Internationaal vrijwilligerswerk 2014

28
Plezierig geëngageerd ! 2014 INTERNATI NAAL VRIJWILLIGERSWERK

description

Internationaal vrijwilligerswerk 2014 Jeugddienst Don Bosco vzw.

Transcript of Internationaal vrijwilligerswerk 2014

Page 1: Internationaal vrijwilligerswerk 2014

Plezierig geëngageerd !

2014

INTERNATI NAAL VRIJWILLIGERSWERK

Page 2: Internationaal vrijwilligerswerk 2014

Dumela Me en Dumela Ntate, Hallo meisjes en jongens,

Ik ben Thabo, 13 jaar en woon in Hachacka nabij Maputsoe in Lesotho.

Als je graag wil weten hoe ik er uit zie, neem dan een kijkje op de voorpagina.

Die juichende jongen, dat ben ik!

Elk jaar kijk ik uit naar het jeugdfestival op het Don Bosco speelplein in

Hachacka. Dagenlang tellen we met de kinderen van het dorp af. Het festival

is drie dagen lang alleen maar spelen en plezier maken met de animatoren en

de vriendjes. Die dagen moet ik niet met mijn koeien naar de weide gaan. Als

het zover is, dan komt de auto van Don Bosco naar ons dorp met achteraan in

de koffer de animatoren die met ons komen spelen.

Dit jaren waren er ook vier jongeren uit België hier. Zij speelden even hard met

ons mee als de andere animatoren. Ik heb veel plezier gemaakt met hen en

hard gelachen als ik ze niet verstond. Ze maakten ook veel foto’s, dan trok

ik altijd gekke bekken. Tijdens de competitie hebben we kunnen winnen van

iedereen. Blij dat ik was!

Ik kijk al uit naar volgend jaar, en hopelijk komen er dan ook weer animatoren

uit België mee!

Thabo Lithatane, 13 jaar, Hackacka, Lesotho, Afrika

Heb jij ook zin gekregen om kinderen zoals Thabo blij te maken, dan heb je de

juiste brochure te pakken. Het internationaal vrijwilligerswerk van Jeugddienst

Don Bosco staat garant voor plezierig engagement, boeiende projecten,

spelende en lachende kinderen,… allemaal op plaatsen in Europa en ver

daarbuiten.

Ga snel op zoek naar het project dat bij jou past, laat je inspireren en maak jouw dromen, en die van vele kinderen en jongeren, waar. Wij verwachten je!

Met dank aan de vele vrijwilligers om hun ervaringen te delen en om hun fotomateriaal ter beschikking te stellen.

Voor alle informatie over internationaal vrijwilligerswerk, stuur een mailtje naar [email protected]. Bekijk ook eens www.jeugddienstdonbosco.be.

Page 3: Internationaal vrijwilligerswerk 2014

PROJECTEN in EUROPA

PROJECTEN wereldwijd

NEW

inhoudsopgave

|3

Jeugddienst Don Bosco vzw 4Kalender 5

European Youth Week 7Step 1: "All Alien" 8Step 2: "Youth Hatch" 9Als animator aan de slag in het buitenland 10EVS - Europese vrijwilligersdienst 11

Inleefreis Zambia 13Team Paco 14Jebo! 16Vides Mexico 17Vides Brazilië 18Vides Georgië 20Lang weg met Vides 21

Stappenplan en Air Solidair 22Partners 25Slotwoordje 26

Page 4: Internationaal vrijwilligerswerk 2014

Plezierig engagementJeugddienst Don Bosco vzw wil

doorheen vrijwilligerswerk,

vormingsinitiatieven en andere

zinvolle vormen van vrijetijds-

besteding een bijdrage

leveren aan de totale ontplooiing

van jongeren. Zo worden ze gevormd

tot weerbare sociaal geëngageerde

jongeren, die hun plaats in de

maatschappij durven innemen en

deze mee vorm willen geven.

 Internationaal engagementJeugddienst Don Bosco vzw geeft

jongeren de kans en onder-

steuning om hun internationaal

engagement waar te maken.

Het vertrekpunt bij dit alles is het geloof

in de ontwikkelingskansen van

jongeren.

 Interculturele ontwikkeling: Tijdens een internationaal project

maken de jongeren een inter-cultureel leerproces door.

Zij komen er in contact met

een andere cultuur, een nieuwe

leefomgeving , andere waarden en

normen. Jeugddienst Don Bosco vzw

moedigt de jongeren aan om dit

proces met een open blik aan te gaan

en de cultuur empatisch te ontmoeten.

 Sociale en maatschappelijke ontwikkeling: door het aangaan

van een intercultureel engagement,

binnen een globaliserend e wereld,

nemen jongeren verantwoorde-lijkheid op voor hun omgeving.

We dagen ze uit om vanuit een

open en vrije houding tegen-

over de wereld te staan en er vanuit

een kritisch oogpunt een zinvolle en

gefundeerde bijdrage aan te leveren.

Tweerichtingsverkeer en

wederkerigheid zijn voor

Jeugddienst Don Bosco vzw

kernwaarden. Door het creëren van

een gelijkwaardige relatie waarin

zowel gastland als zendland hun

eigenheid kunnen bewaren, en waar

inbreng en samenwerking mogelijk

zijn, kan er échte ontmoeting en

uitwisseling plaatsvinden. Door het

delen van informatie, vaardigheden,

houdingen, ervaring en kennis

verrijken we elkaar. We willen hierbij

ook de partnerorganisatie ter plaatse

niet in een afhankelijkheidssituatie

plaatsen, maar wel een input

aanreiken die hen aanmoedigt tot

ontwikkeling en groei.

Door het bieden van deze

leerkansen en wederzijdse

grenzen te doorbreken, hopen

we een bijdrage te leveren aan de

zelfontplooiing van jongeren,

en werken we aan een multiculturele

wereld waarin respect, solidariteit,

rechtvaardigheid en het werkelijk

SAMEN leven centraal staan.

missie En visie

|4

JEUGDDIENST DON BOSCO VZW

Plezierig geëngageerd

Jeugddienst Don Bosco is een Vlaamse jeugdwerkorganisatie die geïnspireerd

is door het gedachtegoed van Don Bosco: jongeren zinvol laten spelen, hen af

en toe laten stilvallen bij een avondwoordje, hen vormen tot jeugdbegeleiders

en dat allemaal in binnen- en buitenland.

Dàt is waar wij als Jeugddienst Don Bosco voor staan.

Naamsesteenweg 37, 3001 Heverlee

[email protected]

T +32 16 24 16 20

F +32 16 24 16 29

www.jeugddienstdonbosco.be

facebook.com/jddonbosco

www.jdbwereldwijd.wordpress.com

www.avondwoordjes.be

Page 5: Internationaal vrijwilligerswerk 2014

2014flfl fl 6fl-fl12 m flflEVS fl Europa fl

2014 fl flfl6fl-fl9 m flLangflwegflmetflVides flMexico,flBolivia...

20.04fl-fl26.04.2014 1flweek Stepfl2 Spanje

06.07fl-fl27.07.2014 3flweken Vides fl flflGeorgië

17.07fl-fl22.08.2014 5flweken Vides flflflBrazilië fl

20.07fl-fl27.07.2014 1flweek Stepfl1 Duitsland flfl

20.07fl-20.08.2014 fl4flweken Team Paco flflZambia,flMalawiflflflfl

26.07fl-fl02.08.2014 1flweek EuropeanflYouthflWeek flfl flDuitsland fl

xx.07fl-flxx.07.2014 4flweken Vides Mexico

xx.07fl-flxx.08.2014 1flàfl2flweken fl Animatorflinflhetflbuitenland Spanje,flMalta...flfl

xx.07fl-flxx.08.2014 4flweken Inleefreis flflZambia

xx.07fl-flxx.08.2014 4flweken Jebo! Zuid-Afrika

KALENDER 2014

De precieze data zullen gekend zijn in februari 2014. Ze worden bepaald in overleg met de lokale partners en de beschikbaarheid van vliegtickets.

|5

Page 6: Internationaal vrijwilligerswerk 2014

EUROPEAN YOUTH W

EEK

Duitsland

PROJECTEN in EUROPA

step 1 duitslan

d

animator in het buitenlandspanje, tjechie, malta, engeland, slovakije,...

step 2 SPANJE

EVSeuropa

|6

Page 7: Internationaal vrijwilligerswerk 2014

Deze Europese uitwisseling is de ideale kans voor jongeren om een eerste keer te proeven van een internationaal project.

Aan de voet van de Duitse Alpen

bevind t zich het dorpje

Benediktbeuern, de locatie van

de jaarlijks terugkerende Europese

Jongerenweek.

Je zal zeker niet alleen zijn want

aan dit project nemen een dertigtal

jongeren uit o.a. Slovakije, Polen,

Tsjechië, Spanje en Duitsland deel.

“Meteen werden we verwelkomd door een enthousiaste groep jongeren uit wel acht verschillende Europese landen. Met hen zouden we een hele hoop plezier beleven.” Jasmien

Creativiteit, ontmoeting, uitwisseling

en intercultureel leren zijn de

woorden die deze onvergetelijke

week het best omschrijven.

Op het programma staan

activiteiten zoals: workshops,

bergtocht, interculturele avond,

sportactiviteiten, internationale

spelen, … Te veel om op te noemen,

maar wees er van overtuigd dat het

de moeite waard is.

EUROPEAN YOUTH WEEK

Datum: 26 juli - 2 augustus 2014

Leeftijd: 17+

Deelnemingsvoorwaarden:

Je spreekt en begrijpt Engels.

Je hebt zin in een leuk Europees avontuur.

Kostprijs:+/- € 80 deelnemersgeld + 30% van je vervoerskosten

benediktbeu

ern

ca. 60 km van München

Duitsland

|7

In samenwerking met

Page 8: Internationaal vrijwilligerswerk 2014

Het project 'All Alien' is een Europese uitwisselings- en vormingsweek met als thema 'migratie'.

Tijdens deze week zullen vijfendertig

Europese jongeren, uit dertien

verschillende landen, elkaar op

een leuke manier en in een toffe

sfeer ontmoeten. Er is ruimte voor

intercultureel leren en er wordt

gewerkt rond het hedendaags thema

‘migratie’.

Je komt met dit thema ongetwijfeld

veel in contact: buitenlandse

families die in je omgeving komen

wonen, integratie van deze mensen

in de maatschappij, jongeren die

zelf een periode in het buitenland

gaan wonen om te studeren of

vrijwilligerswerk te verrichten,…

Iedereen zal ook al eens

meegemaakt hebben dat hij zich

‘een alien’ voelde in een nieuwe

omgeving. De omgeving rondom

je was helemaal nieuw, je wist niet

waarheen of wat te doen.

Tijdens “All Alien” krijgen de

deelnemende jongeren kans om

ervaringen uit te wisselen, nieuwe

inzichten op te doen en vooral te

leren van elkaar.

Er wordt gewerkt aan de hand van

creatieve workshops, leuke spelen,

uitwisselingsmomenten, een uitstap

naar Dachau, …

“Plezierige momenten, stevige discussies en diepgaande gesprekken wisselden elkaar af en zorgden voor een hartelijke sfeer.” Rein

Op een aangename en leerrijke

manier ontmoet je verschillende

culturen en zal je de wereld rondom

veel beter leren begrijpen.

All Alien is een zesdaagse jongeren-training en uitwisseling georganiseerd door Don Bosco Youth-net, een netwerk van dertien Europese Don Bosco jeugdwerk organisaties.

Step 1: “all alien”

Datum: 20 - 27 juli 2014

Leeftijd: 18+

Deelnemingsvoorwaarden:

Je spreekt en begrijpt Engels.

Je staat open voor andere culturen.

Kostprijs:+/- € 80 deelnemersgeld + 30% van je vervoerskosten

benediktbe

uern

ca. 60 km van München

Duitsland

|8

In samenwerking met

Page 9: Internationaal vrijwilligerswerk 2014

Een Europese training over het opzetten van internationale projecten, ondernemingszin en een engagement opnemen in de samenleving.

Heb jij reeds deelgenomen aan een

Europees jongerenproject of heb je

al wat internationale ervaring in het

jeugdwerk? Dan is het ongetwijfeld

al eens door je gedachten gegaan

dat het fantastisch zou zijn als je zelf

een Europees project zou kunnen

organiseren. Niet evident, want er

komt natuurlijk veel meer bij kijken

dan enkel een locatie boeken en wat

jongeren uitnodigen.

Tijdens Youth Hatch leer je alle

vaardigheden die nodig zijn om

zelf een project te realiseren en te

managen. Vanuit een ervarings-

gerichte aanpak ga je samen met

andere Europese jongeren uit twaalf

verschillende landen, aan de slag.

Je leert projectaanvragen schrijven,

je ontwikkelt creatieve workshops,

je zoekt naar subsidies,… kortom:

de uitwerking en organisatie van een

project van start tot finish. Op het

einde mag je zelf een eigen project

ontwikkelen en voorstellen aan de

rest van de deelnemers.

“We moesten zelf een project uitwerken. Bijvoorbeeld een circusuitwisseling, een festival, een daklozenhuis. We moesten voor elk project alle aspecten van het aanvraagformulier zo grondig mogelijk invullen voor de deadline.” Mirte en Elke

Naast al deze boeiende sessies

is er natuurlijk ook ruimte om te

ontspannen en kennis te maken met

andere culturen.

Youth Hatch biedt je ook de kans

om eerste contacten met andere

Europese jongeren en organisaties

te leggen . Het is mogelijk om later

tot actie over te gaan en met hen

een leuk project te ontwikkelen . Wie

weet kom je met je ideeën zo wel

terecht in Malta, Spanje, Slovakije,

Duitsland, Ierland, Oostenrijk, … of

in een ander deelnemend land.

De trainingsweek STEP 2 is een project georganiseerd door Don Bosco Youth-Net, een netwerk van dertien Europese Don Bosco jeugdwerk organisaties.

Step 2: “YOUTH HATCH”

Datum: 20 april – 26 april 2014

Leeftijd: 19+

Deelnemingsvoorwaarden:

Je spreekt, begrijpt en schrijft goed Engels.

Je hebt ervaring in het Belgische en internationale jeugdwerk.

Je bent bereid na deelname een Europees project van Jeugddienst Don Bosco mee uit te werken.

Inschrijving:Heb je interesse? Schrijf dan een motivatiebrief naar [email protected]

Kostprijs:+/- € 40 deelnemersgeld + 30% van je vervoerskosten

Alicante

spanje

|9

In samenwerking met

Page 10: Internationaal vrijwilligerswerk 2014

als animator aan de slag in het buitenland Elke zomer zetten vele jongeren zich in als animator op een Vlaams speelplein of zomerkamp. Ze gebruiken één of meerdere weken al hun energie om kinderen een fantastische zomer te laten beleven. Met Jeugddienst Don Bosco kan dit ook in het buitenland. Een zomerkamp in de Spaanse

Pyreneeën of op het Engelse

platteland, een speelplein in

Malta of Tsjechië? Verschillende

jeugdwerkingen stellen tijdens

de maanden juli en augustus hun

deuren open voor internationale

vrijwilligers.

“Het was de ideale manier om kennis te maken met een andere mentaliteit en een andere manier van spelen uitdenken en organiseren. De kinderen waren in één woord geweldig. ” Petra en Tijl

Wedden dat je ook daar vele

lachende en spelende kinderen zal

tegenkomen? Ondertussen leer je

ook heel wat toffe internationale

spelen kennen. Natuurlijk kom je er

terecht in een leuk en dynamisch

animatorenteam dat je zéker

met open armen zal ontvangen.

Ongetwijfeld zal je daar enkele

nieuwe vrienden maken.

Datum: juli en augustus 2014

Leeftijd: 18+

Deelnemingsvoorwaarden:

Je hebt reeds ervaring in het jeugdwerk als (hoofd)animator.

Je spreekt en begrijpt Engels en/of Spaans.

Kostprijs:Je betaalt enkel je reiskosten. Huisvesting wordt voorzien door de gastorganisatie.

Reeds beschikbare plaatsen:

Engeland, Bollington, "Summercamp", 18 juli tot 9 augustus 2014

Spanje, A Coruña, "Inline camp" 15 tot 25 augustus 2014

Tsjechië, "Inline camp", juli 2014

Tsjechië, Praag, "vrijwilligerswerk + animatie", augustus 2014

Spanje, Tsjec

hie,

Malta, ENGELA

ND

Slovakije,...

|10

In samenwerking met

Page 11: Internationaal vrijwilligerswerk 2014

evs - europese vrijwilligersdienst Elke jongere tussen 18 en 30 jaar krijgt de kans om éénmalig een Europese vrijwilligersdienst, van enkele maanden tot een volledig jaar, te doen in een ander Europees land. Het Europese subsidie-programma ‘Youth In Action’ van de Europese Commissie maakt dit mogelijk.

Een circusschool in Zweden,

een Poolse natuurvereniging,

een cultuurtempel in Griekenland…

er is genoeg keuze uit verschillende

maatschappelijk geëngageerde

organisaties. Je bepaalt zelf waar en

wanneer jouw project plaatsvindt.

Via Jeugddienst Don Bosco kan je

als vrijwilliger in een EVS-project in

Europa aan de slag voor een periode

van 6 maanden tot een jaar.

De voorbereiding verloopt in een

nauwe samenwerking tussen

Jeugddienst Don Bosco en de

vrijwilliger.

“Deze intense manier van vrijwilligerswerk biedt jongeren de kans om een ander land met een andere cultuur en gebruiken te leren kennen.” Fonny

Surf zeker eens naar

www.evsdatabase.eu of

www.yia.be voor het volledige

aanbod en extra informatie.

EVS wordt volledig gefinancieerd door het Youth In Action programma.

Datum: doorheen het hele jaar

Leeftijd: 18-30 jaar

Plaats: Je bepaalt zelf de plaats waar je een EVS-project in Europa doet. Raadpleeg hiervoor www.evsdatabase.eu.

Deelnemingsvoorwaarden:

Je spreekt en begrijpt Engels.

Je draagt mee een grote verantwoordelijkheid in de voorbereiding van het project. Jeugddienst Don Bosco biedt ondersteuning bij het schrijven van het aanvraagdossier, de praktische voorbereiding en het onderhouden van contacten met de lokale partner organisatie...

Kostprijs:Je betaalt enkel een deel van de vervoerskosten. Huisvesting wordt voorzien door de gastorganisatie.

europa

|11

In samenwerking met

Page 12: Internationaal vrijwilligerswerk 2014

team paco

ZAMBIAmalawi

namibie

PROJECTEN wereldwijd

inleefreis

ZAMBIA

vides braziliЁ jebo!

zuid-afrika

lesotho

vides mexico

vides lang weg

|12

vides georgiЁ

Page 13: Internationaal vrijwilligerswerk 2014

Tijdens deze inleefreis trek je samen met een tiental jongeren en begeleiders naar Zambia voor een complete onderdompeling in de Afrikaanse cultuur.

Zambia, een prachtig land met

schitterende natuur, hartelijke

mensen en een mooie cultuur.

Net van deze schoonheid willen we

jou laten meegenieten.

“Onze pauzes worden leuk opgevuld met het entertainen van overenthousiaste kindjes. Makkelijk te plezieren en aan elke hand tien.” Anneleen, Sophie en Sophie

In de stad of dorp waar je naartoe

trekt, draag je een steentje bij aan de

lokale gemeenschap. Je helpt mee

aan de renovatie en het schilderen

van een school, de bouw van een

community hall of... Zelfs een huisje

opknappen van een lokale familie

behoort tot de mogelijkheden.

Verder is er natuurlijk de tijd om

met de kinderen te spelen op het

speelplein, mee te helpen op een

lokale boerderij, naar de markt te

gaan, de prachtige fauna en flora

te ontdekken en veel interessante

mensen en jongeren te ontmoeten.

Een heel gevarieerd programma dus.

Door nauw met de plaatselijke

bevolking samen te leven, eten

en werken, leer je de Zambiaanse

cultuur op een aangename manier

kennen. Je bouwt vriendschappen

op en beleeft momenten waar je de

rest van je leven met veel vreugde

aan zal terugdenken.

Je wordt er helemaal geïnspireerd

door de Afrikaanse manier van

leven.

inleefreis ZAMBIA

Met de financiële steun van www.donboscostichting.be

De ervaringen van de deelnemers van 2013: www.jdbwereldwijd.wordpress.com

Datum: half juli tot half augustus 2014

Leeftijd: 18+

Plaats: Kabwe

Deelnemingsvoorwaarden:

Je bent gemotiveerd om je handen uit de mouwen te steken voor de lokale bevolking.

Je bent bereid je in te leven in de Afrikaanse cultuur.

Je volgt mee het voorbereidings-programma waaronder het Air Solidair weekend, 21-22 maart 2014.

Selectie:

Je schrijft een motivatiebrief.

In februari 2014 volgt er een kennismakings namiddag waarin we meer info geven en we kunnen aftoetsen of jouw verwachtingen overeenstemmen met die van ons.

Kostprijs:

+/- € 1500 (Accommodatie, vliegtickets en enkele toeristische uitstappen zijn hierin inbegrepen. Voor je internationaal reispaspoort, visum en inentingen zorg je zelf.)

zambia

|13

Page 14: Internationaal vrijwilligerswerk 2014

Met het project Team Paco, willen we jonge mensen de kans geven om hun ervaring in het speelpleinwerk te verruimen naar een andere cultuur en context.

Wist je dat er in Zambia, Malawi en

Namibië ook speelpleinen en jeugd-

centra met kinderen zijn? Wist je dat

er net als hier ook vele vrijwilligers

animator zijn op deze speelpleinen?

... Neen? Dan is het aan jou om dit

te gaan ontdekken!

Met een groepje Belgische

vrijwilligers trekken we sinds enkele

jaren naar verschillende plaatsen in

Zambia. Sinds 2013 ondersteunen

we ook lokale speelpleinwerkingen

in Namibië en Malawi.

Ter plaatse organiseren we een

vorming animator voor jongeren

en ouderen die zich inzetten op de

speelpleinwerkingen. Samen met

de lokale vrijwilligers gaan we op

zoek naar de beste methodieken en

cursusinhouden om daarna samen

vorming te geven. We proberen

steeds vanuit een ervaringsgerichte

aanpak aan de slag te gaan om

zo het beste in de animatoren

naar boven te halen. Je leert op

deze manier ook veel bij over de

Afrikaanse manier van werken.

Tijdens het tweede gedeelte van

het project sta je samen met de

lokale jongeren en vrijwilligers op

team paco een vormings- en speelpleinproject

|14

Page 15: Internationaal vrijwilligerswerk 2014

het speelplein.

Je begeleidt de

jongeren in hun

rol als animator en

organiseert met

hen activiteiten

voor de vele

kinderen. Vast

en zeker bezorg je de Afrikaanse

kinderen, jongeren en natuurlijk ook

jezelf een zalige tijd.

Het nauwe samenwerken en samen-

leven in een mooi kader, zorgt er

voor dat het een intense en leerrijke

ervaring wordt die

je nog lang met je

zal meedragen.

“We speelden en speelden en speelden alle spelletjes van

pang pang tot antionette who has the ball , chairpushing,... ze waren heel enthousiast over deze games en dat deed ons deugd. ”” Eva en Rinke

Met de financiële steun van www.donboscostichting.be

De ervaringen van de deelnemers van 2013: www.jdbwereldwijd.wordpress.com

Datum: ca. 20 juli tot 20 augustus 2014

Leeftijd: 18+

Plaats: Zambia (Bauleni, Kabwe, Chingola, Kasama), Malawi (Nkhotakota), Namibië (Rundu)

Deelnemingsvoorwaarden:

Je bent hoofdanimator of instructor of je hebt minstens drie jaar ervaring in het jeugdwerk.

Je spreekt en begrijpt Engels.

Je bent bereid mee te leven in een christelijke context.

Je volgt mee het voorbereidings-programma waaronder het Air Solidair weekend, 21-22 maart 2014.

Je bent bereid nauw samen te leven en te werken in een Afrikaanse cultuur.

Selectieprocedure:

Je schrijft een motivatiebrief.

Tijdens een kennismakend gesprek kunnen we aftoetsen of jouw verwachtinge n overeenstemmen met die van ons.

Kostprijs:+/- € 1250 (Accommodatie, vliegtickets en enkele toeristische uitstappen zijn hierin inbegrepen. Voor je internationaal reispaspoort, visum en inentingen zorg je zelf.)

zambia

malawi

NAMIBIe

|15

Zambia Namibië Malawi

Page 16: Internationaal vrijwilligerswerk 2014

Zuid-Afrika, een land dat tot ieders verbeelding spreekt met haar uitgestrekte safariparken, Kaap De Goede Hoop of de politieke geschiedenis. Laat Jeugddienst Don Bosco nét daar ook een vormings-project hebben opgestart. Met Jebo!, oftewel ‘jaja’ willen we ook in Zuid-Afrika ons steentje bijdrage aan de vorming van jongeren.

Samen met de plaatselijke

jeugdwerkers organiseren we

een vorming animator voor de

enthousiaste jongeren die actief

zijn op de speelpleinen in Lesotho,

Johannesburg, Kaapstad en

Swaziland. Vanuit een ervarings-

gerichte aanpak gaan we met de

jongeren aan de slag om hen te

laten uitgroeien tot enthousiaste en

geëngageerde jeugdbegeleiders

“Na deze twee weken kwam het moeilijk afscheid. Verbazingwekkend hoe mensen in twee weken zoveel betekenis kunnen krijgen in je leven!” Sanne

Na deze vormingsweek trekken we

met de Zuid-Afrikaanse jongeren

naar één van de lokale speel-

pleinen om er mee te spelen met

de kinderen, de animatoren te

begeleiden en samen te leven

in de lokale cultuur, … Je zal de

uitdagende en fascinerende Zuid-

Afrikaanse cultuur in ieder geval van

zeer dichtbij leren kennen.

Zo kregen onze vrijwilligers in 2013

de kans om mee het jeugdfestival in

Maputsoe en Hackacka, Lesotho te

organiseren.

jEBO! een vormings- en speelpleinproject

De ervaringen van de deelnemers van 2013: www.jdbwereldwijd.wordpress.com

Met de financiële steun van www.donboscostichting.be

Datum: begin juli tot begin augustus 2014

Leeftijd: 18+

Plaats: Zuid-Afrika (Johannesburg), Lesotho (Maputsoe)

Deelnemingsvoorwaarden:

Je bent hoofdanimator of instructor of je hebt minstens 3 jaar ervaring in het jeugdwerk.

Je spreekt en begrijpt Engels.

Je bent bereid mee te leven in een christelijke context.

Je volgt mee het voorbereidings-programma waaronder het Air Solidair weekend, 21-22 maart 2014.

Je bent bereid nauw samen te leven en te werken in een Afrikaanse cultuur.

Selectieprocedure:

Je schrijft een motivatiebrief.

Tijdens een kennismakend gesprek kunnen we aftoetsen of jouw verwachtinge n overeenstemmen met die van ons.

Kostprijs:+/- € 1250 (Accommodatie, vliegtickets en enkele toeristische uitstappen zijn hierin inbegrepen. Voor je internationaal reispaspoort, visum en inentingen zorg je zelf.)

ZUID-AFRIKA

lesotho

|16

Page 17: Internationaal vrijwilligerswerk 2014

Ocotepec is een bergdorp van Zoque-indianen in Mexico. We trekken ernaartoe om in de maand juli het speel-plein te ondersteunen voor de talrijke kinderen en jongeren van het dorp en van de vele kleine gehuchtjes (comunidades) in de buurt.

We doen dit samen met een groep

jongeren uit het dorp die hun eerste

stappen zetten als animator.

De laatste week trekken we naar

een gehucht in de bergen waar

we te midden van de plaatselijke

bevolking leven. Ook hier zijn er heel

wat kinderen die genieten van onze

aanwezigheid en van samen spelen,

knutselen, zingen…

“De zaterdag van de eerste week was de laatste dag van de vorming met in de namiddag een grote eindevaluatie én diploma-uitreiking. We vroegen aan de animatoren wat ze met hun diploma gingen aanvangen en of ze ons de tweede week nog wilden helpen met het speel-plein. We kregen heel goede respons. Bijna iedereen wou nog wel verder speelplein geven. Ze kwamen inderdaad bijna allemaal terug opdagen” Daan

Het eenvoudige leven in het dorp,

het regelmatig 'back to basics' gaan,

de confrontatie met een andere

cultuur, de blijheid van de kinderen

en het contact met jongeren maken

van deze maand ‘onvergetelijk

vrijwilligerswerk in het buitenland’.

De ervaringen van de deelnemers van 2013: www.jdbwereldwijd.wordpress.com

vides mexico

Datum: juli 2014

Leeftijd: 18+

Deelnemingsvoorwaarden:

Je hebt ervaring in het jeugdwerk.

Je neemt deel aan de voorbereiding (o.a. een mondje Spaans leren, voorbereidende weekends, sponsoractie…).

Je bent bereid om een periode ‘back to basics’ te leven.

Kostprijs:+/- € 1200 (Kosten voor de reis, het verblijf en de voorbereiding zijn inbegrepen. Voor je inentingen en je reispas zorg je zelf.)

ocotepec

mexico

|17

Page 18: Internationaal vrijwilligerswerk 2014

Een maand lang word je ondergedompeld in het reilen en zeilen van het lokale jongerencentrum, om er vorming te geven aan toekomstige animatoren, om er te spelen met de kinderen op het plein en te genieten van de plaatselijke gebruiken.

De grootste periode van het project

verblijft de groep in Guiratinga, een

kleine, oude mijnwerkersstad in het

hart van Brazilië op de grens tussen

de Mato Grosso en de Mato Grosso

do Sul. De groep gaat aan de slag in

het Centro Pastoral van Guiratinga.

Dat is een centrum waar kinderen

en jongeren uit de armere buurten

van de stad samen komen voor en

na school. Het centrum vervult alle

functies die een gezin heeft, gaande

van huiswerk maken, over eten,

spelen, douchen, catechese tot

uitstapjes…

Onder de leiding van Irma Maria Luisa

en haar enthousiaste vrijwilligers

proberen ze het leven van de

jongeren in goede banen te leiden.

De handen uit de mouwen steken,

zo leert de ervaring, is de beste

manier om een stukje van de

plaatselijke cultuur écht te leren

kennen. Dat biedt dit project.

Je leert er de échte Braziliaanse

cultuur kennen door het dagelijkse

leven van de jongeren en vrijwilligers

te delen.

Je wandelt niet alleen langs de

mooie stranden van Copacabana

in Rio waar we enkele dagen zullen

verblijven, maar gaat ook zwemmen

in de plaatselijke rivier met de

jongeren van het Centrum.

|18

vides braziliЁNEW

Page 19: Internationaal vrijwilligerswerk 2014

Tijdens het eerste deel van het

project wordt er een vorming

animator op touw gezet voor de

oudste jongeren van het Centro

Pastoral. Samen met hen geven we

een vorming die op maat gemaakt is.

Het tweede deel van het project

begeleiden we de stage van de

cursisten voor en gaan we op zoek

naar uitdagingen om samen met hen

aan te pakken. Hier ligt het accent

op zelf spelen organiseren, huiswerk

begeleiden, activiteiten opzetten…

Het wordt beslist ‘onvergetelijk

vrijwilligerswerk in het buitenland’.

“Eigenlijk zijn we terug naar de roots van Don Bosco gegaan: het oratorio. Het centrum zorgt ervoor dat jongeren een veilige thuis hebben, geen hele dagen op straat rondhangen, maar een zinvolle vrije tijdsbesteding hebben. ” Filine

Op het einde van het project nemen

we nog even vrij om de omgeving

een beetje te verkennen. Op

voorhand plannen we samen de

dingen die we willen bezoeken of

bezichtigen.

Datum: ca. 17 juli tot 22 augustus 2014

Leeftijd: 18+

Deelnemingsvoorwaarden:

Je bent bereid om in groep het project uit te werken en uit te voeren.

Je bent hoofdanimator of instructor in het jeugdwerk.

Je bent bereid een mondje Portugees te leren.

Je volgt mee het voorbereidings-programma waaronder het Air Solidair weekend, 21-22 maart 2014.

Je bent bereid te werken in de geest van Don Bosco en de daarbij horende christelijke waarden en verwachtingen.

Je bent bereid om samen met de groep geld te verzamelen om het project te ondersteunen.

Startdag:21 december 2013

Kostprijs:+/- € 1500 (Vliegtickets, verplaatsingen, verblijf, verzekering, enkele toeristische uitstappen en de voorbereiding zijn inbegrepen. Voor je inentingen en je reispas zorg je zelf.)

GUIRATINGA

BRAZILIЁ

De ervaringen van de deelnemers van 2013: www.jdbwereldwijd.wordpress.com

Met de financiële steun van www.donboscostichting.be

|19

Page 20: Internationaal vrijwilligerswerk 2014

Georgië: groen, gastvrij en geweldig. In juli trekken we drie weken naar Turc'ch, een dorpje in het zuiden van Georgië. Samen met jongeren uit het dorp zorgen we voor een goed draaiend speelplein. We hopen dit jaar ons actieterrein uit te breiden naar de andere dorpen op de ongelofelijk mooie hoogvlakte. Samen met jongeren van Vides

Oostenrijk trekken we elk jaar naar

Georgië. De voertaal is Engels

met de nodige vertaling naar het

Georgisch en Armeens. We worden

gastvrij ontvangen door de zusters

in Turc'ch én door de kinderen en

jongeren van het dorp.

Samen bouwen we aan een tof

'oratorio' (een soort speelplein).

We genieten ook enkele dagen

als toerist in dit prachtige, maar

ongekende land.

“Turc'ch, dat was liefde op het eerste gezicht, het was alsof ik nooit ergens anders was geweest. Hoewel we een andere taal spraken, slaagden we er toch in warme contacten met de plaatselijke bevolking op te bouwen. .” Dries

De groep die naar Georgië trekt, is

enigszins bijzonder omdat die zowel

uit Vlaamse als uit Oostenrijkse

jongeren bestaat. Dit geeft een extra

dimensie aan de ervaring.

Het eenvoudige leven in het

dorp zonder straatverlichting of

asfaltwegen, de confrontatie met

een andere cultuur, de gastvrijheid

en de openheid, het prachtige land-

schap, de blijheid van de kinderen

en het contact met jongeren maken

van deze maand ‘onvergetelijk

vrijwilligerswerk in het buitenland’.

Datum: ca. 6 tot 27 juli 2014

Leeftijd: 18+

Deelnemingsvoorwaarden:

Je hebt ervaring in het jeugdwerk.

Je neemt deel aan de voorbereiding (voorbereidende weekends, sponsoractie…).

Je bent bereid om een periode ‘back to basics’ te leven.

Kostprijs:+/- € 850 (Kosten voor de reis, het verblijf en de voorbereiding zijn inbegrepen. Voor je inentingen en je reispas zorg je zelf.)

georgiЁ

|20

vides georgiЁ

Page 21: Internationaal vrijwilligerswerk 2014

De ervaringen van de deelnemers van 2013: www.jdbwereldwijd.wordpress.comkatrijnencharlotteingabon.wordpress.com

Een half jaar of een heel schooljaar vrijwilligerswerk doen ergens in de wereld, het kan met Vides Lang Weg.

Elk jaar in september of oktober

vertrekken een aantal jonge

mensen om mee te werken in één

van de projecten van de zusters

van Don Bosco. Ze geven les, zijn

opvoed(st)er in een tehuis, werken

mee aan de vrijetijdsbesteding

tijdens de week of het weekend.

Zo kan je bv. Engelse les geven

in Cambodja, opvoeder zijn in het

jongenstehuis in Mexico, meewerken

in de kleuterklas, het internaat

in Mali, … Jij mag een voorkeur

hebben voor land of werelddeel,

wij kijken wat mogelijk is

afhankelijk van het aanbod.

“Als je nieuw bent, komen er niet één maar wel zoveel meisjes als er maar kunnen zijn op dat moment allemaal aan je armen meewandelen, op zoek naar wat aandacht, een knuffel, een hand en de pieren uit je neus vragen.” Lotte in Bolivia

Je betaalt je eigen reis, verzekering,

visum … en je krijgt kost en inwoon

van het project ter plaatse.

Iets betekenen voor kinderen of

jongeren, botsen op het anders

zijn en denken, ontdekken hoeveel

mogelijkheden wij hier hebben,

nieuwe vriendschappen sluiten, …

dat en nog veel meer maakt

deze ervaring tot ‘onvergetelijk

vrijwilligerswerk in het buitenland’.

Datum: vertrek in september of oktober 2014

Leeftijd: 20+

Deelnemingsvoorwaarden:

Je hebt ervaring met jeugdwerk.

Je maakt tijd voor een goede voorbereiding (ongeveer 6 maand).

Je kan je inleven in een andere (gelovige) cultuur en een bestaand project.

Kostprijs:Afhankelijk van je bestemming.

Mexico, Boliv

ia,

Mali, Zambia,

Cambodja ...

|21

lang weg met videsINDIVIDUEEL VRIJWILLIGERSWERK

Page 22: Internationaal vrijwilligerswerk 2014

“Ik droom er van om...”1

“DE IDEALE MATCH...”2

Internationaal vrijwilligers-werk is een hele uitdaging voor jou. Het is niet zomaar iets waar je elke dag aan begint. Door het bieden van ondersteuning op maat proberen we jouw ervaring zo mooi mogelijk te maken. Jeugddienst Don Bosco heeft voor jou een stappen-plan uitgewerkt dat je kan helpen om jouw inter- nationale droom te plannen.

Je droomt er van om deel te nemen

aan een internationaal project, maar

je hebt nog zoveel vragen en weet

niet waar te beginnen? Jeugddienst

Don Bosco biedt je enkele hulp-

middelen om meer informatie te

verkrijgen.

 Info zoekenIn deze infobrochure vind je al veel

informatie over de verschillende

projecten. Breng zeker ook eens een

bezoek aan onze website

www.jeugddienstdonbosco.be/

internationaal

Contacteer ons Zit je nog met vragen? Bel of mail

gerust. Je bent ook steeds welkom

voor een persoonlijk gesprek.

Maak een afspraak via e-mail

[email protected] of

contacteer Jeugddienst Don Bosco

telefonisch via 016 24 16 20.

Heb je gevonden wat je zocht? Dan

wordt het tijd om eens nader kennis

te maken en te bekijken of elkaars

verwachtingen overeenstemmen.

 MotivatiebriefAfhankelijk van het project wordt er

gevraagd een motivatiebrief op te

stellen of een vragenlijst in te vullen.

Zo krijgt Jeugddienst Don Bosco

een beter zicht op wie jij bent en

wat jouw motivatie is om naar het

buitenland te trekken.

 KennismakingsgesprekJe wordt uitgenodigd voor een

kennismakingsgesprek of -dag

waarop je meer te weten komt over

het project en de organisatie.

 Verwachtingen afstemmenVoldoet het project aan al jouw

verwachtingen? Ben jij diegene die

wij zoeken? Als we deze vragen

positief kunnen beantwoorden dan

mag je je voorbereiden en verheugen

op een internationale ervaring.

Een geslaagd project begint

natuurlijk met een goede

voorbereiding. Op allerlei vlakken

proberen we je voor te bereiden

op wat je te wachten staat. Je zal

er zeker de vruchten van plukken

tijdens je verblijf in het buitenland.

 VoorbereidingstrajectAfhankelijk van het project worden

er één of meerdere bijeenkomsten-

georganiseerd. Tijdens deze

momenten maak je uitgebreider kennis

met het project, je medevrijwilligers

“voorbereidingstraject”3

Jouw project is natuurlijk niet het

enige uit het buitenlandse aanbod

van Jeugddienst Don Bosco.

Met Air Solidair brengen we alle

stappenplan

AIR S LIDAIR 21 - 22 maart 2014

|22

Page 23: Internationaal vrijwilligerswerk 2014

en de organisatie. Er wordt aan-

dacht besteed aan de cultuur waar

je in terecht komt. Je krijgt vele

praktische en inhoudelijke informatie

en tips. Het is de ideale moment

om alle vragen waar je nog mee zit

te stellen. Voor de projecten buiten

Europa word je aanwezigheid op het

Air Solidair weekend verwacht.

 InformatiebundelDe informatiebundel balt alle

praktische informatie samen in één

handige gids. Je kan er alle concrete

reisinfo in terugvinden.

Kies je voor een Europees

project, dan word je tijdens je

voorbereidende bijeenkomst

volledig gebrieft over tickets,

verzekering, vervoer, financiën,

contactpersonen,…

Kies je voor een project buiten

Europa, dan zal de brochure ook

nog extra info bevatten over je

inentingen, je visum, je internationaal

reispaspoort, …

 Praktische zakenHet boeken van tickets, de

verzekering, het regelen van het

verblijf. Veel van het praktische werk

wordt reeds voor jou gedaan.

We werken samen met een netwerk

van betrouwbare partners zodat de

zaken goed geregeld worden. Waar

nodig staat Jeugddienst Don Bosco

je steeds met raad en daad bij.

En dan ben je eindelijk aangekomen

op je bestemming, Wat nu gedaan?

Moet ik het openbaar vervoer nemen?

Met wie heb ik nu best contact? Hoe

zit het met de veiligheid? Het kan

inderdaad overdonderend zijn als

je alleen of in groep verblijft in een

ver land. Hoe je zal overleven wordt

hieronder op een rijtje gezet.

 VoorbereidingTijdens de voorbereiding proberen

we je zo goed mogelijk voor te

bereiden op wat komen gaat.

We bieden je handvaten zodat je

zelfstandig in het project kan staan.

 Don Bosco-netwerkJeugddienst Don Bosco maakt

deel uit van het wereldwijd

verspreide netwerk van Don Bosco

organisaties en gemeenschappen.

Al onze projecten vinden dan ook

“AANGEKOMEN. WAT NU?!”4

internationale vrijwilligers

samen van vrijdagavond tot

zaterdagavond om samen

een volgende stap te zetten in

de voorbereiding.

Centraal in

deze (verplichte)

2-daagse staan

ontmoeting, erva-

ringsuitwisseling

met ex-deelnemers, voorbereiding,

en intercultureel leren... Een leuke

en nuttige bijeenkomst die je

enthousiasme zeker nog meer gaat

aanwakkeren.

|23

Page 24: Internationaal vrijwilligerswerk 2014

“TERUG THUIS. Wat NU?!”5

|24

plaats in samenwerking met deze

organisaties. In alle situaties kunnen

we terugvallen op dit georganiseerd

Don Bosco netwerk. Door goede

samenwerking en communicatie

kunnen we het project, de zorg voor

de vrijwilliger en veiligheid centraal

stellen. Bij projecten buiten Europa

verblijf je in een Don Bosco gemeen-

schap of in een vrijwilligershuis

vlakbij. Je leeft er samen met de

Salesianen van Don Bosco en/of

Zusters van Don Bosco.

Een leerschool voor de vrijwilligers,

maar zeker ook voor de gastheer.

Gedurende het verblijf staat

openheid en respect voor elkaars

levenswijze centraal.

 GroepsverantwoordelijkeElk vrijwilligersproject heeft een

eigen groepsverantwoordelijke.

Deze persoon heeft reeds ervaring

met internationale projecten en is

dan ook je eerste aanspreekpunt ter

plaatse. Samen draag je de verant-

woordelijkheid om er een geslaagd

project van te maken.

Contact met het thuisfrontOp de webblog www.jdbwereldwijd.

wordpress.com kan je ervaringen

en foto’s delen met het thuisfront.

Je bent enthousiast thuisgekomen,

je hebt duizend en één dingen te

vertellen, je wilt je inzetten voor

het project, je wilt nog meer zulke

internationale ervaringen meemaken.

Allemaal heel herkenbaar als je

terugkomt van een project in Europa

of het Zuiden.

 TerugkommomentJeugddienst Don Bosco biedt je

de ideale kans om met al jouw

enthousiasme, energie en plannen

aan de slag te gaan. We organiseren

voor alle internationale vrijwilligers

een terugkommoment, waarop

je kan napraten en ervaringen

uitwisselen met medevrijwilligers.

 Anderen inspirerenWe willen jouw ervaring ook gebruiken

om nieuwe jongeren voor te bereiden

op hun internationaal avontuur. Als

ervaringsdeskundige ben jij immers

de ideale bron van informatie en

enthousiasme. Jij kan andere

vrijwilligers inspireren om eenzelfde

avontuur tegemoet te gaan.

Wat verwachten we van jou?Om met Jeugddienst Don Bosco op pad te gaan verwachten we

ook iets van jou. Daarom stellen we volgende voorwaarden:

 Je bent minimaal 17 jaar oud.

 Je spreekt en begrijpt Engels.

 Je bent enthousiast en gemotiveerd om je in te zetten voor jouw project

 Je neemt actief deel aan het volledige traject van het project:

de voorbereiding, de evaluatie en de nawerking.

Je bent bereid je in te leven in de gewoonten, verwachtingen en de

noden van een plaatselijke gemeenschap (cultuur, eten…).

Je bent bereid te werken in de geest van Don Bosco en de daarbij

horende Christelijke waarden en verwachtingen.

Je staat open voor een (andere) gelovige cultuur.

 Je bent plezierig geëngageerd en je hebt er enorm veel zin in.

Een aantal projecten stellen nog bijkomende vereisten over bijvoorbeeld

leeftijd en/of ervaring. Je leest deze bij de details van elk project in de brochure.

Kan jij op al deze voorwaarden positief antwoorden? Dan ben je weeral een

stap dichter bij het opnemen van een internationaal engagement.

Page 25: Internationaal vrijwilligerswerk 2014

|25

DBYN is een netwerk van Europese

Don Bosco jongeren-organisaties uit

dertien landen: België (Jeugddienst

Don Bosco), Slovakije, Duitsland,

Malta, Spanje, Slovenië, Tsjechië,

Italië, Nederland, Ierland, Verenigd

Koninkrijk, Polen en Oostenrijk.

Het netwerk vertegenwoordigt de

stem van de jongeren en wil hen

de kans geven deel te nemen aan

internationale activiteiten. Deze

activiteiten worden ontwikkeld door

samenwerking van de verschillende

partnerorganisaties. Bezoek de

website voor een volledig overzicht

van het Europese activiteitenaanbod.

Onvergetelijk vrijwilligerswerk in het buitenland

Vides is een internationale organisatie van de zusters van Don Bosco.

Het is een Italiaans letterwoord dat staat voor Volontariato Internazionale

Donna Educazione Sviluppo. Om het meer verstaanbaar te zeggen:

internationaal vrijwilligerswerk gericht op vrouwen, opvoeding en ontwikkeling.

Vides Vlaanderen maakt deel uit van Jeugddienst Don Bosco.

Met Vides kan je op twee manieren weg. Ofwel ga je een internationaal

engagement aan voor een maand in groep (Kort Weg) ofwel individueel

voor een half jaar tot een jaar (Lang Weg). Je leeft mee en zet je in op een

missiepost van de zusters ergens in de wereld. Het accent van onze projecten

ligt op speelpleinwerking, vrijwilligerswerk als opvoeder, leerkracht… Zo een

internationale ervaring is indrukwekkend. Vanuit Vides hopen we dat nadien

‘solidariteit’ bewust een plek in je leven krijgt. Op de website vind je meer

uitleg, maar ook getuigenissen, foto’s en video’s.

Vides

Don Bosco Youth-Net ivzw

partners

Naamsesteenweg 37

3001 Heverlee

[email protected]

T +32 16 48 78 80

F +32 16 48 78 90

www.donboscoyouth.net

www.facebook.com/

DonBoscoYouthNet

Groenveldstraat 42, 3001 Heverlee

[email protected]

T +32 473 40 55 28

www.vides.be

www.facebook.com/

Vides-Vlaanderen/

Page 26: Internationaal vrijwilligerswerk 2014

|26

Page 27: Internationaal vrijwilligerswerk 2014

ik lach

Als ik rond me kijk

dan zie ik het.

Als ik aan het spelen ben

dan voel ik het.

Als ik goed luister,

dan hoor ik het.

Luid of zacht,

breed of juist heel klein.

Ik kreeg het van jou

nu geef ik het weer door maar toch houd ik wat bij.

Ik wil niet meer zonder.

Het maakt me veel te blij.

Fonny Grootjans

|27

Page 28: Internationaal vrijwilligerswerk 2014

Ged

rukt

op

FS

C p

apie

r.

Jeugddienst Don Bosco vzwNaamsesteenweg 37, 3001 Heverlee

[email protected]

[email protected]

T +32 16 24 16 20

F +32 16 24 16 29

www.jeugddienstdonbosco.be facebook.com/jddonbosco

www.jdbwereldwijd.wordpress.com