INT @ Home

of 28 /28
INT @ Home Een verhaal uit de praktijk Ludo Vandael 15.01.2013

Embed Size (px)

description

INT @ Home. Een verhaal uit de praktijk Ludo Vandael 15.01.2013. KdG visie en beleid: Internationale dimensie in het curriculum: structurele verankering en implementering van internationaliseringsaspecten in het curriculum op basis van KDG-brede competentielijst. 2010-2011. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of INT @ Home

Page 1: INT @ Home

INT @ Home

Een verhaal uit de praktijk

Ludo Vandael

15.01.2013

Page 2: INT @ Home

 

KdG visie en beleid:

Internationale dimensie in het curriculum: structurele verankering en implementering van internationaliseringsaspecten in het

curriculum op basis van KDG-brede competentielijst

2010-2011

Page 3: INT @ Home

Departement lerarenopleidingProf. Bachelor Secundair Onderwijs

• 17 verschillende (onderwijs)vakken• 65 collega’s en medewerkers• 800 studenten

• 4 verschillende campussen

Page 4: INT @ Home

Wat willen we bereiken?

• In juni 2012: 10% SP ‘internationaal gemerkt’ (18 SP)

• Implementatie in volledige opleiding

• In 2020: 20% studenten ‘mobiel’

Page 5: INT @ Home

INTERNATIONALISERING VAN HET CURRICULUMInternationaal gemerkte studiepunten

TIJDPAD Juni 2011:- oplijsten van competenties in competentiematrix die verworven kunnen worden door een internationale ervaring- Oplijsten van activiteiten in het curriculum die in aanmerking komen voor het label “internationalisering”

Juni 2012:- Elke OLOD geeft internationale competenties aan in studiegids- Communicatie naar studenten

2012-2013 en 2013-2014: Implementatie

Juni 2014: vermelden op diplomasupplement

Page 6: INT @ Home

Competenties waaraan internationaliseringSP

kunnen worden toegekend

Page 7: INT @ Home

1. logisch redeneren waarin culturele aspecten en achtergronden worden meegenomen; 2. kunnen reflecteren op Vlaams / persoonlijk handelen, kennis, inhoud, werkwijze, vakgebied, plaats van vakgebied in internationale maatschappelijke context 3. inzicht hebben in internationale normen binnen het vakgebied en het professioneel handelen; 4. in staat zijn met internationale vakgenoten en niet-vakgenoten te communiceren over een eigen project/aspect van het vakgebied; 5. in staat zijn informatie uit een brede verzameling van internationale bronnen te vergaren, vergelijken en op waarde te kunnen schatten; 6. in staat zijn de culturele grondslagen van het vakgebied aan te geven en te interpreteren

Page 8: INT @ Home

7. in staat zijn om een brugfunctie te vervullen en te functioneren in een multidisciplinair internationaal team;

8. in staat zijn in groepen met mensen uit verschillende culturen te werken; 9. in staat zijn de manier/stijl van communicatie aan te passen aan de bestaande gebruiken in andere culturen (crossculturele communicatievaardigheden  10. in staat zijn met formele buitenlandse instellingen om te gaan; 11. in staat zijn in minimaal één andere dan de moedertaal te communiceren; 12. reflecteren op de verschillen en overeenkomsten tussen de eigen cultuur en een andere cultuur, in het bijzonder waar het communicatieverschillen betreft;

Page 9: INT @ Home

13. reflecteren op het eigen aanpassingsvermogen aan de context van een andere cultuur; 14. effectief kunnen functioneren in formele en informele situaties binnen een andere culturele of multiculturele context; 15. in staat zijn in een vreemde cultuur te werken en omgaan met cultuurverschillen;  16. in staat zijn zich te verplaatsen in een andere manier van denken en communiceren; 17. in staat zijn effectief in een buitenlandse bedrijfscultuur te werken;  18. een internationaal netwerk kunnen ontwikkelen en onderhouden. 

Page 10: INT @ Home

Hoe vertaal je dat in concrete activiteiten? Enkele voorbeelden

a. Mobiliteit: deelname Intensief Programma in het buitenland Trialoog

b. Internationalisering@Home in opleidingsonderdeel Presentatie in andere taal Vakjargon in andere taal Gastcollege in andere taal

c. Extra-curriculaire activiteiten Buddy voor inkomende Eramusstudent

Page 11: INT @ Home

Voorstel• Vak A: 6 SP• Vak B: 6 SP• Peddid: 6 SP• Spreiding: 2 SP per

opleidingsjaar

Compromis• Vak A: 3 SP• Vak B: 3 SP• Peddid+ RZL+ Praktijk,

+..: 12 SP SP• Gelijke spreiding over 3

jaren is niet nodig• 2 dagen voor I@H• Min 1 stage in

multiculturele context

Jan 2012

Page 12: INT @ Home

Tijdpad

• 2012 – 2013: gemerkte SP zichtbaar in de ECTS-fiche (studiegids)

• Leerinhoud / doelen (ev. competenties)• SP moeten (nog) niet geëvalueerd

Mei 2012

Page 13: INT @ Home

Naam Olod WIS Wiskundige Taal 1Doelstellingen die internationale/interculturele competenties nastreven

De studenten kunnen de leerinhouden kaderen in een cultureel-historisch en internationaal perspectief. De studenten kunnen door het gebruik van symbolische taal over wiskunde communiceren met anderstaligen.

Leerinhouden die internationale/interculturele competenties nastreven

 

Assessment (niet verplicht)  

Aantal SP (0.25 – 0.5 – 1 - …) 1.50 

Nummers van de internationale competenties

2, 3, 4, 6, 11

Page 14: INT @ Home

Naam Olod PAV Maatschappelijke oriëntering 2Doelstellingen die internationale/interculturele competenties nastreven

Studenten kunnen een overzicht van de werking van Europese en andere internationale instellingen en structuren opstellen en beschrijven.Studenten gebruiken internationale bronnen om deze inhouden te verzamelen.

Leerinhouden die internationale/interculturele competenties nastreven

Werking van de Europese UnieBespreking van actuele wereldproblemenBespreking van wereldwijde hulporganisaties en socio-politieke of socio-economische instellingen

Assessment (niet verplicht) Paper 

Aantal SP (0.25 – 0.5 – 1 - …) 1 

Nummers van de internationale competenties

1, 5

Page 15: INT @ Home
Page 16: INT @ Home

5. in staat zijn informatie uit een brede verzameling van

internationale bronnen te vergaren, vergelijken en op waarde te kunnen schatten

Page 17: INT @ Home

Hoe scoren we opleidingsbreed?

Juni 2012

Page 18: INT @ Home

Onderwijsvakken: - alle vakken!- gemid. 3,3 SP- min 1,6 / max 38 SP

Peddid-lijn: 6,5 SP

Welke competenties?

Page 19: INT @ Home

10% 1. logisch redeneren waarin culturele aspecten en achtergronden worden meegenomen

9% 2. kunnen reflecteren op Vlaams / persoonlijk handelen, kennis, inhoud, werkwijze, vakgebied, plaats van vakgebied in internationale maatschappelijke context

9% 3. inzicht hebben in internationale normen binnen het vakgebied en het professioneel handelen;

3% 4. in staat zijn met internationale vakgenoten en niet-vakgenoten te communiceren over een eigen project/aspect van het vakgebied;

15% 5. in staat zijn informatie uit een brede verzameling van internationale bronnen te vergaren, vergelijken en op waarde te kunnen schatten;

9% 6. in staat zijn de culturele grondslagen van het vakgebied aan te geven en te interpreteren

1% 7. in staat zijn om een brugfunctie te vervullen en te functioneren in een multidisciplinair internationaal team

6% 8. in staat zijn in groepen met mensen uit verschillende culturen te werken

5% 9. in staat zijn de manier/stijl van communicatie aan te passen aan de bestaande gebruiken in andere culturen (crossculturele communicatievaardigheden

2% 10. in staat zijn met formele buitenlandse instellingen om te gaan

7% 11. in staat zijn in minimaal één andere dan de moedertaal te communiceren

6% 12. reflecteren op de verschillen en overeenkomsten tussen de eigen cultuur en een andere cultuur, in het bijzonder waar het communicatieverschillen betreft;

4% 13. reflecteren op het eigen aanpassingsvermogen aan de context van een andere cultuur;

2% 14. effectief kunnen functioneren in formele en informele situaties binnen een andere culturele of multiculturele context;

2% 15. in staat zijn in een vreemde cultuur te werken en omgaan met cultuurverschillen

9% 16. in staat zijn zich te verplaatsen in een andere manier van denken en communiceren

0% 17. in staat zijn effectief in een buitenlandse bedrijfscultuur te werken;

1% 18. een internationaal netwerk kunnen ontwikkelen en onderhouden

Page 20: INT @ Home

Verdeling INT gem SP over opleidingsjaren1 2 3

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Page 21: INT @ Home

Installatie werkgroep2012-2013

Page 22: INT @ Home

• Welke competenties vinden wij als opleiding :– Essentieel?– Buitenlands traject?– Keuze?

• Wat doen we al? Waar zijn leemtes?- “2 PBSO gaat internationaal”

SWOT-analyse

Page 23: INT @ Home

INTERNATIONALE COMPETENTIES IN PBSO    

 

essentieel voor

PBSO

buitenland

s traje

ct

keuze

2daagse

1. logisch redeneren waarin culturele aspecten en achtergronden worden meegenomen;x      

2. kunnen reflecteren op Vlaams / persoonlijk handelen, kennis, inhoud, werkwijze, vakgebied, plaats van vakgebied in internationale maatschappelijke context

x      3. inzicht hebben in internationale normen binnen het vakgebied en het professioneel handelen;   x    4. in staat zijn met internationale vakgenoten en niet-vakgenoten te communiceren over een eigen project/aspect van het vakgebied; x     X5. in staat zijn informatie uit een brede verzameling van internationale bronnen te vergaren, vergelijken en op waarde te kunnen schatten; x      6. in staat zijn de culturele grondslagen van het vakgebied aan te geven en te interpreteren     x  7. in staat zijn om een brugfunctie te vervullen en te functioneren in een multidisciplinair internationaal team;   x    8. in staat zijn in groepen met mensen uit verschillende culturen te werken; x      9. in staat zijn de manier/stijl van communicatie aan te passen aan de bestaande gebruiken in andere culturen (crossculturele communicatievaardigheden) x     X10. in staat zijn met (formele) buitenlandse instellingen om te gaan;   x x  11. in staat zijn in minimaal één andere dan de moedertaal te communiceren; x     X12. reflecteren op de verschillen en overeenkomsten tussen de eigen cultuur en een andere cultuur, in het bijzonder waar het communicatieverschillen betreft; x     X

Page 24: INT @ Home

INTERNATIONALE COMPETENTIES IN PBSO    

 essentieel voor PBSO

Buiten-lands

traject keuze2daagse1 10%      2 9%      3   9%    

4. in staat zijn met internationale vakgenoten en niet-vakgenoten te communiceren over een eigen project/aspect

van het vakgebied; 3%     x5 15%      6     9%  7   1%    8 6%      

9. in staat zijn de manier/stijl van communicatie aan te passen aan de bestaande gebruiken in andere culturen (crossculturele

communicatievaardigheden) 5%     x10.   2% 2%  

11. in staat zijn in minimaal één andere dan de moedertaal te communiceren; 7%     x

12. reflecteren op de verschillen en overeenkomsten tussen de eigen cultuur en een andere cultuur, in het bijzonder waar het

communicatieverschillen betreft; 6%     x13   4% 4%  14 2%      15   2% 4%  16 9%      17   x x  18   x x  

Page 25: INT @ Home

Nieuw in curriculum: “2 PBSO gaat internationaal” (1 SP)

• Uitgangspunt: één ‘crossculturele’ dag en één ‘vreemdetalendag’ waarin internationale competenties 4, 9 , 11 en 12 aan bod komen

Page 26: INT @ Home

Persoonlijke overwegingen - tips

• Integreer in de hele opleiding en leg vast• Verantwoordelijkheid van iedereen:

vakinhoudelijk en stage• Bottom-up en top-down• Representatieve werkgroepen• Laat collega’s getuigen en anderen

overtuigen op opleidingsraden

Page 27: INT @ Home

Domeinspecifieke leerresultaten van de opleiding Bachelor secundair onderwijs

9. De Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs neemt deel aan het maatschappelijke debat over onderwijskundige thema’s en de rol van de leraar in de samenleving, ook in internationaal perspectief.

Page 28: INT @ Home

Bedankt voor je aandacht !