Innoveren van droom tot daad

download Innoveren van droom tot daad

of 30

 • date post

  29-Oct-2014
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  3

Embed Size (px)

description

een handleiding tot innoveren

Transcript of Innoveren van droom tot daad

 • 1. Deel 4 Het innovatievermogen Het innovatieboek INNOVEREN VAN DROOM TOT DAAD

2. Innovatievermogen (1) Uit welke randvoorwaarden / elementen bestaat het innovatievermogen? Het innovatieboekH4 Innovatievermogen:De randvoorwaarden die ervoor zorgen dat een organisatie succesvol kan innoveren. 3. Innovatievermogen (2)

 • Aspecten die van belang zijn voor het innovatievermogen:

: Onderzoek Resources connection (2004): Het innovatieboekH4 4. Innovatievermogen (3) Elementen van het innovatievermogen,volgens innovatie literatuur: En waar moeten die medewerkers,strategie, kennis etc. dan aan voldoen ?? Het innovatieboekH4

 • Tidd, Bessant, Pavitt (2003)
 • Strategische context
 • Relaties buiten de organisatie
 • Innovatie faciliteren en implementeren
 • Organisatie structuur en cultuur
 • Gaspersz (2002)
 • Leiderschap
 • Uitdaging en creatieve spanning
 • Tolerantie voor mislukkingen
 • Diversiteit
 • Ondernemerschap
 • Kennisdeling en kruisbestuiving
 • Tijd
 • Kennis
 • EIM (2001)
 • Medewerkers
 • Strategie
 • Bedrijfscultuur
 • Organisatiestructuur
 • Beschikbaarheid van middelen
 • Netwerkactiviteiten

5. Innovatievermogen (4)

 • De elementen van het innovatievermogen die hierna worden behandeld:
 • 4.1 De juiste mensen
   • Ondernemer
   • Medewerkers
   • Cultuur
 • 4.2 Heldere afspraken
   • Strategie
   • Organisatiestructuur
   • Innovatie-instrumenten
 • 4.3 Toegang tot hulpmiddelen
   • Kennis
   • Netwerk
   • Middelen

Het innovatieboekH4 6. Foto: morguefile Het innovatieboek4.1 Ondernemer 4.1 De juiste mensen Medewerkers Cultuur 7. Ondernemer

 • Ondernemen Managen
 • Innovatieve ondernemers hebben
 • Visie
 • Ambitie
 • Zelfvertrouwen
 • Vitaliteit

Het innovatieboek4.1 8. Medewerkers

 • Intern ondernemerschap:
 • Buiten gebaande paden durven denken en handelen.
 • Signaleren van trends & oppakken signalen
 • Omzetten in nieuwe producten, werkwijzen, oplossingen
 • Diversiteit
 • Pluriforme denkstijlen, vakgebieden, persoonlijkheden.
 • Non-conformisten

Het innovatieboek4.1 9. Flexibel envrij in handelen Intern Extern Gerichtgericht Stabiel en gericht op beheersing Adhocratie Markt Familie Hirarchie

 • Product/oplossingsgericht
 • Creativiteit, lef
 • Opportunisme
 • Bestaansrecht bewijzen
 • Salaris: belediging
 • Pers. ontwikkeling
 • Mens/ relatiegericht
 • Keuzes
 • Consensus
 • Samenwerking
 • Vechtteams
 • Leiderschap
 • Beheersgericht
 • Procedures
 • Verantwoordelijkheden
 • Formele criteria
 • creativiteit teams
 • in goede banen leiden
 • Resultaatgericht
 • optimistisch

Cultuur (1) Cultuurtypen volgens Quinn: Het innovatieboek4.1 10. Cultuur (2)

 • Wat is de beste cultuur?
 • Dit is afhankelijk van veel variabelen, o.a. de positie in de levenscyclus.

tijd omzet pionier volwassen groei neergang Adhocracy Familie Hirarchie Markt Het innovatieboek4.1 11. Cultuur (3)

 • Kenmerken van een innovatieve cultuur:
 • Toekomstgericht en extern gericht
 • Open
 • Tolerant voor mislukking
 • De Adhocracy en Marktcultuur (Quinn) zijn het meest extern gericht en open.

To develop working ideas efficiently, I try to fail as fast as I can.(Richard Feynman, nobelprijswinnaar Fysica)Het innovatieboek4.1 12. Het innovatieboek4.2 Strategie 4.2 Heldere afspraken Organisatiestructuur Innovatie-instrumenten 13. Strategie (1) Huidige situatie De toekomstige organisatie Gewenste situatie groeistrategie De strategie bepaalt waar de organisatie heen wil, en wat de gewenste verander-richting dan is. De innovaties geven invulling aan de strategie, in de vorm van daadwerkelijke verandering van producten, processen, markt(benadering) etc.. Het innovatieboek4.2 Bedrijfsproces Product /dienst Organisatie 14. Strategie (2)

 • De strategie bakent de gewenste positie af (Ansoff):
 • Markt:op WIE richten wij ons?
 • Product:WAT bieden wij aan?
 • Technologie / competenties: HOE doen we dit?
 • . en bepaalt via welke richting men daar wil komen: de groeistrategie.

Product Markt Technologie/ competenties Business scope Business domain Het innovatieboek4.2 15. Organisatiestructuur (1)

 • Structuurkenmerken innovatieve organisatie:
 • Weinig regels en procedures
 • Weinig managementlagen
 • Multifunctionele teams
 • Taken uitdagend en afwisselend
 • Veel autonomie
 • Beloning innovatief gedrag

(De Jong, Kerste, 2001) Het innovatieboek4.2 16. Organisatiestructuur (2) Rigide organisatie Planmatige organisatie Flexibele organisatie flexibiliteit bestuurbaarheid beperkt sterk laag hoog Chaotische organisatie proces van revitalisering proces van routinisatie Niet- concurrerend Complex / dynamisch Hyper- competitief Extreem turbulent Gradatie van omgevings-turbulentie (Volberda, 2004) Het innovatieboek4.2 17. Innovatie-instrumenten (1)

 • Als je meerdere innovaties stuurbaar wilt maken, richt het dan in als kernproces:

a. Proces b. Stuurinformatie c. Besluitvorming Grote organisaties waarin veel gennoveerd wordt, hebben dit in detail geformaliseerd. Het innovatieboek4.2 18. Innovatie-instrumenten (2)

 • Ad a. De inrichting van het innovatieproces:
 • Standaard fasering
 • Mijlpalen
 • Voorgedefinieerde deliverables

Het innovatieboek4.2 19. Innovatie-instrumenten (3)

 • Ad. c. Besluitvorming:
 • Afspraken over rollen verschillende afdelingen in innovatietrajecten. (evt. SLAs)
 • Projectenkalender
 • Voortgang en status rapportages
 • Escalatie van problemen

Het innovatieboek4.2 20. Het innovatieboek4.3 Kennis 4.3 Toegang tot hulpmiddelen Netwerk Financile middelen 21. Kennis (1)

 • Om te kunnen innoveren is steeds weer inhoudelijke kennis nodig dienieuwis voor de organisatie.Met name tijdens de eerste twee fasen van het innovatieproces moet nieuwe kennis ontsloten worden:
 • Ideevorming: - nieuwe (technologische) mogelijkheden - veranderende klantbehoeften
 • Conceptontwikkeling - marketingaspecten - technische aspecten - organisatorische aspecten

Het innovatieboek4.3 22. Kennis (2)

 • Nieuwe kennis kan worden opgedaan op velerlei manieren. Bijvoorbeeld
 • Opleidingen, seminars, congressen, beurzen.
 • Onderzoeksrapporten, publicaties, vakladen/sites, knipselkranten.
 • Zelf onderzoeken / experimenteren.
 • Inhuur van experts, onderzoekers, adviseurs.

Het innovatieboek4.3 23. Kennis (2)

 • Het innovatievermogen wordt vergroot door de opbouw van nieuwe kennis te stimuleren.Dit kan richting worden gegeven door:
 • De strategie vertalen in (nieuwe) kennisgebieden, waarop men zich richt.
 • Kennisontwikkeling inbedden in personeelsinstrumenten,zoals functiebeschrijvingen, beoordelingsysteem en opleidingsplan.

Het innovatieboek4.3 24. Netwerk (1)

 • Hoe belangrijk zijn externe partijen bij het realiseren van innovaties?

Aantal partijen dat bijdraagt aan innovaties (in % van totaal) Vervulde rollen door externe partijen bij innovaties Bron: EIM, 2005 Het innovatieboek4.3 25. Netwerk (2)

 • Meer dan 70% van extern betrokkenen zijn bestaande relaties.
 • Partijen die het vaakst proactief worden betrokken zijn ICT leveranciers, adviseurs en kennisinstellingen.

Wie worden erbij betrokken? Bron: EIM, 2005 Het innovatieboek4.3 26. Netwerk (3) Bron: resources connection, 2004 56% vindt dat de organisatie meer moet samenwerkenmet externe partijen op het gebied van innovatie. Het innovatieboek4.3 Het innovatieboek4.3 27. Middelen(1)

 • Succesvolle innovaties vergroten op termijn het geldgenererend vermogen

Bedrijfsproces Innovatieproces klant Vermogen input Winst Investeren/ verlies Het innovatieboek4.3 Product A Product B 28. Middelen(2)

 • Er moet echter eerst genvesteerd worden, zonder dat succes verzekerd is.Financiering van innovaties vraagt dus om risicodr