Internet Strategie Model: Van Visie Naar Realisatie

33
Present Media 1 Internet Strategie Model Van visie tot realisatie SAMENVATTING

description

 

Transcript of Internet Strategie Model: Van Visie Naar Realisatie

Page 1: Internet Strategie Model: Van Visie Naar Realisatie

Present Media

1

Internet Strategie Model Van visie tot realisatie

SAMENVATTING

Page 2: Internet Strategie Model: Van Visie Naar Realisatie

Introductie

In deze presentatie wordt het door Present Media opgestelde Internet Strategie Model in het kort toegelicht. De lezer krijgt snel inzicht in alle aspecten die bij het opstellen van een internet strategie komen kijken.

Deze aspecten worden toegelicht:1. Introductie van het model2. E-SWOT3. Bepalen strategische uitgangspunten4. Bepalen requirements5. Vertaling naar programma/projecten

2 2

Internet StrategieVan visie tot realisatie

Page 3: Internet Strategie Model: Van Visie Naar Realisatie

3 3

1. Internet strategie - intro

Internet StrategieVan visie tot realisatie

Page 4: Internet Strategie Model: Van Visie Naar Realisatie

4 3

1. Internet strategie model

Internet StrategieVan visie tot realisatie

Page 5: Internet Strategie Model: Van Visie Naar Realisatie

2. E-SWOT

5 2

Interne analyse (analyse van alle factoren binnen de organisatie)

Bronnen: • Organisatie strategie

• Jaarplannen / marketing / communicatie

• ICT / informatie beleidsplannen

• Reeds aanwezige onderzoeken op gebied van gebruik en resultaten internet

Geeft antwoord op:1. Wat zijn belangrijke thema’s /

onderwerpen voor de komende periode?

2. Welke uitgangspunten / gegevens zijn van belang bij de bepaling van de internet ambitieniveaus?

3. Wat wil de interne / externe doelgroep?

4. Hoe vindt de informatie / communicatievoorziening op dit moment plaats?

5. Waar zitten de knelpunten?

Internet StrategieVan visie tot realisatie

Page 6: Internet Strategie Model: Van Visie Naar Realisatie

2. E-SWOT

6 2

Externe analyse (analyse van alle factoren buiten de organisatie)

Bronnen: • Facts/figures externe rapporten

• Trends en ontwikkelingen (in gebruik, in mediatype, in techniek, etc)

• Concurrentie analyse

• Best-practices/goede voorbeelden

Geeft antwoord op:1. Wat zijn de belangrijkste

ontwikkelingen/trends ten aanzien van de doelgroep (samenstelling doelgroep, beïnvloeders, motieven, internet gebruik, etc)

2. Welke mediatypen worden door de doelgroep veel gebruikt en waarom?

3. Hoe speelt de concurrent in op de doelgroep en haar informatie / communicatiebehoefte?

4. Welke goede voorbeelden zijn er te vinden?

Internet StrategieVan visie tot realisatie

Page 7: Internet Strategie Model: Van Visie Naar Realisatie

2. E-SWOT

7 2

Externe analyse - voorbeelden

Media producten steeds meer via internet (bron: CBS 28 okt 2008)1.Radio luisteren en tv kijken via internet sterk gestegen2.Telebankieren en elektronisch winkelen breed geaccepteerd3.Mobiel internetten sterk in opkomst4.Zes van de zeven huishoudens heeft internet

Internet StrategieVan visie tot realisatie

Page 8: Internet Strategie Model: Van Visie Naar Realisatie

2. E-SWOT

8 2

Externe analyse - voorbeelden

Mobiel internet – gaming – online video - blogging

Internet StrategieVan visie tot realisatie

Page 9: Internet Strategie Model: Van Visie Naar Realisatie

2. E-SWOT

9 2

Externe analyse - voorbeelden

Social media

Internet StrategieVan visie tot realisatie

Page 10: Internet Strategie Model: Van Visie Naar Realisatie

2. E-SWOT

10 2

Interne + externe analyse:

KANSEN BEDREIGINGEN

STERK ZWAK

Opdracht: Stel een E-SWOT op van de hierboven weergegeven cases en geef aan wat de rol van internet in de organisatie zou moeten zijn.

Internet StrategieVan visie tot realisatie

Page 11: Internet Strategie Model: Van Visie Naar Realisatie

3. Bepalen strategische uitgangspunten

11 2

Internet StrategieVan visie tot realisatie

Page 12: Internet Strategie Model: Van Visie Naar Realisatie

3. Bepalen strategische uitgangspunten

12 2

Definitie van 1. Internet visie (wat wordt de rol van internet in de

komende periode?)2. Internet ambities (welk niveau past bij de internet

visie van de organisatie?)3. Doelen, doelgroep en informatiebehoefte per

doelgroep (wie wil je bereiken met welk doel en wat is de verwachte informatiebehoefte van deze groep?)

4. User scenarios (beeld van de gedachtengang van de gebruiker op de website, zodat functies/taken hieruit kunnen worden afgeleid)

Internet StrategieVan visie tot realisatie

Page 13: Internet Strategie Model: Van Visie Naar Realisatie

3. Bepalen strategische uitgangspunten

13 2

Internet ambities

Informatie Interactie Transactie

Integratie

Organisatie van het aanbod

Ketenintegratie

Internet StrategieVan visie tot realisatie

Page 14: Internet Strategie Model: Van Visie Naar Realisatie

3. Bepalen strategische uitgangspunten

14 2

Internet ambities

Responsief

Houding jegens de gebruiker

Pro-actief

Internet StrategieVan visie tot realisatie

Page 15: Internet Strategie Model: Van Visie Naar Realisatie

3. Bepalen strategische uitgangspunten

15 2

Internet ambities

Wijze van informatie ontsluiten

GepersonaliseerdVraaggericht

Internet StrategieVan visie tot realisatie

Page 16: Internet Strategie Model: Van Visie Naar Realisatie

3. Bepalen strategische uitgangspunten

16 2

Internet ambities

Deelnemen

Participatie

Zelf beheren

Internet StrategieVan visie tot realisatie

Page 17: Internet Strategie Model: Van Visie Naar Realisatie

3. Bepalen strategische uitgangspunten

17 2

Internet ambities

Bericht sturen

Social networking

Community

Internet StrategieVan visie tot realisatie

Page 18: Internet Strategie Model: Van Visie Naar Realisatie

3. Bepalen strategische uitgangspunten

18 2

Vertaling van organisatiedoelen naar internetdoelstellingen

Internet StrategieVan visie tot realisatie

Organisatie doelen en ambities

– Marktverbreding / vergroting– Klantenbinding– Verhoging van de besteding per klant– Efficiency

Internet doelen en ambities

–Werven van nieuwe klanten / doelgroepen– Behouden van bestaande klanten–Ontwikkelen van bestaande klanten (cross-selling)–Internet benutten ter verlaging inkoop / verkoop kosten

Internet activiteiten

–Meer klanten verleiden tot bezoeken van een vestiging–Webshop inzetten om andere (internet) doelgroepen te bereiken–Quick-wins t.b.v. kostenverlaging inkoop / verkoop

Internet hoofddoelstellingen

Meer klantenin de winkels

– Internet genereert … (extra) klanten per winkel per kwartaal (… (extra) klanten per week per winkel)

Internet als verkoopkanaal (webshop)

– De webshop realiseert een omzet van € ………,- per week

– Internet verkopen hebben … % hoger rendement dan de winkel

– Een jaarlijkse kostenverlaging in service, (interne) communicatie en voorraad (beheer) kosten van € ……..,-

Quick-wins kostenbesparing

Page 19: Internet Strategie Model: Van Visie Naar Realisatie

3. Bepalen strategische uitgangspunten

19 2

Strategische peilers

Internet StrategieVan visie tot realisatie

Klanten werven …

Klanten behouden …

Klanten ontwikkelen …

Page 20: Internet Strategie Model: Van Visie Naar Realisatie

3. Bepalen strategische uitgangspunten

20 2

Doelgroep/doelen/informatiebehoefte

Welke doelgroep wil je in welke fase van de Customer Life Cycle bereiken, met welk doel en op welke informatie / gebruiksbehoefte ga je dan in ?

Internet StrategieVan visie tot realisatie

Page 21: Internet Strategie Model: Van Visie Naar Realisatie

3. Bepalen strategische uitgangspunten

21 2

User scenario’s

Internet StrategieVan visie tot realisatie

Page 22: Internet Strategie Model: Van Visie Naar Realisatie

4. Bepalen requirements

22 2

Internet StrategieVan visie tot realisatie

Page 23: Internet Strategie Model: Van Visie Naar Realisatie

4. Bepalen requirements

23 2

Definitie van 1. Persona’s (bepaling van ‘ijkpersonen’, waarvan het

profiel als voorbeeld wordt gehouden bij de uitwerking van de use cases).

2. Use cases (uitwerking van taken als ‘afspraak maken’, ‘paspoort aanvragen’, op basis waarvan de eisen ten aanzien van processen, content, functionaliteit en layout kunnen worden vastgesteld.

3. Interactieontwerp (visualisatie op basis van de tot nu toe vastgestelde definities)

Internet StrategieVan visie tot realisatie

Page 24: Internet Strategie Model: Van Visie Naar Realisatie

4. Bepalen requirements

24 2

Persona’s

Internet StrategieVan visie tot realisatie

Page 25: Internet Strategie Model: Van Visie Naar Realisatie

4. Bepalen requirements

25 2

Use cases

Gebruiker Gemeente

Doel Wilt graag zijn paspoort verlengen De burger de gelegenheid geven zijn paspoort te verlengen en aanverwante services aan te bieden

Informatie Gedetailleerde informatie over de procedure voor het verlengen van een paspoort.

Het bieden van volledige informatie voor de inwoners van de gemeente

Use case Het vinden van de juiste informatie en een online afspraak maken

Zorgen dat de juiste stappen worden doorlopen tot het maken van een online afspraak.

Internet StrategieVan visie tot realisatie

Page 26: Internet Strategie Model: Van Visie Naar Realisatie

4. Bepalen requirements

26 2

Use cases

Internet StrategieVan visie tot realisatie

Page 27: Internet Strategie Model: Van Visie Naar Realisatie

4. Bepalen requirements

27 2

Interactie ontwerp

Internet StrategieVan visie tot realisatie

Page 28: Internet Strategie Model: Van Visie Naar Realisatie

5. Bepalen programma

28 2

Internet StrategieVan visie tot realisatie

Page 29: Internet Strategie Model: Van Visie Naar Realisatie

5. Bepalen programma

29 2

Definitie van 1. Roadmap (bepalen van scope, prioritering en

fasering).2. Projecten en processen (welke projecten en

processen volgen logischerwijs uit internet strategie).

3. Programma organisatie (planning, communicatie, verdeling van rollen, taken en verantwoordelijkheden, monitoren van projecten etc.)

Internet StrategieVan visie tot realisatie

Page 30: Internet Strategie Model: Van Visie Naar Realisatie

5. Bepalen programma

30 2

Roadmap

Internet StrategieVan visie tot realisatie

Page 31: Internet Strategie Model: Van Visie Naar Realisatie

5. Bepalen programma

31 2

Projecten en processen• Randvoorwaardelijke projecten:

• Selectie CMS, vormgeving, content beheer organisatie etc.

• Ontwikkelprojecten• Vernieuwde website, intranet, extranet, webshop

etc.

• Processen• Communicatie/opleiding, optimalisatie,

monitoren van resultaten enz

Internet StrategieVan visie tot realisatie

Page 32: Internet Strategie Model: Van Visie Naar Realisatie

5. Bepalen programma

32 2

Programma organisatie

Internet StrategieVan visie tot realisatie

Page 33: Internet Strategie Model: Van Visie Naar Realisatie

5. Bepalen programma

33 2

Projectplan

• Scope (verhouding tot andere projecten)• Aanpak• Overzicht van activiteiten (inclusief doorlooptijden

en capaciteit)• Planning• Projectteam• Kostenbegroting• Risico’s

Internet StrategieVan visie tot realisatie