Instructie 6.1

of 13 /13
@meneerrijk vertelt Par. 6.1 “Wat wil de derde stand?”

Transcript of Instructie 6.1

@meneerrijk vertelt

Par. 6.1“Wat wil de derde

stand?”

Par. 6.1 t/m 6.3 gaan over de Franse Revolutie…

Maar was het zo simpel als de afbeelding op blz. 128?

Tijdbalk Franse Revolutie

1774 1789 1792 1793 1794 1799 1804 1812 1815 1821

We gaan alle gebeurtenissen in stukjes hakken!

Tijdbalk Franse Revolutie

1774 1789 1792 1793 1794 1799 1804 1812 1815 1821

Par. 6.1 Par. 6.2 Par. 6.3

Tijdbalk Franse Revolutie / par. 6.1

1774 1789

Tijdbalk Franse Revolutie / par. 6.1

1774 1789

In 1774 wordt Lodewijk XVI koning van Frankrijk. Er heerste grote armoede in Frankrijk. De vorst leefde echter in grote weelde. Evenals zijn vrouw Marie-Antoinette.

Tijdbalk Franse Revolutie / par. 6.1

1774 1789

In 1774 wordt Lodewijk XVI koning van Frankrijk. Er heerste grote armoede in Frankrijk. De vorst leefde echter in grote weelde. Evenals zijn vrouw Marie-Antoinette.

Er was een tekort aan geld. De belastingen moesten dus

omhoog!

Tijdbalk Franse Revolutie / par. 6.1

1774 1789

Voor het eerst in 175 jaar wordt de Staten-Generaal door de koning bijeengeroepen. Zij mogen hem

adviseren over nieuwe belastingen. In de Staten-Generaal zitten

vertegenwoordigers van alle standen.

Tijdbalk Franse Revolutie / par. 6.1

1774 1789

De Derde Stand wil natuurlijk geen verhoging van de belastingen. Zij

beginnen hun eigen ‘vergadering’, deze noemen ze de Nationale Vergadering.

Ze eisen een grondwet.

Tijdbalk Franse Revolutie / par. 6.1

1774 1789

Koning Lodewijk XVI is furieus en stuurt zijn leger naar Parijs om de

derde stand een lesje te leren.

De Parijse bevolking komt in opstand…

Tijdbalk Franse Revolutie

1774 1789 1792 1793 1794 1799 1804 1812 1815 1821

Par. 6.1 Par. 6.2 Par. 6.3

In par. 6.2 zal gekeken worden naar het

verdere verloop van de Franse Revolutie.

Vragen?@meneerrijk

Par. 6.1“Wat wil de derde

stand?”