Internetgedrag van de Nederlandse sportliefhebber

13
PauwrPlay Online Sportmarketing www.pauwrplay.nl wie wa t Resultaten Onderzoek Internetgedrag van de Nederlandse sportliefhebber Internetgedrag van de Nederlandse sportliefhebber Resultaten Onderzoek PauwRPlay Online Sportmarketing 2010 – 2011

description

Voor sportorganisaties is het essentieel om te weten hoe de Nederlandse sportliefhebber gebruik maakt van internet en hoe deze online benadert wil worden. PauwRPlay heeft hier onlangs onderzoek naar gedaan.

Transcript of Internetgedrag van de Nederlandse sportliefhebber

Page 1: Internetgedrag van de Nederlandse sportliefhebber

PauwrPlay Online Sportmarketingwww.pauwrplay.nlw

ie wat Resultaten Onderzoek

Internetgedrag van de Nederlandse sportliefhebber

Internetgedrag van de Nederlandse sportliefhebber

Resultaten OnderzoekPauwRPlay Online Sportmarketing2010 – 2011

Page 2: Internetgedrag van de Nederlandse sportliefhebber

PauwrPlay Online Sportmarketingwww.pauwrplay.nlw

ie wat Resultaten Onderzoek

Internetgedrag van de Nederlandse sportliefhebber

Aanleiding Onderzoek

‘Voor sportorganisaties is het essentieel om te weten hoe de Nederlandse sportliefhebber gebruik maakt van het internet.’

Page 3: Internetgedrag van de Nederlandse sportliefhebber

PauwrPlay Online Sportmarketingwww.pauwrplay.nlw

ie wat Resultaten Onderzoek

Internetgedrag van de Nederlandse sportliefhebber

1. Typen sportwebsites

2. Manieren van zoeken

3. Inzet social media en reden gebruik

4. Overige statistieken

Inhoud

Page 4: Internetgedrag van de Nederlandse sportliefhebber

PauwrPlay Online Sportmarketingwww.pauwrplay.nlw

ie wat Resultaten Onderzoek

Internetgedrag van de Nederlandse sportliefhebber

OnderzoeksdoelgroepDeelnemers: Sportliefhebbers in NederlandRespondenten: 407

DoelstellingInzicht verkrijgen in het internetgedrag van de Nederlandse sportliefhebber.

OnderzoeksmethodeOnline enquête

Onderzoeksopzet

Page 5: Internetgedrag van de Nederlandse sportliefhebber

PauwrPlay Online Sportmarketingwww.pauwrplay.nlw

ie wat Resultaten Onderzoek

Internetgedrag van de Nederlandse sportliefhebber

Hoe zoekt de Nederlandse sportliefhebber naar sport op internet?

Sportentertainment Sportartikelen Sportforums Sportbonden Sportvereniging/club Sport nieuwssites

Bezochte sportwebsites

Page 6: Internetgedrag van de Nederlandse sportliefhebber

PauwrPlay Online Sportmarketingwww.pauwrplay.nlw

ie wat Resultaten Onderzoek

Internetgedrag van de Nederlandse sportliefhebber

Met welke redenen bezoeken sportliefhebbers sportwebsites?

Reden bezoek sportwebsites

Nieuws b

ekijk

en

Informati

e opzo

eken

Uitslag

en va

n wed

strijd

en bek

ijken

Sportb

eelden

bekijk

en

Aanko

op sportp

roducte

n

Contact m

et an

dere sp

ortliefh

ebbers

Live s

portwed

strijd

en bek

ijken

Eigen

sportp

restati

es bijh

ouden

Anders

Page 7: Internetgedrag van de Nederlandse sportliefhebber

PauwrPlay Online Sportmarketingwww.pauwrplay.nlw

ie wat Resultaten Onderzoek

Internetgedrag van de Nederlandse sportliefhebber

De meest genoemde redenen van bezoek van sportwebsites onder de Nederlandse sportconsument zijn:

Nieuws bekijken (87%)

Informatie opzoeken (59%)

Uitslagen van wedstrijden bekijken (53%)

Sportbeelden bekijken (35%)

Reden bezoek sportwebsites

Page 8: Internetgedrag van de Nederlandse sportliefhebber

PauwrPlay Online Sportmarketingwww.pauwrplay.nlw

ie wat Resultaten Onderzoek

Internetgedrag van de Nederlandse sportliefhebber

Hoe zoekt de Nederlandse sportliefhebber naar sport op internet?

Zoekmachine Sport nieuwssites Sites van clus / verenigingen

Sociale media Sportforums Anders0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Zoeken naar Sport

Page 9: Internetgedrag van de Nederlandse sportliefhebber

PauwrPlay Online Sportmarketingwww.pauwrplay.nlw

ie wat Resultaten Onderzoek

Internetgedrag van de Nederlandse sportliefhebber

De belangrijkste verkeersbronnen voor het zoeken van sportnieuws op het internet:

Zoekmachines (72%)

Nieuwssites (51%)

Sites van clubs (46%)

Zoeken naar Sport

Page 10: Internetgedrag van de Nederlandse sportliefhebber

PauwrPlay Online Sportmarketingwww.pauwrplay.nlw

ie wat Resultaten Onderzoek

Internetgedrag van de Nederlandse sportliefhebber

LinkedInHyves

FacebookYoutube

TwitterNVT

Anders

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Welke social media gebruikt de Nederlandse sportliefhebber?

Gebruik Social Media

Page 11: Internetgedrag van de Nederlandse sportliefhebber

PauwrPlay Online Sportmarketingwww.pauwrplay.nlw

ie wat Resultaten Onderzoek

Internetgedrag van de Nederlandse sportliefhebber

Belangrijkste redenen voor het gebruik van social media:

Social Interactie (60%)

Ontspanning (50%)

Zakelijk gebruik (41%)

Redenen Gebruik Social Media

Page 12: Internetgedrag van de Nederlandse sportliefhebber

PauwrPlay Online Sportmarketingwww.pauwrplay.nlw

ie wat Resultaten Onderzoek

Internetgedrag van de Nederlandse sportliefhebber

Van de Nederlandse sportliefhebber:

Maakt 93% actief en passief gebruik van sport,

Maakt 83% het meest passief van sport door middel van internet,

Heeft 94% ten minste één social media account,

Kijkt 83% wel eens een sportvideo op Internet,

Maakt 29% gebruik van mobiele sportapplicaties,

Heeft 60% wel eens een sportproduct aangeschaft via internet

De Nederlandse Sportliefhebber