IVERA 1. Samenvatting

Click here to load reader

 • date post

  01-May-2019
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of IVERA 1. Samenvatting

IVERA

IVERA protocol, versie 4.1.1 blz. 1 Copyright 2012-2020 Stichting Beheer IVERA-protocol

IVERA

IVERA protocol Verkeersregelinstallaties

Versie 4.1.1 13 december 2018

IVERA

IVERA protocol, versie 4.1.1 blz. 2 Copyright 2012-2020 Stichting Beheer IVERA-protocol

Een uitgave van Stichting Beheer IVERA protocol Zoetermeer, Nederland Pub. No.: IVERA OD-VRI 4.1.1 Datum: 5 december 2018 Titel: IVERA protocol (versie 4.1.1) Mocht u fouten of onvolledigheden ontdekken, of heeft u suggesties voor verbetering, dan stellen wij het zeer op prijs dat u deze stuurt naar: Stichting Beheer IVERA protocol Postbus 190 2700 AD Zoetermeer Copyright 2012-2020 Stichting Beheer IVERA protocol. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Beheer IVERA protocol.

IVERA

IVERA protocol, versie 4.1.1 blz. 3 Copyright 2012-2020 Stichting Beheer IVERA-protocol

Voorwoord Nederland kent een groot aantal geregelde kruispunten voorzien van verkeersregelinstallaties. De verkeersregelinstallaties zijn in beheer bij Rijkswaterstaat, provincies en gemeentes. Voor een adequaat beheer van de verkeersregelinstallatie is uniformiteit in beheer een noodzaak, vooral voor beheerders met verkeersregelinstallaties van verschillende fabrikanten in hun beheerarsenaal. Het IVER en de ASTRIN hebben de noodzaak tot standaardisatie onderkend en de wens uitgesproken in de toekomst alle nieuwe verkeersregelinstallaties te voorzien van een gestandaardiseerde communicatie interface voor de communicatie met een beheerscentrale. De eerste versie van deze standaard is enkele jaren geleden opgesteld door een werkgroep bestaande uit afgevaardigden van het IVER, de vier grote gemeentes en het ASTRIN (industrie). Wegens de gebleken behoefte bij wegbeheerders aan een tweede van de communicatiestandaard versie is door de Stichting Beheer IVERA protocol besloten deze te definiren. Deze nieuwe versie bevat verbeteringen en uitbreidingen waarvan wegbeheerders en leveranciers te kennen gegeven hadden, dat zij gewenst waren. In juni 2015 is opdracht verstrekt door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu via het Beter Benutten Vervolg (BBV) programma aan de VRA leveranciers om te komen tot een gezamenlijke definitie van VRA standaarden ten behoeve van connected en coperatieve functionaliteit. IVERA protocol versie 4.1 gebruikt dezelfde syntax als de versies van voor versie 4.0. Het is echter niet backwards compatible. Onder andere het login bericht is dusdanig veranderd dat oudere beheerscentrales niet zullen kunnen inloggen in IVERA 4.1.

IVERA

IVERA protocol, versie 4.1.1 blz. 4 Copyright 2012-2020 Stichting Beheer IVERA-protocol

Inhoudsopgave

1. Samenvatting ................................................................................ 11

2. Inleiding ........................................................................................ 12 2.1 Afkortingen .............................................................................................................13

3. Systeem overzicht ........................................................................ 14 3.1 IVERA verbindingen ...............................................................................................14

3.1.1 Master to Slave (object management) ........................................................................... 14 3.1.2 Slave to Master (event- en logboek afhandeling) .......................................................... 14

4. IVERA-protocol ............................................................................. 16 4.1 Inleiding ..................................................................................................................16 4.2 Master-Slave ..........................................................................................................16 4.3 OSI-model ..............................................................................................................17 4.4 Toepassingen, Applicaties en Automaten ...............................................................17 4.5 IVERA objecten ......................................................................................................18 4.6 Objectdefinitie ........................................................................................................24 4.7 Objectsoorten .........................................................................................................29 4.8 Gebruikers .............................................................................................................31 4.9 Berichtdefinitie ........................................................................................................32 4.10 Object Elementbereik .............................................................................................33 4.11 Data context diagrammen ......................................................................................35

4.11.1 Lezen van objecten........................................................................................................ 35 4.11.2 Schrijven van objecten .................................................................................................. 35 4.11.3 Schrijven van meerdere elementen ............................................................................... 36 4.11.4 Lezen van objectattributen ............................................................................................ 36 4.11.5 Wijziging van objectattributen (optioneel) ...................................................................... 37 4.11.6 Master-slave synchronisatie .......................................................................................... 37 4.11.7 Gebeurtenis in de slave (trigger) ................................................................................... 38

5. Beheer van objecten ..................................................................... 39 5.1 Homoniemen ..........................................................................................................39 5.2 Algemene objecten.................................................................................................40 5.3 Toepassingspecifieke objecten ..............................................................................40 5.4 Automaatspecifieke objecten ..................................................................................40

6. Beveiliging en gebruikers .............................................................. 41 6.1 Gebruikers .............................................................................................................41 6.2 Beheersaspecten ...................................................................................................41

7. Functionele omschrijving .............................................................. 43 7.1 Functionele modificatie van parameters (FMP) ......................................................43 7.2 Monitoring ..............................................................................................................43 7.3 Data verzameling ...................................................................................................44 7.4 Toevoegen extra elementen ...................................................................................44 7.5 Naamconventie objecten ........................................................................................44

8. Dataformaten ................................................................................ 46 8.1 Object type 0 ..........................................................................................................46 8.2 Object type 1 ..........................................................................................................47

9. Object definitie .............................................................................. 48 9.1 Gebruikersgroepen.................................................................................................48 9.2 Overzicht alle objecten ...........................................................................................48

10. Management Interface TLC Faciliteiten ........................................ 49

IVERA

IVERA protocol, versie 4.1.1 blz. 5 Copyright 2012-2020 Stichting Beheer IVERA-protocol

10.1 Object APPIFLOC ..................................................................................................49 10.2 Object ITSAPPLOC ................................................................................................51

10.2.1 Object ITSAPP.I ............................................................................................................. 52 10.2.2 Object ITSAPP ............................................................................................................... 52 10.2.3 Object ITSSTAT ............................................................................................................. 53

10.3 IVERA Gebruiker Beheer .......................................................................................54 10.3.1 Object USER ................................................................................................................. 54

11. Datum en tijd ................................................................................ 56 11.1 Algemeen datum en tijd ..........................................................................................56 11.2 Objecten datum en tijd ................................................