Inscholing V4 Light

of 55 /55
Samenscholing bij Faciliteren als Tweede Beroep Omgaan met veranderingen in groepen en gemeenschappen september 2012 Jan Lelie

Transcript of Inscholing V4 Light

Page 1: Inscholing V4 Light

Samenscholing bij

Faciliteren als Tweede Beroep

Omgaan met veranderingen in groepen en gemeenschappen

september 2012

Jan Lelie

Page 2: Inscholing V4 Light

(c) (2012) mind@work 2

Wet van de noodzakelijke variëteit

De wet van de Noodzakelijke Variëteit voor de Facilitator (F) schrijft voor dat

F’s vermogen om te faciliteren kan niet groter zijn dan F’s vermogen te communiceren met verschillen ...

Vrij naar W.R. Ashby (1957), Ashby’s Law or The Law of The Requisite Variety

Page 3: Inscholing V4 Light

(c) (2012) mind@work 3

Agenda inscholing Kennismaken Inventariseren vragen Bespreking onderwerpen uit F2deBPauze Toepassen Afsluiten

Page 4: Inscholing V4 Light

Noem je naam, wat je doet en welke redenen om deel te nemen?

Kennis van boek vergroten

Betere resultatenControleren of ik ‘t boek

begrijpEfficiënt gebruik maken

van tijd

Ideeën uit boek beter inzien

Kwaliteit verbeterenToekomstvisie creëren

Meer voor elkaar betekenen

Boek effectiever gebruiken

Meer doen met minderVaardigheden verdiepen Concreet probleem

oplossen

Met anderen boek bespreken

Met mensen om leren gaan

Betrokkenheid vergroten

Gevoelens onderzoeken

Page 5: Inscholing V4 Light

(c) (2012) mind@work 5

Faciliteren als Tweede BeroepFaciliteren = maken van verbindingenEerste beroep = omgaan met competentiesTweede beroep = omgaan met je zwaktes in

groepen

Page 6: Inscholing V4 Light

(c) (2012) mind@work 6

Inscholing

Doel Tapas: kleine hapjes Idee krijgen van de inhoud boekResultaat Waar ben ik naar op zoek?

Page 7: Inscholing V4 Light

(c) (2012) mind@work 7

Vragen? Op welke vraag wil je antwoord

hebben?

Page 8: Inscholing V4 Light

(c) (2012) mind@work 8

Wat neem jij hier waar?Schrijf op: wat zegt hier wie tegen wie?

Page 9: Inscholing V4 Light

(c) (2012) mind@work 9

Verschillende verschillen Waarnemen neemt verschillen waar Mensen verschillen in wijze van

waarnemen Verschillen in waarnemen maken

verschillende verschillen Mensen zoeken naar verklaringen

door indelen in vakjes, categorieën

Page 10: Inscholing V4 Light

(c) (2012) mind@work 10

A useful habit formed by our brains, must not be mistaken by an essential attribute

of reality.

Chandler, D. Semiotics, The Basics

Page 11: Inscholing V4 Light

(c) (2012) mind@work 11

Page 12: Inscholing V4 Light

(c) (2012) mind@work 12

Onzekerheidsreductie

Verschillen maken ons onzekerZoeken naar zekerheid, duidelijkheid,

informatie, maar ...

Communication produces no information under certainty.

Will McWhinney (2002)

Page 13: Inscholing V4 Light

(c) (2012) mind@work 13

Voorstuk Begrijpen Systeem Communiceren Archetype Paradox

Page 14: Inscholing V4 Light

(c) (2012) mind@work 14

Voorstuk Begrijpen Systeem Communiceren Archetype Paradox

Handeling: praxisDeel uitmakenWisselwerkenAls een architectEnergie

Page 15: Inscholing V4 Light

Deel 1 Werken met Werkelijkheden

1. Veranderen van werkelijkheid2. U en uw werkelijkheid3. Modelleren van werkelijkheid

Page 16: Inscholing V4 Light

(c) (2012) mind@work 16

H.1 Werken met Werkelijkheden Je maakt deel uit

van je eigen werkelijkheid

Vier archetypische opvattingen

Kaart van Werkelijkheids-opvattingen

Page 17: Inscholing V4 Light

(c) (2012) mind@work 17

Hoofdstuk 2 U en Uw werkelijkheid

De werkelijkheid wacht niet op jouw mening, stem of goedkeuring. Ze blijft

gewoon en doet wat ze doet.

Byron Katie, Natuurwetten van verandering

Page 18: Inscholing V4 Light

(c) (2012) mind@work 18

Veranderen Welke oorzaak heeft veranderen?

Veranderingen komt buiten of van binnen Waar leidt veranderen toe?

Veranderingen leiden naar minder (beheersing) of naar meer

Page 19: Inscholing V4 Light

Van b

uit

en

Van b

innen

Naar meerNaar minder

Page 20: Inscholing V4 Light

(c) (2012) mind@work 20

Ervaren Gaan in vakken staan

Page 21: Inscholing V4 Light
Page 22: Inscholing V4 Light

(c) (2012) mind@work 23

Page 23: Inscholing V4 Light

(c) (2012) mind@work 25

H. 3 Modelleren van Werkelijkheden Code en conventies Modellen Verdeling van

voorkeuren

Page 24: Inscholing V4 Light
Page 25: Inscholing V4 Light

(c) (2012) mind@work 27

Page 26: Inscholing V4 Light
Page 27: Inscholing V4 Light

Deel 2: Veranderingen begrijpen

4. Wijze van veranderen5. Leiderschap6. Spel van veranderen

Page 28: Inscholing V4 Light

(c) (2012) mind@work 31

Zes wijzen Zes wijzen: combineer 2 opvattingen Twaalf methode: 2 richtingen per wijze Combineren in “paden van verandering”

Page 29: Inscholing V4 Light

Wijze veranderen: 1. Analyseren

TE

ST

EN

ON

TW

ER

PE

N

Feiten

testen theorie

Theorie

“maakt” feiten

Page 30: Inscholing V4 Light

Wijze veranderen: 2. Bevestigen

INSPIREREN

Vis

ie

insp

ire

ert

be

leid

VASTSTELLEN

Be

leid

stelt v

isie

va

st

Page 31: Inscholing V4 Light

Wijze veranderen: 3. Beïnvloeden

BEKERENOVERTUIGEN

Waa

rden

bek

eren

tot

bele

id

Belei

d aa

npas

sen

aan

waa

rden

Page 32: Inscholing V4 Light

Wijze veranderen: 4. EvaluerenW

ijs z

aken

aa

n el

kaar

toe

TOEWIJZEN

WAARDEREN

Met elkaar bepalen

van waarden

Page 33: Inscholing V4 Light

Verhelder wat er gebeurt

REALISEREN

INDUCEREN

Wijze veranderen: 5. Uitvinden

Onderneem m

et ideeën

Page 34: Inscholing V4 Light

Wijze veranderen: 6. Emergent

OP

RO

EP

EN

Verbindt ideeën aan

mensen

Waarden roepen beelden op

FA

CIL

ITE

RE

N

Page 35: Inscholing V4 Light

(c) (2012) mind@work 38

Page 36: Inscholing V4 Light
Page 37: Inscholing V4 Light

(c) (2012) mind@work 41

Hoofdstuk 5: Leiderschap De eerste taakvan een leider is het definiëren van de werkelijkheid

Max DePree,

Leadership is an Art

Page 38: Inscholing V4 Light

(c) (2012) mind@work 42

Page 39: Inscholing V4 Light

(c) (2012) mind@work 43

H. 6 Spelen van veranderingen

…. No problem can be solved from the same levelof play that created it ….

Vrij naar A. Einstein

Page 40: Inscholing V4 Light
Page 41: Inscholing V4 Light

(c) (2012) mind@work 45

Zes spellenin spelen,

Zes spelen met spellen

H6: spelen van veranderingen

Spel Spelen

Regels regelen

InzetInzetten

Verdeling Verdelen

Nieuw Spel Spelen

Spelen

Page 42: Inscholing V4 Light

(c) (2012) mind@work 46

Veranderspellen spelen1. Analytisch2. Assertief3. Beïnvloedend4. Evaluerend5. Inventief6. Emergent

Spelen: teamRegels: organisatieInzet: maatschappijVerdelen: samenlevingInnovatie: ondernemingCultuur: gemeenschap

Page 43: Inscholing V4 Light

Transitieproces

Page 44: Inscholing V4 Light

(c) (2012) mind@work 48

Page 45: Inscholing V4 Light

Overzicht

Page 46: Inscholing V4 Light

(c) (2012) mind@work 50

Deel 3: Ingrijpen in veranderen

7. Veranderpaden banen8. Omgaan met elkaar9. Verlichten van problemen

Page 47: Inscholing V4 Light

(c) (2012) mind@work 51

Twee hoofdpaden, veel zijpaden Renovatie Renaissance “Kleine paden”

Business Process re-engineering Social Technical Systems Design Lerende Organisatie Business Balanced Score Card Appriciative Inquiry Mediation …..

Page 48: Inscholing V4 Light

(c) (2012) mind@work 52

Renovatie Rationele, traditionele, meest

gebruikte wijze Analyseer probleem Ontwikkel visie Implementeer plan ... herhaal

Page 49: Inscholing V4 Light

Renovatiepad

Page 50: Inscholing V4 Light

(c) (2012) mind@work 54

Renaissance Op het midden van mijn levensweg - bevond ik mezelf in een donker woud

want de rechte weg was verloren gegaan – Ach, hoe zal ik zeggen hoe zwaar het was

wat was dit woud woest en ruw en ongastvrij -

de gedachte eraan vervult me weer met angst

Dante - Inferno 1, 1-6

Page 51: Inscholing V4 Light

Renaissancepad

Page 52: Inscholing V4 Light

H. 9 Verlichten van problemen

Page 53: Inscholing V4 Light

(c) (2012) mind@work 57

H. 9 Verlichten van problemen Case Maken van een opstelling

Jezelf, opdrachtgever, probleemeigenaar De groep of team De omgeving Spel dat verlichting kan brengen Hulpbronnen Richting

Page 54: Inscholing V4 Light

(c) (2012) mind@work 58

PE:

OG:

vk:

Team:

Omg.:

Zoek op pagina 322 bijpassend werkwijze

Page 55: Inscholing V4 Light

(c) (2012) mind@work 59

“Verlichting, het goddelijk, is een gegeven. Hoe kan ik dat aannemen?”

Vrij naar Chögyal Namkai Norbu