Inventaris van de archieven van de Algemene ... 2001/02/02  · De inventarisnummers...

Click here to load reader

 • date post

  11-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Inventaris van de archieven van de Algemene ... 2001/02/02  · De inventarisnummers...

 • Nummer archiefinventaris: 2.02.01

  Inventaris van de archieven van de Algemene Staatssecretarie en van het Kabinet des Konings, met de daarbij gedeponeerde archieven, 1813-1840

  Versie: 02-07-2018

  H. Bonder

  Nationaal Archief, Den Haag 1938

  This finding aid is written in Dutch.

 • 2.02.01 Staatssecretarie 3

  I N H O U D S O P G A V E

  Beschrijving van het archief......................................................7 Aanwijzingen voor de gebruiker...............................................................9

  Openbaarheidsbeperkingen..........................................................................................9 Beperkingen aan het gebruik........................................................................................9 Materiële beperkingen...................................................................................................9 Andere toegang.............................................................................................................9 Aanvraaginstructie.........................................................................................................9 Citeerinstructie...............................................................................................................9

  Archiefvorming.......................................................................................11 Geschiedenis van de archiefvormer............................................................................11

  Organisatie van de Staatssecretarie 1813 - 1840..................................................13 Vereenvoudigen en opheffing van de Staatssecretarie......................................16

  Aanwijzingen voor archiefonderzoek in het Staatssecretarie.................................21 Het archief van het Kabinet des Konings 1813-1840.............................................21

  Organisatie van het archief van het Kabinet des Konings 1813 - 1840.............21 Geschiedenis van het archiefbeheer...........................................................................23

  Voorwoord...............................................................................................................23 Huisvesting der archieven van de Staatssecretarie................................................24 De verwerving van het archief................................................................................25

  Inhoud en structuur van het archief......................................................26 Inhoud..........................................................................................................................26

  Bruikbaarheid van de inventaris van het archief van de Staatssecretarie van koning Willem I, 1813 - 1840...................................................................................26

  Indeling van de inventaris van de Staatssecretarie............................................26 Aanwijzingen voor archiefonderzoek..................................................................26 Inhoud en indeling van de inventaris van het archief van het Kabinet des Konings 1813 - 1840...........................................................................................27

  Verantwoording van de bewerking..............................................................................27 Verwant materiaal..................................................................................28

  Beschikbaarheid van kopieën.....................................................................................28 Afgescheiden archiefmateriaal....................................................................................28

  Beschrijving van de series en archiefbestanddelen................29 A. ARCHIEF VAN DE STAATSSECRETARIE 1813 - 1840.............................................29

  A.1 Algemeen chronologisch archief.....................................................................................29 A.2 Toegangen: algemene indices en klappers...................................................................146 A.3 Extra toegangen en naamlijsten....................................................................................156 A.4 Registratie van stukken: agenda's en commissoriaallijsten...........................................157 A.5 Verzoekschriftenadministratie: agenda's en naamklappers...........................................169 A.6 Comptabiliteit van de Staatssecretarie..........................................................................177 A.7 Geheim archief met toegangen.....................................................................................180

  B. ARCHIEF VAN DE SECRETARIS VAN STAAT 1814 - 1840....................................190 B.1 Algemeen verbaal.........................................................................................................190 B.2 Confidentieel verbaal....................................................................................................193 B.3 Particuliere stukken van de secretaris van Staat...........................................................195

  C. GEDEPONEERDE ARCHIEVEN..............................................................................196

 • 4 Staatssecretarie 2.02.01

  C.1 Kabinetsraad................................................................................................................196 C.2 Commissies tot herziening der Grondwet.....................................................................196

  C.2.1 Commissie voor de Samenstelling der Constitutionele wetten benoemd bij Soeverein Besluit d.d. 21 december 1813 N.1................................................................196 C.2.2 Commissie tot Herziening der Grondwet benoemd bij Koninklijk Besluit d.d. 22 april 1815 N. 62......................................................................................................................197 C.2.3 Commissie tot Herziening der Grondwet benoemd bij Koninklijk Besluit d.d. 30 januari 1831 nr. 64 en die benoemd op de geheime mondelinge last in 1832.................197

  C.3 Staatscommissie tot reorganisatie der departementen van algemeen bestuur.............198 C.4 Staatscommissie betrekkelijk de verhoging der in- en uitgaande rechten.....................198 C.5 Commissie ter bevordering van de opheffing van het sequester op enige patrioniële goederen en domeinen in België.........................................................................................199 C.6 Archiefbescheiden van baron W. van Lynden van Blitterswijk.......................................199 C.7 Varia.............................................................................................................................199 C.8 Prins van Oranje, als lid en waarnemend voorzitter van de Raad van State.................200

  D. ARCHIEF VAN HET KABINET DES KONINGS 1813 - 1840...................................201 D.1 Prins van Oranje voor de terugkomst uit Engeland.......................................................201 D.2 Algemeen bestuur, soevereine vorst en koning.............................................................201

  D.2.01 Stukken van algemene aard................................................................................201 D.2.01.1 Het eerste optreden van het nieuwe bestuur...............................................201 D.2.01.2 Correspondentie met officiële personen......................................................205 D.2.01.3 Correspondentie met particuliere personen.................................................207

  D.2.02 Binnenlandse Zaken............................................................................................210 D.2.02.1 Algemeen.....................................................................................................210 D.2.02.2 Adel en eretekens........................................................................................211 D.2.02.3 Armenzorg en Weldadigheid........................................................................214 D.2.02.4 Besmettelijke ziekten...................................................................................214 D.2.02.5 Brand...........................................................................................................214 D.2.02.6 Kerkelijke zaken..........................................................................................215 D.2.02.7 Onderwijs.....................................................................................................215 D.2.02.8 Waterstaat...................................................................................................216

  D.2.03 Belgische aangelegenheden...............................................................................216 D.2.04 Luxemburgse aangelegenheden.........................................................................222 D.2.05 Buitenlandse zaken.............................................................................................223 D.2.06 Financiën............................................................................................................236 D.2.07 Handel, nijverheid en bankwezen........................................................................242 D.2.08 Justitie en Politie.................................................................................................244

  D.2.08.1 Algemeen.....................................................................................................244 D.2.08.2 Grondwetten................................................................................................245

  D.2.09 Koloniën..............................................................................................................247 D.2.10