Inhoud - visitbrussels ... 5.3 Technische haalbaarheid De technische haalbaarheid van het project...

download Inhoud - visitbrussels ... 5.3 Technische haalbaarheid De technische haalbaarheid van het project zal

of 12

 • date post

  17-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Inhoud - visitbrussels ... 5.3 Technische haalbaarheid De technische haalbaarheid van het project...

 • Inhoud

  1. Bright Brussels, Festival of Light ...................................................................................................... 3

  2. Bright Brussels, Festival of Light: data en traject ............................................................................ 4

  3. Organisator en samenstelling van de selectiejury .......................................................................... 6

  4. Procedure ........................................................................................................................................ 6

  4.1 Procedure voor het indienen en de selectie ........................................................................... 6

  4.2 Budget ..................................................................................................................................... 7

  4.3 Vervaldata betreffende de indiening ...................................................................................... 8

  4.4 In geval van selectie ................................................................................................................ 8

  4.4.1 Overeenkomst ................................................................................................................. 8

  4.4.2 Verplicht bezoek ter plaatse ............................................................................................ 8

  4.4.3 Volledig dossier: inclusief een artistiek, een technisch en een begrotingsdeel .............. 9

  4.5 Contact: ................................................................................................................................... 9

  5. Selectiecriteria ............................................................................................................................... 10

  5.1 Kwaliteit van het project ....................................................................................................... 10

  5.2 Integratie binnen de stedelijke context ................................................................................ 10

  5.3 Technische haalbaarheid ....................................................................................................... 10

  5.4 Naleving van het budget/prijs ............................................................................................... 10

  5.5 Diversen ................................................................................................................................. 10

  6. Informatie en vereisten in verband met de locaties ..................................................................... 11

 • 1. Bright Brussels, Festival of Light

  Om te beginnen willen we u bedanken voor uw interesse in Bright Brussels, Festival of Light en deze

  aanbesteding.

  Bright Brussels, Festival of Light is een evenement dat wordt georganiseerd door visit.brussels, het

  Brussels agentschap voor toerisme, op initiatief van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk

  Gewest.

  Het gaat om een lichtspektakel, bestemd voor Brusselaars en voor Belgische en internationale

  bezoekers. De editie 2018 van Bright Brussels, Festival of Light wordt het derde grote lichtspektakel

  dat in Brussel georganiseerd wordt, na de festivals van 2013 en 2017. Bright Brussels, Festival of Light

  zal voortaan jaarlijks op de agenda staan en we koesteren grote verwachtingen voor deze

  aankomende editie, en voor die die volgen.

  Om al deze verschillende redenen doen we een beroep op uw creativiteit. We verwelkomen alle

  profielen: lichtdesigners, architecten, ontwerpers en alle mogelijke kunstenaars, maar ook -in

  algemene zin- alle nieuwsgierig persoon die wil bijdragen aan de uitwerking van dit evenement. Als

  het een goed idee is, nemen we uw voorstel nauwgezet onder de loep en wordt het voorstel

  vervolgens aan de jury voorgelegd voor nader overleg (zie 4, Procedure voor verdere details).

  Na een eerste controle op de deugdelijkheid van het desbetreffend project (zie 4.1 Aanbiedings- en

  keuzeprocedure), worden alle projecten voorgelegd aan een jury die bepaalt welke projecten mee

  blijven doen voor elk van de locaties, waar deze aanbesteding betrekking op heeft.

  Deze keer strekt het traject zich van de buurt van het Brussels kanaal uit naar het historisch

  stadscentrum. Een van de doelstellingen van deze editie is het laten (her)ontdekken van vaak

  vergeten stadswijken van Brussel, die toch een ommetje verdienen. De voorgestelde locaties zijn van

  een zeer uiteenlopend karakter en dat zou een goede inspiratiebron kunnen zijn voor de creatieve

  geesten die mee willen doen aan het evenement.

  Door het inzetten van lichtinstallaties komen deze plekken goed tot hun recht en we rekenen erop

  dat u heel originele projecten indient.

 • 2. Bright Brussels, Festival of Light: data en traject

  Periode: De editie 2018 van Bright Brussels, Festival of Light zal plaatsvinden van 22 februari tot

  25 februari 2018. De installaties worden in werking gesteld tussen 18.30 en 23.30 uur (dit

  tijdsschema wordt vermoedelijk nog aangepast afhankelijk van hoe de voorbereidingen van het

  spektakel verlopen).

  Traject: Dit keer is het Citroën-gebouw – aan het Yserplein waar in de toekomst het museum

  van Moderne Kunst zal komen - in de route opgenomen en het traject doorkruist vervolgens de

  wijken Begijnhof-Diksmuide en Dansaert in de richting van het centrum en van het Brussels

  Centrum voor Mode en Design (MAD Brussels).

  U kunt de route van het festival bekijken op de plattegrond hieronder waarop elke geplande plek

  van deze aanbesteding genummerd vermeld staat.

  De ingeleverde dossiers moeten verplicht betrekking hebben op een van de hieronder genoemde

  locaties, maar de indieners hebben het recht om, als ze dat willen, een andere plaats in dezelfde

  wijk voor hun project voor te stellen. visit.brussels zal de haalbaarheid van deze uitvoering op de

  voorkeurlocatie onderzoeken, maar garandeert in geen geval vooraf dat dit verzoek zal

  goedgekeurd worden.

  Alle informatie over elk van de voorgestelde locaties (richtlijnen, foto’s, plattegronden,

  budgetten, technische vereisten) is verkrijgbaar in de bijlage bij dit document.

  Dit is de lijst met voorgestelde plaatsen in verband met deze aanbesteding voor het traject van

  Bright Brussels, Festival of Light :

  2. Handelskaai, Kalkkaai, Steenkoolkaai, Timmerhoutkaai en Schuitenkaai

  3. Bassin van de fontein op de Baksteenkaai en de Brandhoutkaai

  4. Grootgodshuisstraat voor het Pacheco Godshuis

  5. Begijnhof en de gevel van de Begijnhofkerk

  6. Baksteenkaai en Brandhoutkaai

  7. Zeehondstraat, Naam Jezusstraat en Land van Luikstraatje

  8. Varkensmarkt

  10. Nieuwe Graanmarkt

  11. Het oude atelier van Christophe Coppens op de Nieuwe Graanmarkt 22/23

 • 3. Organisator en samenstelling van de selectiejury

  Bright Brussels, Festival of Light wordt georganiseerd door visit.brussels, het agentschap voor

  toerisme in Brussel. Het organiserend comité van het evenement zal de aangeboden projecten voor

  deze aanbesteding in ontvangst nemen en onderzoeken en zal ook nauw samenwerken met de

  selectiejury bij het uitzoeken van de projecten.

  De jury is samengesteld uit vertegenwoordigers uit de Brusselse ontwerp- en designwereld.

  De selectiejury van de editie van Bright Brussels, Festival of Light bestaat uit :

  o Jennifer Beauloye, visit.brussels (Brussels agentschap voor toerisme), Product Expert

  Contemporary Art

  o Alexandra Lambert, MAD.brussels (Brussels platform voor mode en design),

  directrice

  o Pieter Van Damme, CIVA stichting, directeur

  o Arnaud Bozzini, ADAM (Brussels Design Museum), directeur

  o Martin Lefrancq, visit.brussels, project supervisor Bright

  4. Procedure

  4.1 Procedure voor het indienen en de selectie

  De dossiers om mee te dingen dienen vóór 17 december 2017 middernacht ingeleverd te zijn:

  - per post aan het adres:

  visit.brussels – Departement Events

  Indienen van projecten Bright Brussels, Festival of Light

  Koningsstraat 2 - 4

  1000 Brussel

  België

  - per e-mail aan: m.lefrancq@visit.brussels met als onderwerp, “Indienen van projecten Bright

  Brussels, Festival of Light – Naam van uw project”.

  Deze dossiers bestaan uit een document met een projectvoorstel en een document voor de

  kandidaatstelling met de volgende gegevens :

  - Naam van de ontwerper of van de instantie;

  - Contactpersoon;

  - Adres;

  - Telefoonnummer;

  - Email;

  - Internet site (indien beschikbaar);

  - Bankrekeningnummer;

  - BTW-nummer;

  - Statuut (vzw, free-lance, anders (specifiëren),…);

  mailto:m.lefrancq@visit.brussels

 • Het document met het projectvoorstel (in pdf-formaat indien per e-mail opgestuurd) dient de

  volgende elementen te bevatten:

  - Titel van het artistieke project;

  - De voorgestelde plaats voor het huidige project;

  - Beschrijving van het project;

  - Minstens één illustratie (foto, fotomontage, schets/ontwerp, foto van een schaalmodel of

  on