InspiratieSOS - Succes Ontmoet Succes

Click here to load reader

 • date post

  19-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  76
 • download

  0

Embed Size (px)

description

InspiratieSOS - Succes Ontmoet Succes. 'Kwaliteit SLB en Reflectie in het Onderwijs' - Mark Gellevij & Jolise ‘t Mannetje - 23 mei 2013. In deze workshop…. De waarderende benadering: appreciative inquiry -Wat is het? Hoe werkt ‘t? Wat doen wij? Uitkomsten van ons onderzoek: 2 voorbeelden - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of InspiratieSOS - Succes Ontmoet Succes

 • InspiratieSOS -Succes Ontmoet Succes'Kwaliteit SLB en Reflectie in het Onderwijs'-

  Mark Gellevij & Jolise t Mannetje - 23 mei 2013

 • In deze workshop

  De waarderende benadering: appreciative inquiry -Wat is het? Hoe werkt t? Wat doen wij?

  Uitkomsten van ons onderzoek: 2 voorbeelden

  Toepassing in SLB: InspiratieSOS

  Jullie ideen en wensen!

 • Een persoonlijke succeservaring

  Doen wat je leuk vindt

  Wat goed is wordt gezien

  Positieve reacties als versterker

  Van bewustwording naar verbetering

  met als doel: veranderen/verbeteren.

  1. Appreciative Inquiry Wat is het? Hoe werkt t? Wat doen wij?

 • Innoveren obv AI: Zelf gestuurde veranderingReality and Ideal: beslissen wie je bent en wie je wilt zijnArticuleren: erover pratenDurf te denken zonder obstakels!

  Change and continuity: wat wil je behouden en wat wil je veranderenArticuleer je kracht en je ideaalHoudt kracht en ideaal in balans: geen van twee mag overheersen

  Beslissen te veranderenPersoonlijke veranderagenda mensen leren alleen wat ze willen leren Maak ruimte voor verandering. Te vol is realiteit, maar ook bad excuse Kies je eigen manier, je eigen favoriete (leer)stijl.Demotivatie leidt tot mislukking

  Beslissen te acteren - Committeer jezelfen elkaar!1. Appreciative Inquiry Wat is het? Hoe werkt t? Wat doen wij?

 • Doelen en aanpakVaak: aandacht voor problemen = deficiency benadering

  Zoek balans, dus ook: Aandacht voor de positieve realiteitDelen van positieve realiteit

  Proces: Appreciative Inquiry Waarderend Onderzoeken ipv Probleemaanpak 1. Appreciative Inquiry Wat is het? Hoe werkt t? Wat doen wij?

 • Appreciative Inquiry

  Appreciative Inquiry (AI) zoekt naar:Wat goed werktWaar je energie van krijgtHet beste in mensen

  Uitgaan van dat wat goed gaat, en juist niet benadrukken wat (nog) niet goed gaat.

  Uitbuiten en versterken van wat werkt en motiveert!1. Appreciative Inquiry Wat is het? Hoe werkt t? Wat doen wij?

 • 1. Appreciative Inquiry Wat is het? Hoe werkt t? Wat doen wij?

 • Innoveren obv AI: Vier fasenDiscovery inventarisatie van succeselementen:-> interviews naar succesverhalen, inventarisatie op succesmuur

  Dream - ideaalplaatje, wat zouden we willen:-> voorpagina van een krant in de toekomst

  Design - hoe ziet dat ideaal er uit, welke interventies zijn nodig-> van provocatieve stellingen naar onderwijsinterventies

  Delivery - welke interventies gaan we toepassen-> afspraken maken, uitvoeren en commitment realiseren1. Appreciative Inquiry Wat is het? Hoe werkt t? Wat doen wij?

 • Innoveren obv AI AI-principesSociaal constructionistisch principeEigen en gemeenschappelijke werkelijkheid delen en creeren

  Poetisch principecontinu (her)schrijven van het (gemeenschappelijke) verhaal

  Simultaniteitsprincipeonderzoeken is veranderen

  Anticipatoire principetoekomstvisie verandert bestaand gedrag

  Positieve principepositieve vragen leiden tot positieve verandering1. Appreciative Inquiry Wat is het? Hoe werkt t? Wat doen wij?

 • Onderzoek:Twee * ai vergelekenAdoptie-participatiemodel:Kijken en (mee) werken in de natuurlijke onderwijspraktijkPraktijkproces is leidend, onderzoek ondergeschiktObjectieve bepaling n subjectieve belevingGericht op meten en weten n gaan bewegen

  Twee natuurlijke groepen:DocentenkringDocententeam

  Methode:Observatie, interviews en vragenlijsten

  2. Uitkomsten van ons onderzoek

 • Innoveren obv AI resultaten: OnderzoeksvragenOnderzoeksvragen:Evaluatie bijeenkomsten en methodeToepassing/zichtbaarheid AI-principesBereikte doelen

  2. Uitkomsten van ons onderzoek

 • Innoveren obv AI resultaten: 1. Evaluatie bijeenkomsten en methodeGrote waardering voor de positieve aanpakPrettige andere manier van reflecteren en denkenWerkt beter dan denken vanuit het negatieve

  Analyse-fase ontbreektFocus komt (te?) laat

  Risico op kanteling in sfeer van dream naar designOngemak over onbekende uitkomstWerken vanuit een gedeeld gedragen thema (teams)

  2. Uitkomsten van ons onderzoek

 • Innoveren obv AI resultaten: 2. Toepassing/zichbaarheid AI principesSociaal constructionistisch principeEigen en gemeenschappelijke werkelijkheid delen en creeren

  Poetisch principecontinu (her)schrijven van het (gemeenschappelijke) verhaal

  Simultaniteitsprincipeonderzoeken is veranderen

  Anticipatoire principetoekomstvisie verandert bestaand gedrag

  Positieve principepositieve vragen leiden tot positieve verandering2. Uitkomsten van ons onderzoek

 • Innoveren obv AI resultaten: 3. Bereikte doelen

  Helft van docentenkring verandert onderwijsTijd genomen voor reflectie en bewustwordingReflectie als drijfveer voor veranderingDocententeam is gestart met veranderen

  Helft van docentenkring verandert onderwijs niet

  Follow-up docententeam: alsnog een probleemanalyse!Docententeam: eerste stap in de goede richtingSturing/begeleiding lectoraat cruciaal voor vervolg

  2. Uitkomsten van ons onderzoek

 • Onderzoek: Classroom of preference (LED)Wie:Groep van 10-15 LED studenten

  Tijdsbesteding:16.00-20.00uur

  Opdracht:Ideen genereren voor je Classroom of Preference

  Methode:Discoverfase (waarderende interviews en succesmuur)Dreamfase (voorpagina krant van ideale situatie)

  2. Uitkomsten van ons onderzoek

 • Onderzoek: Classroom of preference (LED)Discover Succeselementen:druk, dwang en beloningzelfstandigheid en samenwerkennuttig werk, professionaliteitcreren van mogelijkheid tot aha-erlebnissen- inzichtenopen problemen aanpakkensfeer en acceptatiebegeleiding en docenten

  2. Uitkomsten van ons onderzoek

 • Onderzoek: Classroom of preference (LED)Dream Ideen:oplossen en onderzoeken van echte problemenbegeleiding door ouderejaarsprojectmatig werken, keuzemogelijkheden en samenwerking met andere opleidingen, theorie en praktijk meer gecombineerd, online colleges, colleges aan Massachusets Inistute for Technologyontspanning door pauzes in het rooster, meer contact met (internationale) studenten, toenemende deelname studieverenigingbijscholing/participatie aan onderzoek docenten, enthousiast blijven voor vaknieuwe technologien, vernieuwde technische (duurzame) materialen, ruime collegezalen en meer projectruimtesafschaffen langstudeerders regeling, minder collegegeld bij behalen van meer vakken, lagere kantine prijzen

  2. Uitkomsten van ons onderzoek

 • Toepassing in SLB: InspiratieSOSWat weten we nu:Uitgaan van op succes ondersteunt en inspireert voor veranderenin/door interactiebij docenten en studenten!

  Idee:AI veranderaanpak inzetten in regulier onderwijsOndersteunt door een tool

  Toepassingsgebied:Studieloopbaanbegeleiding?!

  Initiatief:InspiratieSOS.nl3. Toepassing in SLB: InspiratieSOS

 • Delen en analyseren van succes!Toepassingsgebieden:

  Ter algemene inspiratie!In slb trajecten als reflectietoolAls startfase in een veranderprocesVoor communityvorming:Student Docent, begeleider, mentor Werkveld, alumni, stagebegeleider

  3. Toepassing in SLB: InspiratieSOS

 • Wat is een succesverhaal?Je eigen succes, groot of klein, alles is goed!

  Kenmerken:Eenvoud kort en snel te vertellenOnverwachtiets buitengewoonsConcreetwie, wat waar: detailsEchtniet bedacht, het is!Emotiehet raaktjezelf (en anderen)

  3. Toepassing in SLB: InspiratieSOS

 • Het succes van InspiratieSOS?!Volgens de waarderende benadering, aan jullie enkele positief gerichte vragen:

  Waar/waarvoor in SLB kunnen jullie InpiratieSOS gebruiken?

  Welke specifieke aanvullende zaken zou je graag in inspiratieSOS zien/hebben om het (beter) te kunnen gebruiken in SLB?

  4. Jullie ideen en wensen!

 • Waarderend interview (fase 1)Fase 1: De kracht van het verhaal - Tweegesprek: verteller en luisteraar

  Opdracht:Beschrijf een concrete, aansprekende gebeurtenis, in je eigen onderwijssituatie,waarin je als docent voor jouw gevoel krachtig en succesvol was.

  Gespreksregels:de verteller vertelt een concrete, authentieke situatie de luisteraar stelt vragen om het zo concreet mogelijk te begrijpen de luisteraar stelt positieve of neutrale, waardevrije vragende luisteraar parkeert zijn eigen verhaaloprechte interesse, veiligheid, respect, vertrouwelijkheid!

  Een gesprek over wat er gebeurde! (dus (nog) niet analyseren).

 • Waarderend interview (fase 2)Fase 2: De analyse van de kracht uit het verhaalTweegesprek: verteller en luisteraar

  Opdracht: onderzoek, analyseer en inventariseer, de succeselementen uit het verhaal

  Voorbeeldvragen en suggesties voor de luisteraar:Wat maakte de gebeurtenis nou zo bijzonder?Hoe kwam het dat je enthousiast werd?Waarom voelde je zo krachtig?Wat droeg je er aan bij wat je deed of zei dat het een succes werd?Hoe speelden anderen en de omgeving een rol?

  Een gesprek over waarom dit een positieve ervaring was!Met als resultaat een lijst van de succeselementen.