Jaarbeurs > Utrecht van de Rail2017 - Euroforum · 2017. 5. 1.  · business unit managers,...

6
Rail 2017 Dag van de Het groter perspectief Van toekomstbeeld naar innovatie 21 juni 2017 Media Plaza Jaarbeurs > Utrecht 10 e editie Jubileum editie Innovatie Dag van de Rail Keynote Korte termijn innovatieve toekomstvisie > Welke innovaties kunnen reizigers verwachten? Roger van Boxtel President Directeur, NS Keynote Observaties van een vliegtuigbouwer > Parallellen tussen de luchtvaart en de railsector Joris Melkert docent Luchtvaart- techniek, TU Delft, Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek Beleid en strategie > Vierde spoorpakket, mogelijkheden voor maatwerk Coen Timmerman coördinator internationaal spoor, ACM Beheer en onderhoud > Ontwikkelingen van asset- management door de jaren heen bij verschillende branches Marc Hartsema business leader asset management Lightrail > Een verkenning van kansen voor light rail inclusief trends Rob van der Bijl directeur / adviseur RVDB Urban Planning / lightrail.nl Groot innovatief debat toekomstbeelden klimaatdoelen wetten en regels financiële middelen automatisering www.bouw-instituut.nl/rail #DAGVDRAIL UPDATE Keynote Pier Eringa President Directeur, Prorail

Transcript of Jaarbeurs > Utrecht van de Rail2017 - Euroforum · 2017. 5. 1.  · business unit managers,...

Page 1: Jaarbeurs > Utrecht van de Rail2017 - Euroforum · 2017. 5. 1.  · business unit managers, contractmanagers, projectmanagers, projectleiders, afdelingshoofden, ... Connexxion en

Rail2017

Dag van de

Het groter perspectief Van toekomstbeeld naar innovatie

21 juni 2017Media PlazaJaarbeurs > Utrecht

10e

editie

Jubileum editie InnovatieDag van de Rail

Keynote Korte termijn innovatieve toekomstvisie

> Welke innovaties kunnen reizigers

verwachten?

Roger van BoxtelPresident Directeur,

NS

Keynote Observaties van een vliegtuigbouwer

> Parallellen tussen de luchtvaart en de

railsector

Joris Melkertdocent Luchtvaart-

techniek, TU Delft,

Faculteit Luchtvaart- en

Ruimtevaarttechniek

Beleid en strategie> Vierde spoorpakket, mogelijkheden

voor maatwerk

Coen Timmermancoördinator internationaal

spoor, ACM

Beheer en onderhoud> Ontwikkelingen van asset-

management door de jaren heen

bij verschillende branches

Marc Hartsemabusiness leader asset

management

Lightrail> Een verkenning van kansen voor

light rail inclusief trends

Rob van der Bijldirecteur / adviseur RVDB

Urban Planning /

lightrail.nl

Groot innovatief debat toekomstbeelden • klimaatdoelen • wetten en regels

• � nanciële middelen • automatisering

www.bouw-instituut.nl/rail#DAGVDRAIL

Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig. Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via www.bouw-instituut.nl

Tot 1 mei 2017 Tot 1 juni 2017 Vanaf 1 juni 2017

Congres € 599 € 699 € 799

Overheden en vervoerders € 399 € 399 € 499

UPDATE

Keynote

Pier EringaPresident Directeur,

Prorail

Page 2: Jaarbeurs > Utrecht van de Rail2017 - Euroforum · 2017. 5. 1.  · business unit managers, contractmanagers, projectmanagers, projectleiders, afdelingshoofden, ... Connexxion en

Van toekomstbeelden naar innovatiesDe mobiliteitsbehoefte blijft toenemen. Files, vertragingen, uitval van

infrastructuur is nieuws van de dag. Hoe kan de railsector voorop gaan lopen?

De innovatieslag moet worden gemaakt om in te kunnen spelen op het

mobiliteits- en betaalvraagstuk.

Wij gaan op deze dag vooruitkijken aan de hand van de thema’s:

toekomstbeelden, klimaatdoelen, wetten en regels, � nanciële middelen

en automatisering:

› Waar staat de spoorsector over 4 tot 8 jaar?

› Welke innovaties zijn noodzakelijk om in de railsector voor op te gaan lopen?

› Gaat liberalisering innovatie stimuleren?

› En… wat betekent het voor de reizigers?

We kijken naar andere sectoren. Hoe hebben zij innovaties opgepakt?

We trekken parallellen en delen ervaringen en tips.

Innovaties op het gebied van lightrail, heavyrail en betaalsystemen

Vervlechting lightrail en heavyrail van cruciaal belang om vervoer van A naar B

sneller en aantrekkelijker te maken (uurtje Randstad).

› Waar liggen de kansen in die samenwerking?

› Wat is het toekomstperspectief van de railsector?

Ook aandacht voor::› Innovatie en techniek

› Beheer en onderhoud

› Beleid en strategie

› Innovatie en betaalsystemen

› Veiligheid en techniek

› Lightrail

Naar huis met concrete praktijkplannen

Gedurende de dag gaat u samen met tafelleiders en vakgenoten kennis en

ervaringen delen, discussiëren, oplossingen genereren en nieuwe ideeën

opdoen. Inspiratie en praktijk zijn hierbij gegarandeerd.

U ontmoetBestuurders, directeuren, regiomanagers, business unit managers, contractmanagers, projectmanagers, projectleiders, afdelingshoofden, programmamanagers, adviseurs en (beleids)medewerkers met aandachts-gebieden rail, infrastructuur, logistiek, openbaar vervoer, verkeer en vervoer, mobiliteit, ontwikkeling en planning.

Werkzaam bij: › Rijksoverheden › Provincies› Stadsregio’s› Gemeenten› Belangenorganisaties› NS, Arriva, Veolia, Connexxion en Syntus› Spoorwegbeheerders› Stads- en streekvervoerbedrijven› Railgoederenvervoerders› Intermodale railoperators› Logistieke diensterverleners› Reparatiediensten› Bouw- en infrabedrijven› Projectontwikkelaars› Adviesbureaus› Ingenieurs- en architectenbureauswww.bouw-instituut.nl/rail

Rail2017

Dag van de

Page 3: Jaarbeurs > Utrecht van de Rail2017 - Euroforum · 2017. 5. 1.  · business unit managers, contractmanagers, projectmanagers, projectleiders, afdelingshoofden, ... Connexxion en

09.00 Ontvangst 09.15 Introductie door de dagvoorzitter Marc Maartens adviseur en publicist

Innovatieve ambities op het spoor09.20 Keynote Korte termijn, innovatie en toekomstvisie › Welke innovaties (binnen de huidige concessies) kunnen de reizigers verwachten? › Welke verbeteringen gaan de reizigers merken? › Waar beginnen we vandaag mee als we in 2040 NL bereikbaar willen houden? Roger van Boxtel, President Directeur, NS 09.20 Keynote Pier Eringa, President Directeur, Prorail 10.05 Elke tien minuten een trein… › Hoe staat het met verbeteringen in diverse domeinen (infra, materieel, op tijd rijden, bijsturing) › Hoe bereiden we ons voor op elke 10 minuten een trein op de A2-corridor Jeroen Fukken, programmadirecteur Beter en Meer, NS en ProRail 10.30 NIB Netwerkmoment: kof� e en theepauze 11.00 Slimmer, schoner en veiliger › Het mag duurzamer! › Is de auto een deel van het antwoord? › Waar zit de innovatie? Mark Frequin, Directeur-Generaal Bereikbaarheid, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

11.15 Groot innovatief debat Waar kan een klein land groot in zijn? Hoe kunnen we innovaties op het spoor vlot trekken? Thema’s van het debat zijn: › Toekomstbeelden (lightrail, uurtje Randstad) › Klimaatdoelen › Wetten en regels › Financiële middelen › Automatisering Een innovatiedebat aan de hand van concrete voorbeelden: Metro’s in de Schipholtunnel en sneltrams op het spoor Leiden – Den Haag

Innovatie en TechniekSwarming (vraaggestuurd spoorvervoer)›› Nu: aanbod gestuurd met vooraf vastgestelde dienstregeling›› Concept Swarming: treinenloop volgens actuele klantvraag›› Inspirerende resultaten uit verkennend onderzoek van NSBas Bakker, directeur Concessie & Ontwikkeling / Kwartiermaker Netwerkontwikkeling en Ontwerp, NSJesper Haverkamp, TU Delft

Beheer en OnderhoudDe ontwikkeling van Assetmanagement door de jaren heen bij verschillende branches›› Lessons learned›› Vergelijk industrie en overheid: verwonderpunten›› Wat zijn de drivers en triggers voor transitie naar een volwassen Asset ›› Management organisatie?›› Invloed van politiek en leiderschap›› Wat komt op ons af?

Marc Hartsema, business leader asset management, Arcadis

Beleid en StrategieHet Vierde spoorpakket: kansen en bedreigingen in Nederland›› De positie van de reiziger›› De spelers op de markt›› Mogelijkheden voor maatwerk

Coen Timmerman, coördinator internationaal spoor, ACM

Rail2017

Dag van deProgramma

Met:Arriën Kruyt, voorzitter, reizigersvereniging RoverGeert Kloppenburg, expert op het gebied van duurzame mobiliteitCorina de Jongh, directeur, RailforumNico van Paridon, manager Openbaar Vervoer, Vervoersregio AmsterdamChris Verstegen, hoofd Innovatie & Ontwikkeling, ProRailFloor Vermeulen, gedeputeerde, provincie Zuid-HollandAlexandra van Huffelen, algemeen directeur, GVBJaap Bierman, algemeen directeur, HTMPaul Tulp, coördinator tactisch en operationeel assetmanagement, provincie Utrecht Maurits Schaafsma, senior urban planner, Schiphol GroupMark Frequin, Directeur-Generaal Bereikbaarheid, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

12.30 NIB Netwerkmoment: lunchpauze

13.30

Page 4: Jaarbeurs > Utrecht van de Rail2017 - Euroforum · 2017. 5. 1.  · business unit managers, contractmanagers, projectmanagers, projectleiders, afdelingshoofden, ... Connexxion en

13.55 Pitches co-creatiesessies

14.10 Co-creaties 14.50 NIB Netwerkmoment: kof� e- en theepauze

15.20

15.45 Co-creaties

16.25 Korte samenvatting van de 2 beste co-creaties

Railsector parallellen met luchtvaart?16.30 Keynote Observaties van een vliegtuigbouwer, je blijft je verbazen › Veiligheid › Het belang van gewicht › Parallellen tussen de luchtvaart en de railsector? Joris Melkert, docent Luchtvaarttechniek, TU Delft, Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek 17.00 Afsluiting met aansluitend NIB-netwerkborrel

Innovatie en BetalingssystemenNieuw grensoverschrijdend kaartje›› Accountbased ticketing›› Proef Limburg (start 2017) Bas van Os, directeur, Stichting Open TicketingBas van Weele, director external affairs,

Arriva Nederland

Rail2017

Dag van de

LightrailKansen lightrailEen verkenning van kansen voor light rail de komende 5-10 jaar aan de hand van›› 5 maatschappelijke trends›› 5 thema’s (mobiliteit, ruimte, economie, milieu en sociale inclusie)›› 5 kansrijke projecten (in West-Nederland en Zuid-Limburg)Rob van der Bijl, directeur / adviseur, RVDB Urban Planning / lightrail.nl

Jubileum editie InnovatieDag van de Rail2017

Page 5: Jaarbeurs > Utrecht van de Rail2017 - Euroforum · 2017. 5. 1.  · business unit managers, contractmanagers, projectmanagers, projectleiders, afdelingshoofden, ... Connexxion en

OV plan 2040 Rotterdam› Integrale toekomstvisie› Nieuwe lightrailverbindingen› Transitie

Pim Uijtdewilligen, hoofd OV-assets,

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Martin Guit, ingenieur, gemeente Rotterdam

‘Schaalsprong Lightrail’ › Kwaliteitssprong in stedelijk en regionaal OV - Succesvoorbeelden planning/exploitatie RandstadRail en Uitho� ijn - ontwikkelingen en mogelijkheden

Niels van Oort, assistant-professor OV,

TU Delft / Goudappel Coffeng

Asset analytics optimaliseert infra› Big data leidt tot doelmatig besluiten › Vastleggen van kennis› Verhogen van je resultaten

Maarten Zanen, business leader

asset analytics, Arcadis

i.s.m.

Co-creatiesTijdens de co-creaties heeft u de mogelijkheid om het project te kiezen waar u het meeste van kunt leren:

innovatieve projecten in verschillende fases en geheel praktijkgericht.

Er zijn sessies waar u kunt luisteren, maar ook sessies waar u kunt co-creëren.

Innovatie en Techniek Beheer en Onderhoud Lightrail

‘From talking to testing’› Visie en wil > durf te denken in kleine stappen› Waar liggen de grenzen?› Hoe kunnen we de grenzen doorbreken?

Chris Verstegen, hoofd Innovatie &

Ontwikkeling, Prorail

Thijs Cloosterman, program manager

New Tech, ProRail

Trein op de Lijn (TOL)› Tol doel: treinen preciezer laten rijden door meer inzicht en ondersteuning van de machinist te bieden› RouteLint: actuele contextinformatie biedt meer inzicht› Rijadvies / Driver Advisory Systems DAS

Joke Knijff, programmamanager

Trein op de Lijn, ProRail

The future of ticketing> Ontwikkelingen rond seamless traveling› Gemakkelijk grensoverschrijdend reizen› Wordt Be-In-Be-Out (BIBO) de toekomst?

Paul Broekhuizen, Sales Manage, Thales

Transportation Systems

rondetafelsessie

Mediapartners

Ricardo Rail in Utrecht is met 200+ specialistische railingenieurs een toonaangevende adviesorganisatie. Onze kennisgebieden omvatten de aanschaf, instandhouding, prestatieverbetering en functionele veiligheid van treinen, trams, metro’s en railinfrastructuur.Wij helpen onze klanten, vervoerders, fabrikanten, onderhoudsbedrijven, infrastructuurbeheerders, investeerders en toezichthouders, met gespecialiseerde technische ondersteuning t.b.v. risicomanagement, kostenreductie en prestatieverbetering.

InTraf� c werkt aan slimme ICT-oplossingen om een betere bereikbaarheid te realiseren: personen en goederen komen sneller, veiliger, goedkoper, duurzamer en voorspelbaar op de plaats van bestemming. InTraf� c richt zich hierbij op de keten van vervoersmodaliteiten en helpt deze optimaal in te zetten. Het leveren van continu hoge kwaliteit ten behoeve van veilige en betrouwbare systemen is hierbij onmisbaar. En daar maakt InTraf� c het verschil.

Op het Nederlandse spoor zijn steeds vaker treinen van Stadler te zien. Ook dit jaar komen er weer tientallen bij. Stadler Service Nederland verzorgt het onderhoud van die treinen. Met moderne, ef� ciënte middelen en deskundige, veelzijdige mensen. Zo doen we dat in Nederland al tien jaar lang. Voor de regionale spoorvervoerders én voor de reizigers.

Wij werken met trots aan impactvolle spoorprojecten zoals: Amsterdam Centraal, EUStates2cross Grensoverschrijdend vervoer Limburg, Crossrail 2, Grand Metro Paris, Doha Gold Line en het orkaan-proof maken van New Yorkse Metrostations. Onze expertise in verbetering, optimalisatie, ontwerp en asset management van railnetwerken zetten we in Nederland en daarbuiten met passie in. Arcadis. Improving quality of life.

Wilt u met uw organisatie deel

uitmaken van dit unieke event?

Wilt u zich presenteren, uw innovaties en/of

ervaringen delen? Neem dan contact op met

Igor Dirkx, Senior projectmanager

06 - 29 52 44 28 | 040 - 2 974 872 |

[email protected]

Safety and Security. Thales combines the expertise of three focus areas: mobility, connectivity and security. These focus areas are complementary and enable us to provide the most effective services. We bring integrated solutions for business critical and vulnerable networks. This integrated approach contributes to continuity and safety in the transport sector.

ERTMS – de stand van zaken› Wie loopt voorop of wie volgt? En wat leren we van de ’buren’? › Update en (technologische) ontwikkelingen; › Werken terwijl de ‘winkel’ open blijft

Wim Fabries, programmadirecteur ERTMS,

Ministerie Infrastructuur en Milieu

Beleid en Strategie

Partners

Page 6: Jaarbeurs > Utrecht van de Rail2017 - Euroforum · 2017. 5. 1.  · business unit managers, contractmanagers, projectmanagers, projectleiders, afdelingshoofden, ... Connexxion en

Postbus 845 | 5600 AV Eindhoven

Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig. Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via www.bouw-instituut.nl

Postbus 845 | 5600 AV Eindhoven

Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig. Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via www.bouw-instituut.nl

Tot 1 mei 2017 Tot 1 juni 2017 Vanaf 1 juni 2017

Congres € 599 € 699 € 799

Overheden en vervoerders € 399 € 399 € 499

Eenvoudig aanmelden via internet: www.bouw-instituut.nl/rail U ontvangt meteen uw deelnameticket en uw factuur.Of kies voor direct online betalen via iDeal of credit card.Hulp nodig bij online inschrijven? Bel ons op 040 - 2 972 774of stuur een email naar Nancy Kager: [email protected]

Rail2017

Dag van de

10e

editie

Persoonlijk congresadviesCongresadviseurNancy KagerT: 040 - 2 972 774E: [email protected]

Hét jaarlijks platform

voor en overde toekomst van de Rail

www.bouw-instituut.nl/rail

Datum en locatie21 juni 2017Media Plaza | Jaarbeurs – UtrechtLocatiegegevens zie:www.bouw-instituut/rail

KwaliteitHet NIB hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar service, netwerk en inhoud van haar bijeenkomsten. Om deze kwaliteit te waarborgen hebben wij een Adviesraad samengesteld die in januari 2017 is samengekomen om over het programma mee te denken.

Uw investering

Deze bedragen zijn exclusief BTW en inclusief kof� e, thee, lunch, netwerkborrel en een waardevol digitaal naslagwerk

Maak gebruik van onze kortingen:Rijksoverheid, provincies, gemeenten en personenvervoerdersBent u werkzaam bij de rijksoverheid, een provincie of gemeente dan geldt voor u een toegangsprijs van € 399,-*. Collega korting voor Rijksoverheid, provincies, gemeenten en personenvervoerdersIndien u samen met een collega komt betaalt u in totaal slechts € 399,-* voor 2 personen *Geldig tot 1 juni 2017

Young ProfessionalsBent u als Young Professional (personen tot 30 jaar) werkzaam in de branche, dan geldt voor u een toegangsprijs van € 99. Schijft uw leidinggevende zich in voor het congres? Dan mag u als Young Professional GRATIS deelnemen.

GroepskortingKomt u met meerdere personen naar het congres? Neem dan contact op met Nancy Kager vooreen aantrekkelijke groepskorting. T: 040 - 2 972 774 | [email protected]

Uw gegevensWij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. U bent daartoe opgenomen in ons adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. Uw gegevens kunnen versterkt worden aan derden voor marketingdoeleinden. Kloppen uw gegeven niet of wilt u niet dat anderen deze gebruiken? Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via www.bouw-instituut.nl

Nederlands Instituut voor de Bouw Nederlands Instituut voor de Bouw (NIB) organiseert onder de vlag van Euroforum, al ruim 40 jaar events, opleidingen en trainingen. In samenwerking met partners, sprekers en docenten zijn we leading in het spotten van nieuwe trends, die we vertalen naar inhoudelijke opleidingen en innovatieve events. Naast topbestuurders staan game changers op het podium, leading topics en disruptieve markten worden besproken en communities worden gevormd. Zo maken we vooroplopen in uw vakgebied gemakkelijk. Kijk voor ons portfolio op www.bouw-instituut.nl