inzoomen mei 2010

download inzoomen mei 2010

of 28

 • date post

  12-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  5

Embed Size (px)

description

inzoomen mei 2010

Transcript of inzoomen mei 2010

 • inZOOMenop de

  mei

  201

  0

  4

 • Van de redactieOnze werkwijze

  Bij het samenstellen van elke nieuwe aflevering van inZOOMen proberen wij het nt weer even beter te doen dan de vorige keer. Dat trachten we te bereiken door heel kritisch te kijken naar de vorige uitgave. We vragen ons dan af of artikelen te lang of misschien te kort zijn, of de illustraties bij de inhoud van het artikel passen waar ze bij geplaatst zijn, of een artikel van belang is voor de hele parochie of juist alleen voor een bepaalde geloofsgemeenschap en of we bepaalde artikelen mogelijk beter bij elkaar kunnen zetten. Op die manier is de verhouding tussen meer algemene artikelen en specifiek nieuws voor de afzonderlijke geloofsgemeenschappen gedurende het afgelopen jaar toch veranderd in een richting die past bij een blad zoals ons dat van het begin af aan voor ogen heeft gestaan: een parochieblad dat voor alle parochianen van jong tot oud interessant is om te lezen.

  Voorts zijn we artikelen die met elkaar samenhangen gaan bundelen in min of meer vaste rubrieken, wat de herkenbaarheid sterk bevordert. Zo vindt u de pastorale artikelen waaronder Pastors aan tafel altijd vooraan; in de Activiteitenkalender kunt u snel opzoeken of de komende tijd iets bijzonders voor u te bieden heeft en ook de jongeren hebben hun vaste rubriek gekregen.Deze werkwijze brengt wel met zich mee dat inzenders soms hun artikel op een andere plaats aantreffen dan zij zelf gedacht hadden of dat het artikel wat ingekort blijkt te zijn. Is de redactie dan zo eigenwijs dat zij denkt alles beter te weten? Zeker niet: de meeste verbeteringen komen voort uit reacties van u! Gaat u daar vooral mee door!

  Adriaan van Roode

  ColofonJaargang 2, nummer 4, 2010Dit blad is een uitgave van de Lievevrouweparochie te Bergen op Zoom en verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 15.000 stuks.

  Eindredactie:Eugenie Daniels-Klep, Corrie Hamers, Adriaan van Roode, Ton Segers, Rud Smit, Lucie Venmans en Ward Warmoeskerken

  Correspondenten:Gertrudis: Adriaan van Roode;adriaanvanroode@hetnet.nl; tel. 244 954 (priv)OLV van Lourdes: Tilly Meijer;tilly.meijer@planet.nl; tel. 234 867 (secretariaat)Goddelijke Voorzienigheid: Corrie Hamers;corriehamers@home.nl; tel. 236 371 (secretariaat)H. Hart: Lucie Venmans; lucievenmans@hotmail.com; tel. 234 069 (secretariaat)

  Redactieadres:Burgemeester Stulemeijerlaan 84611 EE Bergen op Zoom; tel. 233 574inzoomen@rkboz.nl

  Parochiecentrum Lievevrouweparochie:Burgemeester Stulemeijerlaan 84611 EE Bergen op Zoom; tel. 233 574Bankrek. nr. parochiebijdrage: 10.61.05.183t.n.v. RK Lievevrouweparochie

  Het komende juni-nummer is een themanummer Maria Ommegang.Kopij voor het daarop volgend nummer dient uiterlijk 3 september 2010 te worden aangeleverd.Kopij naar: inzoomen@rkboz.nl

 • 3Pinksteren Pinksteren komt van het Griekse woord pentkost, dat de vijftigste dag betekent. Bedoeld wordt de vijftigste dag van Pasen.We dienen dus de Geest te verbinden met de verrezen Heer die zijn kerk een helper heeft beloofd. Die helper noemen we de Heilige Geest of Dynamiek in de kerk van Jezus, Geestkracht die ons in vuur en vlam zet om zijn werk hier voort te zetten.

  Als we in de Geest van Jezus kerk willen zijn, dan betekent dat allereerst dat we zijn Evangelie van bevrijding en de waarden ervan voor ons leven, serieus nemen. Dat we dus willen leven uit zijn boodschap: werken aan een wereld van liefde, vrede en gerechtigheid. Vaak zal dat inhouden dat we opkomen voor allen die het in het leven niet zo best getroffen hebben, zowel hier als veraf. De boodschap van Jezus is wereldwijd en zijn altaar of tafel is dat ook.

  Elke keer als we de Eucharistie vieren, komt de verrezen Heer onze wereld binnen om ons te bemoedigen bij het voortzetten van zijn werk. De Geest zweeft dus niet in de bomen, maar zit via de verrezen Heer in ons omdat wij zijn handen en voeten zijn en zijn Geest doorgeven. De Geest heeft alles te maken met onze dagelijkse werkelijkheid: hoe we daar met elkaar omgaan en elkaar warm maken voor zijn idealen, hoe ons leven gevuld is met liefde, met barmhartigheid, met geduld en begrip.Dat die goede Geest ons in vuur en vlam zet voor alles waar Hij voor staat. Blussen we die Geest niet uit.Goede Pinksterdagen gewenst!

  Ben Riesewijk, pastor

  Inhoudsopgave Hoofdartikel: Pinksteren 3 Pastors aan tafel 4 Meimaand Mariamaand 4 Activiteitenkalender mei-juni 5 Pinksterketen 6 Van Parochiesynode naar Parochieplan 7 Een vrijwilliger in actie 8 Een vrijwilliger in actie 8 Even voorstellen 9 Verbeeld geloven 10 Parochiebijdrage 11 Ledenadministratie 12 Hoekje Caritas 13 Voor onze jongeren 13 Tieners en jongeren 13 Leiderschaptraining Jongkatholiek 14 Palmzondag 14 Vormselproject 2009-2010 15 Jongerenband The Commitment 16 20e Ravelijndag 17 Inspeling Rogier-orgel 17 Bijzondere concerten 19 H. Gertrudis 20 OLV van Lourdes 22 H. Hart van Jezus 24 Goddelijke Voorzienigheid 26

 • 4Pastors aan tafelAls we met de leden van het pastoraal team aan tafel zitten gaat het meestal over Bergen op Zoom. Over de ene Lievevrouweparochie en over de vier kerken en geloofsgemeenschappen. En over de stad: de bouwplannen en omleidingen, de politiek en het verenigingsleven, het ziekenhuis en de zorgcentra waar we regelmatig komen. En over de evenementen, die steeds weer allerlei mensen op de been brengen. Maar niet alleen dat. Want al zijn we plaatselijk gericht, met onze geest zijn we tegelijk op allerlei andere plaatsen. De kerk is wereldwijd, met Pinksteren vieren we dat weer: dat we als plaatselijke kerk deel zijn van een veel groter geheel. En dat overal Gods Geest waait.

  Natuurlijk hebben we het vaak over paus en bisschoppen: ieder heeft over hen zo zijn eigen denkbeelden en koestert de eigen ervaringen. Ik zelf bijvoorbeeld was jaren in Rome en kom aan het woord als er weer van alles over het Vaticaan in het nieuws is. Ik voel op afstand het Romeinse kreunen en zuchten over wat er wereldwijd naar boven is gekomen: dat priesters en religieuzen veel minder heilig en moreel hoogstaand zijn dan het in de mooie toespraken en documenten geschilderd wordt. Anderen rond de tafel zijn minder pausgericht, maar kennen van binnenuit de schaduwkanten van de religieuze ordes en congregaties en hoe gemakkelijk ook daar voor de schone schijn wordt gekozen. Geen samenkomst waarin we het daar niet over hebben: over de manifeste crisis in geloofwaardigheid, waar de kerk wereldwijd mee worstelt.

  Maar er is nog meer om over te mopperen: die onverwachte aanval op dierbaar geworden kerkliederen met daarbij een bisschoppelijk ruzie over wie eigenlijk wat mag verbieden. En dat er allerlei moois wordt bedacht, maar dat wel mooi drukwerk oplevert, maar toch velen niet raakt. Pinksteren zou ons allen nieuwe geestkracht moeten geven, maar het lijkt toch niet de tijd om opgewekt de verjaardag van de kerk te vieren. Liever daarom maar niet binnen het kerkhuis blijven, maar de deuren opengooien

  en de apostelen achterna gaan: de wijde wereld in. Want met Pinksteren is de jaarlijkse collecte voor hen die met een missie hier zijn weggetrokken en het is goed hen te volgen en met hen mee te leven. Dus vertelt Paula over de medezusters in Kenia en de strijd tegen de aids, spreekt Ben weer over die Bergse die in Zuid-Afrika ging werken en over het Filippijnenproject van collega Ton Willemsen, heeft Theresia verhalen over de broeders en zusters van Taiz die op allerlei plekken in de wereld zitten en vertel ik weer over mijn broer in Semarang en dat ik me erover verheug dat hij in de Pinksterweek weer even bij ons is. Als we het over hen mogen hebben, gaat het ons weer goed en getuigen we weer van een levende en vitale kerk. Dat de Heilige Geest ons mag raken en vernieuwen.

  Rud Smit

  Meimaand MariamaandIn de meimaand staan wij meer dan in andere maanden bewust stil bij Maria. En dat is goed, want Maria is een vrouw zoals wij. Haar leven is voor ieder van ons een inspirerend voorbeeld op onze levensreis, een voorbeeld van vervuld vrouw-zijn, een moeder en zuster die we kunnen navolgen en die ons vergezelt, d vrouw die openstaat voor anderen en die zichzelf volledig, zonder reserve, gaf aan God.

  Maria: het concrete beeld voor ons allen, zij die onze problemen en zorgen kent. Samen met haar mogen wij in ons leven naar oplossingen zoeken, haar aanroepen en tot haar bidden om steun en inzicht. Maria: enerzijds een heel gewone vrouw zoals wij, maar tegelijkertijd de gezegende onder de vrouwen en volstrekt uniek omdat God haar tot moeder van zijn Zoon heeft uitverkoren. Laten wij Maria als voorbeeld blijven nemen op onze tocht door het leven door net als zij gelovig en dienstbaar in het leven te staan.Maria mogen we als een warme moeder en vrouw overal bij betrekken Daarom ook bidden wij in deze maand vaak tot haar en zijn er iedere

 • 5week overal Maria-bijeenkomsten. Zo komen wekelijks mensen bij elkaar voor het rozenkransgebed: dinsdag om 16.00 uur in de kapel van het Markiezenhof; woensdag om 19.00 uur bij de grot in de Lourdeskerk en in de H. Hartkerk en op vrijdag om 14.00 uur in de kapel van de vroegere Antonius-Abtkerk. Voor het geval u daartoe niet in de gelegenheid bent, wil ik u het volgende gebed aanreiken:

  Maria, moeder van Jezus, in U zien wij haarscherp hoe God ons allen bedoeld heeft:om elkaar te dragen het leven in, het leven uit,naar het volle leven bij Hem. Het opent voor ons de hoopdat ons leven nooit voor niets moet zijn,dat wij net zoals U dat deed kunnen delen in het verlossingswerk van Jezus. Dat wij Uw Zoon dichter brengenbij de mensen die wij op onze levensweg ontmoeten.Wij vragen U, Maria:neem ons daartoe bij de handvandaag en alle dagen van ons leventot in eeuwigheid. Amen.

  Zr. Paula Friskes

  Activiteitenkalendermei - juniWeekend 8 / 9 mei: 6e Zondag v