Invoering ARW 2004 en 2005

download Invoering ARW 2004 en 2005

of 10

 • date post

  30-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  41
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Invoering ARW 2004 en 2005. Pauline Koedood-Bos Inkoopcoördinator. Invoeren nieuw reglement. Informatiebijeenkomst voor alle betrokkenen (week voor het inwerking treden) Eén coördinator voor alle vragen Voorbeeld bestekken (administratieve voorwaarden). < 20.000 Euro. < 211.000 Euro. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Invoering ARW 2004 en 2005

 • InvoeringARW 2004 en 2005Pauline Koedood-BosInkoopcordinator

 • Invoeren nieuw reglement Informatiebijeenkomst voor alle betrokkenen (week voor het inwerking treden)En cordinator voor alle vragenVoorbeeld bestekken (administratieve voorwaarden)

 • Beslisboom aanbesteden 2006WerkLeveringDienstUit dehand gunnenMeer-voudigonder-Hands (passende mate van open-baarheid)

 • Valkuilen in de praktijk: transparantieAanbesteden buiten de richtlijnAlgemene beginselen van het aanbestedingsrecht van toepassing:Non-discriminatie ObjectiviteitTransparantie

 • Valkuilen in de praktijk: transparantieAanbesteden buiten de richtlijnAlgemene beginselen van het aanbestedingsrecht van toepassing:Non-discriminatie ObjectiviteitTransparantiePassende mate van openbaarheid

 • Veel voorkomende vragenLocale aannemersHet noemen van merkenVervolgopdrachtenStart van het projectPercelenregelingRaming

 • Voordelen aanbestedenDoor opstellen eisen en wensen wordt over het specificeren van de dienst, levering of werk beter nagedachtMultidisciplinair teamBetere uitgangspositie als opdrachtgeverNieuwe leveranciers en oplossingen krijgen een kansFinancile voordelen

 • Aanbesteden van werkenArtikel 1 sub g BaoHet product van een geheel van bouw-kundige of civieltechnische werken dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullenBijlage 1 Bao

 • Belangrijke veranderingenTechnische specificaties (art. 2.5.9 ARW 2005)De aanbesteder maakt in de technische specificaties geen melding van een bepaald fabrikaat, een bepaalde herkomst of een bijzondere werkwijze, noch van een verwijzing naar een merk, een octrooi of een type, een bepaalde oorsprong of bepaalde productie, waardoor bepaalde ondernemingen of bepaalde producten worden bevoordeeld of gelimineerd, tenzij dit door het voorwerp van de opdracht gerechtvaardigd is.

 • Aanbesteden binnen Delflandwww.aanbestedingskalender.nl www.hhdelfland.nl Cobouw

  Europese commissie heeft in o.a. zaak Assen, zaak Hoogezand-Sappermeer en Finse Keukens-zaak uitgesproken dat bij aanbestedingen die onder de drempel vallen de algemene beginselen transpratie, objectiviteit en non-discriminatie in acht genomen moeten worden. Dit op grond van het Europse verdrag, dat geldt tussen de Europese lidstaten. De lidstaten zijn gehouden de concurrentie te bevorderen en moeten daarom mogelijke opdrachtnemers uit andere lidstaten in staat stellen mee te dingen naar een opdracht. De consequentie van deze opstelling is, dat in feite alle opdrachten Europees aanbesteed zouden moeten worden, om te kunnen voldoen aan die eisen. Het standpunt van de Europese Commissie ligt echter ernstig onder vuur. Waar de grens ligt is nog niet duidelijk. Het Europse Hof moet hierover nog een uitspraak doen. Het is in ieder geval niet meer per definitie zo, dat boven de drempels Europees moet worden aanbesteed en dat de aanbestedende diensten beneden de drempels vrij zijn. Het verdient daarom de aanbeveling om voorlopig bij substantile opdrachten een vergaande mate van openbaarheid in acht te nemen. Risico: de staat kan een boete opgelegd krijgen door de Europese commissie indien in strijd met de Europese regels wordt gehandeld. Het Rijk heeft laten weten de boetes te zullen verhalen op het overheidslichaam dat de overtreding heeft begaan.

  SIAC arrest: het is mogelijk om bij de economisch meest voordelige inschrijving de opdracht te gunnen aan de inschrijver waarvan de uiteindelijke kosten volgens het oordeel van een deskundige waarschijnlijk het laagste zullen zijn (dit moet duidelijk vermeld zijn + deskundigen rapport)

  CAS Succhi di Frutta: levering appelsap met als betaling appelen. Alternatief perziken. alle voorwaarden van de gunningsprocedure die op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze zijn geformuleerd, zodat alle behoordlijk geinformeerde en nomraal oplettende inschrijvers de juiste draagwijdte kuknnen begrijpen en zij deze op dezelfde manier interpreteren (rechtsoverweging 111) en dat de vastgestelde (gunning)criteria, niet alleen tijdens de inschrijvingsprocedure in acht moeten worden genomen, maar tot aan het EINDE van de fase van uitvoering van de betrokken aanbesteding (rechtsoverweging 115)!

  Her verbreden en/of baggeren van watergangen valt onder de definitie van werken met als omschrijving waterbouw