Isotron Info 13e jaargang april 2011

of 16 /16
Extra pagina’s boordevol applicaties en nieuws Checker®, uitbreiding Cognex- pakket bij Isotron Systems Geen barcode te gek voor Dataman® 500 dertiende jaargang tweede kwartaal 2011 Het Isotron effect... Wij kleuren het plaatje voor u in

Embed Size (px)

Transcript of Isotron Info 13e jaargang april 2011

Page 1: Isotron Info 13e jaargang april 2011

Extra pagina’s boordevol

applicaties en nieuws

Checker®, uitbreiding Cognex-

pakket bij Isotron Systems

Geen barcode te gek

voor Dataman® 500

dertiende jaargangtweede kwartaal 2011

Het Isotron effect...Wij kleuren het plaatje voor u in

Page 2: Isotron Info 13e jaargang april 2011

Maar ook met Unitronics timmeren wij aan de weg.

De nieuwe Vision 1040 is de eerste 10,4 inch

OPLC (HMI + PLC in één apparaat) die de beken-

de, goede prestaties koppelt aan helderheid, func-

tioneel gemak en beschikbare support expertise.

En dan hebben we het nog niets eens over de

applicatiesoftware die wij standaard gratis bij de

Unitronics aanbieden.

De vraag uit de markt heeft er toe geleid dat wij

recent ons verkoopteam met vijf nieuwe collega's

hebben uitgebreid. In Nederland zijn drie nieuwe

collega's toegevoegd aan de buitendienst en één

collega aan de binnendienst. In onze vestiging in

België is ook een nieuwe collega op de binnen-

dienst begonnen. U zult hen ongetwijfeld de komen-

de weken en maanden persoonlijk leren kennen.

Wij wensen u heel veel succes met uw activiteiten,

waar we overigens graag aan mee willen werken!

Mede namens mijn collega in België, Guido

Creemers, tot ziens!

Marcel van der Laan

2

(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39 - Fax +31 (0)73 639 16 99

(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45 - Fax +32 (0)3 450 70 46

E-mail: [email protected] - www.isotron.eu

T w e e d e k w a r t a a l 2 0 1 1B

eu

rs

Ag

en

da Beurs Mocon, Brabanthallen, 's-Hertogenbosch 20 en 21 april 2011 Nederland

Beurs Vision en Robotics, Koningshof, Veldhoven 25 en 26 mei 2011 Nederland

Beurs Elektrotechniek, Jaarbeurs, Utrecht, standnr. 08.F060 3, 4, 5, 6 en 7 oktober 2011 Nederland

Beurs Mocon-Hydromech, Brussels Expo, Brussel 26 en 27 oktober 2011 België

Beurs EasyFairs PPT FOOD, IJsselhallen Zwolle, standnummer B1007 16 en 17 november 2011 Nederland

Voor eventuele vragen of aanbiedingen, bel Isotron

Wilt u een gratis toegangskaart voor één van de bovenstaande beurzen ontvangen?

Neem dan contact op via telefoonnummer: +31(0)73 639 16 39 voor de Nederlandse beurzen of via telefoonnummer+32(0)3 450 70 45 voor de Belgische beurs. Ook als u via onze contactpagina een verzoek voor een uitnodiging entoegangskaart aanvraagt, sturen wij u die direct toe.

Isotron Systems is lid van:

In de praktijk kunnen barcodes en 2D-matrixcodes erg kwetsbaar zijn.

Beschadigingen zijn aan de orde van de dag en het vraagstuk hoe dan nog

de informatie uit de code te halen is, is buitengewoon actueel. Isotron

Systems heeft daar als enige een goed antwoord op: de Cognex ID-reader.

De innovatieve Dataman 500 met de VSoC-technologie (‘Vision System on

Chip’) zorgt ervoor dat zelfs barcodes met een snelheid van 1.000 stuks per

seconde worden uitgelezen. Isotron Systems heeft 14 maart j.l. een interne

training gekregen van Cognex op het gebied van de Dataman ID. In het trai-

ningscentrum van Isotron hebben negentien man aan den lijve ondervonden

hoe snel, krachtig en eenvoudig toepasbaar de ID-producten van Cognex

zijn. Isotron Systems voorziet u dus van goede, up-to-date adviezen op het

gebied van ID en gaat graag de samenwerking met u aan.

Dat geldt natuurlijk ook voor onze andere producten.

Interne Cognex ID-training

Ook in 2011 zijn wij weer volop actief in

de Benelux-markt. Wij worden geïnspi-

reerd door de vraag uit de markt en

door onze fabrikanten en hun fabrica-

ten. Denk bijvoorbeeld eens aan de

Cognex Dataman 500; een zeer innova-

tief en nieuw product op het gebied

van identificatie (barcodes, dotmatrix

codes etc.) dat door Isotron Systems

als eerste in markt geïntroduceerd

wordt. Uiteraard leest u verderop in

deze Isotron Info daar meer over.

Inspiratie ISOTRON INFO is het officiële orgaan

van Isotron Systems en wordt in een

oplage van 12.000 verspreid.

Isotron Systems BV

De Meerheuvel 6a

5221 EA 's-Hertogenbosch

Nederland

Tel. +31 (0)73 639 16 39

E-mail: [email protected]

www.isotron.eu

Isotron Systems BVBA

Antwerpse Steenweg 45

B-2830 Willebroek

België

Tel. +32 (0)3 450 70 45

Uitgeverij: FLITZ M&C: [email protected]

De gegevens in dit magazine zijn onder voorbehoud.

Daar het ontwerp en de omstandigheden bij toepas-

sing buiten onze beoordeling vallen, kan geen aan-

sprakelijkheid op grond van deze informatie aan-

vaard of gesteld worden. Niets uit deze uitgave mag

worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

de uitgever.

Page 3: Isotron Info 13e jaargang april 2011

T w e e d e k w a r t a a l 2 0 1 1

3

(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39 - Fax +31 (0)73 639 16 99

(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45 - Fax +32 (0)3 450 70 46

E-mail: [email protected] - www.isotron.eu

Voor eventuele vragen of aanbiedingen, bel Isotron

Om aan de hoge kwaliteitsnormen te voldoen,

controleert Burgerhout de in het systeem in te

zetten kunststofbuizen onder andere op dicht-

heid. Een luchtdistributiebuis is dubbelwandig

met een buitenmantel en binnenmantel, de

zogeheten 'inlage'. De buis wordt in lengtes van

honderd meter met behulp van extrusie

gemaakt.

Controle

De buitenmantel is vrij eenvoudig te controle-

ren, maar de inlage is niet direct visueel waar-

neembaar. Daarvoor heeft Burgerhout aange-

klopt bij Isotron Systems, dat al vanaf 1979 veel

ervaring heeft opgedaan binnen de gehele

industrie op diverse, verschillende applicatie-

vlakken. In dit specifieke geval is de oplossing

gevonden door gebruik te maken van high end

sensoren van Matrix. Deze specifieke en intens

sterke fotocellen kijken door middel van een

zender en ontvanger dwars door bepaalde

materialen heen. Om een voorbeeld te geven:

het lukt Isotron Systems zelfs om door triplex

platen heen te kijken!

Met de kunststof luchtdistributiebuis is het niet

anders. Uit de mate van lichtdemping kan

geconcludeerd worden of er iets aan- of juist

afwezig is. Bij een dwarsdoorsnede kijkt de sen-

sor tweemaal door de buitenmantel en tweemaal

door de inlage. De fotocel van Matrix is dusdanig

gevoelig in te stellen, dat wanneer er in één van

de wanden een beschadiging (zelfs tot op een

paar millimeter) is opgetreden, de fotocel een

verhoogde lichtopbrengst aan de ontvangerkant

constateert. Door meerdere zenders en ontvan-

gers onder verschillende hoeken te plaatsen, is

het gehele oppervlak van de buis te controleren.

Het detectieoppervlak van de gebruikte sensor is

30 mm en de sensoren onderling staan minimaal

10 cm van elkaar verwijderd, zodat de frequen-

ties elkaar niet beïnvloeden.

Het Assense bedrijf Burgerhout produceert kunststof luchtkanalen voor hun revolutionaire

HybalansPlus luchtdistributiesysteem, een makkelijk te ontwerpen en te monteren systeem

voor ventilatiedoeleinden met een hoog ventilatiecomfort. Doordat HybalansPlus letterlijk

overal toepasbaar is, kent het veel pluspunten voor opdrachtgevers, architecten, adviseurs

en installateurs. Het wordt toegepast in combinatie met individuele, collectieve en gebalan-

ceerde ventilatiesystemen, bij renovatie en nieuwbouw en bij woningen en kleine utiliteits-

gebouwen met o.a. breedplaat, kanaalplaat en in het werk gestorte vloeren.

Burgerhout controleert dubbelwandige kunststofbuizen met Matrix

Intens sterke fotocellen kijken dwars door materialen heen

Burgerhout B.V.

Burgerhout maakt deel uit van de M&G

Group en is specialist in systemen voor rook-

gasafvoer, luchttoevoer en luchtdistributie.

De M&G Group is marktleider op het gebied

van ontwikkeling en fabricage van deze

systemen. De activiteiten van de groep zijn

gebaseerd op R&D, innovatie en op maatge-

maakte oplossingen voor klanten over de

hele wereld. Als partner van vooraanstaande

ketelfabrikanten dragen de bedrijven binnen

de M&G Group, waaronder Burgerhout, bij

aan een kostenefficiënte manier van het

oplossen van vraagstukken over rookgasop-

lossingen in en om de cv-ketel. Een compleet

assortiment van aluminium-, roestvaststaal-

en kunststof (PP)producten is ontwikkeld en

wordt geproduceerd binnen de moderne pro-

ductielocaties van de M&G Group.

Page 4: Isotron Info 13e jaargang april 2011

4

(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39 - Fax +31 (0)73 639 16 99

(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45 - Fax +32 (0)3 450 70 46

E-mail: [email protected] - www.isotron.eu

T w e e d e k w a r t a a l 2 0 1 1

Voor eventuele vragen of aanbiedingen, bel Isotron

Meer gemak en service voor klant

Sinds de marktintroductie is er vrijwel niets meer veranderd en ontwikkeld. De autowasbox

werkt nog net zo als jaren geleden: de klant werpt de munt in, kiest het programma en wast zelf

de auto. Een gemiste kans, vindt Carwash Supplies B.V. uit Joure. Daarom heeft Carwash

Supplies een volledig nieuw, computergestuurd systeem ontwikkeld. Klanten profiteren hier-

mee van veel meer gemak en service en tegelijkertijd verhogen de exploitanten hun marges.

Hogere marges met hogere druk

De huidige wasbox bestaat simpel gezegd uit

drie delen: een bedieningspaneel, een PLC of

zelfs nog een ouderwetse relaiskast plus een

hogedrukunit. In het systeem van Carwash

Supplies wordt het huidige bedieningspaneel,

respectievelijk de PLC of relaiskast vervangen

door een industriële touch monitor en een

industriële PC (IPC) van Isotron Systems

waardoor het gehele systeem door de computer

wordt gestuurd. Dit biedt vele nieuwe mogelijk-

heden. De basis blijft natuurlijk dat klanten hun

auto´s wassen en de hogedruk-unit blijft in de

basis dan ook gelijk. Maar het systeem kan op

ieder willekeurig merk hogedruk-unit worden

aangesloten. Door de andere delen te automati-

seren kunnen de exploitanten meer service bie-

den, hun kosten verlagen en zelfs meer ver-

kopen, waardoor de Return On Investment (ROI)

wordt verkort.

Touchscreen bedieningspaneel

Het meest zichtbare, en daarmee het meest

opvallende, onderdeel is het industriële touchs-

creen bedieningspaneel. Door aanraking van het

scherm op het paneel kiezen de klanten voor

standaardprogramma´s als warm of koud water,

schuim, borstelen en wax. Maar de exploitanten

kunnen de mogelijkheden naar eigen voorkeur

onbeperkt uitbreiden. Het bedieningspaneel is

natuurlijk een weer- en vandalismebestendige

monitor, zoals dat ook al bekend is van betaal-

automaten. Dat maakt het ook eenvoudig om het

logo van de exploitant op het scherm te plaat-

sen. Maar er is nog meer mogelijk:

Page 5: Isotron Info 13e jaargang april 2011

T w e e d e k w a r t a a l 2 0 1 1

5

(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39 - Fax +31 (0)73 639 16 99

(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45 - Fax +32 (0)3 450 70 46

E-mail: [email protected] - www.isotron.eu

Voor eventuele vragen of aanbiedingen, bel Isotron

Toepassingen in relatie tot de klant zijn

onder meer:

Via RSS feeds wordt informatie getoond,

zoals weersverwachting, nieuws of shop-

aanbiedingen van de exploitant;

Via Narrow Casting worden tijdens het

wassen volledige reclamefilmpjes getoond,

bijvoorbeeld van de exploitant of van loka-

le autodealers,

Er wordt per merk en type auto een was-

advies gegeven, zodat de klanten echt het

idee hebben dat zij persoonlijk en op maat

worden geholpen.

Toepassingen in relatie tot de exploitant zijn

onder meer:

Automatische prijswijzigingen op basis van

bezetting (daluren zijn goedkoper dan

piekuren);

Online data per wasbox volgen, zoals de

omzet of watertemperatuur;

Via IP-camera´s met bewegingsensors het

licht van een wasbox laten aan- en uit-

gaan;

De klanten laten betalen met PIN, Prepaid

of MyOrder,

De wasbox (automatisch) laten blokkeren

bij bevriezingsgevaar.

Het nieuwe systeem van Carwash Supplies

maakt het allemaal mogelijk. Toch zijn de

kosten vrijwel gelijk aan die van traditionele

systemen. Exploitanten kiezen zelf welke

modules ze willen gebruiken. Deze zijn boven-

dien zelf eenvoudig online aan te passen: een

ander tarief, een nieuwe tekst of een ander

wasprogramma invoeren is in een handomdraai

geregeld. Het bedieningspaneel is universeel

en kan in ieder merk wasbox worden aangeslo-

ten en kan dus ook eenvoudig traditionele

panelen vervangen.

One stop shopping bij Isotron

Systems

Om alle data om te zetten naar nuttige informa-

tie voor zowel de gebruiker van de wasbox als

de exploitant, zijn natuurlijk sensoren nodig.

Isotron Systems levert naast de Industriële PC

(IPC) en de monitor ook de sensoren voor het

meten van de temperatuur, het meten van de

druk in de leidingen en het meten van het

niveau van de chemicaliën. Om de sensoren

aan te sluiten op de IPC wordt gebruik gemaakt

van de Advantech ADAM-5000 serie. Deze

remote I/O-modules communiceren op basis

van TCP/IP en worden door middel van een

industriële ethernet switch met elkaar verbon-

den. Ook deze ethernet switch en I/O-modules

worden door Isotron Systems geleverd

waardoor Carwash Supplies alles te integreren

automateringscomponenten bij één leverancier

kan inkopen.

Wasbox

Technische Ruimte

USB t.b.v. Kaartlezer

Ethernet

Ethernet Ethernet

Ethernet Switch

USB t.b.v. muntproever

Industriële Touch Monitor

Industriële PC

VGA

Druksensor NiveausensorPT 100

Ethernet

Remote I/O

Druksensor NiveausensorPT 100

Ethernet

Remote I/O

Page 6: Isotron Info 13e jaargang april 2011

6

(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39 - Fax +31 (0)73 639 16 99

(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45 - Fax +32 (0)3 450 70 46

E-mail: [email protected] - www.isotron.eu

Voor eventuele vragen of aanbiedingen, bel Isotron

'Na grondige selectie bleef Unitronics over'Bij H. van Helmond Besturingstechniek wor-

den voor veel toepassingen besturingspa-

nelen ontworpen en gebouwd. Het ontwerp,

de software en paneelbouw is allemaal in

eigen huis, waar inmiddels met zeven man

gewerkt wordt, aanwezig. Omdat zij bij

diverse applicaties vastliepen op de geheu-

gencapaciteit en geconfronteerd werden

met andere technische beperkingen, zijn zij

actief op zoek gegaan naar een andere con-

troller. "Als minimale eis stelden wij meer

geheugen, extra functionaliteit en meer

communicatie mogelijkheden. Vast stond

dat het een controller moest zijn met HMI

(Human Machine Interface) en PLC functio-

naliteit in één. In de industrie ook wel

bekend als Operator PLC (OPLC). Na een

grondige selectie bleef Unitronics over”,

aldus directeur Han van Helmond.

H. van Helmond Besturingstechniek kiest voor nieuwe controller:

De eerste klant waar H. van Helmond Besturings -

techniek tegen de beperkingen van de voorma-

lige besturing aanliep, was een relatie met lucht-

wassers voor de Agro-sector. Er waren twee

problemen. Op de eerste plaats werden de pro-

gramma’s zo omvangrijk waardoor het aanwezi-

ge geheugen niet meer toereikend was.

Daarnaast bestaat vanuit de overheid de vraag

om luchtwassers online te kunnen monitoren,

wat met de oude besturing niet mogelijk was.

Omdat de Unitronics type Vision350™ deze

functionaliteit wel biedt, is deze applicatie over-

gezet naar Unitronics, mede omdat deze ook

voldoet aan de additionele eis van H. van

Helmond: een geïntegreerde HMI in de vorm

van een 3,5"-kleuren touch screen. Tevens kon

H. van Helmond data loggen op de SD-kaart

van de Vision350.

GPRS-netwerk

De luchtwassers loggen elk uur acht verschil-

lende parameters. Deze worden automatisch in

een csv-file geplaatst en elke maandagmorgen

als bijlage via het GPRS-netwerk naar de opge-

geven email adressen verstuurd. Op de SD-

kaart blijft de oude file achter zodat te allen tijde

ook via een PC de data uitgelezen kan worden.

Daarnaast kan de klant zelf een update uitvoe-

ren met behulp van de SD-kaart, zodat H. van

Helmond niet iedere keer met een laptop langs

hoeft te komen met alle kosten van dien.

Eenvoudige, gratis software en

accuraat support

De applicatie van de luchtwassers is vrij gemak-

kelijk overgezet doordat de gratis software niet

gecompliceerd is. Voor de vragen die H. van

Helmond had was Isotron Systems beschikbaar

en behulpzaam, zeker met de modemkoppeling

en de GPRS-communicatie. Daarnaast maakt

H. van Helmond ook regelmatig gebruik van het

forum van Unitronics om ervaringen uit te wisse-

len. Dit werkt volgens H. van Helmond erg goed.

Zwembadbesturing

Na de eerste, positieve ervaringen met de

Unitronics OPLC heeft H. van Helmond vervol-

gens ook hun zwembadbesturing overgezet op

de Unitronics Vision350. H. van Helmond

Besturings echniek is onder de naam poolcont-

rol.nl ook zeer actief op de markt voor luxe

zwembaden. In deze toepassing maken zij

gebruik van Ethernet communicatie. Vanuit een

standaard besturingspaneel, meestal geplaatst

bij de pomp/ filterinstallatie, uitgevoerd met de

V350 3,5" touchscreen controller, wordt een

webserver-koppeling gemaakt. Hierdoor heeft

de eigenaar van het zwembad de mogelijkheid

om zijn zwembad vanuit elke, aan internet

gekoppelde, pc te bekijken én te bedienen. Han

van Helmond lacht: "Zelfs de jetstream kan aan-

gezet worden via een iPhone." Met behulp van

de taalbibliotheek van de OPLC kan H. van

Helmond op het display acht verschillende talen

laten zien, waardoor het product eenvoudig in

het buitenland in te zetten is. Als optie wordt

vaak een extra touchscreen bijgeplaatst die

gekoppeld wordt via Modbus TCP/IP, zodat men

gebruik kan maken van het lokale LAN-netwerk.

Hogedruk Vernevelinginstallatie

Na de luchtwassers en de zwembadbesturing

is H. van Helmond voor de hogedruk verne-

velinginstallatie ook overgegaan naar de

Unitronics Vision350 OPLC. Deze installaties

worden veelal toegepast in de tuinbouw voor

de bevochtiging van de gewassen. In deze

markt wordt regelmatig de eis gesteld dat de

controller via een webserver altijd bereikbaar

moet zijn, zodat de tuinder direct met zijn pc

of smart phone het systeem kan bewaken en

T w e e d e k w a r t a a l 2 0 1 1

Page 7: Isotron Info 13e jaargang april 2011

7

(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39 - Fax +31 (0)73 639 16 99

(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45 - Fax +32 (0)3 450 70 46

E-mail: [email protected] - www.isotron.eu

Voor eventuele vragen of aanbiedingen, bel Isotron

aanpassen. Deze systemen worden wereld-

wijd verkocht en daarom maakt H. van

Helmond gebruik van de remote operator

functie tijdens de opstart, zodat niemand hier

fysiek bij aanwezig hoeft te zijn. Hierdoor

wordt enorm op de installatiekosten

bespaard. Dit extra software pakket wordt

gratis ter beschikking gesteld door Unitronics

voor bediening op afstand. Ook programma-

aanpassingen kunnen via deze weg uitge-

voerd worden. Naast de Ethernet communi-

catie gebruikt H. van Helmond ook seriële

communicatie voor de koppeling naar de fre-

quentieregelaars op basis van het Modbus

protocol.

Diverse andere applicaties

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan

diverse applicaties met de controllers uit de

Vision serie. Voorbeelden hiervan zijn een

nieuw mestverwerkingsproces met de nieuw-

ste V1040 OPLC. Ook is een eerste datacen-

ter koelsysteem uitgevoerd met de Vision350

en al weer enkele weken foutloos actief.

Tevens is H. van Helmond bezig om voor een

waterbehandelingsinstallatie een applicatie

te maken waarmee alle gewenste procesdata

automatisch beschikbaar is, zonder dat

onderhouds monteurs hiervoor de installatie

moeten bezoeken.

T w e e d e k w a r t a a l 2 0 1 1

Sidaplex start met KS-Vario

Een mooi voorbeeld hiervan is de KS-vario

met bedieningspaneel KS-Vario BT. Dit pro-

duct van het Duitse zusterbedrijf PMA werd

ingezet bij de firma Sidaplax, een wereldwijd

actieve, toonaangevende firma op het gebied

van top film extruders. Dit Amerikaanse bedrijf

fabriceert plastic films van hoge kwaliteit.

Focus bij deze modernisering was het visueel

krachtiger maken van het overzicht van de

regelapplicatie in combinatie met het verplaat-

sen van de visualisatie naar een minder abra-

sieve omgeving. De interfacekoppeling tussen

de KS-Vario meerkanaalsregelaar en het

bedieningspaneel is specifiek ontwikkeld voor

deze toepassing. "Een mooie realisatie", vindt

de heer J. Oosterlinck, verantwoordelijk voor

het onderhoud van de diverse machines bij

Sidaplex.

Bestaande regelapparatuur wordt in toene-

mende mate gemoderniseerd. Hiervoor biedt

Isotron Systems sinds enige jaren een zeer

gepaste oplossing: het West Control

Solutions pakket. Met dit pakket worden de

wensen van de klant op een snelle manier

vertaald in nieuwe productontwikkelingen.

West Control Solutions is een fusie tussen

het vermaarde PMA en West Instruments.

Page 8: Isotron Info 13e jaargang april 2011

8

T w e e d e k w a r t a a l 2 0 1 1

Voor eventuele vragen of aanbiedingen, bel Isotron(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39 - Fax +31 (0)73 639 16 99

(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45 - Fax +32 (0)3 450 70 46

E-mail: [email protected] - www.isotron.eu

De Discoveryklasse is uitgerust met twee Vision

130 Unitronics OPLC’s (Operator PLC) van

Isotron Systems. Voorheen zaten er al twee ana-

loge back-up units van Unitronics in de schepen.

Bij een onvoorziene uitval van de besturing van

een schip, onthielden deze units het toerental

van de 1.000 pk motor. Door middel van een

noodbesturingspaneel kon het toerental dan wor-

den teruggeregeld naar de gewenste waarden.

Unitronics Vision 130 OPLC

Ieder schip van het Nederlands Loodswezen

heeft twee aandrijflijnen. Deze hebben allebei een

Caterpillar motor van duizend pk die onafhankelijk

van elkaar opereren. Daarom koos men ervoor

om alle negen schepen uit de Discoveryklasse uit

te rusten met twee V130 OPLC’s. Hierdoor wordt

het toerental bij een uitval van een besturing (het

roer of de bucket) geleidelijk teruggeregeld naar

een stationair toerental.

Gecontroleerde aanvaringen

Damien Benthem, Landelijke Werktuigkundige

vaartuigen bij Nederlandse Loodswezen B.V.,

ligt deze keuze verder toe: “Door de speciaal op

maat gemaakte softwareapplicatie, waarbij

Isotron Systems bij de totstandkoming behulp-

zaam is geweest, wordt er aan boord een veilige

situatie gecreëerd, waarbij onze bemanning snel

kan ingrijpen mocht het onverhoopt verkeerd

gaan. Dit doen wij omdat het Loodswezen feite-

lijk gecontroleerde ‘aanvaringen’ maakt met elk

schip dat wordt geloodst." Het Loodswezen legt

namelijk de tender (het loodsschip) tegen de

huid van het schip bij een beloodsing. "In geval

dat er een uitval plaatsvindt van een besturings-

systeem, kon in de oude situatie theoretisch de

tender ‘vol gas’ de verkeerde kant opsturen

waardoor er een ongewenste en gevaarlijke situ-

atie kon ontstaan. Met deze OPLC-applicatie

kunnen wij nu ook in een noodsituatie het pri-

maire toerensignaal

(4-20mA) overne-

men en direct, om

alle andere appara-

tuur heen, via de

Unitronics V130 OPLC de

motor aansturen en het gewenste toerental

instellen.”

Geïntegreerd

De OPLC van Unitronics is een HMI en een PLC

gecombineerd in één systeem. Sinds eind jaren

’90 is Isotron Systems actief op de Benelux-

markt met deze systemen. Inmiddels is er een

aanzienlijke installed base opgebouwd en kan

men bij Isotron terecht spreken over een zoge-

naamd ‘proven record’. De performance is zon-

der twijfel state-of-the-art en de prijsstelling is

zeer gunstig.

Nederlandse Loodswezen B.V. is een uniek bedrijf. Voorheen onder beheer van het ministerie

van Marine en later bij het ministerie van Defensie, is het bedrijf in 1988 verzelfstandigd. Nu, in

2011, heeft het Nederlands Loodswezen meer dan 29 schepen van de meest uiteenlopende

types in de vaart. Het bedrijf zorgt er voor dat de loods 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, naar

de uitgaande en binnenkomende zeeschepen vervoerd worden. Circa 425 registerloodsen in

vier regio’s, verzorgen jaarlijks zo’n 90.000 scheepsbewegingen en dragen in belangrijke mate

bij aan het veilig en vlot afwikkelen van het scheepvaartverkeer.

Nederlandse Loodswezen B.V. en de Unitronics Vision 130-applicatie

Op maat gemaakte software zorgt voor veilige

scheepsbewegingen

Journaalprinters zijn printers die afdrukken op een

papierrol die na het printen direct weer automa-

tisch worden opgerold in de printer. Zodoende

kunnen deze papierrollen worden ingezien of

nagekeken op een later tijdstip. Deze printers

worden het meest gebruikt als een soort datalog-

ger om toepassingstyperende gebeurtenissen bij

te houden die zich voordoen in een product of

systeem.

Deze systemen zijn in Duitsland wettelijk verplicht

in brandalarmsystemen. De alarmmeldingen die

optreden moeten worden uitgeprint en opgesla-

gen op papier. Het centrale brandalarmsysteem

controleert over het algemeen meerdere kleinere

subsystemen, zodat de kans dat de printer zelf bij

een brand wordt betrokken uiterst klein is.

Tevens is deze EXTENDO ® journaal printer de

vervanging van een oudere PIXI-versie. De prin-

ter bevat een X-56 printerunit, papier rolhouder,

chassis en re-winder. Met het oog op maximale

flexibiliteit is de printer gebouwd met een aanslui-

ting voor een 10-36 Volt voedingsspanning.

Een slaapstand is ook geïntegreerd om de

belasting van de batterijen tot een minimum te

beperken tijdens stroomstoringen.

De X-56 printunit is een printapplicatie voor

binnen- en semi-buiten toepassingen zoals open-

vervoers-, parkeer- en transactiesystemen in het

algemeen, met een bewezen trackrecord die zijn

gelijke in de markt niet kent.

EXTENDO® journaalprinter van HengstlerIsotron Systems heeft met de nieuwe jour-

naal printers van de Duitse producent

Hengstler een opmerkelijke printerapplicatie

aan haar productenpallet toegevoegd.

Page 9: Isotron Info 13e jaargang april 2011

T w e e d e k w a r t a a l 2 0 1 1

9

(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39 - Fax +31 (0)73 639 16 99

(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45 - Fax +32 (0)3 450 70 46

E-mail: [email protected] - www.isotron.eu

Voor eventuele vragen of aanbiedingen, bel Isotron

De nieuwe 1/8 en 1/16 DIN-regelaar is eenvou-

dig te installeren en uitermate geschikt voor

retrofit. De eCAL-regelaar is ideaal voor stand-

alone wetenschappelijke en industriële proces-

sen. Met een zeer ondiepe inbouw van slechts

70 mm kan de regelaar vrijwel overal worden

geplaatst. De unit heeft standaard een universe-

le ingang voor alle sensoren waardoor deze

flexibel inzetbaar is en kan tot maximaal drie uit-

gangen (relais, SSR-aansturing, lineaire DC-uit-

gang en RS485-opties) worden geleverd.

Programmagever

Naast een volledige PID-regeling heeft de eCAL

de functie 'programmagever'. Deze heeft de

mogelijkheid voor het volgen van twee profielen

van elk maximaal 16 segmenten. Functies

zoals een vertragingstimer en auto holdback

voor een gegarandeerde soaktijd zijn stan-

daard in deze programmagever aanwezig.

Bovendien zijn er alarmen en diagnostische

functies aanwezig die helpen om problemen te

voorkomen. Zo wordt de levensduur van relais

bijgehouden en wordt de omgevingstempera-

tuur bewaakt. Samen met vooraf in te stellen

absolute of relatieve alarmen op het proces,

kunnen maatregelen zoals preventief onder-

houd worden gepleegd. Dit voorkomt stilstand

van processen, productieverlies en bovenal

onnodige kosten.

Bediening

Het bedienen en star-

ten van de profielen

gebeurt via de knop-

pen aan de voorzijde

van de regelaar. De

eenvoudige gebrui-

kersinterface is door

middel van vier membraam-

koppen te bedienen. De

functie knop is eenvou-

dig door de gebruiker

zelf te configureren.

De status van de drie

uitgangen worden elk

door een LED op het

display weergegeven. Het

LED-display zelf is eenvoudig

uitgerust met twee regels van elk vier cijfers.

De nieuwe eCAL regelaar is nu

beschikbaar vanaf € 120,-- per stuk.

Isotron Systems introduceert eCAL van West Control Solutions, een compacte, low-cost tem-

peratuur- en procesregelaar met zeer uitgebreide mogelijkheden. Deze regelaar levert een com-

pacte oplossing met een performance die van een hoger segment producten verwacht wordt.

Vanwege de uptime performance wordt eCal veelvuldig toegepast in de voedings- en genots-

middelenindustrie, de life Sciences industrie, de oven- en verwarmingsindustrie en de plastic-

en verpakkingsindustrie.

Deze barcode-scanner kan 1D- en 2D-barcodes

lezen die de traditionele laserscanners niet aan-

kunnen. Dankzij de IDMax ® coderings-techno-

logie worden zelfs codes gelezen met een snel-

heid van duizend beelden per seconde. Of het

nu slecht afgedrukte, te kleine, beschadigde,

vervormde, wazige, bekraste codes of codes

met een laag contrast of met een ‘quite zone’

zijn, de Dataman 500 kan deze allemaal lezen.

Zelfs 2D datamatrix en QR-codes zijn geen pro-

bleem. De DataMan 500 is daardoor ideaal voor

veel retail- en pakketdiensten, distributiecentra

en post- en logistieke toepassingen.

Gedeponeerde beeldchiptechnologie

De DataMan 500 Serie is de eerste barcode-

scanner die gebaseerd is op een, door Cognex

gepatenteerde, Vision System on Chip -

technologie (VSoC). Deze technologie maakt het

mogelijk dat de DataMan 500 scanner zonder

een externe trigger of ingewikkelde set-up- pro-

cedure zeer betrouwbaar ID-barcodes op ver-

pakkingen leest. Dankzij de Liquid lens tech-

nologie is het geschikt voor toepassin-

gen die met een snelheid van wel

vierhonderd meter per minuut

voorbij komen. Er is slechts één

kabel nodig voor zowel data als

voeding (Power over Ethernet)

en de op beeld gebaseerde bar-

code-scanners laten via een moni-

tor de beelden zien.

Deze worden gearchiveerd en de gebruiker

heeft toegang tot die beelden voor analyse of

voor procesverbeteringen. Iets wat met lasers-

canners niet mogelijk is.

Langere levensduur

De DataMan 500 heeft een langere levensduur

dan een laserscanner omdat het is ontworpen

zonder bewegende delen. Dit geeft een maxima-

le betrouwbaarheid en minimaal onderhoud. De

DataMan 500 ondersteunt ook RS-232 voor inte-

gratie in bestaande systemen.

Chiptechnologie maakt scanner razendsnel

De DataMan® 500 Barcode-scannerWanneer een barcodescanner de barcode

niet meer kan ‘lezen’ worden de pakketten

meer dan één keer verwerkt. Hierdoor ont-

staan extra arbeids- en materiaalkosten, dus

extra overheadkosten en uiteindelijk lagere

marges. Laserscanners kunnen domweg niet

genoeg resultaat bereiken in de snelle

wereld van vandaag. Maar nu is er het alter-

natief met aanmerkelijk hogere leesresulta-

ten: de door Cognex gepatenteerde en gede-

poneerde DataMan® 500 Laser Killer.

Low-cost temperatuurregelaar van West Control Solutions

Page 10: Isotron Info 13e jaargang april 2011

10

(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39 - Fax +31 (0)73 639 16 99

(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45 - Fax +32 (0)3 450 70 46

E-mail: [email protected] - www.isotron.eu

T w e e d e k w a r t a a l 2 0 1 1

Voor eventuele vragen of aanbiedingen, bel Isotron

Het compacte ontwerp van de Checker werkt

zonder externe trigger en omvat verlichting, lens,

verwerkingseenheid, I/O en is zelfs geschikt voor

PLC communicatie via ethernet/IP en Profinet

netwerk voor remote programmering en monito-

ring. De Checker is leverbaar in een standaard of

hoge resolutie uitvoering en de beelden zijn op te

slaan via een FTP-server.

Alles is volledig geïntegreerd in één enkele

industriële, zeer compacte IP-67 behuizing.

De Checker is zo eenvoudig in gebruik dat zelfs

beginners met de aanwezige intuïtieve software

slechts enkele minuten nodig hebben om het

systeem werkend te krijgen.

Uitvoeringen

Checker 4G1

Hoge snelheidsinspectie met standaard resolutie

voor snelle applicaties tot wel 6.000 producten

per minuut met Ethernet ondersteuning voor

industriële protocollen en witte hoge intensiteit-

LED verlichting.

Checker 4G7

Hoge resolutie inspectie (752 x 480) met

Ethernet ondersteuning voor industriële protocol-

len en witte hoge intensiteit-LED verlichting voor

het inspecteren van kleine onderdelen met een

snelheid tot 800 producten per minuut.

Met het distributierecht op de Cognex

Checker biedt Isotron Systems dé ideale

oplossing op het gebied van sensoren en

vision. De Checker 4G is een totaal nieuw,

ultra snel en simpel visioncontrolesysteem en

ideaal voor de controle op aanwezigheid van

alle onderdelen bij montage. Waar voorheen

enkele of meerdere traditionele sensoren

(fotocellen, ultrasone toepassingen e.d.) wer-

den toegepast, volstaat nu de Checker 4G, de

eenvoudige en goedkope manier om (onder-

delen van) het productieproces te detecteren en

te controleren. Tot wel 6.000 producten per

minuut krijgen een simpel ‘goed of slecht’ resul-

taat als output.

Doorbraak in sensortechnologie:

Isotron Systems presenteert GeBe-FLASH©

voor iOS. ’s Werelds eerste mobiele thermi-

sche printer die is ontworpen voor gebruik

met de Apple© iPhones, iPods of iPads. De

mobiele GeBe printer met geïntegreerd

Bluetooth®-interface maakt rechtstreeks prin-

ten mogelijk vanuit een App van de iPhone,

iPod en iPad.

Overal waar de, anders noodzakelijke, WLAN

ontbreekt of eventuele infrarood verbindingen

onstabiel zijn, wordt nu belangrijke informatie in

een paar seconden op papier geprint zonder de

bekende wirwar van kabels.

Met de GeBe-Flash ® IOS ontstaat een ongeken-

de vrijheid voor het afdrukken in toepassingen die

allemaal te realiseren zijn bij parkeergaragema-

nagement, medische technologie, openbaar ver-

voer, catering, logistiek en ga zo maar door. “Van

een high-end boetiek die haar klanten op

moderne wijze tegemoet wil komen tot een

stadsparkwachter die ter plaatste een

hoge resolutiefoto neemt met zijn Apple

en deze direct met de bon uitprint“, aldus

Marcel van der Laan, directeur van

Isotron Systems.

De energiezuinige printer in een elegante zwarte

behuizing, past comfortabel in de hand en kan

moeiteloos aan een riem worden gehangen met

behulp van de optionele gordeltas. De printer kan

grafische afbeeldingen, barcodes en tekst duide-

lijk en snel op 58 mm papierbreedte afdrukken.

Uiteraard is er ook een FLASH-printer met

Bluetooth-interface en/of Infrarood interface voor

printen vanuit andere apparaten.

Gezien de software-policy van Isotron Systems is

de GeBe App gratis te downloaden in de App-

store van Apple.

iPad iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod

shuffle en iPod touch zijn handelsmerken van Apple

Inc.

De nieuwe Checker® 4G™ van Cognex

Eerste draadloze Bluetooth®-printer voor Apple© iOS

Het betrouwbare antwoordDe Checker werkt betrouwbaar op de snelste

productielijnen in de automotive, op consu-

merproducten, in de voedingsmiddelen- en

algemene industrietakken:

Controle of blister verpakkingen volledig

gevuld zijn: fotocellen kunnen bepaalde

eigenschappen niet controleren die de

Checker wel controleert;

Verificatie dop- en labelinspectie: de

Checker controleert de aanwezigheid en

locatie van de dop en het label op de flessen

en kan zelfs de snelste productielijnen nog

volgen;

Controle van gemonteerde stukken: de

Checker kan, ook in ruwe, hete, vochtige, tril-

lende en koude omstandigheden eenvoudig

controleren of een ventiel op een wiel aan-

wezig is,

Inspectie van verpakkingen: één enkele

Checker controleert of het rietje, het gaatje

en de datum/lot code aanwezig zijn.

Page 11: Isotron Info 13e jaargang april 2011

T w e e d e k w a r t a a l 2 0 1 1

11

(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39 - Fax +31 (0)73 639 16 99

(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45 - Fax +32 (0)3 450 70 46

E-mail: [email protected] - www.isotron.eu

Voor eventuele vragen of aanbiedingen, bel Isotron

Industriële controle processen kunnen nu vertrou-

wen op een enkel systeem: de Vision1040™

waarbij de OPLC vele applicaties uitvoert zoals 24

'autotuned' PID-loops voor temperatuurregeling,

niveau- en drukmeetingen terwijl de 16-bits, 65k

SVGA kleuren touchscreen zeer helder de

gewenste data, de kleuren trendgrafieken en

attentieverhogende alarmsignalen toont op het

display. De display opties zijn daarbij eindeloos,

tot aan 500 iconen en plaatjes per applicatie.

Voor het applicatiegeheugen is 2MB gereser-

veerd,1Mb voor de fonts en 80Mb voor de ico-

nen en de plaatjes.

Communicatie

De Vision1040™ kan met behulp van een proto-

colbouwsteen via bijna ieder protocol communi-

ceren. De opties bevatten TCP/IP Ethernet,

draadloze en industriële protocollen zoals MOD-

BUS, DF1-slave, J1939 en CANopen. Zoals

ieder ander lid van de Vision-serie ondersteunt

de Vision1040™ zowel digitale, high-speed en

analoge I/O's als directe input van temperatuur-

meetingen via 'snap-in' en remote I/O-modules.

Verdere kenmerken zijn de Micro SD-card

geheugen voor datalogging en back-up en com-

plete PLC-cloning. De controller is snel: het

scannen van een typische applicatie van 1k in 9

µsec maakt deze OPLC ook geschikt voor ‘rapid

response’-applicaties, zoals bijvoorbeeld ver-

pakkingsmachines.

Gratis software

De Unitronics VisiLogic-software biedt een

gebruikersvriendelijke omgeving voor hardware

configuraties, modulaire ladder-applicatieontwik-

keling en HMI-design, inclusief een rijke kleuren-

'bibliotheek' met industriële afbeeldingen. De

kracht van de Unitronics-OPLC zit hem in het feit

dat er één softwarepakket is, zowel voor de PLC

als voor de HMI-functionaliteit. Deze Unitronics

software is, net zoals updates en upgrades,

gratis.

Dit alles voor een zeer lage Total Cost of

Ownership. Naast de zeer lage initiële kosten

van de aanschaf van de OPLC zelf wordt er ook

winst behaald door de minimale bekabeling en

de aanzienlijk gereduceerde benodigde pro-

grammeertijd. Niet zo gek dat er een continu

groeiende belangstelling is voor de Unitronics-

OPLC en de bijbehorende Visilogic™ software.

De Unitronics Vision1040™ OPLC is een PLC met geïntegreerde HMI en een briljante 10,4 inch

kleuren touchscreen, uitgevoerd met negen programmeerbare functietoetsen. De gebruiker

heeft de beschikking over maar liefst 1.024 I/O punten, een USB-programmeerpoort, data log-

ging en de bekende, eenvoudig toe te passen ingebouwde recepturen capaciteit.

PLC met 10,4 inch kleuren HMI De nieuwe Vision 1040™:

Isotron Systems heeft twee nieuwe veelzijdi-

ge touch panel PC's zonder ventilator van

Advantech. De types TPC-651H en TPC-

1251H zijn uitgerust met Intel® Atom™

eMenlow XL processors en SVGA TFT LCD-

schermen. Daarmee zijn ze geschikt voor

gebruikstemperaturen die liggen tussen de

-20°C en +60°C.

De nieuw ontworpen voorkant is afgesloten en

garandeert een geavanceerde IP65-bescher-

ming. Deze zeer kosteneffectieve panel com-

puters zijn ontworpen voor de meest veelei-

sende toepassingen voor zowel binnen als

buiten. Het ‘Energy Start’ certificaat staat borg

voor energiebesparing. Afhankelijk van de toe-

passing verbruiken ze 30% tot 60% minder

energie dan de andere TPC-producten.

De nieuwe TPC’s van Advantech hebben een

2KV-isolatie voor seriële poorten ter bescher-

ming tegen schade veroorzaakt door stroom-

stoten, overspanning of aardingslussen. De

beschermende isolatie kan tevens verbin-

dingsproblemen, veroorzaakt door plotselinge

fouten, verhelpen. Deze TPC's hebben een

uniek design doordat ze zonder ventilators zijn

uitgerust, maar hebben wel laagspanningspro-

cessoren en warmte-afleiders. Het ontwerp is

zeer flexibel dankzij de universele achterpane-

len.

De TPC-651H en TPC-1251H zijn door de EPA

(Environmental Protection Agency) goedge-

keurd. Dankzij het NEMA4/P65 voorpaneel zijn

ze bestand tegen de zware industriële omstan-

digheden en zijn ze uitermate geschikt voor

gebruik buiten of in de veeleisende toepassin-

gen op het gebied van machine automatisering.

De TPC-651H en TPC-1251H bevatten boven-

dien meerdere standaard communicatiepoor-

ten (twee seriële -en twee USB 2.0 poorten),

zodat de aansluiting op een uitgebreide reeks

randapparatuur mogelijk is. Daarnaast worden

Windows XP, Windows XP Embedded,

Windows CE.NET en Linux ondersteund.

Geschikt voor extreme temperaturen:

Nieuwe TPC zonder ventilator

Page 12: Isotron Info 13e jaargang april 2011

12

(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39 - Fax +31 (0)73 639 16 99

(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45 - Fax +32 (0)3 450 70 46

E-mail: [email protected] - www.isotron.eu

T w e e d e k w a r t a a l 2 0 1 1

Voor eventuele vragen of aanbiedingen, bel Isotron

De setting in de energiemeter wordt vergeleken

met de opgeslagen configuratiefile en het is een-

voudig om problemen of afwijkende waarden te

detecteren. Deze waarden worden in de soft-

ware, in de compare window, rood gekleurd.

Tevens heeft de 53UCFG software een monito-

ring functie. Hiermee kunnen alle gemeten en

berekende waarden op het scherm worden

bekeken. Een vectordiagram geeft tevens de

faseverschillen aan tussen de gemeten stromen

en spanningen.

De 53U kan worden gebruikt voor 1 fase, 3 fase

en 3 fase met nulsystemen. De gebruiker kiest

en programmeert alle vrije variabelen in het

apparaat. Zo is er de keuze uit AC-spanningen

en/of stromen, actieve en reactieve vermogens,

cosinus phi, AC-frequentie variatie, actieve en

reactieve energie, harmonische tot en met de

31ste harmonische toe. In totaal is er keuze uit

500 type meetwaarden waaronder maximum,

minimum en gemiddelde waarden. Door deze

ruime keuze zijn tot 1800 display indelingen

mogelijk.

LCD-display

Het apparaat heeft vier standaard tekstlijnen. De

vierde lijn, die meestel het totale energieverbruik

laat zien, is automatisch gekoppeld aan een

alarmregel. Een knipperende tekst geeft weer

welke variabele een ingestelde alarmwaarde

heeft overschreden. De bovenste drie displays

hebben additioneel nog een bargraph die de

meetwaarde aan-

geeft in een %

waarde. Het geeft

snel en eenvoudig

een duidelijke in -

druk van de verhou-

ding tussen de drie gemeten fasen. Door de

instelbare backlight is dit apparaat eenvoudig in

te stellen voor de verschillende omgevingsom-

standigheden.

Eenvoudige bediening

Door de bedieningsknoppen aan de voorzijde

kunnen verschillende display combinaties

gekozen worden zoals spanning, stroom of ver-

mogen. Doordat er een Passcode lock aanwe-

zig is wordt voorkomen dat de operator per

ongeluk de instellingen van het apparaat wij-

zigt. Alle ingestelde parameters en de gemeten

energie wordt in het niet vluchtige geheugen

van het apparaat opgeslagen, waardoor bij een

spanningsuitval deze waarden worden behou-

den. Ieder scherm kan als default scherm wor-

den ingesteld. Na het scrollen door de verschil-

lende schermen kan altijd worden teruggekeerd

naar het default ingestelde scherm. Indien de

bedieningsknoppen enige tijd niet bediend wor-

den, springt het apparaat automatisch terug

naar het default scherm. RS-485/Modbus com-

municatie is een standaard functie op de 53U.

Alle gemeten en berekende waarden van deze

universele energiemeter kunnen via een PC

bekeken en geanalyseerd worden.

Open Collector Uitgang

Op de energiemeter is een open collector uit-

gang aanwezig die gebruikt kan worden voor

de energieafname (kWh) maar waar ook een

alarmfunctie aan gekoppeld kan worden. Een

veelvoud aan parameters kunnen voor deze

uitgang geselecteerd worden. Tijdens het

opstarten van het systeem kan deze uitgang in

simulatiemode gezet worden. Hierdoor kan de

fysieke aansluitingen en koppelingen eenvou-

dig gecontroleerd worden zonder dat er daad-

werkelijk een energiemeting gedaan wordt.

De externe open collector ingang wordt meest-

al gebruikt om de tellerstand te resetten. Dit

ingangssignaal kan ook gebruikt worden voor

externe doeleinden. Het signaal kan via

Modbus uitgelezen worden door derden en

daarmee kan bijvoorbeeld een extra last wor-

den bijgeschakeld.

Model 53U: Veelzijdige universele energiemeter

Gebruikersvriendelijkheid en enorm veel mogelijke instellingen. Dat kenmerkt de 96x96 35U

energiemeter van M-System. De energiemeter 53U is CE gecertificeerd, conform de EU

EMC/LVD richtlijnen en getest volgens de EN61010-1 norm. De meter is tevens

geclassificeerd voor klasse 2 omgevingsvervuiling en geschikt

voor installatie omgeving categorie III. Het paneel is tevens IP 50

(IEC 60529). De PC configurator (53UCFG) is Windows gebaseerd

en helpt de juiste keuze te maken. Dit eenvoudig fill-in-the-blank

programma maakt gebruik van een speciale downloadkabel of het

Modbusnetwerk om met de energiemeter te communiceren.

Bestaande configuratie wordt uit het apparaat geupload en gewij-

zigd en de nieuwe instellingen worden weer gedownload in de

energiemeter. De configuratie kan als file op de PC worden opge-

slagen.

Page 13: Isotron Info 13e jaargang april 2011

T w e e d e k w a r t a a l 2 0 1 1

13

NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39 - Fax +31 (0)73 639 16 99

(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45 - Fax +32 (0)3 450 70 46

E-mail: [email protected] - www.isotron.eu

Voor eventuele vragen of aanbiedingen, bel Isotron

De 48N-serie van gerenommeerde Japanse M-System

is een 36 x 144 mm bargraph indicator met 101-seg-

menten uitgevoerd in één of drie kleuren. De 3-mm

brede kleurenbargraph heeft een ruime ‘view angle’ van

120 graden. De 48N serie is uit te rusten met twee bar-

graphs in de kleuren rood, amber, groen en blauw.

Tevens is hij verkrijgbaar met rood-oranje-groen multi-

kleuren LED’s. De 48NDV is additioneel uitgerust met

een digitaal display (4-digits).

IP-65 frontkap

De 48N serie is standaard uitgerust met een IP-65 voor-

kant. Hij is geschikt voor ruige industriële omgevingen

waarbij water, stof, chemicaliën en temperatuurverschil-

len een rol spelen. De module is 103 mm diep en kan

zowel in verticale als in horizontale positie gemonteerd

worden. Door de steek-schroef verbinding is het aan-

sluitblok eenvoudig los te halen en de unit eenvoudig te

monteren, uit te wisselen of te verwijderen. Tevens is de

schaal aan de voorzijde zonder gereedschap te wisse-

len. Iedere klantspecifieke verschaling met eigen

waarden en grootheden is zonder extra kosten lever-

baar.

Voor het tripalarm zijn twee wisselcontacten en twee

N.O.-contacten voorzien. De LED die de setpoint

waarde vertegenwoordigt, is op het display altijd aan.

Zodra een tripalarm wordt geactiveerd gaat de bijbeho-

rende LED-indicator branden.

Er zijn drie modellen leverbaar:

1. Model 48NV: enkele of

dubbele bargraph;

2. Model 48NAV: enkele

bargraph met twee of vier

tripalarmen,

3. Model 48NDV: idem als de

48NAV met extra

4-segments digitaal display.

Galvanisch gescheiden

Alle modellen hebben een DC stroom/spanningsingang

binnen het bereik van 0-50mA of +/-10V. De aansluit-

spanning is bestelbaar van 100-240Vac of 24Vdc. De

ingang, de uitgangsrelais en de voeding zijn galvanisch

gescheiden met een isolatie van 2kV. Alle modellen

hebben CE.

Bargraph indicatoren in

verschillende kleuren

Hiermee kan de machinebouwer bepalen welke gegevens beschikbaar worden gesteld en in

welk formaat. Hierbij is gekozen voor standaard formaten als Visual Basic, DDE, Visual C en

OPC zodat tal van andere applicaties van deze gegevens gebruik kunnen maken. Op deze

wijze kunnen automatisch rapporten worden gegenereerd in bijvoorbeeld excel over produc-

tieaantallen, storingen en stilstandtijden van de betreffende machine.

Pro-Server EX is een data management software platform voor het beheren van de productie

data vanuit de HMI naar de server of kantoor omgeving, zoals:

Afhandelen van orders

Recepten: Verstuur data rechtstreeks van achter uw bureau naar de werkvloer.

Data verzamelen

Data loggen: Verzamel productie data in real-time en sla de data op in .csv of .xls

of schrijf de data naar een database als Oracle, MS Access, of MS SQL.

Excel gebruik

Rapporteer: Geef productie data weer in een rapport door gebruik te maken van een van

de vele templates.

E-mail

E-mail alerts: Ontvang een e-mail wanneer een bepaald event/bit actief wordt.

Deel data

Deel data over Ethernet met andere schermen zonder dat de server online hoeft te zijn.

Status monitor

Pro-Server EX houdt de status bij van de schermen in zijn netwerk zoals communicatie

errors en de status van de connecties.

Groepeer de HMI adressen

Groepeer de gebruikte HMI adressen voor een optimale communicatie en een zo laag

mogelijke belasting op het netwerk.

Achterdeur toegang via de API

Door het gebruik van de API voor Pro-Server EX kan met VB of C++ een eigen

applicatie data uitgelezen en verschillende functies uitgevoerd worden.

MES (Manufacturing execution system)

MES is een informatie systeem voor het continu monitoren en aansturen van bepaalde

productie processen. MES kan worden gezien als verbinding tussen de PLC

en de ERP applicatie.

Maak met behulp van de softwaretool Proserver EX applicaties

transparant en kies voor de oplossing van Pro-face.

Managementinformatie speelt

een steeds grotere rol in een

productieomgeving. Voor een

goede planning van de pro-

ductie maar ook voor het

onderhouden van machines

is deze informatie gewenst.

Veelal worden aanzienlijke

bedragen geïnvesteerd om deze informatie uit de productiemiddelen te halen. Dit kan een-

voudiger, sneller en goedkoper door deze informatie direct uit de besturing te halen met

behulp van Pro-server EX van Pro-face.

Pro-face Managementinformatie

Page 14: Isotron Info 13e jaargang april 2011

14

(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39 - Fax +31 (0)73 639 16 99

(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45 - Fax +32 (0)3 450 70 46

E-mail: [email protected] - www.isotron.eu

T w e e d e k w a r t a a l 2 0 1 1

Voor eventuele vragen of aanbiedingen, bel Isotron

De testparameters wor-

den eenvoudig

bepaald via zogehe-

ten ‘teach-in’ functies

en worden aangepast

aan de verschillende

(klant)wensen op het

gebied van belichtingstijden,

kleurverzadiging en helderheidmetingen maar

ook het bepalen van meetresultaten van ieder

individueel punt en de verhoudingen tussen de

verschillende meetpunten, in termen van de hel-

derheid of kleurwaarden. Tijdens het proces kan

de test voor kleur, intensiteit en functie vrij worden

geconfigureerd voor ieder individueel meetstation.

De overdracht van het licht op de testmatrix vindt

plaats met behulp van glasvezelverbindingen en

een adapter voor de juiste positionering. Iedere

glasvezelverbinding transporteert het licht naar een

plek waar het licht geometrisch wordt ‘ontleed’.

Indien er verschillende PCB's moeten worden

getest in een systeem, dan kunnen de glasvezel-

leidingen worden aangesloten via speciale

industriële connectoren. Het voordeel hiervan is

dat met slechts één enkel testsysteem, dat door

middel van verschillende adapters wordt aange-

sloten, veel verschillende testen binnen een

fabriek gedaan kunnen worden. Afhankelijk van

de toepassing kan glasvezel of kunststofglasvezel

worden gebruikt.

Metingen worden uitgevoerd in het HSI-, RGB-

en XY-kleurenspectrum. De HSI- en RGB-

waarden worden gecommuniceerd via Ethernet,

een RS232-interface of USB. Het is mogelijk tot

tien evaluaties per seconde te realiseren. De

testsoftware kan worden ingesteld met online of

opgeslagen beelden en kan gemakkelijk en snel

worden gekalibreerd.

Op deze compacte eenheid kunnen de strain-

gauge brugsensoren (zowel 4- als 6-draads) direct

worden aangesloten. De meetingang heeft een

hoge 23-bits resolutie. De sensor wordt vanuit de

SG-45 gevoed. Er is geen noodzaak voor een

externe voeding en er kunnen maximaal vier load-

cellen worden aangesloten op de meetingang.

In extruders wordt gebruik gemaakt van een melt-

druksensor. Deze worden middels een externe

weerstand gecalibreerd. In de SG-45 zit een geïn-

tegreerde schakelaar om deze 80% calibratie uit

te kunnen voeren. Dit is een belangrijke en prakti-

sche functie van deze universele transmitter.

Communicatie

De SG-45 transmitter heeft ook een universele

analoge uitgang met een resolutie van 14-bits.

Deze uitgang is zowel een stroom- als een span-

ningsuitgang. Tevens is deze unit uitgerust met

twee alarm-uitgangen. Daarnaast kan deze unit

uitgerust worden met een Modbus communicatie

en eventueel via een buskoppel unit te koppelen

aan een Profibus DP of Ethernet (Modbus TCP)

netwerk.

Snelle processen

Door zijn zeer snelle reactie tijd (50 ms cyclus tijd)

is de UNIFLEX SG-45 bij uitstek geschikt voor

snelle processen. Dankzij de standaard galvani-

sche isolatie biedt de unit betrouwbare ontkoppe-

ling van elektrische signalen voor zowel analoge

als digitale dataverwerking. Naast de typische

functies die nodig zijn voor weegtoepassingen,

zoals dode load compensatie en tarra aanpassing,

biedt de SG-45 de mogelijkheid van een 'nul-

instelling met instelbare alarmwaarden'. Hierdoor

kan de unit makkelijk worden ingezet in applicatie-

specifieke situaties. De individuele linearisatie

functie maakt het mogelijk om speciale sensoren

aan te sluiten. Hiermee kan de unit bijvoorbeeld

voor niet-lineaire niveau metingen worden toege-

past.

Compact

De compacte eenheid (slechts 22,5 mm breed)

kan eenvoudig op een symmetrische DIN-rail wor-

den gemonteerd, waarbij de elektrische aansluitin-

gen via plug-in klemveer of schroef connectoren

wordt aangesloten. De SG-45 is uitgerust met een

dual-line LC-display voor de meetwaarde en heeft

extra display elementen voor de status en fout

meldingen. Alle railline modules hebben een han-

dig 3-toets bediening en zijn uitgerust met de geïn-

tegreerde BluePort® communicatie interface voor

een directe verbinding met een laptop. Het

BlueControl ® Engineering Tool wordt gebruikt

voor het aanpassen en opslaan van alle configu-

raties en parameters.

Voor het testen van kleuren LED's en andere

lichtgevende systemen, heeft Eltrotec Sensor

GmbH een commercieel test- en bewakings-

systeem ontwikkeld dat tot maximaal 100 sta-

tions tegelijkertijd meet. Dit testsysteem is

voordeliger dan camerasystemen en flexibeler

dan kleurensensoren.

Tot honderd LED’s paralleltesten met Eltrotec

Isotron introduceert de UNIFLEX SG-45 transmitter uit de railline familie van PMA. Deze unit is

ontwikkeld voor het meten van gewicht en druk in de chemische, farmaceutische, voedings- en

genotsmiddelen industrie, de landbouw, de mijnbouw, de behandeling van bulkgoederen zoals

bouwmaterialen en het gebruik van druksensoren op extruders voor kunststoffen en bij de

levensmiddelen- en diervoederindustrie.

Actieve Uniflex transmitter:Geschikt voor strain-gauge brugsensoren

Page 15: Isotron Info 13e jaargang april 2011

T w e e d e k w a r t a a l 2 0 1 1

15

(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39 - Fax +31 (0)73 639 16 99

(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45 - Fax +32 (0)3 450 70 46

E-mail: [email protected] - www.isotron.eu

Voor eventuele vragen of aanbiedingen, bel Isotron

Door het gebruik van bi-color LED-verlichting,

leverbaar in diameter van 22 mm en 30 mm, zijn

er diverse signaleringen mogelijk die altijd zeer

goed afleesbaar zijn en een zeer laag stroom-

verbruik kennen. De robuuste behuizing voldoet

aan IK-08 regulering en maakt het geheel van-

daalbestendig en duurzaam.

Eenvoudig uitwisselbaar

Door het slimme ontwerp van deze drukknop-

pen en signaallampen zijn deze eenvoudig uit-

wisselbaar met bijna alle bestaande, traditione-

le en reeds ingebouwde types. Het vlakke en

eenvoudig afneembare design (IP67) voldoet

aan de hygiëne standaard EN1672-2.

De innovatieve technologie heeft er toe geleid

dat de drukknop zeer concurrerende prijsstellin-

gen hebben.

Vandaalbestendige drukknoppen en signaallampenDe nieuwe serie KAPIX touchdrukknoppen met variabele LED-verlichting is speciaal ontworpen

voor toepassingen machinebouw en procesindustrie in vochtige of stoffige omgevingen, zoals

autowas-installaties, verpakkingsmachines, verspanende machines en paneelbouw. Deze serie

is met diverse schakelopties leverbaar en is door het ontbreken van mechanische schakelin-

gen minder slijtagegevoelig. Bij de B30-knoppen is vibratie feedback als optie beschikbaar.

Met Powerbox is er controle over momentele piek-

vermogens. Als gevolg van optimale verdeling van

het vermogen treedt er een aanzienlijke power-

factor verbetering op en blijft het momentele

vermogen binnen de afgesproken grenzen. En

daardoor kunnen goedkopere energiecontracten

met lagere vaste lasten worden afgesproken én

worden sancties als gevolg van piekvermogens

voorkomen. Kortom, er is snel rendement op

deze investering.

De Powerbox heeft een krachtige 16/32 bit

microprocessor die nagenoeg iedere SSR kan

aansturen. De unit is geschikt om maximaal 24

zones van 1 fase belastingen of 3 fase

belastingen te managen. Indien in een 3 fase

systeem het actieve vermogen van iedere fase

gemeten moet worden, dan is dat tot maximaal

acht zones te managen.

Elke regelkring wordt onafhankelijk gemanaged

waarbij met het algoritme rekening gehouden

wordt met het totaal van alle regelkringen.

Hierin worden de volgende punten beheerd:

• Berekening van de huidige en momentane

RMS spanning, stroom en vermogen.

• Berekening van het energieverbruik (kWh).

• Geen temperatuurschommelingen die

nadelig kunnen zijn voor het proces

• Heater Break alarm voor elke regelloop.

De Powerbox kan worden uitgerust met

Profibus, CANbus, Devicenet of Ethernet com-

municatie. Standaard is hij uitgerust met een

RS232 communicatie. Via de RS232 of via de

geïntegreerde Webinterface zijn alle parame-

ters eenvoudig in te stellen.

De Powerbox van PMA is toepasbaar waar meerdere verwarmingselementen in een machine

gelijktijdig geschakeld worden, zoals meerzone-ovens en extruders. De Powerbox minimali-

seert met behulp van zijn unieke management algoritme de energiekosten door een optimale

synchronisatie tussen de zones. Hierbij worden de maximale vermogens en alarmgrenzen voor

elke zone onafhankelijk ingesteld.

Energiemanagement met de Powerbox

Page 16: Isotron Info 13e jaargang april 2011

16

(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39 - Fax +31 (0)73 639 16 99

(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45 - Fax +32 (0)3 450 70 46

E-mail: [email protected] - www.isotron.eu

T w e e d e k w a r t a a l 2 0 1 1

Voor eventuele vragen of aanbiedingen, bel Isotron

Meer informatie?Wilt u meer informatie over de workshops, dan

kunt u dit kenbaar maken op het bijgevoegde

faxblad.

Aanmelden?Aanmeldingen worden behandeld in volgorde

van binnenkomst. Daar per cursusdag een

beperkt aantal inschrijvingen mogelijk is, vragen

wij u snel te reageren. Vol = vol.U kunt zich aanmelden voor een workshop

middels het bijgevoegde faxblad met vermel-

ding van de workshop en datum. Tevens kunt u

zich aanmelden via mail: [email protected]

onder vermelding van de workshop met datum.

Het is hier van belang dat u volledig bent in het

vermelden van uw NAW-gegevens.

U kunt ook via [email protected] onder vermel-

ding van de workshoptitel een mail sturen.

U krijgt dan van ons een verdere toelichting

op deze workshop.

VisionTijdens deze workshop krijgt u een beeld van

de werking van de sensor en

bijbehorende

software. Eén of

meerdere door u

meegebrachte

producten kun-

nen tijdens de

praktijklessen als

voorbeeld dienen.

Zo kan al tijdens de

workshop bepaald worden

of de Smart Sensor voor uw applicatie

de juiste oplossing is.

PLC besturingenTijdens deze workshop wordt ingegaan op

de uitgebreide mogelijk-

heden van Unitronics

(O)PLC’s. Er

wordt een over-

zicht gegeven

van de basis-

functies die de

PLC’s bezitten.

Tevens wordt aan

de hand van voor-

beeldprogramma’s getoond

hoe proceswaarden eenvoudig op het

display worden gevisualiseerd.

HMI applicatiesDeze workshop geeft u een kijkje in de

keuken voor het opzetten

van HMI applicaties

ten behoeve van

operator machi-

nebediening.

Tijdens de

training krijgt u

een tour door

het soft warepakket

en worden diverse

toepassingen en

mogelijkheden toegelicht.

RegeltechniekIn deze cursus krijgt u de grondbeginselen

van de regeltechniek uit-

gelegd met voorbeel-

den uit de praktijk.

We gaan zowel

vanuit theore-

tisch als prak-

tisch oogpunt in

op de optimalisa-

tie van een regel-

kring. Verder wordt

ingegaan op complexe regel-

strategieën en krijgt u een demonstratie van

moderne regeltechnologie.

AdvantechIPC, PPC, HMI, Embedded PC

AfconSCADA

Algodueenergiemeters

Bergenergiemanagement

BTIveiligheid

Cognex / DVTvision, ID-readers

Contrinexsensoren

Control Techniquesfrequentie regelaars

Gebeprinters

Hengstlerencoders, tellers, printers, relais

Hiquelrelais

M-systemomvormers, dataloggers

OptexIR-temperatuur sensoren

Pizzatoveiligheid (ATEX)

PMAprocesregelaars

Pro-FaceHMI

Rafitoetsenborden, drukknoppen

Scorpionvision software

Shinkotemperatuur regelaars

SNTultrasoon sensoren

STIlichtschermen

Panasonic/Sunxsensoren

Unitronics(O)PLC

Productlijnen:

Data: kijk voor concrete data op www.isotron.eu

onder events/workshops.

Kosten: € 150,-- p.p.

Locatie: ‘s-Hertogenbosch

Data: kijk voor concrete data op www.isotron.eu

onder events/workshops.

Kosten: gratis bij U90 software cursus

€150,-- p.p. bij cursus VisiLogic software

Locatie: ‘s-Hertogenbosch

Data: op aanvraag

Kosten: € 150,-- p.p.

Locatie: ‘s-Hertogenbosch

Data: op aanvraag

Kosten: € 150,-- p.p.

Locatie: ‘s-Hertogenbosch

Workshops: het gaat om uw praktijkkennis!

Bij voldoende animo zijn de workshops ook in de Belgische vestiging te Willebroek te volgen.