Interne Communicatie

of 26 /26
Interne Communicatie Alle communicatie tussen medewerkers van een organisatie

Embed Size (px)

description

Interne Communicatie. Alle communicatie tussen medewerkers van een organisatie. Vandaag. Definitie Doelgroepen Belang Relatie met organisatiestructuren Relatie met organisatieculturen Elementen (richting & inhoud) Strategie. Interne communicatie. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Interne Communicatie

 • Interne CommunicatieAlle communicatietussen medewerkers van een organisatie

 • VandaagDefinitieDoelgroepenBelangRelatie met organisatiestructuren Relatie met organisatieculturenElementen (richting & inhoud)Strategie

 • Interne communicatieBeschikbaar maken, doorgeven en ontvangen van informatie tussen interne publieksgroepen

  DoelHet verbeteren van het functioneren van de organisatie en het bereiken van haar doelstellingen

  TakenOndersteunen van het primaire procesScheppen van efficinte informatie- en besluitvormingsstructuurVertalen van beleid naar medewerkersBevorderen van betrokkenheid en identificatie met organisatieBegeleiden van n creren van draagvlak voor beslissingen enveranderingsprocessen

 • Plaats interne communicatie

 • Doelgroep(en) Medewerkers (vast, tijdelijk, uitzendkrachten, stagiaires, gepensioneerden) Directie / management / Raad van Bestuur Ondernemingsraad Commissarissen Gezin van medewerkers? Aandeelhouders?

 • Belang interne communicatieInterne communicatie wordt steeds belangrijker door:

  Externe beeldvorming: medewerkers zijn visitekaartjeFlexibiliteit: snel reageren op veranderingenHogere informatiebehoefte medewerkersRelatie met effectiviteit en productiviteitWerksfeerZiekteverzuim Fusies

 • Samenhang met structuur en cultuurInterne communicatie

  is instrument van het managementmoet de organisatiestructuur volgenmoet passen bij de organisatiecultuur

  WAAROM?

 • Twee visies op organisatiesMechanistische organisatie(regels)

  doel centraal rationeel handelen, zonder emotiesbeheersen van mensen en processenhirarchische top-downmens als productiefactorcommunicatoOrganistische organisatie(teamspirit)

  flexibel inspelensociale en emotionele factoren spelen meevoldoening in loyaal samenwerkenhirarchie niet bepalendmensen willen uitdagingencommunicare

 • 1. Eenvoudige structuurKleine ondernemer met paar medewerkers

  Voorbeeldende brandweer een zangkoor klein internetbedrijf

  Kenmerkenweinig specialisatie eenvoudig, informeel en flexibel denken in acties; weinig planning centralistischinformele communicatiecommunicatie: dominante ondernemer (top-down)directe cordinatie mensen (geen staf nodig)

 • 2. MachinebureaucratieGrote, vaak oudere bedrijven met een grote staf

  Voorbeeldeneen distributiebedrijf een organisatie voor massaproductie verzekeringsmaatschappijen Sociale DienstKenmerkenvergaande opsplitsing van taken veel planning en controle gericht op zekerheid en veiligheidroutines overheersencommunicatie: top-down en formeel cordinatie van taken door middenkader: bureaucratie

 • 3. Professionele OrganisatieGrote bedrijven, met een hoge specialisatiegraad

  Voorbeeldeneen hogeschool een advocatenkantoor een ziekenhuis een onderzoeksinstelling

  Kenmerkencomplexe routinematige taken specialisatie: piazza organisatie weinig geformaliseerde planning en control communicatie: informeel (tussen specialisten) en bottom-up (ook besluitvorming)cordinatie: vaardigheden (competenties)

 • 4. DivisiestructuurGrote organisaties met grote gespecialiseerde eenheden

  Voorbeeldeneen multinational (Philips)een ministerie een EU- of UN-organisatie

  Kenmerkenmarktgerichte structuur grote divisionele zelfstandigheid sturing op basis van divisieresultaten weinig afhankelijkheden tussen divisiescommunicatie: top-down, weinig tussen de business-unitscordinatie: tussen de verschillende eenheden

 • 5. AdhocratiePlatte, informele organisatie gericht op creativiteit en innovatie

  Voorbeeldeneen IT-bedrijfeen researchgroep een expeditieKenmerkenhorizontale relaties taakgericht, werken in projectgroepenmultidisciplinair, zeer specialistisch groot onderling vertrouwen en respectcommunicatie: informeel en bottom-upcordinatie: procesafspraken (flexibel)

 • OrganisatiecultuurRolcultuur: regels en procedures centraalSterk: stabiliteit, voorspelbaarheid, doelmatigheid. Zwak: gering aanpassingsvermogen bij (externe) veranderingen

  Taakcultuur: de klus moet geklaardSterk: flexibiliteit, resultaatgerichtheid.Zwak: kans op verwaarlozing vakmanschap, systematische beheersing

  Machtcultuur: de baas is de baasSterk: slagvaardigheid, wendbaarheid. Zwak: afhankelijkheid van enkele "machthebbers"

  Personencultuur: de mensen maken het bedrijfSterk: aandacht voor deskundigheid en vakmanschap. Zwak: kans op methodestrijd en ideologische conflicten

 • Richting van de communicatieWie communiceert met wie?Verticaal: top-down / bottom upHorizontaal: op hetzelfde hirarchische niveauDiagonaal: niet volgens de officile lijnParallel: parallel naast de lijncommunicatie

 • CommunicatiestromenParallelle communicatieVerticale communicatieVerticale communicatieHorizontale communicatieHorizontale communicatieDiagonale communicatie

 • Vroeger en nuVroegertop-downeenrichtingsverkeervooral tussen directie en medewerker

  Nutop-down n bottom-uptweerichtingsverkeer (interactief)tussen iedereen binnen de organisatie

 • Aard van de communicatieFormeel via vaste communicatiestructuurofficile berichten

  Informeel via sociale netwerkenbespreken van info die via formele kanalen is doorgekomengeruchten, roddels, legendes, anekdotesessentieel onderdeel van totale communicatieom geruchten te voorkomen is tijdige en juiste formele communicatie essentieel

 • CaseNeem in gedachten de interne communicatie van de organisatie waar je werkt/hebt gewerkt:

  Wat voor soort organisatie is jouw organisatie?Hoe zou je de cultuur typeren?Welke regels gelden er volgens jou voor de interne communicatie? Welke informatie verneem je van wie?Wat levert de interne communicatie jou als werknemer op?Waarover ben je zeer tevreden?Wat zou je graag anders zien?

 • Medewerkers over interne communicatieAls communicatiekundige moet je weten hoe je kunt aansluiten bij de wensen van de medewerkers

  Onderzoek:Medewerkers ontvangen vaak minder informatie dan ze zouden willenVeel medewerkers ervaren onvoldoende mogelijkheid tot bottum-up communicatieBeste bron voor informatie is de directe leidinggevendeMedewerkers krijgen meer informatie uit het roddelcircuit dan ze zouden willenMedewerkers hebben behoefte aan persoonlijke ontmoetingen met managersVaak zijn medewerkers tevreden over communicatie met directe collegas, maar niet over het totale communicatieklimaat

 • Inhoud van de communicatie

 • Soorten informatieTaakinformatiehoe moet ik mijn werk doen?

  Beleidsinformatiewat is gang van zaken in mijn bedrijf en planning voor de toekomst?

  P&O-informatiewelke faciliteiten en regelingen kent mijn bedrijf?

  Motiverende informatiewelke sociale aangelegenheden en vooruitzichten zijn er voor mij?

 • CommunicatiemiddelenMondelingwerkoverleg / vergaderingpersoneelsbijeenkomstpresentatieworkshop

  SchriftelijkIntranetpersoneelsbladmemosmededelingenbordnieuwsbrief

 • Belangrijke themasInterne communicatie bij veranderingenMachtPersoneelsbladIntranet

 • Communicatie bij veranderingenBijv: reorganisaties, fusies, afslankingen, uitbreidingen, beleidsverandering, nieuwe producten en markten etc.

  Problemen bij medewerkers:

  onzekerheid over baanbehoudwantrouwen t.a.v. het managementander beeld van het probleemweerstand: proberen verandering tegen te werken

 • Communicatiekruispunt bij projectenDialogiseren: overleg met medewerkers leidt tot beter draagvlak besluitInformeren: medewerkers vertellen over het besluitOverreden: medewerkers overtuigen om mee te doenFormeren: officile werkwijze vastleggen in een document (verplichtend)