Intro module actief_leren_1011

19
HOUSTON, WE HAVE A PROBLEM! Intro module Actief leren

Transcript of Intro module actief_leren_1011

Page 1: Intro module actief_leren_1011

H O U S T O N , W E H A V E A P R O B L E M !

Intro module Actief leren

Page 2: Intro module actief_leren_1011

Aan actief leren doen, wat is het zeker niet?

Onthoud per vinger 1 ding waarom dit niet actief leren is

…..

Als je het tegengestelde geeft van wat het niet is, dan heb je misschien het antwoord al…

Page 3: Intro module actief_leren_1011

" E e n a c t i e v e l e e r d a g o r g a n i s e r e n

w a a r b i j

A c t i e f l e r e n e n t a a l a c t i v e r i n g c e n t r a a l s t a a n ,

V e r t r e k k e n d e v a n u i t e e n v e r h a a l l e i d e n d t o t d i v e r s e l e e r a c t i v i t e i t e n . "

Ons probleem

Page 4: Intro module actief_leren_1011

Dit betekent?

In kleine projectploeg van 6 studenten uit dezelfde opleiding (LKO of LLO)

Voor een groep kinderen (ong 24) LLO: 1e tot en met 6e leerjaar

LKO: Voor een peuterklas, een eerste, tweede of derde kleuterklas.

Gedurende een halve dag LKO: Organiseren dit in de voormiddag. 100 min + vrij spel

LLO: Organiseren dit in de namiddag. 100 min

Waarbij elke groep een ruimte toegewezen krijgt. Dit kan een klas zijn of een afgebakende ruimte in de overloop.

Page 5: Intro module actief_leren_1011

Dit betekent?

Een interactieve vertelling:

1 verhaal/verhaalbeleving vertrekkende vanuit een inspirerend kunstwerk of een kunstenaar.

Een reeks “actieve” leeractiviteiten met de interactieve vertelling als aanleiding en die aansluiten bij verschillende interesses, leerstijlen en intelligenties van kinderen.

Je kiest zelf welke inhouden en leergebieden best aan bod komen.

Je kiest zelf hoeveel activiteiten je groep aanbiedt.

Je kiest zelf welke werkvormen je hiervoor kiest en hoe je dit wenst te organiseren.

Page 6: Intro module actief_leren_1011

Dit betekent?

Een (halve) leerdag die beantwoordt aan de criteria van “actief leren”.

De criteria hiervoor haal je zélf uit deze module: BOG’s, ZOG’s, HC’s, werkcolleges.

Binnen je onderwijsgroep heb je hierover overleg.

Page 7: Intro module actief_leren_1011

Ons stappenplan

Page 8: Intro module actief_leren_1011

Te zetten stappen

Oriënteren: Geland, maar waar zijn we? - vrijdag

Inspireren: Wat is… - maandag- actief leren / taalbeleving / de beginsituatie?

Ontwerpen: Vind een actieve leerdag uit! – dinsdag en woensdag

Communiceren: Is het goed wat we doen? -donderdag

Finaliseren: De puntjes op de i - donderdag

Uitvoeren: Een actieve leernamiddag - vrijdag

Evalueren: Zichzelf en elkaar - maandag

Page 9: Intro module actief_leren_1011

D E Z A K E N D I E J E M O E T I N D I E N E N

Producten

Page 10: Intro module actief_leren_1011

Overzicht producten

Opdracht Verdeling EvaluatorAlgemene groepscompetenties 20% BegeleiderBeroepsspecifieke Competenties: 80%Opdracht 1: Taal: lesontwerp verhaal+ uitnodigingen directie en kinderen

10% Taallectoren

Opdracht 2: lesontwerp vervolgactiviteiten

10% Begeleider

Opdracht 3: ICT: fotodagboek 10% Ict-lectorOpdracht 4: Realisatie actieve leerdag 20% Begeleider en anderen.Opdracht 5: Een leerreflectie 10% BegeleiderKennistoets 20% Coördinator

Page 11: Intro module actief_leren_1011

Evaluatie

Page 12: Intro module actief_leren_1011

Voorbereiding

Voor de opdrachten 1 tot 4:

Telkens zijn de criteria vermeld!

Page 13: Intro module actief_leren_1011

Leerproces

Je draagt bij tot een goede sfeer in de groep door: Je eigen mening (zowel + als -) op een assertieve manier te uiten over het onderwerp of de inbreng van anderen, zonder dat dit storend overkomt in het geheel.In een groep mee te werken naar een consensus waarbij ieder lid zich goed voelt. Empathisch te luisteren naar andere groepsleden.

Elk groepslid neemt actief groepsrollen op, waaronder de rol van voorzitter en actieve gespreksdeelnemer.Je bewaakt mee dat er elke dag een verslag is voorzien met een luik voor elke projectploeg.Je hebt met je projectploeg een grondige peer assessment gemaakt om elkaar te beoordelen. (laatste dag)Je bent zichtbaar zelfkritisch aanwezig tijdens het begeleidersgesprek en in de onderwijsgroep.

Page 14: Intro module actief_leren_1011

Lesontwerp

Het lesontwerp is beschikbaar voor de observatorenDe voorbereiding bevat duidelijke leerstappen, waarbij verschillende werkvormen aangegeven worden en een heldere vraagstelling voorzien is. Het gebruikte leerlingmateriaal is aanschouwelijk en gebruikvriendelijk

Page 15: Intro module actief_leren_1011

Realisatie

De leerdag had een uitdagende start met een goede sfeerschepper

De leerdag kende een georganiseerd verloop met oog voor timing.

De leerdag kende een samenvattend slot met oog voor waardering en beleving

De studenten hebben een expressieve en spreekvaardige aanpak en maken

positief contact met de deelnemers

De studenten zijn afwisselend instructor, animator en coach.

Instructor: duidelijk, volledig, motiverend, …,

Animator: luistert - speelt in op lln - motiveert, geeft feedback,

Coach: ondersteunt maximaal zelfsturing, waar dit zinvol is.

Er is variatie in werkvormen met oog voor zelfsturing van de deelnemers

De leerdag is actief en is zodoende uitdagend, met aandacht voor creatief en

probleemoplossend denken

De leerdag is effectief en leidt zodoende tot de realisatie van een lesdoel.

Page 16: Intro module actief_leren_1011

ICT - vereisten

Alle documenten Dit is een digitaal document geschreven in een tekstverwerker met lettertype

Calibri 11, enkele interlinie. kop- en voettekst gebruiken: In de koptekst is je voornaam.achternaam, gsm

of telefoonnummer, richting opleiding (1LLO/1LKO) en academiejaar voorzien. In de voettekst voorzie je paginering en de naam van de taak (AL_opdracht x), met vermelding “EhB”

werken met opmaak Tabellen Er is een elektronische inhoudstafel voorzien.

Juist droppen! Het bestand wordt juist gedropt op de cursus “Actief leren – Pieter Dewitte” De bestandsnaam van het document is naar de volgende format:

1LLOLKO_1011_AL_opdracht x_naam_voornaam. De foto’s en schema’s zijn gecomprimeerd.

Bij documenten van je projectgroep

Page 17: Intro module actief_leren_1011

Nieuwe groepen

4 onderwijsgroepen

10 projectploegen

10 klasgroepen

Page 18: Intro module actief_leren_1011

Nieuwe groepenLotte De Wagter Warni Koers

OG1 OG2 OG3 OG4

PP Peuterklas PP 3e KK PP 1e LJ PP 4e ljDe Bruyn Hilde Altin Serpil Achten Ha Noi Beunckens AnoukElazzouzi Marian Bohlou Chaimaa De Boeck Shari De Crée Sofie

Lozano Galvez Maité De Winne Maaike Degaudine Gennaro Marteaux JulieSem Deckmyn D'Hooghe Manon Rul Alexandra Serkeyn Cindy

Vanhellemont Tessa Hermans Sahin Spruyt Ellen Van den Broeck TessaVercammen Karen Junius KatrienVercruysse Margot Legon Joffrey PP 2e lj PP 5e lj

Ben Messaoud Nadia De Kerf SarahPP 2e KK PP 1e KK Cammaert Steven Marrocco Lionel

Van Wassenhove Bieke De Coninck Elien Dekoster Carmen Plateus EllenSadones Lysa Gjanaj Hajrje Pauwels Silke Vandevelde SorayaGreniers Manon Miloudi Chaimaa Van Dam Charlotte Verbelen TracyVanderidt Alexandra Moyson Jessica

Van Ackeleyen Eleen Spinoy Thaïs PP 3e lj PP 6e ljÜckuyulu Seher Tiels Katleen De Bolle Gorik Corneau AstridRogge Inez Wolff Stephanie De Smedt Kelly de Beco Maëlig

Hauben - De Wit Laura De Lathouwer Sarah

Van Ackeleyen Sofie Geeroms Kelly

Zarki-Hadri Nora Van Brussel Eveline

Page 19: Intro module actief_leren_1011

Wat is actief leren dan wel?