Internet Strategie Model: Van Visie Naar Realisatie

Click here to load reader

 • date post

  13-Jan-2015
 • Category

  Business

 • view

  10.724
 • download

  2

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Internet Strategie Model: Van Visie Naar Realisatie

 • 1. Present Media Internet Strategie Model Van visie tot realisatie SAMENVATTING
 • 2. Introductie
  • In deze presentatie wordt het door Present Media opgestelde Internet Strategie Model in het kort toegelicht. De lezer krijgt snel inzicht in alle aspecten die bij het opstellen van een internet strategie komen kijken.
  • Deze aspecten worden toegelicht:
   • Introductie van het model
   • E-SWOT
   • Bepalen strategische uitgangspunten
   • Bepalen requirements
   • Vertaling naar programma/projecten
  2 Internet Strategie Van visie tot realisatie
 • 3. 3 1. Internet strategie - intro Internet Strategie Van visie tot realisatie
 • 4. 3 1. Internet strategie model Internet Strategie Van visie tot realisatie
 • 5. 2. E-SWOT 2 Interne analyse (analyse van alle factoren binnen de organisatie)
  • Bronnen:
  • Organisatie strategie
  • Jaarplannen / marketing / communicatie
  • ICT / informatie beleidsplannen
  • Reeds aanwezige onderzoeken op gebied van gebruik en resultaten internet
  • Geeft antwoord op:
  • Wat zijn belangrijke themas / onderwerpen voor de komende periode?
  • Welke uitgangspunten / gegevens zijn van belang bij de bepaling van de internet ambitieniveaus?
  • Wat wil de interne / externe doelgroep?
  • Hoe vindt de informatie / communicatievoorziening op dit moment plaats?
  • Waar zitten de knelpunten?
  Internet Strategie Van visie tot realisatie
 • 6. 2. E-SWOT 2 Externe analyse (analyse van alle factoren buiten de organisatie)
  • Bronnen:
  • Facts/figures externe rapporten
  • Trends en ontwikkelingen (in gebruik, in mediatype, in techniek, etc)
  • Concurrentie analyse
  • Best-practices/goede voorbeelden
  • Geeft antwoord op:
  • Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen/trends ten aanzien van de doelgroep (samenstelling doelgroep, benvloeders, motieven, internet gebruik, etc)
  • Welke mediatypen worden door de doelgroep veel gebruikt en waarom?
  • Hoe speelt de concurrent in op de doelgroep en haar informatie / communicatiebehoefte?
  • Welke goede voorbeelden zijn er te vinden?
  Internet Strategie Van visie tot realisatie
 • 7. 2. E-SWOT 2 Externe analyse - voorbeelden
  • Media producten steeds meer via internet
  • (bron: CBS 28 okt 2008)
  • Radio luisteren en tv kijken via internet sterk gestegen
  • Telebankieren en elektronisch winkelen breed geaccepteerd
  • Mobiel internetten sterk in opkomst
  • Zes van de zeven huishoudens heeft internet
  Internet Strategie Van visie tot realisatie
 • 8. 2. E-SWOT 2 Externe analyse - voorbeelden Mobiel internet gaming online video - blogging Internet Strategie Van visie tot realisatie
 • 9. 2. E-SWOT 2 Externe analyse - voorbeelden Social media Internet Strategie Van visie tot realisatie
 • 10. 2. E-SWOT 2 Interne + externe analyse: KANSEN BEDREIGINGEN STERK ZWAK Opdracht: Stel een E-SWOT op van de hierboven weergegeven cases en geef aan wat de rol van internet in de organisatie zou moeten zijn. Internet Strategie Van visie tot realisatie
 • 11. 3. Bepalen strategische uitgangspunten 2 Internet Strategie Van visie tot realisatie
 • 12. 3. Bepalen strategische uitgangspunten 2
   • Definitie van
   • Internet visie (wat wordt de rol van internet in de komende periode?)
   • Internet ambities (welk niveau past bij de internet visie van de organisatie?)
   • Doelen, doelgroep en informatiebehoefte per doelgroep (wie wil je bereiken met welk doel en wat is de verwachte informatiebehoefte van deze groep?)
   • User scenarios (beeld van de gedachtengang van de gebruiker op de website, zodat functies/taken hieruit kunnen worden afgeleid)
  Internet Strategie Van visie tot realisatie
 • 13. 3. Bepalen strategische uitgangspunten 2
   • Internet ambities
  Informatie Interactie Transactie Integratie Organisatie van het aanbod Ketenintegratie Internet Strategie Van visie tot realisatie
 • 14. 3. Bepalen strategische uitgangspunten 2
   • Internet ambities
  Responsief Houding jegens de gebruiker Pro-actief Internet Strategie Van visie tot realisatie
 • 15. 3. Bepalen strategische uitgangspunten 2
   • Internet ambities
  Wijze van informatie ontsluiten Gepersonaliseerd Vraaggericht Internet Strategie Van visie tot realisatie
 • 16. 3. Bepalen strategische uitgangspunten 2
   • Internet ambities
  Deelnemen Participatie Zelf beheren Internet Strategie Van visie tot realisatie
 • 17. 3. Bepalen strategische uitgangspunten 2
   • Internet ambities
  Bericht sturen Social networking Community Internet Strategie Van visie tot realisatie
 • 18. 3. Bepalen strategische uitgangspunten 2
   • Vertaling van organisatiedoelen naar internetdoelstellingen
  Internet Strategie Van visie tot realisatie
  • Organisatie doelen en ambities
  • Marktverbreding / vergroting
  • Klantenbinding
  • Verhoging van de besteding per klant
  • Efficiency
  • Internet doelen en ambities
  • Werven van nieuwe klanten / doelgroepen
  • Behouden van bestaande klanten
  • Ontwikkelen van bestaande klanten (cross-selling)
  • Internet benutten ter verlaging inkoop / verkoop kosten
  • Internet activiteiten
  • Meer klanten verleiden tot bezoeken van een vestiging
  • Webshop inzetten om andere (internet) doelgroepen te bereiken
  • Quick-wins t.b.v. kostenverlaging inkoop / verkoop
  Internet hoofddoelstellingen Meer klanten in de winkels
  • Internet genereert (extra) klanten per winkel per kwartaal ( (extra) klanten per week per winkel)
  Internet als verkoopkanaal (webshop)
  • De webshop realiseert een omzet van ,- per week
  • Internet verkopen hebben % hoger rendement dan de winkel
  • Een jaarlijkse kostenverlaging in service , (interne) communicatie en voorraad (beheer) kosten van ..,-
  Quick-wins kostenbesparing
 • 19. 3. Bepalen strategische uitgangspunten 2
   • Strategische peilers
  Internet Strategie Van visie tot realisatie Klanten werven Klanten behouden Klanten ontwikkelen
 • 20. 3. Bepalen strategische uitgangspunten 2
   • Doelgroep/doelen/informatiebehoefte
  Welke doelgroep wil je in welke fase van de Customer Life Cycle bereiken, met welk doel en op welke informatie / gebruiksbehoefte ga je dan in ? Internet Strategie Van visie tot realisatie
 • 21. 3. Bepalen strategische uitgangspunten 2
   • User scenarios
  Internet Strategie Van visie tot realisatie
 • 22. 4. Bepalen requirements 2 Internet Strategie Van visie tot realisatie
 • 23. 4. Bepalen requirements 2
   • Definitie van
   • Personas (bepaling van ijkpersonen, waarvan het profiel als voorbeeld wordt gehouden bij de uitwerking van de use cases).
   • Use cases (uitwerking van taken als afspraak maken, paspoort aanvragen, op basis waarvan de eisen ten aanzien van processen, content, functionaliteit en layout kunnen worden vastgesteld.
   • Interac