Interactieve beleidsvorming bestuurskunde

of 14/14
Introductie interactieve beleidsvorming Les 23 november
 • date post

  11-Jul-2015
 • Category

  Education

 • view

  111
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Interactieve beleidsvorming bestuurskunde

Participatief beleid

Introductie interactieve beleidsvorming

Les 23 november1

2Wat? (1)Inspraak (1e generatie burgerparticipatie)Door de overheid ingerichte processen waarbij burgers en/of organisaties hun mening kunnen geven over te voeren beleid

Benvloeding buiten verkiezingscontextBestuur neemt initiatiefFocus op beleidsvoorbereidingVerantwoordelijkheid blijft bij politiek verkozen organen

3Interactieve beleidsvorming (2e generatie)Het vroegtijdig betrekken van een brede groep actoren bij de beleidsvorming, waarbij op basis van intensieve communicatie, openheid, dialoog en gedeelde macht beleidsproblemen in kaart worden gebracht en oplossingen worden verkend.

Wat? (2)4Wat? (3)Overheid staat open voor invloed van buitenaf delen van macht

Besturen wordt gezien als een gezamenlijke activiteit van verschillende actoren

Verbreding en verdieping van participatieVerbreding: betrekken van meer actorenVerdieping: het vroeger in de beleidscyclus betrekken, o.b.v. intensieve (meerzijdige)communicatie, openheid,

5

InformerenRaadplegen/consulteren

AdviserenCoproduceren/samenwerken(Mee)beslissen

Wat? (3)2 Participatiestijlen: interactief en niet-interactiefParticipatieladder Arnstein (69)6GD: art.3, 23, 28, 159-162 en 199-220OCMW-decreet: art. 207-213Inwoners zoveel mogelijk betrekken bij beleidGR neemt initiatief om burgers en doelgroepen te betrekken bij de beleidsvoorbereiding, uitwerking en evaluatie

Planlastendecreet: art.6Betrekken van lokale belanghebbenden en/of bevoegde adviesraden bij opmaak SMJP

Sectorale decreten (vb. sport voor allen: art. 15) Aantonen betrokkenheid sportraad bij opmaak SMJP + advies over luik sport in het bijzonder

Waarom? Omdat het moet!7Vergroten probleemoplossend vermogenDichten kloof burger en bestuurVerhogen kwaliteit beleidVergroten draagvlakVersnellen beleidsprocesVerhogen democratische legitimiteitMotievenketen interactief beleid Edelenbos (2000)Waarom? Omdat het hoort en iets oplevert!8Wanneer? Er zijn grote belangen van burgers en/of andere partijen mee gemoeid en het is een politiek en maatschappelijk gevoelig onderwerp.

Ingewikkeld onderwerp dat geleidelijk ontrafeld moet worden.

Bij ingrijpen in de directe leefomgeving van burgers. 9Hoe?Geen adhoc-initiatieven maar inbedding in cultuur/management

In Willebroek heeft de dienst samenlevingsopbouw uitdrukkelijk de opdracht om de inspraak- en participatie-initiatieven van alle gemeentelijke diensten te ondersteunen en in het bijzonder dat alle Willebroekenaars kunnen participeren.

Instrumenten zijn tijdsgebonden

Klassieke instrumentenNieuwere instrumentenAdviesradenWijk- en dorpswerkinghoorzittingenBudgethouderschap voor burgerinitiatievenInteractieve televisieDigitaal debatBurgerjury10Kritische succesfactorenToegankelijkheid o.b.v. mate waarin het systeem eisen stelt aan:

Emancipatie

Sociaal netwerk

Bureaucratische competenties

Reflexiviteit

Organisatiegraad

Persoonlijke vaardigheden

Zelfkennis

Zelfkritiek

Verdraagzaamheid + rechten van anderen respecteren

Communicatieve vaardigheden

Voldoende actief en alert zijn11Barrires Te impulsief in keuze methode

Onderwerp leent zich niet tot (interactieve) participatie

Onvoldoende constructieve relatie tussen bestuur en participanten

Indruk dat men geen impact heeft

Participatiemoeheid

Participatie-elite

12De laatste trend: sociale media

13Vinger aan de pols wat leeft er?Afstand verkleinen meer betrokkenheidBlik achter de schermen meer begrip

Gevolg: rechtstreekse feedback van en participatie met de burger

De laatste trend: sociale media14