Invoice xperience keynote

of 61 /61

Embed Size (px)

description

Ondernemen in de toekomst. De keynote tijdens de Invoice Xperience 2011

Transcript of Invoice xperience keynote

Page 1: Invoice xperience keynote
Page 2: Invoice xperience keynote
Page 3: Invoice xperience keynote

Marcel van Beek, Business Development

Ondernemen in de toekomst

Page 4: Invoice xperience keynote

Agenda

Er is iets aan de hand

Organiseren/ondernemen

verandert

De praktijk

story

line

Introductie

Page 5: Invoice xperience keynote

Management en ondersteuning

Business Solutions Document Group Managed ICT

Page 6: Invoice xperience keynote

Visie Nobel

Organisaties die willen blijven groeien en excelleren moeten inspelen op een snel veranderende markt.

ICT is de bepalende factor om deze veranderingen te volgen en mogelijk te maken.

Page 7: Invoice xperience keynote

Missie Nobel

Nobel biedt haar klanten

“het vermogen te veranderen” door samenwerking in ICT

Page 8: Invoice xperience keynote

“Het is niet de sterkste van de soort, noch de meest intelligente

die overleeft.

Het is degene die zich het meest weet aan te passen aan

verandering.”

Charles Darwin

Page 9: Invoice xperience keynote

DID YOU ´KNOW´BEL

http://www.youtube.com/watch?v=i9E8JOdEqyQ

Page 10: Invoice xperience keynote

Agenda

Er is iets aan de hand

Organiseren verandert

De praktijk

story

line

Introductie

Page 11: Invoice xperience keynote

“A Perfect Storm”

Het lijkt alsof er niets aan de hand is.

In het oog van de orkaan is het immers stil.

Page 12: Invoice xperience keynote

“A Perfect Storm”

Echter de aanloop naar “A Perfect Storm” in onze maatschappij wordt

langzaam zichtbaar.

Page 13: Invoice xperience keynote

Fileleed Globalisatie Klantgerichtheid Milieu Homo sapiens Samenwerking

Concurrentie Compliance Hiërarchie Versnelling Aanbesteden Verzilvering Info-overload

(sociaal) maatschappelijke & organisatorische ontwikkelingen

Page 14: Invoice xperience keynote
Page 15: Invoice xperience keynote
Page 16: Invoice xperience keynote
Page 17: Invoice xperience keynote
Page 18: Invoice xperience keynote

We zitten in de 5e Kondratieff cyclus

Tijdvak

1988-1993 voorspoed

1994-2002 voorspoed, afbuigend

2003-2009 recessie

2010-2015 depressie

2016-2020 fase van herstel

Page 19: Invoice xperience keynote
Page 20: Invoice xperience keynote
Page 21: Invoice xperience keynote

De grote gevolgen voor wat organisaties en individuen doen en op welke manier.

De 7 krachten :

1. Economie: krimp, gevolgd door lagere groei en creative destruction;

2. Demografie: vergrijzing, groei buiten Europa, urbanisatie;

3. Globalisering en het Verre Oosten: The World goes Pacific;

4. Natuur en milieu: kwaliteit van onze leefomgeving onder druk;

5. Voedsel, energie en materialen: no more plenty;

6. ICT: anders organiseren;

7. Maatschappelijk-economische attitude: naar duurzame gretigheid.

Page 22: Invoice xperience keynote
Page 23: Invoice xperience keynote

Keuzes bij recessie en depressie

Defensief

Downsize

Focus op kostenreductie

Focus op kernactiviteiten

Offensief

Focus op omzet- en margeverhoging

Versterk de organisatie

Buit de kansen uit

Page 24: Invoice xperience keynote
Page 25: Invoice xperience keynote

Vier kritische dimensies van bedrijfsvoering

1. Korte termijn-interventies: wat moeten we en kunnen we doen op korte termijn?

2. Vernieuwende strategie: moeten we onze richting aanpassen, wat wordt dan onze nieuwe richting, welke vernieuwing gaan we brengen.

3. Innovatief organisatiemodel: moeten we onze organisatie en ons netwerk anders inrichten, en hoe dan?

4. Transformatie: hoe realiseren we de benodigde veranderingen?

Page 26: Invoice xperience keynote
Page 27: Invoice xperience keynote
Page 28: Invoice xperience keynote
Page 29: Invoice xperience keynote
Page 30: Invoice xperience keynote
Page 31: Invoice xperience keynote
Page 32: Invoice xperience keynote
Page 33: Invoice xperience keynote
Page 34: Invoice xperience keynote
Page 35: Invoice xperience keynote

“Don't try to be successful

but try to be of value”

Page 36: Invoice xperience keynote

Agenda

Er is iets aan de hand

Organiseren verandert

De praktijk

story

line

Introductie

Page 37: Invoice xperience keynote

Generatie Y

Met ICT wordt veranderen mogelijk gemaakt!

Deze generatie gebruikt technologie om nieuwe dingen op

nieuwe manieren te doen!

Page 38: Invoice xperience keynote

Generatie – Interactie - Oplossingen

Boekhouding ERP / CRM Communities

Page 39: Invoice xperience keynote

Communities “social computing”

Page 40: Invoice xperience keynote

Meet Charlotte

Nieuwe generaties hebben nieuwe wensen

Page 41: Invoice xperience keynote

Nieuwe generaties hebben nieuwe wensen

Ms Web2.0/Enterprise 1.0

Page 42: Invoice xperience keynote

She’s friends with

Charlie.

Nieuwe generaties hebben nieuwe wensen

Page 43: Invoice xperience keynote

She lives here

Nieuwe generaties hebben nieuwe wensen

Page 44: Invoice xperience keynote

and works here.

Nieuwe generaties hebben nieuwe wensen

Page 45: Invoice xperience keynote

@ home @ work

…one of her hobbies is keeping fit.

…she’s a research scientist in a large

pharmaceutical company.

Nieuwe generaties hebben nieuwe wensen

Page 46: Invoice xperience keynote

@ home @ work

…she uses Google

to filter the Internet

for the information she needs.

…she has to

remember where

everything is.

Nieuwe generaties hebben nieuwe wensen

Page 47: Invoice xperience keynote

@ home @ work

…she taps the collective knowledge of the internet through Wikipedia.

…she asks her boss about stuff she needs to know.

Nieuwe generaties hebben nieuwe wensen

Page 48: Invoice xperience keynote

@ home @ work

if she misses a radio show or a bit of TV she catches up using…

…if she misses a meeting she pulls the summary

minutes from a document repository.

…if the minutes have been captured!

…if she knows where they are!

…if she has access privileges to them!

Nieuwe generaties hebben nieuwe wensen

Page 49: Invoice xperience keynote

@ home @ work

…she keeps in touch with most of her friends on…

Her friends are

scattered around the

world.

…she networks at a conference once a year.

Nieuwe generaties hebben nieuwe wensen

Page 50: Invoice xperience keynote

@ home @ work

…through

…she knows what her friends are

doing 24/7

wherever they are.

she doesn’t really understand what the guy two desks down from her does!

Nieuwe generaties hebben nieuwe wensen

Page 51: Invoice xperience keynote

@ home @ work

…her network is still… ..her network is…

Nieuwe generaties hebben nieuwe wensen

Page 52: Invoice xperience keynote

…If you ask Charlotte what she wants to change at work she’ll say…

Nieuwe generaties hebben nieuwe wensen

Page 53: Invoice xperience keynote

…she want’s to

connect with

anybody…

Nieuwe generaties hebben nieuwe wensen

Page 54: Invoice xperience keynote

…at anytime…

Nieuwe generaties hebben nieuwe wensen

Page 55: Invoice xperience keynote

…from anywhere!

Nieuwe generaties hebben nieuwe wensen

Page 56: Invoice xperience keynote

Nieuwe generaties hebben nieuwe wensen

http://www.youtube.com/watch?v=aXV-yaFmQNk

Page 57: Invoice xperience keynote

Techniek STEEDS MEER INVLOED OP STRATEGIE

Page 58: Invoice xperience keynote

Agenda

Er is iets aan de hand

Organiseren verandert

De praktijk

story

line

Introductie

Page 59: Invoice xperience keynote

Augemented Reality niet alleen als Marketing-tool

http://www.youtube.com/watch?v=RZcGLQ-F-3U

Page 60: Invoice xperience keynote

Je klant echt bedienen

http://www.youtube.com/watch?v=fGaVFRzTTP4

Page 61: Invoice xperience keynote

VRAGEN