Infosessie tolerantiesysteem en (niet-) bindend studieadvies rechten februari 2014.

of 26 /26
Infosessie tolerantiesysteem en (niet-) bindend studieadvies rechten februari 2014

Embed Size (px)

Transcript of Infosessie tolerantiesysteem en (niet-) bindend studieadvies rechten februari 2014.

Page 1: Infosessie tolerantiesysteem en (niet-) bindend studieadvies rechten februari 2014.

Infosessie tolerantiesysteem en

(niet-) bindend studieadvies

rechten

februari 2014

Page 2: Infosessie tolerantiesysteem en (niet-) bindend studieadvies rechten februari 2014.

2

1. (Niet-) bindend studieadvies

2. Tolerantiesysteem

3. Tegenvallende resultaten, wat nu?

4. Waar en bij wie kan ik terecht?

Page 3: Infosessie tolerantiesysteem en (niet-) bindend studieadvies rechten februari 2014.

3

1. Niet-bindend studieadvies•  

Page 4: Infosessie tolerantiesysteem en (niet-) bindend studieadvies rechten februari 2014.

Meer informatie over je cumulatieve studie-efficiëntie, je (niet)-bindend studieadvies, je beschikbaar tolerantiekrediet,… vind je in je studievoortgangsdossier in KU Loket.

Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen

Page 5: Infosessie tolerantiesysteem en (niet-) bindend studieadvies rechten februari 2014.

Definitie CSE, meer uitleg

Lijst van OPO’s dieworden meegeteld

Verworven stpn per academiejaar

Niet –verworven stpn per academiejaar

Page 6: Infosessie tolerantiesysteem en (niet-) bindend studieadvies rechten februari 2014.

Meer uitleg over toleranties, Vrijstellingen,…

Page 7: Infosessie tolerantiesysteem en (niet-) bindend studieadvies rechten februari 2014.

1. Niet-bindend studieadvies• Niet-bindend studieadvies te zien in studievoortgangsdossier in KU

Loket

• Tekst = “Beste student, je cumulatieve studie-efficiëntie binnen deze opleiding ligt op dit moment lager dan 60%. Dat wil zeggen dat je het risico loopt om op het einde van dit academiejaar een bindend studieadvies te krijgen. Een bindend studieadvies krijg je wanneer je geen 50% CSE haalt. Je krijgt dan volgende bindende voorwaarde opgelegd: op het einde van het volgende academiejaar moet je wel een CSE van ten minste 50% behaald hebben.

Je CSE ligt lager dan 60% maar je kan in het volgende semester nog veel ophalen. Het is misschien wel nuttig over een aantal zaken na te denken. Om je hierbij te helpen zal je binnenkort uitgenodigd worden door je facultaire studietrajectbegeleider”

7

Page 8: Infosessie tolerantiesysteem en (niet-) bindend studieadvies rechten februari 2014.

1. Bindend studieadvies• Het bindend studieadvies wordt na de examenperiode van juni en/of

september gegeven aan starters met een CSE lager dan 50%o Van de stp die je in semesters 1 en 2 opgenomen hebt, ben je op

minder dan 50% geslaagd

• Dit is wel een bindende voorwaarde: op het einde van het volgende academiejaar (2014-2015) moet je CSE ≥ 50% zijno Opgelet: je CSE is cumulatief binnen één opleiding: je CSE wordt

berekend over alle academiejaren heen binnen één opleiding

• Haal je in 2014-2015 geen 50% CSE dan mag je het academiejaar daarop voor geen enkele opleiding aan de KU Leuven inschrijven.

Page 9: Infosessie tolerantiesysteem en (niet-) bindend studieadvies rechten februari 2014.

Voorbeeld ASam is ingeschreven in de bacheloropleiding rechten

In januari behaalt hij volgende resultaten:o Inleiding tot de rechtswetenschap (9stp): 6/20o Romeins Recht (6stp): 11/20 = credito Geschiedenis publiekrecht: 10/20 = credito Fundamentele wijsbegeerte (6stp): 8/20

Sam nam in het eerste semester 27 stp op (9+6+6+6).

Hij behaalt credits voor 12 studiepunten

Zijn CSE = 12/27 = 44%

In januari krijgt hij een NIET-BINDEND STUDIEADVIES

Page 10: Infosessie tolerantiesysteem en (niet-) bindend studieadvies rechten februari 2014.

Voorbeeld AIn juni behaalt Sam volgende punten:

o Ethiek (6stp): 12/20 = credito Economie (7stp): 9/20o Werkcollege Français juridique (3 stp): 13/20 = credito Verbintenissenrecht (7stp): 9/20o Publiekrecht I. Staats- en administratiefrecht (10 stp): 6/20

Sam neemt in het 2de semester 33 stp op (6+7+3+7+10) en

behaalt 9 stp credits. Zijn CSE = 9/33=27%

Over de eerste zittijd (januari + juni) bekeken is zijn CSE:

(12+9)/(27+33)= 21/60= 35%

Sam krijgt een bindend studieadvies.

Page 11: Infosessie tolerantiesysteem en (niet-) bindend studieadvies rechten februari 2014.

11

Voorbeeld AIn september behaalt Sam volgende scores:

• Inleiding in de rechtswetenschap (9 stp): 8/20• Fundamentele wijsbegeerte (6 stp): 9/20 • Economie (7 stp): 8/20• Verbintenissenrecht (7 stp): 10/20 = credit• Publiekrecht I. Staats- en administratief recht (10 stp): 7/20

Extra credit van 7 stp. CSE over het hele academiejaar: (12 + 9 + 7) / (27 + 33) = 28 / 60 = 47 %.

Sam krijgt een bindend studieadvies. In het volgende academiejaar moet

zijn CSE ten minste 50 % zijn om verder te mogen studeren aan de KU Leuven.

Page 12: Infosessie tolerantiesysteem en (niet-) bindend studieadvies rechten februari 2014.

12

Voorbeeld A1Academiejaar 2 (2014-2015) : SITUATIE 1

• Resterende vakken uit fase 1 = 32 stp

• En vult aan tot 60 stp met 28 stp uit fase 2

• Sam slaagt op alle (32) stp uit fase 1 en op 9 stp uit fase 2

• Zijn CSE:o 28 stp verworven in academiejaar 1 + 41 (32+9) stp verworven in academiejaar 2

= 69 stpo 60 stp opgenomen in academiejaar 1 + 60 stp opgenomen in academiejaar 2

= 120 stpo 69 / 120 = 58%

Sam heeft dus voldaan aan de bindende voorwaarde. Hij mag verder studeren aan de KU Leuven.

Page 13: Infosessie tolerantiesysteem en (niet-) bindend studieadvies rechten februari 2014.

13

Voorbeeld A2Academiejaar 2 (2014-2015) : SITUATIE 2

• Resterende vakken uit fase 1 = 32 stp

• En vult aan tot 60 stp met 28 stp uit fase 2

• Sam slaagt op 20 stp uit fase 1 en op 4 stp uit fase 2

• Zijn CSE:o 28 stp verworven in academiejaar 1 + 24 (20 + 4) stp verworven in academiejaar 2

= 52 stpo 60 stp opgenomen in academiejaar 1 + 60 stp opgenomen in academiejaar 2

= 120 studiepunteno 52 / 120 = 43%

Sam voldoet niet aan de bindende voorwaarde. Hij mag niet verder studeren aan de KU Leuven.

Page 14: Infosessie tolerantiesysteem en (niet-) bindend studieadvies rechten februari 2014.

Voorbeeld B• Stel dat Sam in het eerste jaar geen credits verwerft; hij slaagt voor

geen enkel vak. Zijn CSE is dan 0% (0/60).

• Het volgende jaar neemt Sam opnieuw alle vakken van de eerste fase op. Hij MOET dan voor ALLE vakken slagen om 50% CSE te behalen.

(0+60)/(60+60)= 50% CSE

• Hij moet ook voldoende stp opnemen om 50% CSE te kunnen halen.

(0+40)/(60+40)= 40% CSE

Page 15: Infosessie tolerantiesysteem en (niet-) bindend studieadvies rechten februari 2014.

Samenvatting

• Niet-bindend studieadvieso CSE < 60%o Waarschuwing: risico op bindend studieadvies

• Bindend studieadvieso CSE< 50%o Bindende voorwaarde: eind volgend academiejaar

CSE ≥ 50%

• Zoniet: 1 jaar uitsluiting van de KU Leuven

Page 16: Infosessie tolerantiesysteem en (niet-) bindend studieadvies rechten februari 2014.

2. Tolerantiesysteem

• Tolerantiekrediet: max. 10% van aantal opgenomen studiepunten van het programma

Bv. Bachelorprogramma = 180 studiepunten, tolerantiekrediet = 18 studiepunten

• UITZONDERING! Starters: beschikbaar tolerantiekrediet = 12 studiepunten

16

Page 17: Infosessie tolerantiesysteem en (niet-) bindend studieadvies rechten februari 2014.

2. Tolerantiesysteem

• Wanneer mag je toleranties inzetten?o cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) van ten minste 50%o 8/20 of 9/20

Niet in januari, wel in juni of september:o tolerantiekrediet spareno beste resultaato leerkredieto cumulatieve studie-efficiëntie optrekken

Page 18: Infosessie tolerantiesysteem en (niet-) bindend studieadvies rechten februari 2014.

Tolerantiekrediet sparen

• Aan de studenten in de eerste fase van hun bacheloropleiding wordt meestal afgeraden om toleranties in te zetten.

• Zet GEEN toleranties in na juni.

• Overweeg je toch om een tolerantie in te zetten, contacteer dan je studietrajectbegeleider.

Page 19: Infosessie tolerantiesysteem en (niet-) bindend studieadvies rechten februari 2014.

Beste resultaat

• Indien je een tolereerbare onvoldoende opnieuw aflegt, wordt het beste resultaat binnen het academiejaar behouden en wordt dit resultaat in rekening gebracht voor de percentageberekening.

• Voorbeeld 1:o In januari scoort Sofia een 8/20 voor Inleiding tot de

rechtswetenschapo Ze besluit om in september opnieuw examen af te leggen.o In september scoort ze 6/20.o Haar definitieve resultaat voor dit academiejaar is 8/20 als Sofia

voldoende tolerantiekrediet heeft en haar cumulatieve studie-efficiëntie hoger ligt dan 50 %, kan ze hiervoor een tolerantie inzetten.

Page 20: Infosessie tolerantiesysteem en (niet-) bindend studieadvies rechten februari 2014.

20

3. Tegenvallende resultaten, wat nu?

Contacteer je studietrajectbegeleider om je

situatie te bespreken:

• Kom naar het spreekuur of stuur een mail:

- Michaël Bauwens: bachelorstudenten eerste fase AAA – GEl

- Melissa Brys: bachelorstudenten eerste fase GEU – SAV

- Marie Heyvaert: bachelorstudenten eerste fase SCH– ZZZ

http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/begeleiding/studietrajectbegeleiding/index

Page 21: Infosessie tolerantiesysteem en (niet-) bindend studieadvies rechten februari 2014.

21

3. Tegenvallende resultaten, wat nu?

A. ‘ik doe zeker verder in deze richting’

o Hoe ga ik het beter aanpakken, wat zijn mijn werkpunten?

B. ‘ik heb er geen idee van wat ik nu best doe!’

o Waarom zou je verder doen? Waarom zou je stoppen?o Weeg voor- en nadelen tegen elkaar af

Page 22: Infosessie tolerantiesysteem en (niet-) bindend studieadvies rechten februari 2014.

3. Tegenvallende resultaten, wat nu?

C. ‘ik ga zeker stoppen of veranderen van richting’

o Nu of in september?o Hoe kies ik voor nieuwe studierichting?o Werkpunten in nieuwe studierichting?

Gevolgen voor leerkrediet, kinderbijslag, studietoelage : http://www.kuleuven.be/studenten/studeren/twijfels/index.html

In de nieuwe richting komt de teller voor je CSE terug op nul te staan

Page 23: Infosessie tolerantiesysteem en (niet-) bindend studieadvies rechten februari 2014.

23

3. Tegenvallende resultaten, wat nu?

• Stoppen : o Wel/niet uitschrijven op de Studentenadministratie

(Universiteitshal, Naamsestraat 22) o Recuperatie deel inschrijvingsgeld bij uitschrijving tot en met 28

februari 2014

• Heroriënteren binnen KU Leuven: tot en met 28 februari 2014o Toelating nieuwe opleidingo Uitschrijven/inschrijven op studentenadministratie

• Heroriënteren buiten KU Leuven:o Toelating/mogelijkheden nieuwe opleidingo Uitschrijven op studentenadministratie KU Leuveno Inschrijven in nieuwe instelling

Page 24: Infosessie tolerantiesysteem en (niet-) bindend studieadvies rechten februari 2014.

24

4. Waar en bij wie kan ik terecht?

1. Vragen over studietraject (heroriëntering…)o Studietrajectbegeleider

2. Studieplanning en -methodeo Studietrajectbegeleider o Maak gebruik van de STUVA – vragenlijst op Toledo. Je krijgt

een analyse van je sterke en minder sterke punten op het vlak van studievaardigheden. Print de resultaten uit en neem ze mee naar je afspraak

o Dienst Studieadvies

Page 25: Infosessie tolerantiesysteem en (niet-) bindend studieadvies rechten februari 2014.

25

4. Waar en bij wie kan ik terecht?

3. Vakinhoudelijke ondersteuning

o nabespreking en inzage van examens bij verantwoordelijke docenten:

http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/studentenportaal/algemeen/examens/nabesprekingexamenjan.pdf

o vakmonitor (afspraak via e-mail)

Page 26: Infosessie tolerantiesysteem en (niet-) bindend studieadvies rechten februari 2014.

26

4. Waar en bij wie kan ik terecht?4. Aanpassingsproblemen, psychische problemen,

faalangst, sociale problemen, functiebeperkingen...– Dienst Studieadvies

– Via contactformulier op de website

– Sociale Dienst– Vrij spreekuur elke namiddag

– MPTC Medisch en Psychotherapeutisch Centrum– Na afspraak

– Cel Studeren met een functiebeperking– Na afspraak

Al deze diensten zitten onder het dak van Studentenvoorzieningen Van Dalecollege, Naamsestraat 80.