Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de...

74
Nummer archiefinventaris: 2.01.25 Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse Keizer J.K. Bondam Nationaal Archief, Den Haag 1904 This finding aid is written in Dutch.

Transcript of Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de...

Page 1: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

Nummer archiefinventaris: 2.01.25

Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning

Lodewijk Napoleon en de Franse Keizer

J.K. Bondam

Nationaal Archief, Den Haag 1904

This finding aid is written in Dutch.

Page 2: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse
Page 3: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

2.01.25 Kroondomein 1806-1813 3

I N H O U D S O P G A V E

Beschrijving van het archief......................................................................................7Aanwijzingen voor de gebruiker................................................................................................8

Openbaarheidsbeperkingen....................................................................................................... 8Beperkingen aan het gebruik...................................................................................................... 8Aanvraaginstructie...................................................................................................................... 8Citeerinstructie............................................................................................................................ 8

Archiefvorming...........................................................................................................................9Geschiedenis van de archiefvormer............................................................................................ 9Geschiedenis van het archiefbeheer........................................................................................... 9

De verwerving van het archief............................................................................................... 9Verwant materiaal....................................................................................................................10

Afgescheiden archiefmateriaal.................................................................................................. 10Verwante archieven................................................................................................................... 10

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen.................................................11I. Kanselier van het huis des konings.............................................................................................. 11

A. Decrets, arrêtés, décisions.....................................................................................................................11II. Intendant Generaal van het Huis des Konings..........................................................................16

A. Algemeen Hofhouding..........................................................................................................................16III. Paleizen..................................................................................................................................... 22

A. Paleis te Amsterdam.............................................................................................................................22B. Paleis het Loo........................................................................................................................................22C. Paleis in het Bosch te 's-Gravenhage....................................................................................................22D. Paviljoen te Haarlem.............................................................................................................................23E. Amelisweerd. (zie inventarisnummer 101)............................................................................................23F. Paleizen algemeen.................................................................................................................................23

IV. Domeinen van de kroon........................................................................................................... 24A. Breda......................................................................................................................................................25B. Steenbergen, Roozendaal, Nispen.......................................................................................................25C. Oosterhout, Dongen, ter Braque..........................................................................................................25D. Cranendonk en Eindhoven...................................................................................................................25E. Grave, Cuyk, Oploo................................................................................................................................25F. Borculo, Bredevoord en Lichtenvoorde................................................................................................25G. Dieren....................................................................................................................................................26H. Huyssen, Malburgen, Zevenaar en de Lijmers.....................................................................................26I. Het Loo....................................................................................................................................................27J. Amelisweerd...........................................................................................................................................27K. Soest, Baarn en ter Eem........................................................................................................................27

V. Domeinen in Oostfriesland....................................................................................................... 29VI. Intendant der Keizerlijke kroongoederen in Holland...............................................................31

A. Palais d'Amsterdam...............................................................................................................................33B. Pavillon de Harlem................................................................................................................................33C. Palais du Loo..........................................................................................................................................33D. Palais de Soestdijk.................................................................................................................................33

VII. Domeinen in het zuiden.......................................................................................................... 34A. Generalia................................................................................................................................................35

a. Instructien en aanschrijvingen.........................................................................................................35b. Administratie....................................................................................................................................35c. Comptabiliteit...................................................................................................................................36

B. Dieren....................................................................................................................................................36a. Administratie....................................................................................................................................36b. Comptabiliteit...................................................................................................................................37

Page 4: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

4 Kroondomein 1806-1813 2.01.25

C. Huyssen, Malburgen, Zevenaar, Lijmers..............................................................................................38a. Administratie....................................................................................................................................38b. Comptabiliteit..................................................................................................................................38

D. Het Loo..................................................................................................................................................39a. Administratie....................................................................................................................................39b. Comptabiliteit..................................................................................................................................40

E. Niervaart.................................................................................................................................................41a. Administratie....................................................................................................................................41b. Comptabiliteit..................................................................................................................................42c. Kwistgeld..........................................................................................................................................42

F. Paderbornse tienden.............................................................................................................................43a. Administratie....................................................................................................................................43b. Comptabiliteit..................................................................................................................................43

G. Kelnary van Putten................................................................................................................................43a. Administratie....................................................................................................................................43b. Comptabiliteit..................................................................................................................................44

H. Steenwaard en Pleij..............................................................................................................................44a. Administratie....................................................................................................................................44b. Comptabiliteit..................................................................................................................................45

I. Tienden op de Veluwe............................................................................................................................45a. Administratie....................................................................................................................................45b. Comptabiliteit..................................................................................................................................45

J. Xanten....................................................................................................................................................46a. Administratie....................................................................................................................................46b. Comptabiliteit..................................................................................................................................46

K. Zevenbergen.........................................................................................................................................47a. Administratie....................................................................................................................................47b. Comptabiliteit..................................................................................................................................47

L. Generalia, rekening en verantwoording...............................................................................................47M. Heffingsregisters, rekeningen etc.......................................................................................................48N. Kelnary van Putten...............................................................................................................................49O. Tienden op de Veluwe..........................................................................................................................49P. Xanten...................................................................................................................................................49Q. Zevenbergen.........................................................................................................................................50

VIII. Domeinen in het noorden...................................................................................................... 52A. Aurich.....................................................................................................................................................54B. Emden....................................................................................................................................................54C. Esens......................................................................................................................................................55D. Greetzyhl...............................................................................................................................................55E. Jever en Friedeburg...............................................................................................................................55F. Leer.........................................................................................................................................................57G. Norden en Berum..................................................................................................................................57H. Pewsum.................................................................................................................................................58I. Stikhuizen...............................................................................................................................................58J. Witmund................................................................................................................................................58K. Algemene Verpachtingen.....................................................................................................................59M. Bossen..................................................................................................................................................59

a. Administratie....................................................................................................................................59b. Comptabiliteit..................................................................................................................................59

N. Oostfriesland........................................................................................................................................60a. Administratie....................................................................................................................................60b. Kadaster...........................................................................................................................................60c. Comptabiliteit...................................................................................................................................61

O. Hoofdkas...............................................................................................................................................61a. Administratie....................................................................................................................................61b. Comptabiliteit...................................................................................................................................61c. Maandstaten....................................................................................................................................62

Page 5: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

2.01.25 Kroondomein 1806-1813 5

P. Friesland. Onkosten..............................................................................................................................62VIV. Trésorier-général der Kroongoederen in Holland.................................................................64X. Supplement............................................................................................................................... 65

Page 6: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse
Page 7: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

2.01.25 Kroondomein 1806-1813 7

Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F

Naam archiefblok:Ministerie van Financiën: Kroondomein

Periode:1806-1813

Archiefbloknummer:F23215

Omvang:36.10 meter; 424 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:Het merendeel der stukken is in het Frans

Archiefbewaarplaats:Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:Ministerie van Financiën / KroondomeinSnouckaert van Schauburg, G.Th.A.

Samenvatting van de inhoud van het archief:Het archief bevat decreten en registers van besluiten van de kanselier van het huis des konings, diverse correspondentie en diverse dossiers; decreten, rapporten, correspondentie en rekeningen van de intendant generaal en van andere hoffunctionarissen met betrekking tot de algemene hofhouding. Voor de diverse paleizen te Amsterdam, Utrecht, Amelisweerd, Soestdijk, Het Loo, in het Bosch te Den Haag en het paviljoen te Haarlem zijn er brieven van de intendanten, overige correspondentie, journalen van ontvangsten en uitgaven, diverse ontwerpen, en inventarissen van meubels e.d. Vanwege de domeinen, die verspreid lagen over heel Nederland (geconcentreerd in de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Oost-Friesland) zijn er verbalen, generale staten (met financiële overzichten) en rapporten, brieven van de rentmeesters, instructies en aanstellingen voor allerlei domeinambtenaren. Informatie over de diverse domeinen heeft verder vooral betrekking op de administratie ervan, als mede het grondgebruik (landbouw, bosbouw, veeteelt, jacht): staten van bezittingen, verpachtingen, heffingsregisters etc.Aan dit archief is nog toegevoegd het archief van de tresorier-generaal der Kroongoederen in Holland, mr. G.Th.A. Snouckaert van Schauburg, over de periode 1809-1813.

Page 8: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

8 Kroondomein 1806-1813 2.01.25

Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGENVolledig openbaar.Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIKReproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIEOpenbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen:

1. U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in;2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het

gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken;3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien;4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit

nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan;5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIEBij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Financiën: Kroondomein, nummer toegang 2.01.25, inventarisnummer ...

VERKORT:NL-HaNA, Kroondomein 1806-1813, 2.01.25, inv.nr. ...

Page 9: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

2.01.25 Kroondomein 1806-1813 9

Archiefvorming

ArchiefvormingGeschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMERDe hofhouding van Lodewijk Napoleon was verdeeld in de diensten van vier grootofficieren (grand-chanbellan, grand-maréchal, grand-écuyer en grand-veneur), een service distinct, omvattende enkele bijzondere officieren, als den administrateur général des biens de France, kanselier en thésaurier général, de service de santé e.a. (enige tijd ook de dienst der domeinen behoorde. Onder den groot kamerheer viel de requestenadministratie, het Kabinet des Konings, de (R.K.) kapel en de muziek.Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEERHet kabinetsarchief belandde te Parijs in de Archives Nationales1 en de archieven der domeinen berusten op het Nationaal Archief. In 1953 werden een aantal fragmenten aangetroffen op het Koninklijk Paleis te Amsterdam en ter plekke geïnventariseerd door de directeur van het Koninklijk Huisarchief te Den Haag en overgebracht naar zijn depot.De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEFHet archief is bij Koninklijk Besluit of ministeriële beschikking overgebracht.

1 Colenbrander, Gedenkstukken V, p.X

Page 10: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

10 Kroondomein 1806-1813 2.01.25

Verwant materiaal

Verwant materiaalAfgescheiden archiefmateriaal

AFGESCHEIDEN ARCHIEFMATERIAALArchives Nationales, Parijs

Koninklijk Huisarchief, Den HaagVerwante archieven

VERWANTE ARCHIEVEN1.08.11 - De Archieven van de Nassause Domeinraad, 1581-1811

2.01.23 - Het archief der Nationale Domeinen en Geestelijke Goederen, 1809-1814

Page 11: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

2.01.25 Kroondomein 1806-1813 11

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

I. Kanselier van het huis des konings.

I. KANSELIER VAN HET HUIS DES KONINGS.• W.F. Roell. Secretaire d'Etat faisant fonction de Chancellier de la maison Royale. (Zie

decreet 8 juli 1806 no. 17).• J.L. Cuviller Fleury, decreet 21 november 1807 no. 113• J.P. van Wickevoort Crommelin, decreet 16 mei 1808 no. 171. (ontslag 14 mei 1810.)

A. Decrets, arrêtés, décisions.

A. DECRETS, ARRÊTÉS, DÉCISIONS.

1 5 juin - 31 decembre 1806 no. 1 - 81.

2 1807. no. 1 - 173.

3 1808 janvier - juin no. 1 - 212.

4 1808 juillet - décembre no.213 - 400.(Les actes depuis le no.400 (à 409) détruits par l'humidité. 11 janvier 1855. l'Archiviste du royaume. (signé) R.C. Bakhuizen van den Brink).

5 1809 janvier - juin no. 1 - 148.

6 1809 juillet - novembre no. 149 - 239.1809 décembre, sans numéro's

7 1810 janvier - Avril no. 1 - 28.1810 mai et juin, sans numéro's

8 Catalogues des decrets, arrêtés et décisions du Roi, existant dans les archives de la chancellerie de la Maison royale pour l'an 1806, l'an 1807 et les 5 premiers mois de 1808.1806-1808 1 paquet

9-16 Régistres des Décrèts, arrêtés et décisions.6 volumes

9 5 juin 1806 - 29 juillet 1807.10 8 septembre 1807 - 31 decembre 180711 11 janvier 1808 - 16 mai 1808.12 16 mai 1809 - 30 septembre 1808.13 1 octobre 1808 - 29 decembre 180814 2 janvier 1809 - 29 mai 1809.15 1 juin - 9 novembre 1809, 1 paquet16 Répertoire alphabétique des décrets 1806, 1807, 1 volume

17-18 Analyses des décrêts.(5 juin 1806 - 2 juillet 1808 (No.215) 2 volumes17 5 juin 1806 - 31 mai 1808.18 6 juin 1808 - 2 juillet 1808.

Page 12: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

12 Kroondomein 1806-1813 2.01.25

19 Régistre des procès verbaux et correspondence du Grand Conseil d'administration, institué par décret de Sa Majesté 11 juin 1808.28 mai 1809 - 12 mai 1810 1 volume

20 Régistre des procès verbaux du Conseil d'administration.26 novembre 1807 - 5 juin 1810 1 volume

21 Journal du Chancelier.25 novembre 1807 - 5 mai 1808 1 volume

22 Journal d'enrégistrement du Chancelier.7 septembre 1809 - 30 juillet 1810 1 volume

23 Régistre de la correspondance du Conseil du contentieux avec le Roi.13 octobre 1809 - 28 juin 1810 1 volume

24 Régistre de la correspondance du Chancelier.24 novembre 1807 - 6 avril 1809 1 volume

25 Régistre de la correspondance du Chancelier.7 avril 1809 - 22 Aout 1810 1 volume

26 Régistre intitulé Controle Nominatif.1 volume

27 Archives. (Inventaris incompleet.)1 volume

28-31 Vier pakken, bevattende diverse dossiers.28 Pak 1

1. 3 Lettres de Sa Majesté au Chancelier van Wiékevoort Crommelin 1808, 1809.2. Ontbreekt.3. Affaires renvoyées au Chancelier de la maison Royale 1808, 1809.4. (Zie pak no.8.)5. Contrôles nominatifs des officiers et des divers employés de la maison royale 1807, 1808.6. Minute du budget 1807. Caisse secrête, subside du théatre 1807.7. Budgets mensuels pour novembre et décembre 1807.8. Copie du budget général de 1808 avec différentes minutes relatives.9. Demande de fonds faite par les quatre grands officiers de l'intendant général pour janvier 1808.10. Dix minutes de procès verbaux des conseils de la maison 1807, 1808.11. Cinq procès verbaux originaux constatant la prestation de serment de quelques officiers de la maison 1807, 1808.

29 Pak 212. Correspondance des ministres avec le chancelier 1807, 1808.13. Correspondance des directeurs généraux avec le chancelier. (vide.)14. Correspondance des grands officiers de la couronne avec le chancelier 1807-1810.Grand maréchal.Grand chambellan.Grand écuyer.Grand veneur.15. Correspondance des officiers de la maison royale avec le chancelier (alphabétique) 1806, 1810.

Page 13: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

2.01.25 Kroondomein 1806-1813 13

16. Correspondance diverse avec le chancelier (alphabétique) 1807-1810.17. Correspondance particulière du chancelier de la maison royale 1808.18. Pièces à l'appuy des frais de bureau 1808, 1809.

30 Pak 319. Listes diverses 1807.20. Papiers et etats divers 1808, 1809.21. Relevé des devis presentés pour les travaux, reparations et l'ameublement des differents palais de Sa Majesté 1807, 1808.22. Pieces relatives au don de f. 46000.- fait par Sa Majesté aux établissements de charité dans la capitale à l'occation de la fete du 2 septembre 1808.23. Etats nominatife des personnes qui ont demandé des emplois, soit à Sa Majesté, soit aux ministres on Grands officiers de la couronne.24. Procès-verbal constatant l'état de la maison qui a été destinée par Sa Majesté pour l'hôtel du Grand Ecuyer et contenant la nôte des meubles qui s'y trouvaiant à l'époque où le grand écuyer en a pris possession, 15 novembre 1808.25. Procès-verbaux divers 1807-1810.26. Pieces relatives à l'achat de différentes maisons pour le compte de Sa Majesté 1808.27. Pièces relatives au travail sur les différentes branches d'administration de la maison royale conformément à la décision de Sa Majesté du 30 juillet 1808. Rapport du conseil d'administration 6 avril 1809.

31 Pak 428. Contrôles nominatifs et autres pièces relatives au travail du budget pour la maison pour l'an 1809.29. Staat van de Koninklijke domeingoederen in Oostfriesland en Jeverland strekkende tot speciaal onderpand der negotiatie van vijf nu drie millioen guldens op de gemelde goederen gevestigd 1809.30. Brevets délivrés par le chancelier 1808.31. Lettres adressées au conseil contentieux de la maison.32. Verbalen van de raad over alle punten differentiaal van 's Koningshuis. (Conseil contentieux.)33. Travail sur l'étiquetts du palais.34. Travail sur L'Almanac Royal pour l'année 1810.35. Affaires non terminées, requètes et rapports concernant la maison du roi.36. 2 Lettres de Mr. l'intendant général de la maison Impériale comte Daru au chancelier 1810.

32 Portefeuille bevattende "Archives envoyées au chancelier de la maison royale par Sa Majesté.1. Analyses de 21 requêtes, renvoyées au chancelier.1 BIS. Proces-verbal de la mort de S.A.R.Napoleon Charles, décédé a la Haye le 5 mai 1807.2. Note explicative des soldes trouvées dans les différentes caisses de l'Ostfrise et de Jevre, à l'occupation de ces provinces par les armées de Sa Majesté le roi de Hollande le 24 et 31 octobre de l'an 1806.3. Clôture de la liquidation des revenues à percevoir par la liste civile dans l'Ostfrise et le pays de Jevre, jusqu'an 31 decembre 1806.4. Projet d'organisation et de règlement du service de santé de Sa Majesté le Roi de Hollande.5. Observations sur le plan d'organisation et sur le projet de règlement du service de santé de S.M. le roi de Hollande.6. Tableau de la composition du service de santé de S.M.7. Rapport sur l'administration de la somme des revenues de l'Ostfrise, presenté à Sa Majesté le Roi par Mr. de Sénegra, Grand-maitre de la maison royale, le 21 fevrier 1807, accompagné d'un Etat détaillé de la nature des domaines dans les onze districts de l'Ostfrise.8. Etat indiguant le relevé des dépenses personelles de Sa Majesté le Roi, dont les pièces ont été visées, approuvées et renvoyées pour le payement à Son Excellence le Grand Maitre par le chambellan Fornier Montcazals, maitre de la garderobe; Remis au chancelier le janvier 1808, cet état montant à la somme de 86. 145"10"5 f. et indiquant les dépenses faites depuis le 28 septembre 1806 au 31 decembre 1807.9. Lettre de Mr Mésangère, administrateur général en France des propriétés du Roi, relative à la succession Raguideau, écrite de Paris, le 9 decembre 1807.10. Pièce relative à un enfant tenu sur les fonts baptismaux au nom du Roi, remise par le premier chambellan le 30 janvier 1808.

Page 14: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

14 Kroondomein 1806-1813 2.01.25

11. Note des personnes dont S.M. a tenu les enfants sur les fonts baptismaux, remise par Mr Fornier Moncazals, premier chambellan du roi le 30 janvier 1808.12. Compte général du ci-devant Grandmaitre de la liste civile. 23 janvier 1808 (9 pièces origina les et 9 (no.7 ontbreekt) copies de tableaux).13. Rapport du conseil d'administration de la maison sur le compte général de Mr de Senegra. 3 février 1808. (2 pièces.)14. Tableau de la liquidation à opérer pour les dépenses de l'ameublement et des réparations.15. Rapport de Mr Van Lamsweerde, intendant général de la maison du Roi, sur la vérification qu'il a faite des quinze articles de dépenses, qui ayant été payées en France, n'ont point été portées en double emploi, sur les comptes de Hollande, rendu par Mr De Sénégra, 22 février 1808.16. Deux bordereaux de pièces remises à Mr De Sénégra et Mr. De Lamsweerde, par le chancelier de la Maison.17. Etat des meubles, qui sont dans la chambre de S.M. la Reine au palais d'Utrecht nécessaires pour l'ameublement de la chambre pour S.M. le roi au palais d'Amsterdam.18. Etat des domaines de la couronne, consistant en biens ruraux. 8 avril 1808.19. Etat des biens seigneuriaux appartenant à la couronne.20. Décision sur la requête de W.A.C. Alstorphius qui demande la termination de son affaire contre son beau-père L.Wetzler, à Amsterdam 24 avril 1808.21. Compte succint des recettes et dépenses de la commission des secours, gérant par ordre de S.M. pendant le premier trimestre 1808 (2 pièces).22. Etat indiquant l'emplacement des maisons achetées pour le palais du Roi à Utrecht et à l'occasion de l'établissement qui en a été fait dans cette ville.23. Etat indiquant quelques maisons achetées pour l'établissement du palais du Roi à Utrecht.24. Rapport favorable de l'intendant général concernant le Sr. Berger, qui sollicite pour son établissement le Titre de Manufacture Royale. 29 avril 1808.25. Etat des dépences payées par le trésorier général de la couronne, depuis le 26 novembre 1807, aussi que celles qui restent à payer au le mai 1808.26. Etats des recettes et dépenses faites par le trésorier général de la couronne depuis le 26 novembre 1807 jusqu'au 1e mai 1808.27. Rapport de l'intendant général, relatif à l'administration des domaines de la couronne 7 mai 1808.28. Papiers relatifs à la naissance du Prince le 20 avril 1808. 9 mai 1808. (5 pièces) (ontbreekt.)29. Etats généraux des dépences positives pour le service de la maison royale à l'appui des arrêtés y relatifs.30. Extrait des registres des états de la famille Impériale.31. Rapport de l'intendant Général de la maison royale relatif à l'arrêté du 2 mars 1808 concernant la reddition des comptes de Mr De Sénégra ci-devant Grand maitre de la liste civile. 23 septembre 1808.32. Etat général des comptes accordés par S.M. depuis l'entrée en fonctions de l'intendant général jusqu'au 31 octobre 1808-5 novembre 1808.33. Extrait de la description des différentes campagnes, jardins, écuries, remises etc. ci-devant appartenant a Mr J.G. Hope, situées près de la ville de Haarlem.34. Rapport de l'intendant général relatif à la requête du Sr.H.A. Sandoz, sollicitant le titre d'horloger du Roi. 4 novembre 1808.35. Rapports de l'inspecteur des domaines royaux en Oostfrise, par le quel il rend compte de l'inspection qu'il a faite en 1808 des domaines. 18 Aout 1808. (11 pièces.)36. Rapports de l.l. E.E. le grand-Maréchal, grand-chambellan, Grand-veneur et de Mrsl'Intendant général et le trésonier général, sur l'organisation de leurs services 1808. (5 pièces.)37. Compte du trésonier général de la couronne pendant sa gestion depuis le 26 novembre 1807 jusqu'au 31 decembre 1808 inclusivement. (remis à M.Twent voir la note.)38. Rapport de l'administrateur général en France avec un tableau présentant la situation des affaires au 1er mai 1809.39. Papiers relatifs à l'administration des affaires du Roi en France.

33 Registre général des dépenses et récettes pendant le séjour du Roi en France, depuis le 26 novembre 1809 jusqu'au 25 avril 1810, jour que S.M. a arrêté ce registre. Avec des pièces d'appui.

1 paquet

34 Besluiten, rapporten en correspondentie betreffende de schouwburgen te 's-Gravenhage, Utrecht en Amsterdam.

Page 15: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

2.01.25 Kroondomein 1806-1813 15

1807-1810 1 pak

35 Schouwburgen. Comptabiliteit.1 pak

Page 16: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

16 Kroondomein 1806-1813 2.01.25

II. Intendant Generaal van het Huis des Konings.

II. INTENDANT GENERAAL VAN HET HUIS DES KONINGS.• J.A. Twent, Intendant der Koninklijke domeinen, 5 december 1806 no. 61.• G.G.J. van Lamsweerde, Staatsraad Intendant Generaal van 's Koningshuis, 15 november

1807 no. 108.• Ridder J.A. Twent van Kortenbosch, Intendant Generaal van 's Koningshuis 22 december

1808 no. 394.A. Algemeen Hofhouding

A. ALGEMEEN HOFHOUDING

36-44 Décrêts, arrêtés décisions.1806-181036 19 juin 1806 - 31 décembre 1807 no. I.37 10 juillet 1806 - 19 octobre 1807 no. II.38 1808 no. I.39 1808 no. II.40 1809 no. I.41 1809 no. II.42 déc. 1809 - juillet 1810.

43 Registre des rapports présenté à Sa Majesté par le Grand-maitre de la maison.4 janvier 1807-27 juin 1810

44 Rapports au Roi touchant la liste civile.12 decembre 1807 - 31 aout 1810

45-47 Registres de la correspondance de la liste civile.1807-181045 19 novembre 1807 - 25 octobre 180846 25 octobre 1808 - 17 aout 1809.47 17 aout 1809 - 3 septembre 1810.

48 Mémorial de la correspondance de la liste civile19 nov. 1807 - 31 dec. 1810

49 Registre des authorisations de la liste civile 1809.1810

50 Registre des invitations, visites etc. Alphabétique.1807

51 Brieven van de Koning aan de intendant-generaal 1809.Brieven van ministers aan de intendant-generaal 1808-1810.

1 paquet

52 Rapporten van de intendant-generaal aan de Koning.1806-1810 1 pakTwee pakken bevattende brieven van de verschillende officieren van 's Koningshuis aan de intendant-generaal. (Bij de meeste dossiers zijn lijsten der ontvangen brieven).

53 Chancellerie, cabinet et conseils.4 mai - 9 juillet 1810

Page 17: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

2.01.25 Kroondomein 1806-1813 17

Correspondance du premier secrétaire du Cabinet. Juillet 1806 - juillet 1809.J.L. Cuviller Fleury 5 juin 1806 no.1.A.M.C. Gillet Ducoudray 21 novembre 1807 no.116.J.A. van Zuylen van Nyevelt 9 avril 1808 no.143.Correspondance du chancelier de la maison du Roi. 1806-1809.W.F. Roëll (zie decreet 8 juli 1806 no.17).J.L. Cuviller Fleury 21 novembre 1807 no.113.J.P. van Wickevoort Crommelin 16 mai 1808 no.171. dem.14 mai 1810.Correspondance du Grand Maréchal du Palais décembre 1807 - 15 juillet 1810.(Général Major de Broe 4 juillet 1806 no.12. dem. 21 février 1809 no.42.Contre Amiral Bloys van Treslong, faisant fonction 15 novembre 1808 no.351.Generaal Major D. Roest van Alkemade 17 juin 1809 no. ...).Correspondance du 1r chambellan et du Grand chambellan, janvier 1808 - juin 1810.Fornier Montcazal, Brantsen.(P.J. Bar. van Zuylen van Nyevelt 1 octobre 1808 no.305).Correspondance du Grand Ecuyer. 2 juillet 1806 - 2 sept.1810.(Mr. de Caulincourt 21 juin 1806 no.5. dem. 21 février 1808 no. 58 / juillet 1806 - décembre 1807.Le lieutenant General A. Bruno 6 aout 1808 no.246).Correspondance du Grand Veneur. 1 avril 1808 - 24 novembre 1810.(Lieutenant General Nogues (4 juillet 1806 no.11).L. van Heeckeren van de Cloese 3 février 1808 no.36.Correspondance du trésorier général de la couronne 29 novembre 1807 - 27 août 1810.J.A. Fivent 21 novembre 1807 no.27.M.A.P. Smissaert, préfet du palais, faciant fonction de trésonier général de la Couronne 22 décembre 1808 no.395.G.F.A. Snouckaert van Schauburg 26 mai 1809 no.100.

54 Correspondance des officiers de la Maison du Roi.7 dec. 1807 - 1 août 1810. Correspondance des architectes et controleurs 13 janvier 1809, 5 août 1810Architecte du palais d'Amsterdam, Ziezenis 25 decembre 1807 no. 165.Architecte du palais du Loo. J.P.Posth (26 mai 1807 no.63.)Controleur de batimens royaux, Thibault (10 decembre 1807 no.141).Correspondance du Directeur du mobilier de la couronne G.F.A. Snouckaert van Schauburg (22 décembre 1808 no.396) 14 janvier 1809 - 31 août 1810.Etats des dépendes pour l'achat et l'entretien 1809-1810.Brieven van verschillende ministers aan Mr. De Sanegra, Grootmeester van het huis des Konings 15 juillet 1806, 11 déc. 1807.Diverse brieven aan dezelfde 2 sept. 1806-déc. 1807.

55 Generale correspondentie betreffende het huis des Konings no. 1-420 (met lijst.)1807-1808

56 Generale correspondentie betreffende het huis des Konings. (no.1-196 Jan.-aug. 1809 met lijst).1809 - augustus 1810

57 Portefeuille met diverse dossiers.Koninklijke plantentuin te Haarlem.Brieven van de directeur C.G.C. Reinwardt (28 juli 1808 no.232). 1809 (met lijst). 1810.G. Vrolik, hoogleraar te Amsterdam 1809.C.G.C. Reinwardt, directeur van de Koninklijke plantentuinen en menagerie te Amsterdam, 1810Staten van uitgaven 1809.Correspondentie van de directeur-generaal van Kunsten en Wetenschappen J. Meerman 1809, (met lijst) 1810.Procès verbaux de vérification 1808, 1809.Beaux, contracts, marchés 1809 (met lijst).Jagts 1807.Breda 1809.Diverse brieven aan de intendant-generaal 1806-1810.

Page 18: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

18 Kroondomein 1806-1813 2.01.25

Diverse instructiën en reglementen.

58 Requesten aan de Koning, gesteld in handen van de intendant-generaal.1806-1810

59 Requesten om aanstellingen en gratificatiën aan de Koning, gesteld in handen van de intendant-generaal.1807-1809 1 pak

60 Register van requesten om onderstand en gratificatiën.

61 Requesten aan de intendant-generaal.1808-1810 1 pak

61A Requesten aan Prins Louis Bonaparte, later Koning van Holland, behandeld door zijn intendant, later grootmeester De Sénégra.1803-1807 1 pakAanwinst 1931, XIV no.1, 2.

62 Budgets généraux des années 1806-1810, résumé général des dépenses.1 paque

63 Registre des comptes courants des grands officiers et autres personnes attachées à la Cour.juillet 1806-juin 1807 1 deel

64 Registre compte ouvert de l'Intendant-général de la maison du Roi.1807 1 deelA. Cassette du Roi.- Cassette des Princes.- Cassette de la Reine.B. Traitement des Grands officiers de la maison.- Traitement de divers employés.- Traitement des employés au bureau du Grand maitre.C. Indemnités - Pensions - Secours.D. Chapelle - Musique - Théatre - Fêtes du palais.

65-67 Registres Lompte ouvert de l'intendant-général de la maison du Roi.1808, 1809, 1810 3 delenService du Grand Maréchal, du Grand Chambellan,Service du Grand Ecuyer.Service du Grand Veneur.Service distinct de l'Intendant-général.65 Bestanddeel 166 Bestanddeel 267 Bestanddeel 3

68 Registre de l'excercice de l'an1808Contrôle nominatif des officiers, employés et sous-employés.

1. Service du Grand maréchal.2. Service du Grand chambellan.3. Service du Grand écuyer.4. Service du Grand veneur.5. Service distinct.

Page 19: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

2.01.25 Kroondomein 1806-1813 19

6. Service de l'Intendant-général.

69 Registre. Exercice de l'an.1809

70 Registre. Exercice de l'an.1810 3 delen

71 Registre des ordonnances composant la comptabilité de.juillet 1806-décembre 1807

72 Journal des payements de l'Intendant Général.24 juillet 1806-janvier 1807. (ontbreekt.) 14 janvier 1808-décembre 1809

73 Journal des payements de l'Intendant Général.janvier-septembre 1810

74 Etats des dépenses.1 paquet

Service de l'Intendant-généal 1808-1810.Service du Grand maréchal 1808-1810.Service du Grand veneur 1807-1810.Service du Grand maître 1807 oct.-déc.

75 Etats des dépenses, service du Grand chambellan.1 paquet

Ceremonies. 1808-1810.Pensions. 1808-1810.Tractements des Grands Officiers 1808-1810.Service distinct 1809, 1810.

76-77 Registres des dépenses de l'écurie.1806, 1807 2 volumes76 Bestanddeel 1.77 Bestanddeel 2.

78 Etats des dépenses, service du Grand écuyer.1806-1810 1 paquet

79 Registre des dépenses, (registre de la Haye) général.1806Six derniers mois.

80 Registre des dépenses, supplémentaire.1806Six derniers mois.

81 Registre supplémentaire 1806 juillet, août.septembre 1806

82 Registre général janvier-juin 1807 no.1.

Page 20: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

20 Kroondomein 1806-1813 2.01.25

83 Registre général juillet-décembre 1807 no.2.

84 Registre supplémentaire 1807 no.1.

85 Registre supplémentaire 1807 no.2.

86 Registre des dépenses de la cuisine, cave, éclairage etc.novembre-décembre 1807 1 volume

87-88 Registre des dépenses de l'Intendant général et du grand Maréchal et des deux services réunis.Mars-décembre 1808 2 volumes87 Bestanddeel 1.88 Bestanddeel 2.

89 Registre des dépenses pour le voyage à Mayence et à Aix-la-chapelle.juillet-septembre 1806

90 Registre des dépenses faites à Mayence pendant le voyage de S.M. le Roi et la Reine.22 juillet - septembre 1806

91 Registre des dépenses faites à Mayence pendant le voyage de S.M. le Roi et la Reine.12 octobre 1806

92 Registre des dépenses pour le voyage de S.M. la Reine à Mayence 1806.1807

93 Memoriaal van ontvangsten en uitgaven voor de reis van H.M. naar Mainz.1806-1807

94 Registre de Campagne de Sa Majesté.1806

95 Voyage de la Reine à Mayence. Journal des dépenses et frais de cuisine.

96 Registre des dépenses.décembre 1806-août 1807Frais de poste et de routes.Passages d'eaux.Divers voyages.

97 Etats de dépenses à cause de differents voyages.1806-1809 1 paquet

98 Registre d'expédition des ordonnances.2 février 1809 - 4 septembre 1810

99 Register van ordonnantiën van betaling van de adjunct-tresorier Hoyer, gedechargeerd door de tresorier-generaal Snouckaert van Schauburg. Getiteld:

Page 21: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

2.01.25 Kroondomein 1806-1813 21

"Registre de la liquidation".sept. 1809-juni 1810

Page 22: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

22 Kroondomein 1806-1813 2.01.25

III. Paleizen.

III. PALEIZEN.A. Paleis te Amsterdam.

A. PALEIS TE AMSTERDAM.

100 Brieven van de intendanten van het paleis te Amsterdam aan de intendant-generaal.M.A.P. Smissaert (20 januari 1808 no.19). Januari-december 1808.A.C.Snouckaert van Schauburg (22 december 1808 no.396) Januari 1809-Mei 1810.C.Hoynck van Papendrecht (12 mei 1810 no.4) 24 mei-augustus 1810.Verschillende brieven, staten van de kosten van het onderhoud, bestekken etc. 1808, 1809. 1 pak.Paleis te Utrecht.

101 Brieven van de intendanten van het paleis te Utrecht aan de intendant-generaal.1 pak

A.C.Snouckaert van Schauburg (20 januari 1808 no.19) april 1808-januari 1809.Bidot, waarnemend. januari 1809-augustus 1810.H.Delatte januari 1809-augustus 1810.Staten van kosten wegens de inrichting en het onderhoud 1808 en 1809.Amelisweerd. Brieven van de concierge J.Langedijk 1809, 1810.Soestdijk. Instructiën. Brieven van de intendant 1808.Brieven van de concierge 1810. Requesten aan de Koning om aanstelling tot intendant van het paleis te Soestdijk jan. 1809, in handen van de intendant-generaal. Staten van kosten van onderhoud 1808 en 1810.

102 Journaal van ontvangsten en uitgaven voor het paleis te Soestdijk.Maart-december 1808 1 deel

B. Paleis het Loo.

B. PALEIS HET LOO.

103 Diverse Correspondentie1 pak

Brieven van de intendant van het paleis het Loo aan de Grootmeester van 's Koningshuis J. Baron van Tengnagel (21 november 1806 no.50) 1806-1807.Brieven van de intendanten van het paleis het Loo aan de intendant-generaalJ. Baron van Tengnagel 1808-22 augustus 1809,De Massey (21 juli 1809 no.52) 31 augustus 1809-augustus 1810.Diverse correspondentie 1808-1810.

104 Diverse Correspondentie1 pak

Staten en andere stukken rakende het onderhoud, reparatiën, maken van nieuwe gebouwen en inrichtingen 1807-1809.Acten van aankoop van gronden in de nabijheid van het Loo. 1810. Opgaven van te doene reparatiën 18 mei 1807 en andere 1809. Bestekken 1808, 1809.

105 Inventaris van de meubelen op het Loo.1 juli 1810 1 deel(Concierge le Sieur Georges 15 december 1808 no. 384, Concierge J.B.C.R. Ducroissy 21 juli 1809 no. 51.)

C. Paleis in het Bosch te 's-Gravenhage.

C. PALEIS IN HET BOSCH TE 'S-GRAVENHAGE.

106 Diverse CorrespondentieBrieven van de intendant D.J. Guicherit aan de intendant-generaal (20 januari 1808 no.19) 1808.Brieven van J.Feuillet 1809-april 1810.

Page 23: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

2.01.25 Kroondomein 1806-1813 23

Staten van gedane betalingen voor het onderhoud van het paleis, de tuinen, meubelen en andere annexe gebouwen 1808, 1809.

D. Paviljoen te Haarlem.

D. PAVILJOEN TE HAARLEM.

107 Diverse CorrespondentieBrieven van de intendant D.J. Guicherit aan de intendant-generaal (15 december 1808 no.385) 1809-augustus 1810.Lijsten van landen en gebouwen aangekocht ten behoeve der stichting van het paviljoen.Staten van kosten van aanleg en onderhoud 1809, 1810.(Concierge le Sr. Pache 20 februari 1809 no.36.)

E. Amelisweerd. (zie inventarisnummer 101).

E. AMELISWEERD. (ZIE INVENTARISNUMMER 101).Brieven van de concierge J.Langendijk aan de intendant-generaal 1809, 1810.

F. Paleizen algemeen

F. PALEIZEN ALGEMEEN

108 Rapporten van de intendant-generaal aan de Koning, houdende toezending van staten van liquidatie der werken aan de verschillende paleizen 1808-1810, en de achterstallen van 1806 en 1807.

1 pakPaleis Amsterdam.Paleis het Loo.Paleis Soestdijk.Paleis Utrecht.Pied à terre de Utrecht.

109 Ontwerpen en bestekken van werken aan de paleizen.1806-1808 1 pakRegistres des dépences pour la maison des pages.

110 janvier - juin 1807.

111 juillet - décembre 1807.

112 Journal général des recettes et dépenses en deniers au compte de Sa Majesté, Hotel des pages.janvier 1808-Août 1810

113 Verschillende staten van uitgaven ten behoeve van het huis der pages.1807-1810 1 pak

Page 24: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

24 Kroondomein 1806-1813 2.01.25

IV. Domeinen van de kroon.

IV. DOMEINEN VAN DE KROON.

114 Verbaal van de intendant-generaal van de domeinen van Z.M. de Koning van Holland.7 december 1806-ulto december 1807

115 1808 en als no. 114. Minunt-verbaal.januari en februari 1809

116 Index op de decreten betreffende de domeinen over 1809 op de navolgende respecten.Huyssen en Malburgen.Oostfriesland.Borculo.het Loo.Dieren.Soestdijk.Amelisweerd.Ontvanger-generaal van Oostfriesland.Inspecteurs.Generalia.

117 Als voren over1810

118 Registre des pièces appartenantes au bureau des domaines.12 décembre 1806 - 24 ferrier 1809Registres de la correspondance concernant les domaines.

119 21 janvier 1807 - 13 décembre 1808.

120 13 décembre 1808 - 31 décembre 1809.

121 2 janvier - 30 Août 1810.

122 Diverse StukkenRegister van de domeinen van de Kroon en de particuliere eigendommen van de Koning.Registres des ordonnances.17 juillet 1806-31 décembre 1807. (Koninkl.huis no. 71)février 1809 - 4 septembre 1810. (Koninkl.huis no.98)Intendance des biens de la couronne en Hollande, des payements 1810, 1811. (Maison de l'Empereur nos. 187, 188).Mémorial 19 novembre 1807-31 décembre 1810. (Koninkl.huis no.48)

123 Diverse StukkenBesluiten en correspondentie betreffende de aan de Koning af te stane domeinen 1807 en 1810.Rapporten en voordrachten aan de Koning zo van de ministers van financiën, als de grootmeester van 's Konings, de intendant-generaal en anderen betreffende de domeinen van de kroon 1806, 1807 en 1809. 1 pak.Brieven van de Koning aan de intendant-generaal 1809, 1810. (niet gevonden.)

124 Brieven van ministers aan de intendant-generaal.1808-1810

Page 25: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

2.01.25 Kroondomein 1806-1813 25

125 Rapporten van de inspecteur der Koninklijke domeinen R.C.Baron van Dorth tot Medler (31 januari 1808 no.31).1808-1810

A. Breda.

A. BREDA.

126 Diverse StukkenGenerale staat van de domeinen van de stad en lande van Breda, 16 april 1808.Brieven van de rentmeester E. de Weert. januari-augustus 1808; 1 van december 1808, 1 van mei en 1 van juni 1809.Generale staat van de geestelijke goederen van den lande van Breda. 16 april 1807.Generaal rapport over 1807.Brieven van de rentmeester Johannes Adrianus Rijcken. januari-juli 1808.Brieven van de rentmeester der erfgranen van den lande van Breda. januari-juni 1808.

B. Steenbergen, Roozendaal, Nispen.

B. STEENBERGEN, ROOZENDAAL, NISPEN.

126 Diverse Stukken1 pak

Generale staat der domeinen van Steenbergen, Roozendaal en Nispen. 16 april 1807.Generaal rapport over 1807.Brieven van de rentmeester Mr. Emmerius C. de Weert. februari-augustus 1808.Conditiën van verpachting. 1807, 1808.

C. Oosterhout, Dongen, ter Braque.

C. OOSTERHOUT, DONGEN, TER BRAQUE.

127 Diverse StukkenGenerale staat der domeinen van Oosterhout, Dongen en ter Braque. 16 april 1807.Generaal rapport over 1807.Brieven van de rentmeester W.D. van Dompseler. november 1807-augustus 1808.Conditiën van verpachting en bestekken van werken. 1807, 1808.

D. Cranendonk en Eindhoven.

D. CRANENDONK EN EINDHOVEN.

128 Diverse StukkenGenerale staat van de domeinen. 16 april 1807.Generale rapporten en bijlagen 1807, 1808.Conditiën van verpachting en bestekken van werken. 1808.Brieven van de rentmeester J.B. Swinkels. januari-augustus 1808.

E. Grave, Cuyk, Oploo.

E. GRAVE, CUYK, OPLOO.

128 Diverse StukkenGenerale staat van de domeinen van Grave, Cuyk en Oploo. 16 april 1807.Generaal rapport 1807.Brieven van de rentmeester Edmond Ruysch. januari-1 augustus 1808.

F. Borculo, Bredevoord en Lichtenvoorde.

F. BORCULO, BREDEVOORD EN LICHTENVOORDE.

129 Diverse StukkenVerbaal wegens de domeinen van Burculo, Bredevoord en Lichtenvoorde 1807 met index.Brieven van de rentmeester A.W.Walijen. juli 1808-oktober 1810.Rapport van de inspecteur der Koninklijke domeinen R.C. van Dorth tot Medler 1809. (Bevindt zich in pak no.125.)

Page 26: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

26 Kroondomein 1806-1813 2.01.25

130 Rapport van de rentmeester wegens de resolutiën en authorisatiën gedurende het jaar 1808, door hem van de intendant-generaal en de inspecteur der domeinen ontvangen.Generale rapporten van de rentmeester A.W. Walijen.Borculo 1807-1810.Bredevoord 1807-1810.Lichtenvoorde 1807-1810.

131 Diverse StukkenConditiën van verpachting en staten der domeinen 1809, 1810.Bestekken van domaniale werken en memoriën van kosten 1809, 1810.Stukken rakende de Koninklijke stoeterij te Borculo 1808.

G. Dieren.

G. DIEREN.

132 Verbaal wegens de domsinen van Dieren januari 1807-januari 1808. Index over1807Brieven van de rentmeesters:A. Gelderman januari-april 1808.A. van Rhemen juli 1808 - november 1810.Generaal rapport van de rentmeester A. Geldermen over 1807.Generale staat der goederen van het domein van Dieren welke volgens besluit van 16 april 1807 aan de kroon zijn overgegaan.Staten der goederen 1808 en 1809.

133 Stukken betreffende de overeenkomst tot afstand van de domeinen Zevenaar, Huissen en Malburgen aan de Koning van Holland.1808-1809 1 pak

H. Huyssen, Malburgen, Zevenaar en de Lijmers.

H. HUYSSEN, MALBURGEN, ZEVENAAR EN DE LIJMERS.

134 I. Brieven van de rentmeester der Koninklijke domeinen van Huyssen, Malburgen, Zevenaar en de Lijmers W.H. Roeloffzen.juni 1808-30 juni 1809Zie stukken van commissarissen van de Koning tot in bezitneming dier goederen. Jan.1808. Inv. Nat.Dom. no.266.

135 II. Brieven als voren.juli 1809 - 1810Rapport van de inspecteur der Koninklijke domeinen R.C. Baron van Dorth tot Medler, omtrent de renterij Lijmers 1808. (Bevindt zich in pak no.125.)

136 III. Staten der domeinen van Zevenaar, Lijmers, Huyssen en Malburgen 1808.1809 1 pakGespecificeerde lijsten van de jaarrenten, deputaat koren, wasgelden, St.Martini tinsen, rentij dienstgelden en drosten dienstgelden onder Zevenaar en de Lijmers, met opgaaf der betaling over 1809, 1810.Staten der domeinen 1808-1810.Staten van de inkomsten der Koninklijke domeinen 1808 en 1809 van Huyssen en Malburgen.Staten van de wezenlijke waarde van de Koninklijke domeinen, voormaals geestelijke goederen van het klooster Schledenhorst 1808 en 1809.Staten als voren behoord hebbende tot het klooster of convent Groot Boerlo 1808 en 1809.Rekening der domeinen van Zevenaar en de Lijmers 1808, 1809.Conditiën van verkoping van domeinen onder Huyssen en Malburgen 3 november 1808.Staten van verkochte domeinen.

Page 27: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

2.01.25 Kroondomein 1806-1813 27

137 Restant-staat van de inkomsten der Koninklijke domeinen onder Huissen enz. 1806-1807 en 1807-1808, en staat der inkomsten van idem over1808-1809 en 1809-1810 1 deel

138 Maandstaten der inkomsten en uitgaven der domeinen van Huissen enz. overjanuari-november 1810 1 pak

I. Het Loo.

I. HET LOO.

139 Diverse Stukken1 pak

Verbaal wegens de domeinen van het Loo en het Hoogsoerderbosch over 1807 - januari 1808, met index over 1807.Brieven van de rentmeesters der domeinen van het Loo:A. Gelderman januari-juli 1808.J. Baron van Tengnagel juli 1808-november 1810.Generale staat der domeinen aan de kroon overgegaan 16 april 1807.Staten der domeinen van het Loo. 1808-1810.Begroting en aanbesteding van werken. 1809 en 1810.

J. Amelisweerd.

J. AMELISWEERD.

140 Diverse StukkenBrieven van H. van Ommeren, provisioneel rentmeester der Koninklijke domeinen van Amelisweerd aan de intendant-generaal 1808-1810.Brief van dezelfde van 4 mei 1810, waarbij,Conditiën waarnaar de intendant-generaal van 's Konings huis, daartoe geauthoriseerd bij Kabinets order van 10 maart 1809, zal verkopen de private koninklijke domeinen van Amelisweerd, met biljetten 25 mei 1809.Rekening van A.H.J. van der Plaat voor de nieuwe weg van Amelisweerd naar Utrecht. 1810.

K. Soest, Baarn en ter Eem.

K. SOEST, BAARN EN TER EEM.

140 1 pak.Brieven van C.F. Simond, rentmeester der Koninklijke domeinen van Soest, Baarn en ter Eom. Januari-augustus 1810 en 2 brieven van februari 1811.Conditiën van verkoping, door de intendant-generaal, als daartoe gemachtigd bij Koninklijk besluit van 30 mei 1810, van de buitenplaatsen Canton en Peking en nog een buitenverblijf gelegen onder Baarn.

141 Generale correspondentie betreffende de Koninklijke domeinen.

142 Brieven van de rentmeesters der Koninklijke domeinen afkomstig van de commissie van administratie te Breda.Conditiën van verpachting 1808.Januari-augustus 1808 1 pak

143 Generale staat der domeinen onder beheer der commissie van administratie te Breda, welke tengevolge van het besluit van Z.M. de Koning van 16 april 1807 aan de kroon zijn overgegaan.

1 pak

144 Diverse Stukken

Page 28: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

28 Kroondomein 1806-1813 2.01.25

Diverse tabellen van de geestelijke goederen te Breda onder administratie van de rentmeester J.A. Rijcken,van de domeinen van de kroon onder administratie van de rentmeester J.F.J.Baesten,als boven van de rentmeester J. van den Heuvel,als boven van de rentmeester C.J. van Someren,als boven van de rentmeester E. de Weert. 2 stukken.als boven van de Teutonische orde, commanderij van Gemert, rentmeester J.H. Robijns.als boven van Ravestein.als boven van Boxmeer.als boven van Megen.als boven van Cranendonk en Eindhoven, rentmeester J.B. Swinkels.Tabelle der domeinen, genaamd erfgranen over stad en landen van Breda, onder administratie van de ontvanger F.C. Havermans.Tabelle van de domeingoederen staande onder administratie van de rentmeester A.J. van Alphen 13 november 1807.Tabelle van de belastingen uitgaande op de tienden en goederen onder de administratie als voren 16 november 1807.Presumptieve staten van ontvangst. 1808.

145 Staten van de domeinen der kroon met opgave van de baten en lasten.1. Eindhoven en Cranendonk. 2 stukken.2. Steenbergen, Roozendaal en Nispen. 2 stukken.3. Domeinen van de commissie van administratie te Breda onder de rentmeester A.J. van Alphen.4. als boven rentmeester J.F.J. Baesten.5. Grave, land van Cuyck en voormalige heerlijkheid Oploo. 2 stukken.6. Geestelijke goederen van Breda.7. Domeinen van Breda.8. Erfgronden van Breda. 2 stukken.9. Dieren.10. het Loo.11. het Hoogsoerderbosch.12. Borculo en Bredevoord.13. Lichtenvoorde.14. Steenbergen, Roozendaal en Nispen. (niet gevonden.)15. Domeinen van de commissie van administratie te Breda onder beheer van de rentmeester Floren.16. als boven rentmeester C.J. van Someren.17. als boven rentmeester P.J. Adan.18. als boven rentmeester H.T.D. l'Heureux.19. als boven rentmeester J. van den Heuvel.20. als boven rentmeester J.H. Robijns.21. Generale recapitulatie der inkomsten van de goederen afkomstig van de vorst van Nassau.22. als voren van de goederen onder beheer der commissie van administratie te Breda.23. Staat van de domeinen afkomstig van de commissie van administratie onder beheer van de rentmeester J.F.Baesten.24. als boven rentmeester H. Roerich.25. als voren waarvan de opbrengst is gezonden aan de tresoriergeneraal der commissie.26. Oosterhout, Dongen, ter Braque. 2 stukken.27. Staat van de domeinen afkomstig van de commissie van administratie onder beheer van de rentmeester H.F.D. l'Heureux.28. als boven Staat van de domeinen afkomstig van de commissie van administratie onder beheer van de rentmeester J.A.Hengst. 2 stukken.29. als boven Staat van de domeinen afkomstig van de commissie van administratie onder beheer van de rentmeester A.J.Kleinefeldt.Staat der goederen en domeinen onder administratie van de rentmeester E. de Weert.

Page 29: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

2.01.25 Kroondomein 1806-1813 29

V. Domeinen in Oostfriesland.

V. DOMEINEN IN OOSTFRIESLAND.

146 Brieven van de minister van financiën aan de grootmeester van het huis des Konings.1807Brieven van de controleur-generaal der financiën in Oostfriesland Van Riemsdijk aan de grootmeester van het huis des Konings.11 december 1806 - 2 december 1807

147 Brieven van de controleur-generaal van financiën in Oostfriesland Van Riemsdijk aan de intendant-generaal.9 december 1807 tot april 1808 1 pak

148-149 Brieven van de administrateur der koninklijke domeinen in Oostfriesland R.A. de Salis (19 april 1808 no.145) aan de intendant-generaal.april 1808 - 9 juli 1810 2 pakken148 Bestanddeel 1.149 Bestanddeel 2.

150 Brieven van de landbouwmeester J.N. Franzius, provisioneel gechargeerd met de administratie der domeinen in Oostfriesland en Jeverland, aan de intendant-generaal. Maart-mei 1808. Hierbij: Brief van 21 maart 1808 waarbij wordt ingezonden: "Rapport des and Baumeisters Franzius und Oberförsters Lanzius Beninga die Beschäffenheit und Melioration der Forst Reviere Ost Frieslands betreffend.

151 Portefeuille "Diverse Correspondentie".Brieven van de ontvanger-generaal der Koninklijke domeinen in Oostfriesland J.C.Freese (28 mei 1809 no.105) aan de intendant-generaal. juli 1809 - juni 1810 en 21 november 1810.Brieven van de inspecteur der Koninklijke domeinen in het departement Oostfriesland August Melvill (20 januari 1808 no. 19) aan de intendant-generaal. April - 9 augustus 1808.

152-153 Diverse correspondentie betreffende de domeinen van Oostfriesland 1806-1810.152 I. Brieven aan de administrateur der domeinen in Oostfriesland R.A.

de Salis. November 1808 - november 1809153 II. Brieven aan de administrateur der domeinen in Oostfriesland R.A.

de Salis. december 1809-december 1810, 2 pakken

154 Portefeuille bevattende instructiën en aanstellingen.Instructiën en aanstellingen van rentmeesters, voogden, moervoogden, dijk- en zijlrichters en andere domein-ambtenaren, lopende meest van 1778-1808, van de navolgende ambten:Aurich,Berum,Emden,Esens,Friedeburg,Greethzijl,Jever,Leer,Norden,Stikhausen,Wittmund,en betreffende het Forstambt.

Page 30: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

30 Kroondomein 1806-1813 2.01.25

Instructiën voor de administrateur, de ontvanger-generaal en andere domein-ambtenaren in Oostfriesland 1809.

155-156 Twee portefeuilles, bevattende "Diverse Dossiers".2 pakken

155 Diverse StukkenRapport van de staatsraad Appeluis aan de minister van binnenlandse zaken over de domeinen van Oostfriesland. Minuut zonder jaar.Verbaal van de verhandelingen der commissie tot onderzoek der oude belastingen binnen het departement Oostfriesland, benevens Reiderland, welke ingevolge de constitutie van het Rijk en de nieuwe financiële wetten behoren te vervallen, dan niet. Met de daarbij behorende bijlagen. Toegezonden aan de Koning bij missive van 15 april 1810. Origineel, getekend R.A. de Salis, Bley, Müller, Wiarda, J.C. Freese. (Met Franse vertaling van genoemd verbaal.)Beschouwingen omtrent de vereniging van Jever met Oostfriesland, door het gouvernement van Z.M. de Koning van Holland, en tevens een korte geschiedenis des lands en enige statistieke opmerkingen.Jever 8 april 1807. Hesslingh - Sethe. kopie.

156 Diverse StukkenStukken betreffende de commissis tot het in cultuur brengen van gronden 1809.Minuut-rapport omtrent de liquidatie der uitgaven over Oostfriesland over de jaren 1806, 1807 en 1808.Rapport aan de administrateur de Salis wegens de staat der in het departement gelegen koninklijke bossen. 27 januari 1809.-August Melvill.Requesten om gronden in erfpacht te mogen bekomen 1808-1810.Inventarissen van de domeinen van Oostfriesland, geformeerd uit de registers der inkomsten van 1806 en 1807.

157 Stukken betreffende de verkoop van domeinen in Oostfriesland 11 oktober 1808.1 pak

Conditiën van verkoop van bouwhoeven in Wittmund mei 1810.Als voren van landerijen mei 1810.

158 Conditiën van verkoop van Koninklijke domeingronden. Oningevuld.1 pak

159-164 Zes portefeuilles bevattende verschillende staten van de inkomsten en uitgaven der domeinen in Oostfriesland.

6 portefeuilles159 I. Liquidatie der inkomsten van de provincie Oostfriesland

ingezonden door de controleur-generaal van financiën Van Riemsdijk 1806Verschillende staten 1806.

160 II. Als voren 1806-7161 III. Als voren 1807-8162 IV. Als voren 1808-9163 V. Als voren 1809-10 I164 VI. Als voren 1809-10 II

165 Bestekken en begroting van kosten van werken in Oostfriesland.1808-1810 1 pak

Page 31: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

2.01.25 Kroondomein 1806-1813 31

VI. Intendant der Keizerlijke kroongoederen in Holland.

VI. INTENDANT DER KEIZERLIJKE KROONGOEDEREN IN HOLLAND.

166-168 Drie registers van uitgaande brieven. Civiele lijst.1810, 1811, 1812166 Bestanddeel 1.167 Bestanddeel 2.168 Bestanddeel 3.

169-171 Drie portefeuilles met het opschrift: Keizerlijke Kroongoederen. Diverse dossiers.3 portefeuilles

169 Diverse StukkenKeizerlijke decreten betreffende de Keizerlijke kroongoederen in Holland 1810-1813.Proces-verbaal van overname door S.J.Amiet, auditeur van de staatsraad, waarnemend intendant van de Keizerlijke kroongoederen in Holland van J.A. Twent, intendant-generaal van het huis des Konings, van de titels, papieren, registers en plans behorende tot het voormalig huis des Konings 7 september 1810.Decreten en brieven van de algemene stedehouder in de Hollandse departementen, Duo de Plaisance 1810, 1811 en twee brieven van 1813.Brieven van de graaf Daru, intendant-generaal van het huis des Keizers aan Mr. Six d'Oterleek, intendant der Keizerlijke kroongoederen in Holland. November 1810-augustus 1811.Brieven van de hertog van Cadore, intendant-generaal van het huis des Keizers aan Mr. Dedel, intendant als voren. September 1811-1813.Brieven van de tresorier van de kroon te Amsterdam G.T.A. Snouckaert van Schauburg, aan de Intendant der keizerlijke kroongoederen in Holland. April-oktober 1811 en februari 1813.De architect van de Keizerlijke paleizen en gebouwen Ziezenis, aan de intendant als voren. 1810-1813.

170 Diverse StukkenLe chef du mobilier de la couronne directeur provisoire Snouckaert van Schauburg. Juillet 1810.Anthoine Garnier aan de intendant alsvoren 1811-1813.Processen-verbaal 1810-1812.Staten van kosten 1810-1813.

171 Diverse StukkenRequesten aan de hertog van Plaisance gesteld in handen van de intendant der Keizerlijke kroongoederen in Holland. 1810-1811.Correspondentie betreffende de voormalige kroongoederen van Z.M. de Koning en H.M. de Koningin. 1810-1812.Diverse correspondentie 1810-1813.

172 Budget des revenus bouts de la dotation de la couronne.1811, 1812, 1814 1 paquet

173-174 Budget des revenus bouts de la dotation de la couronne.1813, 1814 2 volumes173 Bestanddeel 1.174 Bestanddeel 2.

175 Compte rendu pour l'intendant des biens de la couronne en Hollands.1811 1 volume

176 Journal des recettes.

Page 32: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

32 Kroondomein 1806-1813 2.01.25

1808 à 1812 1 volume

177 Journal des recettes.1813 1 volume

178 Compte courant des recettes.1811, 1812 1 volume

179 Compte courant des recettes.1813 1 volume

180-181 Dépenses compte ouvert.1810-1813 2 volumes180 Bestanddeel 1.181 Bestanddeel 2.

181A Rekeningen van Keizerlijke kroongoederen.1811-1813 1 pak

182 Journal des payements.1811-1813 1 volume

183 Depenses du personel et matériel des domaines du midi et du nord.1811-1812

184-186 Arrièrés.1808, 1809, 1810 3 volumes184 Bestanddeel 1.185 Bestanddeel 2.186 Bestanddeel 3.

187 "Intendance des biens de la couronne en Hollande". Régistre des payements. Arrière des 8 premiers mois de l'an 1810.(29 okt. 1810-12 juillet 1813)(met 2 losse quaterns.)

188 "Intendance des biens de la couronne en Hollande". Régistre des payements.4 derniers mois de 1810 - 18 novembre 1813

189 Registre des mandats.1811-1813

190 Etats de proposition par l'intendant des biens de la couronne en Hollande du payement de la some de ..... 4 derniers mois de 1810.

1 paquetEtats de proposition etc. excercice an 1811, 1812 et 1813.

191 Diverse StukkenEtats de proposition par l'intendant des biens de la couronne en Hollande, du payement de la somme de...., excercice 1811, arrièré de l'exercice an 1808.Etats de proposition par l'intendant des biens de la couronne en Hollande, du payement de la somme de...., exercice 1810-1813 arrièré de l'exercice an 1810 et 1809.Etats de devis approuvés 1811-1813.

Page 33: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

2.01.25 Kroondomein 1806-1813 33

Bestekken van reparatiën enz. 1811-1813.Divers états de depenses 1811-1813.Staat der gebouwen uitgemaakt hebbende een gedeelte van de goederen van de kroon in Holland.Staat van schulden ten laste van 's Konings huis, voor de betaling van welke onder het Franse bestuur nog geen fondsen waren aangewezen.

192 Diverse StukkenLettres de l'Intendant des bâtiments de la couronne à Paris à l'intendant des biens de la couronne en Hollande. 17 novembre 1810, 23 novembre 1810 - 6 septembre 1811 à Six d'Oterleek. 21 septembre 1811 à Bussche, intermédiair. October 1811 - October 1813. Mr.Dedel. 23 novembre 1810 - 4 october 1813.Lettres du trésorier de la couronne en Hollande à l'intendant de la couronne en Hollande. nov.1810-févr.1811, 1 déc.1812; 8 mars 1813.Correspondance de l'intendant des biens de la couronne en Hollande 1811-1813.

A. Palais d'Amsterdam.

A. PALAIS D'AMSTERDAM.

192 Lettres de l'Adjudant provisoire du Palais d'AmsterdamAnth.Garnier à Mr.Amiot 1810 etde l'Adjudant C.Hoynck van Papendrecht à l'intendant des biens de la couronne en Hollande 1810-1811 et 1812.

B. Pavillon de Harlem.

B. PAVILLON DE HARLEM.

192 L'Intendant Daniel Guicherit, le concierge Jeurissen dit George et autres à l'intendant des biens de la couronne en Hollande.1810-1812

C. Palais du Loo.

C. PALAIS DU LOO.

192 Le concierge J.B.C.R. Ducroissi et autres à l'intendant des biens de la couronne en Hollande.1810-1813

D. Palais de Soestdijk.

D. PALAIS DE SOESTDIJK.

192 Diverse StukkenLe regisseur des domaines impériaux à Soestdijk à l'intendant des biens de la couronne en Hollande 1810-1813.Contracts de location 1810-1813.(Etats des officiers et employes des palais impériaux en Hollande.) (niet gevonden.)

Page 34: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

34 Kroondomein 1806-1813 2.01.25

VII. Domeinen in het zuiden.

VII. DOMEINEN IN HET ZUIDEN.

193-195 Verbaal van het verhandelde bij de intendant der Keizerlijke kroongoederen in Holland.

6 stukken in 3 pakken193 1811194 1812195 Januari - 23 november 1813

Verbaal van de heer H. Berman, chef der divisie waarnemende de functiën van intendant-generaal. 26 november 1813-2 mei 1814.

196-197 Registers met uitgaande brieven.196 Bestanddeel 1.197 Bestanddeel 2.

Correspondentie met de intendant-generaal van het huis des Keizers 1811;(1812);

198 Minuten van uitgaande brieven.Jan.-8 nov. 1813

199-200 Registers diverse correspondentie betreffende de domeinen.11 september - 31 december 1810, (1811-1812)199 Bestanddeel 1.200 Bestanddeel 2.

201 Januari - 20 november 1813.

202 Expeditie-lijst.1812(De nos. 200, 201 en 202 in 1 pak.)

203 Brieven van de intendant-generaal van het huis des Keizers graaf Daru aan J.A.Twent, gewezen intendant-generaal van 's Konings huis.24 juli - 5 september 1810 1 pak

204 Diverse StukkenBrieven van dezelfde aan Mr.Amiot, intendant der Keizerlijke kroongoederen in Holland. 3 september - 17 november 1810.Als voren aan Mr. Six d'Oterleek, als voren, en enkele anderen. 21 november 1810 - 31 december 1810. 1 deel.

205 Brieven van graaf Daru en de hertog de Cadore aan Mr.Six, M.Busche en M.Dedel.3 januari 1811 - 31 december 1811 1 deel. (De nos.204 en 205 als 2 delen in 1 pak.)

206 Brieven van de hertog de Cadore aan M. Dedel, intendant van de kroon in Holland.1 januari - 28 december 1812 1 deel

207 Diverse StukkenBrieven als voren. 4 januari - 26 oktober 1813. 1 deel.(Als voren aan Mr.Bussche, intermediair intendant van de Keizerlijke kroongoederen in Holland. 7 augustus-26 september 1811).(Als voren aan Mr.Dedel, intendant als voren. 1 oktober - ulto december 1811).(Brieven van de hertog van Cadore, intendant-generaal van het huis des Keizers aan Mr.Dedel, intendant als voren. 4 januari 1812 - 26 oktober 1813.)

Page 35: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

2.01.25 Kroondomein 1806-1813 35

208 Diverse Stukken1 pak

Brieven van de intendant-generaal voor de financiën en van de publieke schatkist in Holland aan de intendant der Keizerlijke kroongoederen in Holland. 1811.Brieven van de directeur der registratie en domeinen aan dezelfde. 1811.Brieven van de thesaurier van de domeinen van de kroon te Amsterdam aan dezelfde 1811.

209 Brieven van de administrateur der Keizerlijke domeinen in het zuiden van Holland F.J. van de Wall aan de intendant als voren.Januari 1811 - februari 1812Als voren van de inspecteur verificateur F.J.van de Wall. Maart 1812 - 19 oktober 1813.Correspondentie betreffende de Keizerlijke domeinen in het zuiden, verdeeld over de navolgende dossiers.-

A. Generalia

A. GENERALIAa. Instructien en aanschrijvingen.

A. INSTRUCTIEN EN AANSCHRIJVINGEN.

210 Diverse Stukken1. Project reglementen en instructiën voor de domeinambtenaren in het zuiden.2. Aanschrijving om bij het aanvragen van onkosten de rubriek der begroting op te noemen, en kennisgeving van het budget in 1812.3. Rekeningen der domeinambtenaren in het zuiden 1811.4. Aanschrijving over het inzenden der grootte van de domeinen in Franse maat.5. Aanschrijving aan de domeinambtenaren in het zuiden om in hun correspondentie de nummers der goederen op te nemen.6. Aanschrijving over de begroting van 1813.7. Aanschrijving tot het inzenden der nog achtergebleven rekeningen dienst 1811.9. Instructiën voor de domeinambtenaren in het noorden.10. Rekeningen der domeinambtenaren in het noorden 1811.11. Project instructiën voor boswachters in het zuiden.12. Instructiën voor boswachters in het noorden.13. Voorschriften tot het formeren van bestekken.14. Invordering der rekening van de dienst van 1813, en anterieur.15. Pretensiën ten laste van 's Konings huis.16. Heffingsregisters voor 1814.17. Instructie voor de commissaris inspecteur Temminck. Januari 1814.

b. Administratie.

B. ADMINISTRATIE.

211 Diverse Stukken1. Domein ambtenaren, pensioen.2. Domein ambtenaren, naamlijst.3. Generalia kaart der domeinen.4. Correspondentie met de ingenieur Kamp nopens het formeren van een kaart van het Loo.5. Verponding der Keizerlijke gebouwen.6. Verponding gereclameerd voor domeingoederen van de kroon.7. Domein van de Zwaluwe geproponeerd tot supplement van de dotatie.8. De gesupprimeerde geestelijke goederen in Gelderland door de rentmeester Roeloffzen geproponeerd tot supplement van de dotatie.9. Overdracht der supplementaire domeinen in 1810 en 1811.10. Liquidatie met het Rijk. De graaf Van Wedel.11. Liquidatie met het Rijk. Contributie van f.350.000 in Oostfriesland 1809 en 1810.12. Liquidatie met het Rijk. Reparatiën van de gebouwen te Utrecht.13. Liquidatie met het Rijk. Verponding van Amelisweerd.

212 Diverse Stukken14. Liquidatie met het Rijk. Stranding op Spikeroog.

Page 36: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

36 Kroondomein 1806-1813 2.01.25

15. Liquidatie met het Rijk. Tolhuizen te Potshuizen en te Stikhuizen.16. Het huis van Vos te Utrecht aan de stad ten geschenke afgestaan.17. Hollers en Compe te Middelburg, restitutie.18. Stukken buiten deliberatie.19. Houtkapping te Haarlem 1813.20. Weigering van erfpachtsbetaling, directie van het enregistrement.21. Voordracht om de residentie van de rentmeester Hetterschey te Klundert te bepalen.22. Taxatie, consolidering en afkoop van tienden.23. J. Schulz, om betaling van renten van een fundatie te Steinfurt.24. Staat der visserijen aan de conservator der bossen en wateren.25. Contributie voor mobilair gereclameerd door de concierge te Utrecht.26. De pretensie van de heer Den Harteg.27. Borgtocht van de gewezen rentmeester van het Loo Gelderman.28. Beveiliging der domeingoederen bij invasie van de vijand november 1813.29. Armement der frontierplaatsen in Holland, november 1813.30. De heer Berman benoemd tot waarneming van de functie van intendant.31. Situatie van de rentambten tijdens de verandering van zaken.32. Transport der bureaux naar den Haag, december 1813.33. Mobilair van de kroon.34. In bezitneming van Oostfriesland door de koning van Pruisen.35. Afzetting der Franse ambtenaren.36. Bewaring der intendance.37. Overstortingen bij de ontvanger van het arrondissement.38. Briefporten.39. Reparatiën van gebouwen.40. Surveillance van de jacht en visserij.

c. Comptabiliteit.

C. COMPTABILITEIT.

213 Diverse Stukken1. Onkosten thesaurier 1812.2. Overstortingen thesaurier 1812, 1813.3. Tableaux van overstortingen.4. Ordonnancering van onkosten 1811, 1812.

214 Diverse Stukken5. Amelisweerd.6. Tuinvruchten te Haarlem in 1812.7. Huurpenningen door de heer Schull verschuldigd.8. Houtverkopingen in 1813 te Haarlem.9. Ordonnancering van onkosten voor 1813.10. Verantwoording van huurpenningen voor keizerlijke gebouwen.11. Tuinvruchten te Haarlem in 1813.12. Onkosten voor de tuinen te Haarlem.13. Sloot- en laanmeestersgeld te Haarlem.14. Instructiën in aanschrijvingen.15. Bezoldigingen over november en december 1813.16. Recognitie voor de baan te Haarlem.17. Verhuring van huizen te Haarlem.18. Verhuring van het hotel des pages. (zie ook no.252.)

B. Dieren

B. DIERENa. Administratie.

A. ADMINISTRATIE.

215 Brieven van de rentmeester A. van Rhemen 1811.1. Allienatie der erfpacht van Jan van den Berg.2. Uitgang aan het Zutphens geestelijk rentambt.3. Overstertingen.4. Teveel betaald traktement aan de boswachter in 1811.

Page 37: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

2.01.25 Kroondomein 1806-1813 37

5. Predikant te Spaukeren om continuatie van pensioen.6. Cadaster, aangifte van het pontveer.7. Archief.8. Domeinambtenaren.9. Verponding.10. Verzoek om prolongatie van pacht der windkorenmolen.11. Verpachting van hoeven en landen 1812-1818.12. Borgtocht.13. De pachter van Kistenbouwinge, om een weide tot bouwland aan te leggen.14. De pachter van Kockingsbouwinge om een weide tot bouwland aan te leggen.15. Grootte der goederen in Franse landmaat.16. Bijdrage tot het onderhoud van communale veldwachters.17. Permissie tot het weiden van schapen aan de heer Van Rhemen.18. Allienatie van erfpachtgronden.19. P. Rebergen om restitutie van onkosten in 1808 geimpendeerd.20. Permissie tot absentie van de rentmeester.21. Wegruiming der rijswaarden.22. Taxatie, consolidering en afkoop der tienden.23. Gepretendeerde contributiën voor deuren en vensters.24. Houthakkingen voor de stad Deventer.25. Generaal rapport over de toestand der gebouwen.26. Verpachting der rijswaarden.27. Opschorting der werken en inrichting der rekening.28. Toepassing der wet van 12 mei 1807 op het gemaal.29. Houtdieverij en schapen-weiding in de bossen.

b. Comptabiliteit.

B. COMPTABILITEIT.

216 Diverse Stukken1. Houtverkoping in 1811.2. Tiendverpachting over 1811.3. Onkosten over 1811.4. Maandstaten voor 1811.5. Rekening van 1811.6. Houtverkoping 1812.7. Tiendverpachting over 1812.8. Onkosten over 1812.9. Verrekening van onraadspenningen 1812.10. Maandstaten 1812.

217 Diverse Stukken11. Onkosten over 1813.12. Houtverkoping over 1813.13. Heffingsregister voor 1813.14. Verrekening van onraadspenningen 1813.15. Inspectie der kas.16. Snoeihout verkoping 1813.17. Verrekening van schadevergoeding voor geamoveerde rijswaarden 1810.18. Tiendverpachting over 1813.19. Verkoping van tophout van geamoveerde bomen voor het armement van Deventer.20. Maandstaten 1813.21. Onkosten 1814.22. Verkoop van rijswaardenhout, betaalbaar 1813.23. Houtverkoping 1814.24. Rekening en verantwoording over het dienstjaar 1812.25. Heffingsregister over 1814.

Page 38: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

38 Kroondomein 1806-1813 2.01.25

C. Huyssen, Malburgen, Zevenaar, Lijmers

C. HUYSSEN, MALBURGEN, ZEVENAAR, LIJMERSa. Administratie.

A. ADMINISTRATIE.

218 Brieven van de rentmeester W.H.Roeloffzen.1811 1 pak

219 Diverse Stukken1. Heffingsregister 1812.2. Verpachting van hoeven en landerijen 1811-1816.3. Als boven 1811-1817.4. Verpachting van de Oudenhoff 1813-1822.5. Predikant Heldering te Zevenaar om continuatie van zekere jaarlijkse subsidie.6. Contenties M. van der Gunten.7. Contenties R. Vermeulen.8. Contenties Van Rappard.9. Contenties W.Royaards.10. Verponding.11. W. Weyers om diligent verklaard te worden, wegens aflossing van een kapitaal te zijnen laste.12. Verkoping van domeingoederen in 1808.

220 Diverse Stukken13. Liquidatie met 's Konings huis over de revenuën van 1810/11 en anterieur.14. Borgtocht.15. Spolie van tiend door Van Nispen.16. Verzoek Bothmer om uitkoop van tiendrecht.17. Schuldbekentenissen van Weyers, Spaan en van Hueth.18. Aflossing van kapitalen.19. Kapitaal ten laste van de Lijmerse schouwkasse.20. Relle van tienden in Zevenaar en Lijmers.21. Staat van inkomsten 183. Grootte der goederen in Franse landmaat.22. Invordering van restanten.23. Uitgang van 3 mud haver door J.Wagtendonk en J.Suring verschuldigd.24. Certificaten de vitae.25. Taxatie, consolidering en afkoop van tienden.26. Tiendplichtige domeingoederen, een vijfde der tienden over 1812 en 1813.27. Weigering van tiend door R. Pselen en Bootman van de Plomb.28. Verpachting over 1814.29. Oproeping voor de Pruisische landraad Teltich.30. Aanschrijving van de Pruisische administratie.31. Staten door de commissaris Temminck gevorderd.

b. Comptabiliteit.

B. COMPTABILITEIT.

221 Diverse Stukken1. Rekening 1809/10 en antérieur.2. Maandstaten 1810/11 en antérieur.

222 Diverse Stukken3. Rekeningen 1810-1811 en antérieur.4. Voordracht tot royeren van questieuse posten.5. Rekening van 1810/11 en antérieur, over 1811.7. Rekening 1811.

223 Diverse Stukken1. Tiendverpachting betaalbaar 1811.2. Maandstaten 1811. (2 stukken.)

Page 39: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

2.01.25 Kroondomein 1806-1813 39

3. Tiendverpachting betaalbaar 1812.4. Onkosten 1812.5. Maandstaten 1812. (2 stukken.)

224 Diverse Stukken6. Aflossing van het kapitaal van R.Spaen, betaalbaar 1812.8. Onkosten 1813.9. Heffingsregister 1813.10. Naturaliën betaalbaar 1812.11. Tiendverpachting betaalbaar 1813.12. Maandstaten 1813. (2 stukken.)13. Verrekening van onraadpenningen in 1813.14. Inspectie der kas 1813.15. Attestatiën de vitae.16. Onkosten 1814.18. Naturaliën betaalbaar in 1813.19. Aflossing van het kapitaal van Hueth.20. Heffingsregister 1814.21. Maandstaten 1814.

D. Het Loo

D. HET LOOa. Administratie.

A. ADMINISTRATIE.

225 Brieven van de rentmeester Baron Van Tengnagell.Jan.-febr. 18111. Houtdieverij en schapen weiden in de bessen.2. Verponding.3. Excecutie tot invordering van restanten.4. Domeinambtenaren.5. Borgtocht van de weduwe Witteveen.6. Verpachting van 300 roeden heideveld aan C. Weyn.7. Verpachting van het water voor de zeemmolen 1803-1809.8. Erfpachtsbrieven.9. Diverse verpachtingen 1812-1821.10. Verpachting van hoeven en landerijen 1812, 1814.11. Inwoning geaecordeerd aan de professor Suurmond.12. Verpachting van twee percelen heideveld 1811-1813.13. Papiermolenaars te Wissel en Apeldoorn om remissie.14. Kaarten van het Loo.15. Sommier der bossen.16. Inventaris van de papiermolen te Wissel.17. Generaal-rapport 1811.18. Schapenhok in het park ter dispositie gesteld van de pachter der bouwhoeve achter het Loo.19. Spolie der jacht.20. Permissie tot absentie voor de inspecteur Van de Wall.

226 Diverse Stukken21. C. Weyn, om te worden gelibereerd van het cultiveren van een stuk grond achter zijn woning.22. Inkwartiering.23. Heffingsregister 1812.24. Grootte der goederen in Franse maat.25. van Westerveld, om de postroute over domeingrond te leggen.26. Bericht omtrent de staat der papiermolens.27. Brinken, om absentie van zijn post.28. Boswachters, om betaling hunner tractementen over 1810.29. Gepretendeerde contributiën voor deuren en vensters.30. Permis de port d'armes.31. Organisatie brandwezen.32. Coenraed Leo te Bakbergen stationeren.

Page 40: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

40 Kroondomein 1806-1813 2.01.25

33. Borgtocht voor de inspecteur Van de Wall.35. Permissie tot absentie voor de inspecteur Van de Wall.36. Constructie-hout en chauffage-hout op de houtbrink.37. De inspecteur vrijgesteld van de surveillance der gebouwen tot de civile lijst behorende.38. Amotie van de 3 hoeven in het park.39. Brandstichtingen op de heidevelden.40. Houtkapping voor de defensie van Deventer.41. Verzoek van P.Brinken om bij de armee te worden geplaatst.42. Generalia inspectie 1813.43. Regeling der tiendverpachtingen 1813.44. Beschrijving der domeingoederen.45. Gendarmenie om de jouissance van het gras in het park.46. Situatie van de moestuin op het Loo.47. Spolie in de vijvers van het park het Loo.48. Verbod om granen te bouwen in de moestuin.49. Politie op het Loo.50. Permissie tot uitoefening van de jacht.51. Woeste gronden.52. Inspectie door Kerkhof gedaan.53. Brandstof voor de militaire wacht op het Loo.54. J.L.Klopman, weiden van schapen in het Hoogsoerderbos.55. Brandstichtingen in de bossen.

b. Comptabiliteit.

B. COMPTABILITEIT.

227 Diverse Stukken1. Diverse verpachtingen om verkopingen betaalbaar in 1811.2. Houtverkoping betaalbaar in 1811.3. Onkosten over 1811.4. Maandstaten over 1811.5. Rekening van 1811.6. Liquidatie met het Rijk over 1811.7. Revenuën der Noord Appeldoornsche mark over 1812.8. Houtverkoping betaalbaar in 1812.9. Diverse verkopingen betaalbaar in 1812.10. Verpachting der eendenkooi en hondenstal, betaalbaar 1812.11. Verrekening van onraadspenningen 1812.

228 Diverse Stukken12. Onkosten over 1812.13. Maandstaten over 1812.14. Bezaaing van een gedeelte der moestuin betaalbaar in 1812.15. Verkoop van tuinvruchten betaalbaar in 1812.16. Onkosten 1813.17. Spolie van tiend door het armbestuur van Elburg 1812.18. Verkoop van het 1/5 der tienden van tiendplichtige landen betaalbaar in 1812.19. Revenuën van de Order-mark 1812.

229 Diverse Stukken20. Verkoop van 4 woningen in het park 1813.21. Houtverkoping in het park, betaalbaar in 1813.22. Heffingsregister 1813.23. Verkoop van schaapschotten.24. Houtverkoping in het Hoogsoerense bos, betaalbaar in 1813.25. Verkoop der menagerie in 1811, verantwoord 1813.26. Verkoop van tuinvruchten, betaalbaar 1813.27. Verkoop van omgeworpen bomen in 1813.28. Verrekening van onraadspenningen 1813.29. Maandstaten dienst 1813. (2 stukken.)30. Verkoop van drie hoeven in het park tot afbraak en van de manege op de Houtbrink en van het magazijn in het park. 1813.

Page 41: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

2.01.25 Kroondomein 1806-1813 41

31. Verkoop van haver en van het 1/5 der tienden, betaalbaar 1813.32. Onkosten dienst 1814.33. Rekening en verantwoording over de dienst van 1812.34. Houtverkoping Hoogsoerderbos, betaalbaar 1814.35. Verkoop van afbraak 1814.36. Heffingsregister over 1814.37. Maandstaten 1814.38. Verrekening van onraaispenningen 1814.

E. Niervaart

E. NIERVAARTa. Administratie.

A. ADMINISTRATIE.

230 Brieven van de rentmeester C.G. Hetterschey 1811, ook Zevenbergen.1 pak

231 Diverse Stukken1. Rekening en verantwoording van het dijkbestuur over 1811.2. Voordracht tot inschrijving der erfpachten van Niervaart en Zevenbergen bij de conservateur der hypotheken.3. Verpachting van hoeven en landerijen 1811-1814.4. Verpachting van smaltienden, veren en visserijen 1812-1814.5. Verzoek van J.G. Visser om zijn pacht van het stuk land no. 2300 der dotatie aan A.J. van Gils over te doen. 1811-1814.6. Als voren van de weduwe J. de Krom aan D. Harmsen 1811-1818, 27e en 28e hoeve.7. Verpachting van biezen 1812-1821.8. Atterminatie van betalingen 1812.9. Excecutie tot invordering van restanten.10. Domeinambtenaren.11. Voordracht tot opmeting der grienden. Verpachting daarvan 1813-1822.12. Gemeentelasten van de Klundert.13. Contentieux, bakenrecht.14. Reglement voor de politie van de polders.15. Spolie gepleegd door B. Hermus.16. Staat van chynsen en erfpachten.

232 Diverse Stukken17. Grootte der goederen in Franse maat.18. Voordracht tot uitvoer van granen.19. Borgtocht van de rentmeester Hetterschey.20. Verzoek van de pachter B. Harms, om meekrap aanplanting.21. Weigering van erfpachtsbetaling door de directie van het enregistrement.22. Spolie van de jacht.23. Klachten over het aanleggen van veren door particulieren.24. Damen en De Witt, verzoek om meekrap aanplanting.25. Vernieuwing der Sassen en zeesluis.26. Supplement voor gecedeerde goederen in Oostfriesland.27. Visserijen van de Kroon, verpacht door de conservateur der wateren en bossen.28. Strandingen.29. P. Kavelaars, om aan de Kroon in koop af te staan het gebouw op de 7e hoeve.30. Taxatie, consolidering en afkoop van tienden.31. Executie tegen de pachter der hoeve no. 2272 der dotatie en verpachting daarvan tot 1818.32. Verzoek om overdracht van pacht door P. de Witt en W. Wijtvliet aan C. van der Riet. 1811-1814.33. Rekening en verantwoording van het dijkbestuur 1812.34. P. Heiboer en A. den Engelschen, verzoek om meekrap aanplanting.35. Vuurbaken.36. Ontslag rentmeester Hetterschey als receveur van het enregistrement.37. Verpachting 1814.38. Verzoek van de pachter van de korenmolen om zijn pacht over te mogen dragen aan P. Huysers.39. Permissie tot absentie van de rentmeester Hetterschey.

Page 42: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

42 Kroondomein 1806-1813 2.01.25

40. Kaarten der domeinen.41. Nieuwe verdeling en distributie der landerijen.42. De pachter van het veer van de Moerdijk op Strijen-Sas, om van pacht te worden ontslagen.

b. Comptabiliteit.

B. COMPTABILITEIT.

233 Diverse Stukken1. A. Roosand, weduwe A. van Driel, pachteresse van drie bakentonnen op het Hollands diep om remissie.2. Verpachting van het vuurbaken te Strijensas, betaalbaar 1811.3. Houtverkoping 1811.4. Onkosten 1811.5. Maandstaten 1811.6. Rekening over 1811.

234 Diverse Stukken7. Tienden uit de oogst van 1811, verkocht en betaalbaar 1812.8. Houtverkoping 1812.9. Verpachting van buitengorzen, betaalbaar 1812.10. Verpachting van buitengorzen en biezen 1811 en 1812.11. Verrekening van onraadspenningen 1812.12. Onkosten 1812.13. Verpachting der vruchten van het kwistgeld, oogst 1811, betaalbaar 1812.14. Verdeling van het provenu der vruchten van het kwistgeld in 1811 met de Baanders.

235 Diverse Stukken15. Maandstaten 1812. (2 stukken.)16. Tiendverpachting betaalbaar 1813.17. Onkosten 1813.18. Heffingsregister voor 1813.

236 Diverse Stukken19. Verpachting van buitengorzen, betaalbaar 1813.20. Houtverkoping 1813.21. Verrekening van onraadspenningen 1813.22. Heffingsregister voor 1812.23. Verpachting van de vroege tienden, betaalbaar 1814.24. Verpachting van de grote tienden, betaalbaar 1814.25. Maandstaten 1813.26. Verkoop van hooi van in 1812 niet verpachte gorzen.27. Boeten door Arie Kotweg in 1813 verschuldigd.28. Inspectie der kas.29. Boeten wegens spolie in de aanplantingen.30. Houtverkoping 1814.31. Onkosten 1814.32. Verkoop van hooi in 1813.33. Rekening en verantwoording dienst 1812.

c. Kwistgeld.

C. KWISTGELD.

237 Diverse Stukken1. Verpachting tot meekrap aanplanting.2. Inkomsten van de bebouwingen over 1812, betaalbaar 1813.3. Rekening van de onkosten der bebouwing in 1812.4. Inkomsten van de bebouwing in 1813, betaalbaar 1814.5. Verpachting tot meekrap planting 1813.6. Rekening onkosten bebouwing 1813.7. Bebouwing 1814, betaalbaar 1815.

Page 43: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

2.01.25 Kroondomein 1806-1813 43

F. Paderbornse tienden

F. PADERBORNSE TIENDENa. Administratie.

A. ADMINISTRATIE.

238 Brieven van de rentmeester P.A. de Roock 1811.1. Verponding.2. Inschrijving van erfpachten bij de conservateur der hypotheken.3. Domeinambtenaren.4. Archief.5. Grootte der goederen in Franse maat.6. Borgtocht van de rentmeester P.A. de Roock.7. Taxatie, consolidering en afkoop van tienden.8. Knotwilligen op het goed Maurik 1813, admodiatie contract.9. Contentieus over erfpachtsbetaling.10. Contentieus, betaling door C.U. Kooken.

b. Comptabiliteit.

B. COMPTABILITEIT.

238 Diverse Stukken1. Tiendverpachting, betaalbaar 1811.2. Onkosten in 1811.3. Maandstaten 1811.4. Rekening over 1811.5. Overstortingen van Maurik 1811.6. Rekening over Maurik 1811.7. Tiendverpachting betaalbaar 1812.8. Onkosten in 1812.9. Maandstaten 1812.10. Onkosten in 1813.11. Tiendverpachting, betaalbaar 1813.12. Heffingsregister voor 1813.13. Maandstaten 1813.14. Inspectie der kas.15. Rekening en verantwoording over 1812.16. Onkosten in 1814.17. Heffingsregister voor 1814.18. Tiendverpachting, betaalbaar 1814.

G. Kelnary van Putten

G. KELNARY VAN PUTTENa. Administratie.

A. ADMINISTRATIE.

239 Brieven van de rentmeester J.H. Cremer, alsmede van de tienden op de Veluwe.1. Verpachting van bouwhoeven en landerijen 1812-1815.2. Verpachting van landen 1812-1816.3. Verpachting van tienden 1812, 1813.4. Verpachting van tienden 1811, 1812.5. Cadaster. Hoedanig het erve Colengoed voortaan zou kunnen worden verpacht.6. Archief.7. Verhuring van twee huisjes no.1440 en 1441 van de dotatie 1813-1822.8. Cadaster, staat van chijnsen.9. Invordering van restanten 1811.10. Cadaster. Grootte der goederen in Franse landmaat.11. Politie Sprielder en Putterbos.12. Verdeling van een stuk heideveld bij het erf Colengoed.13. Weigering van erfpachtsbetaling door de directie van het enregistrement.14. Verpachting der goederen tegen 1814.15. Taxatie, consolidering en afkoop van tienden.

Page 44: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

44 Kroondomein 1806-1813 2.01.25

16. Domeingoederen van de staat geproponeerd tot supplement van de dotatie.17. Indemniteit voor de pachters der hoeven: ten Hove, het Hooge End en Veenhuizen.18. Onderzoek naar verduisterde tiendplichtige gronden. Tiendrollen.19. De pachter van de hoeve Veenhuizen om prolongatie van pacht.20. Alsvoren van de pachter van de hoeve ten Hove.21. Aflossing van een kapitaal groot f.300.- ten laste van B. Teunissen.

b. Comptabiliteit.

B. COMPTABILITEIT.

240 Diverse Stukken1. Houtverkoping, betaalbaar 1811.2. Verpachting van de erve Veenhuizen, betaalbaar 1811.3. Onkosten 1811.4. Maandstaten 1811.5. Rekening over 1811.6. Houtverkoping, betaalbaar 1812.7. Onkosten 1812.8. Verrekening van onraadspenningen 1812.

241 Diverse Stukken9. Maandstaten 1812.10. Onkosten 1813.11. De pachter van het erf ten Hove om remissie over 1811.12. Houtverkoping, betaalbaar 1813.13. Verkoop van 1/5 der tienden 1812.14. Verponding te betalen aan de Kroon voor het Putter- en Spielderbos.15. Heffingsregister voor 1813.16. Inspectie der kas.17. Onraadspenningen 1813.18. Tiendverpachting, betaalbaar 1813.19. Maandstaten 1813.20. Koornuitgangen over 1812, verschuldigd.21. Inspectie der kas. 1813.22. Onkosten 1814.23. Houtverkoping, betaalbaar 1814.24. Rekening en verantwoording over 1812.25. Heffingsregister over 1814.26. Onraadspenningen 1814.27. Maandstaten 1814.28. Koornuitgangen over 1813 verschuldigd.

H. Steenwaard en Pleij

H. STEENWAARD EN PLEIJa. Administratie.

A. ADMINISTRATIE.

242 Brieven van de rentmeester H.Ribbers 1811.1. Kaarten van de Steenwaard en Pleij.2. Verponding.3. Verpachtingen 1812-1816.4. Allienatie van het erfpachtgoed de Stijfselfabriek.5. Domeinambtenaren.6. Borgtocht van de rentmeester H. Ribbers.7. Grootte der goederen in Franse maat.8. Verpachting van het veer op de houwberg voor 1813 en weilanden no.1775, 1777 en 1719 der dotatie.9. Scheiding van het territoir van de Steenwaard.10. De pachter van het veer op de houwberg om remissie.11. Verpachtingen van de weilanden no.1791 en 1792 der dotatie over 1813.12. Ligging van de Steenwaard.13. Taxatie, consolidering en afkoop van tienden van de Steenwaard.

Page 45: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

2.01.25 Kroondomein 1806-1813 45

14. Alsvoren van de Pleij.15. Verpachting van een streep grond aan de erfpachter Bichou.

b. Comptabiliteit.

B. COMPTABILITEIT.

243 Diverse Stukken1. Maandstaten 1811.2. Onkosten 1811.3. Rekening van 1811.4. Onkosten 1812.5. Maandstaten 1812 Steenwaard.6. Maandstaten 1812 Pleij.7. Onkosten 1813. Steenwaard.8. Onkosten 1813. Pleij.9. Heffingsregister 1813.10. Inspectie der kas Pleij 1813.11. Maandstaten 1813 Pleij.12. Maandstaten 1813 Steenwaard.13. Verrekening van onraadspenningen 1813.14. Inspectie der kas 1813 Steenwaard.15. Onkosten 1814 Pleij.16. Onkosten 1814 Steenwaard.19. Heffingsregister voor 1814 Pleij.20. Heffingsregister voor 1814 Steenwaard.21. Verkoop van rijswaarden en elzen in de Steenwaard, betaalbaar in 1814.

I. Tienden op de Veluwe

I. TIENDEN OP DE VELUWEa. Administratie.

A. ADMINISTRATIE.

244 Diverse Stukken1. Verpachting 1811, 1812.2. Verpachting 1812, 1813.3. Domeinambtenaren.4. Borgtocht van de rentmeester J.H. Cremers.5. Kaarten van de Kelnarij en de Veluwe.6. Grootte der goederen in Franse landmaat.7. Borgtocht van de rentmeester J.H. Cremers.8. Weigering van erfpachtsbetaling door de directie van het enregistrement.9. Taxatie, consolidering en afkoop van tienden.10. Tiendrollen.

b. Comptabiliteit.

B. COMPTABILITEIT.

245 Diverse Stukken1. Maandstaten 1811.2. Rekening over 1811.3. Maandstaten 1812.4. Onkosten 1813.5. Verrekening van onraadspenningen 1812.6. Heffingsregister voor 1813.7. Inspectie der kas 1812.8. Onkosten 1812.9. Tiendverpachting, betaalbaar 1813.10. Maandstaten 1813.11. Koornuitgangen over 1812, verschuldigd.12. Verrekening van onraadspenningen 1813.13. Inspectie der kas 1813.14. Onkosten 1814.15. Rekening en verantwoording over 1812.

Page 46: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

46 Kroondomein 1806-1813 2.01.25

16. Maandstaten 1814.17. Koornuitgangen over 1814, verschuldigd.

J. Xanten

J. XANTENa. Administratie.

A. ADMINISTRATIE.

246 Diverse Stukken1. Archieven.2. Heffingsregister voor 1812.3. Pachtontslag van D. van Winsen.4. Verponding.5. Tiendkaarten van het voormalig domein Xanten.6. Weiland op de Kouden oord.7. Kerk te Gennep.8. Rekening over ambtslasten 1810 en anterieur.9. Verpachting der Hooge booth 1812-1818.10. Opgaven van lasten door enige pachters te dragen.11. Voordracht om de uitgangen in koorn op geld te brengen.12. Staat der inkomsten 1813 en grootte der goederen in Franse landmaat.13. De predikant te Reek, om betaling van een gepretendeerde erfpacht.14. Verpachting der hoeve Bienhezen tot 1819.15. Verpachtingen 1814.16. Tazatie, consolidering en afkoop van tienden.17. Verpachting van de kapittels winkel. No.2071 der dotatie van 1808.18. Reclame van de Maire te Wichen tot het presteren van beneficien bij tiendverpachting.19. Tiendplichtige domeingoederen, 1/5 der tienden over 1812 en 1813.20. Voordracht tot het bijwonen van geërfde vergaderingen voor de regeling der jaarlijkse lasten.21. Custodie door Sanders van Well voor een weggevoerde tiend in 1813.22. Staat der goederen onder Drenten door de Commissaris Temminck gerequireerd.

b. Comptabiliteit.

B. COMPTABILITEIT.

247 Diverse Stukken1. Tiendverpachting in 1811.2. Verrekening van onraadspenningen 1811.3. Onkosten 1811.4. Maandstaten 1811.5. Rekening van 1811.6. Tiendverpachting, betaalbaar 1812.7. Onkosten 1812.

248 Diverse Stukken8. Maandstaten 1812.9. Buitengewone inkomsten 1812.10. Onkosten 1813.11. Verrekening van onraadspenningen over 1812.12. Heffingsregister 1813.13. Tiendverpachting, betaalbaar 1813.14. Maandstaten 1813.15. Polderlasten over 1810 en anterieur gereclameerd.17. Contributiën tot het onderhoud van publieke veldwachten.18. Inspectie der kas 1813.19. Onderhoud van het dijkvak onder de schouw van Wichen.20. Onkosten dienst 1814.21. Rekening en verantwoording 1812.22. Maandstaten 1814.

Page 47: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

2.01.25 Kroondomein 1806-1813 47

K. Zevenbergen

K. ZEVENBERGENa. Administratie.

A. ADMINISTRATIE.

249 Diverse Stukken1. Verpachting der bouwhoeven en landerijen. 1811-1814.2. Verpachting van het grote gors aan het Lamsgatsveer, het Lamsgatsponteveer en het huis aldaar. 1811-1818.3. Deductie van 1/5 der redemptie tienden.4. Alterminatie van betaling 1812.5. Staat van chijnsen en erfpachten.6. Grootte der goederen in Franse landmaat.7. De pachter der koornmolen om remissie. Verpachting tot 30 september 1818.8. Afkoop van chijnsen.9. Berging der in 1812 opgehouden en ingeoogste tienden.10. Taxatie, consolidering en afkoop van tienden.11. Anthonie Molengraaf, pachter van het pontveer om remissie, verpachting tot 1818.12. Verpachtingen voor 1814.13. Overdracht der pacht van F. van Ginneken aan W. Sprangers.

b. Comptabiliteit.

B. COMPTABILITEIT.

250 Diverse Stukken1. Houtverkoping, betaalbaar 1811.2. Verrekening van onraadspenningen 1811.3. Onkosten 1811.4. Maandstaten 1811.5. Rekening over 1811.6. Overstortingen Niervaart en Zevenbergen 1811, 1812.7. Tiendverpachting, betaalbaar 1812.8. Houtverkoping, betaalbaar 1812.9. Verrekening van onraadspenningen 1812.10. Onkosten 1812.11. Maandstaten 1812. (2 stukken.)

251 Diverse Stukken12. Tiendverpachting, betaalbaar 1813.13. Onkosten 1813.14. Verkoping van in 1812 opgehouden tienden.15. Houtverkoping, betaalbaar 1813.16. Heffingsregister voor 1813.17. Verpachting der vroege tienden 1814.18. Verpachting der grote tienden 1814.19. Maandstaten 1813. (2 stukken.)20. Verrekening van onraadspenningen 1813.21. Inspectie kas 1813.22. Houtverkoping, betaalbaar 1814.23. Onkosten 1814.24. Rekening en verantwoording, dienstjaar 1812.

L. Generalia, rekening en verantwoording.

L. GENERALIA, REKENING EN VERANTWOORDING.

252 Diverse Stukken1. Budget voor 1811. (zie ook no.213 en 214.)2. Budget voor 1812.3. Budget voor 1813.4. Remissiën voor 1811 in het noorden.5. Liquidatie tussen het Rijk en 's Konings huis.

Page 48: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

48 Kroondomein 1806-1813 2.01.25

6. Boekhouding in Franse muntspeciën.7. Actief en passief van 's Konings huis.8. Budget voor de dienst van 1814.Arrerage rekening 1811 en anterieur. Domeinen in het zuiden. Restant rekening van het dienstjaar 1812 (2 exemplaren) van de domeinen in het zuiden.Restant rekening van het dienstjaar 1813.

253-254 Twee portefeuilles bevattende diverse correspondentie.2 portefeuilles

253 Een portefeuille bevattende diverse correspondentie.Brieven van de rentmeesters der domeinen aan H. Berman, chef de bureau van de superintendentie der Keizerlijke kroongoederen.A. van Rhemen, Dieren, 1811-1813.W.H. Roeloffzen, Huyssen, Malburgen, Zevenaar en de Lijmers, Xanten 1812, 1813.Niervaart en Zevenbergen, C.G. Hetterschey 1811-1813.

254 Een portefeuille bevattende diverse correspondentie.P.A. de Roock, Paderbornse tienden 1812, 1813.J.H. Cremer, Kelnary van Putten en tienden op de Veluwe 1811, 1812, 1813.H. Ribbens, Steenwaard en Pley 1812-1813.C.F. Simond, Soestdijk 1811-1813. Sanders van Well te Nijmegen aan de intendant 1811. Van Diermen te Nijkerk aan de intendant 1811. Requesten aan de intendant-generaal der Keizerlijke kroongoederen in Holland 1811. Correspondentie betreffende de opheffing van het Kon. weeshuis te Leiden. 1810.Diverse correspondentie 1811.

M. Heffingsregisters, rekeningen etc.

M. HEFFINGSREGISTERS, REKENINGEN ETC.

255-256 Huyssen en Malburgen. Heffingsregister en journalen van ontvangst.1812255 Bestanddeel 1.256 Bestanddeel 2.

257-258 De Niervaart. Heffingsregisters.1812 en 1813257 Bestanddeel 1.258 Bestanddeel 2.

259 Diverse StukkenPortefeuille met documenten behorende tot de heffingsregisters, bevattende:Brieven van de intendant-generaal aan de rentmeester van de Niervaart.Rekening van de restanten 1812 en 1813.Conditiën van verpachting van koorntienden 1811.Conditiën van aanwassen en dijkettingen en dijkettingen van het kwistgeld 1812.Conditiën van smaltienden, accijnsen en veren. 1812-1814.Conditiën van de waag, afslag van vis en visserijen.Conditiën van de korenmolen en van bakens en tonnen 1812-1814.Conditiën van tienden van koolzaad, winter- en zomergarst. 1811.Conditiën van verkoop van graan en veldvruchten 1811.

260 Register met conditiën van verpachting van de hoeven met de daarbij behorende huizen, getimmerten en landerijen, mitsgaders de separate bloklanden in de grote en kleine polders van de Niervaart, Bloemendaal, Nassau en Arenberger polders.1811-1814

261 Register van verpachting van diverse percelen van dijken, dijkettingen, gorsen en verdere partijen.1811-1814

Page 49: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

2.01.25 Kroondomein 1806-1813 49

262 Register met conditiën van verpachting van landerijen, dijken met hun avelingen, mitsgaders gorzen en riethillen, de beweiding van enige wegen en het gebruik van vijf moestuinen.1811-1814

N. Kelnary van Putten.

N. KELNARY VAN PUTTEN.

263-264 Heffingsregisters.1812-1813263 Bestanddeel 1264 Bestanddeel 2

265-266 Journalen van ontvangst.1812 en 1813265 Bestanddeel 1266 Bestanddeel 2

267 Portefeuille met documenten, behorende bij de heffingsregisters, bevattende: pacht- en huurcedulen, conditiën van verpachting, enz.

O. Tienden op de Veluwe.

O. TIENDEN OP DE VELUWE.

268-269 Heffingsregisters.1812 en 1813268 Bestanddeel 1269 Bestanddeel 2

270-271 Journalen van ontvangst.1812 en 1813270 Bestanddeel 1271 Bestanddeel 2

272 Portefeuille met documenten, behorende bij de heffingsregisters, bevattende: extracten uit de pacht conditiën, etc.

P. Xanten.

P. XANTEN.

273-274 Heffingsregisters.1812 en 1813273 Bestanddeel 1.274 Bestanddeel 2.

275-276 Journalen van ontvangst.1812 en 1813275 Bestanddeel 1.276 Bestanddeel 2.

277 Portefeuille met documenten, behorende bij de heffingsregisters.

Page 50: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

50 Kroondomein 1806-1813 2.01.25

Q. Zevenbergen.

Q. ZEVENBERGEN.

278-279 Heffingsregisters.1812 en 1813278 Bestanddeel 1.279 Bestanddeel 2.

280 Portefeuille met documenten behorende bij de heffingsregisters, bevattende:Brieven van de intendant-generaal aan de rentmeester.Conditiën van verpachting van de grote koorntienden, zomer- en wintergarsttienden en van zaad, vlas, ajuin en kool 1811, 1812.Conditiën van de visserij van de kleine Noord of Slikpolder en in de rivier de Mark. 1811-1814.Conditiën van de korenmolen 1811-1814.Conditiën van het Lamsgatsveer 1811-1818Rekening van de restanten over 1812, etc.

281 Portefeuille bevattende processen-verbaal van in bezit neming en staten van de domeinen behorende tot de Keizerlijke kroongoederen in Holland, inhoudende:Proces-verbal de missive en porsession des domaines de la couronne situés sur la rive gauche du Waal, arrondissement de Breda, departement des Deux-Nèthes, par Jean François Hypolite Dobignie, directeur de l'administration de l'enregistrement et des domaines au departement des Deux-Nèthes en execution du décret Imperial du 10 Octobre 1810, à Monsieur Jacques François van de Wall, administrateur des domaines de la couronne du Midi en Hollande.Les biens connus sous le nom de la régie de Zevenbergen.Les biens connus sous le nom de la régie de Niervaart.Fait à Anvers le 16 Février 1811.Proces-verbal de mise en possession des domaines de la couronne situés sur la rive gauche du Waal, arrondissements de Bois-le-duc et de Nimègue, département des Bouches du Rhin, par:Louis Marie Ceillier, directeur de l'administration, de l'enregistrement et des domaines au département des Bouches du Rhin en exécution du décret Imperial du 10 Octobre 1810 àMonsieur François Jacques van de Wall, administrateur des domaines de la couronne du Midi en Hollande.Les biens désignés en l'état y annexé sous le no.4 et d'après la représentation de dix neuf états de ces biens dont dix-huit sont cotés de la lettre A et des mimeros 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, et 28 et le dix neuvième intitulé régie des biens originaires des chastreux de Cologne.A. 1. Régie des biens et revenus du chapitre supprimé de Saint Martin à Cranenburg.A 2. Régie des biens et revenus du chapitre supprimé des apôtres à Cologne.A 3. Régie des biens originaires du prieur et des chanoines capitulaires de l'ordre supprimé des frères de la Croix à Cologne.A 4. Régie des dîmes de Paderborn.A 8. Régie des biens et revenus originaires du convent supprimé de Marienblom à Calcar, jadis habité par des religeuses de l'ordre de Sainte Bregitte.A 9. Régie des biens ecclésiastiques ayant appartenu au chapitre de Xanten.A 11. Régie pastorale de Maas et Waal.A 17. Régie des biens originaires des chartreux de Cologne, ayant été possédés en admodiation par C. van Mourick.A 18. Régie des dîmes ayant appartenues au chapitre supprimé de Xanten et aux biens pastorale du district d'entre Meuse et Waal.A 19. Régie des biens et revenus originaires de la chapellerie de Venray.A 20. Régie des biens et revenus ayant appartenu au personnat Catholique ecclésiastique de Geisteren.A 21. Régie des biens et revenus originaires du convent des religieuses supprimé, nommé Jerusalem dans Venray.A 22. Régie des biens et revenus originaires de la cure de Geisteren ayant jadis été combinée avec Maashees.A 23. Régie des biens et revenus originaires de la chapellenie catholique de Geisteren.A 24. Régie des biens et revenus de la vicairie catholique de Venray.A 25. Régie des biens et revenus originaires de la chapellenie de Gennep.

Page 51: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

2.01.25 Kroondomein 1806-1813 51

A. 26. Régie des biens ecclésiastiques ayant appartenu à la cure et l'office de Marguillier et à l'église de Gennep.A 27. Régie des biens ecclésiastique originaires du convent supprimé des réligieuses Grexendael nommé Nieuw Klooster ayant subsisté près de Gogh.A 28. Régie des biens ecclésiastiques originaires du convent supprimé des réligeuses dit Bedbur à Clèves.Fait à Bois-le-Duc le 25 Fevrier 1811.Proces-verbal de mise en possession des domaines de la couronne situés dans le Département composant le gouvernement de la Hollande, par:Van Bernuth, directeur des domaines de l'Etat en Hollande en vertu de l'authorisation du conseiller d'Etat, Intendant Général des Finances et du Trésor public en Hollande et en exécution du décrêt Impérial du 10 Octobre 1810à Monsieur de Bussche, auditeur au conseil d'Etat, chargé provisoirement des fonctions d'Itendant des biens de la couronne en Hollande, chargé par une lettre du ministre Secrétaire d'Etat, Intendant général de la maison de l'Empereur en date 3 Août 1811.1. Dômes du Veluwe et redevances en blé dites Hondenkoorn, ainsi que les dîmes de Paderborn à Haaften et Hellouw et le canon du Bullesheimsche tiend.2. Steenward et Pleij.3. Kelnarie de Putten.4. Konijnenweerd.5. Dîme de Bredelaer.6. Rente de Hoogbuurlo.7. Dîme d'Erlekum.8. Hooge booth.Les cinq derniers faisant partie des biens provenant de divers chapitres supprimés et autrefois gérés par le régisseur Sanders van Well à Nimègue.9. Cens fonciers.10. Emphitéose de Nassau grond.11. Le péage de Strijen au Moerdijk.12. Les pèches intérieures de Nieuw Strijen.13. Les alluvions dites de Warre.14. La digue du côté oriental du port de Strijen-Sas.15. La digue du côté accidental de celui-ci.16. Les terres dites het land, de dijkkavelingen in Krowersgors.17. Les recognitions du dijkgraaf.18. Le Fanal de Strijen-Sas.Ces dix derniers faisant partie des domaines de Niervaart gérés par le régisseur Hetterschey.Fait à Amsterdam le 7 Septembre 1811.Bovendien zijn nog aanwezig staten van de regie het Loo en van Dieren, waarvan geen processen-verbaal van inbezitneming gevonden worden.

282 Portefeuille diverse staten bestekken van werken, enz. betreffende de Keizerlijke domeinen in het zuiden van Holland.1811-1813Dieren.Huyssen en Malburgen.Paderbornsche tienden.Kelnary van Putten.Steenwaard en Plei.Zevenbergen en Niervaart.Soestdijk.Xanten.

283 Portefeuille bevattende staten van bouwhoeven, landen, tienden, etc., voorkomende op de tabellen der domeinen welke door Zijne Majesteit de Keizer en Koning bij decreet van 10 october 1810 zijn verklaard als een supplement bij de inkomsten, welke gezamelijk de som van vijf maal honderd duizend gulden revenuen van domeinen van de kroon van Frankrijk in Holland moeten uitmaken.

Page 52: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

52 Kroondomein 1806-1813 2.01.25

VIII. Domeinen in het noorden.

VIII. DOMEINEN IN HET NOORDEN.

284-285 Brieven van R.A. de Salis, administrateur der Keizerlijke kroongoederen in het departement van de Ooster Ems aan de intendant der Keizerlijke kroongoederen in Holland.Juli 1810-juni 1811. Juli - december 1811 2 pakken284 Bestanddeel 1.285 Bestanddeel 2.

286 Diverse StukkenPortefeuille met diverse correspondentie bevattende:- Brieven als voren, zonder nummer van het verbaal. 1811.- Brieven van de ontvanger-generaal der Keizerlijke kroongoederen in het departement van de Ooster Ems J.C. Freeze, aan de intendant als voren. Juli 1810 - november 1811.Diverse correspondentie 1812-1813.Diverse brieven aan de intendant der keizerlijke kroongoederen. 1812, 1813.Zes portefeuilles diverse dossiers, bevattende de correspondentie van de intendant der Keizerlijke kroongoederen in Holland, betreffende de domeinen in het departement van de Ooster Ems over 1811.

287 I. Correspondentie betreffende en met domeinambtenaren.Correspondentie en opgaven wegens de staat en tarieven der veren, bruggen en tollen.Weggeld te Grootsander; Laer.Veer Esclum, Leer.Bruggeld te Stickhuizen, voor transport van koloniale waren te Stickhuizen.Correspondentie betreffende aanwassen tussen Borsum en Nesserland, en tussen Emden en Larreveld.Borsumer aanwas.Sandumer Grode.Correspondentie omtrent de reparatie van kanalen, bruggen en wegen, o.a. project van een scheepvaart-kanaal van Emden over Wittmund naar Jever van J.N. Franzius.Correspondentie betreffende molens, o.a. staat van alle de molens voor welke aan de domeinkas enige pachten, erfpachten of andere rechten worden betaald.Correspondentie betreffende verpachtingen en enige verpachtconditiën van domaniale grienden en grasgewassen.Stukken rakende gebouwen.Lijst van de gebouwen behorende tot het domein van de kroon.Bewonen van het slot te Jever.Verlichting van het kasteel te Aurich.Staat van dominiale gebouwen, die aan het Rijk zouden kunnen verhuurd worden.Pedellen-woning.Brieven van de ambtsgerichten.

288 II. Correspondentie betreffende de verponding en de korting op erfpachten, wegens de verponding.Advies van de ontvanger-generaal J.C. Freeze omtrent de verponding op gronden, in erfpacht uitgegeven, te dragen.Correspondentie betreffende verkoop van domeinen.Specifieke staat van de domein, bouwhoeven en losse landerijen in Rheiderland en het ambt Leer, welke ter verkoping zijn geprojecteerd.Correspondentie wegens verschillende processen.Zaak tegen de koopman Kelfkens c.s. betreffende verkoping van strandgoederen 1809.Zaak tegen erfpachter Jurgen Weerts.Zaak tegen borg van de pachter Buss.Zaak tegen de gemeente van Dornum.Zaak tegen de pachter van de melen te Aurich, Schötter.Zaak wegens visserij van Esens. Hamke Eils.Correspondentie wegens ingestelde vervolgingen tegen achterstallige debiteuren.

Page 53: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

2.01.25 Kroondomein 1806-1813 53

Lijsten van processen betreffende de goederen van de kroon hangende voor het hof van Oostfriesland en de rechtbank te Aurich. 1811.

289 III. Stukken betreffende de uitgifte van gronden op erfpacht.Missive van de administrateur de Salis aan de intendant der Keizerlijke kroongoederen van 11 januari 1811, houdende toezending van honderd drie en vijftig requesten om gronden in erfpacht te mogen bekomen, waarop nog niet is gedisponeerd.

290 IV. Correspondentie betreffende comptabiliteit met de ontvanger-generaal J.C. Freese over de staat van zijn kas.Correspondentie betreffende het regulanseren van verschotten.Correspondentie betreffende aan het domein toebehorende kapitalen.Stukken rakende het kapitaal van de aanwas genaamd Frederich de Augustus Grode.Staat der kapitalen bij het rentambt Jever.Bank van Emden.Bouwkas te Minden.Kapitaal aan de prins van Anhalt Zerbst voorgeschoten.Stukken en correspondentie betreffende de bij Keizerlijk decreet van 17 mei 1811 afgestane percelen aan de deelnemers in de lening op de domeinen van juli 1808.

291 V. Generale staat van de inkomsten der domeinen in de zeven maanden 1e juni-ulto december 1810 over het rekeningjaar met veertien speciaal-staten.1810-1811Generale staat voor de dienst van 1811 nopens de zekere inkomsten.Alsvoren van de onzekere inkomsten.Ingezonden bij missive van de administrateur de Salis 6 april 1811.Restanten van de domeinen te Wittmund, dienst 1809/1810 en juni-dec. 1810 en wat daarop tot 23 nov. 1811 betaald is geworden.Brief van de administrateur de Salis, omtrent de verificatie van de rekeningen over de jaren 1805/6, 1806/7 en 1807/8 van 22 januari 1811. Met bijlagen.Instructiën voor de administrateur, de ontvanger, rentmeesters enz.Correspondentie rakende verschillende onderwerpen, o.a.Jacht op domaniale gronden.Grondruiling met de molenaar Heijke Athen Janssen.Personalia, Sportelen. Baron Van Kniphausen, Führman, Cordes.

292 VI. Correspondentie en staten betreffende afgeschafte domaniale prestatiën in Oostfriesland 1810.1811Rapport van de commissie van onderzoek der oude domeinbelastingen binnen het departement Oostfriesland benevens Rheiderland, welke ingevolge de constitutie van het Rijk en de nieuwe algemene Franse wetten behoren te vervallen, de 6e februari 1811 toegezonden door de administrateur De Salis.Enige reglementen, orders en publicatiën.Requesten aan de intendant der Keizerlijke kroongoederen. December 1810-december 1811.Diverse brieven aan dezelfde. Oktober 1810 tot december 1811.

293 Portefeuille met stukken rekende de statistiek.Rapport van J.N. Francius over de land-cultuur en akkerbouw in het departement van de Ooster Ems. Juni 1811.Promemoria van dezelfde over de heidevelden en moerassen. 21 november 1811.Bemerkingen van dezelfde over de schapenteeld. November 1811.Rapport over de domaniale bossen en aanplantingen in het departement van de Ooster Ems. J.N. Franzius 10 maart 1808.Lijsten van marktprijzen van graan, boter en kaas 1812, 1813 en andere statistieke opgaven.Correspondentie tussen de administrateur en de intendant der Keizerlijke kroongoederen verdeeld in de navolgende dossiers:

Page 54: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

54 Kroondomein 1806-1813 2.01.25

A. Aurich.

A. AURICH.

294 Diverse Stukken1. Restant-staat van 1810/11 en anterieur tot ultimo december 1811.2. Rekening en restantstaat 1811.3. De erfpachters van de koloniën Fieburg, Vosbarg, Firrel, Norderwij en Höft om vrijdom van erfpacht.4. De erfpachters van het groot veen te Timmel om remissie.5. Contentieus. J.F. Ennen, pachter van de molen.6. Knaust, verzoek tot aankoop van de portierswoning.7. Meyer, verzoek tot aankoop van zeker huisje te Aurich.8. Afgebrande gebouwen 20 juli 1811.9. Cessie van het kasteel en de daarbij liggende gebouwen aan het Rijk.10. De pachter van het klooster Barthe om remissie.

295 Diverse Stukken11. De pachter der schaapskooi Ooster Egels om remissie.12. Saathof, pachter van de molen te Aurich. om remissie.13. Domeinambtenaren.14. Van Panhuys, secretaris-generaal der prefecture van de Ooster-Eems.15. Weduwe J. Paulus en Jan Symons van het eerste Tjuchergrashuis, om continuatie van pacht.16. Spetser-veen en Groote veen.17. Münkeweg over het Ihlower Hoogmeer van Lüdwigsdorf naar Vahne.18. Verpachtingen over 1813.19. J.E. Lücken, pachter der hoeve Meerhuizen om een stuk der heerenmede.20. de colonie van Lüdwigsdorf om remissie.21. Stein, huurder van een woning in het muntgebouw om remissie.22. De pachter van Groot Boerhave om atterminatie.23. Contentieus, met de commune middels Westerloog.24. Op- en afvaart in 1812.25. Inkomsten van kalkbranden 1812.26. Heffingsregister voor 1813.27. Johan Muller, molen-erfpachter te Bagband om indemniteit voor nieuw opgebouwde molens.28. Contentieus met de erfpachter Jurgen Weerts.29. Verhuring van het huis no. 146 der dotatie voormaals door Dijkgraber geoccupeerd.30. Verpachtingen over 1814.31. Hero Garrels, pachter der hoeve Barhuizen om prolongatie van pacht.32. Frerich Harms c.s. boekweit-bouwers om remissie.33. De erfpachters van het Ihlower schathuis om betaling wegens schadeloosstelling voor gecedeerde grond aan het Ihlowerveen.34. Opmeting der venen.

B. Emden.

B. EMDEN.

296 Diverse Stukken1. Restantstaat van 1810-1811 en anterieur tot ultimo december 18112. Rekening en restantstaat 1811.3. Verpachting van het gras op de Larrelter aanwas.4. Alsvoren op de Borsumer aanwas.5. De pachters van Ooster-, Noorder-, en Wester Harsweg om remissie.6. Rentmeester Beseke om ontslag.7. Verpachtingen over het jaar 1813.8. Ontslag van de rentmeester Beseke en vereniging van Emden met Aurich.9. Heffingsregister 1813.10. Verpachting van de Larrelter en Borsumer aanwas over 1813.11. Erfpacht van de Larrelter kolk.12. Opbouw van een schuur en keuken voor rekening van de pachter bij de hoeve Coldeweer.13. Beschrijving van de Larrelter aanwas.14. De rentmeester Schnederman om het rentambt Emden over te dragen aan Franzius.15. Verpachtingen over 1814.

Page 55: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

2.01.25 Kroondomein 1806-1813 55

C. Esens.

C. ESENS.

297 Diverse Stukken1. Restantstaat van 1810/11 en anterieur tot ultimo december 1811.2. Rekening en restantstaat 1811.3. Restanten van het dienstjaar 1811 en anterieur.4. Hoppe, om vrijdom van grondlasten van de Lorentzpolder.5. Verpachting van de konijnenvangst op Lange oog.6. De pachteres van bovengenoemde konijnenvangst om remissie.7. Demissie van Fuhrmann en aanstelling van R.B. de Salis als rentmeester.8. Oppositiën tegen de executie der rentmeesters tot invordering van restanten.9. Carstens, pachter van Zyhlhoff om atterminatie van betaling.10. De pachters der hoeven Zyhlhoff en Blankenhuizen om continuatie van pacht.11. Haye Stielfs, om in pacht te hebben de hoeve Zyhlhoff.12. Verpachting voor 1813.13. Weigering van pacht door Van Halem voor het Wester-accumer bruggegeld.14. E.G. Edinga, erfpachter om remissie over 1812 en 1813.15. L.B. Meyer, pachter van Kloosterschoo om remissie.16. Remboursement aan Carstens, Ulfers en Hedden voor remissi?n pro 1809-1810.17. Heffingsregister 1813.18. Executie tegen erfpachters 1813.19. Verpachtingen voor 1814.20. Beschrijving der domeingoederen.21. Foeke Hedden, pachter der hoeve Friedland om prolongatie tot 1820.22. Permissie tot absentie voor de rentmeester L. Beninga.23. G.D. Klattenburg, kolonist te Schoo, om vermindering van erfpacht.

D. Greetzyhl.

D. GREETZYHL.

298 Diverse Stukken1. Restantstaat van 1810/11 en anterieur tot ulto december 1810.2. Rekening en restantstaat 1811.3. De erfpachters van Schoonoorth, om de erfpachtsnaturaliën in geld te betalen.4. De pachters van erfpachtsnaturaliën om reductie van het 1/5 voor de verponding.5. Cadaster, vermeerdering van pacht der hoeve Meer-Aland voor voormalige onlanden.6. Domeinambtenaren, wijlen de rentmeester Dege.7. Vermindering van pacht der hoeve Sielmenker-marsch.8. De pachter van klooster Aland om reparatie en prolongatie van pacht.9. Verpachting over 1813.10. Opbouw van een schuur bij de hoeve Dijkhuizen.11. Eilzumer Zyhldiep.12. Af en opvaartgelden in 1812.13. Heffingsregister dienst 1813.14. De heer Jurgens om als rentmeester te worden aangesteld. Betaling voor de tijd, gedurende welke hij in 1813 als rentmeester heeft gefungeerd.15. Verpachtingen over 1814.16. Beschrijving der domeingoederen.17. Inspectie der kas.

E. Jever en Friedeburg.

E. JEVER EN FRIEDEBURG.

299 Diverse Stukken1. Restantstaat 1810/11 en anterieur tot ultimo december 1811. Friedeburg.2. Rekening en restantstaat Friedeburg 1811.3. Restantstaat 1810/11 en anterieur tot ultimo december 1811. Jever.4. Rekening en restantstaat 1811. Jever.5. Verpachting van gras op de Moorhuizer landerijen. Jever.6. Alsvoren op de Audelgrode Jever.7. Voordracht tot verhuring van de heerschappelijke moer voor turfgraven. Jever.

Page 56: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

56 Kroondomein 1806-1813 2.01.25

8. Verzoek tot prolongatie der huur van de presidenten-woning. Jever.9. Verhuring van kamers op het slot aan de heer d'Houdelot. Jever.10. Verzoek om prolongatie van pacht, heerschappelijke tuin. Jever.

300 Diverse Stukken11. Verhuring van vier kamers op het slot aan de heer Janneson. ".12. Verpachting van het voormalig wachthuis boven Sint Albanipoort aan de weduwe Brader. Jever.13. Verkoop van meubelen op het slot, betaalbaar 1812. Jever.14. Verpachting van het Auskündiger dienstland 1812, 1813. Jever.15. De pachter van de bouwhoeve Mayhuizen om remissie. Jever.16. De pachters van de Banter en Rustringer grode om remissie. Jever.17. F. Oltmans, pachter der bouwhoeve Rickelhausen om schadeloosstelling wegens gedane diensten aan den lande. Jever.18. Contentieus, oppositie tegen de executiën wegens restanten. Jever.19. Cadaster. Voordracht om de Rustringer buiten grode, dit jaar nog aan de Kniphauser bedienden te verhuren. Jever.20. Cadaster. Voordracht om twee stukjes grond op de Frederiken grode af te staan aan de erfpachter van Frederikshuizen. Jever.21. Voordracht om de erfpachters van het Auskündiger dienstland als zodanig op het heffingsregister te royeren. Jever.22. Voordracht omtrent het cederen van de weg achter de woning van Stegemann. Jever.23. Voordracht tot verpachting van Mayhuizen aan de actuele pachter 1813/19. Jever, en Friedeburg.24. Voordracht tot verpachting van Altmarienhausen aan A. J. Becke 1813/19. Jever en Friedeburg.25. Continuatie voor een jaar van de pacht van drie stukken land op de Frederiken grode. Jever en Friedeburg.26. Saldo door wijlen de rentmeester Schnedermann verschuldigd, te voldoen in 1812. Jever en Friedeburg.27. Verkoop van gereedschappen op Wangeroog. 1812. Jever en Friedeburg.28. De commissaris van politie om permissie om te vissen in de wateren van de kroon. Jever en Friedeburg.29. Cadaster. Moerpachten in Friedeburg.

301 Diverse Stukken30. Veeweide op de Schilliger grode 1812. Jever.31. De pachter van Marienhausen om remissie. Jever en Friedeburg.32. Erfpachten voormaals aan het Auskündiger ambt verbonden. Jever en Friedeburg.33. Verpachtingen over 1813. Jever en Friedeburg.34. Verhuring der drostwoning in Jever.35. De pachter van Münchhausen om prolongatie van pacht. Jever en Friedeburg.36. Het voormalig weeshuis, no. 1171 der dotatie door de Roomse gemeente geoccupeerd. Jever en Friedeburg.37. F. Oltmans, pachter van Fredrikenhuizen om uitstel van betaling 1811. Jever en Friedeburg.38. Restanten over 1811 door de stad Jever verschuldigd.39. Inkomsten van plaggen 1812. Jever en Friedeburg.40. F. Lints, aankoop van enige gebouwen in Jever.41. Verhuring der commandanten-woning. Jever en Friedeburg.42. Boeten van te laat betaalde pachten in 1812 verschenen. Jever en Friedeburg.43. Heffingsregister 1813. Jever en Friedeburg.44. Schapenweide in Friedeburg 1812.45. Verpachting der Moorhuizer landerijen voor het seizoen van 1813 en der Andelgrode. Jever en Friedeburg.46. Molenpachten in Friedeburg.47. Verpachting voor 1814. Friedeburg.48. Alsvoren. Jever.49. De pachteresse der hoeve Richelhausen om atterminatie van betaling.50. Beschrijving van domeingoederen. Jever.51. Harm Weyers, pachter der hoeve Neu Marienhausen om prolongatie van pacht. Jever en Friedeburg.52. De weduwe Schippers om pachtprolongatie van drie percelen om daarop een hoeve te stichten. Jever en Friedeburg.53. Boomvruchten te Jever 1813.54. Veeweide op Schillinger grode in 1813. Jever.

Page 57: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

2.01.25 Kroondomein 1806-1813 57

55. Inspectie der kas. Jever.56. Alsvoren. Friedeburg.57. Veeweide op Bandter en Rustinger buitengrode. Jever 1813.58. Verkoop der beambtenwoningen van het kasteel Marienhausen tot afbraak, betaalbaar 1814. Jever.59. Rectificatie van het heffingsregister over 1812. Jever en Friedeburg.60. Overlijden van de pachter Oltmans en voordracht om de pacht over te dragen aan H. Gerdes. Jever en Friedeburg.61. Verkoop van lindebomen in 1813 bij de Albanypoort te Jever.62. Turfgraverij op het Heerenmaer. 1813 Jever.63. Verkoop van bemen te Upjever. 1813.

F. Leer.

F. LEER.

302 Diverse Stukken1. Restantstaat van 1810-1811 en anterieur tot ulto december 1811.2. Rekening en restantstaat 1811.3. Olffense massa, restant 1810-1811.4. Contentieus, Ibeling, als borg van de gewezen molenpachter F. Tammen.5. H. Blikslager, om restitutie van zekere penningen onder de rentmeester Baumgarten berustende.6. Contenticus. Rietland bij Soltborg.7. De weduwe Heydek, om vrijdom van grondlasten.8. Kadaster. Erfpachten ingaande 1818.9. Staat van de erfpachten.10. De pachters D.O. Athen en H. Meyers om remissie.11. De pachters van het Jan Ottenland om remissie.12. De pachter H. Schulte om remissie.13. De pachter van het Hilkenborger veer om remissie.14. Voordracht tot verkoop van graven op het gereformeerde kerkhof.15. Verhuring van een kerkstoel aan de rentmeester Baumgarten, ingaande 1813.16. De pachter van het veer te Leerorth, om remissie.17. Verpachtingen over 1813.18. L. en G. Uden, pachters van het Jemgumer veer om remissie.19. Overdracht der pacht van Jan Ottenland aan Fenekamp.20. Bepaling van de tijd tot uitoefening van het tiendrecht in Zuider Thedinga.21. Heffingsregister voor de dienst van 1813.22. Taxatie, consolidering en afkoop van tienden.23. Tiendrollen.24. Tiendverpachting betaalbaar 1813.25. Verzoek van de pachters om hun pacht te voldoen in pistolen in plaats van ducaten.26. Verpachtingen voor 1814.27. Beschrijving der domeingoederen.28. Veeweide op de moerassen, no. 522 der dotatie, tot 1819.29. L. Hommers, om remissie van erfpacht.30. Hijbe Harms en S. Janssen, pachters van het Ditzumer veer, om remissie en van de verdere pacht ontslagen te worden.31. Reparatiën door de pachters te effectueren 1813.32. Suppressie van de perceptie van Ausholler en voorbij vaargeld.

G. Norden en Berum.

G. NORDEN EN BERUM.

303 Diverse Stukken1. Restantlijst van 1810-1811 en anterieur tot ulto december 1811. Berum.2. Rekening en restantstaat 1811. Berum.3. Restantlijst van 1810-1811 en anterieur tot ulto december 1811. Norden.4. Rekening en restantstaat 1811. Norden.5. G. Ditzen, om in erfpacht te hebben de Burg te Berum.6. Contentieus. Noorderveen.7. Juister weidegeld en eiergeld.8. J.G. Schipper, om continuatie van pacht van het Dornumer voorwerk. 1813-1819.9. Berum. Veerweide op de ooster Nesmer aanwas in 1812.

Page 58: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

58 Kroondomein 1806-1813 2.01.25

10. De pachter der aanwas no. 1001 der dotatie om prolongatie van pacht 1813-1819.11. De pachter der hoeve Wester Charlottenpolder om prolongatie van pacht 1813-1819.12. De pachters der Oostermarse grashuizen om prolongatie van pacht 1813-1819.13. Verpachtingen 1813.14. Berend Janssen, remissie van erfpacht 1812-1813.15. Badhuizen op Norderney.16. Teelgelden in Norden, betaalbaar 1812.17. Heffingsregister 1813. Norden.18. Alsvoren. Berum.19. Verpachtingen voor 1814. Norden.20. Alsvoren. Berum.21. Oppositie van debiteuren in Berum.22. Beschrijving van domeingoederen. Berum.23. Alsvoren. Norden.24. Veeweide op Ooster Nesmer aanwas 1813. Berum.25. Reparatiën ten laste van de pachters. Norden.26. Inspectie der kas. Norden.27. Reparatiën te effectueren door de pachters. Berum.28. Veeweide op het eiland Juist. 1813. Norden.29. Af en opvaartgelden in 1812. Berum.30. Boekweitbouw in 1812, betaalbaar in 1813. Berum.

H. Pewsum.

H. PEWSUM.

304 Diverse Stukken1. Restanten.2. Restantenstaat van 1810-1811 en antérieur tot 31 dec. 1811.3. Rekening en restantstaat 1811.4. Verhuring der burg aan de vrederechter Kempe, 1812, 1813.5. Retraite van de rentmeester Bluhm.6. Verpachting voor 1813.7. Heffingsregister dienst 1813.8. Verpachtingen voor 1814.9. Beschrijving van domeingoederen.10. De pachters van het Pewsumer schathuis en Pewsumer Voorwerk om pachtprolongatie tot 1820.11. Inspectie der kas.12. Vereniging van het rentambt Pewsum met Greetzyhl.

I. Stikhuizen.

I. STIKHUIZEN.

305 Diverse Stukken1. Restantstaat van 1810-1811 en antérieur tot ultimo dec. 1811.2. Rekening en restantstaat 1811.3. Verpachting der meedlanden.4. H. Reins om enige landen in erfpacht te obtineren.5. Verpachtingen over 1813.6. Brand van het tolhuis te Potshuizen.7. Jan Focken Muller, om grond tot opbouw van een molen.8. Brugtol in 1811 gepercipieerd, in 1812 te verantwoorden.9. Heffingsregister 1813.10. Gerdes om de drostambt-gebouwen in koop te acquireren.11. G. Nelle, pachter van het tolhuis, over de huisvesting van ambtenaren van de douanen.12. Verpachtingen voor 1814.13. Indemniteit door de pachter van het weggeld te Grootsander gereclameerd voor de postwagen van Oldenburg.14. Provenu van omgeworpen bomen in 1813.

J. Witmund.

J. WITMUND.

306 Diverse Stukken

Page 59: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

2.01.25 Kroondomein 1806-1813 59

1. Restantstaat 1810-1811 en anterieur tot ulto december 1811.2. Rekening en restantstaat 1811.3. Regeling der restanten en verbod tot het percipieren van afgeschafte voorwerpen.4. Drostambt gebouw, restant 1809-1810.5. Poppe Jochems, erfpachter van de molen te Utarp om vermindering van erfpacht voor gesupprimeerde prerogatieven.6. De pachter van de molen te Te Alt Funnix-Zyhl om remissie.7. De tijdpachters om remissie.8. Atterminatie van betaling.9. Onkosten kadaster prestatiën voor het Oostermoer verschuldigd.10. Kadaster, molen te Asel.11. Molen te Berdum.12. Verpachting der Burggrafelijke tuingrond, 1812-1815.13. Verkoop van waaggereedschap.14. Oppositiën tegen de executiën van de rentmeester tot invordering van restanten.15. Jacob Behrens, om pachtprolongatie van het Vorstinnen-grashuis 1814-1820.16. De pachter van de Finckenburger molen om remissie.17. Verpachtingen voor 1813.18. Potaarde-graven in 1812.19. Recognitie van een scheepshelling.21. Heffingsregister dienst 1813.20. Verpachting van kerkstoelen in 1813.22. Inkomsten van de buitenlanden van de Teltingpolder.23. Verpachtingen voor 1814.24. De pachters van het Scheve grashuis en klein Werdum om prolongatie.25. Contentieus, watermolens tot meelmolens aangelegd.26. Liquidatie van geproponeerde remissie en plusbetalingen.27. Inspectie der kas.

K. Algemene Verpachtingen.

K. ALGEMENE VERPACHTINGEN.

307 Diverse Stukken1. Algemene verpachting van buitenpacht vallende domeingoederen in 1812. 1e deel.2. Alsvoren. 2e deel.3. Voordracht voor de wijze van verpachtingen en het enregistreren der pachtconditiën.4. Algemene verpachtingen van buitenpacht vallende domeingoederen in 1813.

M. Bossen.

M. BOSSEN.a. Administratie.

A. ADMINISTRATIE.

308 Diverse Stukken1. Houthakkingen in de jare 1811, door de militaire autoriteiten voor het defensiewezen. 1e deel.2. Alsvoren. 2e deel.3. Project reglement der bossen.4. Boeten voor houtdieverijen.5. Informatiën of het te kappen hout door de directie der marine moet worden bezichtigd.6. J.G. Manot en Philip Barth, om hout uit de bossen tot opbouw van hun woning.7. De boswachter Gunther om augmentatie van tractement en indemniteit voor huishuur.8. Houtkappingen ten behoeve van de kroon.

b. Comptabiliteit.

B. COMPTABILITEIT.

308 Diverse Stukken1. Restantstaat 1810-1811 en antérieur tot ulto december 1811.2. Restantstaat dienst 1811 en antérieur.3. Rekening en restantstaat, dienst 1811.4. Houtverkoping, betaalbaar 1811.5. Daniel Behrends, atterminatie van betaling wegens verkocht hout.6. Poppe Jochems verzoekt obtiën van hout.

Page 60: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

60 Kroondomein 1806-1813 2.01.25

7. Ungerland. Alsvoren.8. Verkoping van hout, betaalbaar 1812.9. Houtverkoping aan Weber, betaalbaar 1812.10. Alsvoren aan J. Dudden.11. Ulfert Antons en Co., om hout tot het opbouwen van hun afgebrande woning.12. Verkoop van plantsoen aan Dr. Thaden.

N. Oostfriesland.

N. OOSTFRIESLAND.a. Administratie.

A. ADMINISTRATIE.

309 Diverse Stukken1. Liquidatie van 's Konings huis over de revenuen van 1810-1811 en antérieur.2. Inspectie van Oostfriesland. Generaal rapport 1811.3. De pachter van 't Dornumer voorwerk om vrijdom van de door de Maire op hem geposeerde grondlasten.4. Gepretendeerde grondlasten.5. Correspondentie met de hertog van Cadore over gepretendeerde grondlasten in Oostfriesland.6. Correspondentie met de intendant van binnenlandse zaken over gepretendeerde grondlasten in Oostfriesland.7. Voordracht tot het verbieden van opbouw van molens.8. Kaart van Oostfriesland.9. Vertrek van de geëmployeerde Franzius.10. Domeinambtenaren.11. Contentieus, eilanders van Spiekeroog.12. Voordracht tot regeling van de boekweitbouwen turfgraverijen.13. Herman Iken, reclame tot restitutie van strandgelden.14. Generale inspectie 1812.15. Wetten ten aanzien van de betaling van tol en veergelden voor militaire transporten.16. Verpachtingen voor 1814.17. Toestand der erfpachtmolens.18. Verbetering van het ras der schapen tot de schaapskooien behorende.19. Executiën in 1813 tegen breekhaftige pachters voor inkomsten over 1811.

b. Kadaster.

B. KADASTER.

310 Diverse Stukken1. Cessie der erfpachten tot amortissement der geldlening van 3 millioen gulden. 1e deel.2. Alsvoren. 2e deel.3. Redactie van het generaal heffingsregister 1812.4. Voordracht der wijze van concessie van de erfpachtsgronden.5. Voordracht tot inscriptie der erfpachten bij de conservateurs der hypotheken.6. Voordracht tot deductie van een vijfde der erfpachten voor de verponding.

311 Diverse Stukken7. Staten van erfpachten genietende vrijdom van lasten.8. Allienatie en dismembratie van erfpachtgronden.9. Inventaris van roerende goederen.10. Aandelen van de kroon in onderscheidene vaste goederen.11. Brandverzekeringen.12. Beschrijving der domeingoederen.13. Redactie van het heffingsregister dienst 1813.14. Verruiling van gronden.15. Vermindering der erfpachten van colonaten in het algemeen.16. Generalia alliënatie van gebouwen.17. Alliënatiën en dismembratiën van erfpachtsgronden 1813.18. Beschrijving der bossen.

Page 61: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

2.01.25 Kroondomein 1806-1813 61

c. Comptabiliteit.

C. COMPTABILITEIT.

312 Diverse Stukken1. Aanschrijving tot invordering van restanten en het niet percipieren van in 1809 gesupprimeerde inkomsten.2. Bijlagen van de rekeningen van 1805-1806 en 1806-1807.3. Rekening 1808-1809.4. Rekeningen van 1808-1809, 1809-1810 en 1810-1811.5. Remissie-tabel 1808-189.6. Remissie-tabel. 1809-1810.7. Remissie-tabel. 1810-1811.8. Remissie-tabel. 1811.9. Maandstaten 1812.

313 Diverse Stukken10. Maandstaten 1813.11. Rectificatie van maandstaten voor het dienstjaar 1812 en 1813.12. Rekening en verantwoording voor het dienstjaar 1812.13. Remissietabellen 1812.14. Onraadspenningen der verpachtingen 1813.

O. Hoofdkas.

O. HOOFDKAS.a. Administratie.

A. ADMINISTRATIE.

314 Diverse Stukken1. Custodie-gelden ten behoeve van de gewezen rentmeester Fuhrmann.2. Armenstrandkasse.3. Contentieux, kapitaal door het ambt Friedeburg verschuldigd.4. Borgtocht voor de gewezen controleur Geyer.5. Aflossing van kapitaal ten laste van de Emder bank. 1812.6. Kapitaal ten laste van de Oostfriese landschap 1812.7. Borgtocht van de ontvanger Frieze.8. Staat van borgtochten der domeinambtenaren.9. Borgtocht van wijlen de rentmeester Schnederman in Friedeburg.10. Kapitaal door wijlen de assessor Töpfer. verschuldigd.11. Strandingen.12. Aanschrijvingen tot dadelijke overstorting bij vijandelijke aanval.13. Kapitalen ten laste van de haupt chaussée baucasse te Minden.14. Kapitaal ten laste van de stad Jever groot Rk.700.15. Kapitaal ten laste van Urbau te Jever, groot Rk.600.

b. Comptabiliteit.

B. COMPTABILITEIT.

315 Diverse Stukken1. Restantstaat 1810-1811 en antérieur tot ulto december 1811.2. Rekening en restantstaat van het dienstjaar 1811.3. Abschoss-gelden 1807-1808. (Belasting wegens vertrek.)4. Restant van Jan Ary Visser c.s.5. Begroting van onkosten 1810-1811.6. Restanten bij diverse rentambten over de dienst van 1811 en antérieur.7. Relevés en protocollen dienende tot verificatie der rekeningen van de perceptiën in 1811 op de restanten van 1810-1811 en antérieur en op de revenuen van het jaar 1811.8. Restant van de stad Emden.9. Uitbetaling van gecustodiëerde prestatie van 1810-1811 in het rentambt Essens.10. Provisionele betaling der traktementen van de ontvanger en verdere domeinambtenaren.11. Verwisseling van gouden munten.12. Heffingsregister voor 1813.

Page 62: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

62 Kroondomein 1806-1813 2.01.25

13. Generale rekening en verantwoording over 1810-1811 en antérieur.c. Maandstaten.

C. MAANDSTATEN.

316 Diverse Stukken1. Dienst 1811 en antérieur.2. Geldlening 1811.3. Dienst 1811-1813.

317 Diverse Stukken4. Dienst 1812. Januari tot november.5. Rectificatie van maandstaten over de dienst van 1812.6. Dienst 1812.7. Dienst 1813. 2 pakken.

P. Friesland. Onkosten.

P. FRIESLAND. ONKOSTEN.

318 Diverse Stukken1. Knaust, reclame van betaling van ingeleverde rekeningen in 1811.2. Schadeloosstelling van de pachter van het Vosbarger weggeld. 1811.3. Reclame van betaling door de assurantie societeit 1811.4. Budget voor de dienst van 1812.5. Attestatiën de vita van gepensionneerden. 1812.6. Rekeningen voor de dienst van 1812.7. Onkosten voor de bossen in 1812.8. Onkosten 1812 achtervolgens geapprobeerde bestekken.9. Verbod van bestekken te executeren zonder authorisatie.10. Bericht dat de reparatiën aan de bouwhoeve Upjever, bij bestek geapprobeerd, niet kunnen worden uitgesteld.11. Remboursement van weidegelden op de Schilliger-grode aan de rentmeester Möhring. 1812.12. Onderhoud der lantaarns te Aurich. 1812.13. Bureau-onkosten 1812.14. Suppressiën van ambtsbedieningen 1812.15. Onkostrekeningen 1811.

319 Diverse Stukken16. Budget voor de dienst van 1813.17. Verpachte hofdiensten in Wittmund 1812.18. Bossen 1813.19. Reparatiën van de muren, het kasteel van Jever entourerende.20. Onkosten van zegel en enregistrement in procedures.21. Abonnement van het staatkundig dagblad der Zuiderzee.22. Authorisatie tot het doen van voorschotten aan dagloners.23. Voordracht tot reparatiën aan het koor der kerk te Jever.24. Opmeting der aanwassen.25. Reinking, om betaling van in 1808 geeffectueerde fournitures te Jever.26. Onkosten 1813, naar geapprobeerde bestekken.27. Rekening van onkosten 1813.28. De portier Mispel, om indemniteit voor huishuur.29. Aanbestedingen naar geapprobeerde bestekken 1813.30. Buitengewone schrijflonen, voldaan op de onraadspenningen pro 1813.31. Budget van onkosten voor de dienst van 1814.

320 Generale rekening van ontvang- en uitgaaf der domeinen van de kroon in het Noorden van het gouvernement Holland over1811 1 pakRentambt Aurich.Rentambt Essens.Rentambt Wittmund.

Page 63: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

2.01.25 Kroondomein 1806-1813 63

Rentambt Stickhausen.Rentambt Leer.Rentambt Emden.Rentambt Pewsum.Rentambt Greethyhl.Rentambt Norden.Rentambt Berum.Rentambt Jever.van de opperhoutvester Lantzius Beninga over de dienst der Forntkas. 1811.

321-323 Rekeningen van de restanten in het departement van de Ooster-Eems.1811 en antérieur 3 delen321 Bestanddeel 1.322 Bestanddeel 2.323 Bestanddeel 3.

324 Generaal-register van de domeinen van de kroon in het departement van de Ooster-Eems.1812

325 Generale staten van de domeinen alsvoren.1812Rentambt Aurich.Rentambt Berum.Rentambt Emden.Rentambt Essens enRentambt Friedeburg.

326-327 Register van de erfpachten, deel uitmakende van de domeinen van de Kroon in het departement van de Ooster-Eems.

2 delen326 Bestanddeel 1.327 Bestanddeel 2.

328 Staten van de domeinen in het departement van de Ooster-Eems, welke kunnen dienen tot cessie aan de actionarissen voor de geldlening van drie millioen, geformeerd ingevolge aanschrijving van Zijne Excellentie de heer Intendant te Amsterdam.21 jan. 1811

329-331 Diverse staten van de domeinen.1810-1811 3 pakken329 1810330 1811331 1812-1813

Page 64: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

64 Kroondomein 1806-1813 2.01.25

VIV. Trésorier-général der Kroongoederen in Holland.

VIV. TRÉSORIER-GÉNÉRAL DER KROONGOEDEREN IN HOLLAND.Mr. G.Th.A. Snouckaert van SchauburgGeschonken door G.C.baron Snouckaert van Schauburg, Aanwinst 1916 No. XVI.

331A-331B Régistres de caisse.1809-1812 2 delen (folio)331A 1809-1810 mei331B 1810 jan.-juli

331C-331D Régistres des recettes et depenses.1813 2 delen (folio)331C Recettes.331D Depenses.

331E Supplément au livre auxiliaire de dépenses. Excercice.1813 1 deel. (folio)Hierin correspondentie met de Franse en Hollandse regering over afrekening, klad- en net-staten etc. 1811-1818. Origineel, copie en minuut. 40 stukken.

331F Manuaal van door de ontvangers van het Kroondomein bij de Thesaurier-generaal gestorte gelden.1810-1813 1 deel. (folio)

Page 65: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

2.01.25 Kroondomein 1806-1813 65

X. Supplement.

X. SUPPLEMENT.

332 Portefeuille bevattende de volgende stukken:a. Ontzegeling der thesorie te Amsterdam, december 1813.b. Brief van de directeur-generaal van het enregistrement en der domeinen, Twent, aan de commissaris-generaal tot de zaken der financiën van de Verenigde Nederlanden d.d. 4 december 1813, met besluit van voornoemden commissaris-generaal d.d. 8 december 1813 no.5, betreffende voorzieningen tegen de onderhandse verkoop van domeingoederen in het Westland enz. door personen, daarmede tijdens het Franse geuvernement begiftigd.c. Brief van 19 jan. 1814 van F.C. de Heerdt d'Eversberg, toezendende een lijst van meubelen, genomen uit het paleis te Amsterdam, ten behoeve van de woning der twee jonge prinsen.d. Brief van de rentmeester C.W. Cremer, d.d. Arnhem 12 november 1815, inzendende model-staten voor de rekening en verantwoording der domeinambtenaren, gemerkt A-P.

333-334 Catalogue de la bibliothèque du palais impérial d'Amsterdam. 1e chambre et 2e chambre.

2 volumes333 Bestanddeel 1.334 Bestanddeel 2.

335-386 52 portefeuilles, bevattende quitantiën voor ultgaven, gedaan ten behoeve van het koninklijk huis.335 Juli - oktober 1806.336 December 1806.337 Juli 1806 - april 1807.338 Mei - december 1807.339 December 1806 - februari 1807.340 Maart 1807.341 April en mei 1807.342 Mei 1807.343 Juni 1807.344 Juni en juli 1807.345 Augustus 1807.346 September 1807.347 Oktober 1807.348 November 1807.349 December 1807.350 December 1807 no. 1-82 van het journaal.

Januari 1808 no. 1-250 van het journaal.Februari 1808 no. 1-254 van het journaal.

351 Februari - Maart 1808 no. 1-448 van het journaal.352 Maart - april 1808 no. 1-206 van het journaal.

April - mei 1808 no. 1-198 van het journaal.Mei - juli 1808 no. 1-285 van het journaal.

353 Juli - augustus 1808 no. 1-740 van het journaal.354 Augustus-september 1808 no. 1-465 van het journaal.355 September 1808 no. 1-399 van het journaal.356 September-oktober 1808 no. 1-641 van het journaal.357 Oktober-november 1808 no. 1-374 van het journaal.358 November 1808-januari 1809 no. 1-447 van het journaal.359 Mei, juli, augustus, september 1808.

Page 66: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

66 Kroondomein 1806-1813 2.01.25

360 Januari 1809 no. 1-367 van het journaal.361 Februari 1809 no. 1-320 van het journaal.362 Februari-april 1809 no. 1-609 van het journaal.363 Januari-mei 1809 no. 1-212 van het journaal.364 Service de l'Intendant général. Januari-augustus 1809365 Service de l'Intendant général. September 1809366 Service de l'Intendant général. Oktober-december 1809367 Service de l'Intendant général. Arrière 1808 et 1809368 Service de l'Intendant général. Maart-april 1810369 Service de l'Intendant général. Juni, aug., sept. 1810370 Service de l'Intendant général. Febr. 1809-juni 1810, aug. 1810371 Service du Grand Maréchal. Januari-juni 1808372 Service du Grand Maréchal. Juli-december 1808373 Service du Grand Maréchal. Januari-april 1809374 Service du Grand Maréchal. Juni-september 1809375 Service du Grand Maréchal. Oktober 1809-juni 1810376 Service du Grand Maréchal. Februari 1809-juni 1810377 Service du Grand Chambellan 1808-1810378 Service du Grand Chambellan Februari 1809-juni 1810379 Service du Grand Ecuyer. 1808380 Service du Grand Ecuyer. 1809 en 1810381 Service du Grand Ecuyer. Februari-december 1809382 Service du Grand Veneur. 1808-1810383 Service du Grand Veneur. Februari 1809-april 1810

Service distinct. Februari 1809-februari 1810384 Palais d'Amsterdam. Maart-december 1808385 Palais de Soestdijk et du Loo. 1808-1809386 Dépenses des couriers. April-september en november 1808

387-394 8 Portefeuilles met ingetrokken obligatiën van de lening van 5.000.000 gulden op de domeinen in Oostfriesland, van 1808387 Bestanddeel 1.388 Bestanddeel 2.389 Bestanddeel 3.390 Bestanddeel 4.391 Bestanddeel 5.392 Bestanddeel 6.393 Bestanddeel 7.394 Bestanddeel 8.

395-404 10 dozen, bevattende koopbrieven en transporten van enige huizen enz., gekocht door de Koning van Holland.395 Amsterdam, no. 1-4.

1. Transporten, papieren enz. van het huis op de Heerengracht bij de Vijzelstraat ao 1808.2. Transporten, papieren enz. van het huis op de Keizersgracht tussen de Spiegel- en Vijzelstraat. ao 1808.3. Transporten, papieren enz. van het huis op de Heerengracht bij de Brouwersgracht. ao 1808.4. Transporten, papieren enz. van het huis op de Heerengracht tussen de Leliegracht en Heerenstraat ao 1809.

Page 67: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

2.01.25 Kroondomein 1806-1813 67

396L-401 Te Haarlem:A,B,C,D,E,F,G,H,I en K ontbreekt.396L Een huis met erf buiten de Kleine Houtpoort tussen

de Noorder en Zuider Krommelaan in de bocht1691-1752, 2 charters en 9 stukkenoverdracht door Isaak Pernu aan Matthijs Frans1691-12-29Overdracht door Johannes Schreum, zoon van Albert Schreum aan Willem Straalman1751-10-13

396M Een huis met erf en tuintje in de Wester Krommelaan uitkomende op de Kleine Houtweg1740-172, 2 charters en 3 stukkenOverdracht door Nicolaas Steenhuijsen namens de diaconie van de Nederduits gereformeerde gemeente aan Jan de Haan1740-12-7Overdracht door Jan de Haan aan Willem Straalman1752-03-10

396N Een huis en erf in de Krommelaan buiten de Kleine Houtpoort, later omschreven als van een huis en erf in de Noorder Krommelaan uitkomende op de Kleine Houtweg en een huis en erf met tuintje aan de oostzijde van de Dwars Krommelaan tussen de Zuider n de noorder Krommellaan uitkomend op d eKleine Houtweg1740-1751, 5 charters en 10 stukkenOverdracht door Simon Tetterode aan Simon Reijniersz. echtgenoot van Catje Janse Kok1740-07-13Overdracht door Simon Reijniersz en zijn echtgenote Caatje Janse Kok aan Jannetje Bastiaanse, weduwe van Huijg Bilje1740-07-13Overdracht door de erfgenamane van Janneke Bossu, weduwe van Huijbert bilje, aan Casparus Stip en Nicolaas van Dalen1747-02-24Overdracht door Casparus Stip en Maria Maartens, weduwe van Nicolaas van Dalen, aan Pieter van Ridderingshoff1751-10-27Overdracht door Pieter van Ridderingshoff aan Willem Straalman, koopman te amsterdam1751-10-27

396O Een huis met erf en tuintje in de Wester Krommelaan uitkomend op de Kleine Houtweg1707-1745, 4 charters en 1 stuikOverdracht door jan van Santen van een huis en erf in de Crommedwarslaan aan Jan van Waert1707-11-17Overdracht door Nicolaas Steenhuis namens Dirkie

Page 68: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

68 Kroondomein 1806-1813 2.01.25

Jans van Waard, dochter van wijlen Jan van Waard, aan Hero NoletOverdracht na openbare verkoop aan Willem Miesing1735-03-23Overdracht door Willem Miesing aan Laurens de Beer1745-12-07

396P Een huis en erven in 't Sakje, 1 charter en 4 stukkenOverdracht door Hendrik Hovens namens Pieter Pauw, koopman te Amsterdam, aan Willem Straalman, koopman te Amsterdam1751-11-13

396Q Een huis met erf buiten de Kleine Houtpoort in de Zuider Krommelaan in 't Slopje1728-1751, 4 charters en 9 stukkenOverdracht door de erfgenamen van Jan Jansz. Stiphout aan Anna Houman, weduwe van Jan Jansz. Stiphout1728-04-08Overdracht door Aalbert van de rMark, echtgenoot van Anna Houman aan Frans van Hintum1738-03-25Overdracht door Frans van Hintum aan Johannes Enschede Izaacsz1751-10-23Overdracht door Johannes Enschede Isaacsz aan Willem Straalman, koopman te Amstrdam1751-11-03

396R Een huis en erf in de Zuider Krommelaan getekend nr. uitkomende op de Kleine Houtweg1708-1752, 4 charters en 3 stukkenOverdracht door de erfgenamen van Sara du Prie en haar echtgenoot Jan Vaer aan Lijsbeth Goerdijn, weduwe van Philip Delvoij1708-06-14Overdracht door Nicolaas van Assendelft, schoolmeester in Haarlem, namens de kinderen van Lijsbeth goerdijn aan Abraham Corstiaens Wijdogen1712-11-09Overdracht door Corstiaen Abrahams Wijdogen, zoon van Abraham Corstiaens Wijdogen, aan Pieter van der Horst1731-11-10Overdracht door Evert van der Horst, erfgenaam van Pieter van der Horst, aan Willem Straalman, koopman te Amsterdam1752-06-16

396S Een tuin in de Noorder Krommelaan uitkomende op de Kleine Houtweg groot omtrent 60 roeden1726-1751, 3 charters en 7 stukkenOverdracht door de erfgenamen van Maijken Hoofman, weduwe van Jacques Engelgeer, aan David

Page 69: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

2.01.25 Kroondomein 1806-1813 69

van Pellekom1726-03-07Overdrcht door de ergenamen van David van Pelkom aan Christoffel Overbeekman1736-05-30Overdracht door Christoffel Overbeekman aan Willem Straalman, koopman te Amsterdam1751-10-13

396T Een huis en erf tussen de Noorder en Zuider Krommelaan op de Kleine Houtweg1738-1751, 3 charters en 7 stukkenOverdracht oor Daniel Salumbijn aan Saloman Noë1738-07-29Overdracht door Salomon Noë aan David Leedegangh1742-06-08Overdracht door de erfgenamen van Abraham Leedegang aan Willem Straalman, koopman te Amsterdam1751-10-27

396U Een huis en erf in een laantje uitkomende in de Noorder Krommelaan op de Kleine Houtweg1762-1751, 3 charters en 12 stukkenOverdracht door Ijsaak Rebrant ana Corenlis Jansz. Bijl (bovengeschreven Peijl)1726-10-02Overdracht oor Trijntje Tomas Spiers, weduwe van Cornelis Jansz. Pijl aan Jan Brinkman1738-08-19Overdracht door Jan Brinkman aan Willem Straalman, koopman te Amsterdam1751-10-27

396V Een huis en erf in de Noorder Krommelaan uitkomende op de Kleine Houtweg1732-1751, 5 charters en 9 stukkenOverdracht door Harmannus van Geesten aan Marijtje van der Wal1732-01-29Overdracht door Marijtje van der Wal aan Roelof Roemer1733-04-11Overdracht door Anna Jacobs van den Burgh, weduwe van Roelof Roemer, aan Willem Pieterse1745-12-31Overdracht door Willem Pieterse aan Hendrik Spiering1750-05-20Overdracht door Hendrik Spiering aan Willem Straatman, koopman te Amsterdam1751-10-27

396W Een huis en erf in zeker laantje in de Noorder Krommelaan uitkomende op de Kleine Houtweg

Page 70: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

70 Kroondomein 1806-1813 2.01.25

1716-1751, 4 charters en 10 stuikkenOverdracht door Jacob Luijcas van der Marese aan Andreas HOs1716-02-15Overdracht door Daniel Salumbijn aan Jesaias Cugnion1730-10-21Overdracht door Arent Vermoten, als erfgenaam van zijn broer Frans Vermoten, en Adriaen Jonkheer, echtgenoot van Marijtje Andries Hos, erfgename van Andries Hos, aan Daniel Salumbijn1734-02-02Overdracht door Jesaias Cugnion ana Willem Straalman, koopman te Amsterdam1751-10-27

396X Een huis en erf met een tuin daarachter in de Noorder Krommelaan getekend met nr. 3 uitkomende op de Kleine Houtweg1703-1752, 4 charters en 4 stuikkenOverdracht door de erfgenamen van Gerrit Keijser aan IJsaack Davids Misseris1703-06-09Overdracht door de erfgenamen van IJsaacq Davids Masseris aan Gerrit Gerritsz Schuijllenburg1726-12-04Overdracht door de erfgenamen van Gerart erritsz Schuijlenburg aan Frederik van de Waereld en Jan de Haan1734-08-20Overdracht door Frederik van der Waereld en Jan de Haan aan Willem Straalman, koopman te Amsterdam

396Y Een tuin vna 12 (in 1723 16) roeden in de Zuider Krommelaan in 1754 omschreven als de buitenplaats Welgelegen buiten de Grote Houtpoort, met bijbehorende huizingen1701-1723, 1754, 5 chartersOverdracht door erfgenamen van Catharina van Heulen aan Jacobus de Vert1701-09-24Overdracht door Jacobus de Vert aan Thobias Pellecom1716-04-24Overdracht door Thobias Pellecom aan Jacobus van Aerdenburgh1721-09-27Overdracht door jacobus van Aerdenburgh van een tuin van 16 roeden aan Cornelis Eggeveen1723-01-06Overdracht door Willem Straalman van een buitenplaats genaamd Welgelegen buiten de Grote Houtpoort met bijbehorende huizinen aan Jan Leonard Appolt en Pierre Jean Baptiste Dangirard

Page 71: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

2.01.25 Kroondomein 1806-1813 71

1754-06-22396Z Een huis en erf genaamd de Witte Kroon aan de

westzijde van de Kleine Houtweg tussen de Noorder en Zuider Krommelaan1736-1763, 2 charters en 5 stukkenOverdracht door Anthonij de Viries aan Rijk Mensingh1736-04-19Overdracht door de erfgenamen van Rijk Mensing aan Jan Leonar Appolt en Pierre Jan Baptits Dangirard1763-03-10

397 Diverse Stukken A.A. Koopbrieven enz. van een huis en erve aan de westzijde van de Kleine Houtweg buiten de Kleine Houtpoort ao 1762B.B. Koopbrieven enz. van twee huizen met erven buiten de Kleine Houtpoort ao 1762.C.C. Koopbrieven enz. van een huis en tuin, genaamd de "Zeventien wapens" op de Kleine Houtweg ao 1762.D.D. Koopbrieven enz. van twee huizen en erven buiten de Kleine Houtpoort ao 1762.E.E.F.F. Koopbrieven enz. van een kamer met de erve buiten de Kleine Houtpoort alsmede van een huis en erve aldaar ao 1765.G.G. H.H, I.I, K.K, L.L, M.M, ontbreekt.N.N. ontbreekt.O.O. Koopbrieven enz. van een huis en erve aan de Kleine Houtweg ao 1770.P.P. Koopbrieven enz. van een huis, erve en tuintje aan de Kleine Houtweg ao 1770.Q.Q. Koopbrieven enz. van een ledige grond of erf van twee geamoveerde huizen aan de Kleine Houtweg ao 1770.R.R. Koopbrieven enz. van het erf van een geamoveerd huis aan de Houtweg bij Haarlem ao 1770.S.S.T.T. Koopbrieven enz. van een huis en erve aan de Kleine Houtweg ao 1777.U.U. Koopbrieven enz. van de grond van een tuin buiten de Grote Houtpoort ao 1770.

398 Diverse StukkenV.V. Koopbrieven enz. van de grond van een tuin ao 1770.W.W. Koopbrieven enz. van een plaisierplaatsje genaamd Houtenbaan ao 1785.X.X. Koopbrieven enz. van een tuin in de Noorder Krommelaan ao 1790.Y.Y. Koopbrieven enz. van een tuin genaamd Oudenhout ao 1782.Z.Z. ontbreekt.A,B,C,D,E,F, ontbreekt.

399 Diverse StukkenNo. 1. Een pakket geintituleerd: Oude afgedane papieren, relatif de hofstede Welgelegen, cum annexis, die geen waarde meer hebben.No. 2. ontbreekt.

400 Diverse StukkenNo. 3. Een pakket met oude stukken en transporten van de buitenplaats Buitenzorg, de laatste van 1788.No. 4. Een pakket met transporten van een huis, erve en tuin aan de Kleine Houtweg ao. 1761.No. 5. Een pakket met transporten van een huis, erve en tuintje aan de Kleine Houtweg ao. 1780.No. 6. Een pakket van een tuin aan de Kleine Houtweg ao. 1788.

401 Diverse Stukken

Page 72: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

72 Kroondomein 1806-1813 2.01.25

No. 7. Een pakket van de grond van een tuin aan de Houtweg. ao. 1791.No. 8/9 Een pakket van twee tuingronden aan de Grote Houtpoort en in de Noorder Krommelaan ao. 1778.No. 10. Een pakket van de grond en opstal van een tuin aan de Baan. ao. 1788.No. 11. Een pakket van een plaisirtuin aan de oostzijde van de Baan. ao. 1786.No. 12. Een pakket van een stal, koetshuis en meestuin aan de Twijnderslaan met een inventaris der stukken ao. 1783.No. 13. Een pakket van een huis en erve buiten de Kleine Houtpoort ao. 1770.No. 14. Een pakket van een huis, erve en tuintje buiten de Kleine Houtpoort ao. 1783.15/16. Een pakket van de buitenplaats Zorgvliet en het erf van een afgebrande molen ao. 1807.17. ontbreekt.18. ontbreekt.1 pakket bevattende:Koopbrief van den huize Welgelegen c.a. gekocht door de Koning van Helland. Aug. 1808.Overeenkomst tussen burgemeesters en regeerders der stad Haarlem en de eigenaar van den huize Welgelegen, betreffende verplanting van de Kleinen of Nieuwen Hout. Dec. 1790.Contract tussen P.Kops en J.Teyler wegens het gebruik van de moestuin aan de Elschilderssloot 5 dec. 1778.Huur-cedul van de gronden van Vliedzorg, ingaande 1 okt. 1790.Verkoop-conditiën van de buitenplaats Vliedzorg 19 aug. 1809.Een register, bevattende notitie van papieren, behorende tot de hofstede Welgelegen en andere, door Lodewijk Napoleon in 1808 te Haarlem gekocht. 1 deel.

402-404 Te Utrecht402 Diverse stukken

1. Transport van het huis van ...Vos, compleet sedert ao. 1721.2. Transport van J.A. Meelbleem, sedert ao. 1757.3. Transport van Strick van Linscheten, sedert ao. 1780. (mankeert het bewijs dat de testateur eigenaar is.)4. Transport van een huis op de Drift, (ontbreken de bewijzen tot op C.J. van Nellesteyn, die op de 21 aug. 1807 hetzelve aan de Kock heeft getransporteerd.)5. Transport van het huis van de weduwe Kres, compleet sedert 1778. (mankeert het bewijs, dat gezegde weduwe dit huis van haar man geërfd heeft.)6. Transport van het huis van professor Van Oort, compleet sedert ao. 1689.7. Transport "du sépulere à l'église St.Jean depuis l'an 1808."Niet raadpleegbaar

403 Diverse Stukken8. Transport van een huis omtrent de Wittevreuwenbrug van ao. 1807 en vroegere jaren.9. Transport van het huis van Johannes van Doelen compleet sedert ao. 1701 tot ao. 1779, doch geen bewijzen, hoe de verkoper eigenaar is geworden.

404 Diverse Stukken10. Transport van het huis van Zwellengrebel, compleet van ao. 1700 tot ao. 1809.11. Transport van het huis van de weduwe Troostwijk. (ontbreken de bewijzen.)12. Een pakket transporten van het huis van Rudolph Johannes Toelaar ao. 1810.13. Een pakket transporten van T. van Tentum (Remonstrants

Page 73: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

2.01.25 Kroondomein 1806-1813 73

leraar) ao. 1809.14. Een pakket transporten van professor Rossijn. ao. 1809.16. Transport van het huis van Van Koten, compleet sedert ao. 1746.18. Transport van het huis van J. van Ingen van ao. 1732. tot ao. 1773. (ontbreekt het bewijs hoe J.v.Ingen eigenaar geworden is.)19. Transport van het huis van twee huizen van J.F. Eger, compleet sedert ao. 1739.20. Transport van het huis van het huis van Ter Lingen. (ontbreken de bewijzen tot op ao. 1809.)Koopbrieven van een huis te Leiden, om in te richten als weeshuis. 1808.

405 Verschillende inventarissen van de archieven van het kroondomein.1 pakket

406 Domein rekening van Steenwaard 1813, (met inliggende documenten).

407 Domein rekening van de Pleij 1813, (met inliggende documenten.)

408 Heffingsregister en journaal van ontvang van het domein Dieren.1812-1813Restant rekeningen 1812-1813.Houtverkoping 1811 en 1812. 1 pak

409 Journal des dépenses de la cuisine pour la maison du Roi.Octobre - novembre 1806 1 deel

410 Generale staat der domeinen van de Kroon, herkomstig van het kapittel te Xanten, thans geadministreerd wordende door de rentmeester der domeinen W.H.Roeloffzen te Malburgen, geformeerd en geëxhibeerd.28 november 1811 1 deel. plano

411 Heffingsregister van de domeinen in het zuiden over het jaar1812

412 Heffingsregister van de domeinen in het zuiden over het jaar 1813. (de daarin vervatte rekeningen van de rentmeesters afgehoord en gesloten door president, raden en rekenmeesters van de domeinen, in het jaar 1815.)

2 delen

413 Diverse StukkenDecrets, arrêtés, approuvés et dispositions du Roi de Hollande, envoyés au Grand Veneur. 1807-1810.Réglement pour l'administration générale de la maison du Roi. 1808.Correspondance du Grand Veneur 1808-1811.Papiers divers, concernant la vénerie. 1808-1810. 1 pak.

414 Staat van de inkomsten der Koninklijke domeinen in Oost-Friesland over de jaren 1807-1808.1808 1 deel

415 Staten van archiefstukken van de Staatsdomeinen uit 1810-1811 betreffende de voormalige Nassause en Koninklijke domeinen, overgenomen door de directeur der Registratie en Domeinen in het Departement van de Zuiderzee.

Page 74: Inventaris van de archieven van de Intendance van …...Inventaris van de archieven van de Intendance van het Kroondomein en de Hofhouding van Koning Lodewijk Napoleon en de Franse

74 Kroondomein 1806-1813 2.01.25

1812 1 omslag

416 "Répertoire du Nord", lijst van cartons en chemises, "Oostvriesland, Generalia, Hoofdkas", bevattende domeinarchivalia voornamelijk betreffende Oost-Friesland.c. 1812-1814 1 stuk