Installatie totaal

of 100 /100
magazine voor installerende bedrijven en adviseurs JAARGANG 11 NUMMER 1 installatie totaal FEBRUARI 10 BENELUX-DAG 10 MAART 2010 BENELUX-DAG 10 MAART 2010 WAVIN: EUROPESE MARKT- LEIDER VAN KUNSTSTOF LEIDINGSYSTEMEN WAVIN: EUROPESE MARKT- LEIDER VAN KUNSTSTOF LEIDINGSYSTEMEN DUURZAAMHEID, PROFESSIONEEL BEGELEID DUURZAAMHEID, PROFESSIONEEL BEGELEID

Embed Size (px)

description

Magazine voor installateurs en adviseurs

Transcript of Installatie totaal

 • De Rotovex serie, n van de eerste lijnen compacte luchtbehandelingstoestellen in Europa, is uitgebreid. De ontwikkeling staat niet stil en ook Systemair blijft deze succesformule doorontwikkelen. De reeks bestaat nu uit 6 bouwgroottes en bestrijkt nu een luchtdebiet van 700 tot 6.000 m3/h.

  De toestellen zijn allen voorzien van EC motoren, met een optimale regelbaarheid en een laag energieverbruik. De verwarmingsbatterijen, die ervoor zorgen dat ook onder extreme weersomstandigheden de toestellen optimaal blijven functioneren, zijn van een nieuw type en ook de regeling is geoptimaliseerd zodat vraagge-stuurde ventilatie ook tot de mogelijkheden behoord.

  Kijk voor meer informatie op onze website www.systemair.nl

  Belgi en Luxemburg: Romeinsestraat 6/00.01, B-3001 Heverlee, Tel. +32 (0) 16 387080, Fax. +32 (0) 16 387089

  Nederland: Kilweg 10-16, NL-3336 LL Zwijndrecht Tel. +31 (0) 78 6107330, Fax +31 (0) 78 6107335 www.systemair.nl

  Rotovex SR serie uitgebreid 700 - 6000 m3/h

  Rotovex SR serie

  m a g a z i n e v o o r i n s t a l l e r e n d e b e d r i j v e n e n a d v i s e u r sJAA

  RG

  AN

  G 1

  1 N

  UM

  ME

  R 1

  installatietotaal

  FEBRUARI 10

  BENELUX-DAG10 MAART 2010BENELUX-DAG10 MAART 2010

  WAVIN: EUROPESE MARKT-LEIDER VAN KUNSTSTOFLEIDINGSYSTEMEN

  WAVIN: EUROPESE MARKT-LEIDER VAN KUNSTSTOFLEIDINGSYSTEMEN

  DUURZAAMHEID, PROFESSIONEEL BEGELEID

  DUURZAAMHEID, PROFESSIONEEL BEGELEID

 • REGISTREER NU VOOR

  GRATIS TOEGANG VIA WWW.VSK.NL

  UW REGISTRATIECODE:

  100.022.62

  DUURZAME ENERGIEOPLOSSINGEN NVKL- PAVILJOEN KENNISPLEIN KLIMAATTHEATER DUURZAAM SCOREN CONGRESSEN EN SYMPOSIA

  09.30 - 18.00 UUR

  GA VOOR HET COMPLETE PROGRAMMA NAAR WWW.VSK.NL

  VNS09-1036 Adv Installatie Totaal_210x297.indd 1VNS09 1036 Adv Installatie Totaal 210x297 indd 1 30-11-2009 11:11:2430 11 2009 11:11:24

  KNELFITTINGEN PRESSFITTINGEN

  DUITSLAND NEDERLAND FRANKRIJK

  Sinds 1999 heeft Valsir al meer dan 140 miljoen meter Pexal geproduceerd (meer dan 3 keer de omtrek vande aarde) samen met een bijbehorend gamma aan fittingen. Een kompleet aan en afvoersysteem geschiktvoor water, gas en verwarming, uitvoerig getest en gebruikt en ondertussen wereldwijd gewaardeerd. Pexal buisis een hoogwaardige kwaliteit meerlagenbuis en is samengesteld uit een binnen en buitenlaag van vernet po-leythyleen en een overlangs gelaste aluminiumlaag van 0,4 mm. Leverbaar vanaf 14 t/m 75 mm. Het Pexalsysteem wordt tevens goedgekeurd voor gebruik met andere veel voorkomende systemen. In combinatie metonze concurrerende condities is Pexal de meest voor de hand liggende oplossing voor installatiewerkzaamhe-den op gebied van verwarming, santair en gas.

  De vertrouwde knelfitting, qua installatie zeer snel en een-voudig te monteren met standaard gereedschap. Naastde vertrouwde manier van werken hoeft u dus geen duurgereedschap aan te schaffen. Leverbaar vanaf 14 t/m 32mm en geschikt voor (drink)water en verwarming.

  Speciaal ontwikkeld om het installeren te vereenvoudi-gen met als doel uw installatietijd te bespoedigen en uit-eindelijk behoorlijk op uw totale kosten te besparen. Onzepersfittingen worden geleverd met rvs-pershulzen envoorkomen corrosie in het geval dat de fittingen in betonworden gestort. Met behulp van de controlegaatjes en detwee O-ringen bent u verzekerd van een goede verbin-ding. Leverbaar vanaf 14 t/m 75 mm.

  Als aanvulling op metalen fittingen levert Valsir nu ookkunststof fittingen. Een hoogwaardige kwaliteit kunststofgenaamd PPSU die vergelijkingen met metalen fittingeneenvoudig doorstaat. Door het optrompen van de buiswordt de doorstroming van uw systeem met 30% verbe-terd en kunt u zelfs kiezen voor een kleinere diameter.Aangezien de koppelingen herbruikbaar zijn is Pexal Easyeen zeer voordelige oplossing.

  Roba Metals BV Roba Van der RijnAfdeling Installatie en Bouwprodukten Z.4 Broekooi 240Zomerdijk 27 B-1730 Asse3402 MJ IJsselstein BelgiNederland

  Tel +31-(0)30-6860211 Tel +32-(0)2-4528780Fax +31-(0)30-6888058 Fax +32-(0)2-4523083Email adres [email protected] [email protected] FOR PLUMBING

  QUALITY FOR PLUMBING

 • inhoud

  Magazine voor installerende bedrijven enadviseurs.

  Installatie Totaal informeert u over de laatsteontwikkelingen en trends op het gebied van:gas, water, sanitair, afvoertechniek, verwar-ming en airconditioning, luchtbehandeling,dakbedekking, energievoorziening, milieu enkoeltechniek.

  UITGAVEInstallatie Totaal is een uitgave van:DERO - UitgeversPostbus 5847500 AN EnschedeTelefoon: 053 - 461 80 80Telefax: 053 - 461 80 85www.dero.nlwww.installatietotaal.nl

  AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE:D. Douwma, T. Bennes, B. de Jong, C. van der Meer, P. van Emst,Reinier van den Berg, B. Beekman, MarcoHeerschop, ISSO, Vabi, FHI, Senter Novem,Bink Software, Acto, UNETO-VNI, VROM

  ADVERTENTIEVERKOOPR. van de [email protected]

  ABONNEMENTENNederland 49,- per jaar excl. btwVerschijning: 6 maal per jaar.Abonnementen kunnen op elk gewenstmoment ingaan en worden automatischverlengd, tenzij twee maanden voor devervaldatum schriftelijk is opgezegd.

  REDACTIEADRESPostbus 5847500 AN [email protected]

  COPYRIGHT Niets uit deze uitgave mag worden verveel-voudigd en/of openbaar gemaakt worden opwelke wijze dan ook zonder voorafgaandeschriftelijke toestemming van de uitgever.Uitgever en auteurs verklaren dat deze uit -gave naar beste weten is samen gesteld,evenwel kunnen aan de volledigheid en juist-heid van de informatie, zoals weer gegeven indeze uitgave, geen rechten worden ontleend.De uitgever en auteurs kunnen dan ook geenenkele aansprakelijkheid aanvaarden voorschade, van welke aard ook, die het gevolgis van handelingen en/of beslissingen diegebaseerd zijn op bedoelde informatie uitdeze uitgave.

  VORMGEVING EN OPMAAKTwentie design en dtp, Hengelo

  Voorpagina werd mede mogelijk gemaakt door:Tece

  colofon

  Marktnieuws

  Column, Reinier van den Berg

  Subsidie nieuws

  Vabi nieuws

  FHI nieuws

  Bink Software nieuws

  ISSO nieuws

  ACTO nieuws

  VSK 2010: vakbeurs voor de installatiebranche

  Wavin: Europese marktleider van kunststofleidingsystemen

  VSH Flow Control Knellen, schuiven, pressen, insteken . U zegt het maar!

  Vakbeurs voor sanitair, verwarming, klimaaten vernieuwbare energienSHK ESSEN van 10 t/m 13 maart

  Laurens Radiator Studio: volledige programmaradiatoren op n locatie! Je wilt hem zien, je wilt hem aanraken .

  WGA Eigen Risicodrager worden?

  WMS: Energie leeft

  Bewegingsvrijheid en mobiliteit

  Duurzaamheid, professioneel begeleid

  Over 4 pk, 104 combinaties en 8 cm plat

  Revolutionaire ontwikkelingen luchtgordijnen

  Elektro- en installatietechniek op noordelijkevakbeurs IVAK Bij ons kunnen bedrijvenzich onderscheiden

  Waterinstallatie City Campus MAX: eigentijdscomfort door perfecte samenwerking

  Agenda

  Adverteerdersindex

  5111214171821232432

  40

  48

  52

  56606672768286

  90

  9698

  24

  48

  60

  86

  installatietotaal

 • projectresultaten

  Acto

  w w w.acto.nlSoftware voor project- en servicemanagement

  D O E D E P S Y C H O L O G I S C H E T E S T !Wat was uw eerste reactie bij het zien van deze foto? In dat geval... O Voelde u nattigheid, denkend aan uw lopende projecten? l Kom dan eens praten over onze projectsoftware.O Verzuipt u compleet in uw projectadministratie? l Dan wordt het cht hoog tijd voor een goed gesprek.O Hoe hou ik het hoofd boven water? l Zet dan n de eerste stap en maak een afspraak met Acto.O Zag u vooral transparantie? l Dan gebruikt u waarschijnlijk al onze projectsoftware.O Voelt u zich als een vis in het water? l U bent vast al jaren trouwe klant van Acto.

 • Kijk ook op www.installatietotaal.nl

  marktnieuwsAutodesk, leverancier van 2D- en3D-ontwerpsoftware, neemt devisualisatiesoftwarepakkettenDynamite VSP en Dynamite SIMover van 3AM Solutions.Autodesk is wereldwijd marktleiderin 2D- en 3D-ontwerpsoftwarevoor de werktuigbouwkundige, debouwkundige en constructie-industrie en de media- en enter-tainment-industrie.

  De Itho Group en Daalderop B.V.zijn per november 2009 een veel-belovende samenwerking gestart.Ten eerste is gekozen voor eenstrategische samenwerking tussende bedrijven op het gebied vanproductontwikkeling, inkoop enexport. Ten tweede zullen beidebedrijven overstappen naar eennieuwe participatiepartner; Bencis Capital Partners. Itho enDaalderop blijven zelfstandigeondernemingen en zullen iederhun eigen, sterke merk blijven uit-bouwen.

  Voor het testen van de nieuwsteontwikkelingen op het gebied

  van akoestiek, installeerde Ducoeen akoestisch laboratorium inhet eigen fabriekspand inVeurne. Er wordt onderzoekgedaan naar de geluiddempendeprestaties van ventilatieroosters,muurroosters en lamellenwanden.Het nieuwe labo maakt deel uit van het reeds bestaandeResearch & Development Centrevan Duco waar een team vanervaren en deskundige ingeni-eurs en technici dagelijks werkenaan de ontwikkeling van natuur-lijke ventilatie- en zonwering -systemen voor een gezond encomfortabel binnenklimaat.

  Fortes Import te Houten, sinds1999 actief met het metalenpersfittingsysteem, is met ingangvan 1 januari 2010, de alleen -vertegenwoordiger van SANHAvoor de Nederlandse markt. Met het in dienst nemen vanEric Collet (voorheen werkzaambij SANHA) wordt de continuteitgewaarborgd.

  berichten

  5

  INSTALLATEUN

  Zo, deze beurs biedt me

  tenminste gede opties.

  De daling van het inkomen van zelfstandigen is

  nog geen reden tot grote zorg. Dat zegt het

  Platform Zelfstandig Ondernemers (PZO) naar

  aanleiding van de cijfers die het Centraal Bureau

  voor de Statistiek eerder onlangs publiceerde.

  Inkomens van ondernemers, en dus ook van

  zzpers, kunnen nu eenmaal aan stevige schom-

  melingen onderhevig zijn. Wel roept PZO de

  Belastingdienst op om voor 2009 soepel om te

  gaan met het zogeheten urencriterium.

  Urencriterium

  Het CBS becijferde dat de inkomens van onder-

  nemers in het derde kwartaal van 2009 12 pro-

  cent kromp. Voor zzpers die minder dan 1.225

  uur in hun onderneming besteedden, komt daar

  het verlies van de zelfstandigenaftrek - een

  bedrag van maximaal EUR 9.251 - bovenop.

  Voor het urencriterium tellen behalve de

  declarabele uren ook de tijd besteed aan bij-

  voorbeeld administratie, acquisitie en opleidin-

  gen. Wij denken dat coulance op zn plaats is,

  zegt PZO-secretaris Roel Masselink. Het weg-

  vallen van de zelfstandigenaftrek leidt tot een

  extra inkomensdaling. Dat is onder de huidige

  economische omstandigheden niet acceptabel.

  Vooral nu het belang van zzpers voor de eco-

  nomie in de afgelopen maanden meer dan

  bewezen is.

  Niet stilzitten

  Zelfstandigen benutten de crisistijd ook, be -

  nadrukt Masselink. Ze kijken niet werkloos toe,

  maar ze professionaliseren zich. Ze bezinnen

  zich op hun product-marktcombinatie, orinte-

  ren zich op nieuwe technologien en ontwikke-

  lingen, gaan samenwerkingsverbanden aan en

  investeren in opleiding en scholing. Zo zijn ze

  een smeerolie voor de economie. Wij zien dat de

  politiek dat inmiddels ook beseft.

  Inkomensdaling zzpers noggeen reden tot grote zorg

 • 6marktnieuwsOp 1 januari 2010 hebbenGUTS Retail en Pruvato hunactiviteiten gebundeld. Zij zijn samen verdergegaan als1 organisatie onder de naamGUTS Retail. Beide onder -nemingen zijn onderdeel vande Protechnum Groep. De vestiging van Pruvato inBeuningen blijft bestaan en desamenvoeging zal geen perso-nele consequenties hebben.

  Christopher (Chris) Marshallis benoemd tot voorzitter vande Raad van Bestuur enChief Operating Officer vanHansa Metallwerke AG.Marshall was sinds mei 2009als lid van de Raad vanBestuur verantwoordelijk vooralle technische afdelingen.

  Per 1 november2009 is HarrieGeven in dienstgetreden bij Hencoals Regiomanager

  Zuid-Nederland. Harrie is verantwoordelijk voor alle com-mercile activiteiten van Hencoin de provincies Limburg,Noord-Brabant en Zeeland enis de opvolger van Walter vander Stam. Per 1 december2009 is Frank van Gijtenbeekin dienst getreden bij Henco

  Industries. Frankvan Gijtenbeek isaangesteld alsRegiomanagerWest-Nederland en

  zal als zodanig verantwoordelijkzijn voor alle commercile activiteiten van Henco in deprovincies Noord-Holland,Zuid-Holland en Utrecht.Hencofloor is de nieuwe businessunit van Henco voorvloerverwarming. Walter vander Stam is benoemd tot Sales manager Hencofloor inNederland en zal deze unit verder inhoud gaan geven enuitbouwen.

  Kijk ook op www.installatietotaal.nl

  Beter ventileren met minderenergieverbruik in bestaandewoningenRenovatie en ventilatie zijn hot items, zoveel is

  duidelijk. De seminars Natuurlijke ventilatie,

  gezondheid en energiewinst in de bestaande

  bouw die Duco in samenwerking met Gezond

  Bouwen en Wonen organiseerde, konden dan ook

  op de belangstelling van meer dan 300 professio-

  nals uit de bouwbranche rekenen.

  Ir. Harm Valk had het in zijn presentatie over de

  ventilatienormen in renovatie en verwees daarbij

  ondermeer naar de NEN 8087. De senior adviseur

  van het adviesburo Nieman onderstreepte in zijn

  betoog het belang om bij renovatie te streven naar

  de kwaliteitseisen die bij nieuwbouw gelden.

  Belangrijk bij ventilatie zijn een luchttoe en -afvoer

  in evenwicht. En een goede luchtoverstroom.

  Maar ook de samenhang van ventilatie met iso -

  latie en vochthuishouding, en het gebruiksgemak

  van ventilatiesystemen in de praktijk verdienen

  bijzondere aandacht.

  Als gevolg van het grote succes van de semin-

  ars, plant Duco een nieuwe reeks in het voorjaar

  van 2010. Informatie omtrent het thema, de

  sprekers en de locaties zal op de website

  www.duco.eu terug te vinden zijn.

  Ondernemers kunnen subsidie krijgen voor nieu-

  we pilot- en demonstratieprojecten voor bioraffi-

  nage. Bioraffinage is het slim verwerken van

  planten en plantenresten voor meerdere toepas-

  singen. Daarnaast komt er subsidie voor het effi-

  cint vergassen van biomassa en er komt een

  financile stimuleringsregeling voor het oplossen

  van de vraag hoe zeewieren het makkelijkst zijn

  te kweken en te gebruiken als grondstof voor

  chemicalin, veevoer en brandstof. Dat zijn de

  drie onderwerpen waarvoor de ministers Gerda

  Verburg van Landbouw, Natuur en Voedsel -

  kwaliteit en Maria van der Hoeven van

  Economische Zaken bijna 25 miljoen euro

  beschikbaar stellen.

  Aardolie wordt schaars en dus duur. Aardolie

  gebruiken we niet alleen voor brandstof en plas-

  tic, maar ook als basismateriaal voor de chemi-

  sche industrie en medicijnen. Er gaat bijna net

  zoveel aardolie naar bijvoorbeeld plastics, ver-

  ven, coatings en smeerolie als naar bijvoorbeeld

  benzine, diesel, LPG en kerosine. De schaarste

  aan fossiele grondstoffen maakt de zoektocht

  naar alternatieven essentieel. Planten (biomas-

  sa) zijn zon alternatief.

  Bovenstaande regelingen zijn onderdeel van de

  Innovatieagenda Energie. De Innovatieagenda

  Energie draagt bij aan het realiseren van de doel-

  stellingen zoals vastgelegd in Schoon en Zuinig,

  het werkprogramma van het kabinet dat het

  gebruik van hernieuwbare energie stimuleert,

  energie-efficiency verbetert en de uitstoot van

  broeikasgassen vermindert.

  Drie investeringsregelingen biobased economy open

 • marktnieuwsHet bestuur vanISSO, het kennis -instituut voor deinstallatiesector, heeft met ingang

  van 1 februari de heer Ir. R.D. van Bergen benoemdtot directeur. Hij volgt de heer ir. J.J.N.M. Hogeling op die zijnISSO werkzaamheden zal voort-zetten binnen de werkveldeninternationale projecten en normalisatie en die tevens aanblijft als directeur van destichting KBI.

  Sinds januari 2010 is de organi-satienaam J.E. StorkVentilatoren B.V. in ZehnderGroup Nederland B.V.gewijzigd. Het productmerk J.E. StorkAir blijft bestaan voorhet assortiment aan ventilatie-producten en systemen. Naast het merk J.E. StorkAirvoor ventilatieoplossingen voornieuwbouw, renovatie, utiliteit en scholen biedt de Zehnder Groupin Nederland onder de merkenZehnder en Faral een uitgebreidassortiment aan (design)radiatoren en laag temperatuuroplossingen. Zehnder Clean AirSolutions biedt daarnaast nogluchtreinigingsoplossingen voorde industrile markten.

  Met ingang vannovember 2009 isKWx een geautori-seerde service-partner gewordenvan Metrel. Naeen intensieve training in het kali-

  bratie laboratorium van Metrel isKWx in staat niet alleen Metrelapparatuur te kalibreren maarindien noodzakelijk ook te juste-ren. Omdat korte doorlooptijdenvan groot belang zijn kunnen aldeze werkzaamheden in hetKWx service centrum te OudBeijerland worden uitgevoerd.Het kalibratie laboratorium vanMetrel is door de SlovenianAccreditation volgens ISO/IEC17025 geaccrediteerd. VoorNederland is dit vergelijkbaarmet RvA en door European co-operation for accreditationvolledig geaccepteerd.

  7

  Kijk ook op www.installatietotaal.nl

  Hansgrohe AG vernietigt 10.000 illegale kopien

  van de populaire Raindance handdouche. Imitatie

  is de meest oprechte vorm van vleierij, is een

  gezegde uit het Verre Oosten. Het is een feit dat

  succesvolle Made in Germany kwaliteitsproducten

  vaak gekopieerd worden. Deze dubieuze eer komt

  regelmatig toe aan de kranen en douches gemaakt

  door Hansgrohe AG. Niet alleen het productdesign

  wordt gemiteerd, maar ook de verpakkingen,

  logos en belettering wor-

  den nagebootst. Tijdens

  een publiek evenement bij de douchefabriek in

  Offenburg, vernietigden de leden van de Raad van

  Bestuur van Hansgrohe AG, Richard Grohe en Karl-

  Heinz Hammann, met zichtbaar genoegen ruim

  10.000 kopien van de Raindance handdouche.

  Deze werden afgelopen zomer in Belgi in beslag

  genomen.

  Kwaliteit Made in Germany is niet te kopiren

  Rijk gaat zeker 10% energie besparenDe rijksoverheid neemt de komende jaren energie be -

  sparende maatregelen, waardoor het energieverbruik in

  2015 met zeker 10% zal zijn gedaald. Dit levert het rijk de

  komende jaren een besparing op van 50,5 miljoen euro.

  De maatregelen worden in een groot deel van de rijks -

  gebouwenvoorraad van ruim 4 miljoen m2 uitgevoerd.

  In het kader van het Programma Groene Techno -

  logien heeft de Rijksgebouwendienst samen met

  enkele rijksdiensten zeer goede resultaten geboekt

  met de introductie van Functioneel Controleren,

  Inregelen en Beproeven (FCIB) van de klimaatin-

  stallaties van gebouwen. Deze methode resulteert

  in een optimaal presterende klimaatinstallatie,

  met een zo laag mogelijk energiegebruik. Zo wor-

  den onder meer instellingen gecontroleerd en daar

  waar nodig aangepast en worden aanpassingen

  aan de installatie gedaan waardoor ventilatielucht

  op de juiste manier wordt verdeeld. Met dit prin -

  cipe is potentieel 15% energiebesparing op ge -

  bouwniveau te bereiken. Uitgegaan kan worden

  van een besparing van 10%.

  De fabrikanten van balansventilatiesystemen heb-

  ben met veel interesse kennisgenomen van de

  onderzoeksresultaten van het GGD-onderzoek

  naar het effect van de verbetermaatregelen in

  woningen met balansventilatie in de Amersfoortse

  wijk Vathorst en de concrete maatregelen van het

  college van burgemeester en wethouders en de

  betreffende woningcorporaties en ontwikkelaars.

  De fabrikanten juichen deze maatregelen toe,

  omdat zij er van overtuigd zijn dat onderhouds-

  contracten en vooral het bouwen van woningen

  met te openen ramen tot meer tevreden bewoners

  van woningen met balansventilatie had geleid en

  daardoor veel commotie omtrent deze ventilatie-

  methode voorkomen was.

  Energiebesparing en comfortverbeteringen heb-

  ben geleid tot steeds dichtere woningen.

  Ventilatie is noodzakelijk om deze woningen van

  een gezond en comfortabel binnenmilieu te kun-

  nen voorzien. Initiatieven die bijdragen aan mr

  ventilatie en betere ventilatie worden dan ook

  omarmd door alle fabrikanten.

  In combinatie met de initiatieven uit de ventilatie-

  branche om de deskundigheid omtrent ventilatie-

  systemen te vergroten en kwaliteit van installaties

  te kunnen borgen, zoals de onlangs gentrodu-

  ceerde VentilatiePrestatieKeuring, zijn de fabri-

  kanten ervan overtuigd dat de toepassing van

  balansventilatie zal blijven bijdragen aan een com-

  fortabel binnenmilieu in woningen in Nederland.

  Mr ventileren moet!

 • 8marktnieuwsDhr. Anne Lourens is onlangsbenoemd tot AlgemeenDirecteur van Lasaulec B.V.De 35-jarige Groninger wassinds 2006 OperationeelDirecteur bij Lasaulec B.V. Inzijn negenjarige loopbaan bijde technische groothandelbekleedde Lourens verschil-lende functies, van vestigings-leider tot uiteindelijk AlgemeenDirecteur.

  Eind 2009 is Makita verhuisdvan Son naar Eindhoven. Op 4 januari opent het bedrijfde deuren van het nieuwekantoor, het magazijn en eengrote showroom op het ParkForum 1101 in Eindhoven. Inmaart 2010 wordt het nieuwepand officieel geopend.

  NPQ Solutions, de leveranciervan software voor facility man-agement, CAD en installatie -techniek, heeft zijn activiteitenin Belgi uitgebreid. HetBunnikse bedrijf is al een tijdactief in Belgi, maar ziet doorde recentelijk toegevoegdeactiviteiten en applicatiesnieuwe mogelijkheden. NPQ Solutions is begin 2009overgegaan op een nieuwebedrijfsstructuur en intro-duceerde zijn drie businessunits NPQ FM Solutions, NPQCAD Solutions en NPQ BrandSolutions. In Belgi werkt NPQsamen met HEVAC BVBA.

  Nijburg Industrie Groep heefthaar activiteiten uitgebreid met de toevoeging van lucht-behandelingskasten. Fair

  Luchtbehandeling is de naamvan de nieuw opgerichte BV.Hiermee is de Nijburg Groepin staat om van buitenlucht-tot en met het inblaasroosterdiensten aan te bieden aan demarkt. De installateur kan hier-mee de gehele verantwoor-ding van dit traject uit handengeven

  Kijk ook op www.installatietotaal.nl

  Uit een LinkedIn poll van [email protected] blijkt dat de

  installatiebedrijven zelf overtuigd zijn dat de grootste

  oorzaak van het tekort aan engineers in de technische

  installatiebranche veroorzaakt wordt door een tekort

  aan instroom.

  Van de respondenten geeft 65% aan dat de oor-

  zaak tekort aan instroom is. Toenemende concur-

  rentie van andere branches zou volgens 28% van

  de respondenten de hoofdoorzaak zijn. In de poll

  werden nog 2 oorzaken genoemd die maar 2%

  scoorden.

  Citaten van respondenten Wanneer wij ons

  vakgebied niet begerenswaardiger maken lopen

  wij de kans dat de loodgieter over een aantal

  jaren met chauffeur komt voorrijden!! Klaas

  Breukelman - adjunct directeur Unica

  Bodegraven.

  De Technische Installatie branche is conservatief

  en weinig veranderingsgezind. Hierdoor zijn naast

  liggende branches/value chains interessanter om

  bij te werken en je zelf te ontwikkelen. Erwin

  Kamminga - Manager vastgoed bij Delta

  Psychiatrisch Centrum: Ik denk dat de TI bran-

  che bij uitstek een branche is waar op dit moment

  en komende jaren veel ouderen uitstromen en

  daar veel minder jongeren voor in de plaats ins-

  tromen. Overigens merken wij van dat laatste

  helemaal niets. Wij ontvangen met grote regel-

  maat verzoeken om stage te mogen komen lopen

  of af te studeren en sollicitaties van starters.

  Evelien Wagenaar - Medewerker P&O bij DWA

  installatie- en energieadvies.

  Reden tekort engineersTechnische Installatiebranche

  42 % Van de consumenten orinteert zich via internet

  op de aanschaf van een nieuwe verwarmingsketel. Dat

  blijkt uit een onderzoek van Vaillant waarin ruim twee-

  honderd mensen ondervraagd zijn over hun consu-

  mentengedrag met betrekking tot verwarmingsketels.

  Het internet blijkt voor consumenten tijdens de start

  van het orintatieproces de belangrijkste externe bron

  om informatie op te doen over ketels. Uit het onderzoek

  blijkt daarnaast wel dat de installateur in het gehele

  aankoopproces de grootste rol heeft.

  Consumenten hebben over het algemeen weinig

  kennis van verwarmingsketels en hetgeen daar-

  bij komt kijken. De stappen die men in het orin-

  tatieproces doorloopt zijn achtereenvolgens het

  internet, familie/vrienden en de installateur. Op

  het internet blijken voornamelijk sites van fabri-

  kanten en vergelijkingssites populair. Op deze

  laatste websites vindt men vooral informatie over

  de mogelijke adviesprijzen voor ketels.

  Ondanks het feit dat in het orintatieproces van

  een nieuwe ketel de consument zich het eerst tot

  het internet richt, blijkt echter wel dat de con -

  sument bij de uiteindelijke aanschaf van de ketel

  nog steeds de meeste waarde hecht aan het

  advies en de mening van de installateur.

  De toegevoegde waarde van de installateur ligt

  vooral in het verstrekken van informatie en advi-

  seren op gebied van de ketel en installatie, vertelt

  Paul de Bruin, marketing directeur van Vaillant.

  Internet grootste concurrent installateur bij orintatie cv-ketels

  Grafiek met uitslagen LinkedIn poll

 • Tapwacht Techniek wil fors uit-breiden op de markt van horeca-installaties en een totaalleveran-cier worden van barinrichtingen.De onderneming springt daar-mee in het gat dat de brouwerij-en achterlaten. Die richten zichsteeds meer op hun kernactivi-teiten; het produceren, verkopenen leveren van bier. TapwachtTechniek voert niet alleen eeneigen koelbuffetlijn, maar gaathorecabedrijven ook onder -steunen met het financieren,

  installeren enonderhouden vanhoreca-installaties. De nieuwe topmanLuuk Niels denktde omzet en de

  personeelsbezetting van Tap -wacht Techniek binnen drie totvijf jaar te kunnen verdubbelen.

  Koninklijke MaatschappijHamburger B.V. te Arnhem enHadeg Deventer B.V., met vesti-gingen in Deventer en Almelo,hebben overeenstemmingbereikt inzake de overname vanalle Hadeg handelsactiviteiten.De overname omvat de groot-handelsactiviteiten en de beideshowrooms. Daarnaast zalHadeg middels deze overname haar assortiment en verzorgings-gebied fors uit kunnen breiden.Hadeg Deventer BV blijft eenzelfstandige werkmaatschappij.De heer E.A.J. Havekes blijft dedirectie voeren.

  Filiaal Sneek van Vihamij heefteind vorig jaar zijn deuren ge -opend op een nieuwe locatie opde Smidsstraat 8b, te Sneek.

  Modul-System heeft haardealernetwerk in het westen van het land uitgebreid met van De Zaag Bedrijfswagen -inrichtingen uit Numansdorp.De Zaag is reeds jaren eengerenommeerde partij op hetgebied van inbouw van bedrijfs-wagens en voertuigtechniek.Binnen de groep zijn elke dag14 mensen actief om maatwerkvoor de klanten te leveren.

  marktnieuws

  9

  Bijna een kwart van de bedrijven die actief is in de

  bouw zegt de afgelopen maanden personeel te heb-

  ben laten afvloeien. Daarnaast geeft nog eens ruim

  10% aan nu nog een overschot aan personeel te heb-

  ben. Vooral bedrijven aan het begin van de bouwke-

  ten worden geraakt door dit gevolg van de economi-

  sche crisis. Dit blijkt uit onderzoek van BouwKennis.

  Opvallend is het grote aantal aannemers GWW

  met een overschot. Deze sector is met name

  afhankelijk van overheidsopdrachten en uit die

  hoek komt juist nu veel steun. De overheid heeft

  momenteel juist een tekort aan personeel. Ruim

  eenderde van de overheden zou extra mensen

  kunnen gebruiken. Tevens zijn er meer woning-

  corporaties die een tekort hebben dan een over-

  schot, aangezien in hun sector nog enige be -

  weging zit tijdens de huidige recessie. Datzelfde

  geldt voor bouwmanagementbureaus en klus -

  bedrijven

  Van de bedrijven die aangeven een personeels-

  overschot te hebben, zegt bijna de helft deze

  mensen te laten afvloeien. Eenderde probeert

  deze mensen in dienst te houden, waarschijnlijk

  vanuit een langetermijnvisie op hun personeels-

  beleid. Het is van levensbelang om ook na de

  recessie een goed team te hebben.

  Personeelstekort lijkt wellicht een ver-van-het-

  bed-show, zeker in tijden waarin de meeste

  ondernemingen eerder moeite om voldoende

  orders binnen te halen. Toch is het dreigende

  personeelstekort zeer reel, zeker op kwalitatief

  gebied.

  Personeelsbestand in de bouwsector onder druk

  Kijk ook op www.installatietotaal.nl

  Garantieregeling voor borennaar aardwarmte Minister Maria van der Hoeven van Econo -

  mische Zaken heeft samen met minister Gerda

  Verburg van LNV in de Staatscourant eind 2009

  een tijdelijke garantieregeling gepubliceerd

  voor het boren naar aardwarmte. Het gaat om

  het afdekken van het geologische risico dat het

  boren voor de toepassing van aardwarmte niet

  succesvol is. Het risico dat een boring niet in

  een goede watervoerende laag terecht komt, is

  momenteel niet goed verzekerbaar. Dit risico

  kan met behulp van de garantieregeling worden

  afgedekt.

  Gestart wordt met een pilot. Op basis van de

  ervaring met deze regeling en ontwikkelingen bij

  verzekeraars, zal worden bekeken hoe dit risico

  op termijn het beste kan worden verzekerd.

  De regeling zal worden uitgevoerd door

  SenterNovem, waarbij TNO zal adviseren over

  het geologisch onderzoek. Aanvragen voor de

  regeling kunnen worden ingediend tot en met

  1 mei 2010.

  Om voor de garantieregeling in aanmerking te

  kunnen komen, is grondig geologisch voor -

  onder zoek een voorwaarde. De kans op een suc-

  cesvolle boring moet minimaal 90 procent zijn.

  De premie is 7 procent van het gegarandeerde

  bedrag. Bij misboring wordt maximaal 85 pro-

  cent uitgekeerd, zodat het eigen risico van de

  ondernemer 15 procent is. Bij gedeeltelijke mis-

  boring wordt gedeeltelijk uitgekeerd.

 • Veilige en efcinteBedrijfswageninrichting

  Sortimo Nederland B.V. - Nijverheidstraat 11 2861 GX Bergambacht Tel. 0182 35 60 60 Fax 0182 35 60 90 [email protected] www.sortimo.nl

  Veiligheid Orde en systeem Duurzaamheid Individuele oplossingen Brandstofbesparing Tijdsbesparing 35 jaar innovatie Kwaliteit Made in Germany

  Climate-Air B.V.Industrieweg 4-b, 9363 TB Marum

  Telefoon: +31 (0)594 641453 Telefax: +31 (0)594 642829Email: [email protected] www.climate-air.com

  Ventilatie en Luchtbehandeling

  Lucht- en Ventilatorentechniek

 • installatietotaal

  Column

  11

  De vorige keer schreef ik over de buitenkraan.

  Wie denkt daar nog aan, in die winters van

  tegenwoordig. Inmiddels weten we wel beter.

  Opwarming of niet, het kan nog steeds goed

  winteren in Nederland. Gelukkig maar. Zelf ben

  ik de buitenkraan geen enkele keer vergeten.

  Dat kun je hem ook niet maken, vind ik, als je

  er eerst een hele column aan wijdt. Maar we

  hadden deze winter niet alleen vorst. Het heeft

  ook gesneeuwd. En hoe. Bij mij in de tuin lag

  op een gegeven moment een schitterend pak

  sneeuw van 25 centimeter. Dat had ik nog

  nooit bij mij thuis gezien. De kinderen hebben

  er volop van genoten. Voor het huis hadden ze

  een flinke bobsleebaan gebouwd. Allemaal erg

  leuk, totdat een van mijn kinderen s avonds tot

  de ontdekking kwam dat zijn bed kletsnat was.

  Direct was duidelijk waar al dat water vandaan

  kwam. Van het plafond. Of nauwkeuriger, van

  het platte dakje van het dakkapel. Het dakje

  moest zijn krachten bewijzen tegen die enorme

  vracht sneeuw. Sneeuw die door dooi en regen

  alleen maar zwaarder werd. En dat ging dus

  niet goed. Het dakje was 10 jaar geleden

  gelegd, op een spiksplinternieuw dakkapel.

  Het zal vast vakwerk zijn geweest. Maar blijk-

  baar is het toch niet bestand tegen dit soort

  extremen. Extremen die helemaal passen in

  het warmer wordende klimaat. Het klinkt gek,

  maar in een warmer klimaat kan het ook extre-

  mer sneeuwen. Dat hadden we trouwens ook

  in 2005 al twee maal gezien, op andere plaat-

  sen in Nederland. Nu viel mijn woonplaats in

  de prijzen. Schrale troost: ik was niet de enige.

  Loodgieters hebben het na de zware sneeuw

  op tal van plaatsen extra druk gehad. Mijn

  dakje staat nog op de wachtlijst

  Lekkage

  Reinier van den Berg

 • 12

  subsidienieuwsEnergiebesparing in het belang van bewoners en het milieu Woningcorporatie Wonion in de Achterhoek heeft

  recent enkele innovatieve bouwprojecten voorzien van

  een al even innovatief energiesysteem. Voor deze

  investeringen kwam de corporatie in aanmerking voor

  Energie Investeringsaftrek. De EIA maakt projecten

  beter haalbaar en zorgt voor lagere woonlasten voor

  bewoners.

  Wonion is een corporatie in de gemeente Oude

  IJsselstreek in de Achterhoek. De corporatie ver-

  huurt circa 4.000 woningen en maatschappelijk

  vastgoed.

  Bijzondere projecten

  De laatste jaren realiseren we veel bijzondere

  projecten, vertelt projectmanager Bart Wiendels

  van Wonion. Wij vinden namelijk dat we voor

  onze klanten meer moeten doen dan alleen

  woonruimte leveren. We willen ook bijdragen

  aan hun leefomgeving. Als voorbeeld noemt

  Wiendels woonzorgpark Schuylenburgh in

  Silvolde. Daar hebben we afgelopen najaar

  samen met de zorginstellingen Azora en Estinea

  drie gebouwen gerealiseerd, met een totaal

  oppervlak van 20.000 m2. Het zijn appartemen-

  ten voor mensen die hetzij zelfstandig, hetzij met

  hulp kunnen wonen, vier woongroepen voor

  dementerende ouderen en verschillende ge -

  meenschappelijke ruimtes.

  Innovatief energiesysteem

  Niet alleen past de aard van deze projecten

  prima bij onze taken als maatschappelijk onder-

  nemer, stelt Wiendels, daarnaast zijn de energie-

  systemen erin innovatief. Zo hebben we in Het

  Kulturhus deels nieuwbouw en deels renovatie

  van een oud gebouw gedaan, waar nog radiato-

  ren in hingen. Daar hebben we gekozen voor

  hoge temperatuurverwarming in combinatie met

  lage temperatuursverwarming in de vorm van

  aardwarmte en energieopslag in de bodem. Hier

  hebben we nog een warmtekrachtinstallatie bij

  geplaatst, om de temperatuur van dit systeem

  s winters voldoende hoog te krijgen en om altijd

  warm tapwater te kunnen leveren. Het systeem

  levert bovendien warmte aan een naastgelegen

  basisschool. De twee verwarmingsketels die

  daar hingen, hebben we verplaatst naar het

  Kulturhus en doen nu dienst als backup en piek-

  vraagvoorziening.

  Nog rendabeler

  Schuylenburgh, daarentegen, is een volledig

  nieuw project. Daar hebben we gekozen voor

  lagetemperatuurverwarming. Dat is economisch

  nog rendabeler. In de tuin zijn twee warme en

  twee koude bronnen geboord voor aardwarmte

  en energieopslag. Een warmtepomp gaat het

  water uit dit systeem s winters op temperatuur

  brengen voor verwarming en s zomers voor koe-

  ling. Verder krijgen alle woningen een individuele

  warmtepompboiler voor de warmtapwatervoor-

  ziening. Als backup- en noodvoorziening zijn hier

  twee HR-ketels geplaatst.

  Vernieuwend en ondernemend

  Voor de aquifers en warmtepompen in beide

  projecten en de warmtekrachtinstallatie van het

  Kulturhus heeft Wonion Energie Investerings -

  aftrek aangevraagd en gekregen. Woning -

  corporaties moeten sinds 2008 vennootschaps-

  belasting betalen, zegt Casper te Brake,

  manager Financin bij Wonion. Dat betekent dat

  ze sindsdien ook gebruik kunnen maken van fis-

  cale faciliteiten, zoals de EIA. Die aftrek is bijzon-

  der prettig. Enerzijds maakt het projecten beter

  haalbaar, anderzijds draagt het bij aan lagere

  woonlasten voor bewoners. En de projecten zijn

  natuurlijk ook goed voor het milieu, als gevolg

  van de CO2-reductie die ze opleveren. Dat is

  precies wat wij nastreven: op alle fronten ver-

  nieuwend en ondernemend zijn, in het belang

  van de samenleving en onze klanten.

  Specifiek voor zakelijke ver-

  huurders die investeren in

  energiebesparing zijn er enke-

  le interessantie stimulerings -

  regelingen.

  De Energie investerings -

  aftrek (EIA), deze is voor

  investeringen in energie -

  besparende technieken

  De EIA voor huurwoningen,

  dit is voor eigenaren van

  huur woningen die het ener-

  gielabel van deze woningen

  met minimaal twee stappen

  verbeteren of minimaal op

  label B brengen

  Duurzame Warmte voor

  bestaande woningen, voor

  verhuurders die een zonne-

  boiler, warmtepomp of

  Micro-WKK installatie willen

  plaatsen.

  Kijk voor meer informatie

  over deze regelingen op

  www.senternovem.nl/eia of

  www.senternovem.nl/duurzame

  warmte of neem contact op

  met de helpdesken.

 • Bij de ontwikkeling van de nieuwe generatie Modul-System Bedrijfswageninrichting hadden we n doel voor ogen.

  De totale integratie van functionaliteit, exibiliteit, kwaliteit, veiligheid en milieu in n nieuw systeem. Het resultaat is

  een ware revolutie met voordelen waar u vroeger alleen maar van droomde.

  Het nieuwe Modul-System is de eerste volledig gentegreerde inrichting ter wereld. Een extreem laag gewicht, maar toch duurzaam en veilig. Een stijlvolle uitstraling die bij het interieur van het voertuig past. Hoge kwaliteit tegen een snel rendement op uw investering. En de lijst is nog veel langer.

  VSK - Utrecht Hal 2 / Stand E104

  MODUL-SYSTEM BV NederlandT: 077-3960180 F:077-3960189E: [email protected]: www.modul-system.com

  The power of integration

  WE MAKE YOUR VAN WORK SMARTER

 • 14

  Wet- en regelgeving eist versie 2.0

  Men dient gebruik te maken van de door Vabi ter

  beschikking gestelde versie 2.0 om te voldoen

  aan de dan nieuw geldende wet- en regelgeving.

  Indien men vanaf 1 januari 2010 gebruik maakt

  van de EPA 1.0 versie, dan voldoet men niet aan

  de gestelde wet- en regelgeving.

  Automatisch via Internet beschik-baar

  Sinds 1 januari 2010 is de Vabi EPA 2.0 software

  via internet ter beschikking gesteld. Wanneer

  men de huidige EPA software opstart, zal het

  programma automatisch een melding geven dat

  er een nieuwe versie tot uw beschikking staat.

  Altijd up-to-date

  Als klant van Vabi Software heeft men uiteraard

  altijd de beschikking over software die voldoet

  aan de geldende wet- en regelgeving. De laatste

  tijd bereikte ons het verzoek om zo snel mogelijk

  een release te lanceren, liefst voor 1 januari 2010.

  Dit kon echter niet, ondanks dat de software

  reeds gereed en geattesteerd was. Het is Vabi

  Software niet toegestaan vr de invoering van

  1 januari 2010 de nieuwe software ter beschik-

  king te stellen. Uw adviezen, energielabels en

  onze software zouden op die manier niet voldoen

  aan demethodiek die tot 31 december 2009 van

  kracht bleef.

  Automatische conversie

  Eventuele zorgen omtrent benodigde aanpassin-

  gen in projecten die nog niet zijn afgemeld, zijn

  overbodig. De software maakt een automatische

  conversie van oude projecten naar de nieuwe

  methodiek, wanneer men het project opent. Wel

  dient men de projecten zelf te controleren of deze

  voldoen aan de nieuwe opname methodiek. Het

  kan bijvoorbeeld voorkomen dat een zolder niet

  meer als onverwarmd mag worden ingevoerd.

  Ander label door wijzigingenmethodiek

  Het kan zeker voorkomen dat door wijzigingen in

  de methodiek een ander label bij een woning of

  utiliteitgebouw naar voren komt. Deze huizen of

  utiliteitsgebouwen waar dit mogelijk voorkomt,

  hoeven niet voorzien te worden van een nieuw

  energielabel. Het afgegeven energielabel blijft

  10 jaar geldig. Ook controlerende instanties zul-

  len bij een controle op de hoogte zijn van deze

  mogelijke afwijking.

  vabi nieuwsVabi EPA 2.0 sinds 1 januari2010 beschikbaarVOOR DE RELEASE VAN VABI EPA-W 2.0 & EPA-U 2.0 OP 1 JANUARI 2010 WAREN DE PROGRAMMAS REEDS IN DECEM-

  BER DOOR KIWA GEATTESTEERD NAAR DE NIEUWE ISSO PUBLICATIES 75 & 82 MET HET NIEUWE ENERGIELABEL. HET

  BETREFT HIER WEDEROM EEN COMPLETE CERTIFICERING VOOR ZOWEL HET ENERGIELABEL ALS HET MAATWERK -

  ADVIES. NAAST DE METHODISCHE WIJZIGINGEN, ZIJN IN VERSIE 2.0 OOK ZOVEEL MOGELIJK WENSEN VAN KLANTEN VER-

  WERKT. ONDER ANDERE IS HET MEER MET MINDER SJABLOON VOOR MAATWERKADVIES IN DE SOFTWARE VERWERKT.

  Adresgegevens:Kleveringweg 122616 LZ DelftPostbus 29 2600 AA Delftt 015 257 44 20f 015 257 59 [email protected]

 • Het Complete assortiment voor Koel-Klimaat & Warmte Techniek

  Nog geen uitnodiging? Neem dan contact opmet mij! tel : 0164 212 830 (Monique)

  Kom naar onze stand (307) op de klimaatvak!

  Climalife geeft installateurs en beheerders van koel- en klimaatsystemen oplossingen

  ter verbetering van rendement, milieu en werkomstandigheden. Wij richten ons op

  techniek en service voor alles tussen koelkast en productieplant. De specialisten

  binnen ons bedrijf adviseren en begeleiden u in projectgerichte oplossingen.

  Het complete assortiment voorkoel-,klimaat & warmtetechniek

  w w w. c l i m a l i f e . d e h o n . c o mVan Konijnenburgweg 844612 PL Bergen op ZoomE: [email protected]

  T: 0164 212 830F: 0164 212 831

  Waarmee kunnen we u dit jaar weer van dienst zijn?

 • www.walraven.com

  BIS RapidStrut Zonnepaneelbevestiger

  BIS Yeti BIS 4000 BIS Pacifyre AWM IIIBISMAT Flash BIS RapidRail BIS Pacifyre IWM III

  Uw specialist voor innovatieve bevestigingssystemen

  BIS Aero BIS Brandbeschermingssystemen

  Walraven B.V.Postbus 15

  3640 AA Mijdrecht (NL)

  Tel. +31 (0)297 23 30 00

  Fax +31 (0)297 23 30 99

  [email protected]

  VSK Jaarbeurs Utrecht 1 februari t/m 5 februari

  Standnummer: A118, Hal 3

  ROM Rioolrenovatie

  Reparatie van scheuren en lekkages in leidingen van binnenuit zonder hak-, breek of graafwerkzaamheden

  Deelrenovatie van bijvoorbeeld:

  t-FJEJOHFOJOIVJ[FO[POEFSLSVJQSVJNUFO

  t*OCFUPOHFHPUFOMFJEJOHFO

  t4UBOEMFJEJOHFO

  *EFBBMWPPSMPPEHJFUFSFOJOTUBMMBUFVS

  BEKIJK DE DEMO

  OP ONZE WEBSITE

  www.rombv.com

  deelrenovatie

  Bio Energie Nederland B.V.Hofdwarsweg 426161 DD GELEEN

  Installatie tot 25 MW Korte terugverdientijd Lange levensduur CO neutraal Geplaatst door installateur uit uw regio (tot 200 kW) Hoog rendement (90%) TV gekeurd

  Verwarmen met hout!

  Meer weten? www.bioenergiened.nlOf bel 046 - 711 12 13

 • installatietotaal

  17

  FHI nieuwsPower Quality Class tijdens HET Instrument 2010

  Op 21 januari kwamen belangrijke spelers in de

  markt van Power Quality bijeen om te brain -

  stormen over hoe dit onderwerp op een spraak-

  makende manier is in te vullen tijdens HET

  Instrument 2010. Bedrijven als ABB, Fluke,

  GMC-Instruments en Siemens werden uitge -

  nodigd, maar bijvoorbeeld ook de TU Eindhoven

  en Uneto-VNI. Qua projectideen wordt gedacht

  aan een combinatie van een eigen seminar/

  workshop op de beursvloer met demo/ proefop-

  stellingen en een eigen Power Quality congres

  (eenmalig). Exposanten, FHI en Uneto-VNI die-

  nen dit project mogelijk te maken. Een ander idee

  dat naar voren kwam is het realiseren van een

  demo in het verlengde van het beursthema

  The Sound of Technology. Uneto-VNI opperde

  het idee om een congres te organiseren over uit-

  dagingen van Power Quality boven de trans -

  formator als conclusie van het onderzoek dat

  zij begin 2010 zijn gestart met partijen als TNO

  en EMC-ESD. De deelnemende exposanten zijn

  verzekerd van extra contactmomenten met de

  bezoekers, krijgen veel meer marketing- en

  media-aandacht en vergroten hun succes tijdens

  de beursweek door een intensieve voorbe -

  reiding. Meer informatie over de Power Quality

  Class is op te vragen bij Jethro Brussaard,

  [email protected], (033) 465 75 07.

  HET Instrument 2010 Datum: 28 september tot en met 1 oktober 2010

  Locatie: Amsterdam RAI

  Website: www.hetinstrument.nl

  POWER QUALITY IS HOT. ZEKER BIJ DE BEZOEKERSDOELGROEPEN VAN DE BEURS HET INSTRUMENT.

  ZOWEL HET METEN ALS HET BORGEN VAN EFFICINT GEBRUIK EN DE EFFECTIEVE BESCHIKBAAR-

  HEID VAN ENERGIE ZORGEN BINNEN DE INDUSTRIE VOOR GROTE UITDAGINGEN. REDEN DUS OM NU

  TE STARTEN MET DE VOORBEREIDING VAN SPECIALE ACTIVITEITEN OVER DIT ONDERWERP TIJDENS

  HET INSTRUMENT 2010.

  Kees Groeneveld,

  directeur FHI

 • 2009 Is voor veel bedrijven het jaar van de waar-

  heid geweest. Sommigen hebben de economi-

  sche crisis niet het hoofd kunnen bieden, ande-

  ren met kunst en vliegwerk. Maar er waren ook

  bedrijven die bij wijze van spreken personeel

  tekort kwamen.

  2010 Lijkt het jaar met nieuwe mogelijkheden en

  uitdagingen te worden.

  De uitdaging zit in het energiezuinig ontwerpen.

  Daarmee bedoelen we snel en efficint ontwer-

  pen, voorkomen van fouten en gebouwen neer-

  zetten volgens de nieuwste energienormen.

  Met het BINK menu gaat u dat zeker lukken.

  BINK software ziet de toekomst dan ook met ver-

  trouwen tegemoet. Dat willen we graag uitdragen

  op de VSK 2010.

  Tijdens de beurs serveren wij u naast het

  bestaande menu voor Installatie, Bouwbesluit,

  Bouwfysica en Energie ook een aantal nieuwe

  features.

  Zoals BINK BUILDER, een 3D tekenmodule voor

  het grafisch invoeren van gebouwinformatie

  welke direct in BINK berekeningen kan worden

  gebruikt.

  Medio 2010 zal ook het thermisch simulatiepro-

  gramma DYWAG vernieuwd uitgebracht worden.

  Wij laten u graag voorproeven tijdens de beurs.

  U bent van harte welkom op onze stand A008 in

  hal 10. VSK 2010, Jaarbeurs Utrecht 1 t/m 5

  februari van 9.30-18.00 uur.

  Wilt u nu alvast een voorproefje, vraag dan de

  gratis demo aan via www.binksoftware.nl.

  bink software nieuws

  BINK SOFTWARE IS OPTIMISTISCH GESTEMD OVER HET NIEUWE JAAR.

  2010 WORDT HET JAAR VAN DE UITDAGING EN VERNIEUWING.

  18

  Bink Software B.V.

  Grotekerksbuurt 31b, 3311 CA Dordrecht

  Postbus 500, 3300 AM DordrechtTel: 078 614 85 26, Fax: 078 631 59 00

  BINK software bereidt u eennieuw menu in 2010

 • Energie uitbetrouwbare

  bronEen ervaren specialistAl meer dan 15 jaar realiseert Durat herm duur-zame bronsystemen. Of het nu gaat om vrij-staande woningen, utiliteitsgeb ouwen of eencomplete woonwijk: Duratherm verzorgt eenbronsysteem op maat.

  Hoge kwaliteit, langdurige garantie, energie-optimaal en kostenefficint zijn sleutelwoor-den vo or zowel onze gesloten- als openbronsystemen.

  Ruim een eeuw boorervaring:Met meer dan n miljoen gerealiseerdeboormeters en duizenden bronsy stemen dienaar volle tevredenheid functioneren, kiest umet Duratherm voor een bewezen partij. Destandaard opbrengstgarantie van 25 jaar op ge-sloten bronsystemen geeft zekerheid voor uen optimaal comfort voor uw klant.

  Naast uitstekende bronsystemen en eenzorgvuldige uitvoering biedt Duratherm eenprofessionele organisatie waar u terecht kuntvoor snelle service en al uw vragen overaardwarmtesystemen.

  Meer informatie?Bel voor meer informatie Duratherm, (0525) 688838 of stuur een e-mail naar:[email protected]

  AARDWARMTESYSTEMEN

  WWW.DURATHERM.NL

  W i j s t e l l e n d e n o r mW i j s t e l l e n d e n o r m

  Agent Benelux: EURACOM B.V. Holterweg 3-D NL7245 AL Laren (Gld.) Tel. +31(0)573-402025 Fax +31(0)573-401438 E-Mail [email protected]

  HUMMEL AG Lise-Meitner-Strae 2 79211 Denzlingen/Germany Tel. +49 (0) 7666 / 9448-0Fax +49 (0) 7666 / 9448-58 E-Mail [email protected] www.hummel.com

  Assortimentskoffermet universele koppelingen voor CV-leidingsystemen

  www.h

  umm

  el.c

  om

  ROM SmartTrailerHOGE DRUK RIOOLREINIGINGSAANHANGER

  t3JPPMSFJOJHJOHHFWFMPQQFSWMBLUFFOESBJOBHFSFJOJHJOHHSBGmUJWFSXJKEFSJOHt#SJKCFXJKTWPMTUBBUtMJUFSXBUFSUBOL

  #F[PFLPO[FTIPXSPPNCFMPGNBJMWPPSFFOvrijblijvende demo! JOGP!SPNCWDPN

  NU VERKRIJGBA

  ARvanaf

  6.990,-

  HBTOFMOBBSPO[FXFCTJUFwww.rombv.com

 • IJzerweg 8 h (Unit 9)8304 BN Emmeloord

  KTC levert producten die zijn geigend voor de meet- en regeltechniek van verwarming en koeling. KTC zorgt ervoor dat alle componenten voor uw project bij elkaar passen en werken, en tegelijk of

  gefaseerd worden geleverd.KTC LVH[LEHOGRRUYHOHWRHSDVVLQJHQWHNXQQHQELHGHQKTC levert aan fabrikanten, groothandel en systeem integrators. KTC luistert naar wat de markt vraagt en speelt daar direct goed op in door het gewenste pakket aan

  te bieden en/of zelf pakketten te ontwikkelen voor de installatie markt.KTC staat ten allen tijden open voor suggesties om deze samen te bespreken, of mogelijkheden om

  deze samen te realiseren.

  www.ktc-nederland.com

  KlimaatTechnische Componenten

  t. +31(0)527 65 07 07f. +31(0)84 71 65 856

  T A K I N G C A R E O F E N E R G Y A N D E N V I R O N M E N T

  T +31(0)416-567777I www.thermaflex.com

  de totaaloplossingin leidingsystemen

  voor binnen enbuiten toepassing

  CV, koeling,warm/koud tapwater

  Pipes & Insulation

 • 21

  installatietotaal

  ISSO nieuwsHerziene uitgaven ISSO-publicatie 75.1, 75.3, 82.1 en 82.3 Energielabel

  ISSO

  Kruisplein 25,

  3014 DB RotterdamPostbus 577,

  3000 AN Rotterdam

  Tel. (010) 206 59 69

  Fax (010) 213 03 84

  www.isso.nl

  E-mail [email protected]

  Noodzaak herziene versie

  Berichten in de media, onderzoek, workshops,

  examens en vragen bij VROM, SenterNovem,

  ISSO en KBI vormden de aanleiding om de ver-

  beterpunten te inventariseren voor de BRL 9500

  en de betreffende ISSO-publicaties. Voor zover

  deze verbeterpunten/aanpassingen betrekking

  hebben op de labelmethodiek zijn deze bespro-

  ken met de verschillende marktpartijen.

  Aanvullend is door de minister van VROM een

  oproep gedaan aan betrokken marktpartijen om

  aanvullende suggesties en commentaar aan te

  dragen met als doel om per 1 januari 2010 het

  nieuwe energielabel en de verbeterde energiel-

  abelmethodiek in te laten gaan. De genventari-

  seerde verbeterpunten zijn inmiddels verwerkt in

  de BRL 9500 en de ISSO-publicaties.

  De aanpassingen/verbeteringen hebben betrek-

  king op de volgende onderdelen:

  - verbeterde lay-out van het energielabel (voor

  zowel woningen als utiliteitsgebouwen);

  - splitsing van het primair energieverbruik op het

  energielabel in elektriciteit, gas en warmte;

  - actualisatie van de bepalingsmethodiek,

  opnamemethodiek en software;

  - vernieuwde weergave van de globale energie-

  besparende maatregelen op het energielabel;

  - waardering van nieuwe technieken.

  Terugkomdagen

  Om deelnemers van de instructiebijeenkomsten

  Energielabel Woningen en/of Utiliteit, op de

  hoogte te brengen van de belangrijkste wijzigin-

  gen zal ISSO een aantal terugkomdagen organi-

  seren. Deze zijn gepland in februari en maart

  2010 en zullen in Rotterdam plaatsvinden.

  Tijdens de bijeenkomst wordt in hoofdzaak aan-

  dacht besteed aan de wijzigingen in de label -

  methodiek die sinds 1 januari 2010 van kracht

  zijn.

  Meer informatie

  De publicaties zijn (binnenkort) te bestellen via

  www.isso.nl. Via deze website kan men zich

  tevens aanmelden voor de terugkomdag.

  Bezoek de ISSO/KBI stand (hal 3, standnr. B057)

  op de VSK beurs van 1 t/m 5 februari 2010 , meld

  u nu gratis aan.

  IN VERBAND MET DE WETTELIJKE WIJZIGINGEN IN DE REGELING ENERGIEPRESTATIE GEBOUWEN

  (REG) EN DE BEOORDELINGSRICHTLIJN 9500, IS DE LABELMETHODIEK VOOR WONINGEN (PUBLICA-

  TIE 82) EN UTILITEIT (PUBLICATIE 75) AANGEPAST.

 • THE SOU

  ND OF

  THE SOU

  ND OF

  ELECTRO

  NICS

  ELECTRO

  NICS

  FHI d IE NL i dd

 • installatietotaal

  23

  Acto nieuwsActo one-stop-shopping: voor uw gehele ICT-beheer

  Het uitbesteden van uw ICT-beheer aan Acto

  heeft tal van voordelen. Dankzij onze standaardi-

  satieoplossingen gaan uw ICT-kosten omlaag.

  Onderhoud en beheer worden u volledig uit han-

  den genomen en u krijgt advies over al uw

  ICT-vraagstukken. Werkt u al met onze ERP-

  software? Dan kunnen onze deskundigen direct

  overzien wat de implementatie van bepaalde

  software voor uitwerking heeft op ERP. De stabi-

  liteit van het primaire proces blijft gegarandeerd,

  zodat iedereen gewoon kan blijven werken.

  Daarnaast zorgt Acto voor de inrichting, installa-

  tie en het beheer van servers, werkplekken, net-

  werken en security. Met onze backupdiensten

  bent u verzekerd van een automatische backup

  via internet en onze deskundige servicedesk

  staat garant voor een snelle en adequate dienst-

  verlening bij eventuele vragen of problemen.

  Kortom: Acto biedt u alles op het gebied van een

  veilige en goed beheerde netwerkomgeving en

  werkplek.

  One-stop-shopping is voor Acto dus geen loze

  kreet. Wij nemen de totale verantwoordelijkheid

  voor de installatie en juiste werking van uw infor-

  matiesysteem. Acto is daarmee uw aanspreek-

  punt voor uw volledige automatisering.

  Wilt u weten wat Acto voor uw bedrijf kan be -

  tekenen? Neem dan contact op met A.J. Roelofs

  (Alwin), manager service en techniek. U kunt

  bellen naar (033) 422 68 00 of mailen naar

  [email protected] Meer informatie vindt u ook op

  onze website www.acto.nl.

  ACTO IS VOOR U GEEN ONBEKENDE MEER ALS LEVERANCIER VAN SOFTWARE EN ERP-SOFTWARE.

  ONZE CONSULTANTS KENNEN DE BRANCHE ALS GEEN ANDER EN KUNNEN DAARDOOR EEN GE -

  DEGEN ONDERSTEUNING BIEDEN BIJ DE IMPLEMENTATIE VAN MYPROJECT, EASYPROJECT EN

  ACTOSERVICE. MET HET SERVICECONTRACT VAN ACTO IS UW BEDRIJFSSOFTWARE BOVENDIEN

  ALTIJD UP-TO-DATE. MAAR ACTO DOET MEER DAN DAT. WE GEVEN ADVIES, LEVEREN, INSTALLEREN

  EN ONDERHOUDEN DE BENODIGDE HARDWARE VOOR UW BEDRIJF EN WE VERZORGEN UW NET-

  WERKINFRASTRUCTUUR. STERKER NOG: WE KUNNEN UW GEHELE ICT-BEHEER UIT HANDEN NEMEN.

  EEN KOPZORG MINDER VOOR U EN ALLE TIJD VOOR UW CORE-BUSINESS.

  Acto Informatisering B.V.Amsterdamseweg 51a3812 RP AmersfoortPostbus 16003800 BP AmersfoortTel. (033) 422 68 [email protected]

  FHI d IE NL i dd

 • 24

  Waar passie en nieuwe energie samenkomen

  DE VRAAG NAAR DUURZAME ENERGIE NEEMT TOE EN DAT ZAL TE MERKEN ZIJN OP DE TWINTIGSTE VSK, VAKBEURS

  VOOR VERWARMING, SANITAIR, KLIMAATBEHEERSING EN KOUDETECHNIEK. OP DE BEURS ZULLEN DE NIEUWSTE

  ONTWIKKELINGEN TE ZIEN ZIJN OP HET GEBIED VAN DUURZAME ENERGIE: DAT GFT ENERGIE IN DEZE LASTIGE

  TIJD. OM DIE NIEUWE PRODUCTEN TE ONTWIKKELEN IS PASSIE EN LEF NODIG. VANDAAR DE SLOGAN VOOR VSK

  2010: WAAR PASSIE EN NIEUWE ENERGIE SAMENKOMEN, ZEGT MICHIEL NIJHUIS. HIJ IS DE NIEUWE PROJECT -

  MANAGER VAN DEZE BELANGRIJKSTE INSTALLATIEVAKBEURS IN DE BENELUX, DIE GEHOUDEN WORDT VAN 1 T/M 5

  FEBRUARI 2010 IN DE JAARBEURS UTRECHT.

  VVSK 2010: vakbeurs voor de

 • 25

  installatietotaalinstallatietotaal

  Juist nu tijdens de economische crisis moet

  je als bedrijf je gezicht laten zien, zegt Nijhuis.

  Hij volgt de vervroegd uitgetreden beurs -

  manager Aart Wisgerhof op, die de verantwoor-

  delijkheid had over de afgelopen zes edities.

  Het zal niet meevallen om hem te vervangen,

  want Aart Wisgerhof was toch het gezicht

  van de VSK de afgelopen twee decennia.

  Gelukkig ben ik achter de schermen wel bij de

  organisatie van de zeer succesvolle VSK 2008

  betrokken geweest, dus het is voor mij geen

  onbekend terrein.

  VSK 2008 boekte een bezoekersrecord. Nijhuis

  hoopt in 2010 op ruim 55.000 bezoekers.

  Daarnaast verwacht hij veel innovaties op de

  beursvloer: De steeds strengere energie -

  prestatie-eisen en de toenemende vraag van-

  uit de overheid en markt naar duurzame

  gebouwen dwingt de installatiebranche tot

  innovatie. De economie ligt stil, maar de tijd

  niet. Dat blijkt ook uit het grote aantal expo-

  santen: ruim 400. Nagenoeg het gehele

  beurscomplex is daarmee gevuld. Verder

  vond van 19 tot en met 21 november in Tour

  & Taxis voor de eerste keer de vakbeurs VSK

  Belgi 2009 plaats, met ruim 120 exposanten

  en een inhoudelijk seminarprogramma.

  Trends

  Ook VSK 2010 laat weer enkele trends zien.

  Naast een groot aanbod aan technieken op

  het gebied van duurzame energie, zal de

  opkomst van luxe sanitair doorzetten. De

  badkamer wordt in toenemende mate gezien

  als extra verblijfsruimte waarin we steeds

  meer tijd doorbrengen. Om ons jachtige

  bestaan even te ontvluchten is er steeds meer

  vraag naar luxe, design en wellness. Dit heeft

  geleid tot de ontwikkelingen van bijvoorbeeld

  jacuzzis, regendouches, stoomcabines en

  domotica-voorzieningen op de badkamer.

  Ook wordt ingespeeld op de vergrijzing van

  de samenleving met instapbaden, badliften en

  andere hulpmiddelen, aldus Nijhuis.

  De vraag dringt zich op of al die water- en

  energieverslindende apparatuur op de bad -

  kamer niet op gespannen voet staat met de

  ontwikkeling van duurzame energie. Volgens

  Nijhuis valt dat wel mee: Natuurlijk wordt er

  Op de beurs

  zullen de nieuwste

  ontwikkelingen

  te zien zijn op

  het gebied van

  duurzame energie

  e installatiebranche

 • tot

  gasbesparing

  ClimaLevelOnzichtbaar comfort

  ClimaLevel Nederland. B.V.

  Wezel 9

  5455 HA Wilbertoord

  Telefoon 0485 - 47 85 72

  www.climalevel.nl

  Behaaglijk warm, heerlijk koel en altijd verse lucht tegen delaagste energielasten.

 • door de fabrikanten nagedacht over water- en

  energiegebruik. Zo lijkt het bij een regendouche

  of er veel meer water uitkomt dan bij een ge wone

  douche, maar dat is schijn. Door het bijmengen

  van lucht oogt de straal veel voller. Verder wor-

  den er bij de apparatuur energiebesparende

  technieken toegepast. Zo is het mogelijk om met

  een douchewarmtewisselaar het warme afval -

  water dat door het afvoerputje verdwijnt weer te

  gebruiken voor de opwarming van nieuw water.

  Indeling

  De indeling van VSK 2010 is iets anders dan de

  vaste exposanten en bezoekers gewend zijn.

  Nijhuis legt uit: De traverse die dwars door het

  beurscomplex loopt en de Entree West en Oost

  verbindt, is van oudsher een soort scheiding van

  disciplines geweest. Aan de ene zijde de verwar-

  mingsinstallaties en aanverwante installaties en

  aan de andere zijde sanitair en klimaatbeheer-

  sing. In de bouwpraktijk zie je dat die disciplines

  steeds meer integreren. Klimaatbeheersing heeft

  bijvoorbeeld een sterke relatie met verwarming.

  Om die integratie zichtbaar te maken verhuizen

  de exposanten luchtbehandeling van Hal 12 naar

  Hal 9, die tegen de traverse aan ligt. Het sanitair

  verhuist deels naar de zijde met verwarmings -

  installaties en zal Hal 4 delen met verwarmings-

  installaties. De bezoeker kijkt naar integrale

  oplossingen, dus de sterke scheiding tussen

  disciplines willen we verminderen.

  Kennisoverdracht

  VSK 2010 biedt weer diverse mogelijkheden voor

  kennisoverdracht. In Hal 11 komt het Klimaat -

  theater met korte presentaties van diverse par -

  tijen. Het tijdens VSK 2008 succesvolle Kennis -

  plein duurzame energie en energiebesparing

  komt weer terug in Hal 1. Diverse grote kennis -

  instituten participeren in het kennisplein. De

  Nederlandse Vereniging van ondernemingen

  op het gebied van Koudetechniek en Lucht -

  behandeling (NVKL) organiseert het NVKL acti -

  viteitenpaviljoen en Uneto-VNI en OTIB komen

  met een Innovatieplein. Centrale gedachte is dat

  de bezoeker tijdens zijn beursgang ook kennis

  kan opdoen zonder apart te moeten deelnemen

  aan een congresprogramma. Kortom: VSK 2010

  biedt een uitstekende mogelijkheid om in n

  dag op de hoogte te raken van de laatste

  ontwikkelingen op het gebied van verwarming,

  sanitair, klimaatbeheersing en koudetechniek.

  27

  installatietotaal

  In n dag op de

  hoogte te raken van

  de laatste ontwikke-

  lingen op het gebied

  van verwarming,

  sanitair, klimaat -

  beheersing en

  koudetechniek

  VSK 2010

  Maandag 1 februari tot en met

  vrijdag 5 februari 2010

  Openingstijden: 09.30 18.00 uur

  Locatie: Jaarbeurs Utrecht,

  hallen 1 t/m 4 en 8 t/m 11

 • 28

  producten

  Amga BVHedel

  www.amga.nl

  073 599 14 90

  A

  De nieuwe Ridgid 118 ratelpijp-snijder

  Iedere loodgieter herkent het probleem. Het

  afkorten van pijp en te weinig ruimte om een

  standaard pijpsnijder te kunnen gebruiken.

  Ridgid heeft een nieuwe ratelpijpsnijder ont -

  wikkelt, het type 118 autofeed

  2 in 1.

  Deze bestaat uit een alumini-

  um ergonomisch gevormde

  houder met ratel, waarin een

  pijpsnijder type 118 met inge-

  bouwde voeding is gemon-

  teerd. Deze is geschikt voor

  harde en zacht koperen, aluminium, messing en

  kunststof buizen en heeft een bereik van 6 t/m

  28 mm.

  Voor de kunststof buizen dient een ander snijwiel

  gemonteerd te worden. De ratel is ook te gebrui-

  ken in combinatie met de Ridgid 101ML (zonder

  ingebouwde voeding), waardoor deze

  gebruikt kan worden voor de meer -

  lagen buizen.

  De pijpsnijder is uitgerust met: 2 rollen

  voor een betere snijbeweging, een

  veermechanisme voor een gecon -

  troleerde en automatische voeding en

  een extra reserve snijwiel.

  Kijk ook op www.installatietotaal.nl

  ACIN instrumenten bv

  Rijswijkwww.acin.nl

  070 307 07 03

  A

  Voelen is een kunst

  ACIN presenteert op de VSK o.a. de nieuwe

  HygroFlex3 van Rotronic. De HygroFlex3-serie is

  een speciale serie vocht- en temperatuursensoren,

  gericht op kostengevoelige toepassingen, zoals

  voor HVAC/GBS-systemen. De serie combineert

  een goede nauwkeurigheid, stabiliteit, betrouw-

  baarheid en kwaliteit met een heel gunstige prijs.

  De HygroFlex3 maakt onderdeel uit van een

  nieuwe generatie digitale meetinstrumenten voor

  vocht en temperatuur met de nieuwe HygroClip2

  als stralend middelpunt. Door de nieuwe

  AirChip3000 in combinatie met de verbeterde

  sensortechnologie is de HygroClip2 een uiterst

  precieze voeler.

  Hal 10 standnr. B066.

  Aldes Benelux BVBabberich

  www.aldesbenelux.com

  0316 24 32 22

  A

  Ventilatie..maar dan anders!

  Onder het motto ventilatie..maar dan

  anders introduceert Aldes Benelux het balans-

  ventilatiesysteem met warm te-

  terugwinning: DeeFly-collec-

  tive. Het essentile voordeel

  voor bewoners is het aspect

  geluid, want de ventilatoren

  staan buiten op het dak,

  zodat het ventilatiesysteem

  binnen nauwelijks is te horen.

  Omdat de ventilatoren buiten

  staan, zijn deze ook veel beter bereikbaar voor

  onderhoud en vervanging van filters. Bewoners

  hoeven niet lastig gevallen te worden. Met

  Deefly-collective is bovendien een schoner bin-

  nenklimaat te realiseren. Het

  systeem is namelijk leverbaar

  met vele typen filters. De

  warmteterugwinning zorgt voor

  energiebesparing. Deefly-

  Collective is ontwikkeld voor de

  collectieve woningbouw.

  Hal 9 standnr. B054.

 • GREEN WATER MANAGEMENT

  WWW.DABPUMPS.NL

  DAB PUMPS ALBERT EINSTEINWEG 4 5151 DL DRUNEN T: 0416 387 280 F: 0416 387 299 [email protected]

  BEZOEK ONS OP DE VSK BEURS VAN 1 TOT EN MET 5 FEBRUARI

  JAARBEURS UTRECHT STAND F054

  BeNeLux-dag10 MAART 2010

  DE VAKBEURS VOOR SANITAIR, VERWARMING, KLIMAAT EN REGENEREERBARE ENERGIEN

  10 13 MAART 2010Informatie via: Telefoon +49(0)1805.221514

  www.shkessen.de

  .shkeswww

  .dessen

 • Kroonstraat 494879 AV [email protected]: +31 (0)76 52 69 339F: +31 (0)76 52 69 338

  AIR-TRAXX B.V.

  INDUCTIE VAVVERLICHTINGPLUG & PLAYDRAADLOZE BEDIENING

 • 31

  productenBrandwerende pasta voor eenbreed toepassingsgebied

  Met de Armapro tect 1000 brand werende pasta

  stelt Armacell op de VSK een geheel nieuwe

  brandwerende doorvoering voor een breed toe-

  passingsspectrum voor. Revolutio nair aan dit pro-

  duct is de consistentie van het gebruiksklare mate-

  riaal, dat direct uit de emmer met de hand of spatel

  kan worden verwerkt. Zo kan de sparing van

  wand- en plafonddoorvoeringen snel, netjes en

  betrouwbaar afgesloten worden. De onbrandbare

  pasta met een smelt punt van >1000 C garandeert

  niet alleen een betrouwbare en effectieve brand -

  beveiliging, maar

  beschermt de leidin -

  gen ook tegen

  warmte verliezen en

  voorkomt geluids-

  overdracht naar de

  aangrenzende bouwdelen. Armaprotect 1000

  brandwerende pasta is de perfecte aanvulling op

  het systeem bij gebruik van Armaflex Protect R-90,

  de pasta kan echter ook di rect op leidingen en

  zelfs op elektrische ka bels in wand- of plafond-

  doorvoeringen worden gebruikt. Het product

  voldoet aan de Europese Norm EN 998-2 en heeft

  het CE keurmerk. Hal 11 standnr. F009.

  Armacell Enschedewww.armacell.com/nl

  053 431 95 78

  A

  AWB met drie noviteiten en innieuwe huisstijl op VSK

  AWB uit Helmond introduceert tijdens de VSK drie

  noviteiten aan het publiek. De GeniaHybrid,

  ThermoGrand en ThermoSystemHRM/3. De inno-

  vatieve GeniaHybrid staat centraal in de stand, die

  is uitgevoerd in de nieuwe huisstijl. Als beursthema

  is gekozen voor renovatie en de gebouwde omge-

  ving. Op de beurs presenteert AWB een compleet

  pakket aan mogelijkheden voor deze markt, inclu-

  sief de verschillende duurzame oplossingen.

  De GeniaHybrid is een hybride lucht/water

  warmtepomp die verwarmt, tapwater bereidt en

  koelt. Dit hybride -

  systeem met HR-ketel

  resulteert in een bespa-

  ring tot 35% op primaire

  energie en CO2-emissie.

  De GeniaHybrid wordt

  aangestuurd door een

  bijzonder Dynamische

  Systeem Intelligentie en

  is eenvoudig toepasbaar

  in bestaande woningen.

  AWB levert het complete

  hybridesysteem en be geleidt en ondersteunt het

  gehele project met bijbehorende diensten.

  Hal 1 standnr. C010.

  AWBHelmondwww.awb.nl

  0492 - 46 95 00

  A

  Geen mispakkende monteurs meer?Dat kan met SeCo!

  A.J. Steenkist-Rooijmans B.V. heeft sinds 2007

  een uniek systeem voor haar klanten uitgebracht.

  Dat systeem betreft het beheren van de voorraad

  van verbruiksmaterialen voor de installateur.

  Het mispakkan van

  eenvoudige mate-

  rialen geeft een

  enorm oponthoud in

  de werkzaamheden

  en irritatie bij iedere

  installateur. Door een kastensysteem(kosteloos!)

  te verplaatsen bij de klant en ieder artikel te

  benoemen en te etiketteren met soort, maat en

  aantal is het mogelijk dat de vertegenwoordiger

  van Steenkist dit bijhoudt voor de klant. De mon-

  teur heeft altijd de beschikking over de ver-

  bruiksmaterialen en het winkelen om de hoek

  wordt voorkomen.

  Na 2 jaar heeft Steenkist haar 100e klant weten

  te begroeten met dit systeem. Directeur Patrick

  Somers van Technisch Buro Sora in Kerkrade is

  inmiddels ook het in het bezit van de SeCo-kast.

  A.J. SteenkistRooijmans BV Eindhoven www.steenkist.nl

  040 250 73 73

  A

  Kijk ook op www.installatietotaal.nl

 • Rutger Gielen country manager Modul System

  WWavin: Europese marktleider vRealiteitszin gecombineerd met vertrouwen!

  U KENT WAVIN. NATUURLIJK KENT U WAVIN. ALS MARKTLEIDER VAN KUNSTSTOF LEIDINGSYS -

  TEMEN. WAVIN NEDERLAND BEHOORT TOT DE WAVIN GROEP: MET EEN OMZET VAN 1,6 MILJARD

  EURO, 17 FABRIEKEN EN ACTIEF IN 28 LANDEN. IN RUIM VIJF DECENNIA UITGEGROEID TOT EEN

  SUCCESVOLLE ONDERNEMING WAARBIJ PRODUCTASSORTIMENT, INNOVATIE, LOGISTIEKE

  DIENSTVERLENING EN GEOGRAFISCHE SPREIDING DE BELANGRIJKSTE PIJLERS ZIJN. EEN

  GROTE SPELER IN DE MARKT, MAAR VOORAL GROOT GEWORDEN DOOR MET BEIDE BENEN OP

  DE GROND TE BLIJVEN STAAN.

  Gert Lesterhuis (l.) verkoopleider Bouw & Installatie

  en Jan-Willem Viets (r.) commercieel directeur32

 • 33

  installatietotaal

  r van kunststof leidingsystemenVeel meer dan produceren en leveren

  Jan-Willem Viets is commercieel directeur bij

  Wavin Nederland. Wavin heeft de installateur

  veel te bieden en daarbij springt het brede assor-

  timent aan kunststof leidingsystemen wellicht het

  meest in het oog. Het meeste brede in de markt.

  Praten we over Bouw en Installatie, dan hebben

  we het over leidingsystemen voor binnenriolering

  (PVC, PE, PP en ons geluidsarme systeem

  Wavin AS), regenwaterafvoer (HWA en onderdruk

  regenwater afvoersystemen in zowel PE als

  PVC), heet en koud waterleidingsystemen (Wavin

  Tigris, smartFIX en Hep2O), elektro en lijn afwa-

  te ring. Je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken

  of wij hebben het wel. Gert Lesterhuis, verkoop-

  leider Bouw & Installatie, vult aan: Maar er is

  meer dan het produceren en leveren van kwalita-

  tief hoogwaardige producten. En dan kun je den-

  ken aan het adviseren van onze klanten, van pro-

  duct tot en met complete systemen. Ook het

  rekenen en tekenen nemen wij, desgewenst,

  graag uit handen van de klant. In dit verband

  ook aardig om op te merken dat Wavin in

  Amersfoort een eigen trainingscentrum heeft.

  Daar worden klanten themagewijs bijgeschoold

  en verder biedt het centrum voor installateurs de

  mogelijkheid om ook onderling ervaringen uit te

  wisselen.

  Innovatie

  In een zich voortdurende ontwikkelende markt

  kan het niet anders dan dat er veel aandacht

  moet zijn voor innovatie. Nieuwe producten,

  nieuwe systemen in de filosofie van Wavin als

  vanzelfsprekend passend in de bedrijfsvoering.

  Jan-Willem Viets: Dat is ook n van de elemen-

  ten waarvan ik durf te stellen dat wij ons in posi-

  tieve zin onderscheiden. Een substantieel deel

  van onze omzet en resultaat komt uit producten

  die wij de afgelopen vijf jaar hebben gentrodu-

  ceerd. Met nieuwe producten komen en daar

  vervolgens ook resultaat mee behalen. Uiteraard

  goed en noodzakelijk voor ons, maar veel meer

  nog het bewijs richting onze klanten dat wij waar-

  maken wat we beloven. Gert Lesterhuis: Wij zijn

  een groot bedrijf en dat zorgt er mede voor dat

  we ook de mogelijkheden hebben om iedere keer

  weer niet alleen met innovatieve ideen te

  komen, maar ze ook te realiseren. Aan de ande-

  re kant zorgt die filosofie ook voor een bepaalde

  Op de VSK krijgt

  iedereen de kans te

  ervaren hoe eenvou-

  dig, snel en betrouw-

  baar Tigris en vooral

  smartFIX te installe-

  ren is

 • Het Schwank effect van warmte

  www.schwank.nl

  Schwank is d specialist in infrarood stralings-

  en luchtverwarming. Met een kompleet

  assortiment helder- en donkerstralers, lucht-

  en terrasverwarmers.

  Topkwaliteit en energiezuinig.

  Schwank is uw professionele en betrouwbare

  partner. Oplossingsgericht in advisering en

  ontwerp. Wij leveren maatwerk, van eenvoudige

  systemen tot complexe projecten. Tevens

  ondersteunen wij u bij uw subsidieaanvraag.

  Schwank B.V.Nijverheidsweg 5,4104 AN CulemborgTel.: (+31) 345 - 51 31 43Fax: (+31) 345 - 51 84 [email protected]

  S tralend middelpunt voor iedere ruimte

  THERMA-TUBE Voorgesoleerde leidingenTHERMA-TUBE PEX Kunststof flexibele voorgesoleerde leidingenCIPEX-HT PlatenwarmtewisselaarsCIPEX-HT BuizenwarmtewisselaarsCIPEX-HT DrycoolersCIPEX-HT BuffervatenCIPEX-HT Thermo energieboilersCIPEX-HT PhotoVoltaic glaz

  www. hermanstechniek.nl

  T. +31-(0)416 65 11 65 F. +31-(0)416 65 05 65

  Revolution-AirBesparend uniek concept:Luchtgordijn - Airco - Verwarming in n unit

  Gemiddeld jaarrendement (tot wel 600%!) door gebruik van unieke warmtewisselaar en warmtepomp

  Milieuvriendelijk en duurzaam Plug-and-play, easy to install Volledig automatische capaciteitsregeling,

  90% minder energiekosten Geen STEK-erkening of jaarlijkse keuringen nodig Geen gasaansluiting en geen cv-ketel nodig. Komt in aanmerking voor energie-investeringsaftrek

  Kijk op www.supair.nl voor meer informatie of neem contact op met een van onze medewerkers op onderstaande tel. nummer

  Supair BV Nautilusstraat 1735015 AN Tilburg www.supair.nl Tel: + 31 (0)13 5444 345Fax: +31 (0)13 5443 753

 • druk. Helemaal niks mis mee, dat houdt ons alle-

  maal scherp.

  Een mooi voorbeeld is Tempower. Een door

  Wavin ontwikkeld systeem dat via het plafond

  ruimtes efficint en comfortabel koelt en ver-

  warmt. Een beproefd concept binnen de Wavin

  groep, waarmee wij direct in 2010 op de

  Nederlandse markt komen. Dit nieuwe duurzame

  concept is uiteraard te zien op de komende VSK.

  Doen waar je goed in bent

  Nederland liep, mondiaal en Europees gezien,

  wat achteraan maar de gevolgen van de econo-

  mische crisis zijn inmiddels ook in ons kleine kik-

  kerlandje voelbaar. Jan-Willem Viets is, kijkend

  naar de toekomst, reel als hij stelt dat de

  Nederlandse installatie markt in 2010 nog wel

  een stapje terug zal doen. Waar het in mijn

  optiek om gaat is dat je vooral moet blijven doen

  waar je goed in bent. Niet afwijken van je strate-

  gie. Wij hebben als Wavin snel en tijdig gerea -

  geerd. Daardoor is ons kostenpatroon op orde

  en ik ga er van uit dat we dat zo kunnen houden.

  Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Daar moeten we

  met zijn allen hard aan werken.

  Trots

  Wij werken voor een mooi bedrijf en daar zijn we

  trots op, aldus Gert Lesterhuis.

  Trots? Jazeker en dat geldt wat mij betreft niet

  35

  installatietotaal

  alleen voor onze eigen onderneming maar voor

  de hele installatiebranche of daaraan gerelateer-

  de bedrijven. Wij hebben een heel mooi vak en

  dat mag je best hardop zeggen. Misschien moe-

  ten we dat wel eens wat vaker zeggen.

  Wavin op de VSK

  Uiteraard is Wavin op de VSK present en, zoals

  je van Wavin mag verwachten, ook dit keer weer

  met een aantal bijzondere producten. Zonder

  alles weg te geven noemen we er hier een paar.

  Wavin Tempower: duurzame oplossingen voor

  het koelen en verwarmen van ruimtes via het

  plafond.

  Wafix PP: het complete afvoersysteem, uniek

  vanwege de gefixeerde manchet van de PP fit-

  tingen. Robuust en slank. Een professionele snel

  en eenvoudig aan te brengen steekmof verbin-

  ding. Lijmen is niet meer nodig.

  smartFIX challenge: op de VSK krijgt iedereen de

  kans te ervaren hoe eenvoudig, snel en betrouw-

  baar Tigris en vooral smartFIX te installeren is.

  Iedere beursdag wordt de snelste fitter van de

  dag verblijd met een Wavin Chronograaf.

  Tekst: Bob de Jong

  Vooral blijven doen

  waar je goed in bent.

  Niet afwijken van

  je strategie

 • Noordermeer Regeltechniek B.V.Rooseveltstraat 18RNL 2321 BM LeidenTel. + 31 (0)71 528 8886Fax + 31 (0)71 528 [email protected]

  ELESTA GmbH ElektronikGottlieb-Daimler-Strae 1D-78467 KonstanzTel.: +49 (0)7531 987-0Fax: +49 (0)7531 [email protected]

  Met de introductie van de nieuweMaster controllers en I/O-modulenin de Controlesta RCO productrange, brengt ELESTA een nieuwedimensie binnen GBS. Het mo-dulaire multi-master conceptcreert de basis van een hoogefficinte en prijstechnische realisatie vanGBS projecten.

  Ons systeem biedt: Verschillende intergratie en communicatie mogelijkheden. Master met gentegreerd kleuren display voor montage op een Din-

  rail of in de kastdeur. Vermindering van de hoeveelheid apparatuur en bekabeling door

  deIntegratie van relais in de I/O-modulen. Bewezen bedieningsgemak door The trick with de click.

  Lancering Nieuwe generatie.

  Geen radiatoren meer!

  Nog nooit eerder vertoond:

  Seizoensweg 48 7532 SL Enschede

  Telefoon 053 460 71 90

  Telefax 053 460 71 99

  E-mail [email protected]

  www.schuetz.net

  Voor innovatief nieuws zie:

  www.r50-system.com

  SCHTZ hoogrendementsvloerSCHTZ PE-Xa systeem-verwarmingsbuis

  SCHTZ systeemplaat R50 inclusief warmte- encontactgeluidsisolatie

  direct te gebruiken voor elk soort toplaag

  hoogte ca. 50 mm

  het vloerverwarmingssysteem voor de renovatie van gebouwenNIEUW

  W T W - i n s t a l l a t i e s , A i r s o c k s e n L u c h t k a n a l e n

  Dobben 139301 ZB RodenTel. +31(0)50 501 99 00Fax +31(0)50 501 99 [email protected]

  NorthAir is leverancier van een aantal toonaangevendeEuropese fabrikanten op het gebied van luchtbehandeling,zoals Duplex compacte luchtbehandelingskasten, modulaire luchtbehandelingskasten en Prhoda Airsocks

  WTW-installaties, Airsocks en Luchtkanalen

  Specialisten in luchtbehandeling

 • 37

  productenBiral AXW smart genomineerdvoor VSK Award

  De wereldprimeur van pompfabrikant Biral, de

  nieuwe tapwaterpompen AXW smart, is genomi-

  neerd voor de VSK Award. De AXW-smart is het

  summum van techniek. De intelligente regeltech-

  niek van deze pompen herkent het gebruik van

  tapwater en schakelt de pomp vanzelf aan en uit,

  zonder dat tijd- of temperatuurinstellingen nodig

  zijn. De smartregeltechniek is zelfdenkend en

  zelflerend en is op vijf comfortniveaus in te stel-

  len. Dit zorgt dan voor het

  maximum aan comfort of

  het maximum aan energie-

  besparing, die kan oplopen

  tot zelfs 98%.

  Ook deze Biral pompen

  zijn voorzien van de per-

  manent magneetmotor

  technologie. De combinatie van de smartregel-

  techniek en de permanent magneetmotor is uniek

  en zorgt voor aanzienlijke energiebesparingen.

  Hal 2 standnr. E048.

  Biral Pompen BVAmersfoortwww.biral.nl

  033 - 455 94 44

  B

  Ademend Raam van Brink Climate Systems

  Brink Climate Systems brengt in 2010 het revo -

  lutionaire Ademend Raam op de markt. Het

  Ademend Raam, ook wel bekend onder de naam

  Breathing Window, is een decentraal gevel -

  ventilatiesysteem met

  warmte terugwinning

  door middel van een

  unieke 15 km fijn

  koperdraad bevatten-

  de warmtewisselaar

  met een maximale

  capaciteit van 75m3/uur en vraaggestuurde ven-

  tilatie zorgt het Ademend Raam steeds voor de

  juiste hoeveelheid frisse lucht. Door toepassing

  van het Ademend Raam heeft men geen verlaag-

  de plafonds en grote luchtkanalen, maar een klei-

  ne, eenvoudige, intelligente en energie-efficinte

  gevelventilatie (EPBD/verbetering energielabel).

  Doordat lange luchtkanalen ontbreken is dit raam

  ook uitstekend toepasbaar in de renovatie van

  bestaande woningen en gebouwen. Om 30%

  energiebesparing te realiseren in de bestaande

  bouw in 2020 is Brink Climate Systems al een

  eind op weg. Het Ademend Raam is genomi-

  neerd voorde VSK Award. Hal 9 standnr. B010.

  Brink ClimateSystems BVStaphorstwww.brinkclimatesystems.nl

  0522 - 46 94 16

  B

  Kijk ook op www.installatietotaal.nl

  DuscholuxNederland BVVianenwww.duscholux.nl

  0347 32 30 10

  D

  Duscho Free Caprivi overloopbad

  In de meeste traditionele baden blijven borst

  en/of knien boven water. Voor een volledige

  badbelevenis is het nodig het bad tot de rand toe

  te vullen. Met de komst van Duscho Free Caprivi

  is die wens vervuld. Het bad beschikt - net als

  een zwembad - over een gentegreerde over-

  looprand. Daarom kan het bad tot de rand toe

  gevuld worden, zonder risico op overstroming op

  de badkamervloer. De toepassing van een over-

  looprand betekent bovendien dat het bad een

  waterdiepte van 410 mm garandeert, zonder dat

  de instap extra hoog hoeft te zijn. Met de ge -

  ringe instaphoogte is Duscho Free Caprivi een

  geschikt bad in elke levensfase. Naast de een-

  persoonsvariant, is er nu ook een meerpersoons-

  variant voor dubbel genieten.

 • Intergas Verwarming BV, Postbus 6, 7740 AA Coevorden, tel.: (0524) 51 23 45 www.intergasverwarming.nl

  Intergas kleurtNederland groen

  >>Betrouwbaar in warmte

  Intergas

  Kombi Kompakt

  HRE 28/24 (CW4) en

  HRE 36/30 (CW5)

  Jaartaprendement

  tot 95,8%

 • 39

  productenNieuw bij Burgerhout: Safe-PP,MultiFlex en Multi-PP

  Op de VSK presenteert Burgerhout drie nieuwe,

  slimme oplossingen voor rookgasafvoer, waar-

  mee de installateur in elke situatie snel perfect

  vakwerk kan leveren. Met Safe-PP blijft een

  enkelwandige rookgasafvoer ook na jaren 100%

  rookgasdicht. Met MultiFlex is een gemeen-

  schappelijke rookgasafvoer door een krappe

  schacht over maar liefst zes verdiepingen moge-

  lijk. En Multi-PP is een krachtig rookgasafvoer-

  systeem voor cascadeopstellingen.

  Hal 1 standnr. C154.

  Burgerhout BVAssenwww.burgerhout.nl

  0592 - 34 30 43

  B

  Datalogger voor: CO2 - RelatieveVochtigheid - Temperatuur

  Om het binnenklimaat in scholen, woningen,

  kantoren en ziekenhuizen nog beter inzichtelijk

  te maken heeft CaTeC onlangs de nieuwe

  Climabox3 gentroduceerd. De Climabox3 meet

  en registreert CO2, relatieve vochtigheid en tem-

  peratuur. Deze nieuwe binnenklimaat datalogger

  heeft een groter intern geheugen, een hogere

  nauwkeurigheid en een betere resolutie.

  De toegepaste 12 bits datalogger met een vrij

  instelbare intervaltijd van 10 seconden tot 24 uur

  heeft een geheugencapaciteit voor 100.000

  registraties! De nauwkeurigheid van de metingen

  zijn voor temperatuur 0,1C bij een bereik van

  0...+60C, voor vocht 2...3% bij een bereik van

  0...100%RV en voor CO2

 • 40

  TE BEWIJZEN VALT HET NATUURLIJK NIET, MAAR DE KANS DAT ER IN ONS LAND EEN GEBOUW IS TE VINDEN WAAR

  GEEN PRODUCT VAN VSH IS GEBRUIKT IS MAAR HEEL KLEIN. HOEWEL DE NAAM VSH WIJD EN ZIJD BEKEND IS,

  ZULLEN VEEL CONSUMENTEN (MET UITZONDERING VAN DE BEKENDE TOILETKRAAN) NIET EENS WETEN WAT ZE

  PRECIES IN HUIS HEBBEN, MAAR ER TOCH HEEL TEVREDEN OVER ZIJN. IMMERS HET WORDT PAS VERVELEND ALS

  ER IETS MIS IS MET EEN FITTING OF EEN KNELKOPPELING. MET DE PRODUCTEN VAN VSH IS UITERAARD HELE-

  MAAL NIETS MIS. WE PRATEN OVER PRODUCTEN VAN HOOGSTAANDE KWALITEIT VAN EEN GERENOMMEERDE

  ONDERNEMING MET DIVERSE ZUSTER- EN DOCHTERBEDRIJVEN. VSH FLOW CONTROL IS EEN ZELFSTANDIG

  ONDERDEEL VAN VSH FITTINGS B.V. EN HOUDT ZICH BINNEN DE BENELUX BEZIG MET VERMARKTEN VAN DE PRO-

  DUCTEN VAN DE FLOW CONTROL ACTIVITEIT VAN HET BEURSGENOTEERDE AALBERTS INDUSTRIES NV.

  VVSH Flow Control Knellen, schuiven, pressen, insteken . U

 • installatietotaal

  Kenmerkend is het zeer brede gamma aan pro-

  ducten met een compleet assortiment fittingen

  en appendages voor gas, water, cv- en koelin-

  stallaties, professionele douchespoelsystemen

  inclusief legionellapreventie en kunststofleiding-

  systemen. We hebben het bij elkaar over onge-

  veer 8000 producten!

  Synergie

  John van der Riet is manager product manage-

  ment bij VSH Flow Control in Amersfoort. Wij zijn

  marktleider en dat vraagt niet alleen om een

  voortdurende toetsing van je producten, ook

  moet je tijdig kunnen inspelen op veranderingen

  in de markt en wensen van je klanten. En dat

  gaat ons prima af. In dit verband is het denk ik

  goed om op te merken dat door de grootte van

  de hele Aalberts Industries groep de diverse zus-

  terbedrijven prima van elkaar gebruik kunnen

  maken. Ieder bedrijf op zich moet in eerste

  instantie uitgaan van zijn eigen kwaliteit en eigen

  sterkte, maar waar het kan moet je elkaar aan-

  vullen. Synergie: geen vreemd woord maar bij

  ons als rode draad door de hele onderneming.

  En dan is n plus n altijd meer dan twee.

  Kwaliteitseisen

  Nog even terugkomend op de toetsing van de

  producten. Het assembleren gebeurt groten-

  deels geautomatiseerd, en in iedere straat zitten

  voldoende ijkpunten die er voor zorgen dat alleen

  de producten die aan de hoogste kwaliteitseisen

  voldoen ook daadwerkelijk de deur uitgaan.

  Frequente controles, op sommige plekken hand-

  matig, zijn vast onderdeel van het bedrijfsproces.

  Alleen op die manier kan de kwaliteit die men van

  ons verwacht worden gewaarborgd. Kwaliteit,

  duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid zijn en

  blijven de begrippen waar het bij ons om draait.

  VSH op de VSK

  Het spectrum aan producten is enorm breed, dat

  is niets nieuws maar er kan altijd nog meer bij.

  Immers, het onderscheidend vermogen krijg je

  door het leveren van kwaliteit, een solide

  bedrijfsvoering maar ook, en misschien wel

  steeds meer, door de manier waarop wordt

  omgegaan met innovatieve ontwikkelingen. Tja,

  de ontwikkelingen, ook in onze branche, staan

  . U zegt het maar!

  41

  John van der Riet,

  manager product-

  management bij

  VSH Flow Control

  in Amersfoort

 • Zwarte Goorderweg 1 E 3836 PD Stoutenburg-NoordTel: (033) 258 258 8 Fax: (033) 258 258 7

  www.profort.nl

  s6LOERVERWARMING

  s7ANDVERWARMING

  s0LAFONDVERWARMING

  s3PIEGELVERWARMING

  s3TRALINGSPANELEN

  s+ERKBANKVERWARMING

  s4ERRASVERWARMING

  s4RACINGVORSTVRIJHOUDENVANLEIDINGEN

  %LEKTRISCH

  www.steenkist.nl

  Adres: Hurksestraat 1a - 5652 AH Eindhoven Postbus 4 - 5600 AA EindhovenTelnr.: 040 - 250 73 73 Faxnr.: 040 - 250 73 63Email: [email protected]

  D t