Introductie Ixperium ontwikkelkring en design thinking

of 25 /25
INTRODUCTIE © 2015 Marijke van Vijfeijken & Cindy Teunissen Centre of Expertise Leren met ict Kenniscentrum Kwaliteit van Leren HAN DESIGN THINKING IN DE IXPERIUM- ONTWIKKELKRING

Embed Size (px)

Transcript of Introductie Ixperium ontwikkelkring en design thinking

Page 1: Introductie Ixperium ontwikkelkring en design thinking

INTRODUCTIE

© 2015 Marijke van Vijfeijken & Cindy TeunissenCentre of Expertise Leren met ictKenniscentrum Kwaliteit van Leren HAN

DESIGN THINKING IN DE IXPERIUM-ONTWIKKELKRING

Page 2: Introductie Ixperium ontwikkelkring en design thinking

OPBOUW

• Kennismaking

• Werken in designteams

• Vraagarticulatie

• Voorbereiden startbijeenkomst

Page 3: Introductie Ixperium ontwikkelkring en design thinking

WIE ZIJN WIJ?

Cindy Teunissen Marijke van Vijfeijken

Page 4: Introductie Ixperium ontwikkelkring en design thinking

DE METHODIEK: IXPERIUM ONTWIKKELKRING

Samen ict-rijke leerarrangementen ontwerpen omrecht te doen aan verschillen in de klas.

samen leren samen werken samen ontwikkelen samen uitproberen samen onderzoeken

Page 5: Introductie Ixperium ontwikkelkring en design thinking

Ict-rijk (leer) arrangement

• Een leerarrangement is een beredeneerde opbouw van leermiddelen, leidend naar een tussendoel of einddoel. (SLO, 2010)

• Maar ook beredeneerde lesopbouw/organisatie, begeleiding, werkvormen & evaluatie (Onderwijs leermodel “Van Gelder”)

• Onderwijsleersituatie

Page 6: Introductie Ixperium ontwikkelkring en design thinking

ONDERWIJSLEERMODEL “VAN GELDER”

Beginsituatie Doelstelling

Les/trainingLesopbouwBegeleidingWervormen

Evaluatie

Page 7: Introductie Ixperium ontwikkelkring en design thinking

ONDERWIJSLEERSITUATIE

• Waarom van leerarrangement? (rationale)• Met welk doel? (doel)• Wat wordt er geleerd? (inhoud)• Hoe wordt geleerd? (leeractiviteit)• Hoe ondersteunt de leraar het leren? (rol van de leraar)• Met welke materialen wordt geleerd? (leermiddelen/inzet

ict/media)• Met wie wordt geleerd? (groeperingsvorm)• waar wordt geleerd? (plaats)• wanneer wordt geleerd? (tijd)• hoe wordt het geleerde vastgesteld? (toetsing)

Page 8: Introductie Ixperium ontwikkelkring en design thinking

RECHT DOEN AAN VERSCHILLEN MET ICT

Page 9: Introductie Ixperium ontwikkelkring en design thinking

RECHT DOEN AAN VERSCHILLEN MET ICT

Page 10: Introductie Ixperium ontwikkelkring en design thinking

Individualiseren - differentiëren - personaliseren

Convergent – divergent

Homogeen – heterogeen

Intern – extern

Niveau – tempo – instructie – verwerking – leerdoel – leerstof – sturing – abstractieniveau

…..

Page 11: Introductie Ixperium ontwikkelkring en design thinking

LEREN MET ICT…

Page 12: Introductie Ixperium ontwikkelkring en design thinking
Page 13: Introductie Ixperium ontwikkelkring en design thinking

DESIGN THINKING AS A MINDSET (LEINONEN & DURALL (2014)

• Mensgericht• Sociaal• Optimistisch• Experimenteel

Page 14: Introductie Ixperium ontwikkelkring en design thinking

HOE WERKT HET IXPERIUM?

Recht doen aan

verschillen met ict

Werk-hypothese

Onderzoeksvraag

Ontwerpleerarran-gement

Uitvoeren en

Onderzoek

ErvaringenResultaten

Vraagarticulatie

Ontwerpeisen- vraag- context

Bestaande toepassingen (op maat maken)Nieuwe toepassingen

Multidisciplinair designteam: leraren, opleiders, studenten, onderzoekers, experts.Studenten

Page 15: Introductie Ixperium ontwikkelkring en design thinking

VRAAGARTICULATIE

• Gesprek directie• Gesprek (deel van) team• Eerste aanzet tot werkhypothese

• Wat kan verbeterd worden? Wat gebeurt er al? Zijn er leerarrangementen die door toevoeging van ict effectiever kunnen worden? Past de vraag bij de schoolontwikkeling? Past de (deel)vraag bij de iXperium-ontwikkelkring?

• Wie zijn de geschikte personen voor in het designteam?

Page 16: Introductie Ixperium ontwikkelkring en design thinking

WERKHYPOTHESE

• Verbeelden: ‘Imagine’ – dromen – ‘out of the box’ denken

• Ontdekken: ‘Investigate’ – ‘Inspire’ Waar liggen de hiaten?

• Observeren/gesprekken voeren/literatuur bestuderen

• Formuleren werkhypothese en starten projectplanning

Page 17: Introductie Ixperium ontwikkelkring en design thinking

WERKHYPOTHESE

Door het gebruik van …[(kenmerken van) een ict-toepassing]...

verwacht ik voor…[onderwijskundig concept] [vakgebied]...

onder…[welke leerlingen/leerlingkenmerken]...

te bereiken dat …[soort opbrengst, bij wie]...

omdat …[onderlinge samenhang]...

Page 18: Introductie Ixperium ontwikkelkring en design thinking

EN DAT ZIE IK AAN:

…[zichtbare opbrengsten]...

Het gaat dan vooral om opbrengsten op leerlingniveau, maar probeer ook te denken aan opbrengsten in de klas, voor jezelf en voor de organisatie van het onderwijs.

Page 19: Introductie Ixperium ontwikkelkring en design thinking

ONDERZOEKSVRAAG

• Tot welke definitieve ontwerpvraag hebben de voorgaande fasen geleid?

• Welke deelvragen zijn hierbij te formuleren?

Page 20: Introductie Ixperium ontwikkelkring en design thinking

ONTWERP LEERARRANGEMENT

• ‘Ideate’• Verder vaststellen van ontwerpeisen • Ontwerp leerarrangement• Plan voor kennisdisseminatie• Plan voor onderzoek/evaluatie

Page 21: Introductie Ixperium ontwikkelkring en design thinking

UITVOEREN EN ONDERZOEKEN

• Ontwerp uitproberen• Data verzamelen• Ontwerp bijstellen• Ontwerp uitvoeren• Data verzamelen• …..

Page 22: Introductie Ixperium ontwikkelkring en design thinking

ERVARINGEN EN RESULTATEN

• ‘Evolution’• Tot definitief leerarrangement komen• Borging in de schoolKennisdisseminatie

Page 23: Introductie Ixperium ontwikkelkring en design thinking

TIJDSINDICATIE LERAAR IN DESIGNTEAM IXPERIUM-ONTWIKKELKRING

• 8 bijeenkomsten designteams per schooljaar van 2 uur, voorbereiding 1 uur. Totaal: 24 uur

• 3 bijeenkomsten iXperium-ontwikkelkring van 4 uur (alle designteams samen: inspireren en delen). Totaal: 12 uur

• Overig: bijv. terugkoppeling aan team, extra voorbereiding voor uitproberen van ict-leerarrangementen, inlezen: 14 uur (experimenteren in de klas is uiteraard geen extra tijd)

• Totaal tijdsindicatie: ongeveer 50 uur per jaar

Page 24: Introductie Ixperium ontwikkelkring en design thinking
Page 25: Introductie Ixperium ontwikkelkring en design thinking

25 februari 2015 startbijeenkomst

• Korte presentatie• Wie ben je? (naam, functie en school (kenmerken)• Waar wil je mee aan de slag gaan en waarom?

• Video-opname • Maximaal 2 minuten (er kan gemonteerd worden)• Eigen manier van presenteren

• Digitaal moodboard