INVENTARIS ARCHIEF SCHIMMELPENNINCK Nijenhuis, Diepenheim inventaris... · 2016. 2. 4. ·...

of 189 /189
INVENTARIS ARCHIEF SCHIMMELPENNINCK Nijenhuis, Diepenheim Stichting Rutger Jan Schimmelpenninck www.stichtingrjs.nl Augustus 2015 Samengesteld door Jhr. A.J. Gevers & A.J. Mensema

Embed Size (px)

Transcript of INVENTARIS ARCHIEF SCHIMMELPENNINCK Nijenhuis, Diepenheim inventaris... · 2016. 2. 4. ·...

 • INVENTARIS ARCHIEF

  SCHIMMELPENNINCK

  Nijenhuis, Diepenheim

  Stichting Rutger Jan Schimmelpenninck www.stichtingrjs.nl

  Augustus 2015

  Samengesteld door Jhr. A.J. Gevers & A.J. Mensema

  http://www.stichtingrjs.nl

 • Eerste afdeling: Stukken betreffende het archief en stukken van genealogische, heraldische en geschiedkundige aard

  I. Stukken betreffende het archief II. Stukken betreffende de familie Schimmelpenninck III. Stukken betreffende andere families en personen IV. Stukken waarvan het verband niet blijkt

  A. Persoonlijke stukken B. Zakelijke stukken C. Poëzie D. Portretten en afbeeldingen E. Curiosa

  Tweede afdeling: Stukken van persoonlijke aard

  I. Stukken betreffende de familie Schimmelpenninck

  A. De familie Schimmelpenninck

  1. Gerrit Schimmelpenninck (1725-1804) trouwt 1758 Hermanna Koolhaas (1736-1807).

  2. Rutger Jan Schimmelpenninck (1761-1825) trouwt 1788 Catharina Nahuys (1770-1844).

  a. Privé-leven i. Algemeen ii. Biografie iii. Overlijden

  b. Correspondentie. i Rutger Jan Schimmelpenninck.

  (1). Ingekomen stukken. (2). Uitgaande stukken.

  ii. Catharina Nahuys, vrouw van Rutger Jan Schimmelpenninck. c. Loopbaan

  i. Lid en president van het Revolutionair Comité te Amsterdam 1795 ii. Lid van de Nationale Vergadering 1796-1798. iii. Extraordinaris minister plenipotentiaris te Parijs 1798-1802

  (1). Aanstelling en infunctietreding (2). Correspondentie

  (a). Ingekomen stukken (b). Uitgaande stukken

  (i). Algemeen (ii). Correspondentie met de Bataafse agent der Buitenlandse betrekkingen. (iii). Correspondentie met Bataafse ministers en particulieren. (iv). Correspondentie met verschillende Franse ministeries.

  (3). Vertrouwelijke stukken (4). Diplomatieke stukken.

  (a). De ‘Indische bezittingen’. (b). Handel en nijverheid (c). Neutraliteit

  iv. Gezant bij de vredesonderhandelingen te Amiens 1800-1802. (1). Aanstelling en infunctietreding. (2). Correspondentie.

  (a). Ingekomen stukken. (i). Algemeen. (ii). Correspondentie met de Bataafse agent der Buitenlandse betrekkingen. (iii). Correspondentie met Franse autoriteiten.

  (b). Uitgaande stukken. (i). Correspondentie met de Bataafse agent der Buitenlandse betrekkingen.

  �1

 • (ii). Correspondentie met de Engels gevolmachtigde. (iii). Correspondentie met Franse autoriteiten.

  (3). Diplomatieke stukken. (4). Geschenken. (5). Overige stukken.

  v. Extraordinaris envoyée en minister plenipotentiaris te Londen 1802-1803. (1). Aanstelling en infunctietreding. (2). Correspondentie.

  (a). Ingekomen stukken. (b). Uitgaande stukken.

  (i). Algemeen. (ii). Correspondentie met de Bataafse agent der Buitenlandse betrekkingen. (iii). Correspondentie met de Britse autoriteiten.

  (3). Diplomatieke zaken vi. Ordinaris ambassadeur te Parijs 1803-1805.

  (1). Aanstelling en infunctietreding. (2). Correspondentie.

  (a). Ingekomen stukken. (b). Uitgaande stukken.

  (i). Algemeen. (ii). Correspondentie met de Bataafse agent der Buitenlandse betrekkingen.

  (3). Diplomatieke zaken. (4). Financiën. (5). Overige stukken.

  vii. Raadpensionaris van het Bataafse Gemeenebest 1805-1806. (1). Resoluties. (2). Agenda’s. (3). Ingekomen en uitgaande stukken.

  (a). Algemeen. (b). ‘Secrete’, geheime, brieven. (c). ‘Franse brieven’. (d). Overige ingekomen stukken.

  (i). Algemeen. (ii). Staatsregeling (iii). Belastingen (iv). Bestuur

  (α). Algemeen. (β). Departementaal bestuur.

  Algemeen. Departement Overijssel. Overige departementen.

  (γ). Verschillende steden. (v). Financiën (vi). Handel en nijverheid. (vii). Justitie. (viii). Koloniën. (ix). Marine (x). Oorlog en defensie.

  (4). Rekeningen en kwitanties. viii. Grand Trésorier van de de Orde van de Drie Gulden Vliezen. ix. Senator van de keizerlijke Franse Senaat te Parijs 1811-1813. x. Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1815-1825.

  d. Vermogenshandelingen. i. Persoonlijke vermogenshandelingen. ii. Familierechterlijke vermogenshandelingen. iii. Nalatenschap.

  (1). Regelgeving (2). Roerende goederen (3). Inventarisatie (4). Verdeling (5). Nasleep

  e. Eerbewijzen en onderscheidingen f. Documentatie met betrekking tot Rutger Jan Schimmelpenninck

  i. Afbeeldingen ii. Gedichten op Rutger Jan Schimmelpenninck iii. Gedichten op keizer Napoleon.

  �2

 • iv. Overige gedichten. v. Verzamelde archivalia.

  3. Catharina Schimmelpenninck (1790-1842) trouwt 1810 Salomon baron Dedel (1775-1846).

  4. Gerrit graaf Schimmelpenninck (1794-1863) trouwt 1) 1815 Henrietta Euphemia Johanna Stulen (1796-1816), 2) 1819 Jeanette Philippine Frederique Caroline Constantine von Knobelsdorff (1796-1852), 3) 1855 Jkvr. Louise Charlotte Jeanette van Schuylenburch (1802-1883).

  a. Privé-leven i. Algemeen ii. Biograaf van Rutger Jan Schimmelpenninck iii. Overlijden

  (1). Algemeen (2). Biografie Gerrit Schimmelpenninck

  b. Correspondentie i. Gerrit Schimmelpenninck ii. Jeanette von Knobelsdorff iii. Louise Charlotte Jeanette van Schuylenburch.

  c. loopbaan i. Directeur 1824-1827, president 1827-1833 en lid van commissarissen 1835- N.V. Nederlandsche

  Handel Maatschappij ii. Secretaris van Staat 1834-1836 iii. Lid Eerste Kamer 1836-1849 en Tweede Kamer 1853-1854 der Staten-Generaal, Minister van Staat

  1836-1863. iv. Buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Sint Petersburg 1837-1840.

  (1). Aanstelling, infunctietreding en ontslag. (2). Correspondentie

  (a). Ingekomen stukken (b). Uitgaande stukken

  (3). Diplomatieke stukken (4). Financiën (5). Overige stukken

  v. Buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Londen, 1846 - 1848 en 1848 - 1852. (1). Aanstelling, infunctietreding en ontslag. (2). Correspondentie.

  (a). Ingekomen stukken. (i). Correspondentie met Nederlandse politici en particulieren. (ii). Correspondentie met verschillende Engels autoriteiten, politici en particulieren.

  (b). Uitgaande stukken. (3). Vertrouwelijke stukken. (4). Diplomatieke stukken. (5). Overige stukken.

  vi. Voorzitter van de ministerraad 1848 vii. Tijdelijk minister van Buitenlandse Zaken 1848 viii. Tijdelijk minister van Financiën 1848 xi. Overige functies

  d. Vermogenshandelingen i. Persoonlijke vermogenshandelingen ii. Familierechtelijke vermogenshandelingen iii. Nalatenschap

  (1). Regelgeving (2). Onroerende goederen (3). Roerende goederen (4). Correspondentie (5). Verdeling (6). Nasleep

  e. Eerbewijzen en onderscheidingen

  5. Rutger Jan graaf Schimmelpenninck (1821-1893), trouwt 1849 Henriette Wilhelmine Elisabeth Melvil (1827-1876).

  a. Privé-leven i. Algemeen ii. Overlijden

  b. Correspondentie

  �3

 • c. Opleiding d. Loopbaan

  i. Lid van de Koninklijke hofhouding (1). Benoemingen (2). Activiteiten

  ii. Gemeenteraadslid van Amsterdam en Diepenheim iii. Nationaal politicus

  (1). Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal 1857-1866 (2) Minister van Financiën (3). Politicus (4). Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal 1873-1884 en 1884-1886 (5) Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal 1888-1891

  iv. Lid en voorzitter van de Hoge Raad van Adel v. Overige functies

  (1). Lid Commissie ‘Algemeene Commissie van liquidatie der zaken betreffende de voormalige wees- en momboirkamers’

  (2) Lid van de Staatscommissie tot het onderzoeken der [Staats-]rekeningen (3). Commissaris van de Nederlandsche Rhijnspoorweg Maatschappij (4). Lid Commissie tot oprichting van het Citadelmonument (5). Overige

  e. Vermogenhandelingen i. Persoonlijke vermogenshandelingen ii. Familierechtelijke vermogenshandelingen

  f. Eerbewijzen i. Nederlandse decoraties ii. Buitenlandse decoraties iii. Honoraire lidmaatschappen

  (1). Nederland (2). Buitenland

  6. Jhr. Ernest Herman Frederik Adriaan Schimmelpenninck (1823-1882), tr. 1853 Jkvr. Maria Jacoba Fabricius (1831-1892)

  7. Jhr.mr. Gerrit Johan Constantijn Schimmelpenninck (1825-1904), trouwt 1865 Woltera Geertruida gravin van Limburg Stirum (1841-1877)

  a. Privé-leven b. Correspondentie

  i. Particuliere correspondentie ii. Correspondentie als beheerder van het Westerflier

  c. Persoonlijke vermogenshandelingen

  8. Gérard Johan Philip graaf Schimmelpenninck (1851-1929), trouwt 1876 Jkvr. Cornelia Constantia van der Wyck (1851-1931)

  a. Privé-leven b. Correspondentie c. Opleiding d. Loopbaan

  i. Lid van de rechterlijke macht ii. Lid van de Staatscommissie tot herziening van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van

  Strafvordering iii. Lid van de Koninklijke hofhouding iv. Overige functies

  e. Persoonlijke vermogenhandelingen f. Eerbewijzen

  9. Rutger Jan graaf Schimmelpenninck (1855-1935), trouw 1935 Adriana Johanna Pauw van Wieldrecht (1865-1936)

  10. Johanna P.F.C.C. gravin Schimmelpenninck (1857-1932), tr. 1887 Jhr.mr. Herman van der Wyck (1844-1909)

  11. Lodewyk Hieronymus graaf Schimmelpenninck (1858-1942), trouwt 1887 Wallij Mariane Eugenie Lucius (1864-1941).

  a. Privé-leven

  �4

 • b. Loopbaan e. Vermogenhandelingen

  i. Persoonlijke vermogenshandelingen ii. Familierechterlijke vermogenshandelingen

  12. Jhr. Gerrit Johan Anne Schimmelpenninck (1854-1929), tr. 1881 Jkvr. Cécile Marie Steengracht (1855-1929)

  13. Rutger Jan Eugen graaf Schimmelpenninck (1892-1945), trouwt 1918 Marie Therese Ruth von Meister (1898-1981)

  a. Privé-leven b. Opleiding c. Loopbaan d. Vermogenshandelingen

  14. Elisabeth A.E.M. gravin Schimmelpenninck (1919-****), trouwt 1)1942 (echtscheiding 1950) Jhr. Jacob Adriaan van Kretschmar van Veen (1917-1993), 2) 1950 Johann Gottlieb Sillem (1893-1955), 3)1966 (echtscheiding 1968) Johann Gottlieb van Marle (1901-1979)

  15. Mr. Lodewyk Herbert graaf Schimmelpenninck (1921-2009), tr. 1) 1948 (echtscheiding 1978) Agnes Maria Sillem (1927-****), tr. 2) 1981 mr. Anna Maria Louise Mulder (1935-****)

  16. Rutger Jan Moritz Albert graaf Schimmelpenninck (1924-1993), trouwt 1) 1950 (echtscheiding 1960) Juliana Anna barones Mackay (1925-2005), 2) 1960 (echtscheiding 1979) Louise Isabella Pahud de Mortanges (1928-***), 3) 1980 Carmen Natalie Elisabeth Guth (1950-****)

  II. Stukken betreffende aanverwante families

  A. Familie De Saint Amant

  1. Elisabeth Maria de Saint Amant (1735-1821), trouwt 1777 Godert Poosen (1730-1798).

  2. Jean Louis de Saint Amant (1704-1780), trouwt 1745 Cornelia Jacoba van Hardenbroek (1722-1813).

  B Familie Van Knobelsdorff

  1. Friedrich Wilhelm Ernst von Knobelsdorff (1752-1820), trouwt 1781 Jkvr. Johanna Philippina Hermanna van Dedem (1772-1860).

  2. Guillaume Adrien Antoine Constantin von Knobelsdorff (1802-1880)

  3. Frederik Willem Adriaan Karel baron van Knobelsdorff (1810-1894), trouwt 1836 Coenradine Wilhelmine barones de Vos van Steenwijk (1814-1878).

  C. Familie Van Dedem

  1. Jhr. Frederik Gijsbert van Dedem, heer van de Gelder (1743-1820), trouwt 1771 Adriana Frederica Johanna Sloet (1745-1815),

  2. (Jhr.) Antony Boldewijn Gijsbert van Dedem (1774-1825).

  D Familie Melvil

  1. Frances Melvil (1802-1869), trouwt 1) 1826 Henriette Sillem (1805-1827), trouwt (2 1854 Louise Sillem (1808-1896).

  Derde afdeling: Stukken van zakelijke aard

  I. Gehele complex

  A. Financieel beheer

  �5

 • 1. Leggers en aanverwante stukken

  2. Beheer

  3. Belastingen

  B. Exploitatie gewassen en producten

  C. Verzekeringen

  D. Toegang tot het landgoed

  II. Huis en havezate het Nijenhuis

  A. Verwerving, belening en vervreemding

  B. Het Nijenhuis

  1. Huis

  a. Verbouwing van het Nijenhuis 1855-1856 b. Verbouwing van het Nijenhuis 1888-1890 c. Verbouwing en modernisering van het Nijenhuis 1913-1916 (1925)

  i. Verbouwing ii. Modernisering iii. Portretten

  d. Verbouwing koetshuis, bouwhuis en stalling 1894-1897

  2. Tuinen

  C. Uitoefening van rechten

  1. Jachtrechten 2. Recht van borgman van Diepenheim

  a. Algemeen b. Kerkelijke zaken

  i. Algemeen ii. Predikantsplaats iii. Financiën iv. Pastorie v. Kosterij

  c. Burgerlijke zaken i. Algemeen ii. Onderwijs iii. Provisorij

  III. Overige huizen en havezaten

  A. Havezate Pekkedam

  B. Havezate Westerflier

  1. Gehele complex

  2. Huis en havezate Westerflier

  3. Westervliersche Steenbakkerij in het Maserveld

  4. Recht van borgman van Goor

  �6

 • IV. Overige goederen en rechten

  A. Goederen en rechten in Overijssel

  1. Gemeente Deventer

  2. Gemeente Diepenheim

  a. Meerdere secties b. Sectie A (Genaamd Nyenhuis)

  i. Erven en goederen ii. Losse landerijen

  c. Sectie B (Genaamd Diepenheim) i. Erven en goederen ii. Losse landerijen

  d. Sectie C (Genaamd Kerspel)

  3. Gemeente Diepenveen

  4. Gemeente Markelo

  a. Sectie D (genaamd Oost Stokkum) b. Sectie E (genaamd West Stokkum)

  i. Erven en goederen ii. Losse landerijen

  c. Sectie F (Genaamd Stokkummerbroek)

  5. Gemeente Wijhe

  B. Goederen en rechten buiten Overijssel

  1. Provincie Gelderland

  a. Gemeente Borculo / Gelselaar b. Gemeente Geldermalsen / Gellicum c. Gemeente Warnsveld

  2. Provincie Noord-Brabant a. Gemeente Werkendam

  3. Provincie Noord-Holland

  a. Gemeente Amsterdam b. Gemeente Haarlemmermeer

  4. Provincie Utrecht

  a. Gemeente Rhenen

  5. Provincie Zuid-Holland

  a. Gemeente ’s-Gravenhage i. Benoordenhoutseweg ii. Bezuidenhout iii. Boschkant iv. Nassaulaan v. Park Zorgvliet vi. Waldorpsdwarsstraat vii. Weissenbruchstraat

  6. Duitsland

  a. Hessen i. Kreis Marburg / Schönstadt

  �7

 • Eerste afdeling: Stukken betreffende het archief en stukken van genealogische, heraldische en geschiedkundige aard $ $ 88

  I. Stukken betreffende het archief

  1. ‘Generale lijst der papieren van Rutger Jan Schimmelpenninck van 1798 tot 1806’, archiefinventaris, opgesteld [ca. 1810].

  1 omslag.

  2720. Lijst van de tijdelijk door prof.dr. H.T. Colenbrander naar het Algemeen Rijksarchief overgebrachte archivalia betreffende Rutger Jan Schimmelpenninck, 1903.

  1 stuk. N.B. Het onderzoek van Colenbrander resulteerde in het boek: H.T. Colenbrander, Schimmelpenninck en koning Lodewijk (Amsterdam

  1911).

  2719. Inventaris van het archief van Rutger Jan Schimmelpenninck ‘(2de gedeelte)’ en diens zoon Gerrit Schimmelpenninck door prof.dr. H.T. Colenbrander, 1904.

  1 katern.

  2. Brief van prof.dr. H.T. Colenbrander aan [Lodewyk H.] Schimmelpenninck betreffende de raadpleging van archiefstukken op het Nijenhuis, 1915.

  1 stuk.

  3016. Lijst van archiefstukken welke bewaard worden in de safe in de archiefkelder, [ca. 1940]. Met dubbelen en bijlagen.

  1 omslag.

  2721. Inventaris van het ‘Archief der Graven Schimmelpenninck van Nijenhuis’, gedeelte A, door S.J. Fockema Andreae, typoscript, 1948.

  1 katern.

  2722. Bewijs afgegeven door het Centraal Register van Familiearchieven te ’s-Gravenhage van de registratie van het archief op het Nijenhuis, [1967].

  1 stuk. N.B. De collectie werd geregistreerd onder nummer 43.

  3450. Inventaris van een gedeelte van het archief, aanwezig in ‘de muurkast van de werkkamer’, ca. 1960. Fotokopie, ca. 1973.

  1 stuk.

  II. Stukken betreffende de familie Schimmelpenninck

  1315. Tekening van het alliantiewapen Schimmelpenninck-von Knobelsdorff, [19e eeuw]. 1 stuk.

  1330. Aantekeningen betreffende enige inschrijvingen in de familiebijbel van de familie Schimmelpenninck, 19e eeuw.

  1 stuk. N.B. Deze bijbel bevindt zich in de Collectie Schimmelpenninck bij het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle.

  1332. Genealogische aantekeningen betreffende de familie Schimmelpenninck, 19e eeuw. 1 omslag.

  1689. Afbeelding van het wapen Schimmelpenninck, [1848]. Gedrukt. 1 stuk. N.B. Vermoedelijk geknipt uit een paspoort uitgegeven door Gerrit Schimmelpenninck als minister van buitenlandse zaken.

  �8

 • 1463. Brieven ingekomen bij de heer en mevrouw G. Schimmelpenninck, 1841, 1849 en ongedateerd. Fotokopieën, [vierde kwart 20e eeuw].

  1 omslag.

  2739. Genealogische aantekeningen betreffende de familie Schimmelpenninck te Borculo, [2e helft 19e eeuw]. 1 stuk.

  III. Stukken betreffende andere families en personen

  1975. Brieven ingekomen bij ‘le comte de Loewendahl, maréchal de camp’ te Parijs van zijn neef Ferdinand von Leiningen Westerburg te Grünstadt, 1787. Met genealogische overzichten betreffende het nageslacht van koning Frederik van Denemarken.

  1 omslag.

  1311. ‘De beweerde afstamming der familiën Nahuijs en Van Nahuijs uit het dijnasten geslacht Ahaus uit den huize Horstmar’, artikel gepubliceerd in De Nederlandsche Heraut, 1887. Gedrukt.

  1 stuk.

  1316. Genealogische aantekeningen betreffende de familie Von Knobelsdorff, [19e eeuw]. 1 omslag.

  1317. Afbeelding van het wapen Von Knobelsdorff, [19e eeuw]. Gedrukt. 1 stuk.

  1326. Genealogische aantekening betreffende Florentina Rengers, 19e eeuw. 1 stuk.

  1329. Staat van enige afstammelingen van Joachim Adolf van Rechteren en Margaretha van Haersolte met een opgave van de vererving van een zilveren bouilloir, 19e eeuw. Met een afschrift.

  2 stukken.

  1331. Genealogische aantekeningen betreffende de familie Melvil, 19e eeuw. 1 omslag.

  1333. Genealogische aantekeningen betreffende de familie Van de Poll, 19e eeuw. 1 stuk.

  1327. Aantekeningen betreffende de havezate De Gelder en de familie Van Dedem, 19e eeuw. 1 stuk.

  1328. Aantekeningen van [R.A.] van Hoevell betreffende het Nijenhuis, 19e eeuw. 1 stuk.

  3110. Stamreeks van Gerrit Schimmelpenninck betreffende zijn afstamming van de familie De Saint Amant, opgesteld [ca. 1900].

  1 stuk.

  IV. Stukken waarvan het verband niet blijkt

  A. Persoonlijke stukken

  2724. Blaadjes met inschrijvingen uit een liber amicorum, 1605-1617. 2 stukken. N.B. Met inschrijvingen van Barbara van Warmelo, Margaretha Sloet, Steven van Brienen, Maria van Voorst, Catharina van Eck en Ida

  Sloet.

  2723. Vrijgeleide voor Coenraad Willem Sloet, afgegeven door Gerard Adolf Bentinck tot Brecklenkamp, 1672. 1 stuk.

  �9

 • N.B. Na de inval van de Munsterse troepen in 1672 werd Bentinck door bisschop Bernhard van Galen benoemd tot drost van Vollenhove. Het betreft hier Coenraad Willem Sloet tot Lindenhorst († 1677), landrentmeester van Vollenhove 1648-1677.

  2735. Attestatie van [Justus] Boonaert, ‘matheseos magister’, dat Ferdinandus Fabri door hem is opgeleid en bekwaam is om als landmeter te worden geadmitteerd, 1675.

  1 stuk. N.B. Fabri komt niet voor in: E. Muller en K. Zandvliet (red.), Admissies als landmeter in Nederland voor 1811 (Alphen aan den Rijn

  1987).

  2761. Stukken betreffende de benoemingen en salariëring van Hendrik Johan Nies tot ‘cancelary-director’ en drost van de heerlijkheid Wisch namens Adolph en Wilhelm Moritz van Nassau, 1676-1685.

  1 omslag. N.B. Deze stukken hebben toebehoord aan de achterkleinzoon van Nies, de heer Rasch, ontvanger te Venlo. Vermoedelijk was dat Henrick

  Wijnand Jacob Rasch, rijksontvanger, overleden te Steenderen 3 december 1853, zoon van Henrich Wijnand Rasch en Jacoba Nies.

  635. Brieven van D (of B) Loises te Boulogne aan zijn broer, 1805. 2 stukken.

  2734. Paspoort voor de heer Loisel en zijn bedienden voor zijn reis naar Pecalongan, afgegeven door de resident te Salatiga, 1829. Geviseerd door diverse autoriteiten, 1829.

  1 stuk.

  1340. Brief ingekomen bij de heer Hoekwater te Delft van [M.] de la Barre te Breda, 1859. 1 stuk.

  2955. Brief ingekomen bij de heer Reinderhoff van H.B.L. Braam, inspecteur der Eerste Nederlandsche verzekering-maatschappij op het leven en tegen invaliditeit, betreffende de tarieven van verschillende polissen, 1929.

  1 stuk.

  B. Zakelijke stukken

  2725. Akte van transport door Margrete van den Zype c.s. aan Jan van Merstraten en zijn vrouw Cecilia van den Zype, van een aandeel in een hofstad c.a., geheten Den Anthoenis, staande en gelegen in de Verwerstraat te Brussel, 1614.

  1 charter.

  2749. Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van Joos en Niclaes de Rau, 1638. 1 charter. N.B. de verdeling geschiedde voor de schepenen van de parochie van St. Matheus, in het nieuwe land van Gaesbeek, nabij Itterbeek

  (België).

  2863. Coupons voor half-jaarlijkse rentebetalingen op een staatslening, 1797-1798. 1 omslag.

  2637. Prospectus van de Noord-Hollandsche Spoorweg-Maatschappij voor de aanleg van een spoorlijn van Nieuwediep naar Amsterdam, 1856. Gedrukt.

  1 stuk.

  2629. Jaarverslag van de Algemeene Maatschappij voor Handel en Nijverheid over 1865, behandeld in de aandeelhoudersvergadering, 1866. Gedrukt.

  1 stuk.

  2478. Prospectus voor de oprichting van een maatschappij ter exploitatie van een zilvermijn in Colorado (USA), 1873. Gedrukt.

  1 stuk.

  C. Poëzie

  226. Gedichten van Horatius, bewerkt en vertaald door V.W. nsz, [ca. 1800]. Gedrukt. 1 omslag.

  1277. Gedicht in de Latijnse taal van D.J. van Lennep ter huldiging van Jeronimo de Bosch, 1802. 1 stuk.

  �10

 • N.B. Jeronimo de Bosch (1740-1811) was apotheker te Amsterdam en een bekende gelegenheidsdichter.

  1038. Springsguth’s enlarged Edition of the Trial of Richard Patch for the Wilful Murder of Mr. Isaac Blight, late Ship-breaker of Deptford, uitgegeven te Londen, 1806. Gedrukt, met losse afbeeldingen.

  3 stukken.

  1245. Gedicht ‘Louis Seize aux Français’, [1816]. 1 stuk.

  1203. ‘Bij de graven der geleerden’, gedicht door mevrouw ‘A.v.d.M.v.C’, [begin 19de eeuw]. 1 stuk.

  368. Tekst van een lied met muzieknoten, [begin 19de eeuw]. 1 stuk. N.B. Vermoedelijk ter gelegenheid van het huwelijk van een zekere Sophie.

  1680. ‘Notice sur Pouschkin’, aantekeningen van N.N. over het leven en werk van de Russische dichter Pousjkin, [1838].

  1 stuk. N.B. Aleksandr Sergejevitsj Poesjkin (1799-1837) was de beroemde Russische dichter, die overleed na een duel te St. Petersburg op 10

  februari 1837. De tegenpartij was George Charles d’Anthès, die geadopteerd was door Jacob Derk Borchard Anne baron van Heeckeren, op dat ogenblik de Nederlandse gezant te St. Petersburg. Wegens deze betrokkenheid werd hij teruggeroepen. (I. Matthey, Eer verloren, al verloren. Het duel in de Nederlandse geschiedenis (Zutphen 2012), p. 442-449.

  2324. ‘Hij komt!’, tekst van het volksgezang door Constanter, 1853. Gedrukt. 1 stuk. N.B. Ter gelegenheid van het bezoek van koning Willem III aan Amsterdam.

  1431. ‘To the Bereaved’, religieuze overpeinzingen bij een sterfgeval, [ca. 1860]. Gedrukt. 1 stuk.

  2146. Franse gedichten, [ca. 1870]. 3 stukken.

  D. Portretten en afbeeldingen

  2127. Allegorie op de geschiedschrijving, gravure van J. Punt, [1749]. Gedrukt. 1 stuk. N.B. Frontispice uit J. Wagenaar, Vaderlandsche historie (Te Amsterdam by Isaak Tirion MDCCXLIX).

  1310. Afbeelding van ‘’t dorp Naaldwyk’, ingekleurd, met een gedicht, [1793]. Gedrukt. 1 stuk. N.B. Uit: L. van Ollefen en R. Bakker, De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver (Amsterdam 1793).

  2126. Portretten van personen uit de vaderlandse geschiedenis, 18e eeuw. 1 pak. N.B. Gesneden uit J. Wagenaar, Vaderlandsche historie.

  376. Afbeelding van een draagjuweel in de vorm van een zeemeermin, [ca. 1800]. Gedrukt. 1 stuk.

  2740. Afbeeldingen van enige belangrijke gebouwen in Madrid naar tekeningen van J[osé] Gomez [de Navia], [ca. 1800]. Gedrukt.

  1 deeltje.

  2128. Portret van Henry Daniël Guyot, door P.J. Uydenbroek en S. Portman naar een tekening van G. de San, [1803]. Gedrukt.

  1 stuk.

  166. Blindzegel van koning George III van Groot-Brittanië, [ca. 1818]. 1 stuk.

  1654. Kaart met de waterhoogten in de Baai van Rumanzoff en de Baai van Malony Bodega, opgemeten 1818. Gedrukt.

  1 stuk.

  �11

 • 2130. Geaquarelleerde tekening van een jongeman in 17e eeuwse dracht, gesigneerd door ‘Auguste Garneray.F.An’, [ca. 1820].

  1 stuk. N.B. Auguste-Simon Garneray (1785-1824) was een Franse schilder, illustrator en ontwerper, vooral van toneelcostuums.

  2129. Gravures naar schilderijen en een beeldhouwwerk, [ca. 1840]. Met een explicatie: ‘Examen des planches’. 1 omslag. N.B. Er mist een afbeelding.

  2143. Afbeeldingen van een onbekende stad, litho’s, [ca. 1840]. 2 stukken.

  2444. Geaquarelleerde tekening van een man (koning Willem III ?), [ca. 1860]. 1 stuk.

  1314. Biografieën van Casparus en Wilhelm Coolhaas. Met een portret van Caspar Coolhaas, [1885]. 1 stuk. N.B. De biografieën komen mogelijk uit: B. Glasius, Godgeleerd Nederland. Biografisch Woordenboek van Nederlandsche Godgeleerden,

  deel II (’s-Hertogenbosch 1853).

  1318. Afbeelding van het wapen van de familie [onbekend], [19e eeuw]. Getekend op perkament. 1 stuk.

  E. Curiosa

  1974. Brief van Karel V aan [ontbreekt] te Utrecht, 1516. 1 stuk. N.B. Zwaar beschadigd. Vermoedelijk verzameld wegens de handtekening van Karel V.

  3451. Juridische adviezen van diverse rechtsgeleerden voor verschillende rechterlijke instanties in Overijssel en Drenthe, 1685-1769.

  1 band. N.B. Voorin is ingebonden: Advysen rakende het Heerlyk Lheen, genaamd De Nyefenne, of Hemmemalheen; zynde het eenigste van die

  natuur in de provintie van Friesland, 1765. Gedrukt.

  2925. Juridische adviezen van diverse rechtsgeleerden voor sententies in rechtszaken voor R.H. van Heerdt tot Eversberg, verwalter-drost van Twente, 1748-1756.

  1 deel.

  1202. Tekst van een religieuze overdenking over de dood, gehouden bij een oudjaarsdienst, [begin 19de eeuw]. 1 katern.

  1492. J. Wilkenius-Remus, La quadrature du cercle, pratique, complete et constant, (Liège 1820). Gedrukt. 1 deeltje.

  1247. Aantekeningen uit krantenberichten betreffende de bestrijding van razernij, 1828. 1 stuk.

  2219. Rapport over een bezoek aan de universiteit van Utrecht door N.N., [1837]. Uittreksel. 1 stuk. N.B. Overgeschreven uit de Revue des deux mondes van 15 februari 1837.

  2479. Waarachtige Physiologie van Amsterdam, tweede deel, blad 8 en 24, 1845 en 1846. Gedrukt. 2 katernen.

  2323. ‘Opwekking tot het inleveren van Petitiën omtrent Nederlands dierbaarste belangen’, politiek betoog door N.N., [1848]. Gedrukt.

  1 stuk.

  2325. Brochure over een nieuw op te richten nieuwsblad onder de naam De ’s-Gravenhaagsche Nieuwsbode door I.J. Lion, H.C. Suzan en J.A. de la Vieter, 1860. Gedrukt.

  1 stuk. N.B. Izaak Jacob Lion kocht in 1860 de ’s-Gravenhaagsche Nieuwsbode aan en deze krant zou later onder de naam Het Dagblad van Zuid-

  Holland en ’s-Gravenhage verschijnen.

  �12

 • 2139. Biografie van Schelte van Heemstra (1807-1864) door ‘L’, overdruk uit het Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage, 1865. Met een portret.

  2 stukken.

  2220. Toespraak van Petrus Regout voor de ‘oud-strijders voor de onafhankelijkheid van het Vaderland’ bij de eerste-steen-legging van een monument, 1869. Gedrukt.

  1 stuk.

  2226. ‘Verdediging van mijn, Anna Elberta van Wijk [….] op de aanklagt van Philipp Anton Ludwig von Roesgen von Floss’, 1869. Gedrukt.

  1 stuk.

  2263. Memorie van bezwaren tegen de invoering van een verplichte vaccinatie, [1890]. Gedrukt. 1 katern.

  �13

 • Tweede afdeling: Stukken van persoonlijke aard

  I. Stukken betreffende de familie Schimmelpenninck

  A. De familie Schimmelpenninck

  1. Gerrit Schimmelpenninck (1725-1804) trouwt 1758 Hermanna Koolhaas (1736-1807).

  Gerrit Schimmelpenninck, zoon van Gerrit Schimmelpenninck en Aaltje ten Cate, geb. Almelo 3 augustus 1725, wijnkoper te Deventer, overl. Deventer 30 juni 1804, huwt Terwolde 27 maart 1758 Hermanna Koolhaas, geb. Deventer 21 oktober 1736, overl. Deventer 3 december 1807, dochter van Rutgerus Koolhaas en Hermina van Heek.

  1705. Akte van scheiding en deling van de nalatenschappen van Hermanna Koolhaas, weduwe van Gerrit Schimmelpenninck, en van haar dochter Hermina Schimmelpenninck, 1809.1 katern.

  1708. Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van Gerrit Schimmelpenninck Gzn, 1820.1 stuk.N.B. De handtekening van Rutger Jan Schimmelpenninck is uitgeknipt.

  �14

 • 2. Rutger Jan Schimmelpenninck (1761-1825) trouwt 1788 Catharina Nahuys (1770-1844).

  Mr. Rutger Jan Schimmelpenninck, zoon van Gerrit Schimmelpenninck, wijnkoper te Deventer, en Hermanna Koolhaas, geb. Deventer 31 oktober 1761, juris utrusque doctor Leiden 1784, geadmitteerd als advocaat voor het Hof van Holland 1785, advocaat en procureur te Amsterdam 1785-, voorzitter provisionele regering van Amsterdam 1795, lid Nationale vergadering 1796-1797, extraordinaris minister plenipotentiaris te Parijs 1798-1802, extraordinaris envoyée en minister plenipotentiaris te Londen 1802-1803, ordinaris ambassadeur te Parijs 1803-1805, raadpensionaris van Holland 1805-1806, lid Franse senaat 1810-1813, lid Eerste Kamer der Staten-Generaal 1815-†, directeur Koninklijke Maatschappij van Wetenschappen 1804-1808, directeur Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1807-(1809), grootthesaurier Orde van de Drie Gulden Vliezen 1809-, overl. Amsterdam 15 februari 1825, huwt Amsterdam 26 augustus 1788 Catharina Nahuys, geb. Monnickendam 26 december 1770, overl. havezate Nijenhuis, Diepenheim 22 maart 1844, dochter van Mr. Petrus Cornelis Nahuys en Catharina de Saint Amand.

  a. Privé-leven.

  i. Algemeen

  3431. ‘Een kort verslag van het caracter van Niccolo Machiavelli en van den geest zijner geschriften’, opstel van [Rutger Jan Schimmelpenninck], [ca. 1780].1 deeltje.N.B. Met de opmerking van G[errit] S[chimmelpenninck]: ‘N.B. deze jeugdige productie van R.J.S. acht ik dat nimmer moet gepubliceerd worden als zijnde verre beneden zijnen lateren waarde’.

  4. Collegedictaat over een gedeelte van het Corpus Juris Civillis, [ca. 1781]. 1 omslag.

  12. Bewijs van toelating van Rutger Jan Schimmelpenninck als lid van de orde [Chevallerie de 5 épées] te Leiden, 1782.

  1 stuk. N.B. Betreft studentenvereniging.

  3277. Gedicht van Rutger Jan Schimmelpenninck te Leiden voor een niet nader aangeduide studievriend, 1783. Afschrift, [ca. 1820].1 stuk.

  13. Bewijs van admissie van Rutger Jan Schimmelpenninck als advocaat voor het Hof van Holland, 1785. 1 stuk.

  23. ‘Annotanda 1783’, register van aantekeningen van Rutger Jan Schimmelpenninck over literatuur, boekenbezit, staatkundige aangelegenheden en afschriften van enige brieven van hem aan A.S. Abbema te Utrecht, 1785-1786.

  1 deeltje.

  14. Akte van benoeming van Rutger Jan Schimmelpenninck als tweede advocaat bij de Weeskamer te Amsterdam, 1786.

  1 stuk.

  15. Bewijs van lidmaatschap van Rutger Jan Schimmelpenninck van het Genootschap van Wapenhandel ‘Tot Nut der Schuttery’ te Amsterdam, 1787.

  1 stuk.

  28. Pleitreden ter verdediging van vier leden der Commissie ter bewaring der Inwendige Rust en tot de Defensie van Amsterdam in 1787. Afschrift, 1788.

  1 katern.

  27. Stukken betreffende de sluiting van het huwelijk van Rutger Jan Schimmelpenninck met Catharina Nahuys, 1788.

  3 stukken.

  17. Bewijs van het afleggen der eed als advocaat door Rutger Jan Schimmelpenninck bij het Hof van Utrecht, 1789.

  1 stuk.

  3. Register waarin door meerdere personen gedichten zijn afgeschreven, [ca. 1790].

  �15

 • 1 deel.

  1258. Vergunning van burgemeesters en regeerders van Amsterdam voor de heer en mevrouw Schimmelpenninck om hun dochter door J.P. Michell, medicinae doctor, te laten inenten, 1791.

  1 stuk.

  894. Kwitantie van de koper- en blikslager Joh. van Vleuten te Amsterdam voor de advocaat Rutger Jan Schimmelpenninck wegens een taartenpan, 1795.

  1 stuk.

  19. Bewijs voor Rutger Jan Schimmelpenninck dat hij zich als stemgerechtigde heeft laten registreren, 1795. 1 stuk.

  31. ‘100.000 livres assignaten meede uit Frankrijk gebragt’, verzameling waardepapieren, 1795. 1 omslag.

  1292. ‘R.J. Schimmelpenninck Reipublicae Batavae apud Gallos Legato’, brief in het Latijn van Hieronimus de Bosch aan Rutger Jan Schimmelpenninck, 1798.

  1 stuk. N.B. Jeronimo de Bosch (1740-1811) was apotheker te Amsterdam en een bekende gelegenheidsdichter.

  ****. Opstellen van Rutger Jan Schimmelpenninck over gebeurtenissen tijdens zijn verblijf te Parijs als extraordinaris minister plenipotentiaris, 1799 en 1802.

  4 omslagen.

  3430. ‘Pierre le Comopolite au Gouvernement François sur l’inconsidération de la Guerre contre l’Angleterre’, [ca. 1799].

  3434. De gebeurtenissen van mei-oktober te Parijs, [1799].3432. ‘Aanteekeningen over de Egyptische Expeditie’, [ca. 1802].3436. ‘Beschouwing der gesteldheid van Frankrijk op het tijdstip der terugkomst van Bonaparte uit Egijpte’,

  [ca. 1802].

  1224. ‘Couplets pour la fête de Ste. Cathérine’, gedicht van P.H. Marion voor Catharina Nahuys, vrouw van Rutger Jan Schimmelpenninck, 1802.

  1 stuk.

  1244. Teksten van een tweetal liederen, gezongen bij een feest te Spa ter gelegenheid van de aangekondigde wapenstilstand, [1802]. Gedrukt.

  1 stuk. N.B. Betreft de Vrede van Amiens. Exemplaar bestemd voor mevr. Schimmelpenninck

  1037. J. Heringa, Schriftmaatig onderzoek welk belang wij hebben in de rechte kennisse van Christus Jesus onzen Heer ? en hoe wij ons jegens Hem gedragen moeten ? ([‘s-Gravenhage] 1804). Gedrukt.

  1 deeltje. N.B. Uitgegeven ter gelegenheid van een algemene vergadering van het Haagsch Genootschap tot Verdediging der voornaamste

  Waarheden van den Christelijken Godsdienst, tegen hedendaagsche Bestrijders. Mogelijk was Rutger Jan Schimmelpenninck hierbij betrokken.

  658. Notitie van F.C.D. te Amsterdam aan de Raadpensionaris met zijn zienswijze op de persoon Rutger Jan Schimmelpenninck, 1805.

  1 stuk.

  510,619. Akte van aanstelling door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen van Rutger Jan Schimmelpenninck tot directeur, 1805. Met bijlagen.

  1 omslag.

  1080, 1081. Brieven van [J.H.] van der Palm en N.G. van Kampen te Leiden aan [H.] Wijnbeek, 1805 en 1816. 2 stukken. N.B. Mogelijk verzameld.

  1300. Berigt wegens het wetgevend ligchaam en den staatsraad, [etc.], almanak voor de staatsinstellingen, het Departementaal Bestuur van Holland en van de stad Den Haag, (Den Haag 1806). Gedrukt.1 deeltje.

  �16

 • 1082. Koninklijk Besluit om de gerechtelijke uitspraken tegen Stuwart Jean Bruce te vernietigen en hem eerherstel te verlenen, 1814. Afschrift. Met de deductie van Bruce tegen de Hooge Militaire Vierschaar, [1810].

  1 stuk en 1 deel.

  1039. Manuscript van [H.G.] Nahuys, ‘Reizebeschrijving door eenige kleine gedeeltens der vier waereldsdeelen’, deel I. In tweevoud.

  1 omslag. N.B. Waarschijnlijk van Huibert Gerard Nahuys, een broer van Catharina Schimmelpenninck-Nahuys.

  ****. Stukken, gebruikt voor een eventuele verheffing van Rutger Jan Schimmelpenninck in de Nederlandse adel, 1812.

  3 stukken. N.B. Op grond van het algemene besluit van 1 maart 1808 ontving Schimmelpenninck als senator van het Franse keizerrijk een diploma als

  Comte de l’Empire op 10 april 1811. Hij aanvaardde een verheffing echter niet, zoals blijkt uit een brief aan zijn zoon.

  1697. Uittreksel uit het doopregister van de gereformeerde kerk te Deventer van de doop van Rutger Jan Schimmelpenninck in 1761, afgegeven 1812.

  1698. Uittreksel uit het doopregister van de gereformeerde kerk te Monnikendam betreffende de doop van Catharina Nahuys in 1770, afgegeven 1812.

  1699. Uittreksel uit het doopregister van de Zuiderkerk te Amsterdam betreffende de doop van Gerrit Schimmelpenninck in 1794, afgegeven 1812. Met een afschrift.

  ii. Biografie

  1208, 1308. G. van Lennep, ‘Notice Biographique sur R.J. Schimmelpenninck’, overdruk uit de Galerie historique des

  Contemporains, ou Nouvelle Biographie, 1820. Met dubbelen 1 omslag.

  3442. Aantekeningen van Rutger Jan Schimmelpenninck betreffende zijn politieke carrière, [ca. 1820].1 stuk.N.B. Het handschrift is echter van N.N.

  3438. Aantekeningen van N.N. betreffende Rutger Jan Schimmelpenninck als ambassadeur te Londen en als Raadpensionnaris, [ca. 1820].1 stuk.

  1209. Biografische schets van Rutger Jan Schimmelpenninck, [ca. 1825]. 1 stuk.

  1262. Handtekeningen van Catharina Nahuys, vrouw van Rutger Jan Schimmelpenninck, [eerste kwart 19e eeuw]. 2 stukken.

  3435. Aantekeningen betreffende Rutger Jan Schimmelpenninck, getrokken ‘uit de Vaderlantsche Karakterkunde van Van Kampen’, [ca. 1828].1 stuk.N.B. N.G. van Kampen, Vaderlandsche karakterkunde of karakterschetsen van tijdperken en personen uit de Nederlandsche geschiedenis van de vroegste tijden tot op de Omwenteling van 1795 (Haarlem 1826-1828).

  3433. Biografie van Rutger Jan Schimmelpenninck door N.N., [ca. 1830]. Met een afschrift [gelijktijdig].2 stukken.

  3449. Biografie van Gerrit Schimmelpenninck door N.N., [ca. 1860]. Incompleet.1 stuk.N.B. Behoort bij ‘plaat 75’.

  iii. Overlijden

  1113. Overlijdensannonce van Rutger Jan Schimmelpenninck, 1825. Gedrukt. Met een dubbel. 2 stukken.

  �17

 • 1210. Aflevering van de Algemeene Konst- en Letter-bode, meldende het overlijden van Rutger Jan Schimmelpenninck, 1825. Gedrukt.

  1 stuk.

  ****. Brieven van rouwbeklag van vorstelijke personen, ingekomen bij Catharina Nahuys, weduwe van Rutger Jan Schimmelpenninck, naar aanleiding van diens overlijden, 1825.

  2 omslagen.

  1114. Koning Willem I, de Prins van Oranje en prins Frederik der Nederlanden. 1115. Alexis vorst van Bentheim te Burgsteinfurt.

  ****. Brieven van rouwbeklag van naaste familieleden, ingekomen bij Catharina Nahuys, weduwe van Rutger Jan Schimmelpenninck, naar aanleiding van diens overlijden, 1825.

  14 omslagen. N.B. De meeste omslagen bevatten veelal slechts één brief.

  Afzenders (alfabetisch): 1149. De heer en mevrouw Bruce-Schimmelpenninck te Deventer. 1148. G.S. Bruce te Leiden. 1169. L[eon] Loisel te Noorthey. 1118. Mevrouw A.P. Nahuys-Schrevelius te Utrecht. 1123. P.C. Nahuys te Utrecht. 1126. R.H. Nahuys te Utrecht. 1151, 1152. Mevrouw H.G. Loisel-Nahuys te Maastricht, met een concept van antwoord. 1135. De heer en mevrouw Nahuys van Burgst-Crul te Burgst. 1182. P.C. de Saint Amant te Gorinchem. 1142. G. Schimmelpenninck Abzn.te Almelo. 1156. G. Schimmelpenninck Wzn. te Almelo. 1153. Mevrouw M. Schimmelpenninck-Walijen te Deventer. 1154. W. Schimmelpenninck Gzn. te Deventer. 1130. ‘nicht J.W.’.

  ****. Brieven van rouwbeklag van verschillende personen, ingekomen bij Catharina Nahuys, weduwe van Rutger Jan Schimmelpenninck, naar aanleiding van diens overlijden, 1825.

  45 omslagen. N.B. De meeste omslagen bevatten veelal slechts één brief.

  Afzenders (alfabetisch): 1188. Annemie Bentinck op Schoonheten. 1178. B.H. Bentinck tot Buckhorst te Zwolle. 1183. De gebroeders Blijdenstein te Enschede. 1121. E. ten Breujel te Diepenheim. 1145. [E.] Canneman te Den Haag. 1146,1147. Mevrouw A.A. Cramer-Smissaert op Dijkhoff en haar ‘zuster Chrisje’ te Deventer. 1125. [Jan Pieter] van Wickevoort Crommelin op Berkenrode. 1192. Mevrouw de weduwe Dedel te Den Haag. 1199. Mevrouw Douwes-van Markel te IJsselstein. 1141. C. Fransen van Eck te Deventer. 1180. Hugo Gevers te Den Haag. 1172. De heer en mevrouw Maarten van der Goes te Ter Noot. 1196. J. Greve te Werkendam. 1175. P.J. Groen van Prinsterer te Den Haag. 1173. [D.J.F.] van Hogendorp tot Hofwegen te Tilburg. 1174. G.K. van Hogendorp te Den Haag. 1161. A. Hoynck van Papendrecht te Rotterdam. 1195. P.F. Hubrecht te Leiden, namens mevrouw Marius. 1164. [rentmeester W.] Mellink op Twickel. 1168. J.C. van der Mey (?) te Den Haag. 1144. De heer en mevrouw J. Mossel van Stralen-van Oldenbarneveld gent. Witte Tullingh. 1165. H.A. Nauta op Rikkerda. 1122. Mevrouw M.C. Nauta-Star Lichtenvoort te Groningen. 1189. W.G. van de Poll te Den Haag. 1138. P. de Raadt op Noorthey.

  �18

 • 1124. H.J. Romenij te Zwolle. 1120. H. van Roijen te Den Haag. 1190. Mevrouw [C.L.A.A.] van Scheltinga-du Tour te Leeuwarden. 1117. [C.A.] Fannius Scholten te Den Haag. 1177. [F.W.] Sloet tot Warmelo op Warmelo. 1176. L.A. Sloet tot Warmelo op Huize Diepenheim. 1181. J. van Sleijden te Den Haag. 1129. G. van der Sluis-Hubert op het Westerflier. 1143. G.B. Stulen te Almelo. 1132. Mevrouw L. Verbeeck-Koolhaas te Deventer. 1140. A. Verwijs te Deventer. 1157. Eustache Servais Veugens te Maastricht. 1179. C. de Vos van Steenwijk te Zwolle. 1158. W.J. de Vries te Harderwijk. 1133. A.W. Walijen op Huize Vierakker. 1193. M.J. van Warmelo op het Nijenhuis. 1150. Mevrouw E. Willink-van Heijningen te Overtoom. 1160. J.L. Wolterbeek. 1119. H. Wijnbeek te Den Haag. 1206,1127. [onleesbaar] te Den Haag.

  ****. Brieven van rouwbeklag van verschillende vrienden en personen in het buitenland, ingekomen bij Catharina Nahuys, weduwe van Rutger Jan Schimmelpenninck, naar aanleiding van diens overlijden, 1825.

  24 omslagen. N.B. De meeste omslagen bevatten veelal slechts één brief.

  Afzenders (alfabetisch): 1128. [J.H.] Appelius te Brussel. 1131. [M.] de Comps te Parijs. 1187. A.B.G. van Dedem van de Gelder en mevrouw [J.P.H.] van Knobelsdorff-van Dedem van de Gelder te

  Nice. 1155. Charlotte Esterff te Brussel. 1191. A.R. Falck te Londen. 1201. H. Fagel te Parijs. 1166. [C.D.E.J.] Bangeman Huygens te Brussel. 1184. F. von Knobelsdorff te Berlijn. 1198. {N.N.] Labouchere te Parijs. 1136. [C.F.] van Maanen te Brussel. 1194. Marcon te Parijs. 1167. H.J. de Mey van Streefkerk te Brussel. 1137. W.J. van Reede te Brussel. 1197. J.G. graaf van Rechteren te Parijs. 1163. Ed. Renouard te Parijs. 1171. O. Repelaer van Driel te Brussel. 1185. [W.F.] Röell te Brussel. 1186. G.C. van Spaen te Wenen. 1170. Charles-Maurice de Talleyrand, prins van Benevento, te Parijs. 1134. [Vermin ?] te Brussel. 1139. [Warin ?] te Brussel. 1200. J. Werninck te Camberwell. 1159. N.N. (incompleet) te Madrid. 1162. [onleesbaar] te Parijs.

  1116. Brief van prof. Siegenbeek aan Catharina Nahuys, weduwe van Rutger Jan Schimmelpenninck, bij de toezending van zijn in-memoriam in de vergadering der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde, 1825. Met concept van antwoord van haar en haar zoon, 1825.

  3 stukken.

  1801. Brief van rouwbeklag, ingekomen bij Gerrit Schimmelpenninck van de hertog d’Aumont, eerste edelman bij de Chambre du Roi, namens de Franse koning, bij het overlijden van zijn vader Rutger Jan Schimmelpenninck, 1825.1 stuk.

  �19

 • 1207. Ontwerp voor een grafmonument voor Rutger Jan Schimmelpenninck [in de Nieuwe kerk te Amsterdam], [1825].

  1 stuk.

  1204. Tekst in de franse taal met een overweging over het verlies van een dierbare, [1825]. 1 stuk.

  1460. Verslag van de bijzetting van het stoffelijk overschot van Catharina Schimmelpenninck-Nahuys, overgenomen uit het Algemeen Handelsblad, 1844.1 stuk.

  ****. Brieven van rouwbeklag, binnengekomen bij Gerrit Schimmelpenninck, naar aanleiding van het overlijden van zijn moeder Catharina Nahuys, weduwe van Rutger Jan Schimmelpenninck, 1844.3 stukken.

  1612. Prinses Marianne der Nederlanden, prinses van Pruisen.1836. A.M. Bentinck te Zwolle.1611. H.M. de Kock.

  b. Correspondentie.

  i Rutger Jan Schimmelpenninck.

  (1). Ingekomen stukken.

  ****. Ingekomen brieven bij Rutger Jan Schimmelpenninck van persoonlijke aard, 1782-1796. 5 omslagen. N.B. De meeste omslagen bevatten veelal slechts één brief.

  Afzenders (chronologisch): 5. H. Fagel, 1782 en 1783. 7. J.F. Martinet te Zutphen, 1794. 37. Joseph Ephraim te ‘s-Gravenhage, 1796. 158. John Adams te Den Haag, 1797. 159. W.V. Murray, 1801.

  ****. Ingekomen brieven bij Rutger Jan Schimmelpenninck en zijn vrouw van hun kinderen, [ca. 1800]-1818. 2 omslagen.

  Afzenders: 1248, 1250. Gerrit Schimmelpenninck, [ca. 1800] en 1818. 1249,351, 352. Catharina (Kitty, Cateau) Schimmelpenninck, [ca. 1800], 1801 en [1803].

  233. Ingekomen brieven bij Rutger Jan Schimmelpenninck van onbekende afzenders betreffende een mogelijke deelname van Schimmelpenninck aan een nieuw te vormen regering, [1802].

  2 stukken.

  3279. Brief van Rutger Jan Schimmelpenninck te Amsterdam aan Cateau (Catharina Nahuys), 1803. Afschrift, [ca. 1820].1 stuk.

  559. Ingekomen brief bij Rutger Jan Schimmelpenninck van Christiaan D.E.J. Bangeman Huygens te Kopenhagen met de vraag peet te willen staan over zijn zoontje Rutger, 1805.

  1 stuk.

  �20

 • ****. Ingekomen brieven bij Rutger Jan Schimmelpenninck van Carel Hendrik Verhuell te Amsterdam betreffende familiezaken, 1805 en 1806.

  2 omslagen.

  589. Familiezaken, 1805. 1035. Te bedanken voor deelneming in zijn verlies en de op handen zijnde regeringsverandering te

  bespreken, 1806.

  ****. Ingekomen brieven bij Rutger Jan Schimmelpenninck van verschillende personen naar aanleiding van zijn aantreden als raadpensionaris, 1805.

  5 omslagen.

  468. H.C. Cras, 1805. 437,438. De heer en mevrouw Noël-Boogaert te Parijs, met een bijlage, 1805. 613. De generaal-majoor De Meijer te Den Haag, 1805. 624. Brief van Gasp. Meijer te Bordeaux, 1805. 577. [onleesbaar] te Parijs, 1805.

  ****. Ingekomen brieven bij Rutger Jan Schimmelpenninck van verschillende personen met raadgevingen bij oogkwalen, 1805.

  4 omslagen.

  615. Barthol. Tersier te Haarlem, 1805. 622. N.N. te Amsterdam, 1805. 649. W.A. van Vloten te Amsterdam, 1805. 592. N.N. Porta te Parijs, 1805. Met bijlagen.

  ****. Aankondigingen, ontvangen door Rutger Jan Schimmelpenninck van enkele drukwerken, gedrukt, 1805. 2 stukken.

  651. De verschijning van een natuurkundig woordenboek, oorspronkelijk verschenen onder de naam van Johan Samuel Traugott Gehler, 1805.

  N.B. onder meer uitgegeven door de firma A. Loosjes te Haarlem en de firma Wed. J.C. Leeuwenstein & Co. 668. Van A. Loosjes te Haarlem om de publicatie van de Nederlandse vertaling van de reis van Von

  Humboldt en Bonpland aan te kondigen, 1805.

  657. Ingekomen brief bij Rutger Jan Schimmelpenninck van mevrouw Le Bron te Zeist waarin zij zich aanbiedt als ‘blanchiseuse’ bij Catharina Schimmelpenninck-Nahuys, 1805.

  1 stuk.

  639. Ingekomen brieven bij Rutger Jan Schimmelpenninck van zijn neef de luitenant-generaal Van Helden, 1805 en 1806.

  4 stukken.

  ****. Ingekomen overlijdensannonces bij Rutger Jan Schimmelpenninck van verschillende personen, 1805-1806. 4 stukken.

  Overledenen (chronologisch): 560. Abraham Louyssen te Vlissingen, 1805. 609. Frederik Wilhelm Pestel, hoogleraar in de rechten aan de universiteit van Leiden, 1805. 710. Agatha Wilhelmina Simmers, vrouw van M. Hogewaard te Den Haag, 1806. 718. Cecilia Glaudina Marcus, vrouw van Pieter van Lelyveld te Leiden, 1806. Met dorsaal concept van

  antwoord.

  1003. Ingekomen brief bij Rutger Jan Schimmelpenninck van Hugo Gevers te Dordrecht betreffende de toekomst van het vaderland, 1806.

  1 stuk.

  524. Ingekomen brief bij Rutger Jan Schimmelpenninck van B. Wolff te Amsterdam betreffende de vervaardiging van een schilderij (voorstellende de Vrede van Amiens?), 1806.

  1 stuk.

  721. Ingekomen brief bij Rutger Jan Schimmelpenninck van P. van Winter te Amsterdam om te bedanken voor de toezending van Schimmelpennincks portret, 1806.

  1 stuk.

  �21

 • 474. Ingekomen brief bij Rutger Jan Schimmelpenninck van zijn vrouw Catharina Nahuys te Amsterdam, 1806. 1 stuk.

  ****. Ingekomen brieven bij Rutger Jan Schimmelpenninck van verschillende personen bij zijn terugtreding als raadpensionaris, 1806.

  3 stukken.

  1065. A. Hoynck van Papendrecht te Den Haag, 1806. 1068. [Hendrik Merkus] de Kock te New York, 1806. 1070. H.J. de Mey van Streefkerk te Leiden, 1806.

  1073. Ingekomen brief bij Rutger Jan Schimmelpenninck van koning Lodewijk Napoleon bij Schimmelpennincks terugtreden als raadpensionaris, 1806. Met minuut van antwoord.

  2 stukken.

  1040. Brievenboek van Rutger Jan Schimmelpenninck van ingekomen en uitgaande brieven, 1806-1810. 1 deel. N.B. Slechts gedeeltelijk vol geschreven.

  ****. Ingekomen brieven bij Rutger Jan Schimmelpenninck van verschillende personen betreffende bijzondere zaken, 1806-1818.

  16 omslagen. N.B. De meeste omslagen bevatten veelal slechts één brief.

  Afzenders (chronologisch): 1062. Brief van [Elias] Canneman te Den Haag betreffende Adriaan ten Cate, 1808. N.B. Ten Cate was een protegé van Rutger Jan Schimmelpenninck. 1045. De secretaris van de Koninglijke Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem bij de toezending van

  een niet aanwezige Verhandeling, 1809. 1046. A.J. Schimmelpenninck van der Oye te Zutphen met mededelingen over zijn verblijf te Batavia, 1809. 1066. [C.G.] Hultman, tijdelijk te Lochem, om een visite te arrangeren, 1806. 1067. J.M. Kemper te Leiden bij de toezending van een niet aanwezig, door Vinkeles vervaardigd portret

  van [Willem] de Vos, 1810. 1051. P.A. Brugmans te Amsterdam bij de toezending van een niet aanwezig geschrift, 1812. 1061. Brief van D.G. van der Keessel te Leiden aan Rutger Jan Schimmelpenninck betreffende de studie van

  zoon Gerrit te Leiden, 1812. 1075. [A.W.C.] van Nagell te Den Haag betreffende de benoeming van [de gezant] te Kopenhagen, 1814. N.B. De schoonzoon van Rutger Jan Schimmelpenninck, Salomon Dedel, werd op 31 oktober 1814 geaccrediteerd als

  buitengewoon gezant aan het Hof te Kopenhagen. 1100. De hertog De Bassano dat er niets gedaan kan worden aan de problemen van de familie

  Schimmelpenninck, 1814. 1101. De Franse Minister van Oorlog betreffende Schimmelpennincks neef Nauta, 1814. 525. De commandant van Parijs, betreffende de verblijfsvergunning voor de heren J. van Beeftingh en N.N.

  Teesing, 1814. 1071. C.J.C. Reuvens, meldende het overlijden van zijn vader, [1816]. Met een pentekening van een

  [Griekse] vaas door ‘Prof. Reuvens’. N.B. Mr. Jan Everard Reuvens (geb. 1763) werd op 22 juli 1816 te Brussel vermoord.

  1044. Joseph baron de Schimmelfenning te Wenen met familiaire informatie, 1817. 1048. [G.K.] van Hogendorp met de mededeling dat zijn gezondheid een spoedig bezoek niet toestaat, 1818. 1257. Duc de Cadore betreffende Schimmelpennincks schoonzoon Salomon Dedel, [ca. 1824]. 1259. De secretaris van Staat met de mededeling dat zijn zoon Gerrit Schimmelpenninck benoemd is tot

  directeur van de Nederlandse Handel Maatschappij, 1824.

  ****. Ingekomen brieven bij Rutger Jan Schimmelpenninck van persoonlijke en soms ook van zakelijke aard, 1807-1820.

  5 omslagen. N.B. De meeste omslagen bevatten veelal slechts één brief.

  Afzenders (chronologisch): 1072. W. de Vos, doopsgezind predikant te Amsterdam, 1807. 1074. Joseph Bonaparte te Madrid, 1809 en 1810. 1063. Graaf Daru te Utrecht en Parijs, 1811. 1064. J.L. Farjon te Den Haag, 1811 en 1816. 446. De aartsbisschop van Blois, 1814.

  1077, 1251, 1252, 1253, 1254

  �22

 • Correspondentie van Rutger Jan Schimmelpenninck met Frederic von Knobelsdorff te Berlijn en Anthony van Dedem tot de Gelder over het voorgenomen huwelijk van zijn zoon Gerrit Schimmelpenninck met Jeanette von Knobelsdorff en het voeren van de grafelijke titel, 1818.

  1 omslag.

  (2). Uitgaande stukken.

  ***. Brieven van Rutger Jan Schimmelpenninck aan verschillende personen, 1784-1804. 5 omslagen. N.B. Mogelijk later teruggegeven.

  Geadresseerden (chronologisch): 6. A.J. Cuperus te Amsterdam en Leiden, 1784, 1786 en [ongedateerd]. 10. Zijn neef [de heer Nahuys van Burgst], 1797. 45a. Isaak Gogel, 1798. N.B. 24 sept. 1798, RGP4, nr. 416. 134. Hugo Gevers te Dordrecht, 1800-1801. N.B. 26 maart 1801, RGP4, nr. 569 (= RGP83, p. 566, nr. 72). 328. E. Canneman te Den Haag, 1804.

  42. ‘Copia Brievenboek’, minuten van verzonden brieven van politieke en zakelijke aard, 1796 mei 14 – 17 april 1798.

  1 deel. N.B. Tussen november 1796 en augustus 1797 zijn bladzijden weggesneden.

  170. ‘Particuliere correspondentie’, 1798 oktober 13 – 19 april 1803. Afschriften. 1 katern.

  235. Brief van Rutger Jan Schimmelpenninck aan de leden van de Wetgevende Vergadering te Den Haag betreffende de grondwet, 1801. Afschrift in de Franse taal.

  1 stuk.

  350. Brief van Rutger Jan Schimmelpenninck aan J.A. Willink, 1804. Afschrift. 1 stuk.

  1079. Brieven van Rutger Jan Schimmelpenninck aan Maarten van der Goes te Den Haag, 1807. Minuten. 2 stukken.

  1041. Brieven door of namens Rutger Jan Schimmelpenninck verzonden, [1807]-1808. Kladden. 1 omslag.

  1055. Brief van Rutger Jan Schimmelpenninck te Parijs aan de president van de voorlopige regering de prins de Benevent met het verzoek de Nederlandse gardes d’honneur vrij te laten, 1814. Minuut.

  1 stuk.

  1050,1053. Rapport van Rutger Jan Schimmelpenninck voor H. Fagel, ambassadeur te Londen, betreffende aanspraken op

  door Groot-Brittannië geconfisqueerde goederen, 1814. Met een antwoord van Fagel en een uittreksel van een brief van Fagel aan P. Voûte, 1814.

  4 stukken.

  1056. Brief van Rutger Jan Schimmelpenninck te Amsterdam aan Willem de Clercq met herinneringen aan diens grootvader Willem de Vos, 1824. Concept.

  1 stuk.

  ii. Catharina Nahuys, vrouw van Rutger Jan Schimmelpenninck.

  ****. Ingekomen brieven bij Catharina Nahuys van Rutger Jan Schimmelpenninck, zijn verloofde en later echtgenote, 1787-1805.

  5 omslagen.

  25, 26. 1787-1788. 41. 1796-1797. 347. 1803.

  �23

 • 348,157. 1804. N.B. Blijkens de doorlopende nummering ontbreken er enige brieven. 15 sept. 1804, RGP6, nr. 531 (=RGP89, p. 182, nr. 23); 17 sept. 1804, RGP6, nr. 532 (=RGP89, p. 183, nr. 25); 21 sept. 1804,

  RGP6, nr. 534 (-RGP89, p. 187, nr. 27); 5 nov. 1804 (nr. 12), RGP6, nr. 552 (=RGP89, p. 211, nr. 54); 6 nov. 1804 (nr. 11), RGP89, p. 212, nr. 55; 17 nov. 1804 (nr. 18), RGP6, nr. 558 (=RGP89, p. 215, nr. 62); 19 nov. 1804 (nr. 19), RGP89, p. 216, nr. 63; 8 dec. 1804, RGP6, nr. 566; 10 dec. 1804 (nr. 30), RGP6, nr. 569 (=RGP89, p. 218, nr. 73); 11 dec. 1804, RGP6, nr. 570; 17 dec. 1804 (nr. 34), RGP6, nr. 573 (=RGP89, p. 225, nr. 75); 21 dec. 1804 (nr. 36), RGP89, p. 226, nr. 78; 31 dec. 1804 (nr. 42), RGP6, nr. 578 (=RGP89, p. 227, nr. 82).

  349. 1805. N.B. Blijkens de doorlopende nummering ontbreken er enige brieven. Na 8 februari niet meer genummerd. 5 jan. 1805 (nr. 44), RGP6, nr. 580 (=RGP89, p. 229, nr. 86); 7 jan. 1805 (nr. 46), RGP6, nr. 582 (=RGP89, p. 230, nr. 88); 21

  jan. 1805 (nr. 54), RGP89, p. 231, nr. 90; 26 febr. 1805, RGP6, nr. 590; 11 maart 1805, RGP89, p. 249, nr. 117; 12 maart 1805, RGP89, p. 249, nr. 118; 13 maart 1805, RGP89, p. 250, nr. 120; 14 maart 1805, RGP6, nr. 599 (=RGP89, p. 250, nr. 121); 16 maart 1805, RGP89, p. 252, nr. 125; 4 april 1805, RGP89, p. 256, nr. 134.

  ****. Ingekomen brieven bij Catharina Nahuys, vrouw van Rutger Jan Schimmelpenninck, betreffende bijzondere onderwerpen, 1795-1806.

  7 omslagen. N.B. De meeste omslagen bevatten veelal slechts één brief.

  Afzenders (chronologisch): 1227. [De arts J.P.] Michell betreffende haar ziek kind, 1795. 1229. F. Moore te Londen betreffende de huur van een huis [in Londen], 1802, en een vanuit Richmond,

  1811. 1231. N.N., namens Lord Hawkesbury, met het bericht dat er een vaartuig klaar ligt om haar te vervoeren,

  1803. 353. Maarten van der Goes, met het verzoek tot een onderhoud, 1803. 712. F.S. Rijks te Den Haag met de vraag zijn juridische zaak bij de Raadpensionaris onder de aandacht te

  willen brengen, 1806. 685. Mevrouw Brinkman, weduwe Van der Streek, betreffende de oogkwaal van de Raadpensionaris, 1806. 1238. G.L. Farjon om haar te bedanken voor de toezending van haar portret, 1806.

  ****. Ingekomen brieven bij Catharina Nahuys, vrouw van Rutger Jan Schimmelpenninck, van persoonlijke aard, 1800-1814.

  15 omslagen. N.B. De meeste omslagen bevatten veelal slechts één brief.

  Afzenders (chronologisch): 1237. Josefine hertogin d’Ossuna te Le Caprice, 1800. 1226. Anne Mignole (?) te Parijs, 1801. 1232. Annette (de Brignole), 1802 en 1803. 1230. J.N. de Azara te Parijs, mede namens de gravin d’Ossuna, 1803. 1223. Mr. Petrus Cornelis Nahuys, haar vader, 1804. 1228. [Martin] Lefebvre la Roche te Auteuil, [1804]. 1239. A.R. Falck, [1804]. 1225. Charles-Maurice de Talleyrand, [1805]. 1233. Julie Bonaparte te Parijs, 1805. 1235. [Pieter Samuel] Dedel te Amsterdam, 1806. 1236. [Hendrik Merkus] de Kock te Den Helder, 1806. 1234. [Jean-Charles-Julien] Luce de Lancival te Parijs, [1806]. 1240. [onleesbaar], 1811. 1241. De préfect van de Zuiderzee, 1813. 1242. Willem Emmery de Perponcher, 1814.

  1246. Brieven ontvangen en opgemaakt door Catharina Nahuys, vrouw van Rutger Jan Schimmelpenninck, bij de ziekte en het overlijden van haar vader, 1804.

  4 stukken. N.B. De brief aan de arts Deijman heeft hij op verzoek terug gegeven. Deze brieven in een omslag met de tekst: ‘Papieren van aanbelang

  voor mijn hart. ‘t Potlootje, dat er in is, is van mijne goede vader, die het altoos in zijn memorieboekje droeg’. Dit potlood is niet aangetroffen.

  1243. Ingekomen brieven bij Catharina Nahuys, weduwe van Rutger Jan Schimmelpenninck van haar schoonzuster J.E. Schimmelpenninck-Gülcher, 1827 en 1828. Met een minuut van antwoord, 1828, en een brief van Gerrit Schimmelpenninck betreffende deze zaak, 1828.

  4 stukken.

  1967. Brief ingekomen bij mevrouw Schimmelpenninck-Nahuys van haar schoondochter Jeanette von Knobelsdorff, vrouw van Gerrit Schimmelpenninck, 1841.

  �24

 • 1 stuk.

  c. Loopbaan

  i. Lid en president van het Revolutionair Comité te Amsterdam 1795

  36. Brief van de curatoren van het Athenaeum Illustre te Amsterdam aan [J.H. van Swinden] met het verzoek aan deze onderwijsinstelling les te komen geven, 1795.

  1 stuk. N.B. Een der leden van het curatorium was Rutger Jan Schimmelpenninck.

  Ingekomen brieven bij Rutger Jan Schimmelpenninck, als lid van het Revolutionair Comité te Amsterdam, 1795-1798.

  2 stukken.

  8. Het hoofd van de l’Armée du Nord [Moncey], 1795. N.B. Bon-Adrien Jeannot de Moncey (1754-1842) was Frans generaal, later maarschalk. 11. Pieter Vreede, [1798].

  38. Brief van het Comité revolutionair aan de stadsregering van Amsterdam betreffende de te nemen financiële maatregelen, 1795.

  1 stuk.

  18. Oproep voor Rutger Jan Schimmelpenninck van het Comité Revolutionair te Amsterdam voor een vergadering, 1795.

  1 stuk.

  113. Publicaties van de Provisionele Representanten van het Volk van Holland, 1795. Gedrukt. 3 stukken.

  ii. Lid van de Nationale Vergadering 1796-1798.

  3440. Publicatie gearresteerd by het Provinciaal Bestuur van Holland, den 10. Augustus 1796, ter ampliatie en alteratie van de publicatie van den 30 juny l.l. betrekkelyk de geldligting van de inkomsten der ingezetenen van deze provincie (Den Haag 1796). Gedrukt.1 katern.

  44. Publicatie wegens ‘eene geforceerde geld-negotie, gearresteerd den 17 july 1795’ (Den Haag 1795). Met een bijlage.

  2 deeltjes.

  20. Bewijs van toelating van Rutger Jan Schimmelpenninck als Representant in de Nationale Vergadering, 1796. Met bijlagen.

  3 stukken.

  41a. Brief van Johan Valckenaer te Parijs aan [Rutger Jan Schimmelpenninck], 1796. 1 stuk. N.B. 13 juni 1796, RGP2, nr. 483.

  43. Almanac de l’an V de la Republique Française, uitgegeven door J.C. Leeuwenstyn te ’s-Gravenhage, 1796. 1 deeltje.

  171. 'Trataat van offensive en defensive alliantie', gesloten te Aranjuez tussen Spanje, Frankrijk en de Bataafse Republiek, 1797. Gedrukt.

  1 stuk.

  21. Bewijs van verkiezing van Rutger Jan Schimmelpenninck als eerste vervanger van de representant J.G.H. Hahn in de 2e Nationale Vergadering, 1797. Met bijlagen.

  3 stukken. N.B. J.G.H. (George) Hahn (1761-1822) was een Leidse advocaat met een scherpe tong en een vurig karakter.

  �25

 • 22, 39. Oproepen aan Rutger Jan Schimmelpenninck van het Intermediair Bestuur der Bataafsche Republiek om naar Den Haag te komen, 1798.

  2 stukken.

  40. Brief van H. van Juchem aan [Rutger Jan Schimmelpenninck], waarin hij de staatsgreep meedeelt en vraagt om te komen assisteren, 1798. Met een bijlage.

  2 stukken.

  45 Brief van Isaak Jan Alexander Gogel aan [Rutger Jan Schimmelpenninck], met concept van antwoord, 1798. 2 stukken. N.B. 14 sept. 1798, RGP4, nr. 413; 17 sept. 1798, RGP4, nr. 414.

  iii. Extraordinaris minister plenipotentiaris te Parijs 1798-1802. N.B. Rutger Jan Schimmelpenninck was buitengewoon gevolmachtigd minister te Parijs, van 13 juni 1798, buitengewoon ambassadeur te Amiens, van december 1800 tot 27 maart 1801; daarna te Londen.

  (1). Aanstelling en infunctietreding.

  100. Stukken betreffende de benoeming van Rutger Jan Schimmelpenninck als ambassadeur te Parijs, 1798. 1 omslag.

  46. Stukken betreffende de infunctietreding van Rutger Jan Schimmelpenninck als buitengewoon gevolmachtigd minister der Bataafsche Republiek bij de Franse Republiek te Parijs, 1798.

  1 omslag.

  47. ‘Reglement van de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nedelanden op de ambassaden en andere commissien, soo buiten als binnen ‘slands, uittreksel uit de resoluties van de Staten Generaal’, 1700. Gedrukt, met een dubbel.

  2 katernen.

  48. Sleutel voor een geheimschrift, met bijbehorende uitleg, [1798]. 2 stukken.

  49. Stukken betreffende de financiële verantwoording van Rutger Jan Schimmelpenninck van zijn ambassade naar Parijs, 1798.

  1 omslag.

  249. Overeenkomst tussen de Franse en Bataafse regering betreffende de huisvesting van de wederzijdse legaties, 1802. Afschrift.

  1 stuk.

  (2). Correspondentie.

  (a). Ingekomen stukken.

  120. Ingekomen brief bij [Rutger Jan Schimmelpenninck] van N.N., gevangen op Huis ten Bosch te Den Haag, met het antwoord van Rutger Jan Schimmelpenninck te Parijs, 1798.

  2 stukken.

  9. Ingekomen brief bij N.N. [mogelijk Rutger Jan Schimmelpenninck] van J.W. de Winter te Parijs, 1798. 1 stuk.

  122. Briefwisseling tussen Johan Valkenaer in Spanje en Rutger Jan Schimmelpenninck, 1798-1800. 1 omslag. N.B. 25 febr. 1800, RGP83, p. 492, nr. 5; 15 maart 1800, RGP83, p. 494, nr. 7.

  116. Ingekomen brief bij Rutger Jan Schimmelpenninck van de Franse minister van Binnenlandse Zaken als begeleiding bij de toezending van de medaille, geslagen ter gelegenheid van de eerste steen legging van de ‘Colonne Nationale’, [1800].

  1 stuk.

  �26

 • 57. Ingekomen brieven bij de ambassadeur Rutger Jan Schimmelpenninck te Parijs, van de Eerste Commissaris voor de Franse Troepen en van de Agent der buitenlandse betrekkingen, met bijlagen, 1800-1801.

  1 omslag.

  ****. Ingekomen brieven bij de ambassadeur Rutger Jan Schimmelpenninck van verschillende personen, 1800-1803. 18 omslagen. N.B. De meeste omslagen bevatten veelal slechts één brief.

  Afzenders (alfabetisch): 1267. Gemeentebestuur van Culemborg, 1802. 123. Herman Willem Daendels te Den Haag, 1802. N.B. 28 okt. 1802, RGP6, nr. 387. 121. Isaak Gogel te Den Haag, met het antwoord van Rutger Jan Schimmelpenninck in concept, 1800. 225. Th. Gülcher, 1802. 1270. Pieter de Haan en Imanuel Cortison te Amsterdam, 1802. 1272. J.C. Hespe te Den Haag, 1802. 1273. J.F. van Heijnen te Nantes, 1802. 1274. Charles Higgins te Den Helder, 1802. 1275. C.G. Hultman te Berlijn, 1802. 1278. [F.] van Leyden van West Barendregt te Nantes, 1802. 130. J. Lublink, De Jong & Co. te Den Haag, 1802. N.B. Eigenlijk gericht aan de voorganger, maar door Schimmelpenninck overgenomen ter afdoening. 1280. [J.] Lublink te Den Haag, 1802. 1281. P.P.J. Quint Ondaatje te Den Haag, 1802. 1282. Michel Papineau, tolk-vertaler te Marseille, 1802. 1285. [J.C.] Smissaert te Amsterdam, 1802. 1286. J.H. van Swinden te Amsterdam, 1802. 124. Charles-Maurice de Talleyrand, te Wenen en Parijs, 1801-1803. 1290. [S.I.] Wiselius, 1802.

  125. Uitnodiging van Napoleon Bonaparte voor de ambassadeur Rutger Jan Schimmelpenninck om te komen jagen, 1802.

  1 stuk.

  1268. Ingekomen brief bij Rutger Jan Schimmelpenninck van G.C. le Maire te Estaples (Dept. Du Pas de Calais), solliciterende naar de functie van consul, 1802. Met een begeleidende brief van Hugo Gevers te Dordrecht.

  2 stukken.

  1288. Uitnodiging van de gevolmachtigd minister van de Verenigde Staten te Parijs aan Rutger Jan Schimmelpenninck om te komen dineren, [1802].

  1 stuk.

  (b). Uitgaande stukken.

  (i). Algemeen.

  110. Brieven van Rutger Jan Schimmelpenninck en/of zijn secretaris aan de leden van het Uitvoerend Bewind te Den Haag, concepten, 1798 april 30 – 15 juni 1798.

  1 omslag. N.B. Genummerd 1 t/m 50.

  ****. ‘Politique Correspondentie’ van de ambassadeur, afschriften, 1798-1800. 3 katernen.

  167. 1798 oktober 18 – 15 maart 1799. 168. 1799 juni 21 – 31 december 1799. N.B. 20 sept. 1799, RGP4, nr. 472 169. 1800 januari 1 – 31 oktober 1800.

  50. ‘Liste des Expéditions’, overzichten van verzonden brieven door de ambassadeur Schimmelpenninck, 1798-1802.

  5 katernen. N.B. Op een briefje: ‘Lijst der expedities, 1798 tot 1802. Van geen nut en dus niet op de generale lijst gebragt’.

  �27

 • (ii). Correspondentie met de Bataafse agent der Buitenlandse betrekkingen. N.B. Maarten van der Goes (1751-1826) was sedert 1798 secretaris van de agent en sedert 1801 secretaris van Staat voor Buitenlandse

  Zaken te Den Haag.

  ****. Brieven van Rutger Jan Schimmelpenninck, ambassadeur te Parijs, aan de agent der Buitenlandse betrekkingen te Den Haag, concepten, 1798-1802.

  5 omslagen.

  51. 1798 oktober 22 – 27 december 1799. 53. 1800. 54. 1801, januari – mei. N.B. 3 april 1801, RGP83, p. 568, nr. 76. 55. 1801, mei - december. N.B. 25 mei 1801, RGP83, p. 591, nr. 98; 26 okt. 1801, RGP83, p. 654, nr. 155; 5 dec. 1801, RGP4, nr. 616. 56. 1802. N.B. Gedeeltelijk in de hand van de secretaris Smits.

  ****. Brieven ingekomen bij de Agent der Buitenlandse Betrekkingen Maarten van der Goes van Rutger Jan Schimmelpenninck te Parijs, 1798-1802.

  5 omslagen. N.B. Kort na het aftreden van Schimmelpenninck als Raadpensionaris (1806) hebben Schimmelpenninck en zijn vriend Van der Goes de

  originele brieven aan elkaar uitgewisseld.

  58. 1798. N.B. 14 aug. 1798, RGP4, nr. 407; 9 nov. 1798, RGP4, nr. 428. 59. 1799. N.B. 9 april 1799, RGP4, nr. 449; 18 okt. 1799, RGP4, nr. 484; 1 nov. 1799, RGP4, nr. 490; 9 nov. 1799, RGP4, nr. 493; 18 nov.

  1799, RGP4, nr. 497. 60. 1800. N.B. 6 jan. 1800, RGP$, nr. 506; 10 febr. 1800, RGP4, nr. 509; 14 febr. 1800, RGP4, nr. 512, 3 maart 1800, RGP4, nr. 516; 30

  mei 1800, RGP4, nr. 528; 15 aug. 1800, RGP4, nr. 542 (= RGP83, p. 498, nr. 11); 24 okt. 1800, RGP4, nr. 544. 61. 1801. N.B. 13 febr. 1801, RGP4, nr. 555 (= RGP83, p. 516, nr. 23); 4 maart 1801, RGP4, nr. 558 (= RGP83, p. 528, nr. 40); 23 maart

  1801, RGP4, nr. 568 (= RGP83, p. 564, nr. 70); 10 mei 1801, RGP4, nr. 574 (= RGP83, p. 579, nr. 86); 10 mei 1801, RGP4, nr. 575; 18 mei 1801, RGP4, nr. 577 (= RGP83, p. 585, nr. 91); 10 juni 1801, RGP4, nr. 582; 24 juli 1801, RGP4, nr. 586; 17 aug. 1801, RGP4, nr. 590; 21 aug. 1801, RGP83, p. 609, nr. 117; 19 okt. 1801, RGP4, nr. 605; 22 okt. 1801, RGP4, nr. 607; 12 nov. 1801, RGP4, nr. 611; 16 nov. 1801, RGP4, nr. 613; 30 nov. 1801, RGP4, nr. 615.

  62. 1802. N.B. 24 mei 1802, RGP6, nr. 330; 2 juli 1802, RGP6, nr. 337; 6 juli 1802, RGP6, nr. 340; 27 juli 1802, RGP6, nr. 358; 9 aug.

  1802, RGP6, nr. 366; 21 aug. 1802, RGP6, nr. 369; 28 aug. 1802, RGP6, nr. 371; 4 nov. 1802, RGP6, nr. 390.

  153. Brief van [Rutger Jan Schimmelpenninck] aan [Van der Goes], 1800. Concept. 1 stuk.

  52. ‘Gecijferde brieven’, gecodeerde brieven van Rutger Jan Schimmelpenninck, ambassadeur te Parijs, aan de Agent der buitenlandse betrekkingen M. van der Goes te Den Haag, concepten, 1800-1801.

  1 omslag. N.B. 31 maart 1801, RGP4, nr. 570

  117. Brief van Rutger Jan Schimmelpenninck aan de secretaris van Staat voor de Buitenlandse Zaken betreffende de luitenant-kolonel Van Dopff en de Erfprins van Oranje, 1802. Afschrift.

  1 stuk.

  (iii). Correspondentie met Bataafse ministers en particulieren.

  64. Brieven van Rutger Jan Schimmelpenninck te Parijs aan diverse Bataafse ministers en particulieren, 1799 maart 15 - juni 21. Afschriften.

  1 katern.

  127. Brieven van Rutger Jan Schimmelpenninck aan verschillende personen, 1799-1800. Concepten. 1 omslag.

  115. Brieven van Rutger Jan Schimmelpenninck aan verschillende bewindspersonen en burgers, 1800. Concepten. 1 omslag.

  141. Brief van [Rutger Jan Schimmelpenninck] aan de Agent der Financiën, Isaac Jan Alexander Gogel, betreffende de uitvoer van graan uit Hulster ambacht, 1800. Concept.

  1 stuk.

  �28

 • ****. Brieven ingekomen bij Rutger Jan Schimmelpenninck van verschillende personen betreffende bijzondere onderwerpen, concepten, 1800.

  6 omslagen. N.B. De meeste omslagen bevatten veelal slechts één brief.

  Afzenders (chronologisch): 156. De heer Cordronier te Duinkerken om hem te bedanken voor het werk dat hij ten behoeve van Jean

  Hoop heeft verricht, 1799. 138. Johannes Goldberg betreffende de soepen van Rumffort, 1800. 139. De firma Emmery & Van Ree te Duinkerken, [1800]. 143. De heer Cox, rentmeester der Bataafse Domeinen te Diest, en de inspecteur E. Temminck, betreffende

  de juridische staat van die domeinen, 1800. 145. [Johannes Hendricus] van der Palm betreffende boeken en manuscripten in de Nationale Bibliotheek,

  1800. 150. N.N. als begeleiding van een paspoort om naar Den Haag te reizen, [1800].

  151. Brief van N.N. aan N.N. betreffende de financiële vergoeding voor Joh. van Lodensteyn als gebenificiëerde van de Fundatie Van Renswoude bij zijn stage bij ‘den beroemden kunstenaar Thelendaler’, [1800]. Concept.

  1 stuk. N.B. Johannes van Lodensteijn (1773-na 1811) ging 7 juni 1790 in de leer bij Gideon Thomas Bätz, orgel- en klaviermaker, en deed 24

  mei 1797 examen in orgelmaken voor de Regentenvergadering van de Fundatie van Renswoude. Per 7 juli 1800 ging hij in de leer bij Johann Wilhelm Freudenthaler te Parijs, een beroemde piano-forte bouwer. Op 28 april 1802 werd een piano-forte, door Van Lodensteijn in Parijs gebouwd, in het Fundatiegebouw te Utrecht geplaatst.

  154. Brief van de ambassadeur aan de generaal Suljart de Leefdael betreffende Van Renisdorp, 1801. Minuut. 1 stuk. N.B. Handschrift Matthijs Smits, chargé d’affaires.

  (iv). Correspondentie met verschillende Franse ministeries.

  101. Brieven van Rutger Jan Schimmelpenninck aan diverse Franse ministers, 1799. Concepten. 1 omslag.

  ****. Brieven van Rutger Jan Schimmelpenninck te Parijs aan diverse Franse ministers, afschriften en concepten, 1799.

  12 omslagen.

  76. 1799 januari. 75. 1799 februari. 65. 1799 maart. 66. 1799 april. 67. 1799 mei. 68. 1799 juni. 69. 1799 juli. 70. 1799 augustus. 71. 1799 september. 72. 1799 oktober. 73. 1799 november. 74. 1799 december.

  ****. Brieven van Rutger Jan Schimmelpenninck te Parijs aan diverse Franse ministers, afschriften en concepten, 1800.

  11 omslagen. N.B. De brieven over de maanden augustus-oktober zijn verzonden door admiraal Jan Willem de Winter, chargé d’affaires te Parijs.

  79. 1800 januari. 80. 1800 februari. 81. 1800 maart. 82. 1800 april. 83. 1800 mei. 84. 1800 juni. 85. 1800 juli. 86. 1800 augustus en september. 87. 1800 oktober. 88. 1800 november.

  �29

 • 89. 1800 december.

  ****. Brieven van Rutger Jan Schimmelpenninck te Parijs aan diverse Franse ministers, afschriften en concepten, 1801.

  6 omslagen.

  90. 1801 januari. 91. 1801 februari. 92. 1801 maart. 93. 1801 april, mei en juni. 94. 1801 juli, augustus en september. 95. 1801 oktober, november en december. N.B. 27 okt. 1801, RGP83, p. 655, nr. 156.

  77. Brief van Matthijs Smits, chargé d’affaires, aan de Franse minister van Buitenlandse zaken, 1801. Concept. 1 stuk.

  196. Brief van Rutger Jan Schimmelpenninck aan de Franse minister van Buitenlandse zaken, 1801. Concept. 1 stuk.

  ****. Brieven van Rutger Jan Schimmelpenninck te Parijs aan diverse Franse ministers, afschriften en concepten, 1802.

  3 omslagen.

  97. 1802 1e kwartaal. 98. 1802 2e kwartaal. 99. 1802 3e kwartaal en oktober.

  ****. Brieven van de ambassadeur Rutger Jan Schimmelpenninck aan verschillende Franse autoriteiten betreffende bijzondere onderwerpen, concepten, 1800-1802.

  5 omslagen. N.B. De meeste omslagen bevatten veelal slechts één brief.

  144. De Franse minister van Buitenlandse zaken betreffende het Bataafse verzoek Jan Eykenbroeck te doen arresteren, 1798.

  N.B. Vgl. S. Schama, Patriotten en bevrijders. Revolutie in de Noordelijke Nederlanden 1780-1813 (Amsterdam 1989), p. 470. 78. De Eerste Consul Napoleon Bonaparte als begeleiding van een toegezonden boek van Wyttenbach,

  1800. 142. Al. Lezay te Saint Amour (Jura) met de mededeling dat diens verzoek is doorgezonden aan de

  (Franse) minister van politie, 1800. 152. De Franse minister van binnenlandse zaken om het enige in Parijs verblijvende ‘compatriottes’

  mogelijk te maken een feest bij te wonen, 1800. 135. N.N. betreffende de Eerste Consul en Charles-Maurice de Talleyerand, met bijlage, 1802.

  (3). Vertrouwelijke stukken.

  114. Brieven van W. Buys, gevolmachtigd minister van de Bataafse Republiek te Parijs, aan diverse Franse ministers, 1798. Concepten.

  1 omslag. N.B. Willem Berend Buys (1752-1832) was de voorganger van Schimmelpenninck en werd daarna agent (minister) van Buitenlandse

  zaken te Den Haag.

  ****. Brieven van de ambassadeur aan verschillende personen, concepten, 1798. 2 omslagen.

  Geadresseerden (chronologisch): 103. De Agent van Oorlog Gerrit Jan Pyman te Den Haag, 1798. 104. Frederik Gijsbert van Dedem tot de Gelder, 1798.

  105. Aantekeningen betreffende de legering van 25.000 Franse soldaten in de Bataafse Republiek, [1798]. 3 stukken.

  111. Brieven van de ambassadesecretaris aan de leden van het Uitvoerend Bewind te Den Haag, met de aanduiding ‘secreet’, [1798]. Concepten.

  1 omslag. N.B. Genummerd 1 t/m 27.

  �30

 • 112. Brief van W. Buys, agent van Buitenlandse zaken, aan de ambassadeur te Parijs, [1798]. 1 stuk. N.B. Genummerd 3.

  ****. Brieven van Rutger Jan Schimmelpenninck aan [Maarten van der Goes] van vertrouwelijke of confidentiële aard, concepten, 1798-1799.

  2 omslagen en 1 pak.

  107. 1798 oktober 13 – 31 december 1798. N.B. Genummerd 1 t/m 27. 108. 1799 januari 4 – 31 december 1799. N.B. Genummerd 28 t/m 155. 109. 1799 september 20 – 2 december 1799.

  102. Brief van Jean-Conrad Hottinguer te Parijs aan Rutger Jan Schimmelpenninck, ambassadeur, 1799. Met concepten van antwoord.

  3 stukken.

  148. Brief van Rutger Jan Schimmelpenninck aan de agent van Financiën der Bataafse Republiek ter begeleiding van een brief van ‘den burger Jean-Conrad Hottinguer’, 1799. Concept.

  1 stuk. N.B. Jean-Conrad Hottinguer (1764-1841) was een vooraanstaande internationale bankier te Parijs.

  140. Brief van [Rutger Jan Schimmelpenninck] aan de heer Jan Willem Janssens, 1e commies voor de Franse troepen te Den Haag, over het uitblijven van de betalingen van soldij, 1800. Concept.

  1 stuk.

  128. Brief van de admiraal Jan Willem de Winter, chargé-d’affaires te Parijs, aan de generaal Éduard Mortier met het verzoek enige landgenoten te willen ontvangen, 1800.

  1 stuk.

  126. Ingekomen brief bij Rutger Jan Schimmelpenninck met de oproep aanwezig te zijn op Het Loo voor een bijeenkomst met Herman Willem Daendels en Jean-Baptiste Dumonceau, 1802.

  1 stuk.

  (4). Diplomatieke stukken.

  (a). De ‘Indische bezittingen’.

  173. Stukken betreffende de totstandkoming van een handelsverdrag tussen Frankrijk en de Bataafse Republiek, 1796-1799.

  1 pak.

  172. Brieven van Rutger Jan Schimmelpenninck aan diverse autoriteiten betreffende ‘de Indische Bezittingen’, 1798-1799. Minuten.

  1 pak.

  129. Brief van [Jan Willem] de Winter aan zijn broer T.R.C. de Winter, raad bij het Hof van Justitie te Batavia, om de komst van een tweetal Franse officieren aan te kondigen, 1800. Concept.

  1 stuk.

  146. Brieven van Rutger Jan Schimmelpenninck aan de Raad der Aziatische Bezittingen te Amsterdam, 1800. Afschriften.

  3 stukken. 133. Ingekomen brief bij [Rutger Jan Schimmelpenninck] van N.N. betreffende ondermeer opgebrachte schepen

  met goederen voor het zendelingsgenootschap aan de Kaap [de Goede Hoop], [1800]. 1 stuk.

  96. Stukken betreffende de expeditie naar Batavia, ontvangen en opgemaakt door Rutger Jan Schimmelpenninck te Parijs, 1801.

  1 omslag.

  �31

 • 131. Ingekomen brief bij Rutger Jan Schimmelpenninck van [Joséphine] Lapagerie Bonaparte te Malmaison om hem te bedanken voor de bemiddeling bij de Oost-Indische Compagnie ter verkrijging van planten en zaden van de Kaap de Goede Hoop, 1802.

  1 stuk.

  1269. Ingekomen brief bij Rutger Jan Schimmelpenninck van [Carel Hendrik van] Grasveld te Lissabon betreffende de door Groot Brittannië overgenomen overzeese gebieden, 1802.

  1 stuk.

  1279. Ingekomen brief bij Rutger Jan Schimmelpenninck van B. von Liebeherr op de rede van Hellevoet[sluis] bij zijn vertrek naar de koloniën, 1802.

  1 stuk.

  (b). Handel en nijverheid

  106. Mededelingen van Fulwan Shipwith en Joel Barlow aan de ‘directeur’ Merlin betreffende de handel met de Verenigde Staten, [1798].

  1 stuk.

  149. Brieven van de ambassadeur betreffende de firma Von Hemert, 1799. Concepten. 2 stukken.

  136. Verzoekschrift van de firma Pieter de Haan te Amsterdam aan de ambassadeur betreffende het schip de Pieternella Geertruida, 1800.

  1 stuk.

  147. Rekwest van N.N. aan de Consul Bonaparte om zijn in beslag genomen boot de Caninholm terug te krijgen, 1800. Klad.

  1 stuk.

  118. Verzoek van de ambassadeur aan de Franse minister van Politie om aan de firma Van Dijk & Gevers een exportvergunning te verlenen voor een hoeveelheid graan aan Groot-Brittannië, concept, 1800.

  1 stuk.

  137. Rekening van Louis Berthoud, horlogier te Parijs, voor de ambassadeur van de Bataafse Republiek te Parijs, wegens de levering van een drietal ‘montres marines à longitude’, 1801.

  1 stuk.

  (c). Neutraliteit

  174. ‘Project de neutralité’, ontwerp-tekst voor een neutraliteitsverdrag der Bataafse Republiek ten tijde van de Engels-Russische inval, 1799. Concept.

  1 omslag. N.B. ‘Composée au mois de septembre 1799, peu jours après la première tentation infructueuse du general Brune pour déloger les Anglais

  de la Nordhollande’. N.B. ± 12 sept. 1799, RGP4, nr. 466.

  iv. Gezant bij de vredesonderhandelingen te Amiens 1800-1802. N.B. De Vrede van Amiens van 27 maart 1802 maakte een einde aan de oorlog tussen Groot-Brittannië en de Franse republiek die

  begonnen was met de Franse oorlogsverklaring van 1793. Na eerdere pogingen om vrede te sluiten (bijvoorbeeld in 1797 in een conferentie te Rijsel) slaagde de conferentie te Amiens wel. Van

  Engelse zijde werd onderhandeld door Lord Charles Cornwallis. De Franse delegatie werd geleid door Joseph Bonaparte. Daarnaast namen er delegaties namens de Spaanse koning en het Bataafs Gemenebest - beide bondgenoten van de Franse Republiek - aan de onderhandelingen deel. De Spaanse delegatie stond onder leiding van don Joseph-Nicolas d’Azara. Het Bataafs Gemenebest had Rutger Jan Schimmelpenninck afgevaardigd. Het Ottomaanse rijk (bondgenoot van Engeland) trad op 13 mei 1802 tot het verdrag toe.

  Het Bataafs Gemenebest raakte Ceylon definitief kwijt, maar kreeg de Kaap de Goede Hoop terug. Engeland gaf ook het streven naar het herstel van het stadhouderschap in Nederland officieel op onder de voorwaarde dat het Huis van Nassau schadeloosgesteld zou worden. De vrede hield niet lang stand. Na ruim een jaar verklaarden de Britten weer de oorlog aan Frankrijk. Een directe aanleiding voor de breuk was de Britse weigering om Malta te ontruimen. De Derde Coalitieoorlog volgde in 1805.

  (1). Aanstelling en infunctietreding.

  �32

  http://nl.wikipedia.org/wiki/27_maarthttp://nl.wikipedia.org/wiki/1802http://nl.wikipedia.org/wiki/groot-brittanni%25c3%25abhttp://nl.wikipedia.org/wiki/eerste_franse_republiekhttp://nl.wikipedia.org/wiki/1793http://nl.wikipedia.org/wiki/rijselhttp://nl.wikipedia.org/wiki/amienshttp://nl.wikipedia.org/wiki/bataafs_gemenebesthttp://nl.wikipedia.org/wiki/rutger_jan_schimmelpenninck_(1761-1825)http://nl.wikipedia.org/wiki/ottomaanse_rijkhttp://nl.wikipedia.org/wiki/sri_lankahttp://nl.wikipedia.org/wiki/kaap_de_goede_hoophttp://nl.wikipedia.org/wiki/huis_van_nassauhttp://nl.wikipedia.org/wiki/malta_(eiland)http://nl.wikipedia.org/wiki/derde_coalitieoorlog

 • 185. Verklaring van het Uitvoerend Bewind van de Bataafse Republiek, dat Rutger Jan Schimmelpenninck gemachtigd is om namens de Republiek aan de vredesbesprekingen te Luneville deel te nemen, 1800.

  1 stuk.

  186. Verklaring van de regering van de Bataafse Republiek, dat Rutger Jan Schimmelpenninck namens de Republiek zal deelnemen aan de onderhandelingen te Amiens, 1801.

  1 stuk.

  (2). Correspondentie.

  (a). Ingekomen stukken.

  (i). Algemeen.

  205. Lijst van de codes in gebruik bij de correspondentie [betreffende de onderhandelingen te Amiens], [1801]. 1 stuk.

  ****. Ingekomen brieven bij Rutger Jan Schimmelpenninck van verschillende personen, 1801-1802. 2 omslagen.

  Afzenders (alfabetisch) 193, 208. [Don Joseph-Nicolas d’Azara, ambassadeur van Spanje], 1801 en 1802. 191, 202. Brief van Girolamo Lucchesini te Parijs, met een concept van antwoord, 1802. N.B. Girolamo Marchese Lucchesini (1751-1825) was diplomaat in Pruisische dienst.

  195. Brief van Smissaert te Amsterdam aan Rutger Jan Schimmelpenninck, 1801. Afschrift. 1 stuk.

  204,207. Brieven van [N.N. Lehoc] en [Michel de Comps] aan Rutger Jan Schimmelpenninck te Amiens, 1802. 1 omslag. N.B. 3 jan. 1802, RGP4, nr. 620; 24 jan. 1802, RGP4, nr. 622; 26 jan. 1802, RGP4, nr. 623; 30 jan. 1802, RGP4, nr. 624; 1 febr. 1802,

  RGP4, nr. 625; 1 febr. 1802, RGP4, nr. 626; 2 febr. 1802, RGP4, nr. 627; 3 febr. 1802, RGP4, nr. 629; 8 febr. 1802, RGP4, nr. 632; 15-16 febr. 1802, RGP4, nr. 634.

  (ii). Correspondentie met de Bataafse agent der Buitenlandse betrekkingen. N.B. Maarten van der Goes (1751-1826) was sedert 1798 secretaris van de agent en sedert 1801 secretaris van Staat voor Buitenlandse

  Zaken te Den Haag.

  197. Brieven door of namens de Secretaris van Staat voor de Buitenlandse Zaken Van der Goes aan Rutger Jan Schimmelpenninck, 1801-1802.

  1 omslag.

  236. Brieven van de Secretaris van Staat voor de Buitenlandse Zaken aan Rutger Jan Schimmelpenninck betreffende de onderhandelingen te Amiens, 1801-1802. Gelijktijdige afschriften.

  1 stuk.

  198. 'Particuliere brieven van de Hr. v.d. Goes, Secretaris van Buitenlandsche Zaken, aan den Ambassadeur Schimmelpenninck', 1802.

  1 omslag. N.B. 7 febr. 1802, RGP4, nr. 631; 9-10 maart 1802, RGP4, nr. 638; 24 maart 1802, RGP4, nr. 642.

  (iii). Correspondentie met Franse autoriteiten.

  189. Ingekomen brieven bij Rutger Jan Schimmelpenninck van de Franse minister van Oorlog, Louis-Alexandre Berthier, 1803-1804.

  2 stukken.

  ****. Ingekomen brieven bij Rutger Jan Schimmelpenninck van verschillende Franse autoriteiten, 1803. 2 omslagen.

  �33

 • 190. De brigade-generaal Caulaincourt te St. Cloud, 1803. N.B. Armans Augustin Louis de Caulainvourt (1773-1827) was een Franse generaal en raadsman van Napoleon Bonaparte. 192. Jean-Etienne Marie Portalis te Calais, 1803. N.B. Jean-Marie-Etienne Portalis (1746-1807) was een Franse staats- en rechtsgeleerde.

  194. Brief van Joseph Bonaparte aan Rutger Jan Schimmelpenninck, 1802. 1 stuk.

  (b). Uitgaande stukken.

  (i). Correspondentie met de Bataafse agent der Buitenlandse betrekkingen. N.B. Maarten van der Goes (1751-1826) was sedert 1798 secretaris van de agent en sedert 1801 secretaris van Staat voor Buitenlandse

  Zaken te Den Haag.

  187. 'Missiven, enz. [van Rutger Jan Schimmelpenninck] aan den Secretaris van Staat in 's Hage', brievenboek van verzonden brieven, 1801-1802.

  1 katern.

  230. Brieven van Rutger Jan Schimmelpenninck te Parijs en Amiens aan de Secretaris van Staat voor Buitenlandse Zaken van de Bataafse Republiek, minuten met bijlagen, 1801-1802.

  1 pak. N.B. Genummerd 1-7. 2 febr. 1802, RGP4, nr. 628.

  203,215. Brieven van Rutger Jan Schimmelpenninck te Parijs en Amiens aan de Secretaris van Staat voor Buitenlandse Zaken betreffende de vredesonderhandelingen te Amiens, concepten, 1801-1802.

  1 omslag. N.B. ontbreekt brief nr. 3. 22 maart 1802, RGP4, nr. 639; 27 maart 1802, RGP4, nr. 643.

  237. Brieven van confidentiële aard van Rutger Jan Schimmelpenninck aan de Secretaris van Staat voor Buitenlandse Zaken betreffende de onderhandelingen te Amiens, 1801-1802.

  1 omslag. N.B. Sommige brieven zijn gezegeld en lijken door de geadresseerde te zijn geopend. N.B. 6 nov. 1801, RGP4, nr. 609; 20 nov. 1801, RGP4, nr. 614; 19 dec. 1801, RGP4, nr. 618; 8 jan. 1802, RGP4, nr. 621; 4 maart 1802,

  RGP4, nr. 637; 22 maart 1802, RGP4, nr. 640; 22 maart 1802, RGP4, nr. 641; 27 maart 1802, RGP4, nr. 644; 29 maart 1802, RGP4, nr. 645.

  (ii). Correspondentie met de Engels gevolmachtigde. N.B. De ‘Engelsche Plenipotentiair’ was Lord Charles Cornwallis, sedert 1786 ‘Marques Cornwallis’.

  188. 'Notes, missiven, enz., enz., aan den Engelschen Plenipotentiar., alsmede deszelfs antwoorden', brievenboek van door Rutger Jan Schimmelpenninck verzonden en ontvangen brieven, 1802.

  1 katern. N.B. Bevat slechts een drietal brieven.

  (iii). Correspondentie met Franse autoriteiten.

  229. 'Notes, missiven, etc., etc., aan den Minister-Plenipotentiaris der Fransche Republiek, alsmede deszelfs antwoorden', brievenboek van Rutger Jan Schimmelpenninck, 1801-1802.

  1 katern. N.B. 4 febr. 1802, RGP4, nr. 630; 14 febr. 1802, RGP4, nr. 633; 24 febr. 1802, RGP4, nr. 635; 28 febr. 1802, RGP4, nr. 636.

  210. Brieven van Rutger Jan Schimmelpenninck [te Amiens] aan de Eerste Consul en anderen betreffende de onderhandelingen te Amiens, minuten en afschriften, 1801-1802.

  1 omslag. N.B. genummerd a-g.

  201. Nota van Rutger Jan Schimmelpenninck aan de Franse minister van Buitenlandse zaken betreffende de Bataafse koloniën, minuut, [1802].

  1 katern.

  206,217. Brieven van Rutger Jan S