IT MATCH: Pensioen voor zelfstandigen (Belgi«)

download IT MATCH: Pensioen voor zelfstandigen (Belgi«)

of 37

Embed Size (px)

Transcript of IT MATCH: Pensioen voor zelfstandigen (Belgi«)

 1. 1. Vanbreda Fryns Verzekeringen Genkersteenweg 429 3500 Hasselt Pensioenopbouw voor zelfstandigen 19 mei 2016
 2. 2. Inhoud Wie is Vanbreda Fryns Verzekeringen? Sociale zekerheid in Belgi Aanpassing vanaf 01/01/2016 Welke pensioenregeling kiezen als zelfstandige? Gewaarborgd inkomen Omzetverzekering
 3. 3. Makelaar, consultant, risk management, TPA Opgericht in 1937 Hoofdzetel in Antwerpen Kantoren in Brussel, Hasselt, Mechelen, Leuven, Brasschaat, Rijkevorsel, Luxemburg, Amsterdam en Rotterdam 572 personeelsleden (2015) Omzetcijfer: 85 miljoen EUR (2015) Vanbreda Risk & Benefits: wie zijn wij?
 4. 4. Onafhankelijk karakter Eigen makelaarsvoorwaarden Goede relaties en sterke positie bij de verzekeraars Aandacht voor communicatie Specialisten voor alle verzekeringstakken Eigen schadedienst Vaste contactpersoon Vanbreda Risk & Benefits: waarom?
 5. 5. Sociale zekerheid in Belgi: 3 pijlers Wettelijke sociale zekerheid Aanvullende sociale zekerheid op collectieve basis Aanvullende sociale zekerheid op individuele basis 1ste pijler 2de pijler 3de pijler Rustpensioen Overlevingspensioen Arbeidsongeschiktheids- uitkering Ziektekosten Kinderbijslag Werkloosheidsuitkering Groepsverzekering Pensioenfonds VAP - RIZIV Individuele pensioen- toezegging (IPT) Levensverzekering Pensioensparen
 6. 6. 1ste pijler: wettelijk pensioen Wettelijk pensioen Pensioenleeftijd : 65 jaar Loopbaan : 45 jaar Meer info : Mypension.be Bedragen voor zelfstandigen: Minimum 13.108,32 EUR Maximum 16.299,32 EUR Bruto bedragen per maand voor een volledige carrire 1/1/2016
 7. 7. Wet op de Aanvullende Pensioenen Aanpassing vanaf 01/01/2016
 8. 8. Uitbetaling aanvullend pensioen Algemene regel: bij ingang (vervroegd) wettelijk pensioen of het bereiken van deze datum (i.e. bereiken wettelijke pensioenleeftijd) Overgangsmaatregel (*): (*) Enkel indien reglement deze mogelijkheid al voorzag vr 1/1/2016! Geboortedatum Opname aanvullend pensioen Vr 1/1/1959 60 Tijdens jaar 1959 61 Tijdens jaar 1960 62 Tijdens jaar 1961 63
 9. 9. 1ste pijler: de toekomst? Na de babyboom (jaren 60) de babystop: minder actieven Toenemende levensverwachting ! 78,56 jaar voor mannen en 83,50 jaar voor vrouwen FOD Economie - Bevolkingsstatistieken 2014 Toenemende vergrijzing van de bevolking Financiering sociale zekerheid staat onder druk
 10. 10. Hoeveel hebben we eigenlijk nodig? Waar staan we voor? 1.000 EUR per maand Nodige kapitaal (2%-indexering) Vanaf 65 jaar. Kans Beleggingsrendement hoe lang?... 3% 4% 5% tot 80 jaar 83,47% 167.105 EUR 155.772 EUR 145.555 EUR tot 90 jaar 57,62% 265.669 EUR 237.080 EUR 212.803 EUR tot 100 jaar 22,02% 355.071 EUR 304.038 EUR 263.128 EUR tot 110 jaar 1,79% 436.163 EUR 359.178 EUR 300.789 EUR
 11. 11. 2de pijler: welke pensioenregeling kiezen ? Groepsverzekering een categorie van het personeel Individuele pensioentoezegging n persoon 2de pijler Contract onderschreven door een onderneming op het hoofd van : Zelfstandige voor hem persoonlijk VAPZ
 12. 12. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Wat? Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen: de zelfstandige kan op vrijwillige basis pensioenbijdragen betalen om in een aanvulling van het wettelijk pensioen te voorzien Voor Wie? Alle zelfstandigen die sociale zekerheidsbijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan die verschuldigd door een zelfstandige in hoofdberoep Hoeveel? Fiscaal Aftrekbare Premie Maximum 8,17% van het begrensd beroepsinkomen (Inkomen dat dient als basis voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen) Forfaitair maximum 2016: 3060,07 EUR
 13. 13. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen: voordelen Geen premietaks Gunstige eindtaxatie: fictieve rente en geen solidariteitsbijdrage Belastingvermindering aan het marginaal tarief Verlaging basis sociale zekerheidsbijdragen => Fiscaal voordeel tot 50-60% (afhankelijk van het inkomensniveau)
 14. 14. VAPZ: fictieve rente Stelsel van de fictieve rente Voorbeeld : Verzekerd kapitaal voor 65- jarige van 100.000 EUR, belastbaar gedurende 10 jaar: 5% x 100.000 EUR = 5.000 EUR Generatiepact : slechts 80% van het kapitaal wordt in aanmerking genomen. -effectief actief tot 65 jaar -uitkering ten vroegste op 65 jaar Leeftijd op datum van uitkering Omzettingsp ercetage Aangifteduur 40 jaar en minder 1,0% 13 jaar 41 tot 45 jaar 1,5% 13 jaar 46 tot 50 jaar 2,0% 13 jaar 51 tot 55 jaar 2,5% 13 jaar 56 tot 58 jaar 3,0% 13 jaar 59 tot 60 jaar 3,5% 13 jaar 61 tot 62 jaar 4,0% 13 jaar 63 tot 64 jaar 4,5% 13 jaar 65 jaar en meer 5,0% 10 jaar
 15. 15. Voorbeeld VAPZ 35-jarige, gehuwd, inkomen 4.000 EUR, die de maximale premie van 3060,07 EUR in VAPZ-contract stort Jaarlijks % Bruto-storting 3060,07 EUR Jaarlijkse winst op de sociale bijdragen 657,92 EUR 21,50 % Belastingsafrek 1.285,15 EUR 53,50 % Netto storting 1.117 EUR Deze VAPZ kost slechts 1.117 EUR. Financieel rendement en fiscale voordelen => rendement van 8,34%
 16. 16. Betaal nooit zelf wat u door uw onderneming kan laten betalen ! Het 11 gebod van de zelfstandige :
 17. 17. Verzekeraar ZelfstandigeWerkgever Pensioenverbintenis Prestaties (pensioen, overlijden, ongeval, ) Bijdragen (patronale en/of persoonlijke) IPT Wat is een IPT voor zelfstandigen?
 18. 18. Basisprincipes : Zelfstandige binnen onderneming Regelmatige/maandelijkse bezoldiging Voordelen : Fiscaal interessanter dan salarisverhoging Financiering gebeurt door de onderneming Premies fiscaal aftrekbaar voor de onderneming Extra-legaal pensioen opbouwen Zelfstandige is eigenaar van het contract Mogelijkheid om aanvullende dekkingen te voorzien Vastgoedfinanciering Wat is een IPT voor zelfstandigen?
 19. 19. Vergelijking loon versus IPT Voorbeeld, 35 jarige, gehuwd, inkomen 48.000 EUR Storting groepsverzekering 4.789,27 EUR + taks 4,4% = 5.000 EUR of in de vorm van bezoldiging Toegekend in de vorm van bezoldiging Storting in groepsverzekering 5000 EUR 5.000 EUR - sociale bijdragen en personenbelasting - taks 4,4% 3.172,90 EUR 4.789,27 EUR netto bezolding storting in groepsverzekering 1.827,10 EUR 4.789,27 EUR looptijd van het contract 30 jaar globaal rendement van 3% kapitaal + winstdeelneming 225.924,30 EUR na afhoudingen 195.425,41EUR
 20. 20. Belangrijke elementen : -Bezoldiging : maandelijks toegekend -Loopbaan : maximum 40 jaar -Andere extra-legale pensioenen in mindering brengen IPT zelfstandigen : 80% regel
 21. 21. 100% 30 65 25% wettelijk pensioen 55% 80 % IPT zelfstandigen : 80% regel
 22. 22. IPT zelfstandigen : Rendement IPT biedt een gegarandeerd rendement verhoogd met een winstdeelname. U kiest zelf : 1,50% + winstdeelname 1,00% + winstdeelname 0,00% + winstdeelname 1,5% wd 1,00% wd 0,00% wd
 23. 23. IPT zelfstandigen: Voorbeeld 35 jarige, gehuwd, jaarlijkse storting 5.000 EUR, eindleeftijd 65 jaar Gewaarborgd pensioenkapitaal aan 1,50 % Gewaarborgd pensioenkapitaal aan 1,50 % Instapkost 6% Instapkost 2,5% 168.845,67 EUR 176.068,93 EUR Verschil van 7.223,26 EUR
 24. 24. TAXATIE OP EINDDATUM 3,55% riziv-bijdrage 2,00% solidariteitsbijdrage 16,50% bedrijfsvoorheffing (*) 7,00% gemeentebelasting nettokapitaal +/-80% IPT zelfstandigen : Taxatie (*) Generatiepact : 16,50% wordt 10% als het pensioenkapitaal ten vroegste op de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) wordt opgenomen en de begunstigde tot die datum effectief actief was.
 25. 25. Fiscaliteit: pensioen en overlijden Kapitaal: 100 EUR Winstdeelname: 25 EUR Kapitaal Winstdeelname Bruto kapitaal 100 25 RIZIV-bijdrage (3,55%) - 3,55 - 0,90 Solidariteitsbijdrage (2%) - 2 - 0,50 Saldo 94,45 23,60 Enmalige belasting (16,66%) op saldo * 10,09% op 65 jaar - 15,74 - 9,53 / / Netto uitkering 78,71 84,92 23,60 Wat hou je over? 78% 84% 94%
 26. 26. Samengevat: voordelen IPT Premies rechtstreeks voordeel van de zelfstandige bedrijfsleiders Stortingen fiscaal aftrekbaar voor de vennootschap Geen sociale bijdrage op de premies Gunstige belasting voor prestaties leven en overlijden Vastgoedfinanciering Gendividualiseerd plan voor elke zelfstandige bedrijfsleider (budgetten en waarborgen) Contract definitief verworven voor de bedrijfsleider, zelfs in geval van faillissement
 27. 27. Samengevat: voordelen IPT Kapitaalsgarantie + intrestgarantie Mogelijkheid tot zeer belangrijke stortingen mits de naleving van de fiscale grens (80%-regel) Makkelijk combineerbaar met een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Ook aanvullende dekkingen kunnen worden voorzien
 28. 28. Sociale zekerheid in Belgi: 3 pijlers Wettelijke sociale zekerheid Aanvullende sociale zekerheid op collectieve basis Aanvullende sociale zekerheid op individuele basis 1ste pijler 2de pijler 3de pijler Rustpensioen Overlevingspensioen Arbeidsongeschiktheids- uitkering Ziektekosten Kinderbijslag Werkloosheidsuitkering Groepsverzekering Pensioenfonds VAP - RIZIV Individuele pensioen- toezegging (IPT) Levensverzekering Pensioensparen
 29. 29. 3de pijler - personenbelasting Pensioensparen Beperkt tot 940 EUR per belastingplichtige Belastingvermindering min 30% Belastingvoordeel min 282 EUR Levensverzekering Maximum premie levensverzek en/of kapitaalaflossing Lange termijn bouwsparen: 2280 EUR/jaar Belastingvermindering min 30% Belastingvoordeel 684 EUR
 30. 30. Vastgoedfinanciering (presentatie volgt op een volgend event)
 31. 31. Individuele Pensioentoezegging is ook bescherming Overlijden Overlijden door ongeval Gewaarborgd inkomen Omzetverzekering
 32. 32. Minimumkapitaal overlijden Minimumkapitaal overlijden Kostprijs voor overlijden = Kost van het werkelijke risico EUR Tijd Evolutie reserve
 33. 33. Invaliditeit 100% inkomen Wettelijke tussenkomst 20% tijd Aanvulling mogelijk tot 80%
 34. 34. Invaliditeit : wat ? Dekking van