permintaan maaf seperti itu tidak keluar dari mulut kedua rasul ini.

  Pokok permasalahannya adalah bahwa Petrus dan Yohanes tiba-tiba diperhadap-kan dengan sebuah pilihan. Mereka sedang dalam perjalanan untuk mengikuti doa sem-bahyang. Seperti seorang imam dan orang

  En natuurlijk bij thuiskomst altijd de vraag wat hij die dag met bedelen heeft opge-haald. Zijn bewegingen zijn beperkt tot het gebaar van de uitgestoken bedelhand. Elke dag hetzelfde, tot de dood er op volgt. Geen inkomen, geen arbeidskracht, een uitzicht-loos bestaan. En dan al die gezonde mensen om je heen de hele dag in beweging te zien! Kan het schrijnender?

  Zo ziet u de ontmoeting van deze verlamde bedelaar met Petrus en Johannes. Daarbij staat het werkwoord zien centraal.

  Als Petrus en Johannes op het punt staan de tempel binnen te gaan ziet de bedelaar hen. En Petrus en Johannes zien die bedelaar. Die van zijn kant naar hen opziet, niet uit

 • GKIN Nieuws Jaargang 27 Nummer 4 Oktober 20116

  Lewi dalam perumpamaan orang Samaria yang murah hati (Lukas 10) , mereka bisa saja pura-pura tidak melihat si pengemis yang lumpuh itu. Mereka bisa saja berpikir, Jangan sekarang ya, doa sembahyang kepada Tuhan lebih penting. Tetapi mereka tidak berpikir seperti itu. Mereka melihat se-seorang yang sedang menatap mereka den-gan penuh pengharapan. Kisah Para Rasul mencatat, [Petrus dan Yohanes] menatap dia. Mereka berusaha melakukan kontak mata dengan pengemis yang malang ini. Ini adalah momen yang menentukan: buang muka berarti bahwa kita mengabaikan keberadaan seseorang, melakukan

  kontak mata berarti bahwa kita menerima keberadaan seseo-rang sebagai sesama manusia.

  Si pengemis menjawab tata-pan mata para

  rasul, tetapi bukan sebagai orang yang

  yakin akan identitas diri sendiri. Orang itu

  menatap mereka dengan harapan akan mendapat

  sesuatu dari mereka. Ia merasa bahwa dirinya adalah

  orang yang harus selalu mengucapkan te-rima kasih dan tidak bisa memberi sesuatu kepada orang lain.Kata-kata Petrus menerobos rasa keter-gantungan tersebut. Ia berkata, Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu: Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalan-lah!

  eerbied, maar omdat hij, verlamd als hij daar ligt, niet anders kan dan opzien naar men-sen die bij hem staan. En hij vraagt om een aalmoes. Dat zal gepaard zijn gegaan met het oeroude bedelgebaar van de uitgesto-ken hand. Tevergeefs, Petrus en Johannes geven geen aalmoes.

  Je kunt je afvragen: zouden Petrus en Jo-hannes geen geld bij zich gehad hebben? In ieder geval waren ze niet rijk. Maar dat was voor hen geen excuus om niets te geven. Ze zeggen niet: Het spijt ons, we hebben geen geld bij ons. Die excuuswoorden komen niet over hun lippen.

  Het gaat om wat anders. Petrus en Johannes stonden plot-seling voor een keus. Ze waren op weg naar een gebeds-dienst, ze hadden, net als de priester en de Leviet uit de gelijkenis van de barmhartige Samari-taan (Lucas 15), kunnen doen alsof ze die verlamde bedelaar niet gezien hadden. Ze hadden kunnen denken: Nu even niet, de dienst aan God gaat voor. Maar dat deden ze niet. Ze zagen een mens die vol verwachting naar hen opzag. Er staat: Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes. Ze zoeken bewust oogcontact met deze ongelukkige man.

 • GKIN Nieuws Jaargang 27 Nummer 4 Oktober 2011 7

  Paradoks inilah yang menjadi titik pusat cerita ini: kita bukan orang kaya, tetapi kita punya segalanya! Kita mempunyai nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Dan kuasa Nama inilah yang kita bagikan kepada orang lain. Apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu, demikian kata Petrus. Yang ia miliki adalah nama Yesus Kristus. Memba-gikan kuasa nama Yesus kepada orang lain tidak akan membuat kita menjadi miskin, melainkan semakin kaya. Berkatnya berawal di diri kita sendiri. Inilah mukjizat diakonia: jika kita memberi kepada orang lain dalam nama Yesus, kita justru menjadi semakin kaya dan semakin diberkati!

  Apa yang terjadi dengan pengemis lumpuh di Gerbang Indah di Bait Allah itu?Situasi awal: ketidakmampuan untuk bergerak sendiri, ketergantungan, kemiski-nan, tidak bisa ikut doa sembahyang di Bait Allah, tidak bisa menjalani hidup dengan sepenuhnya.Situasi akhir: sembuh dari cacatnya, bisa berjalan dan melompat, bisa memuji dan bersyukur pada Tuhan. Suatu berkat yang luar biasa bahwa ia bisa bebas untuk berdiri dan pergi sesuka hati, tidak perlu menunggu sampai orang lain menaruh be-las kasihan untuk memanggul badan, untuk pertama kalinya bisa mencukupi kebutuhan sendiri. Tubuh berbuat apa yang diperintah-kan oleh kepala, kaki bergerak dan mampu menanggung berat badan. Puji Tuhan, hidupnya telah dipulihkan.

  Apa pesan dari kisah ini bagi kita? Pertama-tama agar kita berbelas kasihan kepada orang yang membutuhkan. Perhatian bagi orang cacat dan orang yang tidak berada, perhatian bagi orang yang tersingkir. Kita tidak bisa membantu semua orang, tapi

  Dat is beslissend: wegkijken is iemand voor niet-bestaand verklaren, oogcontact zoeken is iemand als medemens accepteren.

  En de bedelaar beantwoordt die blik, maar nog steeds als bedelaar, niet als zelfbewuste persoonlijkheid. Hij keek naar hen op in de verwachting iets van hen te ontvangen. Dus als iemand die altijd dankjewel moet zeg-gen, nooit iets kan geven.Het woord van Petrus doorbreekt die verne-derende afhankelijkheid. Hij zegt: Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik je: in de naam van Jezus Christus van Nazareth: sta op en wandel.

  Dat is de tegenstelling waar alles om draait: Je bent niet rijk en toch heb je alles! Je hebt de naam van Jezus Christus, uit Nazareth. En de kracht van die Naam deel je uit. Wat ik heb, geef ik u, zegt Petrus. Wat hij heeft is die Naam. De naam van Jezus Christus. En het bijzondere is: als je daarvan geeft, word je niet armer, maar rijker. De eerste zegen is voor jezelf. In het verlengde daarvan kan ik zeggen: Dit is een wonder van de diakonie, als je aan iemand geeft in de Naam van Jezus, je wordt rijker, je wordt gezegend!

  Wat gebeurt met de verlamde bedelaar aan de Schone poort van de tempel?De beginsituatie: onmacht, de onmogelijk-heid jezelf te verplaatsen, afhankelijkheid, bedelarmoede, niet mee kunnen doen met de tempeldienst, uitgesloten zijn van het volle leven. De eindsituatie: genezen van je handicap, weer kunnen lopen en springen, en God kunnen danken en loven. Dat ge-wone, kostbare leven van vrij kunnen gaan en staan waar je wilt, niet hoeven wachten tot een ander zich over jou ontfermt en op zijn rug neemt, voor het eerst van je leven in

 • GKIN Nieuws Jaargang 27 Nummer 4 Oktober 20118

  setidaknya kita bisa membantu seseorang di depan mata kita yang membutuhkan pertolongan. Dan tidak hanya memberi pertolongan, tetapi jika orang itu hidup da-lam kesendirian, marilah kita membawanya kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat dan mengembalikan harkat dan martabat-nya sebagai manusia.

  Yang kedua: diakonia bukan hanya sekadar memberi sedekah atau uang kepada orang yang perlu dikasihani. Diakonia bukan han-ya untuk berbuat baik kepada sesama. Tentu saja gereja sangat memerlukan uang untuk bertahan hidup dan membiayai program diakonia, tetapi uang adalah alat bantu dan bukan tujuan dari program diakonia.

  Tujuan diakonia adalah transformasi, yaitu perubahan total dari manusia. Kita mengembalikan harga diri dari seseorang yang tadinya sangat tergantung pada orang lain dan tidak bisa hidup mandiri. Gambaran seorang pengemis lumpuh yang bangkit berdiri oleh kuasa berita injil juga berlaku bagi gereja. Karena pada akhirnya harta kekayaan gereja hanyalah ada pada berita Injil. Oleh kuasa berita Injil gereja harus dan gereja mampu mengemban tugas pang-gilannya.

  Ada sebuah perumpamaan: kita tidak mem-beri ikan kepada orang yang miskin, tetapi alat pancing supaya orang itu bisa mencari makan sendiri. Bantuan untuk seorang janda miskin dengan dua anak yang masih sekolah di suatu desa kecil di Jawa Timur sebaiknya tidak dalam bentuk uang untuk dipakai begitu saja, tapi dalam bentuk pinja-man dengan bunga rendah untuk membu-ka warung. Hasil keuntungan warung bisa dipakai untuk pelan-pelan membayar balik

  je eigen onderhoud kunnen voorzien, wat een zegen! Je lijf doet wat je hoofd bedenkt, je benen bewegen en dragen je. God zij geprezen, het leven is hersteld.

  Wat wil dit verhaal aan ons vertellen? Het gaat allereerst over onze goede keuze voor mensen in nood. Zorgzame aandacht voor gehandicapten en minderbedeelden, be-kommernis voor mensen die buitengesloten zijn. En als we niet iedereen kunnen helpen en dat kunnen we niet dan in ieder geval wl die ene mens die op onze weg komt en die op onze hulp is aangewezen. En dan haar of hem niet buitengesloten laten, maar terugbrengen in de gemeenschap, en haar of zijn menswaardigheid teruggeven.

  In de tweede plaats: Diakonie is niet alleen een aalmoes geven, geld schenken aan iemand met wie wij medelijden hebben. Dus, niet alleen over charitatieve diakonie. Zeker, geld is nodig om de kerk in stand te houden en om diaconale hulp te kunnen verlenen, maar dan is geld middel en geen doel in zichzelf.

  Diakonie gaat om transformatie. Het gaat om de totale verandering van een mens. We geven de waardigheid van een mens terug, die eerst erg afhankelijk is van anderen, niet in staat om op eigen benen te staan. Het beeld van die verlamde bedelaar die door het evangeliewoord weer op eigen benen staat geldt ook voor de kerk. Want uiteinde-lijk heeft de kerk maar n schat, het evan-gelie. Met die schat moet de kerk het doen, met die schat kan de kerk het doen.

  Om een populair beeld te gebruiken: je geeft iemand die arm is geen vis, maar een hengel om verder op eigen benen te kun-

 • GKIN Nieuws Jaargang 27 Nummer 4 Oktober 2011 9

  pinjaman dan mencukupi kebutuhan hidup. Contoh lain yang lebih dekat, gereja bisa memberikan sumbangan rutin kepada yaya-san Regenboog di Amsterdam. Yayasan ini membantu para pecandu narkoba dengan membagikan alat-alat (jarum) yang aman, menawarkan makanan dan pakaian bersih, menyediakan penampungan di musim din-gin. Kebanyakan pecandu narkoba memiliki gangguan mental dan mereka membutuh-kan orang lain sebagai teman dan pembim-bing rohani. Maka dari itu gereja dimohon untuk mendukung yayasan ini.

  Iman dalam nama Yesus mendorong kita untuk terbuka bagi martabat sesama ma-nusia.

  Nieke Atmadja

  nen staan. Een arme weduwe in een klein dorp op Oost-Java en haar twee school-gaande kinderen help je niet door geld te geven voor consumptief gebruik, maar door het geven van lening met lage rente om een waroeng te openen, zodat van de winst zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien en op termijn de lening kunnen terugbeta-len. Een ander voorbeeld hier dichtbij, de kerk kan de stichting Regenboog in Am-sterdam met een vast bedrag helpen. Deze stichting doet veel voor drugsverslaafden, door veilige middelen (naalden) te verschaf-fen, warme maaltijden en schone kleren te bieden, in de winter onderdak te geven. Deze vaak psychisch gestoorde verslaafden hebben anderen nodig, als buddy, en gees-telijke begeleiding, vandaar de oproep aan de kerk om hen te ondersteunen.

  Het geloof in de Naam van Jezus spoort aan om met een open houding van menswaar-digheid naar anderen om te zien.

  Nieke AtmadjaAmstelveen, 25 augustus 2011

 • GKIN Nieuws Jaargang 27 Nummer 4 Oktober 201110

  De vakantie is al voorbij voor de meesten van ons. De kin-deren zitten weer op school

  of ze beginnen al met diverse introducties en de eerste colleges. Voordat je het weet zitten we weer in de wintermaanden. Maar voor-dat we de winter ingaan, wil ik u meenemen naar de gebeurtenis-sen tijdens de vakantieperiode. Want er zijn genoeg mensen die nog geen vakantie hadden en dus nog aan het werk zijn gebleven of mensen die al op vakantie zijn geweest.

  Juni, Juli en AugustusDeze maanden zijn gevuld met diverse activiteiten, zoals de bazaars van Schiedam/Dordrecht, Amstelveen, en de landelijke Sportdag, die georganiseerd is door regio Rijswijk/Den Haag). Het was reuze gezellig.

  Er was tijd om elkaar te leren kennen tijdens het eten en sporten.

  Dit jaar heeft regio Amstelveen tijdens de sportdag de wisselbeker gewonnen; dit betekent dat ze volgend jaar de sportdag gaan organiseren. Ik hoop u dan opnieuw daar te ontmoeten.

  Naast de leuke en gezellige gebeurtenissen, bleven we als bestuur, zowel landelijk als regionaal, werken. Diverse vergaderingen zijn dan ook gepland en gehouden, zoals de kerkenraadvergaderingen van diverse regios en de LKV (Landelijke Kerkenraad Vergadering). Tijdens de LKV hebben we o.a. de Roadmap besproken. En ik heb beloofd dat ik u zal blijven informeren.

  De landelijke kerkenraad is van mening dat de Roadmap in 2012 zal moeten ingaan, omdat de Roadmap nog niet helemaal klaar is. Er zijn nog punten die we, de kerkenraden en het Ministerium, nog willen aanscherpen, zoals de aansluiting met het

  VJP (Vijf Jaren Plan) en de diverse doelstellingen. Hiervoor zijn diverse over-leggen al gepland in de loop van dit jaar. We hopen dat dit klaar zal zijn voor de laatste LKV van dit jaar, 26 november 2011. U wordt in de volgende GKIN Nieuws verder genformeerd.

  SeptemberDeze maand is gevuld met belangrijke activiteiten.

  Dagboek van DBHet wel en wee van een voorzitter

 • GKIN Nieuws Jaargang 27 Nummer 4 Oktober 2011 11

  Deze zijn de landelijke toerusting voor u als gemeenteleden van de GKIN en de toerustingdag voor alle ouderlingen. Beide activiteiten worden geleid door onze predi-kanten. Ik ben heel blij dat we deze dagen kunnen organiseren. Het is erg belangrijk voor de eenheid binnen de GKIN en vooral voor het verbond met onze Heer. Ik hoop u op deze beide activiteiten te ontmoeten.

  Deze maand zijn er ook vergaderingen ge-pland zowel binnen de GKIN als daarbuiten, de Generale Synode van de PKN (Protestan-tse Kerk in Nederland). Omdat het dagelijks bestuur niet aanwezig kan zijn in deze vergadering, is ds. Tjahjadi bereid om ons te vertegenwoordigen.

  Tot slot wil ik u nogmaals uitnodigen voor onze belangrijke landelijke activiteit. Deze is het landelijke toerustingweekend, dat eind september begin oktober (30 september tot en met 2 oktober) zal worden gehouden. Tijdens dit toerustingweekend hoop ik u te

  ontmoeten, en samen ons geloof te ver-diepen en verkwikt te worden zodat we in het komende jaar samen kunnen optrekken om op Gods akker te werken.

  Onze gebedspunten zijn: God danken voor de goede samen-

  werking binnen het DB Gods leiding voor DB om GKIN samen

  met u te besturen Gods leiding voor de nieuwe VJP /

  Roadmap voor de GKIN Gods leiding voor het zoeken naar de

  3de predikant; een predikant die ds. Pakpahan zal vervangen in januari 2012

  Gods leiding voor onze landelijke toe-rustingdagen

  Gods leiding voor het zoeken van de voorzitter van de Landelijke Kerken-raad, mijn opvolger (juni 2012)

  Ik groet u in de liefde van de Heer Jezus.Yanky Horsting-Ong

 • GKIN Nieuws Jaargang 27 Nummer 4 Oktober 201112

  Bekende liederen en hun verhaalBeveel gerust uw wegen (Befiehl du deine Wege)

  Beveel gerust uw wegen

  Beveel gerust uw wegen,al wat u t harte deert,

  der trouwe hoed en zegenvan Hem, die t al regeert.

  Die wolken, lucht en windenwijst spoor en loop en baan,zal ook wel wegen vinden,

  waarlangs uw voet kan gaan.

  De Heer moet gij vertrouwen,begeert gij de uitkomst goed,

  op Hem uw hope bouwen,zal t slagen wat gij doet.

  Door geen bekommeringen,geen klagen en geen pijn

  laat God zich iets ontwringen:Hij wil gebeden zijn.

  Laat Hem besturen, waken,t is wijsheid wat Hij doet!

  Zo zal hij alles maken,dat g u verwondren moet,als Hij, die alle macht heeft,

  met wonderbaar beleidgeheel het werk volbracht heeft,

  waarom gij thans nog schreit.

  UAM 210; zie voor de volledige versie NH, LvK 427P. Gerhardt (1607-1676) - Vertaling: B. Ter Haar (1806-1880)

 • GKIN Nieuws Jaargang 27 Nummer 4 Oktober 2011 13

  De Duitse dominee Paul Gerhardt heeft in zijn leven veel leed gekend. Zijn vader stierf toen hij twaalf was, zijn moeder twee jaar later. Zijn jeugd en lange studietijd, waarin hij zelf ook voor zijn levensonderhoud moest zorgen, bracht hij door te midden van oorlog, pest en brand, die ook zijn geboorteplaats grotendeels in de as legde. Daar vele kerkge-bouwen en pastorien verwoest waren en vele gemeenten verstrooid, verbond hij zich pas in 1651 aan zijn eerste gemeente, het boerendorpje Mittenwalde.

  Een van zijn tijdgenoten heeft gezegd: dit leed had hem eerder tot huilen dan tot dichten moeten brengen. Gerhardt droeg echter alles moedig, troost vindend in zijn God.Van zijn 133 liederen, waarvan er vele door de Berlijnse cantor Johann Crger van een melodie zijn voorzien, werd een groot aantal heel bekend: dertig kregen een plaats in het Duitse Evangelisches Gesangbuch en dertien in het Liedboek voor de kerken. In veel liede-ren klinkt een heel persoonlijke geloofsbeleving door: Hoe zal ik U ontvangenen Ik kniel aan uwe kribbe neer. In het lijdenslied O hoofd vol bloed en wonden belijdt hij: om mij is het, mijn zonden, mijn schuld, mijn grote schuld.

  Toen Gerhardt in 1655 was getrouwd, moest het jonge paar in de pastorie van Mittenwal-de van een heel klein traktement rond zien te komen. Soms was er geen korrel meel meer in huis en geen korst brood in de kast.

  Toen Gerhardts vrouw Anna Maria, zo luidt een oud verhaal bij bovenstaand lied, haar man vroeg: Geef mij wat geld, zodat ik het meest nodige kan kopen; ik kan anders de tafel niet dekken, kon haar man niet aan haar verzoek voldoen. Zijn antwoord luidde: Ik zal je voed-sel bezorgen, dat niet vergaat. Na een paar uur kwam hij te voorschijn met het lied: Befiehl du deine Wege. Vaak zal Gerhardt die woorden herhaald hebben en zijn leven opnieuw in de handen van zijn barmhartige, hemelse Vader hebben gelegd, wetend dat hij daarom niets te vrezen had.

  Bron: Bekende liederen en hun verhaaldrs. H. van t Veld

 • GKIN Nieuws Jaargang 27 Nummer 4 Oktober 201114

  De hoorn van Afrikadoor Hans Cieremans

  Waar de Rode Zee zich uitmondt

  in de Indisch Oceaan,vechten mensen tegen droogte,dreigt het noodlot toe te slaan.

  Torenhoge voedselprijzen,want de oogsten zijn misluktDaardoor gaan veel Afrikanenonder hongersnood gebukt.Diarree en ondervoeding,longontsteking, cholera

  kosten steeds meer mensenlevensin de hoorn van Afrika.

  Er is dringend hulp gebodenhartverscheurend is t verdriett Kost straks miljoenen doden,want die regen komt maar niet.

  Een gezin vlucht uit Baidoa,waar een burgeroorlog woedt.

  Lopen uren door de hitteuitgedroogd, zwaar ondervoed.

  Maar ze vinden niets te etener is ook geen onderdak

  Dit gezin uit t ver Baidoais de dood nabij, zo zwak.

  En terwijl wij tot God biddenGeef ons heden t daaglijks brood

  Sterft een kindje uit Baidoadoor een wrede hongersnood.Ik zou God wel willen smeken:

  Ga die mensen niet voorbijgeef ze hoop en geef een teken.Laat het reegnen, keer het tij.

 • GKIN Nieuws Jaargang 27 Nummer 4 Oktober 2011 15

  Deze zondag was zo bijzonder, omdat er vier kinderen werden gedoopt door Ds. Binsar Pakpahan en de dienst door de jeugd, die in Tilburg hl talrijk is, werd ondersteund. Voor Ds. Binsar was dit ook een rijke ervaring om vier 4 kinderen in n zondagsdienst te dopen.

  Nathalie van den Driest en Kimberly Souisa lazen de Schriftlezing uit Mattes 7:24-27. Alice Kwee en Katharina Gandasasmita zongen De Kracht van Uw liefde en Steffi Liem Nu je er bent .Onze voorzitter Ronny Liem sprak na de dienst zijn felicitaties uit aan de ouders van de dopelingen en overhandigde hen de doopakte en doopkaars.Deze dienst werd live uitgezonden omdat een zus van n van de ouders in het verre bui-tenland zit en deze gebeurtenis daardoor niet kon bijwonen.De dopelingen waren: Nathania Putri Cadee, Mali Pheline Buitendijk, Jason Pratama van der Vlist en Davino Putra Norbertus Verhoof.Het was een mooie zondag, na de felicitaties werd de dag afgesloten met een maaltijd bereid door de ouders van de dopelingen die op de dag zelf geholpen werden door de dames van de KW Tilburg.Chapeau voor ieders inzet! Vivienne Cooke

  Een bijzondere dag in de Pauluskerk4 september 2011

 • GKIN Nieuws Jaargang 27 Nummer 4 Oktober 201116

  In Israel woont een priester. Hij heet Zacharias en is getrouwd met Elisa-beth. Ze zijn oud en hebben geen kinderen.Op een keer mag Zacharias de tempel binnengaan om het offer aan God te brengen. Ineens staat er een engel van de heer.

  De engel zegt tegen hem: Wees niet bang, Zacharias. God zal je geven waar je om gevraagd hebt: jullie zullen een zoon krijgen. Die moet je Johannes noemen. Hij zal een belangrijke profeet zijn.

  Zacharias gelooft het niet. Daarom zal hij niet meer kunnen praten totdat zijn zoon geboren is. Als zijn diensttijd in de tempel om is gaat Zacharias weer terug naar huis.

  Hij kan niet tegen zijn vrouw ver-tellen wat er is gebeurd. Daarom schrijft hij het voor haar op. God zal een zoon aan ons geven Elisa-beth is blij en gelooft het wel.

  Bron: Kijk Bijbel

  Kinderverhaalzacharias en Elisabeth

 • GKIN Nieuws Jaargang 27 Nummer 4 Oktober 2011 17

  Kinderrubriek: OnderbouwKleurplaat Zacharias

 • GKIN Nieuws Jaargang 27 Nummer 4 Oktober 201118

  Preekrooster oktober t/m december 2011

  Kerkelijk BureauZambezilaan 312622 DR Delft( / 7 (015) 261 02 76 [email protected]

  Scriba ( (06) 218 97 717 [email protected]

  ING rekeningnummer: 26.18.290 te Den Haag

  Rabobank rekeningnummer: 30.23.01.305 te Den Haag

  Aanvangstijd diensten 14.00 uur, behalve Den Haag (DH) om 12.30 uur,

  Arnhem (AR) om 13.30 uur of Tilburg (TB) om 10:00 uur of anders vermeld.

  N+(I) Preek Nederlands / samenvatting IndonesischN+I Preek in zowel Nederlands als IndonesischI+(N) Preek Indonesisch / samenvatting Nederlands

  2 OKTOBERAM ds. A. de Jong N+I

  RW ds. J.G. Luinstra N+I

  DD ds. O.J. Ruff N+I

  AR ev. Indiria Santoso-Yu I+(N)

  TB ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I

  9 OKTOBER AM ev. Indiria Santoso-Yu I+(N)

  DH ds. J. Linandi N+I

  SD ds. S. Tjahjadi - Heilig Avondmaal I+(N)

  NM Dr. C. de Jonge N+I

  TB ds. Binsar J. Pakpahan - Heilig Avondmaal I+(N)

  16 OKTOBER AM ds. A. Verburg N+I

  RW ds. Handi Hadiwitanto I+(N)

  DD ev. Indiria Santoso-Yu I+(N)

  AR ds. mw. Ratih Handayani I+(N)

  TB ds. S. Tjahjadi I+(N)

  23 OKTOBERAM ds. Binsar J. Pakpahan I+(N)

  DH ds. mw. Ratih Handayani I+(N)

  SD ds. J. Linandi N+I

  NM ds. Handi Hadiwitanto I+(N)

  TB ev. Indiria Santoso-Yu I+(N)

  30 OKTOBERAM ds. J. Linandi - Heilig Avondmaal N+I

  DH ds. S. Tjahjadi - Heilig Avondmaal I+(N)

  DD Dr. Lazarus Purwanto I+(N)

  AR ds. Binsar J. Pakpahan - Heilig Avondmaal I+(N)

  TB Dr. C. de Jonge N+I

  6 NOVEMBER AM ds. Handi Hadiwitanto I+(N)

  RW Dr. Lazarus Purwanto I+(N)

  DD ds. S. Tjahjadi I+(N)

  AR ds. Binsar J. Pakpahan I+(N) Heilig Avondmaal & Jongerendienst

  TB ds. J. Linandi N+I13 NOVEMBER

  AM Dr. Lazarus Purwanto I+(N)

  DH ds. J. Linandi N+I

  SD ds. Binsar J. Pakpahan I+(N)

  NM ds. S. Tjahjadi I+(N)

  TB ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I

  20 NOVEMBER AM ds. S. Tjahjadi I+(N)

  RW ds. A. de Jong N+I

  DD ds. J. Linandi N+I

  AR ds. C. Fieren N+I

  TB ds. J. Slob N+I

  27 NOVEMBERAM ds. J. Linandi N+I

  DH ds. S. Tjahjadi I+(N)

  SD ds. J. Slob N+I

  NM ds. A. Verburg N+I

  TB ds. Binsar J. Pakpahan I+(N)

 • GKIN Nieuws Jaargang 27 Nummer 4 Oktober 2011 19

  4 DECEMBERAM ds. Binsar J. Pakpahan I+(N)

  RW ds. L.P.J. van Bruggen N+I

  DD ds. H. ten Napel N+I

  AR ds. M. Tahitu N+I

  TB ds. J. Linandi N+I

  11 DECEMBERAM Dr. A.J. Plaisier N+I

  DH ds. Binsar J. Pakpahan I+(N)

  SD ds. S. Tjahjadi I+(N)

  NM ds. J. Linandi N+I

  TB ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I

  18 DECEMBERAM ds. A. Verburg N+I

  RW ds. J. Linandi N+I

  DD ds. Binsar J. Pakpahan I+(N)

  AR ds. S. Tjahjadi I+(N)

  TB ds. L.P.J. van Bruggen N+I

  Landelijke GKIN-kerstviering 14.30: in Magnalia Dekerk, Schiedam,

  Thema: Waar komt Hij vandaan?

  25 DECEMBER

  AM 14.00 ds. J. Linandi N+IRegionale kerstdienst

  DH 12.30 ds. S. Tjahjadi I+(N)Regionale kerstdienst

  SD ds. A. Verburg N+I

  NM 14.00 ds. Binsar J. Pakpahan I+(N)Regionale kerstdienst

  TB 10.00 ds. Binsar J. Pakpahan I+(N)Regionale kerstdienst

  31 DECEMBER

  AM 10.00 ds. Binsar J. Pakpahan I+(N)In Johanneskapel, Amstelveen

  DH 15.00 ds. S. Tjahjadi I+(N)

  DD 19.00 ds. S. Tjahjadi I+(N)bij familie Tjahjadi in Rijswijk.

  AR 19.00 ds. J. Linandi N+I

  TB 17.00 ds. Binsar J. Pakpahan I+(N)

  Amstelveen [AM] PauluskerkWolfert van Borsselenweg 116, 1181 PJ, ( (020) 641 34 71(Van Amsterdam CS, bus 170 richting Uithoorn, bus172 richting Amstelveen, halte Dijkgravenlaan)Secretariaat AM: Maarten Lutherweg 78,1185 AP Amstelveen, ( (020) 441 65 54.

  Schiedam [SD] - Magnalia DekerkAlbardastraat 67, 3119 PB, ( (010) 473 86 70.(Van Schiedam CS, metro richting Spijkenisse, halte Parkweg)

  Dordrecht [DD] - OpstandingskerkGroen v. Prinstererweg 66, 3317 SP, ( (078) 617 67 66.(Van Dordrecht CS, bus 3 richting Crabbehof, halteHenri Polakstraat; van Station Dordrecht Zuid, 8 minuten lopen)Secretariaat SD/DD: s Gravenweg 764-J, 3065 SJ Rotterdam, (/7 010-2887077.

  Rijswijk [RW] Nieuwe kerkSteenvoordelaan 364, 2284 EH, ( (070) 394 31 18.(Van Station Rijswijk ZH, 5 minuten lopen.Bus 23, halte Prinses Beatrixlaan.)

  Den Haag [DH] - ThomaskerkAbcoudestraat 2, 2546 EG, ( (070) 329 36 56.(Van Den Haag CS, tram 6, RR4, halte ZiekenhuisLeyenburg, 6 minuten lopen.Bus 25 halte Almeloplein, 4 minuten lopen)Secretariaat RW/DH: Fluitenbergstraat 4-69,2545 NL Den Haag, ( (070) 366 77 33.

  Arnhem [AR] - KruiskerkLisdoddelaan 30, 6832 EC, ( (026) 321 23 73.(Van Arnhem CS, bus 1 richtingt duifje; 32,33 richting Nijmegen, halte Visserslaan)

  Nijmegen [NM] - RemonstrantsdoopgezindekerkProf. Regoutstraat 23, 6524 RZ, ( (024) 322 04 51.(Van Nijmegen CS, bus 11, halte Professorenwijk)Secretariaat AR/NM: Populierenstraat 9,6851 HZ Huissen, ( (026) 325 73 12.

  Tilburg [TB] - PauluskerkHeuvelstraat 141, 5038 AD,tel. 06-83170770.(7 minuten lopen van Centraal Station Tilburg)Secretariaat TB: Abdis van Thornstraat 69,4901 ZA Oosterhout. ( 06 - 2060 4191

 • GKIN Nieuws Jaargang 27 Nummer 4 Oktober 201120

  Elisabeth is blij en gelooft het wel. Zij heeft gezegd:

  Dti feeth de reeh rovo jim degana.

  De letters in deze zin staan niet in de goede volgorde. Zet de letters in de goede volgorde om te weten wat Elisabeth heeft gezegd!

  Kinderrubriek: Bovenbouw

  Antwoord: Dit heeft de heer voor mij gedaan.

 • GKIN Nieuws Jaargang 27 Nummer 4 Oktober 2011 21

  Vivienne vroeg mij een stukje over me-zelf te schrijven. De meesten kennen mij van de beamerpresentatie, als de man van Pitty of de vader van Mali. Tijd om eens wat meer over mezelf te vertel-len. Ik ben geboren en getogen in Ber-kel en Rodenrijs (tussen Rotterdam en Zoetermeer) en ben de oudste thuis. Na mij kwam er nog een zus (Maria) en twee broers (Kees en Tom). Van huis uit ben ik gerefor-meerd (vrijgemaakt) opgevoed. We zongen in de kerk altijd psalmen.Soms zingen we in de GKIN een Kidung Jemaat lied wat bij de GKIN minder bekend is. Ik kan het dan soms tot verbazing van velen uit volle borst meezingen in het Ba-hasa omdat ik de melodie ken van een psalm. :-) Toen ik mijn ouderlijk huis verliet heb ik tien jaar in Rotterdam gewoond. Ik kwam vrijwel nooit meer in de kerk. Tot ik Pitty leerde kennen en in aanraking kwam met de GKIN. Sinds-dien mis ik bijna geen dienst meer. We zijn afgelopen jaar getrouwd en later dit jaar willen we onze dochter Mali laten dopen. Ik voel me thuis in de GKIN en iedereen is altijd vriendelijk! Mocht je nog wat willen vragen dan hoor ik het wel!

  Groetjes, Mark

  Even voorstellen...Mark Buitendijk

 • GKIN Nieuws Jaargang 27 Nummer 4 Oktober 201122

  GKIN Actief! Schiedam/DordrechtMet vrouwenmiddag naar Brugge

  Het idee is gekomen uit de vrou-wenmiddag, die elke eerste maandag van de maand bij elkaar komt, om een aantal activiteiten samen te beleven om de banden met elkaar te versterken.

  Swan Soema nam het initiatief om deze reis te realiseren; met de bus Milot gaan we naar ons buurland Belgi, naar een van de mooi-ste steden van Europa. Aanvankelijk hebben zich 12 mensen aangemeld; maar uiteinde-lijk zijn er 16 mensen meegegaan.

  Op dinsdag 19 juli 2011 hebben we ons op diverse opstapplaatsen verzameld: Den Haag, Schiedam, Rotterdam en Dordrecht.

  Iedereen was op de afgesproken tijd aan-wezig, dus konden we zonder vertraging op tijd vertrekken. Voordat wij Dordrecht bereikten, hadden we pech met de bus, een kwartiertje vertraging, we moesten over-stappen op een vervangende bus.De sfeer in de bus was gezellig, druk met elkaar gepraat.

  Mevrouw Tjahjadi (de moeder van dominee Tjahjadi) uit Indonesi is meegegaan, voor haar is deze reis een bijzonder leuke reis.Om ca. 11:00 uur kwamen wij aan in Brugge; de buschauffeur, Claus, heeft ons naar het centrum gebracht met de mededeling dat wij op 16:30 uur daar aanwezig moeten zijn voor de terugreis.

 • Na veel gelopen te hebben beginnen onze magen te schreeuwen om Belgische specia-liteiten te proeven; dus hebben we besloten om een bistro/restaurant te bezoeken om mosselen te eten. Sommigen namen Belgi-sche wafels, of Belgische pralines mee.Om 16:15 uur gaan we lopen richting de bus, met een tevreden gevoel vertrekken we richting Nederland.

  Ondanks de slechte weersverwachting hadden we een gezegende dag; overal scheen de zon. Ik heb met een aantal dames gesproken die mij vertelden dat zij op die ochtend nog gebeden hadden om Gods zegen.

  Korte impressie door Hilda Tan

  GKIN Nieuws Jaargang 27 Nummer 4 Oktober 2011 23

  De eerste stop is de koffie- annex sanitaire stop; na het nuttigen van koffie, thee en onze eigen hapjes beginnen we onze stads-wandeling.

  Maar we willen ook fotos makenveeeeel fotos met de diverse fototoestel-len; dus daar gaan we dan, poseren voor de fontein, voor de gebouwen, enz. enz.Voor deze redelijk grote groep moesten we even plannen; wat willen we doen; die ene wil zus, en de ander wil zo. Dus verstan-digerwijs zijn we in 2 groepen gesplitst: 7 dames samen met Swan gaan wandelen; en 7 dames met mij gaan eerst richting de Dijver, dat is de rivier die door het stadscen-trum kronkelt; Brugge wordt ook genoemd als het Veneti van het Noorden vanwege de mooie en schilderachtige rivier en de ge-bouwen die langs het water staan. 7 dames gaan met de boot mee, een leuke ervaring, mooie gebouwen zien vanaf het water.

  Brugge heeft veel middeleeuwse gebouwen (van 15 tot 18e eeuw); wij keken onze ogen uit, van het ene mooie gebouw, naar het andere, kathedralen, het schilderachtige en rijk versierde stadhuis, de oude vesting, his-torische bruggen, enz. Jammer dat de tijd te zeer beperkt was om die mooie gebouwen van binnen te gaan bekijken, maar wij zijn tevreden met het aanschouwen van de bui-tenkant. Een aantal dames wil winkels kij-ken; er zijn vele leuke souvenirwinkels met mooie kantwerkjes; deze plaats is bekend van kantklossen, gobelinwerk, schilderijen e.d. Op een gegeven moment ontmoetten we een aantal dames van de andere groep, sommigen gaan samen verder met de wandeling.

 • GKIN Nieuws Jaargang 27 Nummer 4 Oktober 201124

  GKIN Actief! AmstelveenGastoptreden bij de CGK in Broek op Langedijk

  Op aanraden van dominee Brandsma was het Koor van GKIN regio Amstelveen uitgenodigd door de Christelijk Gereformeerde Kerk (CGK) in Broek op Langedijk om op Hemelvaartsdag een aantal liederen voor te dragen tijdens de ochtenddienst.

  En op donderdag 2 juni was het dan zover. s Ochtends vroeg verzamelden de leden van het Koor zich bij de Pauluskerk in Amstel-veen en om ongeveer 8:00 uur vertrok de tourbus in de richting van Broek op Lan-gedijk. Oom Gwan Hien was die dag jarig en trakteerde ons onderweg op een aantal lekkere hapjes.

  Rond 9:00 uur kwamen we aan bij De Ontmoeting. Na binnenkomst hebben wij onze twee koorliederen gerepeteerd in de kerkzaal. Enkele plaatselijke gemeentele-den gaven ons daarna een warm welkom in de ontmoetingsruimte en maakten complimenten over ons feestelijke uiterlijk. Onze dames droegen namelijk prachtige kebayas, de heren droegen mooie batik-overhemden. Op die manier waren wij echt herkenbaar als Indonesische gasten. Na een kort gesprek met dominee Meijer was het tijd om weer plaats te nemen in de kerkzaal. Om 10:00 uur begon de Eredienst met een intochtslied, waarna de predikant vanaf de kansel nog een kort welkomstwoord tot ons Koor richtte. Daarna kon de dienst echt gaan beginnen om het grote Hemelvaarts-feest te vieren.

  Onze eerste voordracht was het lied Come Unto Christ, met als boodschap om tot

  Christus te blijven komen en Hem te blijven zoeken, opdat Hij ons zal zegenen met een leven in overwinning, vrede, liefde en rust. De dominee bedankte ons voor deze voordracht met het compliment dat het Koor er niet alleen veelkleurig uitziet, maar ook veelkleurig klinkt. Ook wat betreft de inhoud van het lied vond hij het belangrijk om de gemeente daarop te blijven wijzen.

  De prediking begon met een gesprek met de kinderen, die op deze feestdag geen kindernevendienst hadden. In dat gesprek mochten de kinderen de dominee helpen om Pasen, Hemelvaart en Pinksteren in de juiste volgorde te zetten, om te vertellen hoeveel dagen er tussen de drie christe-lijke feestdagen inzitten, om te vertellen dat de Hemelvaart vanaf de Olijfberg heeft plaatsgevonden, en om te concluderen dat de Here Jezus ooit weer terug zal keren naar deze aarde.

  Het thema van de dienst was Stoelen klaarzetten, en daarom stonden wij uit-gebreid stil bij de rol die de Here Jezus nu eigenlijk nog steeds heeft in de hemel. Hij heeft vlak voordat Hij naar de hemel ging namelijk al aan de discipelen uitgelegd wat Hij daar nu aan het doen is: Hij maakt daar plaatsen klaar. Hij zet stoelen klaar voor als het moment gekomen is dat de Kerk weer bij Hem thuiskomt. De vraag is nu, of onze stoel daar ook al voor ons klaarstaat. Want als alle stoelen klaarstaan, dan komt de Here Jezus weer terug, en dan mogen wij zijn, waar Hij ook is!

 • GKIN Nieuws Jaargang 27 Nummer 4 Oktober 2011 25

  Het werk van de Here Jezus in de hemel kunnen wij vergelij-ken met de voorbereiding van een Groot Feest: een Bruilofts-feest! In de preek stonden wij dan ook even stil bij het beeld van Christus en de Kerk als Bruidegom en Bruid. De Here Jezus is een groot feest aan het klaarmaken in het huis van Zijn Vader. Een eeuwig feest, met eeuwige vreugde en eeuwige blijdschap. Een feest met een maaltijd uit de hemelse keuken, met de heerlijke, hemelse gerechten. Jezus is nu bezig om dat feest voor te bereiden, door stoelen klaar te zetten. Verder is Hij nu ook de mensen aan het uitnodigen. Want vlak voordat Hij naar de hemel gaat, zegt Hij dat de discipelen heen moeten gaan, tot aan de uiteinden van de wereld. En waar-om? Om de mensen uit te nodigen voor dat Grote Feest! Want ook voor ons is Hij een plekje aan het klaarmaken in de hemel. En wat zal het een geweldige vreugde zijn, als blijkt dat onze naam erbij staat, op de lijst van klaargezette stoelen!

  Na de collecte was het tijd voor de tweede voordracht van ons Koor, met het Hemel-vaartslied Marilah, Nobatkan Sang Raja (Crown Him With Many Crowns). Dit lied werd door de gemeente erg goed ontvan-gen. Er klonk dan ook een luid applaus van-uit de gemeente en na afloop van de dienst zeiden velen ook, dat zij behoorlijk onder de indruk waren van ons vocale volume, ondanks dat ons koor redelijk klein is.

  Al met al was het een mooie Hemelvaarts-dienst, waarin wij de gemeente in Broek op Langedijk hebben mogen delen in onze

  passie voor muziek en gezang in de kerk. Want uiteindelijk is het echt iets moois, om de Heer met onze beste vermogens te loven en te prijzen met mooie liederen, en dat geldt zeker op de christelijke feestdagen.

  Na de dienst hebben wij nog met een aantal Nederlanders gesproken bij de koffie. Zo rond 12:00 uur was het tijd om te ver-zamelen bij de tourbus. Het viel ons ook op dat er recht tegen-

  over de ingang van de kerk een Chinees-In-disch restaurant te vinden was. En aange-zien het lunchtijd was vonden sommigen het jammer dat het restaurant nog niet open was. Maar uiteindelijk moesten wij toch ook weer terug naar Amstelveen, om onze eigen Hemelvaartsdienst te vieren.

  Dus gingen wij weer met de bus terug naar de Pauluskerk in Amstelveen, waar de koorleden allemaal een lekkere portie nasi rames te eten kregen. Daarna was het weer tijd voor een Eredienst en ondanks dat de meeste koorleden al best moe waren, was ook de middagdienst onder leiding van Dominee Leatomu een gezegende Hemel-vaartsviering.

  Laten we de komende Hemelvaartsdagen ook zo mooi invullen, zoals wij dat dit jaar hebben gedaan!

  Denis Leuhery

 • GKIN Nieuws Jaargang 27 Nummer 4 Oktober 201126

  GKIN Actief! Rijswijk/Den HaagVarend Corso Westland

  Om 11.00 uur vertrokken we vanuit de Nieboerweg 241 te Den Haag met 4 autos naar Monster. Onze groep bestond uit 15 dames en 1 heer. In Monster stapten we over in de boot; we werden voorzien van frisdranken, kaas en worst.Om 12.30 uur gingen we varen naar een mooie plek, daar werd onze boot gekoppeld aan een andere boot (met toilet). Naar behoefte kon van de ene naar de andere boot geklommen worden om gebruik te maken van het toilet.

  De boot bleef hier liggen; het was ongeveer 20 minuten wachten op het varend corso. On-dertussen haalden ons keukenprinsesje en haar hulp de versnaperingen uit de tassen, we smulden van al het lekkers. De bemanning van de boot en twee 2 mindervalide inzittenden smulden en genoten mee.Onze dank aan degenen die voor deze heerlijke smulpartij gezorgd hebben!Om 13.15 uur zagen we de eerste praalboot aankomen gevolgd door de rest.De passerende praalboten waren schitterend om naar te kijken. We zaten te genieten en te smullen tegelijkertijd.In totaal waren er 46 grote en kleine boten die deelnamen aan het corso. Het thema was Theater door het water, verdeeld in vier themablokken: meer dan muziek, dans in beweging, verhalen op muziek en van overal en nergens.Op de praalboten werd veel gedanst en muziek gespeeld.Om een paar willekeurige titels en vertoningen te noemen: Kooktheater, Bicycle race, Watersymfonie, Soldaat van Oranje, Mary Poppins, The Cats, Zwanenmeer, Hans en Grietje, enzovoort.We hadden die dag mooi weer, heerlijke temperatuur en bovenal zeer goede sfeer.We waren tot boot nummer 42 toen het begon te regenen. Onze boot werd aan alle kanten afgedekt en we konden verder tot het einde genieten.Daarna voeren we terug naar onze parkeerplaats, en het regenen hield op.We reden terug naar Den Haag en kwamen om ongeveer 16.00 uur aan op ons start-punt, hier namen we afscheid van elkaar.Zes mensen gingen gelijk weg om hun afspraken na te komen en tien mensen gin-gen samen eten bij Fat Kee.Hartelijk dank en compliment aan Giok Tie voor de inzet, ook dank aan de ouderencom-missie voor deze dagtocht.

  Keng Tan

 • GKIN Nieuws Jaargang 27 Nummer 4 Oktober 2011 27

 • GKIN Nieuws Jaargang 27 Nummer 4 Oktober 201128

  Het Indische Onze VaderIndi Herdenking maandag 15 augustus 2011

  De jaarlijkse herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag wonen wij vaak bij, echter deze keer waren we niet in de gelegenheid te gaan en hebben we de officile plechtigheid via de televisie gevolgd. Deze herdenking spreekt ons zeer aan omdat we beiden van de tweede generatie zijn en in Indonesi geboren zijn. In de jaren 50 en 60 moesten wij Indonesi wegens politieke omstandig-heden verlaten, ook omdat we belandas waren in de tijd van Sukarno. De herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag op 15 augustus is een moment om de slacht-offers te gedenken die gestreden hebben in de Tweede Wereldoorlog in zuidoost Azi tegen Japan, en ook de vrouwen en kinderen die in vreselijke omstandigheden hebben moeten leven en hebben moeten vechten om te overleven.

  Voor genodigden was er een ochtendpro-gramma in het World Forum met een aantal sprekers en performances op zon 10 mi-

  nuten afstand van het Indisch Monument. Het veld stroomde lang-zaam vol en om 12:00 uur precies luidde de Indische klok waarna een minuut stilte gehouden werd, hierna volgde de ope-ning door een kranslegging

  en muziekklanken van De Residentie Bach Ensembles, een voordracht van columnist Theodor Holman, een muziekuitvoering door de Kapel van de Koninklijke Lucht-macht en een toespraak door een leerling van het Christelijk Lyceum te Den Haag. Deze toespraak sprak de mensen aan omdat deze een visie op het hedendaagse leven van de jongeren bevatte. Ook was er een interview met premier Mark Rutten wiens vader diende bij het KNIL.

  Wat mij zeer aansprak was het Indische Onze Vader dat werd gezongen door een dameskoor. De achterliggende gedachte hiervan is, dat vroeger in het vrouwenkamp geen godsdienst mocht worden onderricht en in plaats daarvan zongen de kampvrou-wen Het Indische Onze Vader het gebed wat de Heer ons heeft geleerd... De plechtigheid eindigde om 13.00 uur.

  Vivienne Cooke

 • I ndon e s i s ch ed e l i c a t e s s e n

  Openingstijden:dinsdag t/m zondag

  14.00 - 20.30

  maandag gesloten

  (035) 531 8788 (035) 538 1311

  Torenlaan 21a, 1251 HE Laren

 • GKIN Nieuws Jaargang 27 Nummer 4 Oktober 201130

  1. Pastorale zorg: Regio Amstelveen / Amsterdam e.o.: ds. J. Linandi. De afdeling Noord / Oost Nederland (Steenwijk, Kampen, Paterswolde): ds. J. Linandi. Regio Schiedam/Dordrecht e.o.: ds. S. Tjahjadi. Regio Rijswijk/Den Haag e.o.: ds. S. Tjahjadi. Regio Arnhem/Nijmegen e.o.: ds. B.J. Pakpahan. Regio Tilburg e.o.: ds. B.J. Pakpahan. Elke donderdag pastorale inloopdag in Pauluskerk van 11:00

  uur tot 20:00 uur.

  2. Huissamenkomsten: Regio Amstelveen / Amsterdam: 1 maal per maand op 4de donderdag om 10.00 uur in de Kruis-

  kerk te Amstelveen. Regio Amstelveen, afd. Noord / Oost Nederland: 1maal per maand op 4de zaterdag om 14.00 uur

  te Eesveen (bij Steenwijk), of te Kampen, of te Paterswolde. In Huize Patria in Bussum: 1 maal per 3 maanden een zondagsdienst door de GKIN, o.l.v. ds. J.

  Linandi. Regio Arnhem/ Nijmegen en regio Tilburg: op aanvraag. Regio Schiedam / Dordrecht: laatste vrijdag van de maand, o.l.v ds. S. Tjahjadi.

  3. Catechisatie: In Amstelveen volgens afspraak. In Rijswijk/ Den Haag en Schiedam/ Dordrecht volgens afspraak. In Arnhem/Nijmegen en Tilburg volgens afspraak.

  4. Bijbelstudie: Amstelveen, 2de vrijdag van de maand Pauluskerk in het Indonesisch en Nederlands, o.l.v. ds. J.

  Linandi, zr. Linda Kwee, zr. Margie Teillers, zr. Theya Tjoe Fat- Njoo. Amstelveen, Bijbelstudie/ sharing Jongeren Embrace, elke week, even weken op woensdag,

  oneven weken op vrijdag om 19:45 uur. Wognum: 4de vrijdag van de maand o.l.v. ds. J. Linandi. Den Haag: Thomaskerk, in het Indonesisch elke 2e en 4de dinsdagavond om 19:30 uur, o.l.v. ds. S.

  Tjahjadi. Den Haag: Thomaskerk, 1ste vrijdag van de maand om 12:00 uur, o.l.v. ds. S. Tjahjadi. Den Haag: Thomaskerk, gespreksgroep voor senioren, 3de vrijdag van de maand. Arnhem/Nijmegen 2de woensdag van de maand, o.l.v. ds. B.J. Pakpahan. Tilburg: o.l.v. ds. B.J. Pakpahan.

  5. Groeigroep: Tilburg: 2 maal per maand dinsdagavond, o.l.v. br. Iskandar Gandasasmita.

  6. Diakonia: 31-07-2011: 5de zondag, alle regios 2de collecte bestemd voor de diaconie.

  7. Bevestiging/ aftreden nieuwe ouderlingen: 01-09-2011: Zr. Eveline Siem-Yoe, regio Amstelveen, aftreden na 1 ambtstermijn.

  8. Landelijke GKIN vergadering(en)/ vertegenwoordiging(en): 09-07-2011: Landelijke Kerkenraadsvergadering in de Thomaskerk in Den Haag.

  9. Geboren: 09-05-2011: Samuel Matawarilente Kurniawan, te Delft zoon van Sinar en Iwan Kurniawan.

  GKIN Landelijk Kerkelijk Bureau (LKB)Verslag over 3e kwartaal: juli t/m september 2011Opgesteld door: Cordinator LKB (1 september 2011)

 • GKIN Nieuws Jaargang 27 Nummer 4 Oktober 2011 31

  07-07-2011: Nikita Calista Nathania, te Delft dochter van Johnny en Gustina Romswinckel- Pakpa-han.

  14-07-2011: Keiko Gabriella Alblas eerste dochter van Peter en Larasati Alblas van regio Rijswijk/ Den Haag.

  14-07-2011: Vanessa Fei Wen, dochter en tweede kind van Audrey en Marvin Tjioe, en kleindoch-ter van Swie en Tjioe Tjwan Oen van Regio Arnhem/Nijmegen.

  20-07-2011: Chayenne Anqi Overwijk, zoon van Nita Overwijk en Anne Overwijk van regio Rijs-wijk/ Den Haag.

  10. Kinderdoop: 03-07-2011: Noa Christian Danil Tio, zoon van Ruth en Michael Tio uit regio Arnhem/Nijmegen

  in de Kruiskerk te Arnhem onder bediening van Ds. B.J. Pakpahan. 28-08-2011: Jasper Martua Vervoort in de Remonstrantsdoopgezindekerk te Nijmegen zoon van

  Niels Vervoort en Murni Simatupang, onder bediening van ds. B. Pakpahan. 04-09-2011: Pauluskerk te Tilburg onder bediening van ds. Binsar J. Pakpahan: Mali Buitendijk, zoon van br. Anne Marten Buitendijk en zr. Pitty Buitendijk-Herrmann uit de regio

  Tilburg, Jason Pratama van der Vlist, zoon van br. Marcel van der Vlist en zr. Elly van der Vlist-Pattiradjawa-

  ne, Davino Putra Norbertus Verhoof, zoon van br. Ben Verhoof en zr. Misyati Verhoof-Abdulhadi, Nathania Putri Cadee, dochter van br. Theodorus Josephus Cadee en zr. Aning Kusumaning Santi. 18-09-2011: Nikita Calista Nathania Romswinckel, dochter van br. Johnny Romswinckel en zr.

  Gustina Pakpahan uit de regio Rijswijk/Den Haag, Nieuwe Kerk te Rijswijk, bediend door ds. B.J. Pakpahan.

  25-09-2011: Keiko Gabriella Alblas, dochter van br. Peter Alblas en zr. Lestari Pavitasari Larasati uit de regio Rijswijk/Den Haag, Thomaskerk Den Haag, bediend door ds. S. Tjahjadi.

  11. Geloofsbelijdenis: 10-07-2011: Deany Julivia Maria Bergmans, zr. Audrey Kiem Hwa Kwee en br. Johan Marganda

  Sinaga, in de Pauluskerk te Tilburg, onder bediening van ds. B.J. Pakpahan.

  12. Nieuwe dooplidmaten/ belijdendlid/ sympathisant/ uit de ledenlijst: Regio Arnhem/ Nijmegen: 03-07-2011: Noa Christian Danil Tio (dooplid). 28-08-2011: Jasper Martua Vervoort (dooplid).

  Regio Rijswijk/ Den Haag: 18-09-2011: Nikita Calista Nathania Romswinckel, Rijswijk (dooplid). 25-09-2011: Keiko Gabriella Alblas, Den Haag (dooplid).

  Regio Tilburg: 10-07-2011: Zr. Deany Julivia Maria Bergmans, zr. Audrey Kiem Hwa Kwee en br. Johan Marganda

  Sinaga (belijdendleden). 02-07-2011: Zr. F.E.G. (Elly) Pattiradjawane, Vlijmen (belijdendlid). 04-09-2011: Mali Pheline Buitendijk, Jason Pratama van der Vlist, Davino Putra Norbertus Verhoof,

  Nathania Putri Cadee (doopleden).

  13. Overleden: 20-05-2011: mw. Renate Gertraud Drewes-Siebel, echtgenote van ds. B.F. Drewes, gastpredikant

  GKIN. Begrafenis 26-05-2011 in Oegstgeest. 01-06-2011: in Jakarta op 37-jarige leeftijd overleden, dhr. Richard Siregar Souisa, neef van br.

  Josef Souisa uit regio Tilburg. 02-06-2011: op 92-jarige leeftijd mevr. A. Snoek-van Berkel, moeder van br. Arjan Snoek en

  schoonmoeder van zr. Sally Snoek-Schra uit regio Amstelveen. 04-06-2011: in Boskoop op 88-jarige leeftijd mevr. Adriene Hubertine Stuijfzand Schnezler

 • GKIN Nieuws Jaargang 27 Nummer 4 Oktober 201132

  (Tine) uit regio Rijswijk / Den Haag. Crematieplechtigheid donderdag 09-06-2011 in Den Haag. 13-07-2011: in Jakarta op 72 jarige leeftijd Prof. Dr. S.M. Nababan, vader van zuster Grace Naba-

  ban en schoonvader van broeder Herman Boro van regio Amstelveen. 04-08-2011: op 75-jarge leeftijd mw. Hilda Jeannette van den Driest-Boon, moeder van br. Jan

  van den Driest van regio Tilburg. 06-08-2011: op 74-jarige leeftijd in Manado, Indonesi, Mw. Itje Mewengkan-Lolowang, tante van

  zr. Olga Souisa-Sangkaen uit regio Tilburg. 11-08-2011: in de leeftijd van 63 jaar in Jakarta br. Robertus Donald Lusikooy, vader van zr. Margie

  Teillers uit regio Amstelveen. 23-08-2011: op 87 jarige leeftijd br. Gan Koen Siang uit de regio Amstelveen. Uitvaartdienst dins-

  dag 30-08-2011 in Crematorium Daelwijck, Floridadreef 7 in Utrecht.

  14. Huwelijksbevestiging en inzegening: 28-08-2011: in de Gereja Kristus Jemaat Pamulang te Jakarta br. Theo Souisay en zr. Carla de Jong

  uit regio Rijswijk/Den Haag. 30-08-2011: Erni Lifina Setiawan en Johannes Hermanus Maria Heezen, in Kruiskerk te Arnhem,

  onder bediening van ds. B.J. Pakpahan.

  15. Verlofpredikanten: Ds. J. Linandi: 06-08 t/m 21-08. Ds. S. Tjahjadi: 01-07 t/m 10-07; 18-07 t/m 02-08; 17-10 t/m 23-10; 08-12 t/m 11-12.

  16. Bouwfonds GKIN: Bouwfonds GKIN: per 27-08-2011: 289.934,84

  17. Activiteiten:

  Landelijke activiteiten: 02-07-2011: Landelijke Sportdag, Sporthal Boswijk, Den Haag. 10-09-2011: Toerustingsdag voor ouderlingen in de Pauluskerk, Tilburg. 30-09-2011: Landelijke Toerustingsweekend, Vakantiepark Eigenwijze, Bant, tot en met zondag

  02-10-2011. Thema: Bewustwording als een Christen.

  Regionale activiteiten: Amstelveen: 20-08-2011: Ibadah Padang, Hervormde Gemeente, te Kortenhoef, o.l.v. ds. S. Tjahjadi.

  Arnhem/ Nijmegen: 03-09-2011: Bazaar in wijkcentrum Dukenburg Nijmegen.

  Rijswijk/ Den Haag: 25-06-2011: Dagje uit naar Orchideen Hoeve te Luttelgeest, georganiseerd door de Dames

  Commissie. 17-07-2011: gezamenlijke dienst met de gemeente van Nieuwe Kerk Rijswijk. 03-09-2011: Mini Bazaar in de Thomaskerk Den Haag.

  Schiedam/ Dordrecht: 19-07-2011: Bus-excursie naar Brugge georganiseerd door vrouwenmiddaggroep. 24-09-2011: Dagje uit Brussel.

  Tilburg: 02-07-2011: Action-Bazaar in de Pauluskerk, Tilburg, organisatie Stichting Pauluskerk GKIN regio

  Tilburg.

 • Indonesisch Restaurant Anak DpokDolderseweg 85

  3734 BD Den Dolder030-2292915 (na 15.30 uur)

  Dinsdags gesloten

  Personeel zowel voor keuken als bediening gezocht uit de regio Utrecht.Meer informatie? Mail naar [email protected] Richard of Margie Teillers of bel 030-2292915