Innovatie management - tentamens.weebly.comtentamens.weebly.com/uploads/3/8/0/5/38058639/... ·...

of 12/12
1 | Pagina Innovatie management - Zara case The golden Circle: Volgens het principe van ‘The Golden Circle’, begint alles met de ‘why’ vraag. De ‘why’ vraag is niet de garantie om succesvol te zijn, maar het is de enige manier om een blijvend succes te behouden en om een grotere mix van innovatie en flexibiliteit te hebben. Wanneer de ‘why’ vraag ‘fuzzy’ is, wordt het veel moeilijker om de groei, loyaliteit en inspiratie te handhaven welke zorgden voor het oorspronkelijke succes (Sinek, 2009). ‘How’ is de actie die je doet om de ‘why’ te realiseren. De ‘what’ is het resultaat van deze actie. Tentamen: Why = Leadership: Bestaat uit een motiverende missie met één of meer “grand challenges”. Bestaat uit inspirerende leiders die actief zijn in de “discovery skills”. How = Managment & Processes: de processen moeten een pragmatische aanpak volgen zoals: problem finding, ideation, concepting & implementation (innovation cycle). Deze moeten een gestructureerde inside-out benadering hebben en een meer chaotische outside-in benadering. Het managment moet gericht zijn op succesvolle implementatie en gebruik maken van nieuwe benaderingen van innovatie management, zoals open innovatie. What = Innovation as a process & Innovation as an outcome: indentificatie van drivers, levels, directions, sources, locus, forms, magnitude, referent and type. Crossan en Apaydin een overzicht van alle relevante theorieën over innovatie gegenereerd, resulterend in een framework for innovation, zoals hieronder afgebeeld:
 • date post

  30-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Innovatie management - tentamens.weebly.comtentamens.weebly.com/uploads/3/8/0/5/38058639/... ·...

 • 1 | P a g i n a

  Innovatie management - Zara case

  The golden Circle:

  Volgens het principe van The Golden Circle, begint

  alles met de why vraag. De why vraag is niet de

  garantie om succesvol te zijn, maar het is de enige

  manier om een blijvend succes te behouden en om

  een grotere mix van innovatie en flexibiliteit te hebben.

  Wanneer de why vraag fuzzy is, wordt het veel

  moeilijker om de groei, loyaliteit en inspiratie te

  handhaven welke zorgden voor het oorspronkelijke

  succes (Sinek, 2009). How is de actie die je doet om

  de why te realiseren. De what is het resultaat van

  deze actie. Tentamen: Why = Leadership: Bestaat uit een motiverende missie met n of meer grand challenges. Bestaat uit

  inspirerende leiders die actief zijn in de discovery skills.

  How = Managment & Processes: de processen moeten een pragmatische aanpak

  volgen zoals: problem finding, ideation, concepting & implementation (innovation

  cycle). Deze moeten een gestructureerde inside-out benadering hebben en een

  meer chaotische outside-in benadering. Het managment moet gericht zijn op

  succesvolle implementatie en gebruik maken van nieuwe benaderingen van

  innovatie management, zoals open innovatie.

  What = Innovation as a process & Innovation as an outcome: indentificatie van

  drivers, levels, directions, sources, locus, forms, magnitude, referent and type.

  Crossan en Apaydin een overzicht van alle relevante theorien over innovatie gegenereerd, resulterend in een framework for innovation, zoals hieronder afgebeeld:

 • 2 | P a g i n a

  De linker kant gaat over de dingen die er nodig zijn om een innovatie proces in

  gang te kunnen zetten; denk aan middelen, mensen, bedrijfsprocessen. De

  rechterkant gaat over de innovatie zelf. Tentamen: Hier onder worden de dimensies beschreven hierbij moet je een voorbeeld (uitleg) kunnen tegen!

  Innovatie als een proces; ZARA

  Level Group: verdeling tussen individuele, groeps- en bedrijfsprocessen. ZARA

  werkt met een groot ontwerp(innovatie?)team, zon 200 man en dat bestaat uit drie

  teams verdeeld in ontwerpers, marketing en productiemanagers.

  Driver Resources: Door goed ontwikkelde informatievoorziening door het hele

  proces heen van ontwerp tot levering in de winkel, is men in staat de laatste trends

  op te nemen in de actuele collectie. Tevens ook de beschikking over prominente

  winkellocaties is een belangrijke resource.

  Direction Bottem-up: hoe het proces start en zich ontwikkelt. Zara versterkt haar

  innovatie in een snel veranderende markt door de bottem-up strategie te gebruiken

  in haar activiteiten. Dit is de motor van haar concurrentievoordeel, door klanten te

  voorzien van nieuw waargenomen voordelen. Dit gebeurd door voortdurende

  innovatie van de ontwikkeling van nieuwe producten. (http://www.ukessays.com/essays/business/performance-review-of-the-spanish-zara-brand-business-essay.php)

  Source Invention: De ontwikkelde informatievoorziening is een rare(zeldzaam) als

  gevolg van de unieke opzet van de gehele value chain, van de

  informatieverzameling tot levering in de winkel is deze niet eenvoudig te kopiren.

  http://www.ukessays.com/essays/business/performance-review-of-the-spanish-zara-brand-business-essay.php

 • 3 | P a g i n a

  Locus Firm: Bepaalt de omvang van een innovatieproces. Firm (gesloten proces)

  en Network (open proces). ZARA houdt vast aan het internaliseren van

  bedrijfsprocessen.

  Nature Tacit: Een innovatie kan stilzwijgend of uitdrukkelijk worden toegepast. Een

  innovatie in een dienst kan onuitgesproken blijven en in een product stilzwijgend.

  ZARA is vooral innovatief op gebied van de strategische handel. Dit merkt de

  consument duidelijk in het varirende aanbod, maar wordt niet uitgesproken.

  Innovatie as an outcome; ZARA

  Form Business Model: hoe een bedrijf dingen maakt, verkoopt en waarde levert

  aan haar klanten. ZARA is succesvol door haar scherpe focus op koopgedrag, snelle

  besluitvorming, distributie en voorraadcontrole.

  Magnitude Radical: Incrementele innovatie wordt vaak geassocieerd met

  product- of procesinnovatie, terwijl radicale innovatie vaker wordt gelinkt met

  business model innovatie. (incrementeel: iets dat groeit in aantal of omvang).

  Radicale innovatie: induceert fundamentele veranderingen en zijn duidelijke

  verandering van bestaande praktijken in organisatie.

  Referent Industry: Innovatie kan nieuw zijn voor bedrijf markt of gehele industrie.

  Radicale innovatie zal nieuw zijn voor de markt en zelfs de industrie. ZARA is met haar

  Fast Fasion vernieuwd in de industrie, omdat ze binnen twee weken een feitelijk

  product kunnen neerzetten. Heel veel productie bedrijven zullen dit eerst onmogelijk

  verklaard hebben. Dit is nieuw in de industrie, omdat dit eigenlijk voor geen enkel

  product zo snel gedaan wordt.

  Type Technical: processen en technologien die worden gebruikt om producten of

  diensten te creren, in dit geval het concept Fast Fasion.

  Nature Tacit: Een innovatie kan stilzwijgend of uitdrukkelijk worden toegepast. Een

  innovatie in een dienst kan onuitgesproken blijven en in een product stilzwijgend.

  ZARA is vooral innovatief op gebied van de strategische handel. Dit merkt de

  consument duidelijk in het varirende aanbod, maar wordt niet uitgesproken.

  Waarom innovatie

  Innovatie volgens Crossan en Apaydin: een productie of adoptie, assimilatie,

  exploitatie van een nieuwigheid met toegevoegde waarde in de economie en op

  sociaal gebied, vernieuwing en uitbreiding van producten, diensten en markten, de

  ontwikkeling van nieuwe methoden voor de productie en oprichting van nieuwe

  management systemen. Het is zowel een proces als een uitkomst.

  Deze definitie omvat een aantal belangrijke aspecten van innovatie:

  - Interne & externe organisatie (production & adaption)

  - Creatief proces & implementatie (exploitation)

  - Toegevoegde waarde (op een of meer niveaus; value-added)

  - Innovatie als een proces & uitkomst

 • 4 | P a g i n a

  De ontwikkeling van innovatiemanagement rothwell

  Innovatiemanagement

  De kunst van het herhalend en cyclisch innoveren, het procesmatig innoveren en

  het sturen op continue innovatie. Innovatiemanagement wordt gedefinieerd als:

  het met behulp van de organisatiestructuur en managementsystemen,

  aanmoedigen van de generatie van innovatieve ideen, rekening houdend met

  het zeker stellen van een efficinte implementatie (Schilling 2005).

  Innovatiemanagement, of New Business Development, heeft daarom als doel om de

  kans op succes zowel technisch als commercieel zo groot mogelijk te maken

  (Schilling en Hill 1998;).

  1e generatie: Technologisch Push (1950-1965)

  Meer ideen en ontwikkelingen resulteren in meer succesvolle producten. Dit vind

  vooral plaats in wetenschappelijk laboratorium.

  2e generatie: Market Pull (1965-1975)

  Door toenemende concurrentie is er mindertijd om innovaties te perfectioneren. Er

  moet meer risico genomen worden. Innovatie wordt nog steeds gedaan vanuit R&D

  afdeling of innovatie gedreven MKBers.

  3e generatie: Coupled Model of Innovation (1975-1985)

  Door twee oliecrises ontstond een belangrijke verschuiving. Innovatie wordt door

  wetenschappers beschreven als een continu proces, waardoor er meer

  samenwerking tussen afdelingen ontstaat.

  4e generatie: Gentegreerd Innovatiemodel (1985-1995)

  Innovatie wordt als een bedrijfsmatige strategie beschouwd. Innovatieteams

  bestaan uit specialisten uit meerdere afdelingen.

  5e generatie: Open Innovatie (1995-heden)

  Interne & externe processen worden op elkaar afgestemd. Interne & externe

  bronnen worden gecombineerd.

 • 5 | P a g i n a

  Tentamen: wat is het belang van innovatie? > onderbouw dit met een theorie!

  8Waarom is innovatie belangrijk voor de economie? Innovatie biedt ondernemingen de mogelijkheid nieuwe markten te veroveren of

  de concurrentie het hoofd te bieden. Zij kan allerlei vormen aannemen, van een

  uitvinding die voortvloeit uit onderzoek en ontwikkeling tot aanpassing van

  productieprocessen, exploitatie van nieuwe markten, nieuwe organisatorische

  aanpak of het creren van nieuwe concepten voor de exploitatie van producten.

  De wedloop inzake innovatie blijkt even belangrijk te zijn als prijsconcurrentie.

  Ondernemingen moeten zich op dit gebied dus actief opstellen.

  fDe wetenschappelijke aanleiding voor innovatie Volgens inzichten vanuit de organisatiekunde en innovatiewetenschappen vormt

  het innovatief vermogen een van de belangrijkste pijlers voor continuteit en

  duurzame concurrentiekracht van (samenwerkende) organisaties.

  t Noodzaak tot innovatie volgens de Rabobank. Wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Innovatie is de sleutel voor

  Nederlandse industrie om haar concurrentiekracht op peil te houden.

  Partijen nemen niet alleen deel aan internationaal krachtenspel, ook worden

  voordelen van landen regios en zelfs individuele bedrijven steeds scherper tegen

  elkaar uitgespeeld. Dit vraagt om alertheid, scherpte en zelfbewustzijn, FOCUS en

  STRATEGIE zijn belangrijke themas. Innovatiekracht en onderscheidend vermogen

  zijn steeds meer van cruciaal belang om niet in zogenaamde volumemarkt te

  geraken. Door snel wisselende behoefte en verandering in techniek worden

  levenscycli van producten en processen steeds korter.

  3 De noodzaak van innovatie voor Nederland. In de hedendaagse economie is innovatief vermogen doorslaggevend voor

  welvaart en welzijn. Ook krijgen we te maken in Nederland met de Grand

  Challenges: behouden van concurrentiekracht in een globaliserende wereld,

  verhogen van productiviteit in een vergrijzende samenleving, vinden van

  oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

  Ook spelen er maatschappelijke trends zoals: belevenis economie, individualisering

  en (virtuele) samenwerking.

 • 6 | P a g i n a

  Business Model Innovation: Chesbrough

  Wat is een business model Een business model vervult 2 belangrijke functies: het

  creren van waarde en deze waarde vastleggen.

  De functies van het business model

  (BMC onderdelen, value proposition, customer segments etc.)

  Deze functies wijzen de weg naar bepaalde verbeteringen die kunnen worden

  aangebracht in een business model. Maar er kan ook gebruik worden gemaakt van

  het Business Model Framework (BMF).

  Wat is een business model?

  Elk bedrijf heeft een business model, of ze articuleren het of niet. Op haar hart, een

  business model vervult twee belangrijke functies: het creren van waarde en de

  waarde vast te leggen.

  De functies van een business model zijn:

  1. Articuleren waarde stelling, dat wil zeggen de waarde die voor de gebruikers

  door het aanbieden

  2. Identificeer een marktsegment, dat is, de gebruikers aan wie het aanbod is

  nuttig en met welk doel

  3. Definieer de structuur van de waardeketen vereist door de onderneming te

  creren en distribueren van het aanbod, en het bepalen van de

  complementaire activa die nodig zijn om de positie van de onderneming in

  deze keten te ondersteunen. Deze inclusief leveranciers en klanten van het

  bedrijf, en moet worden uitgebreid van grondstoffen tot de uiteindelijke klant

  4. Geef het genereren van inkomsten mechanisme (n) voor de firma, en schat

  de kostenstructuur en

  5. winstpotentieel van het produceren van het aanbod, gezien de waarde

  propositie en waardeketen structuur uitgekozen

  6. Beschrijf de positie van de onderneming binnen de waarde netwerk (ook wel

  aangeduid als een ecosysteem) het koppelen van leveranciers en afnemers,

  met inbegrip van de identificatie van potentile complementen en

  concurrenten

  7. Formuleer de competitieve strategie waarmee de innoverende onderneming

  zal winnen en houdt voordeel op rivalen.

  x type 1: Bedrijf heeft een ongedifferentieerd business model. De grote meerderheid van hedendaagse bedrijven hanteren geen uitgebreid

  business model en voeren deze ook gebrekkig uit. Deze bedrijven gebruiken het type

  1 business model: de ongedifferentieerde. Een bedrijf dat dit model gebruikt

  concurreert vooral op prijs en beschikbaarheid en bedient klanten die kopen op

  deze criteria. Er bestaan veel bedrijven die dit op deze manier aanpakken, denk

  aan kappers of restaurants, zij maken gebruik van dezelfde grondstoffen. Ze

  worden vaak gevangen in de'' commodity trap''.

  Tentamen: Nadeel: er is geen duidelijk business model en er is gebrek in het proces voor het beheer hiervan. Voorbeeld: een goedkope kapper waar je altijd terecht

  kan met gemiddelde kwaliteit.

 • 7 | P a g i n a

  Z Type 2: Bedrijf heeft enigszins differentiatie in haar business model. Hierbij is een zekere mate van differentiatie in zijn producten of services gemaakt.

  Hierdoor kan type 2 naar een andere en minder drukke marksegment dienen dan

  type 1. Type 2 kan niet de investeren in de ondersteuning van innovaties om haar

  gedifferentieerde positie behouden. Dit geeft aanleiding tot het patroon van de

  zogenaamde eendagsvliegen waar een bedrijf of uitvinder heeft een succesvolle

  eerste product, maar niet in staat is het vervolg op dit succes met aanvullende

  producten van gelijkaardig succes. veel technologie startende bedrijven vallen in dit

  type.

  Tentamen: Nadeel: er kan niet genvesteerd worden in de ondersteuning van innovaties om gedifferentieerd te blijven. Voorbeeld: een nieuw technologisch

  bedrijfje met een goed idee, wat het geld niet heeft om aanvullende producten te

  laten ontwikkelen.

  q Type 3: Bedrijf ontwikkeld een gesegmenteerd business model. Dit soort bedrijven kunnen gelijktijdig in verschillende segmenten concurreren. Meer

  behoeften op de markt worden bevredigd, en kan er dus ook meer winst worden

  gegenereerd. In het prijs-segment kan er gekeken worden naar een hoge mate van

  productie met een laag kosten plaatje. Er kunnen nu meer niches worden

  aangestuurd, zodat het bedrijf sterker wordt in distributiekanalen. Het business model

  van type 3 is onderscheidend en winstgevender, wat de toekomst voor het bedrijf

  positiever maakt. Type 3 bedrijven hebben minder last van het eendagsvlieg-

  syndroom, maar zijn toch kwetsbaar voor grote verschuivingen in de technologie en

  op de markt.

  Tentamen: Nadeel: kwetsbaarheid voor grote verschuivingen in de technologie en op de markt. Voorbeeld: Als je een technisch bedrijfje bent en op eens in draadloze

  elektriciteit realiseerbaar, wordt dit de ondergang van dit bedrijfje om dat dit een te

  grote verandering is.

  w Type 4: Bedrijf heeft een extern-bewust business model. Het bedrijf is begonnen om zich open te stellen voor externe ideen en

  technologien in de ontwikkeling en uitvoering van het bedrijfsleven. Dit zorgt voor

  een bredere set aan middelen waar het bedrijf gebruik van kan maken. De

  stappenplannen van de Type 4 bieden een boodschappenlijstje van de behoeften

  binnen het bedrijf voor externe ideen en technologien. Partnerschappen met

  externen zorgen voor een bredere kennis n middelen, waardoor de kosten en tijd

  van nieuwe productieprocessen worden verminderd. Interne routekaarten worden

  nu gedeeld met leveranciers en klanten op een frequente basis. Deze stelt de

  onderneming om veel systematischer gebruik van innovatieve ideen maken van

  leveranciers en van klanten. Het maakt het ook leveranciers en klanten om hun

  eigen activiteiten in overleg te plannen met de innovatieve activiteiten van de

  onderneming. Ideen worden gedeeld met leveranciers en klanten op een

  frequente basis, waardoor de onderneming systematisch gebruik kan maken van

  innovatieve ideen van hun leveranciers en klanten.

 • 8 | P a g i n a

  J Type 5: Bedrijf integreert zijn innovatie proces met zijn business model In dit soort bedrijven speelt het business model een erg belangrijke rol. Leveranciers en klanten hebben toegang en inzicht in het innovatieproces (routekaarten) van het

  bedrijf en hebben hier ook inspraak op, waardoor het bedrijf veel beter inzicht heeft

  in de toekomstige behoeften van de klant. Bedrijven uit type 5 experimenteren met het business model, zij nemen de tijd om de gehele keten te onderzoeken en te

  kijken naar eventuele aanpassingen/verbeteringen. Dit doen zij ook met de klant,

  om te zoeken naar onderliggende behoeftes.

  Tentamen: Voorbeeld: Een bedrijf dat van producten-aanbieder verandert naar een dienst-aanbieder, en hiervoor gebruik maken van nieuwe technologien.

  K Type 6: Bedrijf zn business model is een adaptief platform. Type 6 is nog opener en adaptief dan types 4 en 5. Dit aanpassingsvermogen

  vereist toewijding aan het voortdurend experimenteren met een of meer

  business model varianten. Dit kan verschillende vormen aannemen. Sommige

  bedrijven maken gebruik een collectief kapitaal om alternatieve business

  modellen in startende bedrijven te onderzoeken, sommigen maken gebruik

  van spin-offs en joint ventures als middel om (nieuwe) producttechnologien

  te commercialiseren buiten hun huidige business model. Bij type 6 bedrijven

  worden leveranciers en klanten business partners. Hierin worden technische-

  en bedrijfsrisicos ook gedeeld. De businessmodellen van bijvoorbeeld de

  leveranciers zijn gentegreerd in de planningprocessen van het bedrijf.

  Belangrijk bij dit type is dat de waardeketen van het bedrijf een soort platform

  vormt, waarmee het bedrijf andere bedrijven aantrekt om in hun te

  investeren. Bijvoorbeeld een bedrijf dat software maakt voor PCs sluit zich

  aan bij een pc-maker.

  Tentamen: wat zijn de nadelen van het innoveren van business modellen?

  Waarom innoveren veel bedrijven hun business model niet?

  Volgens Chesbrough komt dit doordat bedrijven een business model innovation

  leadership gap hebben. Dat betekent dat niemand in de organisatie bevoegd is, of

  het vermogen heeft om dit model te innoveren.

  Aantal factoren waardoor business modellen niet worden gennoveerd is:

  - er is niemand verantwoordelijk voor het business model (of dit is in ieder geval niet

  duidelijk)

  - niemand heeft de bevoegdheid en het vermogen om te innoveren

  - geen betrokkenheid van top leiderschap

  - te veel rotaties van nieuwe managers, in een te korte tijd kan geen nieuw model

  worden gemaakt.

 • 9 | P a g i n a

  The ongoing process of building a theory: Christensen

  Tentamen: wat is disruptieve innovatie? Een disruptive innovation is een innovatie dat helpt bij het creren van een nieuwe

  markt en een waardevol netwerk, uiteindelijk (denk in jaren/decennia) zal dit zorgen

  voor dat de bestaande markt en het bestaande netwerk wordt verstoort en

  verplaatst de eerdere technologie. De term disruptive innovation wordt gebruikt in

  de business en technologie literatuur en beschrijft innovaties, welke een product of

  service verbeteren op een manier die de markt niet verwacht. Meestal eerst door

  het ontwerp aan een klein deel van de consumenten te verkopen en later de prijs te

  verlagen voor de gehele markt.

  Het tegenovergestelde van disruptive innovation is sustaining innovation. Sustaining

  innovation creert geen nieuwe markt of waardevol netwerk, maar evolueert

  bestaande producten/diensten door een betere waarde er aan toe te voegen.

  De term disruptive technology wordt vaak gebruikt als een synoniem van disruptive

  innovation. Vaak ligt de voorkeur bij disruptive innovation omdat de marktverstoring

  vaak voortkomt een veranderende vraag en niet door technologie zelf. Sustaining

  innovations zijn innovaties in de technologie. Tentamen: Een voorbeeld van een disruptieve innovatie? De auto was een revolutionaire techonologische innovatie,

  maar het was niet een disruptieve innovatie. Dit komt omdat autos toen ze net

  uitgevonden waren dure luxe vervoersmiddelen waren. Dit verstoorde de markt van

  paard en wagen niet, want heel veel mensen konden de auto niet betalen. De

  markt van paard en wagen bleef bestaan. Tot dat er een goedkoop model op de

  markt werd gezet door middel van massa productie, dit was een disruptieve

  innovatie, dit veranderde de transport markt. De auto zelf, deed dit niet!!

  The Innovators DNA: Dyer, gregersen & christensen

  Vijf vaardigheden, scheiden echte vernieuwers van de rest

  The innovators DNA _ (Harvard business review)

  Discovery Skill 1: Associating (associren)

  Discovery Skill 2: Questioning (vragen)

  Discovery Skill 3: Observing (observeren)

  Discovery Skill 4: Experimenting ( experimenteren)

  Discovery Skill 5: Networking ( netwerken)

  Uit onderzoek kwam naar voren dat we creatieve managers kunnen onderscheiden

  met vijf verschillende vaardigheden. Deze vaardigheden maken je tot wat we de

  innovators DNA noemen. Als je deze vaardigheden niet van naturen hebt kun je ze

  ontwikkelen.

  Wat maakt innovators anders? Innovatieve ondernemers hebben iets dat we

  creatieve intelligentie noemen, dit maakt hen in staat om een ontdekking te doen

  die verschilt van andere vormen van intelligentie. Het zijn meer dan de cognitieve

  vaardigheden van zijn rechter brein. Innovators betrekken beide kanten van de

  hersenen als ze gebruik maken van de vijf vaardigheden om nieuwe ideen te

  creren.

 • 10 | P a g i n a

  Associren is de ruggengraat van de DNA structuur, de anderen vier acties wind zich

  rond deze kern, om nieuwe inzichten te creren. Elk persoon fysieke DNA is uniek en

  ieder bestuurde individu had een unieke innovators DNA voor het generen van

  baanbrekende zakelijke ideen.

  ^ Vaardigheid 1: Associren De mogelijkheid om schijnbaar gerelateerde vragen, problemen of ideen

  succesvol te verbinden uit verschillende vakgebieden. Dit noemt men ook wel het

  Medici effect, verwijzend naar de creatieve explosie in Florence toen de familie

  Medici mensen meebracht met verschillende disciplines, zoals beeldhouwers,

  wetenschappers, dichters, filosofen, schilders en architecten.

  Om te begrijpen hoe associren werkt, is het belangrijk om te begrijpen hoe

  hersenen werken. Onze hersenen associren woorden met aantal ervaringen uit ons

  leven. Hoe meer divers onze ervaring en kennis, hoe meer verbindingen onze

  hersenen kan maken. Verse ingangen leiden tot nieuwe associaties, voor sommigen

  leiden deze tot nieuwe ideen. Steve Jobs: creativiteit is het aansluiten van dingen..

  Associren is als een mentale spier die sterker kunnen groeien door gebruik te maken

  van de andere ontdekking vaardigheden. Als vernieuwers bezighouden met die

  gedragingen, bouwen ze hun vermogen om ideen die kunnen worden opnieuw

  gecombineerd op nieuwe manieren te genereren. Hoe vaker mensen in onze studie

  probeerde te begrijpen, categoriseren, en opslaan van nieuwe kennis, het

  gemakkelijker hun hersenen konden natuurlijk en consistent te maken, op te slaan en

  opnieuw te combineren verenigingen.

  Y Vaardigheid 2: Vragen Peter Drucker beschreef de kracht van provocerende vragen. "De belangrijke en

  moeilijke taak wordt nooit naar de juiste antwoorden te vinden, het is om de juiste

  vraag te vinden". Meg Whitman, voormalig CEO van eBay, heeft direct

  samengewerkt met een aantal innovatieve ondernemers, waaronder de oprichters

  van eBay, PayPal en Skype. Ze krijgen een kick van het verknoeien van de status

  quo, vertelde ze ons. Zodat ze een enorme hoeveelheid tijd besteden aan het

  denken over hoe de wereld te veranderen. En als ze brainstormen, willen ze vragen:

  Als we dit deden, wat zou er dan gebeuren.

  Om effectief te kunnen ondervragen als innovatieve ondernemer moet je vragen:

  Waarom? Waarom niet? Wat als?

  Omarm beperkingen: ironisch genoeg. Stel bijvoorbeeld de vraag; wat als er

  wettelijk verboden werd ons product/dienst te verkopen? Hoe zouden we volgend

  jaar ons geld dan verdienen? Etc.

  o Vaardigheid 3: Waarnemen Ongewone business ideeeen worden vaak ontwikkelen door veel voorkomende

  verschijnselenen onder de loep te houden, bijv. het gedrag van potentiele klanten.

  Innovators nemen zorgvuldig, bewust en consequent een kijk in het kleine gedrags-

  gegevens aan de activiteiten van klanten, leveranciers en andere bedrijven-om

  inzichten over nieuwe manieren om dingen te doen krijgen

 • 11 | P a g i n a

  . Vaardigheid 4 Experimenteren Net als wetenschappers moeten innovatie ondernemers actief proberen nieuwe

  ideen door het creren van prototypes en het lanceren van een pilot. Als

  leidinggevenden van innovatieve ondernemingen, staat experimenteren centraal in

  alles wat ze doen. Door experimenteren ontstaan vele mislukkingen maar opent de

  cultuur van het oogsten van leren.

  "Het" is wat scheidt een innovatiecultuur van een normale bedrijfscultuur. "

  Uit ons onderzoek bleek dat hoe meer landen een persoon heeft gewoond of

  gewerkt, hoe groter de is om gebruik te maken dat de ervaring om innovatieve

  producten, processen, of bedrijven te ontwikkelen.

  2Vaardigheid 5: netwerken Om tijd en energie te vinden en testen van ideen via een netwerk van diverse

  individuen geeft vernieuwers een radicaal ander perspectief. Daartoe maken ze

  een bewuste poging om andere landen te bezoeken en mensen te ontmoeten uit

  andere geledingen van de samenleving. Ze wonen ook idee conferenties, zoals

  Technology, Entertainment en Design (TED), Davos, en het Aspen Ideas Festival.

  De inzichten die nodig zijn om op te lossen veel van onze meest uitdagende

  problemen van buiten komen onze industrie en wetenschappelijk veld.

  Zet een Ding in het heelal

  Waarom doen vernieuwers vraag, observeren, experimenteren, en het netwerk meer

  dan de typische executives? Zoals we onderzocht wat hen motiveert, ontdekten we

  twee gemeenschappelijke thema's: (1) Ze actief wens om de status quo te

  veranderen, en (2) zij regelmatig risico's nemen om die verandering gebeuren.

  "Deze vernieuwers sturen geheel duidelijk van een voorkomende cognitieve

  vertekening wel de status quo bias de neiging om een bestaande stand van zaken

  de voorkeur aan alternatieve modellen.

  Het omarmen van een missie voor verandering maakt het veel gemakkelijker om

  risico's te nemen en fouten te maken. Voor de meeste van de innovatieve

  ondernemers we bestudeerden, fouten zijn niets om je voor te schamen, in feite,

  worden ze verwacht als kosten van het zakendoen.

  Tentamen: What is the most powerful activity? Wat is de meest belangrijke activiteit om te doen als innovator? Reizen..

  Een van de meest krachtige experimenten die een innovator kan doen is: werken en

  wonen in het buitenland. Uit onderzoek bleek dat in hoe meer landen een persoon

  woonde, hoe groter de kans dat hij of zij die ervaring benut om innovatieve

  producten, processen, of bedrijven te leveren.

 • 12 | P a g i n a