integrale veiligheid

of 16 /16
INTEGRALE VEILIGHEID Samenwerking lokale politie - iv - gemeenschapswachten 1

Embed Size (px)

description

integrale veiligheid. Samenwerking lokale politie - iv - gemeenschapswachten. visie lokale politie amow. Ter uitvoering ZVP waar GGPZ als dwingende visie werd weerhouden Opstart bevoorrechte partner politie (TTT/ wijkprojecten) Ter uitvoering politiestrategieën :. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of integrale veiligheid

Centrum voor integrale veiligheid

integrale veiligheidSamenwerking lokale politie - iv - gemeenschapswachten

1

visie lokale politie amowTer uitvoering ZVP waar GGPZ als dwingende visie werd weerhoudenOpstart bevoorrechte partner politie (TTT/ wijkprojecten)Ter uitvoering politiestrategien :

2

visie gemeentebestuur asse

3CENTRUM INTEGRALE VEILIGHEID Visies lokaal bestuur en politie verenigd door oprichting centrum voor ivGevestigd in Zellik, in het wijkcommissariaat van de lokale politieCordinator : iv als aparte dienst rechtstreeks onder burgemeester en secretaris, als onderdeel van gemeente en belangrijke partner binnen politie

4gezamenlijke beleidsafstemming iv door gemeente en politieOntwikkeling van lange termijnstrategie en ad hoc beleid door kerngroep integrale veiligheid : 5

OMKADERING gemeenschapswachtenDagelijkse aansturing door :

6gemeenschapswachtenwie?

7dagelijkse werking8

dagelijkse werking9

projectenConvenant sociale veiligheid De Lijn/ NMBSopzetten gezamenlijke preventie- en controleacties met politie en controleurssamenwerking veiligheid op en rond openbaar vervoer

Acties i.h.k.v. gas-problematiekin samenwerking met iv en politievb. campagne laat je huisnummer zienvb. hondenpoepactie

10

projectenDeelname verkeerswekenmega-projectsamenwerking met preventiedienst politie en scholenorganisatie verkeersweken voor lagere graden (oversteeklessen, fietsparcours, dode-hoekproblematiek, trammelant

Inzet tijdens evenementenhopduvelfeestenkerstmarktenonthaal nieuwe inwonersproject Sociale Cohesiefietsvriendinnen11

projectenPro?bleembox laagdrempelige dienstverlening ter bevordering burgerparticipatie en versterking zelfredzaamheid van de bevolking 13 brievenbussen verspreid over grondgebied AsseDagelijks leeggemaakt door gwen, opvolging door civ

Werkgroep hangjongeren opgericht nav gesignaleerde problemenpreventieve aanpak door organiseren van alternatievenrepressieve aanpak door georganiseerde controle politie en gemeenschapswachten

12

projectenAanwezigheid op infoavonden en infostand ivGezamenlijke infostand politie /iv Infoavonden Ken je wijkagentVerhogen van de zichtbaarheid en herkenbaarheid naar de burger toeRegelmatige publicaties in gemeentelijk infoblad

Organisatie stages lln 7de jaar veiligheidsberoepen (i.s.m. politie AMOW)Kennismaking met verschillende diensten politie, gemeenschapswachten en integrale veiligheid door lln Anderlecht, Geraardsbergen en HasseltWervingsreserve mogelijke kandidaten politie of gemeenschapswachten

13

projectenProject sleutelfiguren in de wijk (i.s.m. wijkwerking)jaarthema iv 2011, in het kader van compstatproject ter bevordering contact en info-uitwisseling tussen bevolking en hulpdienstenconcrete uitwerking najaar 2011

Uitbouw centrum iv Wemmeluitbouwen gelijkaardige samenwerking en synergie tussen iv, gemeenschapswachten en lokale politie Asse in gemeente Wemmel

14kritische reflecties15

dank voor uw aandacht29 juni 2011 - opgemaakt door civ elke willemse

16