Innovatie omgevingen

17
Innovatie-omgevingen

Transcript of Innovatie omgevingen

Innovatie-omgevingen

Innovatie, wat is dat eigenlijk?

Historie<1880

Uitvinden of organiseren voor oplossing maatschappelijke problemen

1880-1945 Corporate product- en merk-ontwikkeling in voor

meestal nog vrij locale marktafzet in nog vage sectoren

1945-1985 Hermetisch gesloten R&D bolwerken voor globaal

leiderschap in sectorale technologie en patentbanken

1985-Heden Allianties, ventures, netwerken, „open” innovatie,

services innovation, verwarring

Historie<1880

Uitvinden of organiseren voor oplossing maatschappelijke problemen

1880-1945 Corporate product- en merk-ontwikkeling in voor

meestal nog vrij locale marktafzet in nog vage sectoren

1945-1985 Hermetisch gesloten R&D bolwerken voor globaal

leiderschap in sectorale technologie en patentbanken

1985-Heden Allianties, ventures, netwerken, „open” innovatie,

services innovation, verwarring

Let op: alle gegeven voorbeelden zijn ondernemingen. Het is een GROTE denkfout dat innovatie alleen verbonden is aan ondernemen

De verzorgingsstaat, de rechtstaat, het publiek/privaat recht en mensenrechtenverdragen zijn ook STERKE

voorbeelden van innovatie

<1880: John Cole niet bekend, maar legde

wel basis voor de epidemiologie

<1945: Schumpeter the creation and

implementation of “new combinations”

<1985: Peter Drucker creates a new dimension

of performance

Heden: Brian Arthur Innovation is viewed as a result of the

combination and evolution of complementary technologies. Breakthroughs come about

because new technological components are combined in novel ways. This view downplays

the idea that single inventors make miraculous, out-of-the-blue discoveries. To the extent that

lone inventors are credited with breakthroughs, this is more the result of building on previous

advances rather than of lightning bolts of inspiration. This helps explain why so often from

Darwin on evolution, to Bell on telephony, to the modern day, more than one inventor

suggests the same fundamental ideas at almost the same moment.

Stuart Kaufmann we are all shuffled off-stage by the unintended side effects of our own best-intended actions

Geoffrey West Ontdekte interessante schaal-

wetten voor ecologie. Bijv. 103/4 voor energie(grootte)

Het veranderen van het waardesysteem (in een niche) van de maatschappij door een gedistribueerd proces van diverse onafhankelijk acterende krachten

waardoor bestaande systemen uiteindelijk omvallen en vervangen worden door nieuwe emergente* waardesystemen waarop andere instituties en

systemen gebouwd kunnen gaan worden.

Richtinggevende definitie van innovatie

* het door herhaalde interactie ontstaan van eigenschappen die niet te vinden

zijn in de interacterende „delen” en die verdwijnen als de interactie stopt

http://www.flickr.com/photos/30034855@N00/4281830095/

Jets

Bouw op sneaky wijze

een dun lijntje door of langs het systeem,

blijf uit zicht tot het web groot

en sterk is

Lightning balls

Definieer een missie, geef ruime

middelen mee voor een lange reis en

snij de banden met moeder door

Devian Art

Mushrooms

Blijf variëren over een breed

front vanuit een rijke

voedingsbodem

Eggs

Geef carte-blanche om

oplossingen te vinden voor

netelige problemen die

ver buiten bestaande

grenzen liggen

Berndnaut Smilde - Nimbus D'Aspremont, 2012

Filigreed fogs

Een ongrijpbare wolk die als

collectief beweegt

waarbij extern weinig structuur

zichtbaar is

Pea soups

Een borrelende omgeving met

grote diversiteit en uitgesproken

spelers die samen hun terrein afpalen