Innovatie Onderwijs

of 22 /22
Op zoek naar innovatie en vernieuwing Samen investeren in het onderwijs van morgen
 • date post

  19-Oct-2014
 • Category

  Education

 • view

  1.898
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Het gat met bedrijfsleven verkleinen door innovatie en vernieuwing. Samen investeren in het onderwijs van morgen

Transcript of Innovatie Onderwijs

Slide 1

Op zoek naar innovatie en vernieuwingSamen investeren in het onderwijs van morgen

Shift HappensWorld Megatrends Adjiedj BakasSource:

Bedrijfsleven moet innovatie en vernieuwing faciliteren en stimulerenVerbinden van bedrijf en onderwijs

Gat met het bedrijfsleven verkleinen!Samen helpen studenten beter te laten kiezen, verbeter loopbaanorintatieProactieve houding bedrijfsleven, arbeidsbehoeften beter in kaartBedrijven en onderwijs zijn opleidingpartners (Leven Lang Leren)

Talent ontwikkelen is een continue proces en niet alleen een taak van het onderwijs!

Zorg voor een vliegende start met niet alleen focus op instroom maar juist ook op doorstroom en uitstroom.Ontwikkel een kennisketen!

Schooluitval vergt integrale aanpak van de gemeenschap

VergrijzingWe moeten van elkaar leren!

Sociaal Leren en gebruik van Social MediaSource: the conversation prism Brian Solis & JESS3

Social Media gebruik binnen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Flexibiliteit =lesmateriaal altijd en overal beschikbaaronafhankelijk van plaats, tijd, soort, media, formaat en device

Samenwerking = sleutel

TalentInnovatieKennis & ExpertiseMaatschappij

Ricoh Educatie Eco SysteemRicoh Innovation BoardResearch & DevelopmentProgramRicohStudiereisRicoh AcademyRicoh MVO Scriptie prijsRicoh Java ContestClose the GapKids Moving the WorldOnderwijsstageStudentstageGratis Printenwww.gratisprinten.nlLeergangInformatielogistiekICT opleidingsprogrammaProfvoor de klasAfstudeeropdrachtLeerwerkbedrijfRicoh Partners & ChannelsRicoh Educatie Online Community Universiteiten & Hoge ScholenROC & BVEPrimair & Voortgezet onderwijsToepasbaar op alle segmentenStudent van de toekomstSchool van de toekomstOnderwijsInnovatie AwardCopiers for KabulDuaal Leren

TalentLeerwerkbedrijfGratisPrint.nlRicoh MVO ScriptieprijsRicoh Java Developer Challenge

Innovatie & onderzoekRicoh Research & DevelopmentGlobal Research & DevelopmentAmerikaChinaJapanOpen Research & DevelopmentGeorgia Technology InstituteStudenten R&D tour YokohamaMIT Liason ProgramRicoh Innovations (Amerika)Stanford UniversityResearch & DevelopmentDuurzaamheid en MilieuBiomass tonerSoftware, Video en WebMPEG 7 Video Retrieval TechnologyRicoh AppStorePrintingRewritable Printing TechnologyImagingDuplex Color Scanning TechnologyDisplay Technology

Kennis & ExpertiseInspiratiereisRicoh AcademyExecutive program informatielogistiekProf voor de klas

MaatschappijKids Moving the WorldClose the GapCopiers for Kabul

Open uitnodiging - programma roadmap Leergang InformatielogistiekStudent van de toekomstOnderwijs innovatie awardErvaringen en kennis delen online www.informatielogistiek.nl

ToekomstAugemented Reality en het onderwijsSource:

[email protected]://www.linkedin.com/in/jeroenspieringswww.twitter.com/jeroenspierings

Onderwijs is voor Ricoh de belangrijkste sector in NederlandWat de Ricoh ambitie in het onderwijs:Voor Ricoh betekent investeren in het onderwijs welvaart borgen voor de toekomst. Ricoh faciliteert innovatie en vernieuwing binnen het onderwijs met als doel het verbinden van bedrijf en onderwijs

Het verbinden van bedrijf en onderwijs wordt voor Ricoh maar ook voor andere bedrijven steeds belangrijker.In onze huidige netwerksamenleving is het ieders verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er de komende jaren voldoende genvesteerd wordt in het onderwijs.In de huidige situatie (crisis) is het belangrijk dat naast de overheid ook bedrijven blijven investeren in het onderwijs om er op die manier voor te zorgen dat het gat tussen het bedrijfsleven en het onderwijs steeds kleiner wordt. Zodat talent, kennis, competenties en vaardigheden worden ontwikkelt die in het bedrijfsleven een plek kunnen vinden. Op een aantal vlakken en deelgebieden kan vooruitgang geboekt worden:Beter leren kiezenProactieve houding van bedrijfsleven zodat kansen op werk beter in kaart worden gebrachtBedrijfsleven en onderwijs als opleidingspartners (leven lang leren) want leren, ontwikkelen en opleiden is geen momentopname maar een continu procesHet succesvol verbinden van bedrijf en onderwijs leidt uiteindelijk tot kansrijk opleiden.

Het talent dat het beste aansluit bij de behoeften van Ricoh en/of andere bedrijven vindt je niet door een programma als x-factor.Het kunnen beschikken over talent binnen en buiten de organisatie is een directieaangelegenheid geworden. Dit blijkt uit recent onderzoek van de Economist Intelligence UnitBelangrijkste conclusies zijn:De helft van jongere medewerkers vindt carrireontwikkeling het belangrijkst.Bijna een derde (29%) van de managers geeft aan dat medewerkerloyaliteit laag is en verwacht belangrijke mensen kwijt te zullen raken terwijl de vraag naar talent stijgt.Startfuncties voor hoogopgeleiden nemen dramatisch af: slechts 6% van de managers ziet het werven van hoogopgeleide starters in 2010 als prioriteit. Dat was 50% in 2009. Talent stijgt snel op de directieagenda. De beschikbaarheid van talent wordt als derde groeifactor aangemerkt (volgens 46%), vlak achter economisch herstel en toegang tot krediet. Andere details uit het rapport weerspiegelen de visie van managers in post-crisistijd:41% ervaart een tekort aan talent in de organisatie;44% vindt het moeilijker talent te werven;50% gaat meer werven in 2010; 18% heeft nog maar een personeelsstop.

Daar is dus meer voor nodig. en ook hier moeten bedrijven en onderwijs optreden als partnersHet onderwijs kan hier bijvoorbeeld een coachende rol in vervullen voor bedrijven

Het is dus belangrijk dat talent binnen bedrijven de juiste plek weet te vinden, een aantal belangrijke uitgangspunten kan hierbij helpen:Gevoel en aandacht voor diversiteit Het individu centraal - verdere ontwikkeling van het individu (iedereen is verschillend)Verhogen van loyaliteit door te binden en te boeien

Op zoek gaan naar talent is voor bedrijven ook een continu proces een proces dat juist tijdens de huidige crisis veel aandacht behoeft.

Op een juiste en goede manier instromen is van cruciaal belang.Studenten een kans geven om te proeven aan het bedrijfsleven en het soort bedrijf waar ze graag zouden willen werken.Studenten ook begeleiden bij het maken van keuzes niet welke richting of opleiding maar wat voor soort bedrijf (groot, MKB eigen ondernemer)Samen met het onderwijs kunnen bedrijven zorgen voor een vliegende startNatuurlijk kunnen studenten stage lopen en bestaat er de mogelijkheid voor afstudeeropdrachten maar volgens mij bestaat ook hier een duidelijke behoeften en roep om vernieuwing.Ik weet zeker dat het bedrijfsleven en onderwijs samen kunnen komen tot oplossing die beter aansluit bij de wensen van de studentEen aantal goede initiatieven op dit vlak zijn:Onderwijsleerbedrijven: Leerlingen vroeg tijdens de opleiding in een beroepsrealistische leeromgeving laten werken en leren, zodat hun kennis en vaardigheden beter aansluiten bij de bedrijfspraktijk Techwijs: TechWijs! is een website voor leraren van basisscholen en voortgezet onderwijs en biedt binnen- en buitenschoolse activiteiten om met btatechniek aan de slag te gaan. Door deelname aan de activiteiten kunnen leerlingen ervaren wat een opleiding of baan in de technische sector inhoudt. De activiteiten leiden tot een positief beeld en meer inzicht in techniek en technologie en sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Jet-Net: in Jet-Net zetten bedrijven samen met havo/vwo-scholen uitdagende activiteiten op die aansluiten bij de btavakken. Hiermee wil Jet-Net de keuze van scholieren voor bta en techniek in positieve zin benvloeden.

De start is belangrijk maar een goede doorstroom en uitstroom is vaak net zo belangrijk. Ook hier kan in mijn beleving het onderwijs een rol spelen.Uitvalpercentage studenten is hoog maar is dat heel erg en moet dat vermindert worden?Het kost de overheid veel geld en is vooral ook een sociaal, maatschappelijk en individueel probleem. Scholen, gemeenten, CWI, zorginstellingen, justitie, politie en het regionale bedrijfsleven dragen allemaal bij aan de strijd tegen schooluitval en moeten krachten bundelen. Dit vraagt om een duidelijke regionale aanpak waarbij we dus niet alleen uitgaan van de onderwijsketen maar juist een integrale aanpak voorstellen binnen de totale jeugdketen. Het bedrijfsleven moeten helpen en openstaan voor ideen uit het onderwijs.Belangrijke gebieden waar winst geboekt kan worden zijn:De verschillende overgangen in de beroepskolom zijn voor veel leerlingen en studenten nog steeds een kwetsbaar moment.Zorgen dat de loopbaanorintatie, studiekeuze en begeleiding van leerlingen verbeterd wordt. Hier kan het bedrijfsleven helpen.Het onderwijs aantrekkelijker maken en meer maatwerkprojecten bieden. Ook hier kan het bedrijfsleven helpen.

Vergrijzing is een groot maatschappelijk probleem in heel de wereld.Dichter bij huis heeft dit absolute prioriteit zowel binnen Ricoh als binnen het onderwijs.Wat kunnen we van elkaar leren. Hoe kunnen we ermee omgaan, wat zijn oplossingen.Dit zijn vraagstukken waar Ricoh mee worsteltIs het niet mogelijk om service engineers met een technische achtergrond na hun actieve loopbaan op de weg voor Ricoh part time in te zetten om technische lessen te verrijken.

Unieke vormen van publiekprivate samenwerkingKERN is een mooi voorbeeld (Kennis Exploitatie Regio Nijmegen)Sterk regionaal karakterRegionale verbondenheidDe Stichting Kids Moving the World richt zich op bewustwording van kinderen in Nederland ten aanzien van bepaalde wereldvraagstukken. Via verschillende educatieve modules maken kinderen spelenderwijs kennis met onderwerpen als armoede, honger en klimaatverandering. Het uitgangspunt bij alle modules is dat de kinderen zelf op een actieve manier aan de slag gaan.

Close The Gap ondersteunt het aanwezige talent van de mensen in ontwikkelingslanden door computers beschikbaar te stellen. Dit zijn computers uit het bedrijfsleven die bij vervangingstrajecten worden gedoneerd aan Close the Gap

Ricoh Digital Education CenterApril 2005 - The University of the Western Gape-Zuid AfrikaMei 2006 - Nakuru (Kenia)

Copiers for KabulMohammed is projectleider hij werkt bij Remarketing (gereviseerde machines)200 machines in totaal nu geleverdUBS opgeleid voor lokale ondersteuning