Institute for Agricultural and Fisheries Research Agriculture and Fisheries Policy Area Institute...

of 8 /8
Institute for Agricultural and Fisheries Research www.ilvo.vlaanderen.be Agriculture and Fisheries Policy Area Institute for Agricultural and Fisheries Research 30 maart – Harlingen PULS INFORMATIE DISCUSSIEDAG Maarten Soetaert Marieke Desender

Embed Size (px)

Transcript of Institute for Agricultural and Fisheries Research Agriculture and Fisheries Policy Area Institute...

Page 1: Institute for Agricultural and Fisheries Research  Agriculture and Fisheries Policy Area Institute for Agricultural and Fisheries.

Institute for Agricultural and Fisheries Research www.ilvo.vlaanderen.be

Agriculture and Fisheries Policy Area

Institute for Agricultural and Fisheries Research

30 maart – Harlingen

PULS INFORMATIE DISCUSSIEDAG

Maarten SoetaertMarieke Desender

Page 2: Institute for Agricultural and Fisheries Research  Agriculture and Fisheries Policy Area Institute for Agricultural and Fisheries.

2

Garnaalpuls

Kenmerken: schrikpuls, 5 Hz, PDC

“ De belangrijkste reden voor (wervel)letsels lijken te wijten aan het krachtig samentrekken van de spiermassa, veroorzaakt door een plotse verandering in elektrische potentiaal. Dit gebeurt wanneer de stroom aan- of uitgeschakeld wordt.

In PDC neemt het risico op letsels dus toe bij langere blootstellingstijden en/of bij hogere frequenties (meer pulsen) (Snyder, 2004)”

Snyder, D.E., 2004. Invited overview: conclusions from a review of electrofishing and its harmful effects on fish. Fish Biology 13, 445-453

Page 3: Institute for Agricultural and Fisheries Research  Agriculture and Fisheries Policy Area Institute for Agricultural and Fisheries.

3ILVO, an ocean of opportunity

Effecten

• Kennis van effecten garnaalpuls = zeer beperkt

• Belangrijkste bron(1): – korte termijn effecten (24u)

– schrikpuls garnaal

– blootstellingstijd: 10s

– tong, schol, kabeljauw, pitvis, zeedonderpad, harnasmannetje en vijfdradige meun

(1) : Chiers et al., 2011, ‘Short-term effects of low frequency pulsed direct current on captive-housed sea fish’, submitted

Page 4: Institute for Agricultural and Fisheries Research  Agriculture and Fisheries Policy Area Institute for Agricultural and Fisheries.

4ILVO, an ocean of opportunity

Effecten

• Gedrag:

– klein effect tijdens blootstelling

– snel herstel na blootstelling

• Uitwendige letsels: niet waarneembaar

• Inwendige letsels: niet waarneembaar

• Weefselschade: niet waarneembaar

Page 5: Institute for Agricultural and Fisheries Research  Agriculture and Fisheries Policy Area Institute for Agricultural and Fisheries.

5ILVO, an ocean of opportunity

Hiaten

• Wat bij elektrosensitieve dieren?

• Effect op eitjes, larven, juvenielen?

• Middellange termijneffecten?

• Wat bij hogere intensiteiten?

Page 6: Institute for Agricultural and Fisheries Research  Agriculture and Fisheries Policy Area Institute for Agricultural and Fisheries.

6ILVO, an ocean of opportunity

Methode• 1: Vluchtreactie in heterogeenveld?

• 2: Blootstelling in homogeenveld aan gevonden veldsterkte uit 1

– Wat? Hondshaai, rog, zager

• 3: Blootstelling van eitjes, larven en juvenielen

– Wat? Kabeljauw, tong, garnaal en zager

– Blootstellen in verschillende levensstadia en bij verschillende veldsterktes ( 50

en 100V/m)

• 4: Aftasten van de limieten, of hoe ver kunnen we gaan?

– Wat? Tong, garnaal, kabeljauw en zager

Homogeenveld

Page 7: Institute for Agricultural and Fisheries Research  Agriculture and Fisheries Policy Area Institute for Agricultural and Fisheries.

7ILVO, an ocean of opportunity

Methode• Proeven in een homogeenveld

– Blootstelling (5s):

• Tussen twee plaatelektroden

• Oriëntatie!

– Gedragsobservatie

• Video-tracking software

• Activiteit en voedselrespons

– Euthanaseren

• Na 1 dag en ook na 14 dagen

– Autopsie

• Macroscopische inspectie bloedingen

• Röntgenfoto ( zowel lateraal als dorsaal)

• Histologie van dorsaal spierweefsel, lever, nier,

darm, kieuw en milt ( en ampullae lorenzini)

Page 8: Institute for Agricultural and Fisheries Research  Agriculture and Fisheries Policy Area Institute for Agricultural and Fisheries.

Institute for Agricultural and Fisheries Research www.ilvo.vlaanderen.be

Agriculture and Fisheries Policy Area

Institute for Agricultural and Fisheries Research

Bedankt voor uw aandacht

Vragen?