InspiratieSOS - Succes Ontmoet Succes

of 21 /21
InspiratieSOS - Succes Ontmoet Succes 'Kwaliteit SLB en Reflectie in het Onderwijs'- Mark Gellevij & Jolise ‘t Mannetje - 23 mei 2013

Embed Size (px)

description

InspiratieSOS - Succes Ontmoet Succes. 'Kwaliteit SLB en Reflectie in het Onderwijs' - Mark Gellevij & Jolise ‘t Mannetje - 23 mei 2013. In deze workshop…. De waarderende benadering: appreciative inquiry -Wat is het? Hoe werkt ‘t? Wat doen wij? Uitkomsten van ons onderzoek: 2 voorbeelden - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of InspiratieSOS - Succes Ontmoet Succes

Page 1: InspiratieSOS - Succes Ontmoet Succes

InspiratieSOS -Succes Ontmoet Succes'Kwaliteit SLB en Reflectie in het Onderwijs'-

Mark Gellevij & Jolise ‘t Mannetje - 23 mei 2013

Page 2: InspiratieSOS - Succes Ontmoet Succes

In deze workshop…

1. De waarderende benadering: appreciative inquiry -Wat is het? Hoe werkt ‘t? Wat doen wij?

2. Uitkomsten van ons onderzoek: 2 voorbeelden

3. Toepassing in SLB: InspiratieSOS

4. Jullie ideeën en wensen!

Page 3: InspiratieSOS - Succes Ontmoet Succes

Een persoonlijke succeservaring…

Doen wat je leuk vindt…

Wat goed is wordt gezien…

Positieve reacties als versterker…

Van bewustwording naar verbetering…

…met als doel: veranderen/verbeteren.

1. Appreciative Inquiry –Wat is het? Hoe werkt ‘t? Wat doen wij?

Page 4: InspiratieSOS - Succes Ontmoet Succes

Innoveren obv AI: Zelf gestuurde verandering

1. Reality and Ideal: beslissen wie je bent en wie je wilt zijn Articuleren: erover praten Durf te denken zonder obstakels!

2. Change and continuity: wat wil je behouden en wat wil je veranderen Articuleer je kracht en je ideaal Houdt kracht en ideaal in balans: geen van twee mag overheersen

3. Beslissen te veranderen Persoonlijke veranderagenda

‘mensen leren alleen wat ze willen leren’ Maak ruimte voor verandering.

‘Te vol’ is realiteit, maar ook ‘bad excuse’ Kies je eigen manier, je eigen favoriete (leer)stijl.

‘Demotivatie leidt tot mislukking’

4. Beslissen te acteren - Committeer jezelf……en elkaar!

1. Appreciative Inquiry –Wat is het? Hoe werkt ‘t? Wat doen wij?

Page 5: InspiratieSOS - Succes Ontmoet Succes

Doelen en aanpak

Vaak: aandacht voor ‘problemen’ = deficiency benadering

Zoek balans, dus ook: Aandacht voor de positieve realiteit Delen van positieve realiteit

Proces: ‘Appreciative Inquiry’ Waarderend Onderzoeken ipv Probleemaanpak

1. Appreciative Inquiry –Wat is het? Hoe werkt ‘t? Wat doen wij?

Page 6: InspiratieSOS - Succes Ontmoet Succes

Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry (AI) zoekt naar: Wat goed werkt…Wat goed werkt… Waar je energie van krijgt…Waar je energie van krijgt… Het beste in mensen…Het beste in mensen…

Uitgaan van dat wat goed gaat, en juist niet benadrukken wat (nog) niet goed gaat.

Uitbuiten en versterken van wat werkt en motiveert!Uitbuiten en versterken van wat werkt en motiveert!

1. Appreciative Inquiry –Wat is het? Hoe werkt ‘t? Wat doen wij?

Page 7: InspiratieSOS - Succes Ontmoet Succes

1. Appreciative Inquiry –Wat is het? Hoe werkt ‘t? Wat doen wij?

Page 8: InspiratieSOS - Succes Ontmoet Succes

Innoveren obv AI: Vier fasen

Discovery – inventarisatie van succeselementen:-> interviews naar succesverhalen, inventarisatie op succesmuur

Dream - ideaalplaatje, wat zouden we willen:-> voorpagina van een krant in de toekomst

Design - hoe ziet dat ideaal er uit, welke interventies zijn nodig-> van provocatieve stellingen naar onderwijsinterventies

Delivery - welke interventies gaan we toepassen-> afspraken maken, uitvoeren en commitment realiseren

1. Appreciative Inquiry –Wat is het? Hoe werkt ‘t? Wat doen wij?

Page 9: InspiratieSOS - Succes Ontmoet Succes

Innoveren obv AI AI-principes

Sociaal constructionistisch principe‘Eigen en gemeenschappelijke werkelijkheid delen en creeren’

Poetisch principe‘continu (her)schrijven van het (gemeenschappelijke) verhaal’

Simultaniteitsprincipe‘onderzoeken is veranderen’

Anticipatoire principe‘toekomstvisie verandert bestaand gedrag’

Positieve principe‘positieve vragen leiden tot positieve verandering’

1. Appreciative Inquiry –Wat is het? Hoe werkt ‘t? Wat doen wij?

Page 10: InspiratieSOS - Succes Ontmoet Succes

Onderzoek:Twee * ai vergeleken

Adoptie-participatiemodel: Kijken en (mee) werken in de ‘natuurlijke’ onderwijspraktijk Praktijkproces is leidend, onderzoek ondergeschikt Objectieve bepaling én subjectieve beleving Gericht op meten en weten én gaan bewegen

Twee ‘natuurlijke’ groepen: Docentenkring Docententeam

Methode: Observatie, interviews en vragenlijsten

2. Uitkomsten van ons onderzoek

Page 11: InspiratieSOS - Succes Ontmoet Succes

Innoveren obv AI – resultaten:

Onderzoeksvragen

Onderzoeksvragen: Evaluatie bijeenkomsten en methode Toepassing/zichtbaarheid AI-principes Bereikte doelen

2. Uitkomsten van ons onderzoek

Page 12: InspiratieSOS - Succes Ontmoet Succes

Innoveren obv AI – resultaten: 1. Evaluatie bijeenkomsten en methode

Grote waardering voor de positieve aanpak Prettige ‘andere’ manier van reflecteren en denken Werkt beter dan denken vanuit het negatieve

Analyse-fase ontbreekt Focus komt (te?) laat

Risico op kanteling in sfeer van ‘dream’ naar ‘design’ Ongemak over onbekende uitkomst Werken vanuit een gedeeld gedragen thema (teams)

2. Uitkomsten van ons onderzoek

Page 13: InspiratieSOS - Succes Ontmoet Succes

Innoveren obv AI – resultaten: 2. Toepassing/zichbaarheid AI principes

Sociaal constructionistisch principe‘Eigen en gemeenschappelijke werkelijkheid delen en creeren’

Poetisch principe‘continu (her)schrijven van het (gemeenschappelijke) verhaal’

Simultaniteitsprincipe‘onderzoeken is veranderen’

Anticipatoire principe‘toekomstvisie verandert bestaand gedrag’

Positieve principe‘positieve vragen leiden tot positieve verandering’

2. Uitkomsten van ons onderzoek

Page 14: InspiratieSOS - Succes Ontmoet Succes

Innoveren obv AI – resultaten: 3. Bereikte doelen

Helft van docentenkring verandert onderwijs Tijd genomen voor reflectie en bewustwording Reflectie als drijfveer voor verandering Docententeam is gestart met veranderen

Helft van docentenkring verandert onderwijs niet

Follow-up docententeam: alsnog een probleemanalyse! Docententeam: eerste stap in de goede richting Sturing/begeleiding lectoraat cruciaal voor vervolg

2. Uitkomsten van ons onderzoek

Page 15: InspiratieSOS - Succes Ontmoet Succes

Onderzoek: Classroom of preference (LED)

Wie:Groep van 10-15 LED studenten

Tijdsbesteding:16.00-20.00uur

Opdracht:Ideeën genereren voor je ‘Classroom of Preference’

Methode:Discoverfase (waarderende interviews en succesmuur)Dreamfase (voorpagina krant van ideale situatie)

2. Uitkomsten van ons onderzoek

Page 16: InspiratieSOS - Succes Ontmoet Succes

Onderzoek: Classroom of preference (LED)

Discover – Succeselementen:(1)druk, dwang en beloning(2)zelfstandigheid en samenwerken(3)nuttig werk, professionaliteit(4)creëren van mogelijkheid tot aha-erlebnissen- inzichten(5)open problemen aanpakken(6)sfeer en acceptatie(7)begeleiding en docenten

2. Uitkomsten van ons onderzoek

Page 17: InspiratieSOS - Succes Ontmoet Succes

Onderzoek: Classroom of preference (LED)

Dream – Ideeën:1.oplossen en onderzoeken van ‘echte’ problemen2.begeleiding door ouderejaars3.projectmatig werken, keuzemogelijkheden en samenwerking met andere opleidingen, theorie en praktijk meer gecombineerd, online colleges, colleges aan Massachusets Inistute for Technology4.ontspanning door pauzes in het rooster, meer contact met (internationale) studenten, toenemende deelname studievereniging5.bijscholing/participatie aan onderzoek docenten, enthousiast blijven voor vak6.nieuwe technologieën, vernieuwde technische (duurzame) materialen, ruime collegezalen en meer projectruimtes7.afschaffen langstudeerders regeling, minder collegegeld bij behalen van meer vakken, lagere kantine prijzen

2. Uitkomsten van ons onderzoek

Page 18: InspiratieSOS - Succes Ontmoet Succes

Toepassing in SLB: InspiratieSOS

Wat weten we nu:•Uitgaan van op succes ondersteunt en inspireert voor veranderen•…in/door interactie•…bij docenten en studenten!

Idee:•AI veranderaanpak inzetten in regulier onderwijs•Ondersteunt door een ‘tool’

Toepassingsgebied:•Studieloopbaanbegeleiding?!

Initiatief:•InspiratieSOS.nl

3. Toepassing in SLB: InspiratieSOS

Page 19: InspiratieSOS - Succes Ontmoet Succes

Delen en analyseren van succes!

Toepassingsgebieden:

Ter algemene inspiratie! In slb trajecten als reflectietool Als startfase in een veranderproces Voor communityvorming:

Student Docent, begeleider, mentor Werkveld, alumni, stagebegeleider

3. Toepassing in SLB: InspiratieSOS

Page 20: InspiratieSOS - Succes Ontmoet Succes

Wat is een succesverhaal?

Je eigen succes, groot of klein, alles is goed!

Kenmerken: Eenvoud kort en snel te vertellen Onverwacht iets buitengewoons Concreet wie, wat waar: details Echt niet bedacht, het is! Emotie het ‘raakt’ jezelf (en anderen)

3. Toepassing in SLB: InspiratieSOS

Page 21: InspiratieSOS - Succes Ontmoet Succes

Het succes van InspiratieSOS?!Volgens de waarderende benadering, aan jullie enkele

positief gerichte vragen:

Waar/waarvoor in SLB kunnen jullie InpiratieSOS gebruiken?

Welke specifieke aanvullende zaken zou je graag in inspiratieSOS zien/hebben om het (beter) te kunnen gebruiken in SLB?

4. Jullie ideeën en wensen!