Investeren in Dordrecht - Gezondheidspark

of 4 /4
GEZONDHEIDSPARK ZORG EN SPORT, EEN BEETJE WONEN EN NOG ALLE RUIMTE VOOR ONTWIKKELING. IN HET GEZONDHEIDSPARK ZIJN EEN SPORT- EN ZORGZONE AL VOLOP IN GEBRUIK. DE MIDDENZONE BIEDT NOG KANSEN. DORDRECHT! ALLE RUIMTE VOOR VISIE

Embed Size (px)

description

Meer informatie op www.investerenindordrecht.nl

Transcript of Investeren in Dordrecht - Gezondheidspark

 • GEZONDHEIDSPARK

  ZORG EN SPORT, EEN BEETJE WONEN EN NOG ALLE RUIMTE VOOR ONTWIKKELING. IN HET GEZONDHEIDSPARK ZIJN EEN SPORT- EN ZORGZONE AL VOLOP IN GEBRUIK. DE MIDDENZONE BIEDT NOG KANSEN.

  DORDRECHT!ALLE RUIMTE VOOR VISIE

 • GEZONDHEIDSPARKSPORTEN ZORG &WONEN

  5 HECTARE CENTRAAL GELEGEN TERREIN WAAR ALLES DRAAIT OM GEZONDHEID. JE KUNT ER SPORTEN, KRIJGT ER DE BESTE ZORG EN HET IS FIJN WONEN IN DE GROENE OMGEVING. EN HET MOOIE IS: ER IS NOG VAN ALLES MOGELIJK

  A16

  C E N T R U MD O R D R E C H T

  PA P E N D R EC H T

  Z W I J N D R EC H TS L I E D R EC H T

  N AT I O N AA L PA R K D E B I E S BO S C H

  Oude

  Maas

  B e n ed e n M e rwed e

  Do

  rdts

  che

  Ki l

  Nie

  uw

  e M

  erw

  ede

  G ro te R u g

  D o rd t s e K i l I V

  A16

  D O R D R EC H T ! A L L E R U I MT E VO O R V I S I E

  Op het Gezondheidspark is de middenzone nog open voor ontwikkeling. Deze zone bestaat uit een aantal bouwvelden, waar-voor al enkele orinterende stedenbouw-kundige uitgangspunten zijn opgesteld. Een hoogwaardige architectonische kwaliteit staat hierbij centraal.

  Bouwveld 1 - Aaneengesloten bebouwing & parkeergarageDit gedeelte is bedoeld voor zorg(wonen) en/of sport. Een grote sportwinkel is hier ook een optie. Er is al een parkeergarage, een eventuele nieuwe (bovengrondse) garage kan worden ontsloten via de Fanny Blankers Koenweg. De esplanade de belangrijkste route voor voetgangers

  wordt mogelijk hoger aangelegd zodat er een ongelijkvloerse kruising met de par-keerroute ontstaat. De nieuwe garage wordt bij voorkeur gekoppeld aan de bestaande garage. Op deze manier zijn alle parkeer-garages bereikbaar vanaf de hoofdtoegang van het Gezondheidspark.

  Bouwveld 2a - Paviljoens in een groene settingHier is ruimte voor enkele paviljoens met een wat meer informeel karakter; denk aan organisaties op het gebied van zorg, educa-tie, recreatie of sport. Dit zou goed aanslui-ten bij de ligging vlakbij het Sportcentrum, het Albert Schweitzer ziekenhuis en de bushaltes. Een kleinschalige, gezonde ho-

  recagelegenheid met terras is ook mogelijk.

  Bouwveld 2b - (Halfopen) bouwblokDeze vanaf de doorgaande Overkampweg goed zichtbare locatie is bestemd voor bedrijven gerelateerd aan ziekenhuis, zorg, sport en/of (zorg)woonconcepten. Waar-schijnlijk wordt dit terrein in fases ontwikkeld en uitgeven per 1 tot 4 kavels. De maximale bouwhoogte bedraagt ongeveer 20 meter.

  Bouwveld 2c - Paviljoen aan het evenemententerreinTen noorden van de Fanny Blankers Koenweg is er ruimte voor n alzijdig bouwvolume.

  A16

  CENTRUMDORDRECHT

  PAPENDRECHT

  ZWIJNDRECHTSLIEDRECHT

  NATIONAAL PARK DE BIESBOSCH

  Oude

  Maas

  B R E DA / A N T W E R P E N

  ROT T E R DA M

  Beneden Merwede

  Dord

  tsch

  e Ki l

  Nieuwe M

  erwed

  e

  Grote Rug

  Kop van Het Land

  Sterrenburg

  Dubbeldam

  S GRAVEN-DEEL

  J A C O B M A R I S S T R A A T

  D U B B E L D A M S E W E G Z U I D

  K I L W E G

  R E E W E G Z U I D

  N O O R D E N D I J K

  L A A N D E R V E R . N A T I E S

  Dordtse Ki l I

  Dordtse Ki l I I I

  A16

  Zeehaven

  Dordtse Ki l I I

  Dordtse Ki l IV

  Overkampweg

  Karel Lotsyweg

  12a

  2c

  2b

 • D O R D R EC H T ! A L L E R U I MT E VO O R V I S I E

  REGIONAAL BELANG MET ZIEKENHUIS &SPORTBOULEVARD

  Het Gezondheidspark is een centraal in de stad gelegen stadsdeel, waarbij vooral is ingezet op het versterken van de stedelijke structuur op het gebied van sport en zorg. Een zorg- en sportboulevard zijn inmiddels gerealiseerd. Paradepaardjes van deze zones zijn het Albert Schweitzer zieken-huis in 2013 en 2014 uitgeroepen tot het beste ziekenhuis van Nederland en de sportboulevard met een olympisch zwem-bad, een ijshockeyveld en een schaatsbaan waar spraakmakende sportevenementen plaatsvinden zoals het WK Shorttrack. Ook al gerealiseerd is n van de drie woonto-rens in de Overkampzone.

  OntwikkelkansDe tussen de zorg- en sportzone liggende middenzone vraagt nog om ontwikkeling. Kansen zijn er ook in het aan het Gezond-heidspark grenzende park en een land-goed, waar nog onbenutte mogelijkheden liggen voor sport en recreatie.

  Bereikbaar Het Gezondheidspark is goed bereikbaar voor de hele regio, doordat het bijzonder goed ontsloten is voor auto, fiets en bus. Het sluit bovendien aan op het dijken- netwerk van het Eiland van Dordrecht, dat zowel de stad als het buitengebied dooradert.

 • GEZONDHEIDSPARKTHEMAWELLNESS& CONTACT

  COLOFONGemeente DordrechtStadsontwikkelingPostbus 8, 3300 AA Dordrechtwww.investerenindordrecht.nl

  Concept, tekstredactie en vormgeving: AmaiAmai, DordrechtFotografie: Louis Haagman, gemeente Dordrecht, Dordrecht Marketing, Joop van Houdt (luchtfotos) - Drukwerk: Dekkers van Gerwen, Dordrecht

  MEER INFORMATIE:Projectmanager Nico van Klinken078 - 770 [email protected]

  juni 2016

  Het leidend thema voor de activiteiten in het Gezondheidspark is Gezond leven, te onderscheiden in:

  > Gezond worden (zorg).> Gezond denken (geestkracht).> Gezond blijven (sport en bewegen).> Gezond voelen (welness).

  Gezond levenHealth check center

  Gezond voelen

  Wellness Geestkracht

  Zorg Sport

  plastische chirurgie

  nagelstudiomassage

  saunabotoxfilosofie

  self management

  meditatie

  Tai chi

  Achmea service deskpedicureapotheek

  fysiotherapieziekenhuis

  re-integratiefitness

  ijsbaanzwembad

  Gezond worden

  Gezond denken

  Gezond blijven