Initiatief eigen zorg koppelt patieˆnt en thuisverzorger

Click here to load reader

download Initiatief eigen zorg koppelt patieˆnt en thuisverzorger

of 2

Embed Size (px)

description

Als patiënt is het veel prettiger om zelf één of twee personen te kiezen die voor hem/haar zorgen, dan steeds weer verschillende mensen over de vloer te krijgen die de patiënt niet persoonlijk kent. Het initiatief eigen zorg koppelt patiënt en thuisverzorger.

Transcript of Initiatief eigen zorg koppelt patieˆnt en thuisverzorger

  • 1. Visma HRM KennisbankHet platform voor de nieuwe generatieHR-professionals dat inspireert eninformeert. Vernieuwend, innovatief enactueel.Rob van LoenenMarketing ManagerOplossingen op het gebied van:Enterprise Resource ManagementLogisticsProject ManagementHuman Resource ManagementPlanningBranches en toepassingen:ZorgWoningcorporatiesTransportHandel en IndustrieBlog HRM KennisbankNieuw initiatief Eigen Zorg koppeltpatint en thuisverzorgerIn onze reeks blogs wijden wij ook uit over nieuwe initiatieven in deZorg. In mei hebben we aandacht besteed aan Zorg on Demand:het wereldwijde primeur in Amsterdam waarmee ouderen met ndruk op de knop zorg kunnen bestellen. Lees dat artikel hier.In deze nieuwe blog besteden we aandacht aan een ander zeeraansprekend concept onder de naam Eigen Zorg. In 2013 gingdeze nieuwe vorm van Zorg aan Huis van start, waarbij depatinten zelf de afspraken maken met de thuisverzorger. Het ideeis glashelder: als patint is het veel prettiger om zelf n of tweepersonen te kiezen die voor hem/haar zorgen, dan steeds weerverschillende mensen over de vloer te krijgen die de patint nietpersoonlijk kent.Transparantie in vraag en aanbodTot nu toe worden patinten met een zorgbehoefte bediend doorthuisverzorgers die hij of zij niet zelf hebben uitgezocht. Dat kan totgevolg hebben dat beiden niet gelukkig zijn met hun situatie. Depatint kan niet kiezen wie er bij hem over de vloer komt en heeftgeen grip op het zorgmoment en de thuisverzorger heeft geenvrijheid van werken.Online platform met eigen online profielenEigenlijk is het heel logisch. Een kapper wordt ook zelfstandiggekozen. Waarom zou dat bij Zorg aan Huis niet zo kunnen zijn?De patint kiest iemand uit die hem/haar aanspreekt, bijvoorbeeldiemand met dezelfde interesses of achtergrond. Op de website (eenonline platform) is van alle verzorgenden en patinten die zichhebben aangemeld een foto en een korte biografie te zien.De patint kan zelf via de site contact opnemen met een thuis-verzorgerom elkaar te leren kennen. Doordat de patint en deverzorgende elkaar goed leren kennen, is de communicatie beteren kunnen er heldere afspraken worden gemaakt. Ook deflexibiliteit is prettig. Samen met de eigen verzorger bepaalt depatint hoe laat zij bijvoorbeeld naar bed wilt gaan.Visma Software | www.vismasoftware.nl | info-amersfoort@visma.com | +31 33 4545111 0 1

2. Eigen tijd indelenDe eerste ervaringen zijn positief. Zo zeggen patinten heel blij te zijn met het feit dat zij nu altijd dezelfdepersoon zien. Daarbij kan de verzorgende nu ook zelf beter eigen werktijden inplannen. Handig, wanneer hij ofzij bijvoorbeeld schoolgaande kinderen heeft.Mooi toekomstperspectiefWe denken dat Eigen Zorg meer vertrouwen geeft en daarmee angst bij de patint reduceert. Daarnaast zorgthet concept er ook voor dat we van een aanbod gestuurd systeem naar een vraag gestuurd systeem gaan,waarbij patint en thuisverzorger zelf afspraken maken over het invullen van de zorgwens. Dat betekent: blijegezichten bij zowel de klant als de verzorger. Daarnaast past het concept ook in de overheidsopdracht ommensen langer zelfstandig en onafhankelijk thuis te laten wonen. We zijn reuze benieuwd naar deontwikkelingen en we houden het zeker in de gaten.Ook grote voordelen voor HRWanneer we dit onderwerp terugbrengen naar HR doet HR er in alle opzichten verstandig aan de organisatieen medewerkers klaar te stomen voor de toekomst van zelfsturende teams. Iedere organisatie heeft immersbaat bij verbetering van de werksfeer door capaciteiten en talenten effectiever in te zetten.Maar ook de extra werkzaamheden die niet direct gekoppeld zijn aan de zorg voor de patint zijn vaakvoordeliger en efficinter extern in te kopen dan ze zelf in huis te halen. Door bijvoorbeeld de invoering vaneen modern e-HRM systeem kunnen thuisverzorgers veel efficinter hun eigen administratie organiseren enhier een aanzienlijke besparing in tijd en geld realiseren.In alle opzichten doet HR er dus verstandig aan de organisatie en medewerkers klaar te stomen voor detoekomst van zelfsturende teams!Amersfoort, oktober 2014Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom HRM & Salaris?Volg @VismaHRMnieuws op Twitter!Wilt u meer blogs lezen over e-HRM?Bezoek onze website of kijk op onze Slideshare.Volg ons op:Visma Software | www.vismasoftware.nl | info-amersfoort@visma.com | +31 33 4545111 0 2