Jaarboek 2013 - Provincie Oost-Vlaanderen - Activiteitenverslag

of 70 /70
jaarboek 2013 provincie Oost-Vlaanderen

Embed Size (px)

description

Een staalkaart van wat de Provincie Oost-Vlaanderen in 2013 realiseerde: dàt is het uitgangspunt van het Jaarboek 2013. In dit eerste deel, het activiteitenverslag, krijg je geen ‘volledig’ overzicht per sector van wat we allemaal realiseerden, maar wel een aantal markante verwezenlijkingen.

Transcript of Jaarboek 2013 - Provincie Oost-Vlaanderen - Activiteitenverslag

 • jaarboek 2013 provincie Oost-Vlaanderen

 • jaarboek 2013provincie Oost-Vlaanderen

 • Colofon

  Uitgegeven in opdracht van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.Bevoegde beleidsverantwoordelijke: Alexander Vercamer

  Samenstellingalle diensten van het provinciebestuurCordinatie, eindredactie, fotografie & lay-outdienst CommunicatieDruk Cartim, GentbruggeOplage1 000 exemplarenPublicatiejuni 2014DepotnummerD/2014/5139/7

  ContactHet Oost-Vlaamse provinciebestuur is een streekbestuur van en voor de Oost-Vlamingen. Het staat ten dienste van iedereen die woont, leeft en werkt in Oost-Vlaanderen. U kan het provinciebestuur op alle mogelijke manieren bereiken. Don.

  gratis infolijn 0800 94 808e-mail: [email protected]: www.oost-vlaanderen.be

  Infopunt Provincie, informatiebalie in het Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

  Het tijdschrift Oost-Vlaanderen Informeel houdt u op de hoogte van provinciale nieuwtjes. Het verschijnt vier keer per jaar. Vraag een gratis abonnement aan op 0800 94 808. U kan zich ook abonneren op de maandelijkse e-nieuwsbrief Oost-Vlaanderen digitaal via www.oost-vlaanderen.be/nieuwsbrieven. Zo bent u nog sneller op de hoogte van provinciale activiteiten en beslissingen.Ten slotte kan u ons ook op Twitter volgen (@oost_vlaanderen) of fan worden op Facebook (provincie.oostvlaanderen).

  2 Colofon

 • Woord vooraf 3

  Woord vooraf

  Een staalkaart van wat de Provincie Oost-Vlaanderen in 2013 realiseerde: dt is het uitgangspunt van dit jaarboek.

  We tonen u een aantal markante verwezenlijkingen en plaatsen die bij een van de merkpijlers van het provinciebestuur. Bij de keuze van de onderwerpen lieten we ons leiden door wat maarschappelijk relevant, onderscheiden, dynamisch, vooruitstrevend en betrokken op de regio is.

  Voor diegenen die houden van feiten en cijfers en een volledig overzicht wensen van de toegekende subsidies, bezoekersaantallen, samenwerkingsverbanden, samenstellingen en werking van verzelfstandigde instellingen, verwijzen we naar het datagedeelte van dit jaarboek. U vindt dat op www.oost-vlaanderen.be > Over de provincie > Oost-Vlaanderen: feiten & cijfers > Jaarboek 2013.

  We wensen u veel leesgenot en vernemen graag uw reactie.

  Vriendelijke groeten

  Jan Briers, gouverneurAlexander Vercamer, Geert Versnick, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Hilde Bruggeman, Eddy Couckuyt, gedeputeerdenAlbert De Smet, provinciegriffier

 • 4 Inhoudstafel

  Inhoudstafel Colofon & Contact 2Woord vooraf 3Inhoudstafel 4Missie visie waarden merkpijlers 5

  BestuurBeleidsorganen 8Budget 14

  Innovatie, creativiteit en duurzaamheidHet botenbouwproject van de PSBUSO Spectrum in Buggenhout 18Renovatie buitenzwembaden Puyenbroeck 19Energiezuinige voertuigen in een groen kader 19Milieuvriendelijke onkruidbestrijding in Puyenbroeck 20Domein vol activiteiten 2020 jaar Oost-Vlaamse Sporttrofeen 21Vijf tentoonstellingen in het caermersklooster 22#collectievissen in monumenten 23De Doodendraad: een intrigerend hoofdstuk uit de geschiedenis van de Groote Oorlog 24Experimentele archeologie op zijn best: blazen van Romeins en middeleeuws glas in Velzeke 25DEPOTWIJZER.be: de digitale depotconsulent 26WO II in Ename: het leven in een kamp 27Meuleken t dal in een nieuw kleed 27Oost-Vlaams talent bekroond 28Ook de verzendingsdienst gaat elektrisch 29Provincie promoot korte keten op jaarmarkt Sint-Lievenshoutem 30Derde succesvolle groepsaankoop 100% groene stroom 31Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen adviseert 32Gestroomlijnd landschap realiseert natuurverbindingen 33Een provincie met energiepotentieel 34Waarderen van roerend religieus erfgoed: een vruchtbare ontmoeting voor kerkbesturen 36Golf Puyenbroeck nog steeds in de lift 37Ondersteuning voor mondiale vorming en activiteiten rond wereldburgerschap 38Project Zorg binnen Groene Zorg 39Groeiend aanbod Sportcentrum De Boerekreek 40Startschot arbeidsmarktproject Tendenzen zonder Grenzen 41Ronde 100 42Digitaal onderhoudssysteem voor recreatieve infrastructuur 42

  Een beleid op maat, interbestuurlijke en gebiedsgerichte samenwerkingMountainbiken in de Leiestreek 46Loopomlopen in Oost-Vlaanderen 47Verder op weg naar een gezonde bodem 48Ondersteuning lokaal waterbeleid, meer dan een druppel 49G-sport in 2013 50Streekgericht bibliotheekbeleid: tien jaar structurele samenwerking van openbare bibliotheken 51Promotie Zorgberoepen in 2013 52Acquisitieplatform Oost-Vlaanderen 54Georganiseerde groepsaankoop plantgoed voor land- en tuinbouwers 54Voortraject oprichting Designplatform Gent Oost-Vlaanderen 55Grootschalige projecten Ruimtelijke Planning 56Feestjaar in provinciaal domein Het Leen 58Het kenniscentrum Water Oost-Vlaanderen wordt Waterportaal 59Oost-Vlaams Plan Geletterdheid Is iedereen mee? 60Deelname aan Robocup door het PTI in Hamme 61Nieuwe publicaties in de zorgsector 61Internationale dag tegen huiselijk geweld 2013 62Opendeurdag in het pompgemaal op de Gondebeek in Melle 63Studiedag Kunst in de publieke ruimte 64Tertiarisering economie 65Economisch-wetenschappelijke Oost-Vlaamse missie naar Vietnam 66Nieuwe samenwerking Vlaanderen en provincies over mobiliteit 67Provinciale uitleendienst 68

 • Missie 5

  Missie

  De Provincie Oost-Vlaanderen staat in voor: het duurzaam ontwikkelen van haar gebied; de streekgerichte taakbehartiging; het stimuleren van de regionale samenwerking tussen besturen; het ondersteunen van andere voornamelijk lokale overheden op hun verzoek; het intermediren tussen de lokale overheden (gemeenten, ocmws, ) en de Vlaamse overheid;

  specifieke opdrachten die haar bij wet of decreet worden toevertrouwd.

  VisieDe Provincie Oost-Vlaanderen formuleert volgende visie voor het meerjarenplan 20142019:Als toekomstgerichte organisatie willen we in nauwe samenwerking met andere partners werken aan een innovatief, creatief en duurzaam Oost-Vlaanderen.

  WaardenBij de uitvoering van haar activiteiten houdt de Provincie Oost-Vlaanderen volgende kernwaarden voor ogen: Open: De Provincie is een inspirerende ontmoetingsplaats. We kijken met een open blik naar onze omgeving. In onze communicatie zijn we open met elkaar en met onze klanten. We profileren ons als een toegankelijk en bereikbaar bestuur. We vertalen ons beleid op een manier die voor iedereen verstaanbaar is.

  Betrokken: We zijn betrokken bij onze opdrachten. We denken mee met de behoeften van onze klanten, staan hen gemotiveerd ten dienst en hebben een grote betrokkenheid bij de hele Oost-Vlaamse samenleving. De Provincie heeft oog voor het welzijn van haar inwoners en terzelfdertijd voor het welzijn en de motivatie van haar personeelsleden.

  Stimulerend: We zijn een flexibele organisatie, steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingskansen. We motiveren onze personeelsleden om hun talenten in te zetten en zo bij te dragen aan de realisatie van onze doelstellingen.

  MerkpijlersAansluitend op haar missie, visie en waarden steunt het beleid van de Provincie Oost-Vlaanderen op drie merkpijlers. Via deze pijlers geeft de Provincie weer op welke manier ze invulling wil geven aan haar opdrachten.

  De beleidsdoelstellingen van de Provincie voor de legislatuur 20142019 zijn ondergebracht onder een van de merkpijlers:1. Innovatie, creativiteit en duurzaamheid2. Een beleid op maat, interbestuurlijke en gebiedsgerichte samenwerking3. Een toekomstgerichte organisatie.

 • bestuur

 • 8 Bestuur

  BestuurBeleidsorganen

  Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen dat zijn: 72 provincieraadsleden rechtstreeks verkozen door de Oost-Vlaamse bevolking 6 gedeputeerden, verkozen onder en door provincieraadsleden 1 gouverneur, benoemd door Vlaamse overheid en niet-stemgerechtigd voorzitter van deputatie 1 provinciegriffier, benoemd door provincieraad en secretaris en adviseur van provincieraad en deputatie ca 1000 personeelsleden, benoemd of aangesteld door deputatie ca 2000 onderwijspersoneelsleden

  Samen werken zij dagelijks om van deze provincie een plek te maken waar ieder zich thuis voelt.

  ProvincieraadNa de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 werd op 3 december 2012 de nieuwe provincieraad genstalleerd.

  ZetelverdelingDe politieke samenstelling ziet er als volgt uit: N-VA 21 raadsleden CD&V 15 raadsleden Open VLD 15 raadsleden sp.a 9 raadsleden Vlaams Belang 6 raadsleden Groen 6 raadsleden

  TakenHet nemen van beslissingen van provinciaal belang.

  Wijzigingen tussen 1 januari en 31 december 2013 Op 4 september 2013 nam Georges Anthuenis ontslag uit de provincieraad en werd hij vervangen door Sylvia Van Meirvenne.

  Vanaf 18 december 2013 (tot en met 16 maart 2014) liet Sara De Potter zich tijdelijk vervangen door Dursun Alici.

  Vergaderingen van de raadDe raad vergaderde op volgende data: 23 januari, 27 februari, 20 maart, 24 april, 22 mei, 19 juni, 4 september, 9 oktober, 13, 19, 20, 26 en 27 november, 4 en 18 december 2013.

  Bureau van de provincieraad Samenstelling voorzitter Marc De Buck (Open VLD) 1ste ondervoorzitter Henk Heyerick (CD&V) ondervoorzitters Vera De Merlier (Open VLD) Tim Moens (N-VA) fractievoorzitters Annick Willems (CD&V) Luc Maes (Open VLD) Joris Vandenbroucke (sp.a) Andries Gryffroy (N-VA) Olaf Evrard (Vlaams Belang) Jan Fiers (Groen) leden Geert De Roo (CD&V) Martine Verhoeve (Open VLD) Phaedra Van Keymolen (CD&V) Greet De Troyer (sp.a)

  Het Bureau vergaderde op volgende data: 14 januari, 18 februari, 11 en 25 maart, 13 en 30 mei, 10 juni, 4 juli, 26 augustus, 30 september, 4 november en 9 december 2013. Op geregelde tijdstippen vergadert het Bureau bij uitbreiding samen met de gedeputeerden.

  ambtenaar-verslaggever Martine Haegens

 • Bestuur 9

  naam: Alici Dursunpartij: sp.adistrict: Gent

  Allaeys CarolineN-VADeinze

  Baeyens VeerleN-VAGeraardsbergen

  Beldjoudi YasminaGroenGent

  Bauwens ChristianVlaams BelangGent

  Blommaert BartOpen VLDAalst

  Carteus PaulN-VAOudenaarde

  Dauwe JozefCD&VDendermondeGedeputeerde

  De Bal IngeGroenDendermonde

  Couckuyt EddyCD&VAalstGedeputeerde

  Charlier Anna MariaN-VASint-Niklaas

  Boels AlfredN-VAEeklo

  Bourlau StephanVlaams BelangGeraardsbergen

  Bruggeman HildeOpen VLDDendermondeGedeputeerde

  Buysse Dominiquesp.aEeklo

  De Brouwer MiaN-VAAalst

  De Buck MarcOpen VLDDeinzeVoorzitter

  De Cock Goedelesp.aDendermonde

  De Coninck PhilippeOpen VLDEeklo

  De Cuyper JoCD&VSint-Niklaas

  De Meerleer Dirksp.aAalst

  De Merlier VeraOpen VLDOudenaardeOndervoorzitter

  De Padt CarolineOpen VLDGeraardsbergen

  De Roo GeertCD&VEekloLid van het bureau

  De Sutter HildeCD&VDeinze

 • 10 Bestuur

  De Troyer Greetsp.aGeraardsbergenLid van het bureau

  De Vis HendrikN-VADeinze

  Demuyt AnnemieN-VADendermonde

  Dhondt Freijasp.aDeinze

  Diependaele BaudewijnN-VAGeraardsbergen

  Dooms ElisabetGroenGent

  Gillis RietGroenSint-Niklaas

  Herman SteveVlaams BelangAalst

  Hertog Petersp.aSint-NiklaasGedeputeerde

  Gryffroy AndriesN-VADeinzeFractievoorzitter

  Grillaert LeentjeCD&VDendermonde

  Eeman GeertOpen VLDGeraardsbergen

  Evrard OlafVlaams BelangDeinzeFractievoorzitter

  Fiers JanGroenGentFractievoorzitter

  Franck RikGroenDeinze

  Heyerick HenkCD&VDeinzeEerste ondervoorzitter

  Hutsebaut KathleenCD&VOudenaarde

  Lemaitre JeroenN-VAGent

  Leroy HugoOpen VLDDeinze

  Liebaut FilipCD&VSint-Niklaas

  Maenhout MarleenOpen VLDEeklo

  Maes LucOpen VLDSint-NiklaasFractievoorzitter

  Moens KurtN-VAEeklo

  Moens TimN-VAAalstOndervoorzitter

  Nys LiesbetN-VAGent

 • Bestuur 11

  Otte DirkOpen VLDOudenaarde

  Peleman Laurenzsp.aGeraardsbergen

  Pietrala MatthijsN-VASint-Niklaas

  Scheire EricN-VADendermonde

  Taylor KennethOpen VLDDendermonde

  Van Boven LenaVlaams BelangSint-Niklaas

  Van Duyse NicoleCD&VSint-Niklaas

  Van Meirvenne SylviaOpen VLDSint-Niklaas

  Vandenbroucke Jorissp.aGentFractievoorzitter

  Van Keymolen PhaedraCD&VGeraardsbergenLid van het bureau

  Van Gucht StefaanVlaams BelangDendermonde

  Van Caneghem KrisN-VAGent

  Van De Populiere MarleenN-VAOudenaarde

  Van de Voorde FemkeN-VASint-Niklaas

  Van Duyse JohanN-VASint-Niklaas

  Vercamer AlexanderCD&VDeinzeGedeputeerde

  Verhoeve MartineOpen VLDGentLid van het bureau

  Versnick GeertOpen VLDGentGedeputeerde

  Vervliet AnN-VADendermonde

  Verzele JoopCD&VOudenaarde

  Willems AnnickCD&VEekloFractievoorzitter

  Zenner-De Gryze GerdaCD&VGent

 • 12 Bestuur

  Deputatie Taken de deputatie bereidt de beslissingen van de provincieraad voor en voert ze achteraf uit. de deputatie treedt op als medebestuurder van de hogere overheid. Zo verleent of weigert ze in het kader van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen (VLAREM) bepaalde milieuvergunningen. Ook behandelt ze de beroepen tegen gemeentelijke beslissingen inzake milieu-, stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen

  Samenstelling en bevoegdheden

  Gouverneur (voorzitter)Jan Briers

  1ste gedeputeerde Alexander Vercamer CD&V

  Woordvoerder Communicatie en drukkerij Griffie Onthaal en logistiek

  Financieel beheer Interbestuurlijk beleid Landbouw en plattelandsbeleid Toezicht polders, gemeente en OCMW Restbevoegdheden

  2de gedeputeerde Geert Versnick Open VLD

  Buitenlandse betrekkingen en Europese projecten

  Economie en POM Ruimtelijke planning ICT en eGov Juridische aangelegenheden

  3de gedeputeerde Peter Hertog sp.a

  Mobiliteit Integraal waterbeleid Energie Onderwijs Recreatiedomeinen

 • Bestuur 13

  Vergaderingen van de deputatieDe deputatie vergaderde op donderdag in het provinciehuis.In 2013 werden 45 zittingen (41 gewone en 4 bijzondere) gehouden waarbij 7515 dossiers werden behandeld.

  De deputatie hield ook 12 zittingen Administratief Rechtscollege, waarbij 69 dossiers werden behandeld.

  4de gedeputeerde Jozef Dauwe CD&V

  Middenstand en EROV Cultuur Kunsten en Cultuurpatrimonium Erfgoed

  Archiefbeleid Erediensten en vrijzinnigencentra Milieubeleidsplanning Milieu- en natuurvergunningen Natuureducatie

  5de gedeputeerde Hilde Bruggeman Open VLD

  Personeel & Organisatieontwikkeling IKZ IDPBW Sport Ruimtelijke vergunningen Patrimonium

  6de gedeputeerde Eddy Couckuyt CD&V

  Ontwikkelingssamenwerking Toerisme Welzijn Jeugd Gezondheid Wonen

  Provinciegriffier (secretaris)Albert De Smet

 • 14 Bestuur

  BudgetOntvangstenIn het budget 2013 zijn in totaal 252,3 mln euro aan ontvangsten ingeschreven :246.6 mln euro exploitatie3.0 mln euro investeringen2.7 mln euro andere (vnl aflossingen toegestane huisvestingsleningen)

  Eigen inkomsten van het provinciebestuur (belastingen en retributies, inkomsten uit patrimonium en dienstverstrekkingen, ...) vormen het merendeel van de exploitatie-ontvangsten. Daarnaast zijn er de toegekende middelen (bv. wedde- en werkingstoelagen voor het provinciaal onderwijs, ...).

  UitgavenIn het budget 2013 zijn in totaal 265,1 mln EUR aan uitgaven ingeschreven :204.6 mln EUR exploitatie27.4 mln EUR investeringen33.1 mln EUR andere (vnl aflossingen schuld)

  Het gros van de exploitatie-uitgaven vloeit rechtstreeks terug naar de burger. Het gaat om uitgaven voor onderwijs, recreatiedomeinen, jeugd, cultuur, sport, kunsten en cultuurpatrimonium, welzijn, gezondheid, leefmilieu en natuureducatie, ontwikkelingssamenwerking, wonen, ruimtelijke ordening en stedenbouw,... De Provincie voert jaarlijks ook een omvangrijk investeringsprogramma uit, o.m. in de provinciale domeinen, de provinciale scholen en musea, fietspaden, waterbeheersing, .

  Belastingen

  Het provinciebestuur heft twee soorten belastingen: de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de algemene provinciebelasting.Voor het aanslagjaar 2013 bedraagt het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing 295.Alle gezinnen in Oost-Vlaanderen betalen een algemene provinciebelasting. In 2013 bedroeg deze 32,30 EUR per gezin. Een gelijkaardige belasting wordt gevraagd van de zelfstandigen, vrije beroepen en bedrijven.De ontvangsten uit belastingen vertegenwoordigen ruim de helft van de exploitatie-ontvangsten van het provinciebestuur.

 • Bestuur 15

  Het budget 2013 per beleidsdomein:

  Beleidsdomein Uitgaven Ontvangsten SaldoAlgemene financiering Exploitatie 5 938 409 153 416 975 147 478 566 Investeringen 40 000 0 -40 000 Andere 19 091 086 0 -19 091 086Politieke autoriteit Exploitatie 3 749 381 39 200 -3 710 181 Investeringen 41 802 0 -41 802 Andere 0 0 0Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking Exploitatie 14 125 095 1 018 286 -13 106 809 Investeringen 365 000 0 -365 000 Andere 250 000 0 -250 000Ruimte en mobiliteit Exploitatie 4 589 412 527 034 -4 062 378 Investeringen 3 384 800 800 000 -2 584 800 Andere 682 492 0 -682 492Leefmilieu Exploitatie 17 141 498 2 329 308 -14 812 190 Investeringen 2 091 058 0 -2 091 058 Andere 0 17 170 17 170Onderwijs Exploitatie 74 952 610 65 771 795 -9 180 815 Investeringen 5 265 987 750 000 -4 515 987 Andere 0 0 0Sport & recreatiedomeinen Exploitatie 18 407 780 5 066 851 -13 340 929 Investeringen 5 821 155 0 -5 821 155 Andere 792 852 0 -792 852Cultuur Exploitatie 11 923 181 1 047 118 -10 876 063 Investeringen 4 989 783 1 065 739 -3 924 044 Andere 5 736 152 0 -5 736 152Welzijn Exploitatie 9 563 404 2 923 441 -6 639 963 Investeringen 322 267 0 -322 267 Andere 2 248 185 2 498 849 250 664Ondersteuning andere besturen Exploitatie 4 008 085 928 598 -3 079 487 Investeringen 721 000 369 600 -351 400 Andere 140 000 140 000 0Interne organisatie Exploitatie 40 215 862 13 540 547 -26 675 315 Investeringen 4 396 670 25 000 -4 371 670 Andere 4 146 883 0 -4 146 883Totalen: Exploitatie 204 614 717 246 609 153 41 994 436 Investeringen 27 439 522 3 010 339 -24 429 183 Andere 33 087 650 2 656 019 -30 431 631 Budgettair resultaat boekjaar -12 866 378Gecumuleerd resultaat vorige boekjaren 85 920 454Gecumuleerd budgettair resultaat 73 054 076Bestemde gelden 43 459 104Resultaat op kasbasis 29 594 972

 • 16 hoofdstuk

 • hoofdstuk 17

  innovatiecreativiteitduurzaamheid

 • 18 hoofdstuk

  Het Botenbouwproject van de PSBUSO Spectrum in Buggenhout

  De Provinciale School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs Spectrum te Buggenhout was n van 4 Oost-Vlaamse scholen die werden gekozen voor het botenbouwproject.Het project is een initiatief van de Werkgroep Binnenvaart Vlaanderen, en wordt gesubsidieerd door de Provincie.Voor de school was het een gelegenheid om vakoverschrijdend te werken: naast de leerling-lassers kregen ook de schilders en de schrijnwerkers de kans om hun kunnen te tonen.Het project paste ook in de gewoonte van de school om met de laatstejaarsleerlingen aan concrete, blijvende zaken te werken. Dit stimuleerde en motiveerde de leerlingen meer dan losse dingen te vervaardigen.De boot die werd gebouwd is een Lelievlet. Het is een roeiboot voor acht personen, waarmee ook gezeild kan worden.Met dergelijke initiatieven hoopt de werkgroep de tewerkstellingskansen van leerlingen in de zeevaart (haven, scheepsbouw en dergelijke) te verhogen.

 • hoofdstuk 19

  Energiezuinige voertuigen in een groen kader

  Bij de aankoop van voertuigen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met aspecten van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. In 2013 werden voor de cel Logistiek van het provinciaal domein Puyenbroeck twee elektrische voertuigen van het merk Goupil aangekocht. Deze voertuigen maken gebruik van accus die met groene stroom opgeladen worden. Ze worden ingezet door de klusjesdienst en bij infrastructuurwerken.Deze elektrische voertuigen passen uitstekend in het natuurlijke kader van het provinciaal domein Puyenbroeck. Ze zijn immers stil, traag en hebben geen uitstoot van schadelijke gassen. Ze worden dagelijks overal ingezet en promoten hierdoor op een opvallende wijze duurzame voertuigen.

  Gedurende het volledige seizoen werd de Soios zonnetrein, de Sunshuttle, als toeristisch treintje in het provinciaal domein Puyenbroeck ingezet. Hiermee was het provinciaal domein Puyenbroeck de eerste die een dergelijk voertuig in gebruik had.Dit treintje, dat doorheen het hele park rijdt, bestaat uit een trekker met 2 aanhangers en heeft een capaciteit van 44 personen.De Soios zonnetrein rijdt op elektriciteit die zowel van het groene stroomnet als van de zonnepanelen die op het dak van het treintje liggen afkomstig is. Zo kunnen de bezoekers zich op een milieuvriendelijke manier verplaatsen.Een actieradius van 120 km per dag volstaat ruim voor alle treinritten. Het verbruik aan groene energie over het hele jaar bedroeg 3500 Kwh, wat overeenkomt met het jaarverbruik van een gemiddeld gezin.

  Renovatie buitenzwembaden Puyenbroeck

  In februari startte het provinciebestuur met de renovatie van de buitenbaden in Puyenbroeck. Voor de zomer werd de kuip van het 50m-bad vernieuwd. De technische installaties werden van het oude naar het nieuwe zwembad verhuisd en aangepast. Men installeerde een rolgordijn op het 50m-bad.Het nieuwe peuterbad met speelelementen voor de allerkleinsten en de glijbaan in het instructiebad waren in de prachtige zomer van 2013 meteen een succes!In oktober 2013 startte het provinciebestuur met de afbraak van het oude zwembad. Deze vlakte wordt in eerste instantie ligweide ter compensatie voor de ruimte die werd ingenomen door het nieuwe zwembad. In een latere fase worden hier enkele sportvelden voorzien.

 • 20 Innovatie creativiteit duurzaamheid

  Milieuvriendelijke onkruidbestrijding in Puyenbroeck

  Niet alleen in het kader van de regelgeving met betrekking tot pesticiden- en herbicidenreductie, maar ook uit algemeen milieuoogpunt, gebruikt het provinciaal domein Puyenbroeck reeds geruime tijd alternatieve onkruidbestrijdingsmethodes.In 2013 werd voor het eerst een thermische stoomonkruidbestrijder ingezet. Deze machine combineert een milieuvriendelijke onkruidbestrijder met een hogedrukreiniger. Met een vijftal beurten per jaar blijft een terrein onkruidvrij. Hierdoor heeft deze onkruidbestrijder, die met 140C hete stoom werkt, een beter rendement dan onkruidbranders en een hogere effectiviteit. Per uur kan gemiddeld een oppervlak van 100 m onkruidvrij gemaakt worden. Bovendien is de hogedrukfunctie zeer nuttig voor het reinigen van divers parkmeubilair.Onkruidbestrijding via hete stoom of water is gebaseerd op de celvernietiging van onkruid waardoor zelfs hardnekkig straatgras kan verwijderd worden.De efficintie van deze thermische stoomonkruidbestrijder heeft de aandacht getrokken van andere openbare diensten en zal wellicht ook daar navolging vinden.

  Domein vol activiteitenPuyenbroeck

  Het provinciaal domein Puyenbroeck organiseerde in 2013 tal van evenementen.Traditiegetrouw werd het seizoen ingezet met het paaseierenfeest. Ondanks het frisse weer op paaszaterdag kwamen toch 2 204 bezoekers naar dit gratis evenement. Op woensdagen in de paas- en zomervakantie op woensdagen genoten 2 425 kinderen van gratis theater en animatie op hun maat.In het voor- en najaar richtte het domein ook shownamiddagen in die vooral gesmaakt werden door senioren, rusthuizen en groepen maar waar ook veel individuen op af kwamen. In totaal mocht Puyenbroeck maar liefst 3 756 muziekliefhebbers verwelkomen.

  Popeiland, het popfestival met massas randanimatie voor kinderen van 6 tot 14 jaar, kreeg bijna 10 000 bezoekers over de vloer!Het hoogseizoen werd feestelijk geopend met een optreden in openlucht met o.m. de Romeos. Helaas zat het weer die dag niet mee, waardoor het bezoekersaantal beperkt bleef. De zomer werd afgesloten met een stemmig en sfeervol concert van Guido Belcanto in de evenemententent.Het populaire evenement Halloween werd helaas in laatste instantie afgelast om veiligheidsredenen door het aangekondigde stormweer.

 • Innovatie creativiteit duurzaamheid 21

  20 jaar Oost-Vlaamse Sporttrofeen2013 Een jubileum jaar!

  De Provincie Oost-Vlaanderen organiseerde in 1993 haar eerste Sportgala in het I.C.C. in Gent.Wijlen gedeputeerde Roger Koolbrant nam samen met de provinciale sportraad het initiatief om de gemeentelijke sportlaureaten te lauweren op provinciaal vlak. De huldiging werd omkaderd door muziek, dans, acrobatie en sportieve acts. Louis De Pelsmaeker nam de presentatie voor zijn rekening en Frank Van Laecke legde zich toe op de regie.Het Sportgala werd door zijn fantastische formule ht jaarlijks moment om de sportlaureaten uit Oost-Vlaanderen te huldigen en de laureaten van de Oost-Vlaamse Sporttrofeen bekend te maken.

  Tijdens de feestelijke editie op vrijdag 16 maart werden volgende laureaten bekroond:Oost-Vlaamse Sporttrofee: Evi Van Acker (Zeilen)Oost-Vlaamse Trofee voor Sportverdienste: Aagje Vanwalleghem (turnen)Oost-Vlaamse Sporttrofee voor beloften: Laure De Pryck (acrobatische gymnastiek)Deze laureaten kregen ook de Publieksprijzen uit handen van TV Oost, AVS en Radio 2 Oost-Vlaanderen.

  20 jaar Sportgala, een mooi spektakelGedurende 20 jaar werd de uitreiking van de Sporttrofeen omkaderd door schitterende optredens.Dit jaar gaf Gunther Neefs een gesmaakt optreden. Het spektakelgedeelte werd verzorgd door de Recrean Skippers (ropeskipping), Juliana Bicycle (kunstwielrijden) en SolAir (luchtacrobatie).

 • 22 Innovatie creativiteit duurzaamheid

  Vijf tentoonstellingen in het Caermersklooster

  Harold Van De PerreDeze overzichtstentoonstelling kenmerkte zich door een grote verscheidenheid: krachtige tekeningen op grote formaten, diffuse tedere aquarellen, kleurrijke pastels die olieverven aankondigen en monumentale glasraamcreaties waarin Van De Perre op zoek gaat naar een rijke, persoonlijke glasraamtaal. Daarnaast kwam Van De Perre in het voetlicht als leraar, pedagoog en auteur van kunstboeken en internationaal bekroonde kunstfilms over het universele driespan Van Eyck/ Bruegel/ Rubens.

  Andr Van Schuylenbergh Deze kunstenaar uit Aalst werd bekend door zijn specifieke lijnvoering in de vormgeving van het vrouwelijk silhouet, het gevolg van een verregaande stilering van een ongenaakbare vrouwenkop. Een voorliefde voor etnische kunst en grootmeesters als Picasso, Mir, Salom, Hockney, Warhol en Basquiat benvloedt hem resoluut in de evolutie van zijn oeuvre. Andr Van Schuylenbergh is ook een gedreven snuisteraar, designfreak en collectioneur. Zijn hallucinante verzameling keramiek van Picasso, Somville, Sottsass, de gebroeders Vandeweghe, Lampecco, Portanier en vele anderen werd bij hoge uitzondering getoond in het Caermersklooster, samen met zijn unieke collectie Pieter De Bruynemeubelen.

  Goran DjurovicDe Servische schilder zet met zijn formaten en olieverf op paneel een oude schilderstraditie voort. Ook zijn techniek doet vaak denken aan die van oude meesters als Vermeer en Rembrandt. Maar de beelden van Djurovic zijn wel degelijk van nu. De wereld die hij oproept, is vervuld van leegheid en raadsels. Het motief van groepen mensen komt vaak terug: mensen die staren naar een leeg filmscherm, mensen die met de rug naar elkaar toegekeerd zitten te chatten Zijn leefwereld is er een die tragikomisch en melancholisch kleurt. Daarbij is de schilder creator n manipulator; hij is de baas, hij is god.

  Martin ScorseseSamen met Film Fest Gent bracht het Caermersklooster een hulde aan een van de aller-grootste Amerikaanse regisseurs. Taxi Driver, Raging Bull, Goodfellas, Shutter Island, The Departed en Hugo; de titels van Scorseses immense filmografie spreken voor zich en roepen een unieke wereld en filmstijl op die iedereen vanaf het eerste beeld herkent. Een wereld die barst van het geweld, maar ook ruimte schept voor loutering, een wereld vol schuld en boete, intens verbeeld door een expressionist met de camera.

  Het Lam Gods ont(k)leed!De fascinerende tentoonstelling Het Lam Gods ont(k)leed! vormt een constante in het tentoon stellingsaanbod van het Caermersklooster en loopt tot het einde van de restauratie in 2017. Ze vertelt over de geschiedenis, de paneelopbouw, de iconografie en de onderzoeken van dit meesterwerk. Interviews met de restaurateurs informeren over de stand van zaken en er is een webcamverbinding met het MSK. Daarnaast brengen wisselende expos telkens een bijzonder aspect voor het voetlicht. Zo liep in de eerste helft van 2013 Waarheen met het Lam Gods en volgde vanaf 28 juni Wat vertelt het Lam Gods.

 • Innovatie creativiteit duurzaamheid 23

  #collectievissenin monumenten

  Op zaterdag 12 oktober 2013 opende de tentoonstelling #collectievissen in monumenten in het Provinciaal Erfgoedcentrum in Ename.

  #collectievissen in monumenten nam een duik in het verleden en vertelde 12 verhalen van historische gebouwen waar de tijd is blijven stilstaan, waar een andere bestemming aan gegeven is of waar helemaal geen spoor meer van terug te vinden is. Aanknopingspunten waren fragmenten en voorwerpen die opgevist zijn uit de depots van musea, archieven, bibliotheken of kerken en die de bezoeker doorgaans niet te zien krijgt.

  #collectievissen is een tentoonstellingsreeks die verborgen erfgoed uit depots opvist. De naam is afkomstig van een spel op twitter. Het thema monumenten sloot aan bij de 25ste verjaardag van de Open Monumentendag in 2013. In het Provinciaal erfgoedcentrum liep op hetzelfde moment de tentoonstelling 25 jaar Open Monumentendag in Oost-Vlaanderen.

 • 24 Innovatie creativiteit duurzaamheid

  De Doodendraadeen intrigerend hoofdstuk uit de geschiedenis van de Groote Oorlog

  In het late voorjaar van 1915 bouwden de Duitsers langs de Nederlands-Belgische grens een elektrische draadversperring. Exfiltratie naar het neutrale Nederland, maar ook het verhinderen van spionage lagen daarvan aan de grondslag. Vindingrijk als de grensbewoners waren, trachtten ze creatief met die grensversperring om te gaan. Dat liep soms verkeerd af, want met elektriciteit was de bevolking nog helemaal niet vertrouwd.

  De publicatie, in de reeks Kleine Cultuurgidsen van de dienst erfgoed, belicht de diverse aspecten van de Doodendraad, zoals de versperring in de volksmond werd genoemd. Waarom kwam zij er, waar liep zij, hoe zag ze er uit, hoe werd zij bewaakt, hoeveel spanning zat er op de draden, van waar kwam de elektriciteit, werd smokkel echt verhinderd of kon de draad alsnog gepasseerd worden, wat gebeurde er als iemand in aanraking kwam met de draad

  Em. Prof.dr. Alex Vanneste (Universiteit Antwerpen) heeft zich al jarenlang in dit onderwerp verdiept. De resultaten van zijn onderzoek, in archieven en te velde, zijn in deze publicatie verzameld, waarbij vooral de grens tussen Oost- en Zeeuws-Vlaanderen wordt belicht.

  Te midden van de vele herdenkingen naar aanleiding van 100 jaar WO I is dit boek een gesmaakte regionaal gekleurde bijdrage die stilaan aan zijn derde druk toe is. Het werd mee gelanceerd via een reizende tentoonstelling over hetzelfde onderwerp die vanaf eind 2013 en zeker tot en met 2015 toert in de Oost-Vlaamse bibliotheken. Comeet (Cultuuroverleg Meetjesland) was partner in dit project, mede in het kader van een Europees project voor plattelandsontwikkeling. Het concept van de tentoonstelling is ondertussen overgenomen door andere provincies.

 • Innovatie creativiteit duurzaamheid 25

  Experimentele archeologie op zijn bestblazen van Romeins en middeleeuws glas in Velzeke

  Naar aanleiding van de tentoonstelling Fragiel! Glazen kostbaarheden uit het Romeinse Rijk werd in het najaar van 2008 op het archeologisch park van het pam Velzeke een unieke reconstructie gebouwd van een Romeinse glasoven.

  Bedoeling was deze oven niet alleen te gebruiken voor demonstratie op publieks-momenten maar evenzeer om experimenten uit te voeren met betrekking tot het blazen van glas.

  In 2013 werd de oven opnieuw aangestookt ter gelegenheid van het Open Monumentenweekend. Het pam Velzeke kon andermaal enkele van de beste internationale glasblazers uitnodigen om hun kunnen aan het brede publiek te tonen, onder meer Bill Gudenrath van het Corning Museum of Glass in New York en de Engelsen Mark Taylor en David Hill.In het kader van het project werd eveneens een Glasdag georganiseerd, specifiek voor specialisten. Dat het Velzeke Furnace Project ondertussen internationale faam geniet bleek uit de aanwezigheid van teams uit Itali, Frankrijk en zelfs Japan.

  Naast het blazen van replicas van Romeins glas waagden de glasblazers zich ook aan technisch bijzonder moeilijke vormen zoals Venetiaans glas. Het blazen en samenstellen van een drakenbeker was een van de vele hoogtepunten.

  Dit project van het pam Velzeke blijft, met de bouw van de eerste houtgestookte glasoven op het continent, een publiekstrekker. De verdere uitbouw van het archeologisch park zal in de toekomst meer van deze initiatieven toelaten.

 • 26 Innovatie creativiteit duurzaamheid

  DEPOTWIJZER.bede digitale depotconsulent

  Op vrijdag 8 november 2013 lanceerden de vijf Provincies en de Vlaamse Gemeenschaps-commissie de website DEPOTWIJZER.be. Dit gebeurde in Leuven in aanwezigheid van 160 erfgoedzorgers uit heel Vlaanderen, zowel professionele depotbeheerders als enthousiaste vrijwilligers. Op de website DEPOTWIJZER.be vinden zij voortaan een leiddraad om hun erfgoed in depots duurzaam te bewaren voor de toekomst.

  En van de kerntaken van de Provincies is het erfgoeddepotbeleid. Het aanbieden van deze website past dan ook volledig binnen deze opdracht. Veel musea en erfgoedbeheerders kampen achter de schermen met plaatsgebrek of minder goed ingerichte depotruimtes om de uitgebreide collecties te bewaren. Wat het publiek te zien krijgt is vaak slechts een topje van de ijsberg.

  Bovendien is niet overal de knowhow, het materiaal en de apparatuur beschikbaar om een goede bewaring van het erfgoed te garanderen. Om erfgoedbeheerders bij te staan in hun zorg voor erfgoed geven de provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

  advies over de inrichting en werking van depots, stellen ze verpakkingsmaterialen, apparaten en zelfs depotruimte ter beschikking, faciliteren ze digitale registratie en stimuleren ze expertise-uitwisseling.

  Met de website DEPOTWIJZER.be is er nu dus ook een digitale depotconsulent beschik baar, 24 uur op 24. Voortaan worden we met zn allen beslist een heel stuk depot-wijzer.

 • Innovatie creativiteit duurzaamheid 27

  WO II in Ename: het leven in een kamp

  Terwijl her en der de herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog in 2013 op gang kwamen, kon je je in Ename van 3 tot 5 mei onderdompelen in de Tweede Wereldoorlog. Plaats van het gebeuren was de archeologische abdijsite. Jeeps, vrachtwagens, tanks, kanonnen, amfibievoertuigen, rupsvoertuigen, tenten, een legerkeuken, rodekruisposten: je kon het allemaal ervaren in Ename.

  Het ganse gebeuren was het resultaat van samenwerking tussen het pam Ename, dat bekend staat voor het in beeld brengen van de lokale geschiedenis, en ww2 battle wheels. Deze organisatie is gegroeid uit de herdenking van de crash van een bommenwerper boven Oudenaarde, een initiatief van de inmiddels overleden Romain Bral. De re-enacters willen de jeugd er met hun optreden aan herinneren hoe een soldaat leefde in een kampement tijdens de oorlog. Naast de indrukwekkende demonstraties van kanonnen, tanks en amfibievoertuigen, konden de bezoekers tussen de tenten wandelen en vragen stellen aan de leden van ww2 battle wheels.

  Meuleken t Dal in een nieuw kleed

  In 2013 veranderde de provinciale windmolen Meuleken t Dal in Zingem van kleur. De houten molen was namelijk dringend toe aan een opfrissing. Normaal wordt in dat geval gekozen voor een herstelling waar nodig en een nieuwe verflaag. Maar omdat de molen sterk onderhevig is aan alle mogelijke, extreme natuurelementen, brengt alleen solvent gedragen verf hiertegen soelaas. Succes enigszins gewaarborgd, maar alles behalve milieuvriendelijk.

  Daarom bewandelt Mola nieuwe wegen. De molen werd geheel in zijn blootje gezet en kreeg vervolgens een kleed in lariks of lork aangemeten, met het vooruitzicht om nooit meer geschilderd te worden. Deze relatief goedkope houtsoort heeft de kwaliteit nogal goed het natuurgeweld te ondergaan en geeft zichzelf onder invloed van de zon een grijze teint. De Zingemnaren keken dus wel op wanneer de stellingen werden verwijderd en Meuleken t Dal zijn vertrouwd diepdonkerbruin kleurtje ingewisseld had.

  Als de verwachtingen van Mola en de dienst Patrimonium uitkomen, is dit goed nieuws voor alle staakmolens in het Vlaamse land. Een goed beheerde windmolen vraagt immers gemiddeld om de tien jaar een (dure !) volledige verfbehandeling en die kosten zullen nu ten goede kunnen komen aan ander noodzakelijk onderhoud.Voor de vernieuwing van de bedekking van de kap en de windweeg experimenteerde Mola dan weer met de aloude, maar sinds enkele decennia verlaten methode van in lijnolie en terpentijn gekookte eiken leien: duurder dan de huidige behandeling met autoclaaf, maar naar verwachting veel duurzamer! Ook hier zal moeten blijken dat de oude methode wel degelijk degelijk is.

  Kortom: Mola en de molens van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen fungeren dus ook als onderzoeks- en proefcentrum voor molenerfgoed. De resultaten mogen gezien worden!

 • 28 Innovatie creativiteit duurzaamheid

  Sander Buyck

  Oost-Vlaams talent bekroondHet jaarlijks uitreiken van cultuurprijzen is voor de Provincie de uitgelezen manier om innovatie, creatie en onderzoek te stimuleren. Er werden zeven laureaten bekroond die elk in hun artistiek of wetenschappelijk domein werk van betekenis hebben gerealiseerd.

  In het literaire genre kaapte Marc Reugebrink met Het geluk van de kunst de prijs weg voor essay en monografie. Zijn essaybundel is geschreven in een weergaloze stijl en zet een bijna verloren cultuurideaal op het voorplan. De prijs voor proza ging naar Christophe Van Gerrewey voor zijn debuutroman Op de hoogte. Dit werk met grote maturiteit is in een zingend Nederlands geschreven als een interessante mix van brief, verhaal en essay. Fotograaf Sander Buyck kreeg de prijs voor beeldende kunst en Filip Rath was laureaat van de prijs voor nieuwe muziek voor zijn compositie Avec diamants extrmes, die imponeerde door muzikale dramatiek, verfijning en uitpuring.

  Wim Depuydt ontving de prijs voor architectuur voor de verbouwing en herbestemming van een school tot woonerf langs de Dendermondsesteenweg in Gent. Dit project is een schitterend voorbeeld van een nieuwe bestemming voor verlaten patrimonium in een stedelijke context. In het historische genre werd de prijs voor geschiedenis toegekend aan Geraldine Reymenants voor de studie Marie Elisabeth Belpaire: gender en macht in het literaire veld, 19001940. Dit toegankelijk geschreven en goed opgebouwde werk werd geloofd voor de wetenschappelijke kwaliteit. Samenlevingsopbouw Gent ging aan de haal met prijs voor sociaal-cultureel volwassenenwerk voor het project De torekes.

  Er werd ook een prijs uitgeschreven voor volkskunde. Marcel De Cleene en JeanPierre De Keersmaeker kregen een bijzondere vermelding voor hun Compendium van dieren als dragers van cultuur.

 • Innovatie creativiteit duurzaamheid 29

  Ook de verzendingsdienst gaat elektrisch!eerste ingebruikname van een BEV in het Provinciehuis

  In 2010 en 2011 werd voor het Provinciaal Instituut Heynsdaele en Puyenbroeck een eerste elektrisch wagentje aangekocht. In augustus 2012 werd, als eerste in Belgi, een elektrische trein in gebruik genomen op het domein Puyenbroeck.In 2012 en 2013 volgden dan verschillende elektrische wagentjes in het domein.

  Deze trend werd in 2013 verder doorgezet door het opnemen van een eerste volwaardig batterij-aangedreven elektrisch voertuig (kortweg BEV) in het wagenpark van de verzendingsdienst (Logistiek Departement). Hiermee werd de groene trend van de Provincie verder doorgetrokken na het gebruiken, produceren en promoten van groene energie.

  Doorslaggevende argumenten voor het inschakelen van een BEV zijn vooral milieu-aspecten (brandstof, uitstoot, groene stroom, geluid, ), maar ook het op termijn economisch voordeel (onderhoud, brandstof, subsidie, ). Ondanks de hogere initile aankoopprijs van een dergelijke wagen (tussen de 25 en 30.000 euro) kon een deel daarvan (zon 10 15.000 euro) worden teruggewonnen via subsidies : oorspronkelijk via de Samenwerkingsovereenkomst en recenter via het EVA-platform (Elektrische voertuigen in actie), middelen van de Vlaamse overheid en in samenwerking met Eandis. De onderhoudskosten voor een dergelijk wagentje liggen een stuk lager, wegens minder bewegende delen en dus minder slijtage. Ook de kostprijs voor de fossiele brandstoffen vervalt en de kost voor groene stroom is beduidend lager.

  De ervaring met het huidige arsenaal aan elektrisch aangedreven voertuigen, leert ons dat deze hun nut vooral bewijzen op de grotere domeinen en bij logistieke ondersteuning. We denken daarbij vooral aan de groendienst, kleine transporten en verdelingen op de eigen domeinen, maar ook zeker voor de stadsronde van de post en andere verzendingen. De Kangoo heeft een actieradius van om en bij de 100km en heeft een 8-tal uur nodig om de batterij 100% op te laden. De verzendingsdienst is alvast overtuigd van het gemak en is positief over het gebruik van deze wagen.

 • 30 Innovatie creativiteit duurzaamheid

  Provincie promoot korte keten op Jaarmarkt Sint-Lievenshoutem

  Op 11 & 12 november 2013 vond de winterjaarmarkt in Sint-Lievens-Houtem plaats. Tienduizenden bezoekers zakten van ver buiten Oost-Vlaanderen af om vee te keuren en te kopen, om van de volkse kermissfeer te genieten, om te eten en te drinken en om zielsverwanten te ontmoeten. Nergens in Vlaanderen is de grootsheid van de jaarmarkt nog zo levendig en prominent aanwezig als in Sint-Lievens-Houtem.

  Dit jaar was er geen verre buitenlandse regio te gast. Het werd dichter bij huis gezocht. De Vlaamse Ardennen was gastregio op de jaarmarkt. Vele lokale producenten lieten de bezoekers kennismaken met hun producten.

  Ook de Provincie Oost-Vlaanderen was aanwezig op deze grote winterjaarmarkt. Op de stand van de Provincie kon men kennismaken met tal van Oost-Vlaamse initiatieven: provinciale proefcentra, muisje Pierlepein, plattelandsprojecten, de azalea ... Oost-Vlaanderen is de sierteeltprovincie bij uitstek en de Gentse azalea sleepte als eerste sierteeltproduct een Europese erkenning voor streekproduct in de wacht.

  Provincie Oost-Vlaanderen promootte tevens de korte keten & bracht de Oost-Vlaamse fairtrade-gemeenten in kaart.

  Gedeputeerde Alexander Vercamer lanceerde tijdens de jaarmarkt de nieuwe website van het Vlaams Centrum voor agro- en visserijmarketing (VLAM), rechtvanbijdeboer.be, samen met Schoonste boerin van Vlaanderen Cindy Declerq.

  V.U. Pe

  ter Her

  tog,

  ged

  eput

  eerd

  e, p

  /a G

  ouve

  rnem

  ents

  traa

  t 1,

  900

  0 Gen

  t

  Schrijf je vrijblijvend in tot en met 4 december 2013 viawww.samengaanwegroener.be

  De provincie Oost-Vlaanderen biedt jou de kans om deel te nemen aan een groepsaankoop van

  100 % groene stroom en aardgas.Bespaar op je energiefactuur en zorg mee voor een beter leefmilieu.

  Kies voor 100% groene stroom via groepsaankoop!Samen op weg naar goedkopere groene energie.

  Meer informatie Gratis infolijn: 0800 76 101 (werkdagen van 9 tot 17 uur / maandag tot 20 uur) [email protected]

  3 eeditie

 • Innovatie creativiteit duurzaamheid 31

  100% groene stroomderde succesvolle groepsaankoop

  De Provincie Oost-Vlaanderen nam in 2013 opnieuw het initiatief om een groepsaankoop te organiseren van 100% groene stroom. De bedoeling van de groepsaankoop is enerzijds groene energie meer bekend te maken en zo een steentje bij te dragen tot een beter milieu. Anderzijds betekent zon groepsaankoop ook een goedkopere factuur. De groepsaankoop stond ook open voor bedrijven en zelfstandigen.

  Alle gemeenten maakten de campagne bekend bij de bevolking en richtten ook een loket in voor de burger. Mensen die geen internet hadden, of waarbij het om een of andere reden niet lukte, werden op die manier niet uitgesloten. De campagne werd heel goed onthaald bij de gemeenten. De Provincie voorzag het nodige materiaal zodat de gemeenten lokaal campagne konden voeren.

  Het werd een succes: meer dan 40 000 mensen schreven zich vrijblijvend in voor de actie. Uiteindelijk beslisten 34 % van de deelnemers om op het aanbod van de winnende energieleveranciers in te gaan. Er werd ook opnieuw een groepsaankoop voor bedrijven en zelfstandigen georganiseerd. Hiervoor telde de Provincie 1 277 deelnemers.Met de groepsaankoop is 52 829 000 kWh verzekerd van een jaar lang groene stroom. Goed voor het milieu dus, maar ook voor het budget. Alle deelnemers samen bespaarden meer dan 2 miljoen euro. Een gezin bespaart gemiddeld 146 EUR. Een bedrijf bespaart gemiddeld 287 euro.

  V.U. Pe

  ter Her

  tog,

  ged

  eput

  eerd

  e, p

  /a G

  ouve

  rnem

  ents

  traa

  t 1,

  900

  0 Gen

  t

  Schrijf je vrijblijvend in tot en met 4 december 2013 viawww.samengaanwegroener.be

  De provincie Oost-Vlaanderen biedt jou de kans om deel te nemen aan een groepsaankoop van

  100 % groene stroom en aardgas.Bespaar op je energiefactuur en zorg mee voor een beter leefmilieu.

  Kies voor 100% groene stroom via groepsaankoop!Samen op weg naar goedkopere groene energie.

  Meer informatie Gratis infolijn: 0800 76 101 (werkdagen van 9 tot 17 uur / maandag tot 20 uur) [email protected]

  3 eeditie

 • 32 Innovatie creativiteit duurzaamheid

  Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen adviseert

  Via het Oost-Vlaamse Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen bundelen negen partners uit verschillende sectoren (milieu, bouw, sociaal) hun krachten om samen duurzaam wonen en bouwen op de kaart te zetten.

  In 2013 werden door het Steunpunt diverse initiatieven genomen. Zo konden genteresseerde (ver)bouwers deelnemen aan een bouwteamcursus of n van de drie workshops Muts voor je huis waarbij op een niet gesoleerde zolder de aandachtspunten om goed te isoleren wer-den getoond. Er werd een studiedag Communicatie in Actie toolkit energie en kansengroe-pen georganiseerd. De opleidingenreeks Duurzame overheidsgebouwen bood een sessie aan over Waterbewust bouwen en Energieneutraal (ver)bouwen. Verschillende gemeente-lijke bouwprojecten werden door het Steunpunt geadviseerd. In Oost-Vlaanderen werd in dit projectjaar sterk ingezet op het bouwadvies voor particulieren. De campagne Uw droomhuis? Begin met bouwadvies werd na een intensieve voorbereiding gelanceerd op 10 september 2013. Hiervoor werden verschillende nieuwe communicatiemiddelen aangemaakt. Om deze campagne lokaal te verankeren werd er samengewerkt met de Oost-Vlaamse gemeenten/ste-den. 48 gemeenten zetten zich mee in. Er werden 700 uren bouwadvies gegeven. Het Steun-punt was opnieuw prominent aanwezig tijdens het Bouw- en Immosalon in oktober in Gent. Een attractieve stand kon heel wat bezoekers overtuigen om zich beter te informeren over duurzaam wonen en bouwen of om in te gaan op het gratis aanbod bouwadvies. In december organiseerde het Steunpunt i.s.m. bbl en stad Gent een ecobouwers office. Ook werd gestart met thermografisch onderzoek bij woningen door middel van warmtescans.

  Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen krijgt steun van de Vlaamse Overheid.

  Praktisch

  Datumdonderdag 14 fe

  bruari 2014, van 9 tot 16 uur

  PlaatsSport- en recrea

  tiecentrum Rozebroeken, Victor

  Braeckman-

  laan 180 - 9040 Sint-Amandsbe

  rg

  Prijs78 euro, inclusie

  f broodjeslunch

  Steden/gemeenten die het Milie

  ucontract met het

  provinciebestuur afsloten, krijge

  n 50% korting.

  Inschrijven

  Online tot 7 februari via www.ob

  ac.be. Het aantal deelne-

  mers is beperkt tot 25. Voorrang

  wordt gegeven aan Oost-

  Vlaamse steden en gemeenten.

  Meer info

  Oost-Vlaamse Bestuursacademi

  e, Isabelle Van Gotha,

  tel. 09 267 82 17, [email protected]

  anderen.be

  Gent14 februari 2013

  waterbewust bouwen

  duurzameoverheidsgebouwen

  Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwe

  n

  Deze opleiding maakt deel uit v

  an de reeks opleidingen

  Duurzame overheidsgebouwen

  van het Steunpunt Duur-

  zaam Wonen en Bouwen Oost-V

  laanderen.

  Meer info over de activiteiten va

  n het Steunpunt en gratis

  advies voor gemeentelijke bouw

  projecten vind je op

  www.oost-vlaanderen.be/dubo

  (aanbod voor gemeenten).

  Het Steunpunt Duurzaam Wonen

  en Bouwen is een initiatief van

  de provincie

  Oost-Vlaanderen, Confederatie

  Bouw Oost-Vlaanderen, Bouwun

  ie Oost-

  Vlaanderen, NAV, Eandis, Bond

  Beter Leefmilieu, Samenlevings

  opbouw

  Oost-Vlaanderen, Woonwijzer M

  eetjesland en Erov, in samenwe

  rking met

  MilieuAdviesWinkel en met steu

  n van de Vlaamse Overheid.

  V.u.

  : Joz

  ef D

  auw

  e, g

  edep

  utee

  rde,

  p.a

  . Gou

  vern

  emen

  tstr

  aat 1

  , 900

  0 G

  ent

  Een initiatief van het Steunpunt Duurzaam

  Wonen en Bouwen Oost-Vlaanderen

  en de Oost-Vlaamse Bestuursacademie

  duurzaamwonen bouw

  en&

 • Innovatie creativiteit duurzaamheid 33

  Gestroomlijnd landschap realiseert natuurverbindingen

  Het behouden van biodiversiteit en het verminderen van overstromingsrisicos zijn actuele uitdagingen. Beide gaan hand in hand in het project Gestroomlijnd Landschap. Hier wordt werk gemaakt van de versterking van natuurverbindingen, een betere waterhuishouding en de herwaardering van waterlopen in het landschap. Met een mix van provinciale initiatieven en stimulerend beleid, gebundeld vanuit verschillende provinciale beleidsdomeinen, worden acties op maat uitgewerkt in 4 projectgebieden. De inzet van Regionale Landschappen en Bosgroepen biedt daarbij een grote meerwaarde. 2013 was het tweede realisatiejaar in de gebieden Splenterbeek-Ede (Meetjesland, Maldegem en Knesselare), Maarkebeek (Vlaamse Ardennen, Maarkedal en omgeving) en Maanbeek-Laresloot (Schelde-Durme, Laarne, Wet-teren en Destelbergen).

  Belangrijke mijlpalen in 2013 waren: in het gebied Splenterbeek-Ede werd in 2013 verder ingezet op de kleine landschapselementen en het herstel van het dambordvormig drevenpatroon. Dit is typerend voor de omgeving van Drongengoed en Maldegemveld. In totaal gaat het om 369 (dreef)bomen, 14 fruitbomen, houtkanten op 3 locaties en 4 poelen;

  in het projectgebied Maarkebeek werden in 2013 op 16 locaties vooral hoogstamboomgaarden, hagen en houtkanten aangeplant. In de loop van het jaar werd de focus voor het actief promoten van kleine landschapselementen verschoven van de vallei van de Pauwelsbeek naar de bovenloop van de Maarkebeek en de zijbeken Krombeek en Steenbeek. In totaal werden volgende aanplantingen gerealiseerd: 360 m en 1460 m houtkant, 74 hoogstammige fruitbomen, 34 hoogstammige bomen, 80 knotbomen en 749 m haag;

  in het gebied Maanbeek-Laresloot werd in 2013 gewerkt aan het herstel van historische sloten. Via de contacten met lokale landbouwers kon 2 km sloot hersteld worden. Daarnaast werden ook de historische walgracht Schalieveldhoeve en een vroegere vlasrootput hersteld. Via slibruiming werd de waterkolom terug open gemaakt en kregen de typische fauna en flora van stilstaande, voedselrijke wateren opnieuw kansen.

  Voor het vierde projectgebied Molenbeek-Graadbeek (gekaderd in het project Landschap van Erembald tot Kravaalbos, Aalst en omgeving) werd in 2013 ook een gezamenlijk uitvoerings-programma opgemaakt om in 2014 van start te gaan met de realisaties.

 • 34 Innovatie creativiteit duurzaamheid

  Een provincie met energiepotentieelOok in 2013 werkte Oost-Vlaanderen Energie-landschap energiek verder. Waarover gaat dat nu weer allemaal? Wel, de Provincie Oost-Vlaanderen werkt zeer actief aan de realisatie van haar windpotentieel. De Provincie heeft er resoluut voor gekozen om de inplanting ruimtelijk aan te sturen. Dat betekent dat, in tegenstelling tot nu, via ruimtelijke uitvoeringsplannen bepaald wordt waar windturbines kunnen komen en ook waar absoluut niet. Voor de twee grote zones Eeklo-Maldegem en E40 is druk aan die plannen verder gewerkt.

  De Provincie hecht ook veel belang aan het maat schappelijk draagvlak voor de windturbine-projecten in de zones die zij afbakent. Oost-Vlaan deren Energielandschap heeft dan ook een participatie model uitgewerkt om het draagvlak in die zones te verhogen. Het model bestaat uit 2 pijlers:20% van de windturbines wordt voorbehouden voor rechtstreekse participatie van de lokale gemeen schap (zijnde burgers, bedrijven en overheden rond het windpark) en ten tweede is er een jaarlijkse bijdrage per windturbine in een fonds. Dat fonds kan door de lokale gemeenschap ingezet worden om de kwaliteit van hun omgeving te verhogen.

  Rechtstreekse participatie betekent dat om-wonenden en betrokken overheden mee eigenaar worden van de turbines en de stroom en er zo controle op krijgen maar ook op de opbrengsten die er uit voortvloeien. De turbines zullen immers in hun achtertuin draaien. We laten daarbij de burgers en gemeenten niet aan hun lot over. Turbines bouwen en uitbaten is geen kinderspel. Het vereist technische en financile kennis en kunde. Twee partners hebben zich kandidaat gesteld om net die technische know how te leveren en garant te staan om de financin rond te krijgen. Voor de lokale overheden, zeg maar de gemeenten in de eerste plaats, is dat het Vlaams Energiebedrijf. Voor de burgers en bedrijven is dat REScoop.

  De provincieraad heeft in 2013 beslist dat de toe-passing van dat participatiemodel een voorwaarde

 • Innovatie creativiteit duurzaamheid 35

  is voor de ontwikkeling van wind turbines in de zones Eeklo-Maldegem en E40 tussen Aalter en Aalst. Die voorwaarde moet voldaan zijn vooraleer de ruimtelijke plannen procedureel in gang kunnen gaan. In de loop van 2013 hebben niet alleen een aantal kleinere windontwikkelaars in de zones Eeklo-Maldegem en E40 een engagement naar het participatiemodel genomen maar heeft ook de grootste ontwikkelaar (goed voor de helft van de turbines) aangegeven dit te zullen doen.

  De voorwaarden zijn vervuld en de plannen zijn opgemaakt: klaar om in openbaar onderzoek te gaan.

  De uitwerking van de Provincie in de realisatie van haar windpotentieel gaat nog verder dan ruimtelijke plannen en het participatiemodel. In de ruimtelijk aangeduide zones wordt de realisatie van de windturbines ook direct en gecordineerd aangepakt. lle actoren zijn van in het begin in een intensief communicatietraject meegenomen en zullen blijvend op de hoogte gehouden worden. Bijkomend heeft de Provincie haar grondgebied grondig gescand op mogelijkheden voor hernieuwbare energie en kan ze op die manier de windturbineprojecten kaderen in een groter geheel. Een duidelijke boodschap voor iedereen. De weg naar de 100% invulling van het Oost-Vlaams hernieuwbare energiepotentieel tekent zich af.

  Om dat alles te doen heeft de Provincie overleg gepleegd, partners bij elkaar gebracht en onderhandelingen gevoerd over de grenzen van ambtenarij, politiek en priv heen. Het is een titanenwerk geweest maar het heeft gewerkt. Als eerste en enige Provincie, zelfs beleidsniveau, heeft de Provincie Oost-Vlaanderen niet alleen zicht op haar volledige windpotentieel maar is ze ook klaar om dat daadwerkelijk in te vullen. We vervullen daarin een pioniersrol, die wel degelijk navolging vindt bij de andere provincies. De Limburgse provincieraad stemde ook voor 20% rechtstreekse participatie en in andere provincies kijken ze om een hernieuwbare energiescan op te maken en de ruimtelijke analyse daar van te doen.

 • 36 Innovatie creativiteit duurzaamheid

  Waarderen van roerend religieus erfgoedeen vruchtbare ontmoeting voor kerkbesturen

  Op 24 oktober verzamelden ca. 120 deelnemers in het Pro vinciaal Erfgoedcentrum in Ename voor de ontmoetingsdag voor OostVlaamse kerkbesturen. De meeste deelnemers hadden linken met kerkbesturen (pastoors, bestuursleden, vrijwilligers) maar er waren ook vertegenwoordigers van het bisdom Gent, gemeentes, Provincie Antwerpen, monumentenwacht, het CRKC en het agentschap voor binnenlands bestuur.

  Na voordrachten over herbestemming en waardering van religieus erfgoed en een toelichting over het provinciaal depotbeleid, volgden er in de namiddag meer praktijkgerichte workshops. De workshops gingen ondermeer over behoud en beheer, inventarisering, inrichting van depots en praktijkvoorbeelden van her- en nevenbestemming.

  Tussen de sessies door en na afloop was er ruim mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en individuele vragen te stellen. Dit leidde tot 28 geregistreerde vragen, waaraan door de medewerkers van de Provincie systematisch opvolging gegeven wordt.

  De grote opkomst, de zichtbare tevredenheid van de deel nemers en de vele individuele vragen bevestigen de noodzaak om op geregelde basis ontmoetingsmomenten te organiseren rond religieus erfgoed. Dit past zowel in de jarenlange inzet van de Provincie voor de zorg voor dit erfgoed, als in de huidige decretale opdrachten tot erfgoedconsulentschap en depot werking. Tenslotte is het creren van een contactforum voor personen en organisaties rond eenzelfde actuele problematiek een belangrijke verbindende taak van de Provincie.

 • Innovatie creativiteit duurzaamheid 37

  Golf Puyenbroeck nog steeds in de lift

  BLOSO kiest elk jaar een sport van het jaar, een sporttak die ze een jaar extra in de bloemetjes zetten en in 2013 was het de beurt aan de golfsport. De actie wordt gedragen door de Vlaamse Vereniging voor Golf in samenwerking met de Vlaamse golfclubs, waaronder Golf Puyenbroeck. Het doel van de actie kwam perfect overeen met de doelstellingen van Golf Puyenbroeck, namelijk het laagdrempelig toegankelijk maken van de golfsport.

  Als voortrekker van het concept publieke golfbaan in Vlaanderen was dit een unieke kans voor Golf Puyenbroeck om te tonen hoe open we deze toegankelijkheid en bereikbaarheid voor iedereen zien. Golf Puyenbroeck doet dit nu al dagelijks via de golfschool met als enig en uniek doel om zoveel mogelijk beginnende golfers te helpen hun golfvaardigheidsbewijs te behalen. Maar daarnaast voorziet Golf Puyenbroeck voor diegenen die voor langere termijn voor de golfsport kiezen ook in een doorstroommogelijkheid naar een uitgebreid sportief aanbod georganiseerd door de sportcommissie bestaande uit vertegenwoordigers van alle doelgroepen binnen het ruime publiek.

  Met tal van acties werd de golfsport gepromoot waarbij het hoogtepunt golf in het park in het oog sprong. In samenwerking met het provinciaal domein Den Blakken in Wetteren werden de hele dag gratis golfinitiaties gegeven voor iedereen die een balletje wou slaan. Een succesformule waar ongeveer 100 kandidaat-golfers op af kwamen.

  Door alle acties heeft Golf Puyenbroeck in 2013 meer dan 5000 mensen voor de eerste maal in aanraking gebracht met de golfsport en is het abonnementenaantal met bijna 20% gestegen.

  De toekomst ziet er zeer rooskleurig uit voor Golf Puyenbroeck. In de meerjarenplanning 2019 is niet alleen het budget voorzien om de golfbaan uit te breiden tot 18 holes. In 2014 zal de golfschool worden versterkt met 3 oefenholes waarop alle kandidaat golfers hun eerste balletjes kunnen putten op mooie greens.

 • 38 Innovatie creativiteit duurzaamheid

  Ondersteuning voor mondiale vorming en activiteiten rond wereldburgerschapSinds meerdere jaren zet de Provincie in op mondiale vorming en het sensibiliseren van de Oost-Vlaming tot internationale solidariteit. Hiertoe worden verschillende instrumenten ingezet en wordt actief samengewerkt met partners als 11.11.11, de Belgische Technische Coperatie, Fairtrade campagne, de partner NGOs betrokken bij de structurele ondersteuning van 3 regios in het Zuiden, .

  Om de ondersteuning van de verschillende doelgroepen te optimaliseren en beter in te spelen op de vragen en noden van lokale besturen en actoren, werd op vraag van de doelgroepen in 2013 een denkproces opgestart voor de aanpassing van de bestaande subsidielijnen.

  Zo organiseerde de Provincie overlegrondes met vertegenwoordigers van verschillende sectoren (onderwijs, NGOs, volwassenenwerk, Noord-Zuidambtenaren, ) om een nieuw reglement te schrijven dat beter afgestemd is op de rele vragen en kan inspelen op bepaalde tendensen. Het uitgangspunt is dat zowel kleine als grote spelers gebruik kunnen maken van dit aanbod.Een extra doel in het reglement is het stimuleren van samenwerkingsverbanden en van lange termijnprocessen die kunnen leiden tot structurele veranderingen.

  In december 2013 keurde de provincieraad het nieuwe reglement goed, voor toepassing vanaf 2014. Naast de reeds vroeger bestaande ondersteuning voor het onderwijs (kleuter- en basisonderwijs) en de ondersteuning voor inleefateliers voor jongeren, werden twee nieuwe onderdelen toegevoegd:

  1. Via subsidies ter ondersteuning van lokale en bovenlokale activiteiten rond wereldburgerschap wil het provinciebestuur diverse actoren stimuleren om samen te werken rond wereldburgerschap. Ook groepen/organisaties die niet direct werkzaam en/of actief zijn in de Noord-Zuidsector worden erin betrokken. Zo ontstaat een groter draagvlak voor internationale solidariteit. Uiteindelijk moet deze samenwerking uitmonden in een mix van animatieve, informatieve en educatieve activiteiten rond diverse themas van Wereldburgerschap.

  2. Met de subsidies voor de aanmaak van educatieve producten rond wereldburgerschap wil het provinciebestuur een stimulans en ondersteuning geven aan de uitbreiding van een kwalitatief en gedifferentieerd educatief aanbod (lesmateriaal, educatieve koffers, spelmateriaal, documentaires, workshop, vormingstheater, tentoonstellingen, ) rond mondiale vorming en wereldburgerschap. Op deze manier hoopt het bestuur nog beter te kunnen bijdragen aan een solidaire en vreedzame samenleving.

 • Innovatie creativiteit duurzaamheid 39

  Project Zorg binnen Groene ZorgBinnen land- en tuinbouwbedrijven bestaat de traditie om voor opvang te zorgen van zowel jongeren als volwassenen die om n of andere reden niet mee kunnen in de maatschappij en ook niet betaald aan het werk kunnen. Deze mensen worden ook hulpboer genoemd en de landbouwer die voor de opvang instaat, de zorgboer.

  Door mee te helpen op de boerderij krijgt de hulpboer de mogelijkheid om tot rust te komen in een groene omgeving, om een sociaal netwerk uit te bouwen en om terug wat structuur in zijn leven te vinden. De zorgboer staat in dit alles niet alleen. Conform de Vlaamse regelgeving wordt hij hierbij ondersteund door een door Vlaanderen erkende welzijns- of zorgvoorziening. Binnen Oost-Vlaanderen zorgt Groene Zorg OostVlaanderen ervoor dat de juiste hulpboer op de juiste zorgboerderij terecht komt. Het provinciebestuur gelooft in dit concept. Het provinciaal beleid inzake Groene zorg ligt in het verlengde van het beleid inzake Arbeidszorg en vertrekt vanuit de vraag van de meerderjarige hulpvrager naar een groene arbeidsmatige activiteit.

  Door in 2013 aan Steunpunt Welzijn Aalst een subsidie van niet minder dan 45 000 EUR toe te kennen, zorgt het bestuur ervoor dat de juiste hulpboer bij de juiste zorgboer terecht komt en versterkt hij de begeleiding op de zorgboerderij. Dit laatste vormt trouwens een bijzonder aandachtspunt binnen het beleid inzake Welzijn.

  Allerlei drempels zorgen ervoor dat het voor zowel ambulante als residentile zorg-, welzijns- en werkactoren niet evident is de individuele coaching op een zorgboerderij een plaats te geven binnen hun werking. Als antwoord hierop besloot het Provinciebestuur jobcoaching in te kopen bij diensten begeleid werken uit de sector zorg voor personen met een handicap. Op die manier wordt hun expertise benut voor een ander dan hun oorspronkelijk doelpubliek. Het project bedient hulpvragers die doorverwezen worden door een actor buiten de sector zorg voor personen met een handicap, of deze die helemaal geen binding hebben met de hulp- en zorgverlening.

  Een ruim samenwerkingsverband dat bestaat uit Steunpunt Welzijn als penhouder, zeven diensten begeleid werken en het Centrum Algemeen Welzijnswerk, garandeert de regionale spreiding van de begeleidingen over de provincie Oost-Vlaanderen. Het project startte midden 2012 maar haalde kruissnelheid in 2013. In dat jaar bood het project 35 mensen een kwaliteitsvolle begeleiding op de zorgboerderij.

 • 40 Innovatie creativiteit duurzaamheid

  Groeiend aanbod

  Sportcentrum De Boerekreek

  In 2013 kende het provinciaal sportcentrum De Boerekreek opnieuw een succesjaar.Er werden 67 sportkampen georganiseerd door het sportcentrum, in samenwerking met G.S.F en Sporta. Een 700-tal kinderen schreef er zich voor in.Elk jaar opnieuw slaagt het sportcentrum erin om het aanbod uit te breiden en op die manier zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de vraag van de klant en elk jaar zijn de kampen sneller volzet.

  In september 2013 werd de opendeurdag in een nieuw jasje gestoken. In de voormiddag hadden de bezoekers de kans om deel te nemen aan recreatieve wedstrijdjes. Zo werden ze geprikkeld om verder te gaan in clubverband in de sporten waarin het sportcentrum initieert: paardrijden, zeilen en windsurfen. In de namiddag kon iedereen deze sporten, aangevuld met nog enkele andere sporten, gratis beleven. De opkomst was een groot succes en werd geschat tussen de 350 450 personen.

  Daarnaast werden er 25 sportieve weekendverblijven geboekt wat neerkwam op 1253 overnachtingen, gemiddeld 50 personen per geboekt weekend. De weekendverblijven zitten duidelijk in de lift. Daarboven dient onze prachtige accommodatie als decor bij diverse sportevenementen, zoals de alom bekende Boerekreektriathlon en voor het eerst in 2013 ook de Boerekreekcyclocross die 220 atleten en 670 bezoekers telde.

 • Innovatie creativiteit duurzaamheid 41

  Startschot arbeidsmarktproject

  Tendenzen zonder GrenzenOp vrijdag 18 januari 2013 gaven gedeputeerden Geert Versnick van de provincie Oost-Vlaanderen en Ben de Reu van de provincie Zeeland in het stadhuis van Terneuzen het start-schot voor de oprichting van een grensoverschrijdend informatiepunt grensarbeid in het kader van het Europees project Tendenzen zonder Grenzen. Het project werd voordien met succes ingediend bij de stuurgroep van het Europese subsidieprogramma INTERREG Vlaanderen-Nederland.

  Gedeputeerde Geert Versnick presenteerde er, als projectleider van Tendenzen zonder Grenzen, het project dat ontstaan is uit de Euregio Scheldemond, een samenwerkingsverband tussen de provincies Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland. Het Europees project ging van start met twee luiken: het grensoverschrijdend informatiepunt grensarbeid en het deelproject Bedrijf+School. Aan beide zijden van de grens is er sprake van een knelpunteneconomie en het idee is dat n grensoverschrijdende arbeidsmarkt heel wat voordelen zou bieden, zowel voor werkzoekenden als voor werkgevers.

  Niet alleen kunnen tekorten aan de ene kant van de grens opgevangen worden door over-schotten aan de andere kant van de grens, bedrijven beschikken gewoon ook over een groter arbeidspotentieel. Hoewel er al grenspendel is, worden werkzoekenden en werkgevers nog te vaak afgeschrikt door fiscale, legale en andere barrires. Met het opzetten van een verenigd informatiepunt, in samenwerking met de arbeidsvoorzieningsdiensten en werknemers- en werkgeversorganisaties, zullen burgers een contactpunt hebben waar ze terecht kunnen met al hun vragen over grensarbeid, of ze nu werkgever, werknemer of werkzoekende zijn. De gezamenlijke arbeidsmarkt kan zo beter functioneren en de economie voor allen aanzwengelen.

  Eind 2013 werd een extra deelproject goedgekeurd binnen Tendenzen zonder Grenzen: het Mobiliteitscentrum. De doelstelling is om specifieke beroepsgroepen over de grens te bemiddelen. Vooral bij beroepsgroepen waar aan de ene kant van de grens overschotten zijn en aan de andere kant tekorten, liggen interessante grensoverschrijdende opportuniteiten. Het begeleiden van de groep van overtollige Nederlandse leraren basisonderwijs naar Vlaanderen dient als pilootproject.

  Finaal is er het onderdeel Bedrijf + School, dat techniek in een positief daglicht wil stellen bij de jongeren. Jongeren en hun ouders hebben nog teveel een idee van blauwe overjassen bij techniek. Zo gaan ze voorbij aan de enorme technologische vooruitgang die er de voorbije decennia is gebeurd en de vele uitdagende kansen die het biedt op de arbeidsmarkt. Bedrijf + School zet daarom over de drie provincies uitwisselingsmogelijkheden op tussen scholen en bedrijven. Dit kan zowel gaan over gastlessen op school door een techniekambassadeur, bedrijfsbezoeken, snuffelstages, docentstages, bedrijfsopdrachten ... Daarvoor worden o.a. een grensoverschrijdende databank aangelegd en techniekbussen ingezet.

  Eind 2014 zal Tendenzen zonder Grenzen de concrete resultaten van de verschillende deel-projecten voorstellen op haar eindconferentie.

 • 42 Innovatie creativiteit duurzaamheid

  Ronde 100Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de Ronde van Vlaanderen zette Toerisme Oost-Vlaanderen (TOV) het grootschalige project Beleef je eigen Ronde op. Als invalshoek voor de ontwikkeling van zowel een gloednieuw als vernieuwd aanbod aan kwaliteitsvolle toeristisch-recreatieve producten, koos TOV enerzijds voor het aanwezige wielererfgoed en de wielersportcultuur, anderzijds voor het unieke landschap met de beroemde hellingen en kasseistroken.

  Beleef je eigen Ronde richtte zich zowel naar de sportieve als naar de meer recreatieve bezoeker en omvatte een hele reeks realisaties. Het project liep niet alleen tijdens de periode van de Ronde van Vlaanderen maar werd een vaste productlijn voor de regio Vlaamse Ardennen. Naast de herwerking van het fietsnetwerk tot een netwerk met integratie van hellingen en kasseistroken voor de sportieve fietser, werden de Ronde van Vlaanderen fietsroutes volledig herwerkt en van nieuwe bewegwijzering voorzien.

  Ook stippelden we een verzameling van nieuwe thematochten rond de Ronde uit op het fietsnetwerk. Speciaal voor het eeuwfeest kwam ook een Rondemagazine uit en werd een themawebsite www.beleefjeeigenronde.be ontwikkeld. Op 4 hellingen en kasseistroken werd een tijdsmetingssysteem genstalleerd waarmee sportieve fietsers hun prestaties kunnen meten en vergelijken met vrienden of hun wielerhelden. TOV stimuleerde de sector om Rondearrangementen uit te werken en versterkte die door een Ronde-voordeelpas te verspreiden met tal van voordelen voor toeristen die een nachtje doorbrachten in de Vlaamse Ardennen. Uiteraard werden ook media-acties ondernomen in Vlaanderen en Nederland. De deelnames aan de fiets- en wandelbeurzen in Mechelen en Amsterdam ademden de Ronde100 uit.

  Digitaal onderhoudssysteem voor recreatieve infrastructuurDe voorbije jaren investeerde Toerisme Oost-Vlaanderen fors in de ontwikkeling van de recreatieve infrastructuur. Na de realisatie van gebiedsdekkende fietsnetwerken in de hele provincie, wordt momenteel ingezet op de ontwikkeling van wandelnetwerken in een aantal geselecteerde gebieden. Dit geeft momenteel een totaal van bijna 7.000 km recreatieve routes en 25.700 bordjes.

  Om het onderhoud van de recreatieve routes en netwerken op een vlotte, professionele manier te organiseren, maakte Toerisme Oost-Vlaanderen vanaf 2013 werk van een digitaal onderhoudssysteem voor de recreatieve infrastructuur, kortweg Osyris. Meldingen en klachten, controleopdrachten, werkopdrachten en voorraadbeheer zullen via Osyris geautomatiseerd aangemaakt en bijgehouden worden.

  Bedoeling is dat alle betrokken partijen vanaf de lente 2014 op dit systeem kunnen inloggen: de eigen medewerkers, de vrijwillige meters en de peters die de routes controleren, en de uitvoerders op het terrein. Ook fietsers en wandelaars die via www.tov.be een probleem melden, zullen via een link onmiddellijk in Osyris terechtkomen.

 • hoofdstuk 43

 • 44 hoofdstuk

 • hoofdstuk 45

  een beleid op maat,interbestuurlijkeen gebiedsgerichtesamenwerking

 • 46 Een beleid op maat, interbestuurlijke en gebiedsgerichte samenwerking

  Mountainbiken in de Leiestreek

  Het mountainbikenetwerk Leiestreek is een bewegwijzerd mountain bike-traject van 87 km. Daarmee is dit netwerk het kleinste MTB-netwerk van Oost-Vlaanderen, maar misschien wel het meest toegankelijke. De routes van dit netwerk zijn vlak tot licht heuvelachtig en lopen door mooie bossen, langs rustige landwegen en doorheen weidse meersen. Vooral in de streek van Gavere wordt de mountainbiker geconfronteerd met enkele korte maar pittige hellingen.

  Het netwerk Leiestreek omvat de gemeenten Deinze, De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem. Deze gemeenten behoren tot de Interlokale Vereniging Burensportdienst Leiestreek. Ook vanuit de Gentse deelgemeente Zwijnaarde werd een mooi verbindingstraject ontwikkeld van 9 km, dat start aan de Sporthal Hekers. Deze verbindingsroute leidt naar de MTB-route van Nazareth en wordt zo gentegreerd in dit nieuwe MTB-netwerk.

  Het basisconcept van het netwerk bestaat uit de 2 permanente mountain-bikeroutes van Gavere (35 km) en de vernieuwde route van Nazareth (30 km), die met elkaar gelinkt werden door een rechtstreekse verbindingsroute. Dankzij nieuwe inrij- en verbindingsroutes vanuit de gemeenten Deinze, De Pinte, Sint-Martens-Latem en Zwijnaarde, kan iedere mountainbiker voortaan vanuit zijn eigen woonplaats starten en naar eigen wens en mogelijkheden een eigen mountainbiketraject uitstippelen. De verbindings borden die op alle verbindings- en knooppunten geplaatst werden geven de mountainbiker bijkomende informatie, waardoor hij zijn/haar traject naar eigen keuze kan verder zetten.Dit mountainbikenetwerk heeft slechts enkele korte hellingen. De uitdaging is eerder te zoeken in de mooie landelijke trajecten die doorheen de prachtige en variatierijke natuur van deze regio lopen.Door de eerder low-mountainbike kenmerken van dit netwerk richt het zich vooral op de recreatieve mountainbikebeoefenaar.

  Naast de bestaande startplaatsen in de eerder genoemde gemeenten, zijn er nieuwe startplaatsen in de gemeenten Deinze, De Pinte, Sint-Martens-Latem en Zwijnaarde. Aan bijna alle startplaatsen zijn de nodige voorzieningen zoals parking, kleedkamers, douche, afspuitinstallatie en drankgelegenheid aanwezig.Het nieuwe netwerk wordt gevormd door de ontwikkeling van nieuwe ver bin-dings trajecten tussen de verschillende lokale permanente mountainbike-routes.De trajecten werden, rekening houdend met de natuurwaarden, zorgvuldig geselecteerd en lopen door enkele mooie en typische landschappen van deze streek. De lussen bestaan uit gemiddeld 53% onverharde paden met een aantal prachtige veldwegen, technische slingerende off-road-trajecten en enkele korte hellingen. Op www.vlaamsemountainbikeroutes.be kunnen de afzonderlijke permanente routes voor GPS gedownload worden.

 • Een beleid op maat, interbestuurlijke en gebiedsgerichte samenwerking 47

  Loopomlopen in Oost-Vlaanderen

  Het aantal joggers kent de laatste jaren een sterke groei. Heel wat Oost-Vlamingen binden regelmatig de loopschoenen aan. De vraag naar het ontwikkelen en bewegwijzeren van permanente loopomlopen neemt dan ook toe. Om de wildgroei van initiatieven en bewegwijzeringtechnieken tegen te gaan, voor de duidelijkheid en uniformiteit bij de sporter en voor een gegarandeerde kwaliteit, is een gecordineerde en planmatige aanpak noodzakelijk om een degelijk beleid te voeren.De Provincie Oost-Vlaanderen, Bloso, en de Vlaamse Atletiekliga lanceerden een nieuw project: de aanleg van gemeentelijke omlopen in een natuurvriendelijke omgeving. Dankzij een goede samenwerking kan genvesteerd worden in professionele en kwaliteitsvolle loopinfrastructuur om mensen aan het lopen en bewegen te krijgen.In Oost-Vlaanderen werden in 3 gemeenten nieuwe loopomlopen geopend: in Lebbeke, Sint-Martens-Latem en Dendermonde.

  LebbekeOp dinsdag 7 mei werd in Lebbeke de vijfde Vlaamse Loopomloop van de provincie Oost-Vlaanderen geopend.Het parcours start aan het sportcentrum Lebbeke, in de Koning Albert I straat 124, is 5,5 km lang en loopt door het groene wachtbekken van Lebbeke. De loopomloop is goed bewegwijzerd met enerzijds aanduidingsbordjes om de halve kilometer en anderzijds een intervalzone van 1 km, aangeduid met bordjes om de 100m . De omloop bestaat voor 74 % uit onverharde ondergrond. De peter van de omloop (Ludo Pissens) zal er over waken dat die ook in de toekomst kwaliteitsvol blijft .

  Sint-Martens-Latem Het parcours in Sint-Martens-Latem bestaat uit 3 mooie looplussen van respectievelijk 2,4 km, 3,9 km en 4,9 km. De startzuil bevindt zich aan de Sporthal van Latem-Deurle, in de Hoge Heirweg 64.De loopomloop is goed bewegwijzerd met enerzijds aanduidingsbordjes om de halve kilometer en anderzijds een intervalzone van 1 km, aangeduid met bordjes om de 100 m. De 3 routes bestaan voor gemiddeld 70 % uit onverharde ondergrond.Deze loopomloop werd officieel geopend op vrijdag 24 mei 2013.

  DendermondeAan de startzuil ter hoogte van de stedelijke sporthal in de Van Langenhove-straat in Sint-Gillis-Dendermonde kan je voortaan kiezen voor een traject van precies 6 km. Het traject loopt door een groen landelijk deel van Dender-monde. De omloop bestaat voor 83 % uit onverharde ondergrond. Door de overwegend zachte ondergrond is de kans op mogelijke kwetsuren veel kleiner.Een bijkomend comfort is dat deze looplus voor meer dan de helft verlicht is en bijgevolg een veiliger gevoel geeft tijdens de donkere winterdagen.Deze loopomloop werd officieel geopend op vrijdag 27 september 2013.

 • 48 Een beleid op maat, interbestuurlijke en gebiedsgerichte samenwerking

  Verder op weg naar een gezonde bodem

  Het bodemdecreet bestaat bijna 20 jaar. Het lijkt dan ook dat de regelgeving rond bodem(onderzoeken) bij alle belanghebbende partijen voldoende gekend is. Toch ontvingen wij in 2013 geregeld nog vragen van steden en gemeenten over de aanpak van schadegevallen, gronddepots of (orinterende) bodemonderzoeken. Meestal was een administratieve begeleiding voldoende om tot een oplossing te komen.

  In andere situaties bleek een plaatsbezoek noodzakelijk, al dan niet met bodem- en/of grondwaterstaalname. Het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) was, in zijn functie als erkend bodemsaneringsdeskundige, een geschikte partner in vele van deze dossiers. Het milieucontract, dat de meeste Oost-Vlaamse gemeenten en steden ondertekend hebben, maakt dan ook een snelle interventie mogelijk.

  In 2013 heeft het PCM ook besloten om steden en gemeenten te ondersteunen bij de opmaak van orinterende bodemonderzoeken. Deze onderzoeken worden opgesteld naar aanleiding van overdracht of stopzetting. Ook worden ze periodiek verricht op terreinen waarop ooit een mogelijke bodemverontreinigende activiteit heeft plaatsgevonden of nog steeds plaatsvindt.

  Steden en gemeenten hebben immers terreinen in eigendom die onderhevig zijn aan een bodemonderzoeksplicht, zoals een containerpark, technische werkplaats of ander patrimonium met bijhorende risico-activiteit (sporthal, zwembad). Vaak vergeet men dat voor dergelijke terreinen om de 10 of 20 jaar verplicht een periodiek orinterend bodemonderzoek moet worden uitgevoerd. In 2013 resulteerde dit in o.a. een overeenkomst met de gemeente Brakel voor de opmaak van een onderzoek voor drie van hun sites.

  Naast orinterende bodemonderzoeken werden in 2013 ook verschillende technische verslagen opgemaakt rond openbare werken met grondverzet. De opmaak van een technisch verslag is verplicht bij het vergraven van verdachte grond of bij grondverzet van meer dan 250m. Voor wegenwerken is dit altijd het geval, ongeacht de grootte van het grondverzet.

  Het opvolgen van de regelgeving rond bodem en het ondersteunen van steden en gemeenten in deze materie zal ook de komende jaren een belangrijke taak zijn voor het PCM. Met speciale aandacht voor 2015, uitgeroepen door FAO als internationaal jaar van de bodem.

 • Een beleid op maat, interbestuurlijke en gebiedsgerichte samenwerking 49

  Ondersteuning lokaal waterbeleidmeer dan een druppelDe problematiek rond water zal in de komende jaren alleen maar toenemen. Het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) speelt een belangrijke rol in de wetenschappelijke ondersteuning van steden en gemeenten bij het bieden van een antwoord op deze veelzijdige problematiek.

  In 2013 werden door het PCM meer dan 400 waterbodemstalen genomen in functie van geplande ruimingen van (baan)grachten en onbevaarbare waterlopen. Een goed onderhouden oppervlaktewaterstelsel is immers essentieel in het voorkomen van wateroverlast. Bij zware buien stroomt er veel afval, organisch materiaal en bodem af tot in het grachtenstelsel. Na verschillende jaren slibt een gracht uiteindelijk dicht, met ernstige wateroverlast tot gevolg. Het PCM heeft uitgebreide praktijkervaring en ondersteunt de gemeenten bij het uitvoeren van een voorafgaand waterbodemonderzoek. Een goed doordachte bemonsteringsstrategie kan immers sterk kostenbesparend zijn, voornamelijk bij het verwerken van het ruimingsslib.

  Het PCM zette in 2013 ook in op andere aspecten rond de waterproblematiek. Zo benadrukte het centrum in zijn adviezen voor grondwatervergunningen sterk op het beschermen van bedreigde grondwaterreserves. Tegelijk wordt de hele waterbalans van een bedrijf (her)bekeken. Wat betreft de opvang van hemelwater benadrukte het PCM de principes van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening: hergebruik, infiltratie en buffering met vertraagde afvoer. Hierdoor vermijdt het in grote mate piekdebieten in het oppervlaktewaterstelsel en maakt het voeding naar het grondwater mogelijk.

  In 2013 heeft het PCM verschillende infiltratieproeven uitgevoerd in opdracht van steden en gemeenten. Bij twee nieuwe projecten voor de stad Aalst werd concreet gekeken hoe het niet-verontreinigd hemelwater kon worden opgevangen. Er werden boringen en infiltratieproeven uitgevoerd, berekeningen gemaakt en best haalbare voorstellen geformuleerd. De uitgewerkte scenarios laten toe om collectieve infiltratie- en/of buffervoorziening te dimensioneren, net zoals de uiteindelijke lozingsdebieten naar het ontvangende oppervlaktewater.

  Een project dat reeds langer loopt, maar ook in 2013 verder werd uitgebouwd, is het continue opmeten van waterpeilen voor de inrichting en het beheer van bepaalde gebieden. Zo werd voor de stad Gent een monitoring opgestart voor de inrichting van een natuurgebied.

 • 50 Een beleid op maat, interbestuurlijke en gebiedsgerichte samenwerking

  G-sportin 2013

  G-sport, zoals de gehandicaptensport nu genoemd wordt, is al een ruim aantal jaren een van de belangrijkste themas binnen de sport waar de Provincie op inzet. In 2013 was dit niet anders.

  De jaarlijks terugkerende sportdagen voor instellingen voor volwassenen met een handicap en voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs, Specialmania en Junior Special genaamd, waren opnieuw een groot succes. Deze vonden plaats op 29, 30 en 31 mei in het provinciaal domein De Gavers te Geraardsbergen. Per dag kwamen ongeveer 1200 deelnemers proeven van het ruime aanbod aan diverse sporten. De tevredenheid was groot omdat de gekozen voorkeursporten zoveel mogelijk konden worden beoefend door alle groepen. Dit betekent dat de motivatie om te sporten en bewegen ook zeer groot was.

  Fietsspecial: op 5 oktober werd deze promotiedag voor het aangepast fietsen ingericht in het provinciaal domein Puyenbroeck te Wachtebeke. De doelstelling was om mensen met een handicap te laten kennis maken met de diverse fietsmogelijkheden en fietsmateriaal, de toegankelijke fietsroutes in Oost-Vlaanderen en het beschikbare aangepast fietsmateriaal van de Provincie dat in het provinciaal domein sinds de maand mei kan ontleend worden.150 deelnemers en begeleiders hebben er genoten van een dagje fietsen en informeren aan de diverse standen. Voor sommigen was de toegankelijke fietsroute die er vertrekt een ware ontdekking. Niets dan lachende gezichten die dag, maar vooral een aantal genteresseerden die opgelucht waren dat er toch nog heel wat fietsmogelijkheden zijn ondanks hun beperking.

  G-golf: omdat golf de sporttak in de kijker was, wou de provincie Oost-Vlaanderen deze sport ook voor personen met een handicap mogelijk maken. Op de promotiedagen van Golf Puyenbroeck waren vooral een aantal dove personen en mensen met een fysieke beperking genteresseerd. Zij gingen dan ook in op de instappakketten die aangeboden werden, waarbij de Provincie de financiering van de tolken Vlaamse gebarentaal op zich nam en een paragolfer ter beschikking stelde voor wie een fysieke beperking had. Deze deelnemers hadden de microbe van het G-golfen volledig te pakken en hebben zich verder vervolmaakt om het golfvaardigheidsbrevet te kunnen halen. Naar de toekomst toe zal de Provincie Oost-Vlaanderen zich dan ook vooral naar deze doelgroepen verder richten.

  De subsidies G-sport waarbij alle instanties die G-sport in de provincie Oost-Vlaanderen organiseren of faciliteren een financieel duwtje in de rug kunnen krijgen, werden aan 54 instanties toegekend. Daaronder waren 8 nieuw startende G-sportclubs, 5 instanties die integratie bevorderden voor personen met een handicap en 40 G-sportclubs of sportclubs met een G-werking die werkingssubsidies ontvingen. Er was ook n gemeente die toegankelijkheidsubsidies kreeg voor aanpassingswerken aan haar zwembad. Hiermee tracht de Provincie Oost-Vlaanderen enkele drempels voor de G-sport te verlagen.

 • Een beleid op maat, interbestuurlijke en gebiedsgerichte samenwerking 51

  Streekgericht BibliotheekbeleidTien jaar structurele samenwerking van openbare bibliotheken

  Het Streekgericht Bibliotheekbeleid is voor de provincies een decretale taak die aanvang nam in 2001 en die nog steeds voorzien is in het huidige decreet lokaal cultuurbeleid uit 2012. In Oost-Vlaanderen werd echter, door de komst van een eerste bibliotheekconsulent, al vanaf 1998 gestart met de uitbouw van een eigen bovenlokaal bibliotheekbeleid.

  De Provincie wil daarbij komen tot een meer effectieve en efficinte regionale bibliotheekwerking. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar schaalvergroting en netwerking. Dit uit zich in de eerste plaats in het bestaan van 9 regionale samenwerkingsverbanden van openbare bibliotheken. In 2003 werd daarom het provinciale reglement voor structurele ondersteuning van samenwerkingsverbanden van openbare bibliotheken goedgekeurd. Opmerkelijk is vooral dat elke openbare bibliotheek tot n van de 9 juridisch gestructureerde samenwerkingsverbanden behoort. Dit is een uniek gegeven in Vlaanderen.

  De samenwerking wordt financieel mogelijk gemaakt en intensief begeleid door de Provincie. Door middel van schaalvergroting wil de Provincie de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de bibliotheekvoorzieningen in het werkgebied sterk vergroten en streven naar een kwaliteitsverhoging van de geboden dienstverlening.

  De bibliotheken werken voornamelijk samen rond onderwerpen zoals ervaringsuitwisseling, wisselcollecties, opleiding van personeel, promotie, doelgroepenwerking, leesbevordering en collectieafspraken. Een belangrijke tendens in de werking van de samenwerkingsverbanden is dat in de recentste beleidsplannen meer en meer aandacht wordt besteed aan het delen van zogenaamde back-office taken zoals gezamenlijke collectievorming (met het delen van deskundigen voor bepaalde collectieonderdelen zoals strips, films,), gezamenlijke collectieaankoop (gezamenlijke aanbestedingen), collectieverwerking (materile boekverwerking), educatieve werking In sommige regios is al sprake van een streven naar de realisatie van een regiobibliotheek (een overkoepelende organisatie die de bibliotheekwerking in een bepaalde regio centraal verzorgt met lokale antennes).

  Samenwerking tussen bibliotheken is in Oost-Vlaanderen sedert 2003 een vanzelfsprekend ie