Integraal Deel2 H1 - Wiskunde .Hoofdstuk 1. Getallenverzamelingen N en Z Hoofdstuk 2. Coördinaten

download Integraal Deel2 H1 - Wiskunde .Hoofdstuk 1. Getallenverzamelingen N en Z Hoofdstuk 2. Coördinaten

of 36

 • date post

  26-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Integraal Deel2 H1 - Wiskunde .Hoofdstuk 1. Getallenverzamelingen N en Z Hoofdstuk 2. Coördinaten

INTEGRAAL

1 G E T A L L E N L E E RL E E R W E R K B O E K

W I S K U N D E V O O R G O !

S N E A K P R E V I E WD E E L 2

H O O F D S T U K 1

ISBN 978-90-301-4226-3

Wat vindt u vandeze preview?

Laat het ons weten op

http://wiskunde.plantyn.com/mijnmeningoverintegraal

www.plantyn.com/integraal

INTEGRAAL

1 G e t a l l e n l e e rl e e r w e r k b o e k

w I S k U n D e V o o r G o !

S n e a k p r e V I e wh o o f D S t U k 1

InteGraal1 Getallenleer

ISBN 978-90-301-4226-3

9 7 8 9 0 3 0 1 4 2 2 6 3

INTEGRAAL

Integraal cover marketing.indd 1 27/11/13 11:47

Deel I Getallenverzamelingen en cordinaten

Hoofdstuk 1. Getallenverzamelingen N en Z

Hoofdstuk 2. Cordinaten

Deel II Natuurlijke en gehele getallen

Hoofdstuk 1. Optellen en aftrekken in Z

Hoofdstuk 2. Vermenigvuldigen en delen in Z

Hoofdstuk 3. De vier hoofdbewerkingen in Z

Hoofdstuk 4. Machtsverheffingen en vierkantswortels in Z

Hoofdstuk 5. Herhalingsoefeningen

Deel III Rationale getallen

Hoofdstuk 1. Rationale getallen

Hoofdstuk 2. Bewerkingen met rationale getallen

Hoofdstuk 3. Gemengde opgaven

Deel IV Vergelijkingen en vraagstukken

Hoofdstuk 1. Vergelijkingen

Hoofdstuk 2. Vraagstukken

INTEGRAAL

1 G e t a l l e nl e e r

l e e r w e r k bo e k

w I S k U n D e Vo o r G o !

S n e a k p r e VI e w

h o o f D S t U k 1

Inte G r a a l1 G e ta l l e n l e e r

ISBN 978-90-301-4226

-3

9 7 8 9 0 3 01 4 2 2 6 3

Integraal,wiskundevoorhetGO! Nuookbeschikbaaralsleerwerkboek Hedendaagsevormgeving Duidelijke,overzichtelijkestructuur Logischeopbouwvandeoefeningen

Bewezendidactiek

Numetuitgebreideondersteuning viaeenLerarenKit

Bordboek Oplossingen Jaarplan Modeltoetsen Extra oefeningen Rekentrainer

Vraag uw gratis exemplaar aan!Maak gratis kennis met het

Integraal 1 Getallenleer leerwerkboek!1. Surf naar www.plantyn.com/integraal. 2. Vraag uw persoonlijk exemplaar van het leerwerkboek aan.3. U ontvangt uw persoonlijk exemplaar in februari 2014.4. UkrijgtookheteerstekaternvanIntegraal1Meetkundeinsneakpreview.

www.plantyn.com/integraal

INTEGRAALDeel I Getallenverzamelingen en cordinaten

Hoofdstuk 1. Getallenverzamelingen N en Z

Hoofdstuk 2. Cordinaten

Deel II Natuurlijke en gehele getallen

Hoofdstuk 1. Optellen en aftrekken in Z

Hoofdstuk 2. Vermenigvuldigen en delen in Z

Hoofdstuk 3. De vier hoofdbewerkingen in Z

Hoofdstuk 4. Machtsverheffingen en vierkantswortels in Z

Hoofdstuk 5. Herhalingsoefeningen

Deel III Rationale getallen

Hoofdstuk 1. Rationale getallen

Hoofdstuk 2. Bewerkingen met rationale getallen

Hoofdstuk 3. Gemengde opgaven

Deel IV Vergelijkingen en vraagstukken

Hoofdstuk 1. Vergelijkingen

Hoofdstuk 2. Vraagstukken

INTEGRAAL

1 Getallenleer

leerwerkboek

wISkUnDe Voor Go!

Sneak preVIew

hoofDStUk 1

InteGraal

1 Getallenleer

ISBN 978-90-301-4226

-3

9789030142263

Integraal,wiskundevoorhetGO!NuookbeschikbaaralsleerwerkboekHedendaagsevormgevingDuidelijke,overzichtelijkestructuurLogischeopbouwvandeoefeningen

Bewezendidactiek

Numetuitgebreideondersteuning viaeenLerarenKit

Bordboek Oplossingen Jaarplan Modeltoetsen Extra oefeningen Rekentrainer

Vraag uw gratis exemplaar aan!Maak gratis kennis met het

Integraal 1 Getallenleer leerwerkboek!1. Surf naar www.plantyn.com/integraal. 2. Vraag uw persoonlijk exemplaar van het leerwerkboek aan.3. U ontvangt uw persoonlijk exemplaar in februari 2014.4.UkrijgtookheteerstekaternvanIntegraal1Meetkundeinsneakpreview.

www.plantyn.com/integraal

INTEGRAALDeel I Getallenverzamelingen en cordinaten

Hoofdstuk 1. Getallenverzamelingen N en Z

Hoofdstuk 2. Cordinaten

Deel II Natuurlijke en gehele getallen

Hoofdstuk 1. Optellen en aftrekken in Z

Hoofdstuk 2. Vermenigvuldigen en delen in Z

Hoofdstuk 3. De vier hoofdbewerkingen in Z

Hoofdstuk 4. Machtsverheffingen en vierkantswortels in Z

Hoofdstuk 5. Herhalingsoefeningen

Deel III Rationale getallen

Hoofdstuk 1. Rationale getallen

Hoofdstuk 2. Bewerkingen met rationale getallen

Hoofdstuk 3. Gemengde opgaven

Deel IV Vergelijkingen en vraagstukken

Hoofdstuk 1. Vergelijkingen

Hoofdstuk 2. Vraagstukken

INTEGRAAL

1 G e t a l l e nl e e r

l e e r w e r k bo e k

w I S k U n D e Vo o r G o !

S n e a k p r e VI e w

h o o f D S t U k 1

Inte G r a a l1 G e ta l l e n l e e r

ISBN 978-90-301-4226

-3

9 7 8 9 0 3 01 4 2 2 6 3

Integraal,wiskundevoorhetGO! Nuookbeschikbaaralsleerwerkboek Hedendaagsevormgeving Duidelijke,overzichtelijkestructuur Logischeopbouwvandeoefeningen

Bewezendidactiek

Numetuitgebreideondersteuning viaeenLerarenKit

Bordboek Oplossingen Jaarplan Modeltoetsen Extra oefeningen Rekentrainer

Vraag uw gratis exemplaar aan!Maak gratis kennis met het

Integraal 1 Getallenleer leerwerkboek!1. Surf naar www.plantyn.com/integraal. 2. Vraag uw persoonlijk exemplaar van het leerwerkboek aan.3. U ontvangt uw persoonlijk exemplaar in februari 2014.4. UkrijgtookheteerstekaternvanIntegraal1Meetkundeinsneakpreview.

www.plantyn.com/integraal

INTEGRAALDeel I Getallenverzamelingen en cordinaten

Hoofdstuk 1. Getallenverzamelingen N en Z

Hoofdstuk 2. Cordinaten

Deel II Natuurlijke en gehele getallen

Hoofdstuk 1. Optellen en aftrekken in Z

Hoofdstuk 2. Vermenigvuldigen en delen in Z

Hoofdstuk 3. De vier hoofdbewerkingen in Z

Hoofdstuk 4. Machtsverheffingen en vierkantswortels in Z

Hoofdstuk 5. Herhalingsoefeningen

Deel III Rationale getallen

Hoofdstuk 1. Rationale getallen

Hoofdstuk 2. Bewerkingen met rationale getallen

Hoofdstuk 3. Gemengde opgaven

Deel IV Vergelijkingen en vraagstukken

Hoofdstuk 1. Vergelijkingen

Hoofdstuk 2. Vraagstukken

INTEGRAAL1 G e t a l l e n l e e r

l e e r w e r k b o e k

w I S k U n D e V o o r G o !

S n e a k p r e V I e wh o o f D S t U k 1

I n t e G r a a l 1 G e ta l l e n l e e r

ISBN 978-90-301-4226-3

9 7 8 9 0 3 0 1 4 22 6 3

Integraal,wiskundevoorhetGO! Nuookbeschikbaaralsleerwerkboek Hedendaagsevormgeving Duidelijke,overzichtelijkestructuur Logischeopbouwvandeoefeningen

Bewezendidactiek

Numetuitgebreideondersteuning viaeenLerarenKit

Bordboek Oplossingen Jaarplan Modeltoetsen Extra oefeningen Rekentrainer

Vraag uw gratis exemplaar aan!Maak gratis kennis met het

Integraal 1 Getallenleer leerwerkboek!1. Surf naar www.plantyn.com/integraal. 2. Vraag uw persoonlijk exemplaar van het leerwerkboek aan.3. U ontvangt uw persoonlijk exemplaar in februari 2014.4. UkrijgtookheteerstekaternvanIntegraal1Meetkundeinsneakpreview.

www.plantyn.com/integraal

INTEGRAAL

INTEGRAAL

1 G e t a l l e nl e e r

l e e r w e r k bo e k

w I S k U n D e Vo o r G o !

S n e a k p r e VI e w

h o o f D S t U k 1

Inte G r a a l1 G e ta l l e n l e e r

ISBN 978-90-301-4226

-3

9 7 8 9 0 3 01 4 2 2 6 3

Integraal_Deel2_H1.indd 25 27/11/13 16:19

Plantyn ontwikkelt en verspreidt leermiddelen voor het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het hoger en het wetenschappelijk onderwijs en het volwassenenonderwijs. Daarnaast geeft Plantyn ook publicaties uit over schoolmanagement, leerlingenbegelei-ding, personeelsbeleid voor het onderwijs en didactische ondersteuning van leerkrachten en educatief materiaal voor de thuismarkt. De uitgeverij is zowel in het Nederlandstalige als in het Franstalige landsgedeelte actief.Doorheen al onze activiteiten streven we ernaar om maximale kansen te bieden aan alle lerenden, rekening houdend met de individuele situatie en interesses, en willen we ertoe bijdragen dat leerkrachten in optimale omstandigheden kunnen werken. Het is immers onze overtuiging dat leren op een eigentijdse en aangename manier kan, wat tot uiting komt in onze slogan t leren is mooi.

Plantyn maakt deel uit van de educatieve uitgeefgroep Infinitas learning.

Het leerwerkboek Integraal 1 Getallenleer Leerwerkboek (incl. online ICT) is bestemd voor de leerlingen van het eerste leerjaar A van de eerste graad van het Gemeenschapsonderwijs.

Ontwerp en opmaak cover: The LineOntwerp en opmaak binnenwerk: Crius GroupTekenwerk: Stefaan ProvijnTechnisch tekenwerk: Crius Group

Illustratieverantwoording: Imageglobe.be, iStockphoto, Wikipedia/Albrecht Drer, Wikipe-dia/Vascer, Fotolia.com/ patrick

Plantyn nv, Mechelen, BelgiAlle rechten voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgeverij Plantyn heeft alle redelijke inspanningen geleverd om de houders van intel-lectuele rechten op het materiaal dat in dit leermiddel wordt gebruikt, te identificeren, te contacteren en te honoreren. Mocht u ondanks de zorg die daaraan is besteed, van oordeel zijn toch rechten op dit materiaal te kunnen laten gelden, dan kunt