Iv10 2014 issuu

6
INFO editie 2014/10 • Buurtplein Hildering • Huisartsenwachtpost • Kids-ID • Openbaar onderzoek waterlopen • Jaarmarkt • Groepsaankopen Energie • Big Jump in de Aa • Zonder pesticiden • Subsidie Zwaluwnesten • Inhaalverbod Sassenhout • UiT-kalender • ... Verfraaiingswerken Kom met uw kruiwagen naar de bib! De bib van Vorselaar roept iedereen op om vanaf maandag 23 juni t.e.m. zater- dag 2 augustus, tijdens de openingsuren, met een kruiwagen naar de bib te komen. U mag 20 boeken of meer ontlenen met een extra lange termijn. De boeken mogen bij u blijven t.e.m. 1 september. Alle boeken die u meeneemt naar huis om tijdens de zomervakantie te lezen, hoeft het bibteam niet mee te verhuizen in de maand augustus. De bib sluit van maandag 4 augustus t.e.m. zaterdag 30 augustus omwille van een opknapbeurt. We maken de bib helemaal leeg. Er komen nieuwe meu- bels, een nieuwe computertafel en een kleurrijke vloerbedekking. De boeken- collectie wordt doordacht, meer toegankelijk en overzichtelijk gepresenteerd. Nieuwe boeken krijgen een opvallende plaats in speciaal daarvoor bestemde presentatiemeubels. Vanaf maandag 1 september gaan de bibdeuren opnieuw open. Wij verwachten u dan zo snel mogelijk terug met uw kruiwagen! Het bibteam wenst iedereen die deelneemt aan onze ‘kruiwagenactie’ van harte te danken. Vele kruiwagens boeken maakt de verhuis een stuk ‘lichter’. Wil u graag even uitblazen van het zware (lees)werk? Sprankel schenkt iedereen die 15 boeken of meer ontleent een gratis koffie, bon te gebruiken in het diensten- centrum in juli en augustus. > Info: [email protected], 014 50 71 82 Kom met uw kruiwagen naar de bib!

description

Via Info Vorselaar blijven de inwoners van de gemeente Vorselaar op de hoogte! U leest in dez editie alles over de verfraaiingswerken in de bib, de Big Jump en de subsidie voor zwaluwnesten.

Transcript of Iv10 2014 issuu

Page 1: Iv10 2014 issuu

INFO

editie2014/10

• Buurtplein Hildering

• Huisartsenwachtpost

• Kids-ID

• Openbaar onderzoek waterlopen

• Jaarmarkt

• Groepsaankopen Energie

• Big Jump in de Aa

• Zonder pesticiden

• Subsidie Zwaluwnesten

• Inhaalverbod Sassenhout

• UiT-kalender

• ...

VerfraaiingswerkenKom met uw kruiwagen naar de bib!De bib van Vorselaar roept iedereen op om vanaf maandag 23 juni t.e.m. zater-dag 2 augustus, tijdens de openingsuren, met een kruiwagen naar de bib te komen. U mag 20 boeken of meer ontlenen met een extra lange termijn. De boeken mogen bij u blijven t.e.m. 1 september. Alle boeken die u meeneemt naar huis om tijdens de zomervakantie te lezen, hoeft het bibteam niet mee te verhuizen in de maand augustus.

De bib sluit van maandag 4 augustus t.e.m. zaterdag 30 augustus omwille van een opknapbeurt. We maken de bib helemaal leeg. Er komen nieuwe meu-bels, een nieuwe computertafel en een kleurrijke vloerbedekking. De boeken-collectie wordt doordacht, meer toegankelijk en overzichtelijk gepresenteerd. Nieuwe boeken krijgen een opvallende plaats in speciaal daarvoor bestemde presentatiemeubels. Vanaf maandag 1 september gaan de bibdeuren opnieuw open. Wij verwachten u dan zo snel mogelijk terug met uw kruiwagen!

Het bibteam wenst iedereen die deelneemt aan onze ‘kruiwagenactie’ van harte te danken. Vele kruiwagens boeken maakt de verhuis een stuk ‘lichter’. Wil u graag even uitblazen van het zware (lees)werk? Sprankel schenkt iedereen die 15 boeken of meer ontleent een gratis koffie, bon te gebruiken in het diensten-centrum in juli en augustus.

> Info: [email protected], 014 50 71 82

Kom met uw kruiwagen naar de bib!

Page 2: Iv10 2014 issuu

Foto linksboven: Dweilorkest Kiekonsus danst de polonaiseFoto linksonder: de Harmonie maakte een Vriendschapslied

Jaarmarkt in VorselaarBedankt voor uw massale komst naar de Jaarmarkt. De optocht van het Krampusverein Kappl ging daarbij niet onopgemerkt voorbij. Onze vrienden uit Oostenrijk wilden ons laten kennismaken met hun cultureel erfgoed: de Krampus is er de helper van Sinterklaas, trekt door het dorp en jaagt boze geesten weg.

Op voorhand konden wij niet goed inschatten wat dit precies inhield. Waar Oostenrijkse kinde-ren opgroeien met deze helden, was het hier voor sommigen wat schrikken. Indien dit bij u verkeerd overkwam, was dit zeker niet de bedoeling en wil het Krampusverein uit Kappl graag haar excuses aanbieden.

De Jaarmarkt is een feest waar jong en oud centraal staan. Hopelijk had u al bij al toch een fijne dag en bent u volgend jaar opnieuw van de partij. Wil u graag mee nadenken over de volgende jaarmarkt, dan nodigen we u van harte uit op een vergadering van de werkgroep.

> Info: [email protected], 014 50 71 25

GroepsaankopenZonnepanelen en Groene EnergieZonnepanelen blijven aantrekkelijkZonnepanelen zijn nog steeds interessant, ondanks het wegvallen van de subsidies. De prijs van zon-nepanelen daalde immers sterk. De provincie wil met deze groepsaankoop haar inwoners maximaal ondersteunen om toch blijvend in groene elektrici-teit te investeren.

U krijgt een totale begeleiding tijdens de hele groepsaankoop: aanvraag van offerte, opmaak van een persoonlijk voorstel, bespreking van uw dos-sier, installatie bij u thuis, keuring, aanmelding van de installatie en de bewaking van de goede wer-king ervan.

Wanneer u zelf elektriciteit opwekt, betaalt u min-der of geen elektriciteit aan uw leverancier en helpt u mee aan een beter milieu. Bijkomend is dit echt wel aan te raden voor mensen die bouwen/verbou-wen gezien de verstrengde wetgeving. Inschrijven kan t.e.m. 12 augustus.

> Info: www.samengaanwegroener.be, 0800 21 143

Opnieuw samenaankoop groene stroom en gasHeeft u (vrijblijvend) interesse in groene energie? Schrijf dan in voor de samenaankoop groene ener-gie. In 2013 gingen 50 000 huishoudens in op het aanbod. Zij spaarden gemiddeld € 200 op jaarbasis.

Vorselaar was in 2013 koploper wat betreft het aan-tal inschrijvingen. Uiteraard hopen we dat dit jaar opnieuw waar te maken. Het maakt niet uit of u al zonnepanelen heeft of in het verleden al deelnam. Inschrijven kan vanaf 1 juli. In oktober ontvangt u een bericht met een persoonlijk voorstel. Wie weet kan uw tarief nog groener en scherper?

> Inschrijven via provincie, gemeente of www.samengaanwegroener.be

INFO VORSELAAR 2014/10

Page 3: Iv10 2014 issuu

Big JumpZondag 13 juliOp zondag 13 juli springen opnieuw duizenden Vla-mingen in beken en rivieren naar aanleiding van de Big Jump, een jaarlijkse happening waarbij aandacht voor zuiver water wordt gevraagd. De Big Jump wijst ons op de feiten: de waterkwaliteit van de Aa leidt tot grotere biodiversiteit. Ook in Vorselaar organiseert Natuurpunt een springplaats in de Aa ter hoogte van de brug op de Dijkbaan.

Het water van de Aa in Vorselaar, Lille en Kasterlee is reeds enkele jaren van een verbeterde kwaliteit. Dit vertaalt zich onder meer in een grotere biodiversiteit. Zo vindt u hier kreeftjes, weekdieren, insectenlarven en kan u met een klein beetje geluk ook de modder-kruiper of een rivierdonderpad ontdekken.

Aquafin levert i.s.m. de gemeentebesturen en VMM inspanningen om het huishoudelijk afvalwater uit Vorselaar, Lille en Kasterlee te zuiveren. Het bedrijf zorgt dagelijks voor het onderhoud van de sane-ringsinfrastructuur en vernieuwt deze waar nodig. Zo renoveerde het bedrijf enkele jaren geleden nog de waterzuiveringsinstallatie van Lichtaart. Zulke maatregelen dragen mee bij tot de goede waterkwa-liteit van de Aa. De generaties die na ons komen, kunnen hiervan genieten.

> Info: www.bigjump.be

Tijdens de zomermaandenis het gemeentehuisop woendagnamiddag gesloten.

Zonder pesticiden vanaf 1 januari 2015Vanaf 1 januari 2015 mag het gemeentebestuur, net als andere openbare diensten, geen vervuilende pes-ticiden meer gebruiken voor het beheer van haar parken, bermen, straten, ... We schakelen dan volle-dig over op milieuvriendelijke bestrijdingsmethodes zoals borstelen. Het nieuwe decreet ‘Duurzaam pes-ticidengebruik’ bepaalt namelijk dat pesticidenge-bruik moet vermeden worden om de volksgezond-heid en het leefmilieu beter te beschermen. Ook scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven en zorginstellingen moeten vanaf 1 januari 2015 hun tuinen, speelplaatsen en parkeerterreinen zonder pesticiden onderhouden. Op deze locaties vertoeven dagelijks kinderen, zwangere vrouwen en ouderen. Zij komen beter niet in contact met pesticiden.

Hopelijk begrijpt u dat er door deze regels af en toe een plantje kan komen piepen. Onkruid is een natuurlijke begroeiing en is dus altijd te verkiezen boven ongezonde pesticiden. Voor het onderhoud van de voetpaden voor uw deur, vragen we om eveneens niet langer zulke middelen te gebruiken. Regelmatig borstelen en onkruid uittrekken vormen een gezond alternatief.

> Info: [email protected], 014 50 71 29

TiPDe gemeente- en ocmwdiensten zijn gesloten op 11 en 21 juli.De spothal sluit van 7 juli tot 3 augustus.

TiP

Page 4: Iv10 2014 issuu

• Inhaalverbod Sassenhout

In de zone tussen Proosthoevebaan en kruispunt Poederleeseweg werd een inhaalverbod in beide richtin-gen ingevoerd. De borden worden herhaald na elke rijweg die uitkomt op Sassenhout.

> Info: [email protected], 014 50 71 03

•Elk kakje in een zakje

Hondenpoep in uw voortuin of op openbaar domein is niet leuk. Hon-denpoep hoort in een zakje, in de vuilbak. Wie hondenpoep laat lig-gen of geen hondenpoepzakje op zak heeft, riskeert een gas-boete. Bedankt aan alle hondeneigenaars die de omgeving wel net achterlaten!

• Beschermuwfietstegendiefstal

Een gegraveerde fiets is beter beschermd tegen diefstal. Indien de politie een gegraveerde fiets terug-vindt, kan deze snel aan de eigenaar bezorgd worden. U kan uw fiets gratis laten graveren tijdens de ope-ningsuren van het containerpark op 25, 26, 27 en 28 juni.

> Info: [email protected], 014 50 71 03

•Vriend van den tap

De provincie Antwerpen roept op om ‘vriend van den tap’ te worden. Doe de test en drink twee weken kraantjeswater. Bent u overtuigd? Dan kan u de poster ‘hier woont een vriend van den tap’ downloaden of afhalen op het gemeentehuis. Wie deze poster aan het raam hangt, maakt kans op een leuke prijs.

> Info: www.vriendvan.be

Ballonnen plooien met Knul en KnappieIn Sprankel kunnen (groot)ouders en (klein)kinde-ren samen ballonfiguurtjes leren plooien onder bege-leiding van de clowns Knul en Knappie. Er worden 3 figuurtjes per deelnemer voorzien. Breng een grote zak mee om uw figuurtjes mee naar huis te nemen. U moet vooraf inschrijven.

> Info en inschrijven (max. 50 deelnemers, €1): [email protected], 014 50 71 87

Subsidie ZwaluwnestenDe milieuraad Vorselaar geeft een subsidie voor het behoud van zwaluwnesten. Heeft u enkele bewoonde zwaluwnesten in uw schuur, aan een gevel, … ? Dan wenst de milieuraad u hiervoor te belonen met een kleine bijdrage. U kan tot 31 juli deze subsidie aan-vragen. Het aanvraagdocument vindt u op onze web-site of bij onze milieudienst op het gemeentehuis.

> Info: [email protected], 014 50 71 29

Op vakantie? Bescherm uw woning!Plant u een vakantie of bent u voor een langere peri-ode weg van huis? Zorg dan dat uw woning geen gemakkelijke prooi is voor inbrekers. Automati-sche lichtschakelaars geven uw huis een bewoonde indruk. Ook uw buren, vrienden of familie kunnen een handje helpen door overdag de rolluiken op te trekken, de brievenbus te lichten en uiteraard uw huisdieren te verzorgen. Geeft u ook niet te veel info prijs op sociale media? Via Politie Neteland kan u gratis vakantietoezicht aanvragen.

> Info: www.politieneteland.be, 014 244 200

Gebeten door ... een teekEen beet van een teek is vaak onschuldig en pijnloos. Toch is er een risico op besmetting wanneer de teek langer dan 24u op de huid gezeten heeft of wanneer een teek foutief verwijderd werd.

Pletten, verdoven, samenknijpen of doorboren is geen goed idee. De besmette maaginhoud van de teek komt dan in uw bloed terecht. Gebruik liever een tekenpincet of ander hulpmiddel dat u bij de apotheek vindt. Bij griepachtige klachten tot 3 maan-den na de beet of bij een ringvormige huiduitslag contacteert u best uw huisarts.

INFO VORSELAAR 2014/10

Page 5: Iv10 2014 issuu

Op reis? Vraag tijdig een Kids-ID aan!De zomervakantie staat voor de deur. In deze peri-ode trekken (groot)ouders vaak naar het buiten-land met hun (klein)kinderen. Kinderen die reizen binnen Europa hebben een Kids-ID nodig. Deze kost € 6,10, is 3 jaar geldig en heeft een leverings-termijn van gemiddeld 3 weken.

Als ouders te lang wachten met het aanvragen van de Kids-ID, bestaat enkel de mogelijkheid om de Kids-ID via de spoedprocedure te bekomen. De prijs voor de spoedprocedure varieert van € 109,80 tot € 174,20.

> Info: [email protected], 014 50 71 04

Geef ons Vorselaars plekjeeen buitengewoon feest cadeau!Afgelopen maanden kregen 50 plekjes in onze pro-vincie een opknapbeurt. In Vorselaar gingen we met de groene bezem door het pleintje van Hilde-ring. Alle opknap- en ingroeningswerken worden beschreven op de www.buitengewoneplekjes.be!

Als feestelijke afsluiter van dit project krijgen de mooiste ‘buitengewone plekjes’ in de provincie een feest cadeau. Stem dus ons pleintje naar de over-winning en kom mee feesten! Vergeet u ook uw vrienden en familie niet in te spannen? De wed-strijd loopt van 2 juni tot 31 juli. Tot dan!

> Info: www.buitengewoneplekjes.be

Uitbreiding Huisartsenwachtpost ZuiderkempenOp 6 juni opende ‘Huisartsenwachtpost Zui-derkempen’ haar derde wachtpost. Die van Heren-tals is al sinds 2006 actief. In Westerlo (Verloren Kost 22) kon u vanaf maart terecht. Vanaf nu is er ook in Geel (Molseweg 204) een wachtpost.

Voor de gebruikers van de wachtpost in Herentals verandert niet veel. Er geldt 1 centraal nummer op weekends en feestdagen voor de drie posten, namelijk 014 22 22 00. Tijdens de weekdagen blijft de oude regeling van toepassing: via het antwoord-apparaat van uw huisarts wordt u doorverwezen naar de arts van wacht. Belangrijk om weten is dat u terecht kan in alle drie de wachtposten!

> Info: www.wachtpostzuiderkempen.be, 014 22 22 00

Openbaar onderzoek waterlopentot 5 juliTot 5 juli loopt een openbaar onderzoek betreffende de waterlopen van derde categorie. Deze zullen worden omgezet in tweede categorie waardoor het beheer ervan (ruiming, onderhoud en herstellings-werken) in de toekomst efficiënter wordt opgeno-men door het provinciebestuur i.p.v. de gemeente. Hiermee wordt de huidige versnippering van het waterlopenbeheer aangepakt.

> Info: [email protected], 014 50 71 07

Schoolverlater? Afgestudeerd? Schrijf u in bij VDABZodra u ingeschreven bent bij VDAB, begint uw eventuele wachttijd te lopen. Afgestudeerden en schoolverlaters hebben er dus alle baat bij zich zo snel mogelijk in te schrijven bij VDAB. Dat kan in het PWA-werkpunt op het gemeentehuis in Vorse-laar, tijdens de openingsuren.

> Info: [email protected], 014 50 71 22

INFO VORSELAAR 2014/10

Page 6: Iv10 2014 issuu

In ‘UiT in Vorselaar vindt u beknopte info over de publiek toegankelijke activiteiten van de Vorselaarse

verenigingen, de gemeente en haar partners. Uitgebreide info vindt u op www.uitinvorselaar.be.

U kan uw activiteiten rechtstreeks invoeren via www.UiTdatabank.be. Activiteiten voor

de komende editie van Info Vorselaar voert u best voor 30.06.2014 in.

> Info: [email protected], 014 50 71 26

junijuli

in VorselaarWanneer? Wat? Waar? Wie?

elke vrijdag 14u-16u Bij wandelweer wandelen we elke vrijdag met onze residenten. Iedereen kan vrijblijvend deelne-men!

WZC Hof ter Lande WZC Hof ter Lande

elke dinsdag 14u-16u30 Kaartnamiddag Dienstencentrum Sprankelelke woensdag

10u-12u Vrije inloop Digidak: elke woensdag in juli.In augustus is er geen vrije inloop wegens verfraaiingswerken in de bib.

Bib Digidak

20.06.14 14u-16u Modeshow met aangepaste kledij voor iedereen WZC Hof ter Lande WZC Hof ter Lande20.06.14 19u-23u Kampioenenviering Gemeentehuis Sportraad21 en 22.06.14

10u-18u Motorcrosswedstrijden Achterste Sassenhout

vzw CKP Racing

21.06.14 14u-16u Rad van Fortuin Dienstencentrum Sprankel25 t.e.m. 28.06.14

Fietsgraveren tijdens de openingsuren Containerpark Politie Neteland

25.06.14 14u-16u Knul en Knappie: ballonnen leren plooien voor (groot)ouders en (klein)kinderen (max. 50 pers., vooraf inschrijven, € 1 per persoon)

Dienstencentrum Sprankel

26.06.14 9u-12u Speelpunt Peuters & Zo Regenboog ISOM26.06.14 13u-18u Sport-4-daagse: petanquetornooi Sportcentrum OKRA Petanque27.06.14 18u-21u30 Sport-4-daagse: 24e Kardinaalsjogging Sportcentrum KWB28.06.14 9u30 Sport-4-daagse: volleybaltornooi Sportcentrum Oud-KLJ28.06.14 9u30 Sport-4-daagse: beker van Vorselaar minivoetbal Sportcentrum Sportraad i.s.m.

Reserven O.G.V.29.06.14 10u30 Viering 50 jaar priesterschap Pastoor Steenackers Sint-Pieterskerk Parochie1 - 4.07.14 9u-16u Speelweek ‘Regenwoud’ Cardijnlaan 10 Speelplein Kaboem03.07.14 14u-16u Ijssalon: coupe aardbei of dame blanche met slag-

room aan € 2,5Dienstencentrum Sprankel!

4,5 en6.07.04

18u-3u12u-3u12u-1u

20ste editie Folkfestival Na Fir Bolg Sassenhout Na Fir Bolg

07, 14 en 28.07.14

14u-16u Bewegingsoefeningen vanop een stoel (gratis) Dienstencentrum Sprankel!

07.07.14 20u Gemeenteraad Gemeentehuis Gemeentebestuur7 - 11.07.14 9u-16u Speelweek ‘De omgekeerde wereld’ Cardijnlaan 10 Speelplein Kaboem

10.07.14 14u-16u Optreden buikdansen (gratis) Dienstencentrum Sprankel!

11.07.14 Vlaamse Feestdag: gemeentediensten gesloten13.07.14 15u Big Jump Aa-brug Dijkbaan Natuurpunt14 - 18.07.14 9u-16u Speelweek ‘Toveren’ Cardijnlaan 10 Speelplein Kaboem17.07.14 14u-16u Contactkoor ‘De stem van ons geheugen’ Dienstencentrum Sprankel!21.07.14 Nationale Feestdag: gemeentediensten gesloten21.07.14 7u30 Start Estafette Vorselaar - Kappl Gemeentehuis Kasteellopers24.07.14 14u-16u Optreden Kurt Lottigiers (broer van Helmut Lotti)

gratis, i.s.m. De TroonDienstencentrum Sprankel! i.s.m.

De Troon

INFO VORSELAAR 2014/10INFO VORSELAAR wordt gedrukt op 100% gerecycleerd papier.

Foto’s: Gemeente Vorselaar, Vorselaarse Fotovrienden, Adrie de Kok, Karel Michielsen