Inzicht in export voor Europese kmo’s · Verkoop binnen Europa vormt de eerste logische stap voor...

of 29 /29
Inzicht in export voor Europese kmo’s Zakendoen binnen en buiten Europa Een adviesrapport van UPS over exportactiviteiten van kmo’s in Europa September 2014

Embed Size (px)

Transcript of Inzicht in export voor Europese kmo’s · Verkoop binnen Europa vormt de eerste logische stap voor...

Page 1: Inzicht in export voor Europese kmo’s · Verkoop binnen Europa vormt de eerste logische stap voor export door kmo’s. Maar bedrijven die de verder weg gelegen mogelijkheden uitbuiten

Inleiding

Inzicht in export voor Europese kmo’sZakendoen binnen en buiten Europa

Een adviesrapport van UPS over exportactiviteiten van kmo’s in Europa

September 2014

Page 2: Inzicht in export voor Europese kmo’s · Verkoop binnen Europa vormt de eerste logische stap voor export door kmo’s. Maar bedrijven die de verder weg gelegen mogelijkheden uitbuiten

Inleiding

INZICHT IN EXPORT VOOR EUROPESE KMO’S

Inleiding page 3

Methodologie 4Kwantitatief onderzoek 4Kwalitatief onderzoek 4 Definities voor ondernemingsomvang 5 Definities voor sectoren 5 Gegevensinterpretatie 5

Samenvatting van de bevindingen 6

Bevindingen page 7

Exportmogelijkheden 7 Europese kansen 8 Kansen buiten Europa 10 Mogelijkheden via e-commerce 14

Hindernissen voor de EU identificeren 17 Zorgen per land 18 Zorgen per sector 19

Belemmeringen voor de EU wegnemen 20 Transportbeveiliging 20 Beveiliging van e-commerce 21

Hindernissen voor de VS identificeren 22 Zorgen per land 23 Zorgen per sector 24 Trans-Atlantisch Vrijhandels- en

Investeringsverdrag 25Belemmeringen voor de VS wegnemen 26 Administratieve rompslomp verminderen 26 Verzendkosten verminderen 27

Besluit page 28

Over UPS 29

2

Inhoud

Legende van de symbolen:

Bevindingen Inzicht Bedrijfsuitdagingen Tips

Page 3: Inzicht in export voor Europese kmo’s · Verkoop binnen Europa vormt de eerste logische stap voor export door kmo’s. Maar bedrijven die de verder weg gelegen mogelijkheden uitbuiten

Inleiding

INZICHT IN EXPORT VOOR EUROPESE KMO’S

3

InleidingDe kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) vormen de aandrijvingskracht van de Europese economie. Meer dan 99% van alle bedrijven in de Europese Unie (EU) zijn kmo’s en twee derde van alle vacatures in de privésector komen vanuit kmo’s. Kmo’s brachten in 2012 € 3,39 biljoeni op, bijna 30% van het BBP van de EU.

Het onderzoek van UPS om een inzicht te verkrijgen in de exportpraktijken van de Europese kmo’s werd opgestart vanuit de wens om kmo’s nieuw leven in te blazen, terwijl Europa zich herstelt van de wereldwijde financiële crisis. Kmo’s hebben tegenwoordig toegang tot communicatiemiddelen en logistieke technologieën en diensten die twee decennia geleden gewoonweg niet voorhanden waren. En dus is de tijd voor ze aangebroken om de kans te grijpen om op internationaal niveau te concurreren.

Duizenden eigenaren en directeuren van kleine en middelgrote ondernemingen over heel Europa, in België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Polen en het Verenigd Koninkrijk (VK), werden ondervraagd. Het doel was om de trends en mogelijkheden voor export vast te stellen en erachter te komen wat kmo’s op dit gebied tegenhoudt, zodat deze barrières overkomen kunnen worden.

Kmo’s beschikken over een voordeel ten opzichte van hun grotere concurrenten, in die zin dat ze door hun natuurlijke wendbaarheid sneller kunnen inspelen op de veranderlijke markt en zodoende kansen kunnen benutten waar die zich voordoen. UPS streeft ernaar kmo’s te helpen om voordeel te halen uit de vele mogelijkheden die op hun pad komen, met de visie dat de groei van de handel door kmo’s essentieel is voor de groei van de Europese economie.

Reikwijdte van het onderzoek

8.144 kmo’s

7 landen

5 sectoren

3 verschillende ondernemingsgrootten

iIs het herstel in zicht? Jaarverslag over Europese kmo’s 2012/2013. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2013/annual-report-smes-2013_en.pdf”

Page 4: Inzicht in export voor Europese kmo’s · Verkoop binnen Europa vormt de eerste logische stap voor export door kmo’s. Maar bedrijven die de verder weg gelegen mogelijkheden uitbuiten

Inleiding

INZICHT IN EXPORT VOOR EUROPESE KMO’S Methodologie > Kwantitatief & Kwalitatief onderzoek

4

MethodologieKwantitatief onderzoek

Het onderzoek heeft 8.144 eigenaren of directeuren van kmo’s ondervraagd, inclusief uitvoerende leidinggevenden, commercieel directeurs, zakelijke directeurs of verkoopontwikkelingsmanagers. De enquêtes werden van 1 tot 10 november 2013 en van 7 tot 9 mei 2014 afgenomen.

De enquêtes werden afgenomen in: België (613), Frankrijk (1.265), Duitsland (2.281), Italië (613), Nederland (604), Polen (400) en het Verenigd Koninkrijk (2.368). Het concept voor dit onderzoek werd opgesteld door Dun and Bradstreet. Bedrijven in de automobielsector (666), de gezondheidszorg (1.690), de hightechsector (1.009), de industriële productiesector (1.949) en in de detailhandel (2.830) namen hieraan deel. De enquêtes werden uitgevoerd door Jigsaw, een bedrijf met uitgebreide ervaring op het gebied van marktonderzoek bij kmo’s door heel Europa met betrekking tot onderwerpen die uiteenlopen van financiële dienstverlening, IT, consultancy tot postdiensten.

Ten behoeve van de doelstelling van dit onderzoek werden onderliggende sectoren, zoals textiel-, melk- en chemische producenten, alsook cafés, bars en restaurants, uitgesloten van deelname, naast hoofdsectoren zoals landbouw, het mijnwezen en de bouw.

Alle bedrijven hadden 1 tot 250 werknemers en verzonden pakketten binnen het eigen land en naar het buitenland. Het onderzoek koos in België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Polen en het Verenigd Koninkrijk 200 bedrijven per markt uit voor een diepgaand onderzoek.

Er werden waarden toegekend aan de omvang van de onderneming en de industriële sector en vervolgens werden de onderzoeksgegevens hiermee gewogen, zodat ze de populatie met betrekking tot die variabele waarden vertegenwoordigen.

Kwalitatief onderzoek

Het kwalitatieve onderzoek manifesteerde zich in de vorm van acht workshops, vier in Duitsland en vier in het Verenigd Koninkrijk.

De Duitse workshops werden in Berlijn, Frankfurt en Hamburg gehouden. De workshop in Berlijn was bedoeld voor micro-ondernemingen, de twee workshops in Frankfurt waren voor kleine en middelgrote ondernemingen. In Hamburg werd een workshop voor middelgrote ondernemingen gehouden.

De workshops in het Verenigd Koninkrijk vonden in Londen en Manchester plaats. Eén workshop in Manchester was bestemd voor micro-ondernemingen en de andere voor middelgrote ondernemingen. Eén workshop in Londen werd opgezet voor kleine ondernemingen en de andere voor middelgrote ondernemingen. De workshops werden door Jigsaw gehouden.

Er werden twee deelnemers, een mentor en een leerling, benoemd vanuit de geselecteerde industriële sectoren. Alle deelnemers hielden zich ofwel al bezig met export of waren van plan om naar de EU, de VS of Azië te exporteren. Het onderzoek probeerde inzicht te verschaffen in hoe de kmo’s exporteurs werden en poogde om enige belemmeringen te identificeren die vergelijkbare ondernemingen mogelijk weerhouden om hun succes te herhalen.

Interviews werden afgenomen in :Percentage van het totaal aantal ondervraagden (8144)

(N 613)

(N 1265)

(N 2281)

(N 613)

(N 604)

(N 400)

(N 2368)

7.5%

15.5%

28%

7.5%

7.4%

4.9%

29%

28%

Page 5: Inzicht in export voor Europese kmo’s · Verkoop binnen Europa vormt de eerste logische stap voor export door kmo’s. Maar bedrijven die de verder weg gelegen mogelijkheden uitbuiten

Inleiding

Een micro-onderneming wordt gedefinieerd als een onderneming met minder dan 10 werknemers en waarvan de totale jaaromzet en/of jaarbalans niet hoger is dan € 2 miljoen.

Een kleine onderneming wordt gedefinieerd als een onderneming met minder dan 50 werknemers en waarvan de totale jaaromzet en/of jaarbalans niet hoger is dan € 10 miljoen.

Een middelgrote onderneming wordt gedefinieerd als een onderneming met minder dan 250 werknemers en waarvan de jaaromzet niet hoger is dan € 50 miljoen en de totale jaarbalans niet hoger is dan € 43 miljoen.

De automobielsector omvat zowel dealers in nieuwe en gebruikte motorvoertuigen en vaartuigen, als fabrikanten, groothandelaren en detailhandelaren in motorvoertuigen, motorfietsen, fietsen, onderdelen, banden en motoren.

De gezondheidszorg beslaat zowel een uitgebreid spectrum van producenten van medische apparatuur, prothetische geneeskunde en farmaceutische preparaten, als gezondheidszorgvoorzieningen zoals optometristen en chiropractors.

De hightechsector omvat zowel fabrikanten van zend- en communicatieapparatuur, computers en halfgeleiders, als softwareontwikkelaars en computerprogrammeurs.

INZICHT IN EXPORT VOOR EUROPESE KMO’S Methodologie > Definities en interpretatie van data

5

Definities voor ondernemingsomvang

De onderzoeksgegevens zijn gegroepeerd volgens de definities die de EU toekent aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, welke het aantal werknemers en de jaaromzet of het balanstotaal combineren.

Definities voor sectoren

Er werden vijf sectoren geselecteerd voor het onderzoek. Er werd een op maat gemaakt classificatiesysteem voor sectoren ontworpen, dat gebaseerd werd op de internationale codering voor sectoren, de Standard Industrial Classification (SIC) genaamd.

GegevensinterpretatieDe grafische voorstellingen die in dit witboek worden getoond, zijn alleen bedoeld ter illustratie en zijn, als zodanig, afgeleiden van de belangrijkste bevindingen uit de volledige onderzoeksresultaten. Cijfers kunnen bij elkaar minder dan 100% bedragen wanneer alleen een gedeelte van de gegevens wordt getoond of meer dan 100% wanneer meer dan één antwoord werd toegestaan. De gegevens voor elke industriële sector afkomstig vanuit de zeven Europese landen zijn gelijk getrokken.

De industriële sector betreft fabrikanten van goederen met zowel industriële toepassingen, zoals hijskranen en extruders voor metaal, als huishoudelijke toepassingen zoals keukens, sanitair en tuingereedschap.

De detailhandel omvat zowel allerlei soorten detailhandelaren, van bloemisten tot handelaren in kantoorbenodigdheden, als groothandelaren en producenten van consumentengoederen, zoals kleding, meubels, apparatuur en voedsel.

Page 6: Inzicht in export voor Europese kmo’s · Verkoop binnen Europa vormt de eerste logische stap voor export door kmo’s. Maar bedrijven die de verder weg gelegen mogelijkheden uitbuiten

Inleiding

INZICHT IN EXPORT VOOR EUROPESE KMO’S

6

Samenvatting van de bevindingenOp basis van een enquête onder 8.144 kmo-eigenaren en directeuren in zeven landen, blijkt dat de Europese midden- en kleinbedrijven exportmogelijkheden zowel naar andere EU-landen als daarbuiten omarmd hebben.

Ondernemingen van verschillende grootte, micro, klein en middelgroot, zijn tot de ontdekking gekomen dat export een buffer voor ze kan vormen in moeilijke economische omgevingen waarmee de omzet gehandhaafd blijft of zelfs toeneemt, terwijl andere ondernemingen om hen heen inkrimpen. De overgrote meerderheid van de zendingen die door de onderzochte kmo’s werden verstuurd, zijn bedoeld voor klanten uit eigen land en andere landen binnen de EU en de bevindingen suggereren dat deze bedrijven hulp nodig hebben om verder gelegen markten te verkennen. Zorgen over goederen die zoek of beschadigd raken en gebrek aan informatie over hoe exportvoorschriften en -procedures opgevolgd moeten worden, tomen de belangstelling voor het uitbreiden van de export in.

Als kmo’s buiten Europa gaan, kiezen ze meestal de VS als bestemming voor de export. Overige topbestemmingen voor exportgoederen van Europese kmo’s zijn China en Canada. Er bestaan voor alle sectoren, van hightech tot gezondheidszorg, mogelijkheden in vele andere markten.

Er is een enorm potentieel voor Europese kmo’s om buiten de EU te exporteren, waarmee ze hun klantenbestand in het buitenland kunnen uitbreiden, hun omzet kunnen verhogen en duurzame groei kunnen opbouwen.

De juiste vorm van transport kiezen en innovatieve logistieke oplossingen verkennen, helpen kmo’s om zich over de hindernissen ten aanzien van export heen te zetten, zoals verzendkosten. Toegang tot deskundige dienstverlening van douane- en inklaringsdiensten bieden een uitkomst voor de zorgen die kmo’s met betrekking tot administratieve procedures en ingewikkelde afhandelingen hebben.

Kmo’s van allerlei omvang en verspreid over verschillende sectoren gaan steeds meer online verkopen. Antivirusprogramma’s en echtheidsverklaringen helpen om transacties te beschermen, wat een antwoord vormt op de vrees voor internetveiligheid en fraude van kmo’s.

“In een concurrerend, internationaal bedrijfsklimaat moeten kmo’s hun voordeel halen uit internationale mogelijkheden.” Cindy Miller, President UPS EMEA-regio

Page 7: Inzicht in export voor Europese kmo’s · Verkoop binnen Europa vormt de eerste logische stap voor export door kmo’s. Maar bedrijven die de verder weg gelegen mogelijkheden uitbuiten

Inleiding

INZICHT IN EXPORT VOOR EUROPESE KMO’SBevindingen > Exportmogelijkheden

7

BevindingenExportmogelijkhedenOndernemingen door heel Europa exporteren, zodat ze nieuwe klanten winnen, de winst vergroten en hun merknaam opbouwen. Online verkoop en toegang tot innovatieve logistieke oplossingen hebben nieuwe markten opengesteld voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen.

1. Geen afstanden meer Verkoop binnen Europa vormt de eerste logische

stap voor export door kmo’s. Maar bedrijven die de verder weg gelegen mogelijkheden uitbuiten worden vindingrijker, meer naar buiten toe gericht, zelfverzekerder en krijgen meer ambities, doordat ze nieuwe ideeën creëren, nieuwe technologieën overnemen en nieuwe kansen op de markt aangrijpen. De VS, China en Canada blijken de voornaamste exportlanden voor kmo’s te zijn.

2. Sectordetector Bedrijven uit alle sectoren, van gezondheidszorg

tot detailhandel, hebben de mogelijkheden tot marktontwikkeling buiten de grenzen van Europa aangegrepen. De industriële sector heeft het hoogste aantal exporteurs, maar hightech- en autobedrijven lopen steeds meer in.

3. Groot denken Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen grijpen

de kansen aan om naar het buitenland te exporteren. Wanneer bedrijven groeien, is de kans groter dat ze beginnen met exporteren. Tegen de tijd dat ze de 50 werknemers hebben bereikt, is de kans groot dat ze bestellingen naar het buitenland versturen.

4. De grote, wijde wereld Kmo’s hebben ontdekt dat de verkoop online

mogelijkheden voor export creëert en ze vinden innovatieve logistieke oplossingen om internationale klanten te bereiken. Veel kmo’s zien Europa als de nieuwe ‘binnenlandse’ markt en zoeken nu naar markten die verder weg gelegen zijn.

5. Van offline naar online Naar schatting is nu een derde van de wereldbevolking

online en dit biedt talloze kansen voor alle bedrijfssectoren voor online verkoop in het buitenland. De auto-, hightech- en detailhandelsector staan op kop.

Er zijn vijf grote trends naar voren gekomen vanuit de belangstelling voor export van Europese kmo’s:

Toegang tot communicatie- en logistieke technologieën en diensten stellen kleinere ondernemingen in staat om in het groot te denken en te concurreren, zonder daarvoor een internationale infrastructuur te hoeven creëren om daadwerkelijk groot te zijn. Voor hen staat marktontwikkelingsstrategie tegenwoordig bijna gelijk aan exportstrategie.

Page 8: Inzicht in export voor Europese kmo’s · Verkoop binnen Europa vormt de eerste logische stap voor export door kmo’s. Maar bedrijven die de verder weg gelegen mogelijkheden uitbuiten

Inleiding

25,572

62,413

71,416

92,509

26,809

27,8000

33,896

INZICHT IN EXPORT VOOR EUROPESE KMO’SBevindingen > Exportmogelijkheden > Europese kansen

8

Europese kansen

Export door kmo’s vond hoofdzakelijk binnen Europa plaats, maar ondernemende bedrijven zijn de mogelijkheden in verder weg gelegen markten aan het verkennen.

Exporterende kmo’s vormen gezamenlijk 13% van alle kmo’s in Europa. Duitsland en Italië hebben de meeste exporterende kmo’s en België heeft de minste. België heeft echter in verhouding het hoogste aantal kmo’s die exporteren en verslaat daarmee het Europese gemiddelde met meer dan 3%.

De sterke prestaties door de Belgische kmo’s is gedeeltelijk toe te kennen aan de export vanuit haar industriële sector, wat tevens in Duitsland en Italië een sector is die hoog scoort. Polen, met in verhouding de minste exporterende kmo’s, liet een uitzonderlijk sterke prestatie zien voor de automobielsector.

Ondernemende bedrijven die internationaal willen verkopen, hebben kennis en operationele mogelijkheden nodig om ze op weg te helpen. Export oefent druk uit op alle delen van het bedrijf en een succesvolle exportstrategie vereist vaardigheden en middelen op het gebied van financiën, uitvoering, human resources en marketing.

Kmo’s hebben de wendbaarheid om sneller op de markt te reageren dan de meeste grote ondernemingen, die de beslissingen vaak door meerdere lagen van het management heen moeten worstelen. Bedrijfsparaatheid komt voort vanuit een goed geplande opbouw van middelen en zorgt ervoor dat een bedrijf snel kan reageren, wanneer er zich mogelijkheden op de markt voordoen.

Exportoverzicht voor kmo’sHet percentage kmo’s dat exporteert en het geschatte aantal exporterende kmo’s in elk van de onderzochte landen.

Zevenennegentig procent van de onderzochte kmo’s in het Verenigd Koninkrijk zijn van mening dat de kwaliteit van hun producten en diensten de belangrijkste bepalende factor is van een succesvolle export. Overige factoren die van invloed zijn op het succes zijn de sterkte van klantrelaties (94%), de logistiek (92%) en de prijs (91%).

Kmo’s in het Verenigd Koninkrijk noemden ook innovatie (86%), het vermogen om op de veranderende markten in te spelen (84%) en het productontwerp (81%) als voorspellers voor het exportsucces. Meer dan de helft van de ondervraagde kmo’s in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zijn van mening dat het, om succes te kunnen hebben, belangrijk is om een lager kostenplaatje te hebben dan de concurrent.

16%

12%

14%

14%

11%

9%

12%

Page 9: Inzicht in export voor Europese kmo’s · Verkoop binnen Europa vormt de eerste logische stap voor export door kmo’s. Maar bedrijven die de verder weg gelegen mogelijkheden uitbuiten

Inleiding

Kleine ondernemingen zijn bijna twee keer zo snel geneigd tot export als micro-ondernemingen, maar ze exporteren minder dan middelgrote ondernemingen. Tussen de 15 en 30% van alle ondervraagde kleine ondernemingen doen aan export. Daarbij beschikt Duitsland over het laagste en Polen over het hoogste percentage.

De beweegredenen om met export te beginnen, komen hoofdzakelijk voort vanuit drie vermeende voordelen: marktontwikkeling, financiële opbrengst en het opbouwen van de merknaam. Marktontwikkeling kan een reactie zijn om aan een bepaalde vraag te voldoen of is proactief wanneer de mogelijkheden van grotere afzetmarkten verkend worden. Toegang tot betrouwbare logistieke dienstverlening kan die verkenning bevorderen.

De wens om het succes op een binnenlandse markt naar andere markten uit te breiden, kan een positieve beweegreden zijn. Pessimisme over economische of zakelijke vooruitzichten binnen de eigen markt kan soms een aanzet zijn tot export, als defensieve strategie. Kmo’s beginnen echter regelmatig op passieve wijze met exporteren, wanneer het ‘zich ineens voordoet’ via online verkoop of vragen op de website.

INZICHT IN EXPORT VOOR EUROPESE KMO’SBevindingen > Exportmogelijkheden > Europese kansen

9

Het hoogste aantal kmo’s zijn micro-ondernemingen, maar zij zijn het minst geneigd tot export, gemiddeld slechts 10% van hen. Door hun grote aantallen is de totale waarde aan export echter voor micro-ondernemingen het hoogst. In België exporteert 15% van de micro-ondernemingen, het hoogste percentage in Europa. Polen heeft daarentegen met 5% het kleinste percentage.

Er bestaat een tegenovergestelde relatie tussen het aantal bedrijven en de exportfrequentie onder micro-, kleine en middelgrote ondernemingen.

Middelgrote ondernemingen doen drie keer zoveel aan export als micro-ondernemingen. In Duitsland exporteert 43% van de middelgrote ondernemingen, in het Verenigd Koninkrijk 29% en in Nederland 36%.

Micro- ondernemingen

Kleine ondernemingen

Middelgrote ondernemingen

13% 24% 25%76,386 14,118 2,005

11% 22% 43%45,414 17,612 8,390

11% 25% 25% 50,420 9,551 2,442

9% 19% 29% 21,216 10,221 2,459

5% 30% 31%12,029 12,540 3,231

10% 23% 36% 21,861 3,885 1,063

15% 20% 24% 23,614 1,542 416

% kmo’s dat exporteertHet percentage kmo’s dat exporteert per bedrijfsgrootte

Page 10: Inzicht in export voor Europese kmo’s · Verkoop binnen Europa vormt de eerste logische stap voor export door kmo’s. Maar bedrijven die de verder weg gelegen mogelijkheden uitbuiten

Inleiding

Terwijl de wereld zich aan het herstellen was van de financiële crisis van 2007/8, handhaafden of verhoogden kmo’s die naar landen buiten de EU exporteerden van 2010 tot 2012 ruimschoots hun omzet. Naar landen buiten de EU exporteren, hielp om de omzet te behouden voor kmo’s in Frankrijk (98%), Duitsland (95%), het Verenigd Koninkrijk (94%), België (84%), Polen (81%), Nederland (81%) en Italië (51%).

Gecombineerd verhoogde of handhaafde een gemiddelde van 80% van de kmo’s uit de zeven landen die buiten de EU exporteerden hun omzet tijdens de jaren die volgden op de wereldwijde financiële crisis.

INZICHT IN EXPORT VOOR EUROPESE KMO’SBevindingen > Exportmogelijkheden > Kansen buiten Europa

Export kan bescherming bieden tegen moeilijke handelsomstandigheden, doordat het extra verkoopmogelijkheden biedt in markten die buiten de eigen grenzen liggen. Het is gemakkelijker om de capaciteit te handhaven wanneer er snel ingespeeld kan worden op betere kansen op een verder weg gelegen markt, wanneer de binnenlandse of regionale markt instabiel is.

Investeren in het opbouwen van het vermogen om naar verschillende markten te kunnen exporteren, is het belangrijkste element om de verkoopverrichtingen snel te kunnen wijzigen. De operationele capaciteit kunnen handhaven, betekent dat winstmarges evenals banen behouden blijven en dat dividenden beschermd worden. Export zorgt ervoor dat alle basiselementen er goed voor staan.

Kansen buiten EuropaEU-landen worden door de in Europa gevestigde kmo’s als eerste gekozen om naar te exporteren. Tussen de 87 en 100% van de exporterende kmo’s sturen zendingen naar landen binnen de EU. Andere Europese landen die geen deel uitmaken van de EU, waaronder Zwitserland, Turkije, Rusland en Wit-Rusland, zijn ook populaire exportbestemmingen.

Kmo’s in Duitsland sturen over het geheel de meeste zendingen, hoewel de kmo’s in België, het Verenigd Koninkrijk en Nederland het hoogst aantal zendingen naar landen buiten de EU versturen. Voor kmo’s die buiten de EU exporteren, zijn de populairste exportregio’s, met opkomende markten zoals Brazilië en India, Noord-Amerika (52%), Azië (47%), Afrika (21%), het Midden-Oosten (21%), Zuid-Amerika (20%), Austraal-Azië (19%) en Centraal-Amerika/het Caraïbisch gebied (14%).

Regionale exportpatronenHet percentage KMO’s die zendingen verstuurd hebben naar elkebestemming in de afgelopen 12 maanden. Op basis van KMO’s diezendingen hebben verstuurd.

Binnenlands Binnen de EU Buiten de EU

6244

23

72

79

91

65

59

82

208

20

17

7

3

31

41

41

45

20

39

10

Het gemiddelde aantal zendingen dat de afgelopen 12 maanden werd verstuurd door kmo’s in de vijf geselecteerde sectoren.

172

108

530

270

208

224

365

343

126

625

290

299

243

96

14

81

16

70

18

90

75

4

14

4

21

1

43 498

Binnenlands Binnen de EU

Buiten de EU

TOTAAL

Page 11: Inzicht in export voor Europese kmo’s · Verkoop binnen Europa vormt de eerste logische stap voor export door kmo’s. Maar bedrijven die de verder weg gelegen mogelijkheden uitbuiten

Inleiding

INZICHT IN EXPORT VOOR EUROPESE KMO’SBevindingen > Exportmogelijkheden > Kansen buiten Europa

11

De Verenigde Staten is het land waarnaar buiten Europa het meest geëxporteerd wordt door kmo’s. . Van de bedrijven die naar landen buiten de EU exporteren, exporteert 53% naar de VS, 49% naar landen in Europa buiten de EU en 47% naar Azië.

De Verenigde Staten is het meest populaire exportland buiten Europa voor kmo’s in het Verenigd Koninkrijk (54%), België (40%) en Italië (40%). China is het meest populaire exportland buiten Europa voor kmo’s in Nederland (60%) en Polen (26%). Canada is de favoriete bestemming buiten Europa voor kmo’s in Frankrijk (57%) en Duitsland (51%).

54% 40% 40% 60% 26% 57% 51%

Meest populaire exportbestemmingenHet percentage kmo’s dat naar de drie meest favoriete exportlanden buiten Europa exporteert. .

CANADACHINAVS

Page 12: Inzicht in export voor Europese kmo’s · Verkoop binnen Europa vormt de eerste logische stap voor export door kmo’s. Maar bedrijven die de verder weg gelegen mogelijkheden uitbuiten

Inleiding

INZICHT IN EXPORT VOOR EUROPESE KMO’SBevindingen > Exportmogelijkheden > Kansen buiten Europa

12

Export door de sectoren naar de VSExport van de sectoren naar de VS als een gecombineerd percentage van alle exporterende kmo’s die werden onderzocht.

Voor alle sectoren wachten er mogelijkheden in het exporteren buiten de Europese grenzen en de Verenigde Staten is daarvoor over het algemeen de meest populaire bestemming.

Er zijn exportmogelijkheden voor bedrijven in alle industriële sectoren. Kmo’s van alle zeven onderzochte landen exporteren buiten de EU: van de kmo’s die exporteren, bevindt 67% zich in de industriële sector, 59% in de detailhandel, 59% in de hightechsector, 40% in de automobielsector en 58% in de gezondheidszorg. Kmo’s in de industriële sector en detailhandel verzenden het grootste volume aan exportgoederen buiten de EU.

De Verenigde Staten is voor alle sectoren het meest favoriete exportland buiten de EU: hightechsector (66%), industriële sector (56%), gezondheidszorg (55%), detailhandel (46%) en de automobielsector (27%). Export door de sectoren naar Europese landen buiten de EU is ook aanzienlijk: detailhandel (55%), hightechsector (53%) gezondheidszorg (48%), industriële sector (47%) en de automobielsector (33%).

27% 55% 66% 56% 46%

GezondheidszorgAutomobielsector Hightechsector DetailhandelIndustriële

VS

Page 13: Inzicht in export voor Europese kmo’s · Verkoop binnen Europa vormt de eerste logische stap voor export door kmo’s. Maar bedrijven die de verder weg gelegen mogelijkheden uitbuiten

Inleiding

2% 24% 74%

35% 35% 30%

10% 48% 42%

8% 22% 70%

2% 50% 48%

10% 24% 66%

19% 37% 44%

Het hoogste percentage micro-ondernemingen dat in verhouding zendingen naar het buitenland verstuurt, is in Duitsland (35%), vergeleken met minder dan 20% van de zendingen in de overige markten

Kleine ondernemingen versturen 50% van alle exportzendingen door kmo’s in Polen en 48% in Frankrijk. Dit percentage van zendingen door kleine ondernemingen ligt ook hoog in Duitsland (35%) en België (37%).

Middelgrote ondernemingen zijn in alle zeven onderzochte landen goed voor het hoogste percentage verzendingen, behalve voor Duitsland, waar ze slechts 30% van de verzendingen voor hun rekening nemen.

INZICHT IN EXPORT VOOR EUROPESE KMO’SBevindingen > Exportmogelijkheden > Kansen buiten Europa > Trends per bedrijfsgrootte

13

Trends per bedrijfsgrootte

De export is niet alleen weggelegd voor de grotere ondernemingen. Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen door heel Europa grijpen de kansen aan om naar het buitenland te exporteren.

Middelgrote ondernemingen sturen de meeste zendingen naar het buitenland en ze sturen tevens het grootste aantal zendingen naar het buitenland. Van de zendingen die kmo’s naar het buitenland sturen, wordt 60% door middelgrote ondernemingen, 30% door kleine ondernemingen en 10% door micro-ondernemingen verstuurd. Zendingen die naar het buitenland verstuurd worden, zijn in Duitsland het meest gelijkwaardig verdeeld onder kmo’s, namelijk 35% door micro-ondernemingen, 35% door kleine en 30% door middelgrote ondernemingen.

Zendingen die naar het buitenland verstuurd worden, wegen voor het overgrote deel minder dan 32 kg in Nederland (87%), Duitsland (85%), Polen (84%), Frankrijk (79%), het Verenigd Koninkrijk (75%), België (71%) en Italië (69%). Ook voor alle sectoren wegen de pakketten naar het buitenland meestal minder dan 32 kg: gezondheidszorg (91%), hightechsector (85%), detailhandel (81%), automobielsector (72%) en industriële sector (68%).

Binnenlandse zendingen door kmo’s worden meestal naar andere bedrijven in Europese landen verstuurd: België (84%), Italië (82%), Polen (73%), Duitsland (63%), het Verenigd Koninkrijk (62%), Nederland (60%) en Frankrijk (60%). Dezelfde trend is zichtbaar voor de sectoren: industriële sector (84%), hightechsector (81%), gezondheidszorg (76%), automobielsector (72%) en detailhandel (71%).

Zendingen voor export per bedrijfsgrootteHet percentage exportzendingen dat door micro-, kleine en middelgrote ondernemingen verstuurd wordt vanuit de zeven landen die zijn opgenomen in het onderzoek.

Micro Kleine Middelgrote

Page 14: Inzicht in export voor Europese kmo’s · Verkoop binnen Europa vormt de eerste logische stap voor export door kmo’s. Maar bedrijven die de verder weg gelegen mogelijkheden uitbuiten

Inleiding

Kmo’s die online verkopen, laten doorgaans hun bestellingen die bestemd zijn voor export ophalen bij hun eigen bedrijf in België (90%), Duitsland (62%), Italië (50%) en Polen (53%). Online bestellingen voor levering naar het postkantoor brengen, is ook gebruikelijk in Frankrijk en Nederland.

In het Verenigd Koninkrijk bestaat geen overheersende methode om bestellingen te versturen. Van de kmo’s laat 23% ze ophalen bij hun bedrijf, geeft 23% ze af bij het postkantoor, neemt 25% ze mee naar een andere locatie en gebruikt 27% een andere leveringsmethode.

INZICHT IN EXPORT VOOR EUROPESE KMO’SBevindingen > Exportmogelijkheden > Mogelijkheden via e-commerce

14

Het is belangrijk om de verzendkosten laag te houden wanneer er online verkocht wordt in ver weg gelegen landen, zodat de totaalprijs die de consument betaalt niet de lokale prijs van de concurrent in dat land overstijgt. Ervaren exporteurs kijken naar leveranciersketens die kosten besparen door grotere volumes te verwerken en tegelijkertijd de tijd tussen bestelling en aflevering verminderen. Deze oplossingen kunnen het gebruik van een verzamelpunt omvatten, om leveringen aan klanten te helpen versnellen die daar in de buurt wonen.

Grote volumes naar een buitenlands magazijn verschepen, zal de verzendkosten per goed verlagen. Afzonderlijke goederen worden vervolgens vanaf het magazijn verstuurd wanneer ze besteld worden, wat de leveringstijd vermindert, nog voordat de levering plaatsvindt. De consument zal minder betalen, er zijn grotere bestelvolumes, dus iedereen is blij.

Mogelijkheden via e-commerce

Kmo’s hebben ontdekt dat de online verkoop mogelijkheden voor export creëert en ze vinden innovatieve logistieke oplossingen om de lange afstanden te overbruggen.

Online verkoop vindt hoofdzakelijk naar de eigen binnenlandse markten plaats, maar kmo’s verkopen zowel binnen als buiten de EU. Nederland heeft het hoogste percentage van bedrijven die online binnen de eigen markt en binnen de EU verkopen, maar het Verenigd Koninkrijk heeft het hoogste percentage ondernemingen dat buiten de EU verkoopt.

Online verkoop in Nederland vindt zowel in het binnenland (30%) en de EU (24%), als buiten de EU (5%) plaats. Het laagste percentage aan online verkoop is in België te zien waar slechts 7% van de kmo’s online binnen de eigen markt verkoopt, 3% in de EU en 1% daarbuiten.

7%

7%

3%

1%

11%

11%

3%

3%

24%

24%

14%

7%

13%

11%

3%

30%

30%

24%

5%

26%

26%

27%

26%

14%

13%

14%

8%

Totaal Binnenlands Binnen de EU Buiten de EU

Export vanuit online verkoopHet percentage kmo’s dat online in eigen land, in de EU en buiten de EU verkoopt.

Page 15: Inzicht in export voor Europese kmo’s · Verkoop binnen Europa vormt de eerste logische stap voor export door kmo’s. Maar bedrijven die de verder weg gelegen mogelijkheden uitbuiten

Inleiding

INZICHT IN EXPORT VOOR EUROPESE KMO’SBevindingen > Exportmogelijkheden > Mogelijkheden via e-commerce > Trends voor sectoren

15

Trends voor sectoren

Naar schatting is nu een derde van de wereldbevolking online en dit biedt aanzienlijke kansen voor alle bedrijfssectoren voor online verkoop in het buitenland.

Kmo’s vanuit alle vijf de bedrijfssectoren die werden onderzocht, verkopen online producten. Ongeveer een kwart van alle ondervraagde ondernemingen in de automobiel-, hightech- en detailhandelsector verkopen online binnen hun eigen markt. Deze sectoren verkopen ook het meeste online aan klanten in andere landen binnen de EU en daarbuiten. Kmo’s in de gezondheidszorg verkopen het minste online van alle sectoren.

27 27 14 6 3 27 27 12 8 21 20 9 6 25 25 14 103 1 0

Totaal Binnenlands Binnen de EU Buiten de EU

Automobielsector Gezondheidszorg Hightechsector DetailhandelIndustriële

Online verkoop per sectorHet percentage van kmo’s vanuit elke sector dat online in hun eigen land, binnen de EU en daarbuiten verkoopt.

Page 16: Inzicht in export voor Europese kmo’s · Verkoop binnen Europa vormt de eerste logische stap voor export door kmo’s. Maar bedrijven die de verder weg gelegen mogelijkheden uitbuiten

Inleiding

INZICHT IN EXPORT VOOR EUROPESE KMO’SBevindingen > Exportmogelijkheden > Mogelijkheden via e-commerce > Casestudy

16

CasestudyOnverwachtse exportmogelijkheid voor online detailhandelaar

Export ontstond als antwoord op een onverwachte mogelijkheid voor Material Life, een online meubelhandelaar. Een onverwachte bestelling van uit Austalië voor een container met meubilair hield in dat de eigenaren Stephen Baldwin en Brian Reinker snel kennis moesten vergaren over exporteren om de zending op professionele wijze te kunnen verzenden.

“ Het is belangrijk om een betrouwbaar logistiek vervoersbedrijf te kiezen en met name eentje met een goede technologie om de leveringen te kunnen traceren, zodat u weet wat de staat van de levering is.”

Stephen Baldwin - Material Life

Het was belangrijk om uit te zoeken wat de overeenkomende tariefcodes voor elk meubelstuk waren dat werd verzonden, zodat we de belasting konden vaststellen die Australië voor de invoer van de goederen berekent. Deze kosten worden door de consument betaald, maar het is belangrijk om te weten wat ze zijn, indien een koper een prijsopgave wil met de volledige invoerkosten.

“We werden compleet overrompeld toen de bestelling voor banken en tafels binnenkwam, aangezien we er vanuit gingen dat de Australiërs daar vergelijkbare spullen kunnen krijgen,” aldus Stephen. “Maar de sterke Australische dollar betekende dat ze de meubels bij ons voor minder geld konden kopen, zelfs met de transportkosten er bij opgeteld.”

Hoewel de meeste verkoop van Material Life in hun eigen land plaatsvindt, hebben ze pakketten met kleinere artikelen, zoals klokken of vazen naar Maleisië, Hong Kong en Zuid-Afrika verstuurd. Grotere meubelstukken worden als zeevracht in containers vervoerd.

Stephens advies aan nieuwe exporteurs: “Het is belangrijk om een betrouwbaar logistiek vervoersbedrijf te kiezen en met name eentje met een goede technologie om de leveringen te kunnen traceren, zodat u weet wat de staat van de levering is. Dit is van wezenlijk belang voor uw eigen gezondheid en het zorgt voor tevreden klanten!”

Strategische lessen

Strategie voor toetreding tot de markt: Als reactie

Strategie voor leveranciersketens: Directe exportleveringen aan klant

Logistieke strategie: Bestellingen bepalen de samenstelling van pakket of vrachtzendingen

Page 17: Inzicht in export voor Europese kmo’s · Verkoop binnen Europa vormt de eerste logische stap voor export door kmo’s. Maar bedrijven die de verder weg gelegen mogelijkheden uitbuiten

Inleiding

INZICHT IN EXPORT VOOR EUROPESE KMO’SBevindingen > Hindernissen voor de EU identificeren

17

Hindernissen voor de EU identificerenKmo’s over heel Europa en in alle sectoren maken gebruik van de mogelijkheden die export met zich meebrengt. De eerste poging op het gebied van exporteren betreft voor veel bedrijven doorgaans verzendingen naar andere landen binnen de EU, waarbij de douane, de afstand en de culturele barrières minder problematisch zijn en de meeste landen dezelfde munt hebben. Ervaren exporteurs vinden manieren om de barrières die nieuwelingen tegenhouden te overbruggen.

1. Transportbeveiliging Ervaren exporteurs ontwikkelen verpakkingen die speciaal voor verzending vervaardigd zijn. Het biedt voldoende bescherming tegen beschadiging en is ontworpen om de reputatie van het merk te verbeteren. Exporteurs van grote volumes investeren in onderzoek en ontwikkeling om de verpakking te ontwerpen die hun producten afdoende zal beschermen.

2. Internetbeveiliging Slimme eigenaren van online bedrijven gebruiken een

combinatie van antivirussen en een echtheidsverklaring om de vertrouwelijke informatie van hun klanten te beschermen. Ze informeren hun klanten tevens over mogelijke bedreigingen, zoals scams via e-mail.

De twee grootste bezorgdheden die kmo’s tegenhouden om te gaan exporteren naar landen in Europa zijn:

Geografische en historische elementen beïnvloeden de opvattingen die landen hebben ten opzichte van export. Omdat ze zich op een eiland bevinden, zien KMO’s in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld export als een ‘grote stap’ in vergelijking met bedrijven in Duitsland. Daar wordt export namelijk als een natuurlijk verlengstuk gezien van hun binnenlandse handel.

Dezelfde munteenheid en de nabijheid van de Duitssprekende markten in Oostenrijk en Zwitserland hebben het exporteren in het bloed van de ondernemende Duitser verankerd. De gemeenschappelijke markt betekent dat goederen gemakkelijk naar markten binnen de Europese Unie verplaatst kunnen worden. De reputatie van Duitse bedrijven voor het leveren van superieure productkwaliteit helpt de marktontwikkeling verder op weg.

Page 18: Inzicht in export voor Europese kmo’s · Verkoop binnen Europa vormt de eerste logische stap voor export door kmo’s. Maar bedrijven die de verder weg gelegen mogelijkheden uitbuiten

Inleiding

INZICHT IN EXPORT VOOR EUROPESE KMO’SBevindingen > Hindernissen voor de EU identificeren > Zorgen per land

18

Zorgen per land

Het onderzoek heeft de belemmeringen eruit gelicht voor export binnen de EU. De meeste kmo’s maken zich zorgen over het risico dat goederen zoek raken of beschadigingen. Ongeveer één op de vijf exporteurs maakt zich ook zorgen over exportvoorschriften en/of belastende administratie en kosten.

Veiligheid op internet (phishing) is één van de grootste zorgen voor kmo’s in alle landen die werden onderzocht, behalve voor het Verenigd Koninkrijk en Italië. Micro-ondernemingen neigen zich meer zorgen te maken. Degenen die nog nooit geëxporteerd hebben, maken zich ook meer zorgen.

Belemmeringen om naar de EU te exporterenDe drie grootste verontrustingen of zorgen voor wel en niet exporterende KMO in de zeven ondervraagde landen.

Risico op verloren of beschadigde

goederen

Internetbeveiliging/phishing

Concurrentie op de lokale markt

Internetbeveiliging/phishing

Concurrentie op de lokale markt

Risico op verloren of beschadigde

goederen

Risico op verloren of beschadigde

goederen

Verzendkosten Exportvoorschriften en -procedures

Risico op verloren of beschadigde

goederen

Internetbeveiliging/phishing

Exportvoorschriften en -procedures

Internetbeveiliging/phishing

Risico op verloren of beschadigde

goederen

Betaald krijgen voor goederen

Internetbeveiliging/phishing

Concurrentie op de lokale markt

Risico op verloren of beschadigde

goederen

Risico op verloren of beschadigde

goederen

Exportvoorschriften en -procedures

Concurrentie op de lokale markt

31 26 23 43 32 42

3939

35 27 37

3632

33 23 35

3132192023

% dat een score van 4 of 5 geeft

Page 19: Inzicht in export voor Europese kmo’s · Verkoop binnen Europa vormt de eerste logische stap voor export door kmo’s. Maar bedrijven die de verder weg gelegen mogelijkheden uitbuiten

Inleiding

INZICHT IN EXPORT VOOR EUROPESE KMO’SBevindingen > Hindernissen voor de EU identificeren > Zorgen per land

19

Zorgen per sector

Kmo’s in de automobielsector, de industriële sector en de detailhandel zijn het meest geneigd om te denken dat concurrentie van plaatselijke bedrijven in de beoogde landen een belemmering vormt voor export binnen de EU. Exportvoorschriften en -procedures zijn een zorg voor de gezondheidzorgbedrijven en internetbeveiliging blijft voor alle sectoren zorgelijk.

Belemmeringen per sector voor export naar de EUDe drie grootste verontrustingen of zorgen voor wel en niet exporterende KMO in de vijf ondervraagde sectoren.

Concurrentie op de lokale markt

Risico op verloren of beschadigde

goederen

Internetbeveiliging/phishing

Automobielsector

Exportvoorschriften en -procedures

Internetbeveiliging/phishing

Risico op verloren of beschadigde

goederen

Gezondheidszorg

Internetbeveiliging/phishing

Risico op verloren of beschadigde

goederen

Verzendkosten

High tech

Risico op verloren of beschadigde

goederen

Concurrentie op de lokale markt

Internetbeveiliging/phishing

Industriële sector

Risico op verloren of beschadigde

goederen

Concurrentie op de lokale markt

Internetbeveiliging/phishing

Retail

41 36 36 42 38 35

32 31 30 37 30 29

34 33 24

% dat een score van 4 of 5 geeft

Page 20: Inzicht in export voor Europese kmo’s · Verkoop binnen Europa vormt de eerste logische stap voor export door kmo’s. Maar bedrijven die de verder weg gelegen mogelijkheden uitbuiten

Inleiding

INZICHT IN EXPORT VOOR EUROPESE KMO’SBevindingen > Hindernissen voor de EU identificeren > Transportbeveiliging

20

Belemmeringen voor de EU wegnemenTransportbeveiliging

Ervaren exporteurs verminderen de risico’s op beschadiging van goederen door de producten op de juiste manier te verpakken en te zorgen dat ze veilig vervoerd worden.

Hoewel verpakkingen de producten beschermen, biedt een verzekering gemoedsrust. Ga na of er een verzekering is opgenomen in de verzendkosten van de pakketten. Als u de voorwaarden bespreekt voor vrachtzendingen, zorg dan dat het duidelijk is wanneer de verantwoordelijkheid voor verlies of beschadiging wordt overgedragen naar de koper.

Ken uw product en kies verpakkingsmateriaal dat hiervoor geschikt is.

Bepaal hoeveel ruimte er nodig is voor het product en de schokdemping.

Zorg dat het product niet met de doos of andere producten in contact komt.

De inhoud moet voldoende vastgezet worden. Als u de verpakking zou schudden, moet alles op zijn plek blijven.

Breng zelfklevend plakband aan over alle naden van de doos. Wist u dat

Eersteklas vervoersbedrijven advies aanbieden over verpakkingen. Nadat een analyse is gemaakt van hoe producten zich door de gehele leveranciersketen bewegen, wordt advies uitgebracht over de verpakking. Prototypes kunnen grondig worden getest om ervoor te zorgen dat ze tijdens het transport en de opslag tegen de ontberingen van het sorteren op de lopende band of het opstapelen op planken kunnen. Daarnaast kunnen gekwalificeerde logistieke partners op maat gemaakte verpakkingen aanbieden die zijn afgestemd op de behoeftes van een bepaald segment, zoals gespecialiseerde verpakkingen voor de gezondheidszorg voor temperatuurgevoelige zendingen.

Gebruikelijke testen zijn onder andere tegen: barsten, verbrijzeling van de randen, samendrukking, breken van het product bij schokken en producttrilling. Speciale apparatuur kan omstandigheden nabootsen, zoals de winter (vriezen), de tropen (nat) of de woestijn (droog). Sommige overheden en gemeentelijke instanties hebben voorschriften over verpakkingen voor bepaalde goederen en certificatie biedt het bewijs dat daaraan voldaan is.

De beste tips om uw verpakking voor te bereiden:

Page 21: Inzicht in export voor Europese kmo’s · Verkoop binnen Europa vormt de eerste logische stap voor export door kmo’s. Maar bedrijven die de verder weg gelegen mogelijkheden uitbuiten

Inleiding

Beveiliging van e-commerce

Een veel voorkomende methode van online fraude is ‘phishing’. Criminelen halen hun slachtoffers over om vrijwillig gevoelige informatie af te staan of verkrijgen informatie over betaalpassen van bedrijven die verder zeer betrouwbaar zijn, maar niet over voldoende beveiliging beschikken.

Hun klanten te waarschuwen om alert te zijn op e-mails van hun bedrijf die er verdacht uitzien. Ze verzekeren hun klanten dat ze hen nooit zullen vragen om hun vertrouwelijke informatie in een e-mail te vermelden.

Actuele antivirussoftware te gebruiken, evenals detectieprogramma’s voor spyware. Hun computers zijn ofwel met een software- of hardware-firewall uitgerust.

Te zorgen dat hun klanten over sterke wachtwoorden beschikken, die een combinatie van letters en cijfers gebruiken. Ze werken bij nieuwe klanten tevens met een validatieprocedure om het adres of de betaalpas te valideren.

Hun klanten te instrueren om nooit trackingnummers voor verzendingen aan onbekenden door te geven.

Wist u dat?Toonaangevende vervoersbedrijven applicaties voor het traceren van zendingen aanbieden, application programming interfaces (API’s) genaamd, die geïntegreerd kunnen worden in de websites van winkeliers. Met API’s kunnen online shoppers de voortgang van hun eigen zendingen volgen. Dit biedt niet alleen een actievere winkelervaring, maar het stelt klanten tevens gerust dat hun leveringen zonder problemen verwerkt worden.

API’s kunnen doorgaans in de basis HTML- of de meer geavanceerde XML-versies geleverd worden. XML-versies hebben meestal een XML/Web Services-programmeur nodig, die de functionaliteit in een bestaande e-commercewebsite kan coderen en de API met het ontwerp van de website integreert.

Hoewel het niet mogelijk is om pogingen tot phishing te stoppen, is het daarentegen goed mogelijk om ze ineffectief te maken door middel van een combinatie van antivirussen, echtheidsverklaringen en het adviseren van klanten om alert te zijn op mogelijke bedreigingen.

Ervaren online handelaren beschermen hun bedrijven door:

INZICHT IN EXPORT VOOR EUROPESE KMO’SFindings > Breaking EU Barriers > E-commerce Security

21

Page 22: Inzicht in export voor Europese kmo’s · Verkoop binnen Europa vormt de eerste logische stap voor export door kmo’s. Maar bedrijven die de verder weg gelegen mogelijkheden uitbuiten

Inleiding

INZICHT IN EXPORT VOOR EUROPESE KMO’SBevindingen > Hindernissen voor de VS identificeren

Hindernissen voor de VS identificerenDe Verenigde Staten is het land dat de meeste Europese kmo’s kiezen, wanneer er een strategie voor toetreding tot een exportmarkt buiten Europa wordt opgezet. Door de afstand die overbrugd moet worden naar de Amerikaanse markt, zijn veel bedrijfseigenaren bezorgd dat de transportkosten de prijs van hun producten zal opvoeren, tot op een punt dat ze niet langer met de plaatselijk vervaardigde producten kunnen concurreren.

1. Voorschriften en administratieve rompslomp Bedrijven die veel ervaring hebben met export minimaliseren de risico’s van vertraging bij de douane door gebruik te maken van douane- en inklaringsdiensten. Experts die elke dag zendingen over de grens sturen, handelen alle ingewikkelde zaken af om te zorgen dat de goederen op tijd geleverd worden.

2. Verzendkosten Vakkundige exporteurs stemmen de

transportmethode af op de bedrijfssituatie, waarbij ze voor het meest rendabele alternatief kiezen. Pakketten later afleveren of goederen per zeevracht in plaats van per luchtvracht versturen, vermindert de kosten aanzienlijk. Producten in het buitenland opslaan, kan ook de kosten verder drukken door die inventaris optimaal te beheren.

De twee grootste zorgen die enkele KMO’s weerhouden van het exporteren naar de VS zijn:

Tussen de 70 tot 80% van de ondervraagde kmo’s voorspelt dat hun exportactiviteiten de komende 12 maanden onveranderd zullen blijven. Kmo’s in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zijn optimistischer dan in andere landen, met meer dan 40% van de huidige exporteurs die verwachten dat hun export nog binnen het jaar zal toenemen. Toekomstige exporteurs zijn terughoudend om te beginnen met het versturen van goederen naar het buitenland, waarbij de meerderheid van de respondenten in België, Frankrijk, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk meldt dat het niet echt waarschijnlijk is of zelfs zeer onwaarschijnlijk dat ze in de nabije toekomst zullen aanvangen met de export. Bedrijven in Italië en Polen waren optimistischer.

Huidige exporteurs:Zal het volume van goederen/pakketten naar het buitenland de komende 12 maanden...

22

7%31 68 1

17 81 2

41 55 4

12 80 9

7%29 69 1

7%30 69 1

46 51 3

Exporteert momenteel niet:Zult u de komende 12 maanden voor de eerste keer beginnen met exporteren?

95

98

1

11 84

33 12 56

9 91

7%28 14

6 20 74

5

5

58

Ja, waarschijnlijk/ kleine mogelijkheid

Niet echt waarschijnlijk

Zeer onwaarschijnlijk

Toename Gelijk gebleven Afname

Page 23: Inzicht in export voor Europese kmo’s · Verkoop binnen Europa vormt de eerste logische stap voor export door kmo’s. Maar bedrijven die de verder weg gelegen mogelijkheden uitbuiten

Inleiding

INZICHT IN EXPORT VOOR EUROPESE KMO’SBevindingen > Hindernissen voor de VS identificeren > Zorgen per land

23

Zorgen per land

Exportvoorschriften en -procedures en/of belastende administratie en kosten zijn de grootste hindernissen die kmo’s weerhouden om naar de VS te exporteren. Micro-ondernemingen neigen zich over het algemeen meer zorgen te maken en bedrijven die nog niet eerder naar de VS hebben geëxporteerd, zijn het meest bezorgd over de verzendkosten, internetveiligheid en concurrentie van de plaatselijke markt.

Belemmeringen om naar de VS te exporterenDe drie grootste bezorgdheden of zorgen die kmo’s in de zeven ondervraagde landen weerhouden om naar de VS te exporteren. % dat een score van 4 of 5 geeft

Exportvoorschriften en -procedures

en/of belastende administratie en

onkosten

Internetbeveiliging/phishing

Risico op verloren of beschadigde

goederen

Exportvoorschriften en -procedures

en/of belastende administratie en

onkosten

Internetbeveiliging/phishing

Risico op verloren of beschadigde

goederen

Exportvoorschriften en -procedures

en/of belastende administratie en

onkosten

Verzendkosten Douane-inklaringExportvoorschriften en -procedures

en/of belastende administratie en

onkosten

Risico op verloren of beschadigde

goederen

Verzendkosten

Exportvoorschriften en -procedures

en/of belastende administratie en

onkosten

Verzendkosten Internetbeveiliging/phishing

Exportvoorschriften en -procedures

en/of belastende administratie en

onkosten

Internetbeveiliging/phishing

Verzendkosten

Exportvoorschriften en -procedures

en/of belastende administratie en

onkosten

Verzendkosten Risico op verloren of beschadigde

goederen

32 27 26 50 48 55

4445

37 43 40

3836

33 35 38

3633202128

Page 24: Inzicht in export voor Europese kmo’s · Verkoop binnen Europa vormt de eerste logische stap voor export door kmo’s. Maar bedrijven die de verder weg gelegen mogelijkheden uitbuiten

Inleiding

INZICHT IN EXPORT VOOR EUROPESE KMO’SBevindingen > Hindernissen voor de VS identificeren > Zorgen per land

24

Zorgen per sector

Exportvoorschriften en -procedures en/of belastende administratie en kosten vormen een grote hindernis die kmo’s in alle bedrijfssectoren weerhouden om naar de VS te exporteren. Verzendkosten zijn ook een grote zorg voor kmo’s in de automobielsector, de hightechsector en de detailhandel.

Belemmeringen voor sectoren om naar de VS te exporteren De drie grootste bezorgdheden of zorgen die kmo’s in de automobielsector, gezondheidszorg, hightechsector, industriële sector en de detailhandel weerhouden om naar de VS te exporteren.

Automobielsector Gezondheidszorg Hightechsector

Industriële Detailhandel

% dat een score van 4 of 5 geeft

47 37 28 51 42 34

46 38 31 50 40 36

36 33 30

Exportvoorschriften en -procedures

en/of belastende administratie en

onkosten

Verzendkosten Risico op verloren of beschadigde goederen

Exportvoorschriften en -procedures

en/of belastende administratie en

onkosten

Internetbeveiliging/phishing

Douane-inklaring Exportvoorschriften en -procedures

en/of belastende administratie en

onkosten

Verzendkosten Risico op verloren of beschadigde goederen

Exportvoorschriften en -procedures

en/of belastende administratie en

onkosten

Internetbeveiliging/phishing

Verzendkosten Exportvoorschriften en -procedures

en/of belastende administratie en

onkosten

Risico op verloren of beschadigde goederen

Verzendkosten

Page 25: Inzicht in export voor Europese kmo’s · Verkoop binnen Europa vormt de eerste logische stap voor export door kmo’s. Maar bedrijven die de verder weg gelegen mogelijkheden uitbuiten

Inleiding

INZICHT IN EXPORT VOOR EUROPESE KMO’SBevindingen > Hindernissen voor de VS identificeren > Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag

Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag

Veel exporteurs hebben weinig kennis van het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (ofwel Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)), een handelsovereenkomst waarover momenteel onderhandeld wordt tussen de EU en de VS. Het bewustzijn van en de kennis over de overeenkomst is bij alle onderzochte landen laag met een gemiddelde van 21% of minder. Exporteurs in Duitsland weten er het meeste vanaf met 47%, maar respondenten hebben aangegeven dat ze er niet zeker zijn welke impact het TTIP zal hebben.

25

Bewustzijn van TTIP

24% 14% 47% 11%27%14%12%Totaal Bewust

15

9 3 1 8 1311 11 6

14

74

28

19

Aangespoord Spontaan

Page 26: Inzicht in export voor Europese kmo’s · Verkoop binnen Europa vormt de eerste logische stap voor export door kmo’s. Maar bedrijven die de verder weg gelegen mogelijkheden uitbuiten

Inleiding

Wist u datTTIP is de handelsovereenkomst die momenteel door de EU en de VS opgezet wordt en die belemmeringen ten aanzien van tarieven en administratieve rompslomp met betrekking tot douanepraktijken kan wegnemen. Hierdoor zou exporteren veel gemakkelijker worden. Dit zou met name voordelig zijn voor kleine en middelgrote ondernemingen die niet, zoals grotere ondernemingen, over de middelen beschikken om ingewikkelde en kostbare douaneprocedures af te handelen.

INZICHT IN EXPORT VOOR EUROPESE KMO’SBevindingen > Hindernissen voor de VS identificeren > Administratieve rompslomp verminderen

26

Belemmeringen voor de VS wegnemenAdministratieve rompslomp verminderen

Klanten zijn het meest tevreden wanneer hun bestellingen op tijd geleverd worden. Betrouwbare leveringen houdt in dat ze hun hoeveelheid inventaris beperkt kunnen houden zonder de angst dat ze zonder stock zullen vallen. Leveranciers maken zich zorgen dat hun goederen niet op tijd hun bestemming zullen bereiken door vertragingen bij de douane.

Douane- en inklaringsdiensten sturen elke dag duizenden zendingen over de grens en weten dus uit ervaring wat er zoal mis kan gaan.

Experts handelen alle ingewikkelde zaken af en zorgen voor een nauwkeurige berekening van de invoerrechten en belastingen voor alle sectoren, inclusief de gezondheidszorg en hightechsector.

De elektronische inklaring begint al voordat de zending de grens bereikt heeft en het leveringsproces kan nauwgezet gevolgd worden door middel van technologie voor het traceren van zendingen. Grote leveranciersbedrijven beschikken over diensten waarmee de documentatie voor de douane elektronisch ingediend kan worden, zodat fouten en vertragingen bij de verwerking worden voorkomen.

Er kunnen speciale douaneprocedures geregeld worden, zoals het verzorgen van tijdelijke opslag in een entrepot, het opstellen van exportverklaringen of de coördinatie voor het terugbetalen van invoerrechten.

Inzicht in de nieuwste douaneprogramma’s, zoals indiening op afstand en overeenstemming van gegevens, geeft bedrijven een voorsprong in de internationale handel.

Veel ervaren exporteurs minimaliseren de risico’s op vertragingen door gebruik te maken van douane- en inklaringsdiensten. De voordelen daarvan zijn:

Page 27: Inzicht in export voor Europese kmo’s · Verkoop binnen Europa vormt de eerste logische stap voor export door kmo’s. Maar bedrijven die de verder weg gelegen mogelijkheden uitbuiten

Inleiding

Wist u datDoor het voorraadbeheer uit te besteden, kunnen exporteurs met hun ingebouwde transportcapaciteiten snel toetreden tot nieuwe markten. Gebruikmaken van bestaande buitenlandse infrastructuur betekent dat goederen dichter bij klanten opgeslagen kunnen worden, waarmee de kosten en transportduur voor leveringen teruggebracht worden.

Voorraadbeheertechnologie houdt de hoeveelheid voorraad optimaal, wat de onkosten ten aanzien van het bedrijfskapitaal kan terugbrengen. Distributiepunten die zijn aangesloten op het netwerk zorgen ervoor dat er bij ongebruikelijke gebeurtenissen voor alternatieve routes gekozen kan worden. Dit vermindert het risico op verstoringen. Een ononderbroken doorstroming van producten en tijdige levering van belangrijke bestellingen zorgen voor een tevreden klant!

INZICHT IN EXPORT VOOR EUROPESE KMO’SBevindingen > Hindernissen voor de VS identificeren > Verzendkosten verminderen

27

Verzendkosten verminderen

Exporteren houdt in dat goederen over lange afstanden getransporteerd worden, wat tot een hogere eindprijs voor de klant kan leiden. Slimme exporteurs kijken uit naar logistieke oplossingen om transportkosten te beperken en hun producten concurrerend geprijsd te houden.

Leveringsmethodes kiezen die bij het soort product en de behoefte van de klant passen. Het kost minder wanneer pakketten er langer over doen om hun eindbestemming te bereiken, omdat ze dan met de trein of met vrachtwagens in plaats van via luchtverkeer vervoerd kunnen worden. Als het te leveren product geen bederfbare waren betreft en de klant het niet dringend hoeft te hebben, dan kunnen tragere leveringsopties geschikter zijn.

Grote zendingen als zeevracht in plaats van luchtvracht versturen. De zending zal er langer over doen om de bestemming te bereiken, maar zeevracht is aanzienlijk goedkoper wanneer er grote hoeveelheden geëxporteerd worden.

Producten in het buitenland opslaan betekent dat ze via zee vervoerd en in het magazijn gedemonteerd kunnen worden, voordat de afzonderlijke goederen op snelle wijze aan klanten worden geleverd. De leveringstijd voor klanten wordt aanzienlijk verminderd, evenals de algehele transportkosten.

Strategieën die onderzocht kunnen worden, zijn onder andere:

Page 28: Inzicht in export voor Europese kmo’s · Verkoop binnen Europa vormt de eerste logische stap voor export door kmo’s. Maar bedrijven die de verder weg gelegen mogelijkheden uitbuiten

Inleiding

INZICHT IN EXPORT VOOR EUROPESE KMO’S

28

BesluitEr is zeker sprake van belangstelling voor export onder de kmo’s in Europa. Ze verkennen nieuwe exportgrenzen en zouden moeten worden aangespoord om hun voordeel te halen uit de vele kansen die het zakendoen in Europa en daarbuiten met zich meebrengt.

Kmo’s breiden hun bedrijfsvoering uit naar de twee handelsgrootmachten, namelijk de VS en China, nadat ze zich vertrouwd voelen in het exporteren binnen Europa. Afstanden zijn verkleind dankzij de toegang tot communicatietechnologieën en logistieke diensten.

Met de hulp van ervaren douane- en inklaringsdiensten zijn de markten zelfs voor de zwaar gereguleerde gezondheidszorgsector toegankelijker geworden. Maar er zijn mogelijkheden voor elke soort onderneming. Alle kmo’s, van de hightechsector tot de automobielsector, ontdekken de voordelen die de handel over de grens met zich meebrengt.

De snelle ontwikkelingen in de informatietechnologie hebben het makkelijker gemaakt om klanten te vinden en relaties op te bouwen, hoe ver weg ze ook gelegen zijn. Er zijn innovatieve logistieke oplossingen voorhanden, ongeacht de zakelijke behoefte of het volume aan goederen dat wordt verkocht.

Bedrijven in alle sectoren zijn begonnen om online goederen te verkopen. Belemmeringen die hen ervan weerhouden om nog meer te verkopen, kunnen overkomen worden met de hulp van grotere ondernemingen, via overheden en door internationale handelsovereenkomsten.

Page 29: Inzicht in export voor Europese kmo’s · Verkoop binnen Europa vormt de eerste logische stap voor export door kmo’s. Maar bedrijven die de verder weg gelegen mogelijkheden uitbuiten

Inleiding

UPS WHITE PAPER | SME Export Explorations > About UPS

Inleiding 29

Over UPSHoewel UPS in meer dan 220 landen en gebieden over de hele wereld werkzaam is, beheert ze haar bedrijf net als een kmo. Dat komt door haar sterke ‘klantgerichtheid’, wat het bedrijf een lokaal voorkomen geeft. Er zijn bestuurders in steden door heel Europa die de afgelopen 20 jaar in dezelfde straten pakketten hebben opgehaald. Ze kennen de klanten bij naam.

UPS beheert een globaal logistiek netwerk van bijna 2.000 operationele centra dat per dag wereldwijd gemiddeld 16,9 miljoen pakketten en documenten levert. Deze pakketten worden vervoerd door een vloot van 237 vliegtuigen en meer dan 96.000 voertuigen, met inbegrip van meer dan 3.000 voertuigen op alternatieve brandstof.

Door gebruik te maken van dit netwerk kunnen kmo’s in het groot denken en concurreren, zonder daarvoor een wereldwijde infrastructuur uit te bouwen om daadwerkelijk groot te zijn. Kmo’s kunnen een logistieke technologie en -dienst uitkiezen die tegemoet komt aan hun specifieke zakelijke uitdaging. Doordat ze miljoenen exportbestellingen over de hele wereld hebben verzonden, heeft UPS oplossingen ontwikkeld voor talloze logistieke problemen waarmee kmo’s worstelen.

UPS gelooft er rotsvast in dat het exporteren kmo’s kan helpen groeien, doordat er nieuwe markten voor hen opengaan. Ervaring in nieuwe markten leidt tot productinnovatie, wat bedrijfsgroei stimuleert. Bedrijven die vlug nieuwe markten en niches kunnen verkennen en snel op het veranderende marketinglandschap reageren, zijn degenen die succes zullen hebben.

Middelen en diensten van UPS

Adviesdienst voor verpakkingen UPS beschikt over een gespecialiseerd Package Design and Test Lab in Europa, waar specialisten advies kunnen bieden over verpakkingen. Dit helpt kmo’s om verpakkingen te ontwerpen die tegen de belasting van exportvervoer kunnen en het risico op zoekgeraakte en beschadigde goederen minimaliseert.

Pakket- en vrachtdiensten UPS kan elk type zending vervoeren, van enveloppen die ‘s nachts verzonden moeten worden, tot bulkvracht dat speciale apparatuur vereist om op schepen te worden geladen. UPS vervoert elk jaar twee procent van het wereldwijde BBP.

Traceertechnologie Elke zending via UPS kan met een keuze aan technologische oplossingen getraceerd worden, afhankelijk van de frequentie van de zendingen en de gebruikte transportmethode. Er zijn gespecialiseerde oplossingen voorhanden voor groeiende kmo’s die beginnen om het voorraadbeheer voor de opslag te integreren in hun wereldwijde leveranciersketens.

Douane- en inklaringsdiensten Met douanefaciliteiten in alle toonaangevende wereldmarkten (die 76% van alle internationale handel vertegenwoordigen) beslaat UPS de internationale handelscentra waar kmo’s zakendoen. De douaneservices worden consistent, betrouwbaar en flexibel uitgevoerd.

UPS Access Point™ Het netwerk van UPS Access Point™-locaties zorgt dat pakketjes van winkels als dagbladhandelaars of kruidenierswinkels snel, efficiënt en gemakkelijk opgehaald kunnen worden. UPS Access Point™ helpt detailhandelaren om het online winkelen en de klantenservice te verbeteren met een alternatief voor de aflevering van pakketten aan huis.

Papierloze oplossingen UPS Paperless factuur biedt exporteurs het gemak om hun handelsdocumentatie elektronisch bij UPS aan te leveren, zonder daar papieren documenten aan toe te hoeven voegen.

Inleiding