Iso9001

of 29/29
1 1 ISO 9001

Embed Size (px)

description

ISO9001

Transcript of Iso9001

  • 1. 11ISO 9001

2. InhoudStap Onderwerp1 Onderwerpen van de norm2 De waarde van het ISO 9001 certificaat3 Het onderhoud na invoering van het systeem4 Het stappenplan om te komen tot een certificeerbaar systeem5 Certificatieproces2 3. 3Stap 1.Achtergronden bij de norm 4. Waarom denken in processen? Klantgericht Kostenreductie Beheersing van kwaliteit Samenhang, opheffing afdelingsmuren Inzicht en overzicht in prestaties Kader voor vereiste input en beleid Kader voor (stuur)informatievoorziening4 5. KlantgerichtheidVoorbereiden Uitvoeren Versturen In n keer goed is het snelst In n keer goed is het goedkoopst In n keer goed is het best 6. Vensters om door te kijkenISO 9001ModelOrganisatiePraktijkOntwerpBlauwdrukvragenvoorbeeldenHulpmiddelvragenvoorbeelden 7. Vensters om door te kijkenChecklist:Wat maakt eenorganisatie eenduurzameklantgerichteresultaatgerichteefficinteflexibeleorganisatie?ISO 9001ModelOrganisatiePraktijkOntwerpBlauwdrukReferentieWerkelijkheid DNA 8. Vensters om door te kijkenISO 9001ModelOrganisatiePraktijkOntwerpBlauwdrukReferentievisie/missiedoelennormen/waardenkennis/ervaringbeleidQ-handboekreglementenrichtlijnenwetgevingcontractenautomatiseringWerkelijkheid DNA 9. Vensters om door te kijkenISO 9001ModelOrganisatiePraktijkOntwerpBlauwdrukReferentiedagelijksepraktijkWerkelijkheid DNA 10. Kwaliteit gaat over prestaties,niet over administratiesWee de juristen, die menen dat besturen10hetzelfde is als wetstoepassing 11. ISO9001 is een managementsysteem U bepaalt het nut en de noodzaak. U bepaalt de vorm van de onderdelen. Beheersbaarheid van processen is het doel. Continue verbetering is een doel. U bent zelf in control! Een managementsysteem is een manier van besturen vaneen organisatie. 12. 12Stap 2.De waarde van het certificaat 13. De voordelen - intern1. Beheersing van processen, producten en diensten2. Reductie van kosten3. Verbetering van de kwaliteit4. Verkorting van de doorlooptijd5. Commerciele waarde6. Bewustwording personeel, eigenaarschap7. Flexibele organisatie: aanpassen aan de wens van de klant!8. Doorgroeien naar TQM, Operational Excellence 14. De voordelen - extern1. Klanten willen op tijd en juist beleverd worden. Zijselecteren op betrouwbaarheid van leveren.2. Daarom wordt ISO9001 in aanbestedingen en tendersgevraagd. Men zoekt betrouwbare leveranciers.3. Leveranciers, die hun processen beheersen, flexibel zijn ende kosten kunnen verlagen.4. Sommige multinationals stellen hele hoge eisen aan diebeheersing. ISO9001 is dan een goede start. 15. 15Stap 3.Het onderhoud na invoering 16. Dagelijks werk Managementinformatie verzamelen en beoordelen Procedures uitvoeren en beheersen Metingen doen en analyses maken Functioneringsgesprekken voeren Klachten/afwijkingen verwerken Verbeteringen doorvoeren Bedrijfsvoering evalueren (directiebeoordeling) Audits uitvoeren 17. Dagelijks werkWat u nu ook al doet en wellicht met meerstructuur of discipline of richting.ISO 9001 is niet extra: U doet het al goed, of ukunt de wijze van managen vervolmaken. 18. 18Stap 4.Stappen tot certificatie 19. StappenplanNaar de site:http://www.patagonia-bv.com/page/97/iso-certificaat.html1. Nulmeting.2. Managementsysteem ontwikkelen conform ISO 9001.3. Implementeren van het systeem.4. Uitvoeren audit en directiebeoordeling (review).5. Certificatie audit aanvragen. 20. Implementatie van het systeemDe eisen zijn: Volledigheid documentatie 1. plannen Processen werkend in de praktijk 2. beheersen Resultaten meten, analyseren en verbeteren 3. verbeteren 21. Voldoen aan certificeringseisenMinimaal voldoen aan: Managementsysteem ontworpen bij organisatie Managementsysteem werkend in de praktijk Beleid bij medewerkers bekend Functie inhoud bekend bij medewerkers Processen toegepast Continue verbetering 22. Voldoen aan certificeringseisen Verplichte registraties aanwezig en beheerst Uitvoeren interne audits Uitvoeren directiebeoordeling en registreren Aantoonbaar maken van PDCA cyclus Risicomanagement Communicatie met stakeholders 23. 23Stap 5.De certificatieprocedure 24. Het certificatie trajectCertificerende Instelling voert uit: Documentatiebeoordeling:Beoordelen of de (verplichte) documentatie aanwezig is Audits op de werkplek:Toetsing van processen en eisen van de norm in de praktijk. Opstellen rapportage:Non-conformities, observaties & tips 25. Het certificatie trajectUit te voeren acties door de organisatie: Eventueel afhandelen non-conformitieso Verschil tussen minor en majoro Afhandelingtermijn Observaties of tips ter verbetering Ontvangst certificaat 26. Het certificatie traject Na opzet van het systeem er verder mee werken,analyseren, evalueren en verbeteren. Certificaat is 3 jaar geldig, tenzij in tussentijdse auditsgrote tekortkomingen worden geconstateerd. Na 3 jaar opnieuw certificeren. 27. Is het dan af?Nooit!Beheersing en verbetering zijn continue processen. Als u datniet doet, doet de concurrent het wel. 28. Dank voor uw tijd en aandachtWe kunnen u helpen met:implementatie, advies, opleidingen en auditsISO 9001, HKZ, INK, Six Sigma, Lean, Kaizenwww.patagonia-bv.comwww.patagonia-opleidingen.comwww.patagonia-zorg.com 29. Jumping to a higher levelPatagonia Consultants B.V.