Isover prijslijst 2011 - BPG Bouwmaterialen · Speciale bouwproducten 4 3 1 2 Product Multimax...

of 52/52
www.isover.nl Catalogus 2011 Geldig vanaf 1 januari 2011
 • date post

  10-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Isover prijslijst 2011 - BPG Bouwmaterialen · Speciale bouwproducten 4 3 1 2 Product Multimax...

 • www.isover.nl

  Catalogus 2011Geldig vanaf 1 januari 2011

  http://www.hout-en-bouwmaterialen.nl/isolatiemateriaal.php

 • Isover creëert efficiënte thermische en akoestische isolatie-oplossingen om

  energiezuinige gebouwen te ontwerpen, die comfort en bescherming bieden aan

  de gebruikers en bijdragen aan de bescherming van ons milieu.

 • Producten op alfabetCalibel ......................................................................... 19Calibel SK ................................................................... 19Cladipan 32 .............................................................. 30Cladiroll ...................................................................... 31Cladisol ....................................................................... 31Comfortpanel .......................................................... 9Ductliner 602 NU OP PALLETS ........................ 36Façade 100 ................................................................ 8Fire Protect Screw ................................................. 35IBR ................................................................................. 9Insul Safe 11 ............................................................. 43MD 2 ............................................................................ 43Metal Building Panel............................................. 32Metal Building Roll ............................................... 32ML3/H NU OP PALLETS ...................................... 36ML3 Plus NU OP PALLETS .................................. 36Multimax 30 NU IN MEER DIKTES ................ 9Mupan......................................................................... 7Mupan Façade ......................................................... 8Mupan Plus .............................................................. 6Mupan Ultra XS ...................................................... 6Protect BSF kit ......................................................... 34Protect BSK lijm ...................................................... 35Rollisol Plus ............................................................... 11Roofine P 35 ............................................................. 27Shedisol Decor ......................................................... 10Sonebel 331 .............................................................. 10Sonepanel ................................................................. 18Sonefloor ................................................................... 20Soneroll ...................................................................... 18Spouwwol ................................................................. 11Systemboard ............................................................ 26Systemroll 1000/700 ........................................... 24Systemroll 400 ........................................................ 25Systemroll 200 ........................................................ 26Technostar ................................................................ 17Technipanel 20 ....................................................... 42Techniroll 30/20 NU OP PALLETS ................... 42ULTIMATE Cladisol................................................. 30ULTIMATE Protect 1000 S .................................. 44ULTIMATE Protect 1000 S alu............................ 37ULTIMATE U MPA 66 NIEUW .......................... 47ULTIMATE U MPN 90/66/48 ............................. 46ULTIMATE U MPN 36/24 .................................... 47U Protect Slab 4.0 alu .......................................... 34U Protect Wired Mat 4.0 alu ............................. 34U Tech Roll 4.0 V1/2.0 V1 ................................... 40U Tech Slab 8.0 N/6.0 N/5.0 N ......................... 38U Tech Slab 3.0 N/2.0 N ...................................... 39U Tech Wired Mat 6.0 N/5.0 N ........................ 41Vario System MET MEER ACCESSOIRES ...... 14

  De bijdrage van Isover aan duurzaamheid ....................................................... 4Passief bouwen met het Isover Multi-Comfort House ................................ 4Thermische berekeningen maken ........................................................................ 4

  B 111 Algemene bouw ........................................................................................................... 5Spouwmuren: Rc-waarden ....................................................................................... 5Spouwmuren ................................................................................................................. 6Vliesgevels ...................................................................................................................... 8

  R 111 Renovatie/na-isolatie ................................................................................................ 9Renovatieproducten ................................................................................................... 9Isover Vario System ..................................................................................................... 12

  A 111 Afbouw ............................................................................................................................. 16Geluidsisolatie/brandwerendheid lichte scheidingswanden .................. 16Wandsysteem met extra hoge geluidsisolatie ............................................... 17Rc-waarden voorzetwand vrijstaand metalen stijl- en regelwerk .......... 17Lichte scheidingswanden en voorzetwanden ................................................. 18Voorzetwanden: isolatie en afwerking in één ................................................. 19Zwevende dekvloeren: contactgeluidsisolatie ................................................ 20

  PH 111 Prefab houtbouw ......................................................................................................... 21Rc-waarden daksegmenten/-elementen ........................................................... 21Rc-waarden gevelsluitende elementen en hsb-gevels ................................. 22Hellend dak, gevels, houtskeletbouw ................................................................. 24

  PD 111 Plat dak ............................................................................................................................ 27Roofine P 35 .................................................................................................................... 27Rc-waarden ..................................................................................................................... 27

  BG 111 Metaalbouw ................................................................................................................... 28Rc-waarden ..................................................................................................................... 28Metaalbouw: brandveiligheid – WBDBO ........................................................... 29Binnendoosconstructies met extra hoge Rc-waarden ................................. 30Binnendoosconstructies met extra hoge brandwerendheid .................... 30Binnendoosconstructies met hoge Rc-waarden ............................................. 31Overige metaalbouwproducten ............................................................................ 32

  I 111 Technische isolatie ...................................................................................................... 33Isover ULTIMATE: een nieuwe generatie minerale wol ............................... 33Brandwerende luchtkanalen .................................................................................. 33Luchtkanalen en apparaten .................................................................................... 36Dempers en omkastingen ........................................................................................ 36CV-leidingen ................................................................................................................... 37Industrie ........................................................................................................................... 38Industrie en scheepsbouw ....................................................................................... 42Industriële leidingen ................................................................................................... 44ULTIMATE marine constructies ............................................................................. 45Scheepsbouw ................................................................................................................. 46

  Service ............................................................................................................................... 48Het bedrijf Saint-Gobain Isover ............................................................................. 48Service bij Isover ........................................................................................................... 48

 • 4

  De bijdrage van Isover aan duurzaamheidGebouwen zijn verantwoordelijk voor 35% van de CO2-emissies, die voor een groot deel afkomstig zijn van verwarming en aircondi-tioning. Door gebouwen veel energiezuiniger te maken – zowel bijnieuwbouw als renovatie – kan de uitstoot sterk verminderdworden. De bouwsector heeft dus een belangrijke rol te spelen inde beperking van de opwarming van de aarde, daarbij tegelijkertijdgebruik makend van duurzame producten. Op deze manier kunnenwe de uitdagingen voor de 21ste eeuw aangaan.

  Isover berekent ecologische voetafdrukBij duurzaam bouwen is het belangrijk om keuzes te maken opbasis van objectieve, meetbare criteria. Want wat ‘groen’ lijkt, isniet altijd ‘groen’. Bovendien moet de keuze geëvalueerd zijn oplange termijn: van de ontginning van de grondstoffen, naarproductie en transport tot de volledige gebruiksfase en de verwer-king tot afval of recycling achteraf. Isover beschikt nu ook over de ecologische voetafdruk van haarisolatiematerialen. Zo zijn er levenscyclusanalyses (LCA) opgesteld,die per product de impact op het milieu en op de maatschappijwetenschappelijk meten. Met verrassende resultaten tot gevolg.

  Investeren in duurzaamheidIsover glaswol bestaat voor 75% uit gerecycled glas. De rest van degrondstoffen zijn voornamelijk zand en soda, natuurlijke en onuit-puttelijke grondstoffen. Glaswol is herbruikbaar en volledig recy-clebaar. Op het vlak van rendement kan Isover sprekende cijfersvoorleggen. Zo levert één kubieke meter grondstof 150 kubiekemeter glaswol op. En met een levenscyclus van 50 jaar wordt deenergie om glaswol te produceren maar liefst meer dan 100 keerteruggewonnen. Vanwege de hoge comprimeerbaarheid kan tot75% worden bespaard op opslag- en transportkosten. Bijkomendvoordeel is dat Isover glaswol lokaal kan produceren waardoor detransportafstanden (en bijhorende CO2-uitstoot) tot een minimumbeperkt blijven.

  Meer informatieVraag voor meer informatie onze brochure ‘Planet, people, prospe-rity: onze bijdrage aan duurzaam bouwen’ aan of kijk op www.isover.nl/duurzaam.

  Passief bouwen met het Isover Multi-Comfort HouseVoor klimaatvriendelijk en comfortabel wonen heeft Isover hetMulti-Comfort House volgens het passiefhuis concept ontwikkeld.Een passiefhuis gebruikt nauwelijks energie en spaart daarmee hetklimaat. Met de term Multi-Comfort House wil Isover duidelijkmaken dat het naast de efficiënte energieconsumptie om eenaanzienlijke verbetering van het wooncomfort gaat. Dit alles ismogelijk zonder gecompliceerde technologie en zonder beper-kingen in het ontwerp. Kijk voor meer informatie op www.multicomfort.nl.

  Thermische berekeningen makenIsover heeft haar rekenprogramma voor thermische berekeningen(Rc-waarden) vernieuwd. Naast een nieuwe en heldere lay-out, zijnnieuwe constructies toegevoegd: vlakke daken, (na-)isolatie vanbetonvloeren en I-liggers in prefab constructies. Daarnaast zijnuiteraard alle nieuwe, extra energie-efficiënte isolatieproducten inhet programma opgenomen, waardoor u eenvoudig zeer energie-zuinige constructies kunt ontwerpen en bouwen. U kunt het reken-programma gratis downloaden op www.isover.nl.

  Spouwmuren

  Home Help Projectgegevens Wijzigen adres www.isover.nl Afsluiten

  Na-isolatie bestaande spouwmuren

  Vliesgevels

  Prefab gevelelementen met metselwerk

  Prefab gevelelementen met rabatdelen

  Voorzetwanden Calibel

  Voorzetwanden metalen profielen

  Voorzetwanden stijl-/regelwerk hout

  Binnenblad steen met buitenbekleding

  Metalen gevels bedrijfs-gebouwen

  Prefab hellende daken/daksegmenten

  Renovatie hellende daken incl. afwerking

  Renovatie hellende daken

  (Na-)isolatie houten vloeren

  Vlakke daken

  (Na-)isolatie betonvloeren

  Copyight Disclaimer

 • Spec

  iale

  bou

  wpr

  oduc

  ten

  4

  3 1

  2

  Product

  Multimax Mupan Mupan Mupan

  Rc-waarde30 Ultra Ultra XS Plus

  (m2.K/W) Dikte in mm2,5 56 – 80 853,0 – 80 95 1003,5 90 97 115 1204,0 502) + 56 115 130 1404,5 452) + 88 131 150 –5,0 502) + 88 148 – –5,5 – 85 + 80 –6,0 – 97 + 90 –

  2) Eerste laag Multimax 30 (zonder aluminiumfolie, zie pag. 9).

  4

  1

  2

  3

  R (m2.K/W)1. Baksteen metselwerk, dikte 100 mm 0,102. Luchtspouw, niet geventileerd ≥ 20 mm 0,18

  (Bij toepassing van Multimax 30 Ultra en Mupan Ultra XS geldt een verbeterde R-waarde voor de combinatie van de isolatieplaat en luchtspouw.)

  3. Isolatie4. Gestort gewapend beton, dikte 160 mm 0,08

  Product

  Multimax Mupan Mupan Mupan

  Rc-waarde30 Ultra Ultra XS Plus

  (m2.K/W) Dikte in mm2,5 56 – 80 803,0 – 80 95 1003,5 88 97 115 1204,0 502) + 56 115 130 1404,5 452) + 88 131 150 –5,0 502) + 88 148 – –5,5 – 85 + 80 –6,0 – 97 + 85 –

  Spouwmuren

  Spouwmuren: Rc-waarden

  R (m2.K/W)1. Baksteen metselwerk, dikte 100 mm 0,102. Luchtspouw, niet geventileerd ≥ 20 mm 0,18

  (Bij toepassing van Multimax 30 Ultra en Mupan Ultra XS geldt een verbeterdeR-waarde voor de combinatie van deisolatieplaat en luchtspouw.)

  3. Isolatie4. Kalkzandsteen, dikte 100 mm 0,10

  Onderstaande tabellen laten zien welke isolatiedikte nodig is om een bepaalde Rc-waarde te realiseren. De dikte is berekend op basis van NEN 1068:2001 enNPR 2068:2002. De koudebruggen, veroorzaakt door de spouw ankers, zijn hierin meegenomen. Er is uitgegaan van 4 RVS spouwankers (Ø 4 mm) per m2. Zie voor berekeningen ook het programma Termical op www.isover.nl.

  Speciale bouwproducten

  Isover Multimax 30 Ultra

  Dikte R-waarde1) Afmeting m2 per m2 per Bestel- Pallets per Prijs Levertijdin mm in m2.K/W in mm collo pallet eenheid volle vracht in € per m2 in dagen

  56 2,30 1350 x 600 6,48 77,76 pallet 18 13,05 A88 3,35 4,05 48,60 pallet 18 17,00 2190 3,45 4,05 48,60 pallet 18 17,40 A

  1) R-waarde is inclusief invloed van aluminium folie.

  Productomschrijving: zeer stevige vormvaste glaswol spouwplaat, met uiterst lage lambdawaarde van 0,030 W/m.K.Aan de voorzijde voorzien van een speciaal gecoate, geperforeerde aluminiumfolie. Toepassing: voor het isoleren van spouwmuren waar een hoge isolatiewaarde is vereist en waar relatief weinigspouw ruimte aanwezig is.Certificering: CE en KOMO attest-met-productcertificaat in aanvraag.Karakteristiek: eenvoudig te verwerken en te snijden.Garantie: 10 jaar met de Isover zes-sterren garantie, op aanvraag.

  Tarief S 111 voor speciale bouwproducten. Geldig vanaf 1 april 2011. A: minimale afname en levertijd op aanvraag. Levertijd geldt indien voor 12.00 uur ’s middags besteld.Bijlage bij de Isover catalogus 2011. Vervangt pagina 5.

  Tarief S111

 • Tarief B 111 voor de algemene bouw. Geldig vanaf 1 januari 2011. Hiermee vervallen tarieven S 101 en B 101.A: minimale afname en levertijd op aanvraag. Levertijd geldt indien voor 12.00 uur ’s middags besteld.

  6

  Algemene bouw

  Isover Mupan Plus

  Dikte Rdeclared Afmeting m2 per m2 per Bestel- Pallets per Prijs Levertijdin mm in m2.K/W in mm collo pallet eenheid volle vracht in € per m2 in dagen

  80 2,40 1200 x 800 6,72 80,64 pallet 18 8,10 2190 2,70 5,76 69,12 pallet 18 9,05 2195 2,85 5,76 69,12 pallet 18 9,55 3100 3,00 4,80 57,60 pallet 18 10,20 3105 3,15 4,80 57,60 pallet 18 10,70 3110 3,30 4,80 57,60 pallet 18 11,25 3115 3,45 4,80 57,60 pallet 18 11,75 3120 3,60 3,84 46,08 pallet 18 12,30 3130 3,90 3,84 46,08 pallet 18 13,30 3140 4,20 3,84 46,08 pallet 18 14,30 3150 4,50 3,84 46,08 pallet 18 15,35 A160 4,80 2,88 34,56 pallet 18 16,35 21

  Isover Mupan Ultra XS

  Dikte R-waarde* Afmeting m2 per m2 per Bestel- Pallets per Prijs Levertijdin mm in m2.K/W in mm collo pallet eenheid volle vracht in € per m2 in dagen

  80 2,89 1200 x 800 6,72 60,48 pallet 18 11,35 A85 3,04 5,76 51,84 pallet 18 12,05 A97 3,39 5,76 51,84 pallet 18 13,30 3102 3,54 4,80 43,20 pallet 18 13,90 3115 3,94 4,80 43,20 pallet 18 15,45 3121 4,14 3,84 34,56 pallet 18 16,35 3131 4,44 3,84 34,56 pallet 18 17,70 21138 4,69 3,84 34,56 pallet 18 18,65 A148 4,99 2,88 25,92 pallet 18 19,60 21150 5,04 2,88 25,92 pallet 18 19,90 A157 5,29 2,88 25,92 pallet 18 20,80 A

  * R-waarde is inclusief invloed van aluminium folie

  Spouwmuren

  Productomschrijving: zeer stevige vormvaste glaswol spouwplaat. Aan de voorzijde voorzien van een speciaalgecoate, geperforeerde aluminium folie, aan de achterzijde bekleed met zacht comfortvlies voor een prettigeverwerking. Toepassing: voor het isoleren van spouwmuren waar een hoge isolatiewaarde is vereist en waar relatief weinigspouw ruimte aanwezig is.Brandveiligheid: brandklasse A1 volgens EN 13501-1.Certificering: CE, KOMO attest-met-productcertificaat K4087.Karakteristiek: zeer stevige vormvaste plaat. Eenvoudig te verwerken en te snijden.Garantie: 10 jaar met de Isover zes-sterren garantie, op aanvraag.

  Productomschrijving: stevige vormvaste glaswol spouwplaat aan twee zijden voorzien van een glasvliesbekleding.Toepassing: voor het isoleren van spouwmuren met een gedeeltelijke vulling.Brandveiligheid: brandklasse A1 volgens EN 13501-1.Certificering: CE, KOMO attest-met-productcertificaat K4087.Karakteristiek: stevige vormvaste isolatieplaat. Eenvoudig te verwerken en te snijden.Garantie: 10 jaar met de Isover zes-sterren garantie, op aanvraag.

 • Tarief B 111 voor de algemene bouw. Geldig vanaf 1 januari 2011. Hiermee vervalt tarief B 101.A: minimale afname en levertijd op aanvraag. Levertijd geldt indien voor 12.00 uur ’s middags besteld.

  7

  Alge

  men

  e bo

  uw

  Isover Mupan

  Dikte Rdeclared Afmeting m2 per m2 per Bestel- Pallets per Prijs Levertijdin mm in m2.K/W in mm collo pallet eenheid volle vracht in € per m2 in dagen

  75 2,10 1200 x 800 7,68 115,20 pallet 18 5,65 380 2,25 6,72 100,80 pallet 18 6,20 385 2,40 6,72 100,80 pallet 18 6,50 2190 2,55 6,72 100,80 pallet 18 6,90 2195 2,70 5,76 86,40 pallet 18 7,25 21

  100 2,85 5,76 86,40 pallet 18 7,65 3105 3,00 4,80 72,00 pallet 18 8,05 3110 3,10 4,80 72,00 pallet 18 8,50 3115 3,25 4,80 72,00 pallet 18 8,80 3120 3,40 4,80 72,00 pallet 18 9,30 3125 3,55 3,84 57,60 pallet 18 9,70 3130 3,70 3,84 57,60 pallet 18 10,05 A140 4,00 3,84 57,60 pallet 18 10,90 3145 4,10 3,84 57,60 pallet 18 11,35 A

  Productomschrijving: glaswol spouwplaat aan twee zijden voorzien van een glasvliesbekleding. Toepassing: voor het isoleren van spouwmuren, zowel voor volledige als gedeeltelijke vulling.Brandveiligheid: brandklasse A1 volgens EN 13501-1.Certificering: CE, KOMO attest-met-productcertificaat K4087.Karakteristiek: buigstijve veerkrachtige isolatieplaat. Eenvoudig te verwerken en te snijden.Garantie: 10 jaar met de Isover zes-sterren garantie, op aanvraag.

  Isover spouwproducten verwerkingsblad1. Ondergrond • Zorg voor een gelijkmatige ver-

  deling van de ankers bij het opmetselen of lijmen van hetbinnenspouwblad.

  • Controleer of het binnenspouw-blad een goed gesloten oppervlakvormt. Verwijder specie- of lijmres-ten.

  2. Verwerking isolatieplaten• Breng de eerste rij Isover platen

  50 mm boven de bovenkant van defundering aan over de spouw-ankers.

  • Zorg voor minimaal vier spouw-ankers per hele isolatieplaat. Brenggeen ankers tussen twee platenaan.

  • Verwerk de isolatieplaten zoveelmogelijk in halfsteensverband enstotend tegen elkaar.

  • Klem de platen goed tegen hetbinnenspouwblad, zodat luchtstro-men áchter de isolatieplaten wor-den voorkomen.

  3. Verwerkingsdetails

  Sluit de isolatie goed aan rondom dekozijnen. Houd ca. 1 cm overmaat aanbij het op maat snijden van de isolatie.Dit voorkomt warmteverliezen.

  4. Tot slot• Zet passtukken altijd met minimaal

  twee spouwankers vast.• Druk, om een ‘matras’-effect te

  voorkomen, de rozetten/schotelsniet te diep in de isolatie. Hierdoorblijft de isolatiewaarde op peil.

  • Dek de isolatie én het metselwerkaf bij onderbreking van het metse-len.

  • Vervang beschadigde isolatie pla-ten.

  Volledige informatie over de verwer-king van Isover Mupan Ultra XS,Mupan Plus of Mupan vindt u in hetIsover Komo attest-met-productcertifi-caat K4087, het Isover spouwvademe-cum, de productbladen en op www.isover.nl

  Houd de isolatie hoger dan het metsel-werk aan. Hierdoor vermindert hetprobleem van valspecie op de naden.Zorg ervoor dat de spouwankers nietschuin aflopen in de richting van hetbinnenspouwblad. Dit voorkomt inwa-tering.

  Verwijder de valspecie op de isolatieom vochtdoorslag te voorkomen. Gebruik hiervoor een spouwlat.

  Een goede hoekverbinding is belang-rijk. Steek de Isover isolatieplaten bijde omgaande muur door en snij vervol-gens ter dikte van de isolatielaag af.Gebruik indien nodig hoekstrippen.

  50 mm

  09

  .09

  .3

  IsolatiehulpVoor de juiste verwerking van Isover spouw-muurisolatie biedt Isover een handige isola-tiehulp voor op de bouwplaats. Ditgeplastificeerde verwerkingsblad toont inéén oogopslag de belangrijkste puntenwaarop gelet moet worden bij het correctisoleren van een spouwmuur. Vraag ernaarbij Isover.

 • Tarief B 111 voor de algemene bouw. Geldig vanaf 1 januari 2011. Hiermee vervalt tarief B 101.A: minimale afname en levertijd op aanvraag. Levertijd geldt indien voor 12.00 uur ’s middags besteld.

  8

  Algemene bouw

  Dikte Rdeclared Afmeting m2 per m2 per Bestel- Pallets per Prijs Levertijdin mm in m2.K/W in mm collo pallet eenheid volle vracht in € per m2 in dagen

  100 2,90 1500 x 600 3,60 57,60 pallet 17 9,15 21120 3,50 3,60 57,60 pallet 17 11,20 21140 4,10 2,70 43,20 pallet 17 12,50 A

  Isover Mupan Façade

  Dikte Rdeclared Afmeting m2 per m2 per Bestel- Pallets per Prijs Levertijdin mm in m2.K/W in mm collo pallet eenheid volle vracht in € per m2 in dagen

  50 1,55 1500 x 600 7,20 115,20 pallet 17 6,70 360 1,85 6,30 100,80 pallet 17 8,00 380 2,50 4,50 72,00 pallet 17 10,35 3

  100 3,10 3,60 57,60 pallet 17 12,30 3120 3,75 3,60 57,60 pallet 17 14,25 3140 4,35 2,70 43,20 pallet 17 16,65 21160 5,00 2,70 43,20 pallet 17 19,00 21

  Vliesgevels

  Productomschrijving: duurzame weerbestendige glaswol gevelplaat. Aan de voorzijde bekleed met een zwart glas-vlies en aan de achterzijde met een geel glasvlies. Toepassing: voor het isoleren achter gesloten en/of geventileerde, niet transparante vliesgevels.Brandveiligheid: brandklasse A1 volgens EN 13501-1.Certificering: CE, KOMO productcertificaat K24668.Karakteristiek: het thermisch isoleren van gevelconstructies. Voor de gebouwhoogte geldt een maximum van200 meter. Weerbestendigheid getest volgens TNO B-92-0168.

  Productomschrijving: duurzame weerbestendige glaswol gevelplaat. Aan de voorzijde bekleed met een zwart glas-vlies en aan de achterzijde met een geel glasvlies.Toepassing: voor het isoleren achter gesloten en/of geventileerde, niet transparante vliesgevels.Brandveiligheid: brandklasse A1 volgens EN 13501-1.Certificering: CE, KOMO productcertificaat K24668.Karakteristiek: het thermisch isoleren van gevelconstructies. Voor de gebouwhoogte geldt een maximum van100 meter.

  Voor thermische berekeningen kunt u gebruik maken van het berekenings programma Termical op www.isover.nl.Voor specifieke thermische berekeningen kunt u contact opnemen met Isover.

  Isover Façade 100

 • 9

  Reno

  vatie

  /na-

  isol

  atie

  Tarief R 111 voor renovatie en na-isolatie. Geldig vanaf 1 januari 2011. Hiermee vervalt tarief R 101.A: minimale afname en levertijd op aanvraag. Levertijd geldt indien voor 12.00 uur ’s middags besteld.

  Isover Comfortpanel

  Dikte Rdeclared Afmeting m2 per m2 per Bestel- Pallets per Prijs Levertijdin mm in m2.K/W in mm collo pallet eenheid volle vracht in € per m2 in dagen

  45 1,30 1500 x 600 9,90 158,40 pallet 17 4,35 350 1,45 9,00 144,00 pallet 17 4,65 A60 1,75 7,20 115,20 pallet 17 5,60 370 2,05 6,30 100,80 pallet 17 6,35 390 2,65 5,40 86,40 pallet 17 8,20 3

  120 3,50 3,60 57,60 pallet 17 11,20 3

  Isover Multimax 30

  Dikte Rdeclared Afmeting m2 per m2 per Bestel- Pallets per Prijs Levertijdin mm in m2.K/W in mm collo pallet eenheid volle vracht in € per m2 in dagen

  45 1,50 1350 x 600 8,10 97,20 pallet 18 9,90 2150 1,65 8,10 97,20 pallet 18 10,95 2160 2,00 6,48 77,76 pallet 18 12,90 21

  Renovatie/na-isolatie

  Productomschrijving: onbeklede glaswol isolatieplaat met uiterst hoge isolatiewaarde. Prettig in het gebruik doorsoepele en zachte verwerkingseigenschappen.Toepassing: voor het isoleren van voorzetwanden, dakkapellen, borstweringen en paneelvullingen met een extrahoge isolatiewaarde.Brandveiligheid: Brandklasse A2-s1, d0 volgens EN 13501-1.Certificering: CE, Acermi (F): nr. 08/018/522.

  Productomschrijving: universele, stevige glaswolplaat aan twee zijden voorzien van een zachte comfortvliesbekleding met handige snijlijnen.Toepassing: voor het isoleren van scheidingswanden, voorzetwanden, spouwmuren, hellende daken, vloeren enplafonds.Brandveiligheid: brandklasse A2-s2, d0 volgens EN 13501-1.Certificering: CE, KOMO productcertificaat K24668.

  Isover IBR

  Dikte Rdeclared Afmeting m2 per m2 per Bestel- Pallets per Prijs Levertijdin mm in m2.K/W in mm collo pallet eenheid volle vracht in € per m2 in dagen

  80 2,00 1200 x 9000 10,80 324,00 pallet 17 4,50 21100 2,50 1200 x 12000 14,40 259,20 pallet 17 5,60 A120 3,00 1200 x 10000 12,00 216,00 pallet 17 6,50 3150 3,75 1200 x 8000 9,60 172,80 pallet 17 8,10 3

  Productomschrijving: glaswoldeken aan één zijde voorzien van aluminium bekleding.Toepassing:• voor het thermisch isoleren, tussen of over de balklagen, van zoldervloeren.• voor het akoestisch en brandveilig isoleren van houten woningscheidende vloeren.Brandveiligheid: brandklasse A2-s1, d0 volgens EN 13501-1. Toepasbaar in 60 minuten brandwerende houten vloer-constructies (volgens NEN 6069).Certificering: CE, KOMO productcertificaat K24668.

  Renovatie/na-isolatie

 • 10

  Renovatie/na-isolatie

  Tarief R 111 voor renovatie en na-isolatie. Geldig vanaf 1 januari 2011. Hiermee vervalt tarief R 101.A: minimale afname en levertijd op aanvraag. Levertijd geldt indien voor 12.00 uur ’s middags besteld.

  Isover Shedisol Decor

  Dikte Rdeclared Afmeting m2 per m2 per Bestel- Pallets per Prijs Levertijdin mm in m2.K/W in mm collo pallet eenheid volle vracht in € per m2 in dagen

  Shedisol Decor alu60 1,80 1495 x 1000 10,47 62,79 pallet 16 15,25 3

  Shedisol Decor grijswit (perle)60 1,80 1495 x 1000 10,47 62,79 pallet 16 15,25 2180 2,30 1250 x 1000 6,25 37,50 pallet 15 18,10 3

  Productomschrijving: zelfdragende glaswolplaat aan één zijde voorzien van een met glasvlies versterkte decoratievehamerslag aluminium bekleding. Deze bekleding is omgeslagen aan de langszijde, de andere zijde is bekleed metglasvlies.Toepassing: thermische en akoestische isolatie van:• hellende daken in de woningbouw (na-isolatie).• bedrijfshallen.Brandveiligheid: brandklasse B-s1, d0 volgens EN 13501-1.Karakteristiek: decoratieve bekleding, eenvoudige montage, grote afmetingen.Kleur: aluminium bekleding is uitgevoerd in naturel alu of kleurgelakt grijswit (perle).Lichtreflectie: naturel alu bekleding: 75%.Opmerking: Shedisol Decor kan worden toegepast in ruimten met klimaatklasse 1 en 2.

  Renovatie/na-isolatie

  Isover Sonebel 331

  Dikte Rdeclared Afmeting m2 per m2 per Bestel- Pallets per Prijs Levertijdin mm in m2.K/W in mm collo pallet eenheid volle vracht in € per m2 in dagen

  50 1,50 1250 x 595 5,95 71,40 pallet 18 13,65 A80 2,40 3,72 44,63 pallet 18 20,30 5

  Productomschrijving: zelfdragende glaswolplaat aan één zijde voorzien van een decoratieve witte kunststof bekle-ding.Toepassing: het thermisch en akoestisch isoleren met een decoratieve afwerking van hellende daken in de woning-bouw (na-isolatie).Brandveiligheid: brandklasse C-s3, d0 volgens EN 13501-1.Karakteristiek: witte decoratieve bekleding, eenvoudige montage.Opmerking: Sonebel 331 kan worden toegepast in ruimten met klimaatklasse 1 en 2.

 • Tarief R 111 voor renovatie en na-isolatie. Geldig vanaf 1 januari 2011. Hiermee vervalt tarief R 101.Levertijd geldt indien voor 12.00 uur ’s middags besteld.

  11

  Reno

  vatie

  /na-

  isol

  atie

  Spouwruimte Rc Inhoud Prijs Levertijdin mm in m2.K/W in kg in € per kg in dagen

  50 ≈ 1,3 15 kg per zak 2,35 370 ≈ 1,8

  100 ≈ 2,4

  Isover Rollisol Plus

  Dikte Rdeclared Afmeting m2 per m2 per Bestel- Pallets per Prijs Levertijdin mm in m2.K/W in mm collo pallet eenheid volle vracht in € per m2 in dagen

  80 2,00 600 x 9000 5,40 324,00 pallet 17 4,65 380 2,00 450 x 9000 8,10 283,50 pallet 17 4,65 3

  100 2,50 600 x 12000 7,20 259,20 pallet 17 5,75 3100 2,50 450 x 12000 10,80 226,80 pallet 17 5,75 21120 3,00 600 x 10000 6,00 216,00 pallet 17 6,95 3120 3,00 450 x 10000 9,00 162,00 pallet 17 6,95 3150 3,75 600 x 8000 4,80 172,80 pallet 17 8,70 3150 3,75 450 x 8000 7,20 129,60 pallet 17 8,70 3180 4,50 600 x 4000 2,40 86,40 pallet 17 10,35 3180 4,50 450 x 4000 3,60 64,80 pallet 17 10,35 3

  Productomschrijving: glaswoldeken aan één zijde voorzien van een aluminium bekleding met spijkerflenzen.Toepassingen: voor het thermisch en akoestisch isoleren:• aan de binnenzijde van hellende daken in de woningbouw (na-isolatie).• boven verlaagde plafonds.• in voorzetwanden.Brandveiligheid: brandklasse A2-s1, d0 volgens EN 13501-1.Certificering: CE, KOMO productcertificaat K24668.Overige kenmerken: dampdiffusieweerstandsgetal aluminium bekleding µd ≈ 52 m.

  Productomschrijving: Isover glaswolvlokken.Toepassing: voor het na-isoleren van bestaande niet geïsoleerde spouwmuren.Brandveiligheid: onbrandbaar.Certificering: KOMO attest IKB 1380/09.

  Isover Spouwwol

 • 12

  Renovatie/na-isolatie

  Opbouw Isover Vario System1. Isover Optima ligger2. Isover Optima staander3. Isover Optima opzetstuk4. Isover Optima Clip5. Isover Comfortpanel (zie pag. 9)6. Dubbelzijdig bevestigingstape Isover Vario KB2 voor het bevestigen van de Vario KM Duplex klimaatfolie op het

  metalen raamwerk7. Isover Vario KM Duplex vochtregulerende klimaatfolie8. Enkelzijdige tape Isover Vario KB1 voor het afplakken van de naden van de Vario KM Duplex klimaatfolie9. 12,5 mm Gyproc gipskartonplaat

  Voordelen• Zekerheid: de vochtregulerende Isover

  Vario KM Duplex klimaatfolie voorkomtvochtproblemen.

  • Tijdbesparing: Isover Optima profielenzijn snel en gemakkelijk aan te brengen.

  • Comfort: in combinatie met IsoverComfortpanel wordt een uitstekendeisolatiewaarde en een comfortabelbinnenklimaat bereikt.

  • Goede luchtdichtheid: zorgt voorcomfort en voorkomt onnodig warmte-verlies.

  Lees voor meer informatie de Isover VarioSystem brochure voor professionals. Deze kunt u downloaden opwww.isover.nl.

  1

  1

  2

  2

  3

  3

  4

  4

  5

  5

  6

  6

  7

  7

  8

  8

  9

  9

  Indicatie van benodigde materialen

  Per 10 m2 hellend dak Per 5 m1 wand 2,60 m hoog

  Product Staanders h.o.h. 300 mm Staanders h.o.h. 600 mm H.o.h. 600 mmOptima ligger 13,3 meter 13,3 meter 10 meterOptima staander 28,4 meter 16 meter 24 meterOptima opzetstuk 24 stuks 14 stuks 10 stuksVario KB1 5 meter 5 meter 5,2 meterVario KB2 18 meter 18 meter 15,2 meterVario KM Duplex 15 m2 15 m2 16,8 m2Comfortpanel 10 m2 10 m2 13 m2Optima Clip n.v.t. n.v.t. 10 stuks

  Renovatie/na-isolatie

  Isover Vario SystemIsover Vario System is een uniek en compleet systeem waarmee een bestaand dak of een voorzetwand geïsoleerd kanworden. Het hart van het systeem bestaat uit de Vario KM Duplex klimaatfolie. Dit is een vochtregulerende folie dievochtproblemen helpt te voorkomen. Met behulp van de handige metalen Optima profielen kan een bestaand dakaan de binnenzijde of een voorzetwand snel en gemakkelijk worden geïsoleerd. Hierna kunnen de Gyproc gipskarton-platen worden aangebracht.

 • 13

  Reno

  vatie

  /na-

  isol

  atie

  Vario KM Duplex folie: bescherming tegen vochtproblemenIsover Vario KM Duplex: dampremmer die zich aanpast aan de omstandighedenIn een gemiddeld huishouden wordt dagelijks ca. 10 tot 15 liter vocht geproduceerd in de vorm van waterdamp. Ditvocht ontstaat door bijvoorbeeld koken, douchen, wassen en door het ademen van de bewoners en kan in de vormvan condensatie de constructie van een huis aantasten.

  De vervelende gevolgen van condensatieCondensatie ontstaat door waterdamp dat vanuit de woning naar buiten wil treden door de constructie. Als dezewaterdamp door de constructie trekt (diffundeert), koelt deze af naarmate de waterdamp dichter bij de buitenzijdevan de constructie komt. Er ontstaat condensatie. De waterdamp wordt vloeibaar en het zo ontstane vocht kan deconstructie aantasten: hout gaat schimmelen en kan uiteindelijk tot houtrot leiden. Er kunnen daarnaast stankpro-blemen (muffe lucht) ontstaan. Het eindresultaat kan behalve beschadiging van de woning ook een ongezond leefkli-maat zijn.

  Isover Vario KM Duplex zorgt voor een optimale bescherming van houten constructiesIsover Vario KM Duplex folie heeft een dubbele functie: een dampremmende én een drogende functie. De klimaat-folie werkt als een ‘ademende’ huid en past zijn structuur aan op de luchtvochtigheid in huis van dat moment. Doordeze unieke eigenschap is Isover Vario KM Duplex folie in staat om extra bescherming te bieden aan houtenconstructies in gevallen van onvoorziene vochtopname in de constructie door bijvoorbeeld:• gebruik van vochtig hout• regen tijdens de bouw• lange verwarmingsperiodes, korte droogperiodes• lekkages

  Hoe werkt Isover Vario KM Duplex klimaatfolie?In de winter zal waterdamp zich proberen van binnen naar buiten te verplaatsen door de gevels en het dak.Afhankelijk van de werking van de dampremmende folie zal een deel van dit vocht in de constructie terecht komen.Dit vocht zal deels worden opgeslagen in het hout. Isover Vario KM Duplex heeft in de winter een hoge damprem-mende werking om de constructie zo goed mogelijk te beschermen tegen vochtindringing vanuit de woning.

  In de zomer is de relatieve luchtvochtigheid hoog, zowel binnen als buiten. Door zonnestraling zal het ingekapseldevocht in de houten constructie in de vorm van waterdamp in twee richtingen willen drogen: naar buiten en naarbinnen toe. Bestaande dampremmende lagen, zoals de meest gebruikelijke PE-folies, hebben een constantedampremmende werking gedurende het hele jaar. Het droogproces van het hout in de zomer wordt hierdoorvertraagd. Isover Vario KM Duplex past haar structuur aan op de relatieve luchtvochtigheid en heeft tijdens dezeperiode een dampopen werking. Het hout droogt op deze manier sneller, omdat het zowel naar binnen als naarbuiten toe kan drogen.

  Het belang van luchtdicht bouwenEen moderne woning isoleren is meer dan bescherming bieden tegen warmte, koude of geluidshinder. Woningenmoeten tegenwoordig voldoen aan de hoogste normen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en energie-efficiëntie.Daarnaast komt er ook steeds meer aandacht voor een gezond binnenklimaat.

  De luchtkwaliteit in een gebouw geldt vandaag als een essentieel criterium voor het comfort van de bewoners en/ofgebruikers. Een gezond binnenklimaat en optimale thermische waarden zijn beiden afhankelijk van een goede lucht-dichtheid. Een luchtdichte constructie verhindert luchtstromen van binnen naar buiten en zorgt ervoor dat hetgebouw geen warmte verliest via kieren. Ook vochtproblemen worden hiermee tegengegaan. De luchtdichtheid kanmet Isover Vario KM Duplex worden gerealiseerd aan de warme zijde van de constructie. Isover Vario KM Duplexbiedt tegelijkertijd een dampremmende werking. Luchtdicht bouwen betekent dus een energiezuinige woning meteen goede thermische isolatie en gecontroleerde ventilatie.

  Zomer: hoge luchtvochtigheid entemperatuur

  Winter: lage luchtvochtigheid entemperatuur

  binnen buiten

  binnen buiten

 • Tarief R 111 voor renovatie en na-isolatie. Geldig vanaf 1 januari 2011. Hiermee vervalt tarief R 101.Levertijd geldt indien voor 12.00 uur ’s middags besteld.

  14

  Renovatie/na-isolatie

  Optima ligger

  Afmeting diepte x lengte Besteleenheid Aantal profielen Aantal m1 per Prijs Levertijdin mm besteleenheid besteleenheid in € per m1 in dagen*

  20 x 2350 bundel 20 47 2,00 3

  Optima staander

  Afmeting diepte x lengte Besteleenheid Aantal profielen Aantal m1 per Prijs Levertijdin mm besteleenheid besteleenheid in € per m1 in dagen*

  17,5 x 2400 bundel 10 24 2,35 3

  Optima opzetstuk

  Afmeting diepte x lengte Besteleenheid Aantal profielen Aantal m1 per Prijs Levertijdin mm besteleenheid besteleenheid in € per m1 in dagen*

  18,5 x 500 bundel 10 5 3,80 3

  Afmeting rol Aantal m1 Besteleenheid Aantal rollen Aantal m1 per Prijs Levertijdin mm per rol besteleenheid besteleenheid in € per m1 in dagen*

  19 x 20000 20 doos 12 240 0,45 3

  Afmeting rol Aantal m2 Besteleenheid Aantal rollen Aantal m2 per Prijs Levertijdin mm per rol besteleenheid besteleenheid in € per m2 in dagen*

  1500 x 40000 60 rol 1 60 3,30 3

  Afmeting rol Aantal m1 Besteleenheid Aantal rollen Aantal m1 per Prijs Levertijdin mm per rol besteleenheid besteleenheid in € per m1 in dagen*

  60 x 40000 40 doos 5 200 0,80 3

  Optima Clip

  Afmeting Besteleenheid Aantal clips per Prijs Levertijdin mm besteleenheid in € per stuk in dagen*

  100 emmer 10 2,50 3

  Vario KB2 tape

  Vario KM Duplex

  Vario KB1 tape

  * Alle bovenstaande producten worden altijd in combinatie met Isover isolatieproducten geleverd.

  Vario System: onderdelen

 • Prijslijst geldig vanaf 1 januari 2011. Hierbij vervallen alle andere tarievenA: minimale afname en levertijd op aanvraag. Levertijd geldt indien voor 12.00 uur ’s middags besteld.

  15

  Reno

  vatie

  /na-

  isol

  atie

  Isover Vario DS kit

  Inhoud per koker in ml Besteleenheid Aantal kokers Inhoud per Prijs Levertijdbesteleenheid besteleenheid in € per koker in dagen*

  310 doos 12 3720 ml 6,35 3

  Isover Vario Multitape SL

  Afmeting rol Aantal m1 Besteleenheid Aantal rollen Aantal m1 per Prijs Levertijdin mm per rol besteleenheid besteleenheid in € per m1 in dagen*

  60 x 25000 25 doos 10 250 1,25 21

  Isover Vario Stos

  Type Afmeting Besteleenheid Aantal stuks per Prijs Levertijdin mm besteleenheid in € per stuk in dagen*

  Vario Stos 285 285 x 285 zak 5 24,99 21

  Isover Vario Tighttec

  Type Afmetingen Besteleenheid Aantal stuks Prijs Levertijdin mm in mm besteleenheid in € per stuk in dagen*

  Vario Tighttec I 200 x 400 doos 60 3,20 21Vario Tighttect X 200 x 400 doos 60 3,35 21

  * Alle bovenstaande producten worden altijd in combinatie met Isover isolatieproducten geleverd.

  Productomschrijving: geschikt voor eenvoudige en tijdsbesparende luchtdichte aansluitingen van hoeken.

  Productomschrijving: EPDM element, flexibel, voorzien van Isover Vario Multitape voor het luchtdicht afsluiten vandoorvoeringen van diverse soorten leidingen.

  Productomschrijving: enkelzijdige, flexibele tape voor het luchtdicht afplakken van aansluitingen van Vario KMDuplex klimaatfolie met dakramen, leidingen en doorvoeringen.

  Productomschrijving: dichtingskit voor het creëren van wind- en luchtdichte aansluitingen van de Vario KM Duplexklimaatfolie met bouwdelen.

  Vario Tighttec I Vario Tighttec X

 • Enkel geraamte

  Gipskarton- Spouw Spouwvulling Gipskarton- Gewogen Luchtgeluids- Luchtgeluids- Brand-platen in mm Sonepanel/ platen luchtgeluid- isolatie vol- isolatie vol- werendheidin mm Soneroll in mm isolatie gens NEN gens NEN (minuten)

  in mm Rw (C,Ctr) (dB) 5077:2001 5077:2006Ilu,lab (dB) DnT,A,k (dB)

  12,5 45 45 12,5 43 (–3,–9) –11 41 ≥ 3012,5 50 50 12,5 45 (–4,–11) –10 42 ≥ 30

  2 x 12,5 50 50 2 x 12,5 51 (–1,–6) – 1 51 ≥ 6012,5 75 50 12,5 49 (–2,–8) – 5 47 ≥ 30

  2 x 12,5 75 50 2 x 12,5 55 (–2,–7) + 3 55 ≥ 60

  Dubbel geraamte

  Gipskarton- Spouw Spouwvulling Gipskarton- Gewogen Luchtgeluids- Luchtgeluids- Brand-platen in mm Sonepanel/ platen luchtgeluid- isolatie vol- isolatie vol- werendheidin mm Soneroll in mm isolatie gens NEN gens NEN (minuten)

  in mm Rw (C,Ctr) (dB) 5077:2001 5077:2006Ilu,lab (dB) DnT,A,k (dB)

  2 x 12,5 110 2 x 45 2 x 12,5 64 (–3,–10) + 9 1) 61 ≥ 602 x 12,5 160 75 + 50 2 x 12,5 66 (–3,–10) +11 2) 63 ≥ 60

  Ilu,lab en Rw (C,Ctr): in het laboratorium gemeten waarden. Let op: de geluidsisolatie in de praktijk kan hier circa 2 tot6 dB onder liggen.1) Geschikt voor woningscheidende wanden Ilu,k ≥ 0 dB of DnT,A,k ≥ 52 dB2) Geschikt voor woningscheidende wanden Ilu,k ≥ + 5 dB of DnT,A,k ≥ 57 dB

  Enkel geraamte met dubbele gipskartonplaat

  Enkel geraamte met enkele gipskartonplaat

  Dubbel geraamte met dubbele gipskarton-plaat

  Geluidsisolatie/brandwerendheid lichte scheidingswanden

  Is zwaardere isolatie beter voor de geluidsisolatie van een wand dan lichtere isolatie?Nee. Lichte scheidingswanden bestaande uit metalen profielen, glaswol en gipskartonplaten functioneren op hetgebied van geluidsisolatie volgens het massa-veer-massa principe. Hierbij functioneren de gipskartonplaten alsmassa en de luchtspouw als veer. Om een goede geluidsisolatie te bereiken mag de veer niet al te stijf zijn teneindezo min mogelijk geluidstrillingen door te geven van de ene naar de andere gipskartonplaat. De luchtspouw (veer)tussen de twee gipskartonplaten (massa) dient voor het beste akoestische resultaat te worden gevuld met eengeluidsabsorberend materiaal zoals glaswol. Akoestisch onderzoek heeft aangetoond dat het soortelijk gewicht vanhet isolatiemateriaal géén invloed heeft op de globale geluidsisolatie van de wandconstructie.

  Meetresultaten geluidsisolatie van lichte scheidingswanden met verschillende densiteiten minerale wol

  Constructie-opbouw wand: 12,5 mm gipskartonplaat – 50 mm spouw – 12,5 mm gipskartonplaat

  Spouwvulling Ilu (dB) DnT,A,k (dB) Rw (dB)Glaswol 16-18 kg/m3 – 10 42 45Steenwol 30 kg/m3 – 11 41 45Steenwol 84 kg/m3 – 11 41 43

  In de praktijk zijn de volgende factoren tevens van invloed op de geluidsisolatie:• flankerende geluidsoverdracht via andere bouwdelen.• overlangsgeluidsisolatie via plafonds.• aanwezigheid van ramen en deuren (omloopgeluid).• naadafdichting (luchtdichtheid).

  www.isover.nl

  Isover isolatie-oplossingen voorakoestisch comfortTheorie en praktijk over geluidisolatie en geluidabsorptie

  Meer informatie?Download de brochure ‘Isover isolatie-oplossingen voor akoestisch comfort’ opwww.isover.nl.

  16

  Afbouw

 • Wandsysteem met extra hoge geluidsisolatie

  Isover Technostar

  Systeemomschrijving: met Isover Technostar kunnen lichte scheidingswanden, voorzetwanden en gevels wordengecon strueerd met een zeer hoge geluidsisolatie, uitstekende thermische isolatie en een optimale brandveiligheid.Toepassing: scheidingswanden, voorzetwanden en gevels in bioscoopcomplexen, schouwburgen, multifunctionelecentra, discotheken, feestzalen en industriële gebouwen met een (zeer) hoge geluidsproductie.Opbouw van het systeem: de Technostar wanden worden met gepatenteerde trillingsdempende elementen enbeugels aan twee zijden bevestigd aan een stalen draagconstructie bestaande uit verticale HEA, IPE of UNP profielen.Over de akoestisch ontkoppelde beugels worden U-profielen bevestigd. Haaks op de beugels worden stalen binnen-dozen gemonteerd. Deze binnendozen fungeren als drager voor de afwerking met gipskartonplaten. In de binnen-dozen wordt 90 mm Isover Metal Building Panel geplaatst. Tussen de beide wandschalen van Technostar wordt150 mm Isover Systemroll 400 geplaatst. Tegen de binnendozen wordt aan elke zijde 2 x 12,5 mm gipskartonplaatbevestigd.Bij voorzetwanden wordt aan één zijde van de stalen kolom een voorzetschaal geplaatst.Karakteristiek: zeer licht bouwsysteem waarmee hoge geluidsisolaties te realiseren zijn: Rw = 74 dB voor een wandmet aan beide zijden 2 x 12,5 mm gipskartonplaat.Leveringen en prijzen: op projectmatige basis wordt advies gegeven en kan in samenwerking met een gekwalifi-ceerde afbouwer een prijsopgave worden gedaan.

  4

  23

  5

  1

  6

  1. 2 x 12,5 mm Gyproc gipskartonplaat2. Binnendoos met Isover Metal Building Panel

  (zie pag. 32)3. Isover Systemroll 400 (zie pag. 25)4. U-profiel5. Technostar kit: trillingsdempend element6. HEA-profiel

  17

  Afbo

  uw

  65

  4

  3

  1 2

  Dikte Sonepanel/Soneroll in mm Isolatiewaarde constructie

  Eerste laag (achter de stijlen) Tweede laag (tussen de stijlen) Rc (m2.K/W)Luchtspouw 10 mm 50 0,91Luchtspouw 10 mm 70 1,13Luchtspouw 10 mm 100 1,45

  60 50 2,6170 50 2,8575 50 3,0090 50 3,3775 75 3,4790 75 3,7640 100 3,0060 100 3,5290 100 4,25

  100 100 4,51

  Zie voor berekeningen ook het progamma Isover Termical op www.isover.nl.

  � Rc < 2,5 m2.K/W: voldoet niet aan Bouwbesluit� Rc ≥ 2,5 m2.K/W: minimum eis Bouwbesluit� Rc ≥ 3,0 m2.K/W� Rc ≥ 3,5 m2.K/W� Rc ≥ 4,0 m2.K/W: SBR Dubo Catalogus� Rc ≥ 4,5 m2.K/W: SBR Dubo Catalogus

  1. Steens metselwerk2. Eerste laag Sonepanel/Soneroll3. Metalen C-stijlen4. Sonepanel/Soneroll tussen de stijlen:

  volledige vulling5. Isover Vario KM Duplex klimaatfolie6. 12,5 mm Gyproc gipskartonplaat

  Rc-waarden voorzetwand met metalen stijl- en regelwerk

 • Tarief A 111 voor de afbouw. Geldig vanaf 1 januari 2011. Hiermee vervalt tarief A 101.A: minimale afname en levertijd op aanvraag. Levertijd geldt indien voor 12.00 uur ’s middags besteld.

  18

  Afbouw

  Isover Soneroll

  Dikte Rdeclared Afmeting m2 per m2 per Bestel- Pallets per Prijs Levertijdin mm in m2.K/W in mm collo pallet eenheid volle vracht in € per m2 in dagen

  40 1,05 18000 x 400 14,40 388,80 pallet 18 2,25 A40 1,05 18000 x 600 21,60 388,80 pallet 18 2,25 345 1,20 16000 x 600 19,20 345,60 pallet 18 2,45 350 1,35 15000 x 600 18,00 324,00 pallet 18 2,55 360 1,60 13000 x 600 15,60 280,80 pallet 18 2,95 370 1,85 13000 x 600 15,60 280,80 pallet 18 3,45 375 2,00 12250 x 600 14,70 264,60 pallet 18 3,70 3

  100 2,70 9250 x 600 11,10 199,80 pallet 18 4,95 3

  Productomschrijving: glaswoldeken aan één zijde voorzien van een glasvlies bekleding.Toepassing: voor het akoestisch, thermisch en brandwerend isoleren van lichte scheidings wanden en voorzet-wanden.Brandveiligheid: brandklasse A1 volgens EN 13501-1.Certificering: CE, KOMO productcertificaat K24668.Karakteristiek: stevige, veerkrachtige glaswoldeken met goede verwerkings eigenschappen, sterk geluidsabsorberend,optimaliseert geluidsisolatie van lichte scheidingswanden.

  Isover Sonepanel

  Dikte Rdeclared Afmeting m2 per m2 per Bestel- Pallets per Prijs Levertijdin mm in m2.K/W in mm collo pallet eenheid volle vracht in € per m2 in dagen

  40 1,05 1350 x 600 12,96 259,20 pallet 18 2,35 345 1,20 11,34 226,80 pallet 18 2,45 350 1,35 9,72 194,40 pallet 18 2,60 360 1,60 8,10 162,00 pallet 18 3,05 370 1,85 7,29 145,80 pallet 18 3,55 375 2,00 6,48 129,60 pallet 18 3,85 390 2,40 5,67 113,40 pallet 18 4,65 3

  100 2,70 4,86 97,20 pallet 18 5,15 3

  Productomschrijving: glaswolplaat aan één zijde voorzien van een glasvliesbekleding.Toepassing: voor het akoestisch, thermisch en brandwerend isoleren van lichte scheidings wanden en voorzet-wanden.Brandveiligheid: brandklasse A1 volgens EN 13501-1.Certificering: CE, KOMO productcertificaat K24668.Karakteristiek: stevige, veerkrachtige glaswolplaat met goede verwerkings eigenschappen, sterk geluidsabsorberend,optimaliseert geluidsisolatie van lichte scheidingswanden.

  Lichte scheidingswanden en voorzetwanden

 • Tarief A 111 voor de afbouw. Geldig vanaf 1 januari 2011. Hiermee vervalt tarief A 101.Levertijd geldt indien voor 12.00 uur ’s middags besteld.

  19

  Afbo

  uw

  Voorzetwanden: isolatie en afwerking in één

  Voorzetwanden: Rc-waarden

  Isover Calibel

  Dikte R-waarde* Afmeting Stuks per m2 per Bestel- Pallets per Prijs Levertijdin mm in m2.K/W in mm pallet pallet eenheid volle vracht in € per m2 in dagen

  10+ 85 2,54 2600 x 1200 12 37,44 pallet 20 23,70 2110+105 3,13 10 31,20 pallet 20 26,10 21

  Overige afmetingen op aanvraag

  * R (m2.K/W): Rm isolatie + Rm gipskartonplaatRm = isolatiewaarde per materiaallaag conform NPR 2068:2002

  Productomschrijving: Calibel bestaat uit een harde glaswolplaat die verlijmd is op een gipskartonplaat van 10 mmdikte. Tussen de isolatie en de gipskartonplaat is een dampremmende aluminiumfolie aangebracht.Toepassing: Calibel wordt toegepast als voorzetwand voor het thermisch en akoestisch isoleren aan de warme zijdevan een constructie. Bijvoorbeeld in de woning, grenzend aan een trappenhuis of inpandige garage/berging. Karakteristiek: Calibel is eenvoudig te verwerken. De voorzetwand wordt met een daarvoor geschikte gips- ofcementgebonden lijm tegen de achterliggende constructie bevestigd.Opmerking: Calibel kan worden toegepast in ruimten met klimaatklasse 1 en 2.

  Isover Calibel SK

  Dikte R-waarde* Afmeting Stuks per m2 per Bestel- Pallets per Prijs Levertijdin mm in m2.K/W in mm pallet pallet eenheid volle vracht in € per m2 in dagen

  10+ 85 2,54 2600 x 1200 12 37,44 pallet 20 23,10 310+105 3,13 10 31,20 pallet 20 25,50 3

  Overige afmetingen op aanvraag

  * R (m2.K/W): Rm isolatie + Rm gipskartonplaatRm = isolatiewaarde per materiaallaag conform NPR 2068:2002

  Productomschrijving: Calibel SK bestaat uit een harde glaswolplaat, die verlijmd is op een gipskartonplaat van10 mm dikte.Toepassing:• Calibel SK wordt toegepast als voorzetwand voor het thermisch en akoestisch isoleren aan de koude zijde van een

  inpandige constructie. Bijvoorbeeld tegen muren of wanden van trappenhuizen en garages/bergingen.• Calibel SK wordt toegepast als voorzetwand op woningscheidende of kamerscheidende wanden ter verbetering

  van de luchtgeluidsisolatie.Karakteristiek: Calibel SK is eenvoudig te verwerken. De voorzetwand wordt met een daarvoor geschikte gips- ofcementgebonden lijm tegen de achterliggende constructie bevestigd.

  Rc-waarden halfsteens (100 mm) metselwerk met Calibel/Calibel SK

  Calibel/Calibel SK Rc (m2.K/W)10 + 85 2,5110 + 105 3,07

  � Rc ≥ 2,5 m2.K/W: minimum eis Bouwbesluit� Rc ≥ 3,0 m2.K/W

  Zie voor berekeningen ook het programma Isover Termical op www.isover.nl.

 • Tarief A 111 voor de afbouw. Geldig vanaf 1 januari 2011. Hiermee vervalt tarief A 101.Levertijd geldt indien voor 12.00 uur ’s middags besteld.

  20

  Afbouw

  Zwevende dekvloeren: contactgeluidsisolatie

  Isover Sonefloor: contactgeluidsisolatie

  Dikte Afmeting m2 per m2 per Bestel- Pallets per Prijs Levertijdin mm in mm collo pallet eenheid volle vracht in € per m2 in dagen

  12 1200 x 600 18,00 288,00 pallet 22 3,20 320 10,80 172,80 pallet 22 4,85 330 7,20 115,20 pallet 22 6,70 3

  Productomschrijving: zeer drukvaste onbeklede glaswolplaat.Toepassing: verbetering van de contactgeluidsisolatie door middel van een zwevende dekvloer, zowel in nieuwbouwals renovatie.Karakteristiek: door de hoge drukvastheid en vormvastheid wordt meer zekerheid geboden met betrekking tot eenjuiste verwerking. Het risico van contactbruggen wordt hierdoor verkleind, zodat voldaan kan worden aan hogereeisen op het gebied van contactgeluidsisolatie (comfortklasse). Geschikt voor slankere vloerconstructies door dunnerediktes (renovatie) of toepassingen met hogere vloerbelasting (kantoren, winkels). Combinatie met vloerverwarmingmogelijk.Akoestische isolatie: door de lage dynamische stijfheid in combinatie met de hoge drukvastheid en vormvastheid iseen verbetering van de contactgeluidsisolatie Ico met meer dan 20 dB te behalen of een LnT,A lager dan 39 dB, afhanke-lijk van de toegepaste constructie en wijze van uitvoering. Met Sonefloor kan men voldoen aan de contactgeluids-eisen van het Bouwbesluit en de comfort klasse volgens NEN 1070.

  Kantstrook Leidingen

  Verend opgelegde dekvloer

  Verende laag: uitvullaag,Isover Sonefloor

  Verende laag: toplaag,Isover Sonefloor

  pe-folie

  Eisen volgens BouwbesluitBouwbesluit 2003 stelt minimumeisen waaraan een woning wettelijk moet voldoen. Voor contactgeluidsisolatie isde eis dat Ico minstens + 5 dB (LnT,A 54 dB) moet bedragen, van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van eenaangrenzende woonfunctie. Dit komt ongeveer overeen met kwaliteitscijfer k = 3 volgens NEN 1070:1099. Voor decontactgeluidsisolatie naar een besloten ruimte niet zijnde een verblijfsgebied (bijvoorbeeld badkamer ) zijn de eisen5 dB lager (voor LnT,A 5 dB hoger).

  Hogere eisenIn het bestek kan (privaatrechtelijk) een hogere kwaliteit dan de minimumeisen worden afgesproken. Deze wordtaangeduid als ‘comfortklasse’ met Ico = + 10 dB (LnT,A 49 dB) of Ico = + 15 dB (LnT,A 44 dB). Nationaal Pakket DuurzaamBouwen noemt als variabele maatregelen een eis voor contactgeluidsisolatie van minstens + 10 dB (ongeveer kwali-teitscijfer k = 2 volgens NEN 1070, voor de LnT,A is dit 49 dB).

  Meer informatie?Download het ‘Isover Vademecum Theorieen praktijk over contactgeluidsisolatie metverend opgelegde dekvloeren’ opwww.isover.nl.

  Theorie en praktijk over

  contactgeluidisolatie

  met verend opgelegde

  dekvloeren

  www.isover.nl

  Uitgave 2007

 • 21

  Pref

  ab h

  outb

  ouw

  Prefab houtbouw: Rc-waarden daksegmenten/-elementen

  1

  23

  4

  65

  Globaal benodigde isolatiedikte voor daksegmenten/elementen bij een vereiste Rc-waarde, houtaandeel sporen 8-10%

  Rc-waarde (m2.K/W)≥ 2,5 ≥ 3,0 ≥ 3,5 ≥ 4,0 ≥ 4,5 ≥ 5,0 ≥ 5,5 ≥ 6,0 ≥ 6,5

  Product Spoorhoogte 120 mmSystemroll 200 110 1) – – – – – – – –Systemroll 400 120 – – – – – – – –Systemroll 1000 – 120 1) – – – – – – –

  Spoorhoogte 145 mmSystemroll 200 110 130 1)2) – – – – – – –Systemroll 400 120 – – – – – – –Systemroll 1000 – – 1401) – – – – – –

  Spoorhoogte 170 mmSystemroll 200 110 130 1)2) 155 1)5) – – – – – –Systemroll 400 – – 150 1)4) – – – – – –Systemroll 700 – – – 170 1) – – – – –Systemroll 1000 – – – 161 – – – – –

  Spoorhoogte 195 mmSystemroll 200 110 130 1)2) 155 1)5) – – – – – –Systemroll 400 – – 150 1)4) 170 1)3) – – – – –Systemroll 700 – – – 170 190 1) – – – –

  Spoorhoogte 220 mmSystemroll 200 110 130 1)2) 155 1)5) 190 210 1)6) – – – –Systemroll 400 – – 150 1)4) 170 1)3) 190 1)7) – – – –Systemroll 700 – – – – – 220 1) – – –

  Spoorhoogte 245 mmSystemroll 200 110 130 155 1)5) 190 210 1)6) 110 + 130 – – –Systemroll 400 – – 150 170 1)3) 190 1)7) 240 – – –Systemroll 1000 – – – – – – – 120 + 1201) –

  Spoorhoogte 270 mmSystemroll 200 110 130 155 190 210 110 + 130 130 + 130 1) – –Systemroll 400 – – 150 170 190 1)7) 240 2401) 150 + 120 1) –Systemroll 1000 – – – – – – – – 140 + 120 1)

  1) Bij houtpercentage = 8%2) Bij houtpercentage = 10%, 145 mm toepassen3) Bij houtpercentage = 10%, 190 mm toepassen4) Bij houtpercentage = 10%, 160 mm toepassen5) Bij houtpercentage = 10%, 170 mm toepassen6) Bij houtpercentage = 10%, 220 mm toepassen7) Bij houtpercentage = 10%, 200 mm toepassen

  � Rc ≥ 2,5 m2.K/W: minimum eis Bouwbesluit� Rc ≥ 3,0 m2.K/W� Rc ≥ 3,5 m2.K/W� Rc ≥ 4,0 m2.K/W: SBR Dubo Catalogus� Rc ≥ 4,5 m2.K/W: SBR Dubo Catalogus� Rc ≥ 5,0 m2.K/W: SBR Dubo Catalogus� Rc ≥ 5,5 m2.K/W: SBR Dubo Catalogus� Rc ≥ 6,0 m2.K/W: SBR Dubo Catalogus� Rc ≥ 6,5 m2.K/W: SBR Dubo Catalogus

  Berekeningen volgens NEN 1068:2001 en NPR 2068:2002, inclusief pannendak.

  Prefab houtbouw

  Geprefabriceerde daksegmenten van hettype ‘sporenkap met folie’. Deze hebbenveelal de volgende opbouw:1. Onderbeplating, bijv. 11 mm spaanplaat2. Isover Vario KM Duplex klimaatfolie 3. Houten sporen4. Isover Systemroll5. Waterkerende dampdoorlatende folie6. Tengels en panlatten

 • Rc-waarden gevelsluitende elementen en hsb-gevels

  22

  Prefab houtbouw

  87

  6

  1

  2

  3

  4

  56

  1

  2

  3

  4

  5

  87

  Geprefabriceerd gevelsluitend element: met gemetseld buitenspouwblad,traditionele constructie1. 12,5 mm Gyproc gipskartonplaat2. Isover Vario KM Duplex klimaatfolie3. Houten stijl- en regelwerk4. Isover Systemroll5. Dampdoorlatende, waterkerende folie6. Niet geventileerde luchtspouw ≥ 20 mm7. Spouwanker8. Baksteen metselwerk dikte 100 mm

  Ruimtebesparende oplossing: geprefabriceerd gevelsluitend element met IsoverSystemboard1. 12,5 mm Gyproc gipskartonplaat2. Isover Vario KM Duplex klimaatfolie3. Houten stijl- en regelwerk4. Isover Systemroll5. Isover Systemboard, met RVS-nieten bevestigd6. Niet geventileerde luchtspouw ≥ 20 mm7. Spouwanker8. Baksteen metselwerk dikte 100 mm

  Rc-waarden voor stijl- en regelwerk 120 mm, isolatie 120 mmmet 28 mm Systemboard voorlangs

  HoutpercentageProduct 12 16 18 20 24 28Systemroll 400 3,55 3,40 3,33 3,28 3,16 3,05Systemroll 1000 3,90 3,70 3,62 3,53 3,38 3,25

  Rc-waarden voor stijl- en regelwerk 140 mm, isolatie 140 mmmet 28 mm Systemboard voorlangsSystemroll 400 4,00 3,81 3,73 3,67 3,52 3,39Systemroll 700 4,18 3,97 3,87 3,79 3,62 3,47Systemroll 1000 4,33 4,10 4,00 3,90 3,72 3,59

  Rc-waarden voor stijl- en regelwerk 170 mm, isolatie 170 mmmet 28 mm Systemboard voorlangsSystemroll 400 4,67 4,44 4,33 4,23 4,07 3,90Systemroll 700 4,86 4,60 4,48 4,37 4,17 3,99

  Rc-waarden voor voor stijl- en regelwerk 190 mm, isolatie 190 mmmet 28 mm Systemboard voorlangsSystemroll 400 5,03 4,77 4,65 4,54 4,36 4,18Systemroll 700 5,24 4,95 4,82 4,70 4,48 4,28

  Rc-waarden voor voor stijl- en regelwerk 220 mm, isolatie 220 mmmet 28 mm Systemboard voorlangsSystemroll 400 5,65 5,33 5,20 5,07 4,85 4,64Systemroll 700 5,90 5,56 5,41 5,26 4,99 4,76

  Rc-waarden voor stijl- en regelwerk 140 mm, isolatie 140 mmHoutpercentage

  Product 12 16 18 20 24 28Systemroll 400 3,12 2,93 2,85 2,78 2,63 2,49Systemroll 700 3,30 3,07 2,96 2,86 2,70 2,55Systemroll 1000 3,45 3,32 3,10 3,00 2,81 2,67

  Rc-waarden voor stijl- en regelwerk 170 mm, isolatie 161 mmSystemroll 1000 4,04 3,76 3,63 3,51 3,30 3,13

  Rc-waarden voor stijl- en regelwerk 170 mm, isolatie 170 mmSystemroll 400 3,79 3,53 3,42 3,32 3,15 2,98Systemroll 700 3,94 3,66 3,54 3,43 3,22 3,05

  Rc-waarden voor stijl- en regelwerk 190 mm, isolatie 190 mmSystemroll 400 4,20 3,90 3,78 3,66 3,48 3,28Systemroll 700 4,37 4,05 3,91 3,79 3,56 3,35

  Rc-waarden voor stijl- en regelwerk 220 mm, isolatie 220 mmSystemroll 400 4,81 4,47 4,31 4,17 3,98 3,74Systemroll 700 5,01 4,63 4,47 4,31 4,04 3,80

  Rc-waarden voor stijl- en regelwerk 270 mm, isolatie 270 mmSystemroll 400 (120+150) 5,72 5,32 5,15 5,05 4,73 4,46Systemroll 700 (140+130) 6,07 5,61 5,42 5,23 4,90 4,61

 • Rc-waarden gevelsluitende elementen en hsb-gevels

  23

  Pref

  ab h

  outb

  ouw

  Rc-waarden voor stijl- en regelwerk 120 mm, isolatie 120 mmmet 28 mm Systemboard voorlangs

  HoutpercentageProduct 12 16 18 20 24 28Systemroll 400 3,30 3,15 3,08 3,03 2,90 2,79Systemroll 1000 3,63 3,43 3,34 3,25 3,10 2,97

  Rc-waarden voor stijl- en regelwerk 140 mm, isolatie 140 mmmet 28 mm Systemboard voorlangsSystemroll 400 3,73 3,54 3,45 3,40 3,25 3,11Systemroll 700 3,89 3,68 3,59 3,50 3,34 3,19Systemroll 1000 4,05 3,82 3,71 3,62 3,44 3,30

  Rc-waarden voor stijl- en regelwerk 170 mm, isolatie 170 mmmet 28 mm Systemboard voorlangsSystemroll 400 4,36 4,12 4,02 3,82 3,75 3,58Systemroll 700 4,53 4,27 4,15 4,05 3,84 3,66

  Rc-waarden voor stijl- en regelwerk 190 mm, isolatie 190 mmmet 28 mm Systemboard voorlangsSystemroll 400 4,82 4,55 4,43 4,31 4,13 3,93Systemroll 700 4,93 4,64 4,51 4,39 4,17 3,97

  Rc-waarden voor stijl- en regelwerk 220 mm, isolatie 220 mmmet 28 mm Systemboard voorlangsSystemroll 400 5,37 5,03 4,87 4,73 4,53 4,32Systemroll 700 5,57 5,21 5,05 4,91 4,65 4,43

  1

  2

  3

  56

  7

  4

  Ruimtebesparende oplossing: geprefabriceerd gevelsluitend element met IsoverSystemboard en gevelbekleding1. 12,5 mm Gyproc gipskartonplaat2. Isover Vario KM Duplex klimaatfolie3. Houten stijl- en regelwerk4. Isover Systemroll5. Isover Systemboard met RVS-nieten bevestigd6. Geventileerde luchtspouw ≥ 25 mm, gevormd door spijkerregels7. Buitenbekleding, houten delen of beplating

  2

  3

  4 5

  6

  1

  7

  Geprefabriceerd gevelsluitend element met gevelbekleding1. 12,5 mm Gyproc gipskartonplaat2. Isover Vario KM Duplex klimaatfolie3. Houten stijl- en regelwerk4. Isover Systemroll5. Dampdoorlatende, waterkerende folie6. Geventileerde luchtspouw ≥ 25 mm, gevormd door spijkerregels7. Buitenbekleding, houten delen of beplating

  Rc-waarden voor stijl- en regelwerk 140 mm, isolatie 140 mmHoutpercentage

  Product 12 16 18 20 24 28Systemroll 400 2,85 2,64 2,54 2,50 2,33 2,19Systemroll 700 3,03 2,79 2,69 2,59 2,41 2,26Systemroll 1000 3,17 2,91 2,79 2,69 2,50 2,37

  Rc-waarden voor stijl- en regelwerk 170 mm, isolatie 161 mmSystemroll 1000 3,76 3,45 3,32 3,20 2,97 2,83

  Rc-waarden voor stijl- en regelwerk 170 mm, isolatie 170 mmSystemroll 400 3,52 3,25 3,13 3,02 2,87 2,69Systemroll 700 3,67 3,38 3,25 3,13 2,92 2,73

  Rc-waarden voor stijl- en regelwerk 190 mm, isolatie 190 mmSystemroll 400 3,92 3,63 3,50 3,37 3,20 3,00Systemroll 700 4,10 3,77 3,63 3,50 3,26 3,05

  Rc-waarden voor stijl- en regelwerk 220 mm, isolatie 220 mmSystemroll 400 4,54 4,19 4,04 3,90 3,70 3,47Systemroll 700 4,73 4,36 4,19 4,04 3,76 3,52

  � Rc < 2,5 m2.K/W: voldoet niet aan Bouwbesluit� Rc ≥ 2,5 m2.K/W: minimum eis Bouwbesluit� Rc ≥ 3,0 m2.K/W� Rc ≥ 3,5 m2.K/W� Rc ≥ 4,0 m2.K/W: SBR Dubo Catalogus� Rc ≥ 4,5 m2.K/W: SBR Dubo Catalogus� Rc ≥ 5,0 m2.K/W: SBR Dubo Catalogus� Rc ≥ 5,5 m2.K/W: SBR Dubo Catalogus� Rc ≥ 6,0 m2.K/W: SBR Dubo Catalogus Berekening volgens NEN 1068:2001 en NPR 2068:2002

 • Tarief PH 111 voor de prefab houtbouw. Geldig vanaf 1 januari 2011. Hiermee vervalt tarief PH 101.A: minimale afname en levertijd op aanvraag. Levertijd geldt indien voor 12.00 uur ’s middags besteld.

  24

  Prefab houtbouw

  Hellend dak, gevels, houtskeletbouw

  Isover Systemroll 700

  Dikte Rdeclared Afmeting m2 per m2 per Bestel- Pallets per Prijs Levertijdin mm in m2.K/W in mm collo pallet eenheid volle vracht in € per m2 in dagen

  140 4,00 580 x 4000 4,64 83,52 pallet 18 6,45 3170 4,85 580 x 3750 4,35 78,30 pallet 18 7,85 3170 4,85 600 x 3750 4,50 81,00 pallet 18 7,85 A190 5,40 580 x 3250 3,77 67,86 pallet 18 8,80 3220 6,25 580 x 3300 3,83 68,90 pallet 18 10,15 3

  Productomschrijving: extra stevige, onbeklede glaswol deken met extra hoge isolatiewaarde.Toepassing: zie systemroll 1000.Brandveiligheid: brandklasse A1 volgens EN 13501-1.Certificering: CE, KOMO productcertificaat K24668.Karakteristiek: zeer hoge isolatiewaarde. Past goed in het kader van Duurzaam Bouwen.

  Isover Systemroll 1000Productomschrijving: zeer stevige, onbeklede glaswol deken met de hoogste isolatiewaarde.Toepassing: voor het thermisch, akoestisch en brandveilig isoleren van:• geprefabriceerde binnenspouwbladsegmenten (GSE).• houtskeletbouwgevels.• woning- en kamerscheidende wanden in houtskeletbouw.• voorzetwanden met houten stijl- en regelwerk.• geprefabriceerde daksegmenten en dakelementen met beperkte isolatiehoogte.Brandveiligheid: brandklasse A1 volgens EN 13501-1.Certificering: CE, KOMO productcertificaat K24668.Karakteristiek: zeer hoge isolatiewaarde. Past goed in het kader van Duurzaam Bouwen en het Isover Multi-ComfortHouse.

  Dikte Rdeclared Afmeting m2 per m2 per Bestel- Pallets per Prijs Levertijdin mm in m2.K/W in mm collo pallet eenheid volle vracht in € per m2 in dagen

  120 3,75 580 x 3200 3,71 89,09 pallet 18 7,50 21140 4,35 580 x 2700 3,13 75,17 pallet 18 8,90 14161 5,00 580 x 2700 3,13 56,38 pallet 18 10,40 14

 • Tarief PH 111 voor de prefab houtbouw. Geldig vanaf 1 januari 2011. Hiermee vervalt tarief PH 101.A: minimale afname en levertijd op aanvraag. Levertijd geldt indien voor 12.00 uur ’s middags besteld.

  25

  Pref

  ab h

  outb

  ouw

  Isover Systemroll 400Productomschrijving: veerkrachtige, onbeklede glaswoldeken.Toepassing: voor het thermisch, akoestisch en brandveilig isoleren van:• geprefabriceerde binnenspouwbladsegmenten (GSE).• geprefabriceerde daksegmenten- en dakelementen.• verdiepingsvloeren in houtskeletbouw.• kamerscheidende wanden in houtskeletbouw.• voorzetwanden met houten stijl- en regelwerk.Brandveiligheid: brandklasse A1 volgens EN 13501-1.Certificering: CE, KOMO productcertificaat K24668.Karakteristiek: verkrijgbaar in veel standaardafmetingen. Past goed in het kader van Duurzaam Bouwen.

  Dikte Rdeclared Afmeting m2 per m2 per Bestel- Pallets per Prijs Levertijdin mm in m2.K/W in mm collo pallet eenheid volle vracht in € per m2 in dagen

  90 2,35 370 x 12150 13,49 242,76 pallet 18 3,25 390 2,35 570 x 12150 13,85 249,32 pallet 18 3,25 3

  120 3,15 370 x 9100 10,10 181,82 pallet 18 4,30 3120 3,15 570 x 9100 10,37 186,73 pallet 18 4,30 3120 3,15 580 x 9100 10,56 190,01 pallet 18 4,30 21140 3,65 370 x 7800 8,66 155,84 pallet 18 5,05 3140 3,65 570 x 7800 8,89 160,06 pallet 18 5,05 3150 3,90 580 x 7250 8,41 151,38 pallet 18 5,40 3150 3,90 610 x 7250 8,85 159,21 pallet 18 5,40 A160 4,20 580 x 6800 7,89 141,98 pallet 18 5,85 21160 4,20 590 x 6800 8,02 144,43 pallet 18 5,85 A170 4,55 370 x 6000 6,66 119,88 pallet 18 6,85 3170 4,55 570 x 6000 6,84 123,12 pallet 18 6,85 A170 4,55 580 x 6000 6,96 125,28 pallet 18 6,85 3170 4,55 590 x 6000 7,08 127,44 pallet 18 6,85 3170 4,55 600 x 6000 7,20 129,60 pallet 18 6,85 3190 5,10 570 x 4300 4,90 88,24 pallet 18 7,65 3190 5,10 590 x 4300 5,07 91,33 pallet 18 7,65 3190 5,10 600 x 4300 5,16 92,88 pallet 18 7,65 3220 5,90 570 x 3750 4,28 76,95 pallet 18 8,90 A220 5,90 580 x 3750 4,35 78,30 pallet 18 8,90 3220 5,90 590 x 3750 4,43 79,65 pallet 18 8,90 3220 5,90 600 x 3750 4,50 81,00 pallet 18 8,90 3240 6,45 600 x 3000 3,60 64,80 pallet 18 9,45 A

 • Prefab houtbouw

  Hellend dak, gevels, houtskeletbouw

  Tarief PH 111 voor de prefab houtbouw. Geldig vanaf 1 januari 2011. Hiermee vervalt tarief PH 101.A: minimale afname en levertijd op aanvraag. Levertijd geldt indien voor 12.00 uur ’s middags besteld.

  Isover Systemroll 200Productomschrijving: onbeklede glaswol deken.Toepassing: voor het thermisch, akoestisch en brandveilig isoleren van:• geprefabriceerde daksegmenten• dakelementen en verdiepingsvloeren in houtskeletbouw.Brandveiligheid: brandklasse A1 volgens EN 13501-1.Certificering: CE, KOMO productcertificaat K24668.Karakteristiek: met name geschikt voor toepassingen in grootschalige daksegmenten. Past goed in het kader vanDuurzaam Bouwen.

  Dikte Rdeclared Afmeting m2 per m2 per Bestel- Pallets per Prijs Levertijdin mm in m2.K/W in mm collo pallet eenheid volle vracht in € per m2 in dagen

  80 2,00 400 x 14500 17,40 313,20 pallet 18 2,10 A110 2,75 570 x 10550 12,03 216,49 pallet 18 2,90 21130 3,25 580 x 8900 10,32 185,83 pallet 18 3,40 21130 3,25 600 x 8900 10,68 192,24 pallet 18 3,40 A145 3,60 590 x 8000 9,44 169,92 pallet 18 3,80 A155 3,85 570 x 7250 8,27 148,77 pallet 18 4,00 21155 3,85 580 x 7250 8,41 151,38 pallet 18 4,00 21155 3,85 590 x 7250 8,56 153,99 pallet 18 4,00 21155 3,85 600 x 7250 8,70 156,60 pallet 18 4,00 3170 4,25 580 x 6500 7,54 135,72 pallet 18 4,40 3180 4,50 580 x 5500 6,38 114,84 pallet 18 4,65 3180 4,50 610 x 5500 6,71 120,78 pallet 18 4,65 3190 4,75 600 x 5200 6,24 112,32 pallet 18 4,95 3210 5,25 580 x 4250 4,93 88,74 pallet 18 5,40 A220 5,50 570 x 4000 4,56 82,08 pallet 18 5,70 A

  26

  Isover SystemboardProductomschrijving: harde glaswolplaat, aan twee zijden voorzien van glasvlies, met een sponning aan de langszijde.Toepassing: Isover Systemboard wordt in de timmerfabriek gemonteerd tegen de spouwzijde van de gevelsluitendeelementen en heeft de volgende functies:• het optimaliseren van de thermische isolatie van gevelsluitende elementen door beperking van de invloed van de

  koudebruggen, gevormd door het houten stijl- en regelwerk.• als waterkerende laag in plaats van de waterkerende, dampopen folie..Brandveiligheid: brandklasse A2-s1, d0 volgens EN 13501-1.Certificering: CE, KOMO attest-met-productcertificaat nr. 20674.Karakteristiek: met Systemboard kunnen hoge Rc-waarden met slanke gevelsluitende elementen worden gerealiseerd.

  Dikte Rdeclared Afmeting Stuks per m2 per Bestel- Pallets per Prijs Levertijdin mm in m2.K/W in mm pallet pallet eenheid volle vracht in € per m2 in dagen

  28 0,80 2600 x 1220 35 111,02 pallet 16 6,25 3Isover Systemboard wordt alleen verkocht in combinatie met Isover Systemroll

 • 27

  Plat

  dak

  Plat dak

  Tarief PD 111 voor het plat dak. Geldig vanaf 1 januari 2011. Hiermee vervalt tarief VD 101.Levertijd geldt indien voor 12.00 uur ’s middags besteld.

  Isover Roofine P 35Productomschrijving: lichte, stevige, onbeklede glaswol plaat voor vlakke daken.Toepassing: voor het thermisch isoleren van beperkt begaanbare vlakke geprofileerde stalen daken (begaanbaar-heidsklasse B).Brandveiligheid: brandklasse A2 volgens EN13501-1.Certificering: CE, KOMO Attest-met-productcertificaat K48809.Karakteristiek: hoge isolatiewaarde en licht in gewicht. Een Roofine P 35 isolatieplaat van 50 mm weegt minder dan5,5 kg per stuk. Gemakkelijk te verwerken in dubbellaags systeem.

  Dikte Rdeclared Afmeting m2 per Bestel- Pallets per Prijs Levertijdin mm in m2.K/W in mm pallet eenheid volle vracht in € per m2 in dagen

  50 1,40 1200 x 1000 52,80 pallet 24 7,65 2160 1,70 43,20 pallet 24 9,20 2170 2,00 38,40 pallet 24 10,70 21

  Plat dak

  Vlak dak: Rc-waarden

  Voordelen• De beste isolatiewaarde in minerale wol. Met 100 mm Roofine P 35 (2 x 50 mm) is een Rc-waarde van 2,5 m2.K/W

  mogelijk.• Licht in gewicht. Op een dakoppervlak van 1000 m2 bedraagt de gewichtsbesparing t.o.v. de traditionele minerale

  wol oplossingen maar liefst 8 ton (Rc-waarde van 2,5 m2.K/W).• Onbrandbaar, dus veilig toepasbaar voor metalen daken.• Dubbellaagse opbouw. Geen gevaar op warmtelekken via plaatnaden door verspringend aanbrengen van de

  isolatielagen.

  Rc-waarden (m2.K/W) Roofine P 35 op een vlak geprofileerd stalen dak (volgens NEN 1068)Opbouw: Geprofileerd stalen dak, 0,75 mm dik, dampremmende laag, Isover isolatieplaten met 1 werkparker perplaat, indirect mechanisch bevestigd. Dakbedekking bevestigd met max. 12 RVS of gegalvaniseerde bevestigers (tulesø 4,8mm) per m2.

  Aantal RVS tules per plaat (excl. werkparker)Roofine P 35 4 5 6 8 10 12100 (50+50 mm) 2,71 2,70 2,70 2,69 2,68 2,67120 (60+60 mm) 3,24 3,23 3,22 3,20 3,19 3,18140 (70+70 mm) 3,76 3,75 3,74 3,72 3,70 3,68

  Aantal gegalvaniseerde tules per plaat (excl. werkparker)Roofine P 35 4 5 6 8 10 12100 (50+50 mm) 2,66 2,66 2,65 2,64 2,62 2,61120 (60+60 mm) 3,18 3,17 3,15 3,13 3,11 3,09140 (70+70 mm) 3,69 3,67 3,65 3,62 3,59 3,56

  � Rc ≥ 2,5 m2.K/W: minimum eis Bouwbesluit� Rc ≥ 3,0 m2.K/W� Rc ≥ 3,5 m2.K/W

  Zie voor berekeningen ook het programma Termical op www.isover.nlVoor verwerkingsinformatie en bestekteksten zie www.isover.nl of neem telefonisch contact op met Isover.

 • 28

  In onderstaande tabel kunt u eenvoudig zien met welk isolatieproduct van Isover u bepaalde Rc-waarden volgens hetBouwbesluit kunt realiseren. Deze waarden zijn berekend op basis van NEN 1068:2001 en NPR 2068:2002. Voor bere-keningen kunt u gebruik maken van ons berekeningsprogramma Termical dat gratis is te downloaden vanwww.isover.nl.

  Rc 2,5 Rc 3,0 Rc 3,5Cladisol/ Cladisol/ Cladisol/Cladiroll/ Cladiroll/ Cladiroll/ULTIMATE ULTIMATE ULTIMATE

  Type Cladisol Cladipan 32 Cladisol Cladipan 32 Cladisol Cladipan 32binnendoos Benodigde isolatiedikte in mmStandaardbinnendoos 130 130 150 150 – 150 *90/500Binnendoos 130 130 150 130 * – 15090/600Binnendoos nvt nvt nvt nvt 190 nvt130/600

  � Rc ≥ 2,5 m2.K/W: minimum eis Bouwbesluit� Rc ≥ 3,0 m2.K/W� Rc ≥ 3,5 m2.K/W

  Berekend voor horizontale beplating met 2 primaire bevestigers per m2 of voor verticale beplating met 2,5 primairebevestigers per m2. Bij gebruik van meer bevestigers per m2 zijn de Rc-waarden op aanvraag verkrijgbaar.* Met RVS bevestigers

  Het ministerie van VROM heeft een wijziging van het Bouwbesluit voorzien waarbij o.a. de minimale Rc-eis voorindustriegebouwen verhoogd zal worden naar Rc = 3,5 m2.K/W. Met de introductie van ons nieuwe productCladipan 32 wordt het mogelijk om deze Rc-waarde te behalen met standaard binnendozen. Met Cladipan 32 kuntdus optimaal inspelen op de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bouwen.

  BevestigersIsover adviseert SFS bevestigers voor een vlakke en esthetisch fraaie gevel. Voor leveringsmogelijkheden en prijzen kuntu contact opnemen met Viba N.V. te Zoetermeer. Telefoon 079 330 67 00. Fax 079 330 67 99.

  Metaalbouw: Rc-waarden

  1 2 3

  46

  5

  Binnendoossystemen1. Constructie: stalen binnendozen2. Isolatie: Isover Cladipan 32/Cladisol/

  Cladiroll/ULTIMATE Cladisol3. Omega profielen4. Buitenbeplating: horizontale of verticale

  stalen buitenbeplating5. Primaire bevestiger6. Secundaire bevestiger

  1 2 4

  5

  Horizontale buitenbeplating

  Verticale buitenbeplating

  Metaalbouw

 • 29

  Met

  aalb

  ouw

  Metaalbouw: brandveiligheid – WBDBO

  Erfg

  rens

  Voorbeeldsituatie voor drie gevels metWBDBO-eis van 90 minuten en één gevelmet WBDBO-eis van 240 minuten (onder-linge gebouwafstand in figuur ≤ 5 meter).

  Combineren van verschillende Isover isolatieproductenCladipan 32, Cladisol en Cladiroll zijn geschikt voor WBDBO-eisen van 90 minuten, terwijl met het ULTIMATE CladisolSystem aan WBDBO-eisen van 240 minuten kan worden voldaan. Hogere waarden zijn onder voorwaarden mogelijk.Zo is het mogelijk om afhankelijk van de gestelde eisen verschillende isolatiesystemen te gebruiken voor verschil-lende gevels van een gebouw. Op deze manier kan voor elke eis het juiste product toegepast worden zodat een opti-male combinatie gemaakt wordt tussen economisch en extra brandveilig isoleren (zie figuur hiernaast).

  Toepassingsmogelijkheden van de Isover producten volgens NEN 6068:2004Rapporten (TNO/Efectis 2005-CVB-R0195, R0196, R0398 (Rev. 1-2008) en SvO) zijn ter inzage.

  WBDBO-eis Afstand tussen Cladipan 32/Cladisol/ ULTIMATE de gebouwen Cladiroll Cladisol

  30 minuten < 1 meter + +1-5 meter + +> 5 meter + +

  60 minuten < 1 meter + +1-5 meter + +> 5 meter + +

  90 minuten < 1 meter + +1-5 meter + +> 5 meter + +

  120 minuten < 1 meter – +1-5 meter – +> 5 meter + +

  180 minuten < 1 meter – +1-5 meter – +> 5 meter + * +

  240 minuten < 1 meter – +1-5 meter – +> 5 meter + * +

  * Voorwaarde: maximale gevellengte van 60 meter of minimale gevelafstand van 10,6 meter.

 • 30

  Metaalbouw

  Tarief BG 111 voor de metaalbouw. Geldig vanaf 1 januari 2011. Hiermee vervalt tarief BG 101.A: minimale afname en levertijd op aanvraag. Levertijd geldt indien voor 12.00 uur ’s middags besteld.

  Isover Cladipan 32Productomschrijving: stevige, vormvaste glaswolplaat met extra hoge isolatiewaarde, bekleed met glasvlies en aanéén langszijde voorzien van een zaagsnede ter plaatse van de flens van de binnendoos.Toepassing: het isoleren van metalen gevels met extra hoge isolatiewaarden. Tevens een hogere weerbestendigheidtijdens de verwerking.Brandveiligheid: brandklasse A2-s1, d0 volgens EN 13501-1. WBDBO = 90 minuten volgens NEN 6068:2004, hogere waarden onder voorwaarden mogelijk, zie tabel op pag. 29.Certificering: CE, KOMO productcertificaat K24668.

  Dikte Afmeting m2 per m2 per Bestel- Pallets per Prijs Levertijdin mm in mm collo pallet eenheid volle vracht in € per m2 in dagen

  Binnendoos 500 systeem130 1500 x 505 3,03 36,36 pallet 18 10,60 21150 2,27 27,27 pallet 18 13,55 3

  Binnendoos 600 systeem130 1500 x 605 3,63 43,56 pallet 18 10,60 A150 2,72 32,67 pallet 18 13,55 21

  Binnendoosconstructies met extra hoge Rc-waarden

  Isover ULTIMATE CladisolProductomschrijving: stevige ULTIMATE plaat, bekleed met glasvlies en aan één langszijde voorzien van een zaag-snede ter plaatse van de flens van de binnendoos.Toepassing: het isoleren van metalen gevels met extra hoge brandeisen.Brandveiligheid: brandklasse A1 volgens EN 13501-1. WBDBO = 240 minuten volgens NEN 6068:2004, hogere waarden onder voorwaarden mogelijk zie tabel op pag. 29.Certificering: CE, KOMO productcertificaat K40060.

  Dikte Afmeting m2 per m2 per Bestel- Pallets per Prijs Levertijdin mm in mm collo pallet eenheid volle vracht in € per m2 in dagen

  Binnendoos 500 systeem130 1200 x 505 2,42 48,48 pallet 24 10,70 21150 1,82 36,36 pallet 24 13,65 A

  Binnendoos 600 systeem130 1200 x 605 2,90 58,08 pallet 24 10,70 A150 2,18 43,56 pallet 24 13,65 A190 1,45 29,04 pallet 24 17,25 A

  Binnendoosconstructies met extra hoge brandwerendheid

 • Tarief BG 111 voor de metaalbouw. Geldig vanaf 1 januari 2011. Hiermee vervalt tarief BG 101.A: minimale afname en levertijd op aanvraag. Levertijd geldt indien voor 12.00 uur ’s middags besteld.

  31

  Met

  aalb

  ouw

  Isover CladisolProductomschrijving: glaswolplaat, bekleed met glasvlies en aan één langszijde voorzien van een zaagsnede terplaatse van de flens van de binnendoos.Toepassing: het isoleren van metalen gevels.Brandveiligheid: brandklasse A1 volgens EN 13501-1. WBDBO = 90 minuten volgens NEN 6068:2004, hogere waarden onder voorwaarden mogelijk, zie tabel op pag. 29.Certificering: CE, KOMO productcertificaat K24668.

  Dikte Afmeting m2 per m2 per Bestel- Pallets per Prijs Levertijdin mm in mm collo pallet eenheid volle vracht in € per m2 in dagen

  Binnendoos 500 systeem130 1500 x 505 3,79 60,60 pallet 17 6,35 3150 3,03 48,48 pallet 17 8,10 3

  Binnendoos 600 systeem130 1500 x 605 4,54 72,60 pallet 17 6,35 21150 3,63 58,08 pallet 17 8,10 A190 2,72 32,67 pallet 17 10,25 A

  Binnendoosconstructies met hoge Rc-waarden

  Isover CladirollProductomschrijving: glaswoldeken, bekleed met glasvlies en aan één langszijde voorzien van een zaagsnede terplaatse van de flens van de binnendoos.Toepassing: het isoleren van metalen gevels.Brandveiligheid: brandklasse A1 volgens EN 13501-1. WBDBO = 90 minuten volgens NEN 6068:2004, hogere waarden onder voorwaarden mogelijk, zie tabel op pag. 29.Certificering: CE, KOMO productcertificaat K24668.

  Dikte Afmeting m2 per m2 per Bestel- Pallets per Prijs Levertijdin mm in mm collo pallet eenheid volle vracht in € per m2 in dagen

  Binnendoos 500 systeem130 4000 x 505 4,04 96,96 pallet 18 5,75 3150 4,04 72,72 pallet 18 7,30 21

  Binnendoos 600 systeem130 4000 x 605 4,84 116,16 pallet 18 5,75 A150 4,84 87,12 pallet 18 7,30 A

 • 32

  Metaalbouw

  Overige metaalbouwproducten

  Isover Metal Building RollProductomschrijving: glaswoldeken aan één zijde voorzien van een versterkte glasvliesbekleding.Toepassing: voor het verticaal bekleden van metalen gevels en felsdaken van bedrijfsgebouwen, tevens koudebrug- onderbreking.Brandveiligheid: brandklasse A1 volgens EN 13501-1.Certificering: CE, KOMO productcertificaat K24668.

  Dikte Rdeclared Afmeting m2 per m2 per Bestel- Pallets per Prijs Levertijdin mm in m2.K/W in mm collo pallet eenheid volle vracht in € per m2 in dagen

  25 0,65 22250 x 1200 26,70 480,60 pallet 18 1,55 2150 1,25 18500 x 1200 22,20 399,60 pallet 18 1,95 360 1,50 15500 x 1200 18,60 334,80 pallet 18 2,30 380 2,00 11500 x 1200 13,80 248,40 pallet 18 3,00 3100 2,50 9250 x 1200 11,10 199,80 pallet 18 3,65 3120 3,00 7750 x 1200 9,30 167,40 pallet 18 4,40 21140 3,50 6500 x 1200 7,80 140,40 pallet 18 5,15 21160 4,00 5750 x 1200 6,90 124,20 pallet 18 5,75 21

  Isover Metal Building PanelProductomschrijving: glaswolplaat aan één zijde voorzien van een glasvlies bekleding.Toepassing: het isoleren van binnendozen van metalen gevels van bedrijfs gebouwen.Brandveiligheid: brandklasse A1 volgens EN 13501-1.Certificering: CE, KOMO productcertificaat K24668.

  Dikte Rdeclared Afmeting m2 per m2 per Bestel- Pallets per Prijs Levertijdin mm in m2.K/W in mm collo pallet eenheid volle vracht in € per m2 in dagen

  60 1,60 1500 x 500 7,50 120,00 pallet 17 2,85 380 2,15 6,00 96,00 pallet 17 3,65 2190 2,40 5,25 84,00 pallet 17 4,05 21

  Tarief BG 111 voor de metaalbouw. Geldig vanaf 1 januari 2011. Hiermee vervalt tarief BG 101.Levertijd geldt indien voor 12.00 uur ’s middags besteld.

 • 43

  21

  Technische isolatie: brandwerende luchtkanalen

  Voordelen• Compleet isolatiesysteem.• Tot 65% lichter in gewicht.• Getest volgens de Europese norm EN 1366-1.• Biedt een oplossing voor rechthoekige en ronde luchtkanalen.• Biedt brandwerendheden van 15-120 minuten.• Prettig en snel te verwerken.• Toepasbaar voor zowel massieve als lichte scheidingswandconstructies.• Brandwerende, thermische en akoestische isolatie in één.

  Rechthoekig luchtkanaal geïsoleerd met U Protect Slab 4.0Brandklasse in minuten

  Brandlocatie binnen EI 15 EI 30 EI 60 EI 90 EI 120en/of buiten het kanaal Richting kanaal Benodigde isolatiedikte in mm

  Binnen Horizontaal 30 40 60 70 80Verticaal 40 50 80 90 100

  Buiten Horizontaal 30 30 30 70 80Verticaal 30 30 30 70 80

  Beide Horizontaal 30 40 60 70 80Verticaal 40 50 80 90 100Buiten Beide 30 30 30 70 80Binnen 40 50 80 90 100Eén product voor alle situaties 40 50 80 90 100

  Rond luchtkanaal geïsoleerd met U Protect Wired Mat 4.0Brandklasse in minuten

  Brandlocatie binnen EI 15 EI 30 EI 60 EI 90 EI 120en/of buiten het kanaal Richting kanaal Benodigde isolatiedikte in mm

  Binnen Horizontaal 40 50 75 100 120Verticaal 40 50 75 100 120

  Buiten Horizontaal 30 30 60 90 100Verticaal 30 30 60 90 100

  Beide Horizontaal 40 50 75 100 120Verticaal 40 50 75 100 120Buiten Beide 30 30 60 90 100Binnen 40 50 75 100 120Eén product voor alle situaties 40 50 75 100 120

  43

  21

  In onderstaande twee tabellen kunt u met behulp van vier vragen de juiste dikte vinden1. Welke vorm heeft het luchtkanaal? Rechthoekig of rond?2. Waar is de brandlocatie? Binnen of buiten het kanaal, of beide?3. Wat is de richting van het kanaal? Horizontaal, verticaal of beide?4. Welke brandwerendheid is vereist? 15, 30, 60, 90 of 120 minuten?

  33

  Tech

  nisc

  he is

  olat

  ie

  Technische isolatie

  Isover ULTIMATE: een nieuwe generatie minerale wol Isover ULTIMATE is een nieuwe generatie minerale wol van hoge kwaliteit. Isover ULTIMATE heeft dezelfde posi-tieve eigenschappen als Isover glaswol voor wat betreft de isolatiewaarde, het gebruiksgemak, het lichtegewicht, de milieu-aspecten en de efficiency. Bovendien is Isover ULTIMATE een materiaal dat bestand is tegenextra hoge temperaturen en beschikt daardoor over uitstekende brandwerende eigenschappen. Deze uitste-kende brandwerende eigenschappen in combinatie met de voordelen van glaswol, maakt Isover ULTIMATE eenlogische keuze wanneer de brandveiligheidseisen hoog zijn.

 • Tarief I 111 voor de industrie. Geldig vanaf 1 januari 2011. Hiermee vervalt tarief I 101.A: minimale afname en levertijd op aanvraag.

  34

  Technische isolatie

  Isover U Protect Slab 4.0 aluProductomschrijving: stevige, maar flexibele ULTIMATE plaat met versterkt puur aluminium bekleding.Toepassing: brandwerend isoleren van rechthoekige luchtkanalen.Brandveiligheid: onbrandbaar, klasse A1 volgens EN 13501.

  Dikte Afmeting m2 m2 per Bestel- Pallets per Prijs Levertijdin mm in mm per collo pallet eenheid volle vracht in € per m2 in dagen

  30 1200 x 600 9,36 112,32 pallet 22 15,60 A40 7,20 86,40 pallet 22 20,20 A50 5,76 69,12 pallet 22 24,80 A60 4,32 51,84 pallet 22 29,40 A70 3,60 43,20 pallet 22 34,00 A80 3,60 43,20 pallet 22 39,00 A90 2,88 34,56 pallet 22 42,05 A

  100 2,88 34,56 pallet 22 46,70 ADe platen kunnen op aanvraag geleverd worden zonder bekleding of met een glasvlies. Prijzen op aanvraag.

  Isover U Protect Wired Mat 4.0 aluProductomschrijving: stevige ULTIMATE gaasdeken met versterkt puur aluminium bekleding voorzien vangegalvaniseerd gaas, gestikt met gegalvaniseerd metaaldraad.Toepassing: brandwerend isoleren van ronde luchtkanalen.Brandveiligheid: onbrandbaar, klasse A1 volgens EN 13501.

  Dikte Afmeting m2 m2 per Bestel- Pallets per Prijs Levertijdin mm in mm per collo pallet eenheid volle vracht in € per m2 in dagen

  30 10000 x 600 12,00 216,00 pallet 22 15,60 A40 7500 x 600 9,00 162,00 pallet 22 20,20 A50 6000 x 600 7,20 129,60 pallet 22 24,80 A60 5000 x 600 6,00 108,00 pallet 22 29,40 A75 4000 x 600 4,80 86,40 pallet 22 36,50 A80 3700 x 600 4,44 79,92 pallet 22 39,00 A90 3300 x 600 3,96 71,28 pallet 22 42,05 A

  100 3000 x 600 3,60 64,80 pallet 22 46,70 A120 2500 x 600 3,00 54,00 pallet 22 54,40 A

  De gaasdekens kunnen op aanvraag geleverd worden zonder bekleding. Prijzen op aanvraag.

  Isover Protect BSF kitProductomschrijving: sulfide vrije, PH neutrale, witte opschuimende brandwerende kit.Toepassing: voor het brandveilig afdichten van de brandwerende doorvoering.

  Verpakking Inhoud Stuks per Besteleenheid Prijs in € per Levertijdper stuk per stuk besteleenheid stuk in dagen

  Koker 310 ml 12 Doos 30,85 AEmmer 15 kg 1 Emmer 537,05 A

  Brandwerende luchtkanalen

 • Tarief I 111 voor de industrie. Geldig vanaf 1 januari 2011. Hiermee vervalt tarief I 101.A: minimale afname en levertijd op aanvraag.

  35

  Tech

  nisc

  he is

  olat

  ie

  Verpakking Inhoud Stuks per Besteleenheid Prijs in € per Levertijdper stuk per stuk besteleenheid stuk in dagen

  Koker 310 ml 12 Doos 9,15 AEmmer 15 kg 1 Emmer 113,25 A

  Isover Protect BSK lijmProductomschrijving: Onbrandbare, anorganische lijm gebaseerd op waterglasbasis.Toepassing: voor het verlijmen van de U Protect isolatie rondom de doorvoering.

  Isover Fire Protect ScrewProductomschrijving: spiraalvormige RVS-schroef.Toepassing: voor het onderling verbinden van de naden van de U Protect isolatie.

  Besteleenheid Lengte schroef Stuks Prijs Levertijdin mm per doos in € per doos in dagen

  Doos 60 1000 181,10 ADoos 80 1000 201,80 ADoos 100 500 112,60 ADoos 120 500 127,60 ADoos 140 500 168,55 ADoos 160 200 64,80 ADoos 180 200 73,85 ADoos 200 200 84,60 A

  Meer informatie?Download de ‘Isover U Protect installatie enspecificatiegids’ op www.isover.nl.

 • Tarief I 111 voor de industrie. Geldig vanaf 1 januari 2011. Hiermee vervalt tarief I 101.A: minimale afname en levertijd op aanvraag. Levertijd geldt indien voor 12.00 uur ’s middags besteld.

  36

  Technische isolatie

  Isover lamellendeken ML3 Plus