INterstandox 69 NL

of 16 /16
Inter standox de wereld van de autolakken 6 9 NL Snel en zeker naar de juiste kleur De modernste Kleuren Tools maken het werk gemakkelijker Verdere ontwikkeling stelt de toekomst veilig Praktijkgerichte scholing op elk gebied De auto van morgen De toekomst van de auto

Embed Size (px)

description

de wereld van de autolakken

Transcript of INterstandox 69 NL

 • Interstandoxd e w e r e l d v a n d e a u t o l a k k e n

  69NL

  Snel en zeker naar de juiste kleur DemodernsteKleurenToolsmakenhetwerkgemakkelijker

  Verdere ontwikkeling stelt de toekomst veilig Praktijkgerichtescholingopelkgebied

  De auto van morgen Detoekomstvandeauto

 • 2 i n h o u d

  Interstandox 69

  z w a a r t e p u n t : k l e u rInterview met kleurontwerpster Elke Dirks . . . . . . . . . . . 4Snel en zeker naar de juiste kleur . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  t i j d s c h r i f t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  p r o d u c t e nExclusieve special effect basislak . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Spezial-Matt verlegt de grens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  w e r k p l a a t s m a n a g e m e n tVerdere ontwikkeling stelt de toekomst veilig . . . . . . . 10

  g a l e r i jFantasien in kleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  i n t e r n a t i o n a a lRed Rocket vlammend rode vliegmachine . . . . . . . . . 12Standohyd krijgt in Dubai de hoogste onderscheiding . . . . . 13

  g a s t b i j d r a g eElektrische auto een optie voor de toekomst? . . . . . . 14De auto van morgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  i m p r e s s u mInterstandoxDe wereld van de autolakkenInterstandox is uitsluitend bestemd voor intern gebruik . Reproductie wordt op aanvraag gaarne toegestaan .Uitgever:Interstandox redactieStandox GmbH, D-42285 WuppertalE-mail: Hans [email protected] .standox .comVerantwoordelijkvoordeinhoud:Hans W . BachConcept/eindredactie:K1 Gesellschaft fr Kommunikation mbH, Ulf Kartte, KlnGrafischevormgeving/beeldbewerking:230Volt, Axel Helmus, Dsseldorf

  Standox is een geregistreerd handelsmerk .

  Het vaststellen van de juiste kleur is n van de belangrijkste thema's in ieder schadeherstel-

  bedrijf . Omdat de tijdsdruk toeneemt, grijpen professionals steeds meer naar elektronische

  hulpmiddelen . Blz.5

  Standox heeft zijn Standohyd menglaksysteem met zes

  special effect basislakken uit-gebreid . Met de nieuwe kleu-ren kunnen nu ook beschadi-

  gingen aan auto's en met name effectkleuren origineel

  getrouw hersteld worden .Blz.9

  Niet alleen autoliefhebbers kiezen voor lakwerk met effectlak uit de Exclusive Li-ne-serie van Standox . De vlammend rode helikopter in de kleur Red Rocket is een echte blikvanger .Blz.12

 • r e d a c t i o n e e l 3

  Wisselingen bij Standox: Zvonimir Simunovic (rechts) heeft de functie van Brand Manager overgenomen van Dr. Julio Salcedas.

  Een krachtige partnerBegin december 2009 heb ik de fakkel van Julio Salcedas overgenomen en

  daarmee de verantwoordelijkheden van Brand Manager op me genomen .

  Voor deze functie breng ik meer dan tien jaar ervaring in verantwoordelijke

  posities op het gebied van reparatielakken mee: Zo was ik vanaf 2007

  Business Manager van de Zuid-Afrikaanse regio . Daarvoor heb ik voor

  Standox als Sales Manager de activiteiten in de groeimarkten Centraal- &

  Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika gecordineerd . Van 2002 tot

  2006 gaf ik leiding aan de Standox organisatie in Oostenrijk . Van 1999 tot

  2002 leidde ik het regionale Standox bedrijfssteunpunt in Dubai en had ik

  de markten in het Midden-Oosten onder mijn hoede .

  Waar zal ik me voornamelijk mee bezig gaan houden? Op de eerste plaats

  wil ik het succesvolle werk van mijn voorganger voortzetten . "Evolutie in

  plaats van revolutie" is daarbij het sleutelwoord . De laatste paar jaar

  hebben we ons productassortiment continu uitgebreid . Op dit moment

  beschikken we over een toekomstgericht assortiment, dat de schadeher-

  stellers op de werkvloer in staat stelt alle werkzaamheden tijdsbesparend,

  economisch en steeds met het beste resultaat uit te voeren . Dat alleen is

  echter niet voldoende: Het snel en zeker vinden van de juiste kleur wordt

  een steeds belangrijkere succesfactor . Daarnaast helpen wij schadeher-

  stelbedrijven om met de modernste Kleuren Tools overzicht te houden in

  de wirwar van kleuren .

  Verder willen we de komende jaren meer dan ooit onze focus op u, onze

  klant, richten . Onze branche wordt gekenmerkt door sterke concurrentie

  met razend snel veranderende algemene voorwaarden . In deze situatie

  willen wij ook in de toekomst een krachtige partner voor u zijn en u

  precies met die service ondersteunen, die u nodig heeft . Een belangrijke

  rol daarin spelen op maat gemaakte trainingen voor uzelf en uw mede-

  werkers .

  De naam Standox staat sinds jaar en dag voor de deskundigheid van de

  schadehersteller . De nieuwe Standox kalender "Color Fantasies of 2010"

  draagt deze visie op ons merk op voortreffelijke wijze uit . Deze laat auto's

  in verschillende tijdperken in inspirerende kleuren en fantasievolle omgevin-

  gen zien en levert daarmee verder bewijs voor de kleurdeskundigheid

  "made in Germany" .

  Op wederom een goede samenwerking!

  Met vriendelijke groet,

  Zvonimir Simunovic

 • 44 z w a a r t e p u n t : k l e u r

  " Op het juiste moment met de juiste kleur op de markt zijn"

  interstandox: Wat is op dit moment de populairste auto-kleur? En welke trends verwacht u in de toekomst?

  ElkeDirks:Bij het kopen van een auto is zwart op dit mo-

  ment duidelijke favoriet . In principe domineren wereldwijd de

  zogenaamde "kleurloze" kleuren . Zij staan symbool voor

  High-Tech en snelheid en symboliseren tegelijkertijd elegantie

  en understatement . Wit is in opkomst en onderstreept met

  zijn natuurlijke uitstraling de trend naar milieuvriendelijke

  autoconcepten . Bij de Sports Utility Vehicle's, de zogenaam-

  de SUV's, zijn beige- en bruintinten in opmars . Vooral in de

  klasse van kleinere auto's wordt er voor kleur gekozen .

  interstandox: Hoe lang van te voren moet een kleurontwerp-

  ster de trends signaleren?

  ElkeDirks:Door de vaak lange overgangsfase moeten kleur-

  trends ongeveer drie tot vier jaar van te voren geanalyseerd

  worden . Het is de kunst om op het juiste moment met de

  juiste kleur op de juiste auto op de markt te zijn, zodat de

  kleur positief ontvangen wordt .

  interstandox:Waar komen de kleurideen vandaan?

  ElkeDirks:Kleurtrends ontstaan niet van vandaag op morgen .

  Zij worden ook niet gemaakt, maar zijn logische conclusies uit

  constante trendanalyses . Belangrijke indicatoren daarbij zijn

  voor mij bijvoorbeeld de trends in de meubel- en modesector,

  bij consumentengoederen het lange termijn gebruik van kleur-

  statistieken, landspecifieke factoren en een nauwe samenwer-

  king met ontwerpers .

  interstandox:Aan welke criteria moet een autokleur voldoen?

  ElkeDirks:Het belangrijkste criterium is zonder twijfel de

  geschiktheid voor de betreffende autoserie . Daarbij moet

  de lak aan hoge eisen voldoen, bijvoorbeeld wat betreft

  weersbestendigheid, dekkracht, krasbestendigheid of re-

  paratiemogelijkheden . Zuiver esthetisch gezien zou een

  autokleur het karakter van een auto moeten onderstre-

  pen .

  interstandox:Zijn er bepaalde kleuren, die op grond van

  bepaalde beweringen (bijvoorbeeld milieuvriendelijk) of

  autotype (bijvoorbeeld SUV, sportwagen) graag gekozen

  worden?

  ElkeDirks:Lichte, pure kleuren reageren met de grootste

  esthetische pretentie op de ontwikkeling van ecologische

  autoconcepten . Wit geldt hier als belangrijkste kleur en

  betekent minimalisme in de meest zuivere vorm . Krachti-

  ge, frisse en zeer kleurrijke tinten definiren een intens

  gevoel van leven en vinden aftrek in de markt voor

  sportwagens en kleine auto's .

  Elke Dirks is kleurontwerpster van Automotive OEM Coatings bij DPC in Wuppertal

  Bijdeontwikkelingvannieuweauto-

  kleurenpikkenkleurontwerpersactuele

  trendsopenmakenzegeschiktvoor

  demarkt.DenauwebanddieStandox

  heeftheeftmetautofabrikanten,zorgt

  ervoordatnieuwekleurenookbijre-

  paratieszekerenbetrouwbaargerepro-

  duceerdkunnenworden.

  Foto

  : Wer

  ner P

  opp

  Interstandox 69

 • 5z w a a r t e p u n t : k l e u r 5

  Het vaststellen van de juiste kleur is n van de belangrijkste

  thema's in ieder schadeherstelbedrijf . Omdat de tijdsdruk toe-

  neemt, grijpen professionals steeds vaker naar elektronische

  hulpmiddelen, om niet alleen optimale, maar ook snelle en

  efficinte resultaten te behalen .

  Krachtigsysteemmaakthetzoekennaardejuistekleurgemak-

  kelijker

  Standowin, het elektronische kleurenzoeksysteem van

  Standox,biedt direct toegang tot alle actuele Standox mengfor-

  mules inclusief aanwijzingen voor correcties . Het belangrijkste

  onderdeel van de nieuwe versie van het systeem is het Digital

  Color Display . Het systeem toont na de invoer van de fabrikant,

  het model en het bouwjaar direct alle in aanmerking komende

  kleuren, realistisch en als digitale kleurenstalen uit verschil-

  lende gezichtshoeken weergegeven, op het scherm . Net zo

  handig is het Color Information menu: Het systeem onthoudt

  de complete informatie van de verschillende autofabrikanten

  (bijvoorbeeld codelijsten, kleurprogramma's van nieuwe model-

  len, de plaats van het typeplaatje), de actuele menglaklijsten

  en praktische bedieningshandleidingen . Tenslotte kunnen be-

  drijven onder Color Tips advies vinden over de meest gebruik-

  te formules . Standowin is modulair opgebouwd en biedt be-

  drijven uitgebreide mogelijkheden om het proces van het her-

  stellen van de lak te optimaliseren .

  De precieze bepaling van de juiste kleur is een eerste vereiste bij het perfect herstellen van een lakschade. Standox helpt zijn klanten met de modernste Kleuren Tools het overzicht te bewaren in de wirwar van klanten.

  Snel en zeker naar de juiste kleur

  Kleurdirectophetvoertuigmeten

  Door de veelheid aan kleuren en kleurvarianten wint de elek-

  tronische meting met behulp van Genius, het Standox kleur-

  meetinstrument, steeds meer terrein . Het kleurenmeetinstru-

  ment maakt het mogelijk kleuren, ook zonder informatie van

  de fabrikant, flexibel en betrouwbaar te bepalen . Daarvoor

  hoeft de schadehersteller het meetinstrument alleen maar op

  een gereinigd en gepolijst oppervlak van de carrosserie te

  leggen . De verkregen gegevens worden door Standowin met

  een database van ongeveer 250 .000 formules vergeleken en

  direct als kant en klare mengformule weergegeven .

  "Genius levert direct een precieze formule en voorkomt lang zoeken." Caroline Aspernig, Woordvoerster van Aspernig Karosserietechnik GmbH in Klagenfurt (Oostenrijk)

  "Van de vijf kleurbepalingen voeren wij er vier met Genius uit. Dat spaart vooral bij de uni kleuren veel tijd."Albert Kip, directeur van Autoschade Albert Kip BV (Nederland)

 • 6 z w a a r t e p u n t : k l e u r

  Genius met nieuwe functiesGenius, het handzame kleurenmeetinstrument van Standox, werd technisch onder

  handen genomen en beschikt nu over nog meer handige functies:

  In combinatie met Standowin herkent Genius zelfs geringe door veroudering of

  weersinvloeden ontstane afwijkingen van de oorspronkelijke kleur .

  De uit de metingen afgeleide formules worden als klantspecifieke mengformules

  in de Standowin database opgeslagen .

  Het overzetten van gegevens is nu ook via een USB-aansluiting of Bluetooth mogelijk .

  Een nieuwe hoogwaardige beschermhoes beschermt het meetinstrument tegen de

  gebruikelijke bevuiling op de werkplaats .

  kleuren) bevat 1 .485 groot formaat kleurstalen en helpt bij het

  bepalen van de kleuren van auto-onderdelen en het interieur .

  De nieuwe Standohyd Colormix Poster is een handig hulpmid-

  del om in de werkplaats op te hangen . Deze is tweetalig (Duits

  en Engels) en toont alle Standox menglakken inclusief hun

  plaats in het kleurenpallet en hun belangrijkste eigenschappen .

  "Met Genius kunnen we binnen enkele minuten zowel effect als uni kleuren vaststellen." Birgit Krursel, eigenaar, en Ralf Nienhaus, schade-herstel-expert, Schadeherstelbedrijf Krursel GmbH in Olfen (Duitsland)

  Interstandox 69

  links: Color Box voor auto-onderdelenbeneden: Standohyd Colormix poster"

  NieuweKleurenTools

  Met een nieuwe en in deze branche unieke technologie maakt

  Standox ook de zoektocht naar de juiste kleur via internet

  sneller en gemakkelijker . Meer formules, meer modellen, meer

  zoekcriteria en de afbeelding van de kleur op het Digital Color

  Display maken het systeem tot een zeer belangrijk hulpmiddel .

  Het online kleurenzoeksysteem is te vinden op elke Standox

  internetsite .

  Terwijl bij de reparatie van origineel gespoten carrosseriedelen

  de benodigde kleur meestal via de fabrikantcode te achterha-

  len is, is dat bij auto-onderdelen een stuk moeilijker . De te

  introduceren Color Box voor auto-onderdelen (bijv . bumper-

 • t i j d s c h r i f t

  Al bij zijn vervaardiging in 1962 was de

  Rheingold locomotief van productie-

  batch E 10 1239 een echt pronkstuk . De

  Rheingold locomotief was de trots van

  de West-Duitse Spoorwegen en kreeg

  daarom een bijzonder luxueuze laklaag

  in beige en kobaltblauw . Hij zou echter

  slechts zes maanden als Rheingold lo-

  comotief ingezet worden . Later werd hij

  meerdere malen overgespoten en omge-

  bouwd . Het lukte de Lokomotiv-Club 103

  e .V . in Wuppertal (Duitsland) om de oor-

  spronkelijke locomotief in meer dan een

  half jaar tijd te reconstrueren . Dankzij de

  origineel getrouwe laklaag van Multimix

  2K-PUR, het flexibele systeem voor in-

  dustrie en ambacht, ziet het spoorweg-

  voertuig er nu weer precies zo uit als in

  het Rheingold tijdperk .

  Multimix plaatst locomotief in "Rheingold tijdperk"

  Wereldwijd vertrouwen steeds meer toonaangevende auto-

  schadeherstelbedrijven op Standox: Ford heeft onlangs de

  Wuppertaalse lakproducent in nog eens 30 landen in Oost-

  Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten benoemd tot

  "Preferred Partner" voor de levering van reparatielakken .

  Dit contract bouwt verder op de succesvolle overeenkomst

  in West-Europa . Honda Motor Europa heeft Standox opnieuw

  in zijn lijst met lakpartners opgenomen . De vooruitstrevende

  productsystemen en processen van het bedrijf worden daar-

  door aanbevolen aan Honda garages in heel Europa voor re-

  paraties van Honda's . Tata Autocomp Systems Limited heeft

  DPC, net zoals in 2008, voor de tweede keer op een rij in

  India tot "leverancier van het jaar" uitgeroepen . India's toon-

  aangevende autoproducent Tata Motors heeft Standox pro-

  ducten en technologien gekozen voor het lakwerk van zijn

  modellen, onder andere voor de nieuwe "volksauto" Nano .

  Standox-lakken geven glans aan parfumintroductie

  Voor een promotiecampagne van Ralph

  Lauren bij de introductie van de dames-

  geur "Notorious" in Maleisi, stelde Bu-

  fori, fabrikant van luxueuze limousines,

  een zeer bijzondere auto ter beschikking

  met de naam "La Joya" (Spaans voor

  juweel) . Met deze auto pakt het bedrijf

  de legendarische ontwerplijnen van de

  dertiger jaren op en verbindt ze met een

  luxueuze inrichting en de nieuwste au-

  totechnieken . De La Joya werd, vooral

  dankzij het opvallende lakwerk met

  Standox kleuren, d blikvanger van de

  toer .

  Erkende partner van de auto-industrie

  7

  Foto

  : Hon

  da M

  otor

  Eur

  ope

 • Interstandox 69

  8 T i j d s c h r i f t

  Evolver Bikes: Hoogstaande handgemaakte fietsenEr zijn fietsen, wielrenfietsen en Evolver

  Bikes . Deze laatste worden in Nagoya,

  Japan, geproduceerd . "Het doel was om

  n van de beste en snelste fietsen voor

  wielrenners te produceren", zegt Ryu Yu-

  kawa, vertegenwoordiger van Evolver

  Bikes Japan en zelf gepassioneerd wiel-

  renner . Dat dat gelukt is, wordt op in-

  drukwekkende wijze bewezen door het

  feit dat de winnaar van de gerenom-

  meerde wielerwedstrijd "Shimano Suzu-

  ka Road" gewonnen heeft op een Evolver

  Bike . Alle fietsen worden met de hand

  gemaakt . De voor het frame gebruikte

  koolstofvezels zijn heel licht en onder-

  scheiden zich door hun hoge stevigheid .

  Er wordt speciale aandacht aan het lak-

  werk besteed . Dit moet aan hoge eisen

  voldoen en zich onderscheiden door de

  grootst mogelijke optische glans . Voor

  het lakwerk is Evolver Bikes een samen-

  werkingsverband aangegaan met het

  gerenommeerde BMW schadeherstelbe-

  drijf van Richard Tang in Taiwan . Na tal-

  rijke testen en productvergelijkingen

  gebruikt Richard Tang uitsluitend Stan-

  dox producten en met name Standohyd .

  Real Black prachtexemplaarDe gracieuze, zwart glanzende Packard

  Phantom Coup uit 1932 is een klassie-

  ker, zoals men die kent uit de Hollywood

  films uit de dertiger en veertiger jaren .

  Zijn glans dankt de auto aan het vakman-

  schap van Hot Rod specialist Rusty Jack-

  son uit Missouri/USA, die de Packard met

  grote bekwaamheid en deels moderne

  techniek gerestaureerd heeft onder an-

  dere het perfecte lakwerk met de origi-

  nele Standox basislak Real Black . Deze

  zorgt voor de de finishing touch van de

  auto en maakt hem tot een hoogglanzen-

  de droomauto .

  Meer service en een vernieuwde internetsiteStandox heeft zijn nationale internetsites opnieuw vormgegeven: De downloadge-

  bieden voor kleurformules, kleurinformatie en technische gegevensbladen zijn over-

  zichtelijker gerangschikt en gemakkelijker bereikbaar . Genteresseerden hebben snel

  overzicht over links naar verdere informatie . Aanvullende functies zoals video's en

  een virtuele bureaubladkalender maken het aanbod compleet . Dankzij een nieuwe,

  in deze branche unieke technologie functioneert de online kleurzoekfunctie aan-

  zienlijk sneller en gemakkelijker . Nieuw is ook de vormgeving in een helder, modern

  design . Voor landen, die geen eigen lokale website hebben, is de homepage

  www .standox .com een internationale bron van informatie in het Engels .

  grootst mogelijke optische glans . Voor

  Foto

  : Mas

  ayuk

  i Mor

  i

  Foto

  : Jos

  h M

  ishl

  er

  Interstandox 69

 • 9p r o d u c t e n

  Standox 2K-Spezial-Matt verlegt grenzen

  Standox heeft een vooruitziende blik en bracht al in 1994 een watergedragen laksysteem op de markt. Nog steeds wordt Standohyd Basecoat voordurend verder ontwikkeld en verlegt wereld-wijd grenzen op het gebied van moderne en milieuvriendelijke lak.

  p r o d u c t e n

  Exclusieve special effect basislakken

  mogelijk . Dankzij de special effectpigmen-

  ten kunnen zelfs zeldzame kleuren in Stan-

  dohyd kwaliteit bijgewerkt worden . De

  nieuwe lakken zorgen ook bij grote kleurpro-

  blemen voor snel en perfect basislakwerk .

  Ze zijn gemakkelijk te gebruiken en be-

  schikken over een sterke kleurintensiteit .

  Ze zijn als menglak in halve liter verpak-

  kingen of als ''ready-mix'' bij de Standox-

  grossier verkrijgbaar .

  Foto

  : Shu

  tter

  stoc

  k

  Ze heten "Magic Cyan", "Midnight Blue",

  "Paradise Green", "Mystic Gold', "Rainbow

  Silver" en "Sunset Red" . Achter deze wel-

  luidende namen gaan zes nieuwe special

  effect basislakken schuil, waarmee het Stan-

  dohyd menglaksysteem nu uitgebreid is .

  Deze nieuwe kleuren maken professionele

  reparaties bij autoseries met metallic lak

  zijn unieke dubbele deuren lijkt hij

  op de vormgeving van een klas-

  sieke Mercedes sportwagen, maar

  geeft er een geheel nieuwe interpre-

  tatie aan . De twee mattinten "de-

  signo magno Allanitgrau" en "AMG Monza grau magno" maken

  het lakwerk extra aantrekkelijk . Met hun matzijde glans verster-

  ken zij het sportieve karakter van de tweezitter . Standox be-

  schikt over een reparatiesysteem voor deze veeleisende kleu-

  ren . Dit product wordt binnenkort gentroduceerd .

  Steeds meer autofabrikanten gebruiken een matte lak om het

  hoogstaande ontwerp van hun voertuig beter uit te laten ko-

  men . Daarnaast verlangt de reparatie van matte oppervlakken

  het een en ander aan deskundigheid en ervaring . Voor de

  beste resultaten heeft Standox een toevoeging voor het mat

  maken van blanke lakken ontwikkeld . Deze maakt matte op-

  pervlakken mogelijk, die zelfs de eisen van de autofabrikanten

  te boven gaan . De toevoeging wordt afhankelijk van de ge-

  wenste glansgraad door de Standocryl 2K-HS blanke lak ge-

  mengd . Alle voor een blanke lak vereiste fysische en chemische

  eigenschappen blijven bij het toevoegen van Standox 2K-Spe-

  zial-Matt behouden .

  Een voorbeeld van de buitengewone werking van het nieuwe

  product is de Mercedes CK 63 RS van Carlsson . Voor dit model

  werd de metallic lak "Steel Titan Graphite" ontwikkeld, een op

  watertechnologie gebaseerde zwart-zilveren lak . Ook de Mer-

  cedes SLS AMG bekoort door zijn buitengewone uiterlijk . Met

  Foto

  : Dai

  mle

  r

  sieke Mercedes sportwagen, maar

 • 10 w e r k p l a a t s m a n a g e m e n t

  Tegelijk met het vernieuwen van de website

  www .standox .com/training is ook de "Information Center Lo-

  cator" online gegaan . Deze geeft een overzicht van alle Stan-

  dox informatiecentra in de wereld en de aangesloten oplei-

  dingscentra . Wie genteresseerd is in een bijscholing, kan niet

  alleen de plaats van het dichtstbijzijnde opleidingscentrum op

  de landkaart opzoeken, maar vindt er ook de gegevens van

  de betreffende contactpersoon en foto's van de opleidings-

  ruimtes .

  Bijscholing stelt de toekomst zekerZeker in economisch moeilijke tijden bieden bijscholing en praktische trainingen belangrijke kansen om uw bedrijf klaar te stomen voor de toekomst.

  Standox biedt bedrijven daarbij onder-

  steuning met behulp van een uitgebreid

  bijscholings- en trainingsaanbod . In meer

  dan 40 opleidingscentra wereldwijd kun-

  nen bedrijfsleiders en schadeherstellers

  hun kennis uitbouwen en praktisch le-

  ren omgaan met nieuwe technieken . Het

  Standox cursusaanbod loopt uiteen van

  meertalige seminars, adviesgesprekken

  en workshops tot regionale bijeenkom-

  sten . Hier vinden werkvloerprofessionals

  op alle terreinen precies de training,

  waar zij op dit moment de meeste be-

  hoefte aan hebben . En die kan niet al-

  leen van bedrijf tot bedrijf, maar ook van

  land tot land verschillen .

  Information Center Locator wijst de weg

  Opdeeisenvanhetlandtoegespitst

  Naast praktische trainingen vinden bij-

  voorbeeld in Duitsland regionale expert-

  bijeenkomsten plaats, die steeds door

  Standox grossiers georganiseerd en

  door Standox specialisten gepresenteerd

  worden . In Polen gaan de klantenvragen

  momenteel meer over ontwikkelingen in

  de branche en de daaruit voortvloeiende

  veranderingen voor de schadeherstel-

  bedrijven . Om de autobezitter ook in

  economisch moeilijke tijden op maat ge-

  sneden service te kunnen bieden, biedt

  Standox informatie en advies op maat . In

  Groot-Brittanni zijn twee seminars over

  colormanagement bijzonder populair,

  omdat de naam Standox voor perfecte

  kleurbeheersing staat . De instapcursus

  met als onderwerp kleurvormgeving en

  een vervolgcursus voor schadeherstel-

  lers, die hun kennis van de kleurbepa-

  ling wilden uitbreiden, hadden daarom

  een hoge opkomst . Ook in Turkije kun-

  nen schadeherstellers onder begeleiding

  van Standox vakmensen hun kennis en

  vaardigheden vergroten . Hier werkt bij-

  voorbeeld de Volkswagen Groep op het

  gebied van trainingen voor schadeher-

  stellers samen met Standox .

  Interstandox 69

 • g a l e r i j 11

  Om een optimaal foto-effect te bereiken werden de achtergrond en de accessoires van elke foto op de nieuwe Standox kalender zorgvuldig uitgezocht.

  Fantasien in kleurMet de kalender "Color Fantasies of 2010" laat Standox haar interpretatie van autokleurfantasien zien. Zo tonen de kalenderbladen niet alleen auto's uit verschillende tijdperken in inspirerende kleuren zoals "Wildlife Green", "Orientrot" of "Midnight Blue". Elke foto vertelt ook zijn eigen verhaal hetzij weel-derig, vol genot of met een vleug ironie.

  Fotograaf Dirk Krll had de opdracht de vaak potische kleur-

  benamingen visueel zo te interpreteren dat zij hun oorspron-

  kelijke betekenis weerspiegelen . Daarbij duurde het maan-

  den, voordat de kleuren uitgekozen

  waren, de locaties en de auto's ge-

  vonden waren en de benodigde ver-

  gunningen aangevraagd waren . Het

  resultaat zijn meesterlijke fotocom-

  posities, die op indrukwekkende wij-

  ze de kleurcompetentie van Standox

  onderstrepen . Niet alleen de auto's,

  waaronder een Porsche 356 BT6 Coup uit 1961 in leigrijs,

  een Mercedes Cabrio R/C 107 280 SC uit 1982 in bordeaux

  rood en een Lotus Turbo Esprit 2, 2L uit 1987 in donkerblauw,

  maar ook hun bezitters resp . de verantwoordelijken voor de

  locatie werden in het thema gentegreerd . Daardoor veran-

  derde een enkel concept tijdens de opnames: "Bijvoorbeeld

  bij het decemberthema met de brug en de Lotus Esprit in

  donkerblauw . Een voorbijvliegende uil gaf hier, hoewel hele-

  maal niet gepland, iets speciaals", licht Dirk Krll toe . De set-

  tings zijn eenmalig, maar de kleuren

  kunnen op zijn minst een volgende

  keer opnieuw gebruikt worden . Ver-

  der verraden de kalenderbladen niet

  alleen de kleurnamen, maar door de

  kleurcode ook, waar de kleur in het

  Standox kleurenzoeksysteem Stan-

  dowin staat . Deze kan te allen tijde

  als mengformule opgeroepen en gemengd worden . De nieuwe

  kalender is er ook als desktop kalender en te downloaden via

  de homepage van www .standox .nl .

  Foto

  : Dirk

  Kr

  ll

 • 12 i n t e r n a t i o n a a l

  Red Rocket vlammend rode vliegmachine

  Op het binnenhof van carrosseriebedrijf Vannerum in het Bel-

  gische plaatsje Zellik (bij Brussel) staat niet gewoon een bij-

  zondere auto als blikvanger, maar een helikopter . Hij is van

  bedrijfsleider Marc Vannerum, die hem een paar maanden ge-

  leden gekocht heeft en met de metallic lak "Red Rocket in

  een vlammend rode vliegmachine veranderd heeft . Het inval-

  lende zonlicht weerspiegelt in het nieuw gespoten oppervlak

  en zorgt voor een veelheid aan kleuren . Het kleurenspectrum

  loopt afhankelijk van de gezichtshoek van een koperkleur naar

  vurig rood tot een bijna zwarte kleur .

  Het Exclusive Line-Programma bevat premium lakken in gese-

  lecteerde effectkleuren, waarvan de speciale pigmenten het

  licht bijzonder sterk breken . Anders dan bij autolakwerk zijn

  reparatie- of lakwerkzaamheden bij helikopters en vliegtuigen

  aan strenge voorschriften gebonden . Het lakwerk kan, verge-

  lijkbaar met een Formule 1 sportwagen, het gewicht benvloe-

  den waardoor sneller of minder snel moet worden bijgetankt .

  Daarom worden de machines voor en na de werkzaamheden

  gewogen en door een officile instantie gecontroleerd . "Het

  lijkt absurd, maar ieder aspect dat een rol kan spelen bij de

  veiligheid telt mee", zegt Marc Vannerum . "Het gewicht is be-

  langrijk, daarom hebben we geprobeerd zo zuinig mogelijk met

  de lak te werken . Ik ben uiterst tevreden met het resultaat ."

  Meestal zijn het uitgesproken autoliefhebbers, die kiezen voor lakwerk met een effectlak uit de Exclusive Line-serie van Standox. Maar de fanclub groeit ook buiten de autowereld.

  Interstandox 69

 • i n t e r n a t i o n a a l 13

  Standox watergedragen lak krijgt in Dubai de hoogste onderscheidingHet klinkt als een sprookje uit 1001

  nacht, maar dan in een moderne versie:

  Het emiraat Dubai behoort ondanks de

  huidige algemene economische situatie

  tot de snelst groeiende economische

  gebieden van de wereld . De bruisende

  economie, de in nauwelijks meer dan 30

  jaar ontstane moderne Skyline dat al-

  les maakt het emiraat tot het "Manhat-

  tan van de 21e eeuw" . Daarnaast zet de

  heersende Al Maktoum familie en hun

  regering, om het sjeikdom behoedzaam

  naar een positieve toekomst te leiden,

  bij het bouwen en bij het verkeer vooral

  in op duurzame ontwikkeling .

  Deze maatschappelijke verantwoording

  vindt zijn weerspiegeling in een bijzon-

  dere onderscheiding, die Standox en de

  Arabian Automobiles Company onlangs

  gezamenlijk gekregen hebben: Zijne

  Hoogheid, Sjeik Hamdan bin Moham-

  med bin Rashid Al Maktoum, kroonprins

  van Dubai, overhandigde Arabian Auto-

  mobiles persoonlijk de gerenommeerde

  "Dubai prijs voor duurzame verkeers-

  ontwikkeling" voor de inzet van het wa-

  tergedragen laksysteem Standohyd . De

  prijs eert de voorlopersrol van Arabian

  Automobiles: Het bedrijf voldoet als eer-

  ste in de Verenigde Arabische Emiraten

  aan de strengste wereldwijde milieu-

  richtlijnen, zoals bijvoorbeeld die van de

  Europese milieuwetgeving . Polimar, de

  succesvolle Standox handelaar in deze

  regio, heeft hier aan bijgedragen door te

  helpen bij de overstap naar Standox wa-

  tergedragen lakken .

  Zijne Hoogheid, Sjeik Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, kroonprins van Dubai, overhandigde Arabian Automobiles persoonlijk de gerenommeerde "Dubai prijs voor duurzame verkeersontwikkeling" voor de inzet van het waterge-dragen laksysteem Standohyd.

  Foto

  : Shu

  tter

  stoc

  k

 • De Tesla Roadster is een volledig elektrisch aangedreven, tweezits sportwagen van superlatieven.

  Foto

  : Tes

  la M

  otor

  s

  14 i n t e r n a t i o n a a l

  Iedereen heeft het over de elektrische auto . Elektrische auto's

  spelen vanaf het begin van het motoriseringsproces een grote

  rol . Aan het begin van de vorige eeuw bestond er een sterke

  concurrentie tussen de benzineauto en de elektrische auto .

  Vooral in het aanvankelijk zeer belangrijke binnenstadverkeer

  waren de nadelen van de elektrische auto's niet zo duidelijk .

  Pas met de opmars van de auto en de wens langere stukken

  af te leggen, begon de zegetocht van de benzine- en later ook

  de dieselmotor . Met de opkomende CO2-discussie is de inte-

  resse voor de elektrische auto opnieuw gewekt . Daar heeft de

  duidelijke vooruitgang in de accutechniek ongetwijfeld aan

  bijgedragen .

  Accutechniekisdegrootstebarrire

  In de discussie over de elektrische auto wordt als belangrijkste

  barrire de accutechniek genoemd, waarbij naast capaciteit

  vragen over veiligheid en kosten belangrijk zijn . De ontwikke-

  ling op dit gebied lijkt veelbelovend, hoewel een brede inzet

  van deze technologie nog vaak twijfel oproept .

  Met betrekking tot de voorraad primaire energie, die voor de

  werking van elektrische auto's nodig is, staat tot nu toe voor-

  al het daadwerkelijke CO2-reductiepotentieel bij vervanging van

  benzine- en dieselauto's door elektrische auto's ter discussie .

  Volgens sommigen zou bij de huidige energiemix een overstap

  op elektrische auto's inderdaad een CO2-reductie tot gevolg

  kunnen hebben .

  Elektrische auto een optie voor de toekomst?

  Interstandox 69

 • Foto

  : Tes

  la M

  otor

  s

  g a s t b i j d r a g e 15Prof. Dr. Willi Diez is directeur van het Institut fr Automobilwirtschaft in Geis-lingen/Steige (Duitsland). Daarnaast is hij lid van toezichts- en adviescommis-sies van verschillende bedrijven in de autobranche.

  Naast de centrale vraag bij toekomstige

  motortechnologien drijft vooral het vei-

  ligheidsaspect, het visioen van "nul ver-

  keersdoden", de ontwikkeling voort . Nu

  al beschikken onze auto's over geperfec-

  tioneerde veiligheidssystemen . In de toe-

  komst wordt de auto nog intelligenter:

  Uitgerust met sensoren en krachtige com-

  puters krijgt hij "ogen" en "oren" . Verder

  wordt iedere auto met andere auto's ver-

  bonden en wordt daarmee deel van een

  overkoepelend verkeersysteem .

  Ook de materialen van de autocarrosse-

  rien zullen verder ontwikkeld worden .

  Vooruitgang bij staal en staallegeringen,

  bij lichte materialen en kunststoffen lei-

  den tot zeer gewichtsbesparende grond-

  stoffen . Zo is bijvoorbeeld de carrosserie

  van Smart "Fortwo" volledig van het

  kunststof polypropyleen gemaakt . In de

  toekomst worden in de lichtgewicht bouw

  waarschijnlijk naar gelang de vraag ver-

  schillende materialen met elkaar gecom-

  bineerd . Deze ontwikkeling zal leiden tot

  nieuwe uitdagingen voor schadeherstel-

  bedrijven, die de confrontatie zullen moe-

  ten aangaan met complexere ondergron-

  den .

  Naast deze technologiegedreven vooruit-

  gang heeft de industrie in de laatste jaren

  ook de goedkope auto ontdekt . De Dacia

  Logan maakte als eerste, met een prijs

  van ongeveer 7 .500 Euro, betaalbaar ver-

  voer mogelijk . De Tata Nano zal deze in-

  geslagen weg voortzetten . Door deze ont-

  wikkeling kunnen ook nieuw gendustria-

  liseerde landen zich vervoer permitteren,

  zonder welke belangrijke economische

  groei niet mogelijk zou zijn .

  Zoals het er nu naar uitziet liggen de totale kosten van een

  elektrische auto hoger dan die van een benzine- of dieselauto .

  Oorzaak daarvan zijn de hoge aanschafkosten, in het bijzonder

  de accukosten, die starten bij 12 .000 Euro . Daaruit vloeit zelfs

  wanneer men stelt dat de levensduur van de accu evenlang is

  als die van de auto voort, dat de elektrische auto duidelijk

  hogere totale kosten met zich meebrengt dan een benzine- of

  dieselauto .

  Uitbreidingintweefases

  De eerste fase bestaat uit de inzet van elektrische auto's in het

  kader van pilotprojecten en bij wagenparken van openbare en

  priv ondernemingen . Pas bij de tweede fase, die verwacht

  wordt in het midden van het volgende decennium, zal er ook

  richting priv personen een grote uitbreiding van elektrische

  auto's zijn .

  Het ziet er naar uit dat de kleine en compacte auto klasses de

  doelgroep voor elektrische auto's worden . Deze worden gepre-

  fereerd in steden bij het rijden van beperkte dagelijkse afstan-

  den . Bovendien kan in steden op basis van de beschikbare

  infrastructuur met een in verhouding kleine inspanning een

  relatief dicht netwerk van elektriciteitstankstations geplaatst

  worden .

  De elektrische auto zal de toekomst van de motortechnologie

  in de autobranche bepalen weliswaar pas na het jaar 2020 .

  Maar ook dan nog zullen geoptimaliseerde benzine- en diesel-

  auto's nog een hoog marktaandeel hebben .

  De auto van morgen

  Foto

  's: S

  hutt

  erst

  ock/

  BM

  W

 • Spotlight op Nederland

  Standoblue technologie voor uw succes Standox Nederland heeft onlangs een volledig nieuwe basislaktechnologie gentroduceerd onder de naam Standoblue. Het belangrijkste voordeel: een altijd weer perfect eindresultaat, ongeacht de omstandigheden.

  ProducteigenschappenStandoblue biedt de autoschadehersteller meer

  bewegingsvrijheid. Dankzij de nieuwe technologie

  wordt de hoogwaardige lak niet benvloed door

  veranderende klimatologische omstandigheden,

  spuitpistolen of individuele spuittechnieken. Deze

  vooruitstrevende basislaktechnologie maakt gebruik

  van speciaal geselecteerde pigmenten met

  uitstekende vloeiingeigenschappen. Standoblue

  garandeert een grote kleurnauwkeurigheid,

  briljante kleuren en perfecte laklagen.

  Hoog rendementStandoblue is geschikt voor tal van toepassingen

  en is gemakkelijk aan te brengen zodat een hoog

  rendement wordt behaald. De autoschadehersteller

  hoeft alleen maar de kleur te mengen en

  Standoblue Einstelladditiv toe te voegen, waarna

  de basislak in anderhalve spuitgang wordt

  aangebracht. De lak droogt zeer snel tot een

  harde, perfect gladde oppervlakte. Eventuele

  stofdeeltjes kunnen eenvoudig verwijderd worden

  door het betreffende gebied te schuren en

  opnieuw te spuiten.

  Micro RepairVoor Micro Repair is Standoblue Color Blend het

  perfecte antwoord. Het resultaat: geen zichtbare

  overgangen en kleurverschillen tussen de

  originele fabriekskleurstellingen en bijgespoten

  zones. Op alle plaatsen waar de laklaag niet

  hoeft worden afgewerkt met een blanke lak,

  zoals in het interieur of in de motorruimte, kan

  Standoblue verharder worden gebruikt.

  Kleuren ToolsStandoblue Kleuren Tools helpen de autoschade-

  hersteller om snel en eenvoudig te juiste kleur te

  vinden. Deze tools bestaan o.a. uit de color box,

  de Colormix-poster, en het kleurenzoekprogramma

  Standowin. Met behulp van Genius, de fotospectro-

  meter van Standox, kunnen tienduizenden kleuren

  worden gedentificeerd.

  Raymond Dubbeldam en Leendert de Jong van Autoschade Dubbeldam & van Noordenne in Hardinxveld-Giessendam, sinds diverse maanden gebruikers van Standoblue:

  Onze ervaringen zijn positief. De implemen-

  tatie van Standoblue is zeer goed verlopen.

  Er zijn geen grote aanpassingen nodig ge-

  weest om over te stappen, niet in verband

  met equipement en ook niet met betrekking

  tot het spuitproces. Het spuit gemakkelijk

  en het kan in slechts een arbeidsgang.

  We vinden dat het product vele voordelen

  biedt. Standoblue is goed schuurbaar, je

  kunt het afplakken en tussendoor kleven.

  Het product is gladder van oppervlak, har-

  der en dus minder gevoelig. Ook over de

  kleurnauwkeurigheid zijn we positief. Wat

  je met Standoblue spuit is echt de kleur. De

  manier van spuiten heeft nagenoeg geen

  invloed op de kleur.

  Autoschade Dubbeldam & van Noordenne

  16 n a t i o n a a l

  (directeur Dubbeldam Groep, rechts) en Leendert de Jong (bedrijfsleider, links )

  Standoblue technologie voor uw succes Standox Nederland heeft onlangs een volledig

  nieuwe basislaktechnologie gentroduceerd onder de

  naam Standoblue. Het belangrijkste voordeel: een

  altijd weer perfect eindresultaat, ongeacht de

  omstandigheden.

  Producteigenschappen

  Standoblue biedt de autoschadehersteller meer

  bewegingsvrijheid. Dankzij de nieuwe technologie wordt de

  hoogwaardige lak niet benvloed door veranderende

  klimatologische omstandigheden, spuitpistolen of individuele

  spuittechnieken. Deze vooruitstrevende basislaktechnologie

  maakt gebruik van speciaal geselecteerde pigmenten met

  uitstekende vloeiingeigenschappen. Standoblue garandeert

  een grote kleurnauwkeurigheid, briljante kleuren en perfecte

  laklagen.

  Hoog rendement

  Standoblue is geschikt voor tal van toepassingen en is

  gemakkelijk aan te brengen zodat een hoog rendement wordt

  behaald. De autoschadehersteller hoeft alleen maar de kleur

  te mengen en Standoblue Einstelladditiv toe te voegen,

  waarna de basislak in anderhalve spuitgang wordt

  aangebracht. De lak droogt zeer snel tot een harde, perfect

  gladde oppervlakte. Eventuele stofdeeltjes kunnen eenvoudig

  verwijderd worden door het betreffende gebied te schuren en

  opnieuw te spuiten.

  Micro Repair

  Voor Micro Repair is Standoblue Color Blend het perfecte

  antwoord. Het resultaat: geen zichtbare overgangen en

  kleurverschillen tussen de originele fabriekskleurstellingen

  en bijgespoten zones. Op alle plaatsen waar de laklaag niet

  hoeft worden afgewerkt met een blanke lak, zoals in het

  interieur of in de motorruimte, kan Standoblue verharder

  worden gebruikt.

  Kleuren Tools

  Standoblue Kleuren Tools helpen de autoschadehersteller

  om snel en eenvoudig te juiste kleur te vinden. Deze tools

  bestaan o.a. uit de color box, de Colormix-poster, en het kleuren-

  zoekprogramma Standowin. Met behulp van Genius, de fotospec-

  trometer van Standox, kunnen tienduizenden kleuren worden

  gedentificeerd.

  Raymond Dubbeldam en Leendert de Jong van

  Autoschade Dubbeldam & van Noordenne

  in Hardinxveld-Giessendam, sinds diverse

  maanden gebruikers van Standoblue:

  "Onze ervaringen zijn positief. De implementatie

  van Standoblue is zeer goed verlopen. Er zijn geen

  grote aanpassingen nodig geweest om over te stap-

  pen, niet in verband met equipement en ook niet

  met betrekking tot het spuitproces. Het spuit ge-

  makkelijk en het kan in slechts een arbeidsgang.

  We vinden dat het product vele voordelen biedt.

  Standoblue is goed schuurbaar, je kunt het af-

  plakken en tussendoor kleven. Het product is

  gladder van oppervlak, harder en dus minder ge-

  voelig. Ook over de kleurnauwkeurigheid zijn we

  positief. Wat je met Standoblue spuit is echt de

  kleur. De manier van spuiten heeft nagenoeg geen

  invloed op de kleur".

  Autoschade Dubbeldam & van Noordenne

  Raymond Dubbeldam (dir. Dubbeldam Groep, rechts)

  en Leendert de Jong (bedrijfsleider, links )