itsOWD17 (04102017) Tim Remmers - Dagopening

of 14/14
Welkom op de itslearning Onderwijsdagen 2017 TIM REMMERS DIRECTEUR SERVICES ITSLEARNING NEDERLAND
 • date post

  28-Jan-2018
 • Category

  Education

 • view

  28
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of itsOWD17 (04102017) Tim Remmers - Dagopening

 1. 1. W e l k o m o p d e i t s l e a r n i n g O n d e r w i j s d a g e n 2 0 1 7 TIMREMMERS DIRECTEURSERVICESITSLEARNINGNEDERLAND
 2. 2. Differentireninhetonderwijsvereistleiderschap 4oktober2017
 3. 3. Watisderol vande schoolleider bij differentiren?
 4. 4. Hetiseentaakvandeschoolleidingom ervoortezorgendatdifferentiren onderdeelwordtvandeschoolcultuur Meeoneens,0% Deelsmee oneens, 5% Neutraal, 5% Deelsmeeeens,19% Meeeens,71% Ikhebvoldoendemogelijkhedenomte differentireninmijnles Meeoneens,0% Deelsmeeoneens,29% Neutraal,5% Deelsmeeeens,38% Meeeens,29%
 5. 5. Hoedenktudatuwdocenten(gemiddeldgenomen)scorenop onderstaandezesindicatoren?Metanderewoorden:hoedenktudater (gemiddeldgenomen)bijuopschoolwordtgedifferentieerd? 1 2 3 4 0 5.1Deopdrachtenendebegeleidinglatenziendatdeleraardelesheeftvoorbereid opbasisvaninformatieoverdeleerlingen. 12 38 50 5.2Leerlingenkunnenophuneigenniveauwerkenmetindividueleleervragenen lesdoelen. 38 38 24 5.3Deleraargeeftleerlingendiedatnodighebbenextraofaanvullendeinstructieof ondersteuning,zodatiedereleerlingindegelegenheidwordtgesteldtewerkenaan debasisstof. 0 63 25 12 5.4Deleraargeeftindividueleleerlingendieondersteuningnodighebbenmeeren extraoefenmogelijkheden. 13 50 25 12 5.5Deleraarzetleerlingendieminderinstructienodighebbenalvastaanhetwerk. 38 38 24 5.6Deleraargeeftleerlingendiemeeruitdagingnodighebbendemogelijkheidom basisstofcompacterteverwerkenenmetverrijkingsstofaandeslagtegaan. 38 38 24 1=Wordtnietgeobserveerd, terwijldesituatieerwelom vraagt. 2=Wordtgeobserveerdenis meerzwakdansterk. 3=Wordtgeobserveerdenis meersterkdanzwak. 4=Wordtgeobserveerdenis sterk. 0=Wordtnietgeobserveerd endesituatievraagterook nietom.
 6. 6. Vierkeynotes Differentiren
 7. 7. Differentiren:Conclusiesuit6000lesobservaties MathvanLoo Directeur-eigenaare-Loo& VanLooenPartners
 8. 8. DifferentirenenhetOnderzoekskader 2017 KarinPlantinga Inspecteur Voortgezet Onderwijs
 9. 9. Differentiren:BestPractices uitScandinavi (Engelstalig) CharlotteMller-Andersen Vice PresidentEurope
 10. 10. Differentirenvormgevenmetitslearning(Engelstalig) StevenThreadgold HeadofProduct Management
 11. 11. 10:45 Differentiren:conclusiesuit6.000lesobservaties 11:15 DifferentirenenhetOnderzoekskader 2017 Lunchennetwerken 12:45 Differentiren:BestPractices uitScandinavi 13:15 Differentirenvormgevenmetitslearning Pauze 14:00 Wereldcaf(intweegroepen) 16:00 Presentatiesuitkomstenwereldcaf 17:00 Borrelennetwerken 18:00 Pendelbusnaarstation Programma
 12. 12. Videoopnames
 13. 13. Depresentatieskomentestaanop: www.slideshare.net/itslearningnl
 14. 14. H a r t e l i j k d a n k v o o r u w a a n d a c h t TIMREMMERS DIRECTEURSERVICESITSLEARNINGNEDERLAND