Instructie Verantwoord Alcoholgebruik - Home - Taurus · Instructie Verantwoord Alcoholgebruik...

of 16 /16
1a Instructie Verantwoord Alcoholgebruik Programma Eerste lesuur De barvrijwilliger en de Drank - en Horecawet introductie m.b.v. video ‘Alcohol en de wet’ (6 min.) informatie m.b.v. sheets (25 min.) Informatie over Alcohol en alcoholgebruik introductie m.b.t. video ‘Alcohol…wat doet het met je’ informatie m.b.v. sheets (25 min.) Pauze Tweede lesuur De praktijk van verantwoord schenken discussie over probleemsituaties m.b.v. video ‘Verantwoord schenken…de praktijk’ (45 min.) Bespreking van vragen (15 min.) 1b

Embed Size (px)

Transcript of Instructie Verantwoord Alcoholgebruik - Home - Taurus · Instructie Verantwoord Alcoholgebruik...

1a

Instructie Verantwoord Alcoholgebruik

Programma

Eerste lesuur De barvrijwilliger en de Drank- en Horecawet

introductie m.b.v. video Alcohol en de wet (6 min.) informatie m.b.v. sheets (25 min.)

Informatie over Alcohol en alcoholgebruik introductie m.b.t. video Alcoholwat doet het met je informatie m.b.v. sheets (25 min.)

PauzeTweede lesuur De praktijk van verantwoord schenken

discussie over probleemsituaties m.b.v. video Verantwoord schenkende praktijk (45 min.)

Bespreking van vragen (15 min.) 1b

Aanwezigheidseis leidinggevende of barvrijwilliger

HorecaTijdens het verstrekken van alcohol dient er altijd een leidinggevende aanwezig te zijn. Deze persoon moet beschikken over de Verklaring Sociale Hygine.

Para-commercile verenigingEen gekwalificeerde barvrijwilliger mag de rol van eindverantwoordelijke vervullen tijdens de verstrekking van alcohol.

2

Instructie Verantwoord Alcoholgebruik

Voorbeeld van cursusprogramma zoals bedoeld in de wet Inhoud: Kennis van wettelijke voorschriften Kennis over risicos van overmatig alcoholgebruik Leren hanteren van lastige situaties

Resultaat: gekwalificeerd barvrijwilliger Geen examen

3

Doel Drank- en Horecawet

De verstrekking van alcoholhoudende dranken op een verantwoorde wijze reguleren

Voorkomen van mogelijke risicos zoals: alcoholgebruik kinderen overmatig gebruik ongevallen onder invloed

De Drank- en Horecawet regelt o.a. de verstrekking in commercile (horeca, winkels) en in para-commercile inrichtingen (verenigingen)

De gemeente verstrekt de vergunning en kan eigen regels toepassen

4

Alcoholbestuursreglement

De Drank- en Horecawet bepaalt dat het bestuur van elke vereniging die alcohol wil schenken een alcoholbestuursreglement opstelt en deze indient bij de aanvraag van een vergunning.Inhoud alcoholbestuursreglement: Wettelijke voorschriften van de Drank- en Horecawet die van

toepassing zijn voor de vereniging Huisregels over alcohol die specifiek gelden voor de

vereniging

5

Aanbevolen huisregels voor sportverenigingen (1)

Geen zelf meegebrachte alcohol drinken Alleen alcohol drinken in de kantine of op het terras Geen alcohol schenken aan:

jeugdbegeleiders tijdens de uitoefening van hun functie

chauffeurs die spelers vervoeren Voorkomen van rijden met meer dan het toegestane

alcoholpromillage

6a

Aanbevolen huisregels voor sportverenigingen (2)

Leidinggevende en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende de bardienst

Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren zijn niet toegestaan

Promoten van alcoholvrije dranken

Personen die agressief gedrag vertonen worden uit de kantine verwijderd

6b

Aanbevolen huisregels voor studentenverenigingen (1)

Gebruik standaardglazen Er is een gevarieerd aanbod aan alcoholvrije dranken

beschikbaar De prijzen van fris niet hoger, bij voorkeur lager dan

alcohol Geen kortingen op de aankoop van alcohol In beginsel: direct betalen Geen spelletjes met veel drank

7a

Aanbevolen huisregels voor studentenverenigingen (2)

Er is altijd een leidinggevende of barvrijwilliger aanwezig die nuchter blijft

Dronken leden gaan veilig naar huis

Bestuur stelt alcoholbeleid introductieperiode op

Bestuur stelt jaarlijks bijzondere regels op t.b.v. vergaderingen, bijeenkomsten van disputen en jaarclubs en t.b.v. externe bezoeken

Bestuur stelt passende sancties op bij overtreding

7b

Aanbevolen huisregels voor sociaal-culturele accommodaties

Geen zelf meegebrachte alcohol drinken

Voorkomen van rijden met meer dan het toegestane alcoholpromillage

Leidinggevende en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende de bardienst

7c

Belangrijke regels van de Drank- en Horecawet (1)

Aan jongeren onder de 16 jaar mag geen alcohol worden verkocht

Aan ouderen mag geen alcohol worden verkocht wanneer deze bedoeld is voor jongeren onder de 16 jaar

Aan jongeren vanaf 16 jaar mogen zwak-alcoholhoudende dranken (tot 15% alcohol) worden verkocht en vanaf 18 jaar sterke drank (15% alcohol of meer)

8

Belangrijke regels van de Drank- en Horecawet (2)

De verstrekker van alcohol moet jongeren altijdom een geldig leeftijdsbewijs vragen: Paspoort OV-studentenkaart Bromfietscertificaat RijbewijsDe verstrekker is strafbaar wanneer blijkt dat jongerendie niet oud genoeg zijn, wel alcohol hebben kunnen kopen. Jongeren zijn niet strafbaar.

9

Belangrijke regels van de Drank- en Horecawet (3)

Schenkverboden: Geen alcohol verstrekken aan mensen die in kennelijke staat

van dronkenschap verkeren.

Het is niet toegestaan alcoholgebruik al of niet onder dreiging met geweld af te dwingen.

Geen alcohol verstrekken aan personen waarbij dit mogelijk kan leiden tot verstoring van openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

Geen mensen toelaten die zichtbaar te veel hebben gedronken of die onder invloed zijn van drugs.

10

Wegenverkeerswet over alcohol en verkeer (1)

Rijden met een bloedalcoholgehalte (BAG) van meer dan 0,5 promille is strafbaar.

De wet geldt voor alle voertuigen, dus ook voor de fiets.

De grens van 0,5 promille wordt bereikt na het drinken van 2 3 standaardglazen alcohol-houdende drank in ongeveer een uur tijd.

11

Wegenverkeerswet over alcohol en verkeer (2)

Waarom 0,5 promille grens? Vanaf 0,5 promille neemt de rijvaardigheid aantoonbaar af

(reactievermogen, oordeelsvermogen, waarneming nemen af)

De kans op een ongeval is bij 0,8 promille al 2 keer zo groot dan bij 0,5 promille; bij 1,3 promille is die kans 9 keer zo groot

In de nabije toekomst mogelijk verlaging wettelijke grens naar 0,2 promille voor beginnende automobilisten

12a

Wegenverkeerswet over alcohol en verkeer (3)

12b

Ongevalskans

(nuchter = 1)

Ademhalingsalcoholgehalte

Wegenverkeerswet over alcohol en verkeer (4)

Rijden onder invloed is in Nederland een misdrijf; dit betekent o.a.:- bij veroordeling een strafblad, met mogelijke

gevolgen voor de carrire - relatief hoge geldboetes mogelijk

Tot een promillage van 1,3 kan de boete direct betaald worden, waarmee strafvervolging wordt voorkomen

Boven de 1,3 promille:- verdachte moet voor de rechter verschijnen - straffen zijn zwaarder- deelname 3-daagse cursus (EMA) (tot 2,3 promille)

13

De gevolgen van het niet naleven van de wettelijke voorschriften

De gemeente kan de vergunning tijdelijk of definitief intrekken

Bij een strafbaar feit kan de politie proces verbaal opmaken

De inspectie (Keuringsdienst van Waren van VWS) kan hoge boetes opleggen; overtreding regels is een economisch delict

Bij het niet naleven van de regels kan de leidinggevende en het bestuur aansprakelijk worden gesteld

14

Kenmerken alcoholgebruik in Nederland

Zeer sterke toename alcoholgebruik 1965-1980

85% van de bevolking drinkt alcohol

1,1 miljoen probleemdrinkers waarvan ruim 400.000 verslaafden

Toename alcoholgebruik door jongeren Excessief alcoholgebruik vooral in het weekend

15

Alcoholhoudende dranken?

Elke drank met meer dan een half procent alcohol

In bier zit meestal 5% alcohol, in wijn 12% en in sterke drank 35%

Voor de jongere consument: Alcoholpops (alcoholhoudende dranken met een

promillage van 5%, 8% of meer ontstaan uit vruchten) en trendy mix-dranken (mixen van bekende sterke dranken en frisdranken)

16

Soorten alcoholhoudende dranken

De Drank- en Horecawet maakt onderscheid tussen: Zwak-alcoholhoudende drank:

bevat tot 15% alcohol zoals bier, wijn e.a. Sterke drank:

bevat 15% of meer alcohol zoals whisky, jenever

17

Inhoud standaardglazen

Bier 250 cc Wijn 100 cc Sterke drank 35 cc

In elk standaard glas zit evenveel pure alcohol, namelijk 10 gram (of 12,5 cc).

Alcoholpops en mixdranken bevatten uiteenlopendealcoholpercentages.

18

De opname van alcohol

Alcohol wordt via de slokdarm, de maag en de dunne darm rechtstreeks opgenomen in het bloed en door het lichaam verspreid

Zodra de alcohol de hersenen bereikt voel je dat je onder invloed bent

n standaardglas alcohol leidt gemiddeld tot een promillage van 0,2 bij mannen en 0,3 bij vrouwen

19

De afbraak van alcohol

Alcohol is voor het lichaam een schadelijke stof

De lever doet 1 1,5 uur over het afbreken van de hoeveelheid alcohol van een standaardglas

De afbraak van alcohol door de lever kan niet worden versneld door bijv. dansen, koffie drinken of een koude douche

Als je 2 standaardglazen alcohol gedronken hebt ben je daarom minstens 2 uur onder invloed etc.

20

Alcohol en de hersenen (1)

Vrolijk/ ontspannen: 0 tot 0,5 promille; 1 3 glazen Opgewekt, afname smaak en reuk,

Aangeschoten/ beschonken: 0,5 tot 1,5 promille; 3 7 glazen Opgewonden, agressief, zelfoverschatting

Zat/ ladderzat: 1,5 tot 3 promille; 7 15 glazen Minder zelfkritiek, dubbelzien, misselijk, kans op black-out

21a

Alcohol en de hersenen (2)

Laveloos: 3 tot 4 promille; 15 20 glazen Verdoving zintuigen, verwardheid

Voor pampus: meer dan 4 promille; meer dan 20 glazen kans op bewusteloosheid, vanaf 5 promille coma

en stilstand ademhaling

NB: hoeveelheden in relatief korte tijd gedronken

21b

Nadelige korte termijn gevolgen van overmatig alcoholgebruik

Nederland telt ruim 200 doden en 3.000 ernstige gewonden door alcohol in het verkeer

Tijdens het uitgaan: 1 op de 5 jongeren slachtoffer van alcohol-agressie in een

jaar Bij ongevallen thuis of op het werk speelt alcohol vaak

een rol Alcoholgebruik van moeder is schadelijk voor het

ongeboren kind

22

Nadelige lange termijn gevolgen van overmatig alcoholgebruik

Maagklachten Leverklachten

Afname hersenfuncties

Hartklachten

Verslaving

23

Problematisch alcoholgebruik (1)

Verantwoord Alcoholgebruik niet meer dan 2 glazen per dag voor een vrouw niet meer dan 3 glazen per dag voor een man tenminste twee dagen per week geen alcohol geen alcohol bij verkeer, werk, studie en zwangerschap

24a

Problematisch alcoholgebruik (2)

Overmatig Alcoholgebruik Meer dan 21 glazen per week voor een man Meer dan 14 glazen per week voor een vrouw

Indicatie Alcoholverslaving Alcoholgebruik heeft een belangrijke functie

(afname spanningen, negatieve gevoelens) Toename sociaal isolement Dagelijks meestal meer dan 7 8 glazen Voortdurend verlangen om te drinken Lichamelijke en geestelijke ontwennings-verschijnselen

bij stoppen

24b